Markeder Siste Referanse
Valuta 17.5 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-03
Arbeidsledighet 2.9 2018-12
Inflasjon 4.4 2019-06
Rentesats 7 2019-06
Handelsbalanse -271 2019-05
Nåværende situasjon -242 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-04
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-03
BNP 11.31 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8487289 2019-03
Bnp Per Innbygger 2684 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6490 2018-12
Bnp Faste Priser 183851602 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2018-12
Arbeidsledige 34.2 2018-12
Yrkesdeltakelse 40.2 2018-12
Lønn 6923 2019-03
Lønninger innen produksjon 5984 2019-03
Befolkning 3.55 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 1164 2018-12
Sysselsetting 39 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.5 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 2529 2019-05
KjerneInflasjon 5.5 2019-05
Produsentpriser 131 2019-05
MatInflasjon 8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.4 2019-05
produsentprisene endring 1.5 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-06
Pengemengde 22428 2019-05
Pengemengden M3 86859 2019-05
Innskudd Rente 4 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 42.5 2019-04
Valutareserver 2908863 2019-06
Utlånsrente 9.5 2019-03
Pengemengden M1 39979 2019-05
Pengemengden M2 59371 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -271 2019-05
Nåværende situasjon -242 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Eksport 211 2019-05
Import 482 2019-05
Kapitalstrømmer -285 2018-12
Utenlandsgjeld 7234 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 51.02 2018-12
Pengeoverføringer 229 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Turistankomster 31008 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Statens Inntekter 53378 2017-12
Kreditt-Rating 25
Regjeringens budsjetter verdi -1145 2017-12
Offentlige Utgifter 54522 2017-12
Militære Utgifter 29.8 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 12.3 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.2 2019-02
Industriproduksjonen 3.4 2019-02
Lagerendringer -691431 2019-03
Konkurranseevne Index 55.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 88 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 47 2018-12
Gruvedrift Produksjon 59.3 2019-02
Stål~~pos=trunc 40 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 17.1 2019-04
Forbruk 35833535 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Moldova - Økonomiske indikatorer.