Markeder Siste Referanse
Valuta 17.65 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.3 2019-09
Arbeidsledighet 4 2019-09
Inflasjon 6.9 2020-01
Rentesats 5.5 2020-01
Handelsbalanse -321 2019-12
Nåværende situasjon -377 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2019-10
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.3 2019-09
BNP 11.31 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 17835755 2019-09
Bnp Per Innbygger 2684 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6490 2018-12
Bnp Faste Priser 183851602 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-09
Arbeidsledige 37.8 2019-09
Yrkesdeltakelse 43.6 2019-09
Lønn 7385 2019-09
Lønninger innen produksjon 6765 2019-09
Befolkning 3.55 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 910 2019-09
Sysselsetting 41.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 11.3 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.9 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 2603 2019-12
KjerneInflasjon 5.1 2020-01
Produsentpriser 133 2020-01
MatInflasjon 11.5 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-01
produsentprisene endring 2.4 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2020-01
Pengemengde 22667 2020-01
Pengemengden M3 90296 2020-01
Innskudd Rente 2.5 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 42.5 2019-11
Valutareserver 3043549 2020-01
Utlånsrente 8.5 2019-12
Pengemengden M1 42392 2020-01
Pengemengden M2 62892 2020-01

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -321 2019-12
Nåværende situasjon -377 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Eksport 218 2019-12
Import 540 2019-12
Kapitalstrømmer -366 2019-09
Utenlandsgjeld 7317 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 101 2019-09
Pengeoverføringer 214 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12
Turistankomster 51355 2019-09

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Statens Inntekter 53378 2017-12
Kreditt-Rating 25 2020-02
Regjeringens budsjetter verdi -1145 2017-12
Offentlige Utgifter 54522 2017-12
Militære Utgifter 29.8 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 29 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 4 2019-12
Industriproduksjonen 3.1 2019-12
Lagerendringer 3352259 2019-09
Konkurranseevne Index 56.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 86 2019-12
Korrupsjon Index 32 2019-12
Korrupsjon Rank 120 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 48 2019-12
Gruvedrift Produksjon -2.8 2019-12
Stål~~pos=trunc 20 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 2.7 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 13.5 2019-10
Forbruk 49512481 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Moldova - Økonomiske indikatorer.