Markeder Siste Referanse
Valuta 17.35 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
Arbeidsledighet 4.5 2019-06
Inflasjon 6.8 2019-10
Rentesats 7.5 2019-10
Handelsbalanse -263 2019-09
Nåværende situasjon -312 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 7.7 2019-08
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
BNP 11.31 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14787996 2019-06
Bnp Per Innbygger 2684 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6490 2018-12
Bnp Faste Priser 183851602 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-06
Arbeidsledige 42 2019-06
Yrkesdeltakelse 43.4 2019-06
Lønn 7303 2019-06
Lønninger innen produksjon 6558 2019-06
Befolkning 3.55 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 901 2019-06
Sysselsetting 41.4 2019-06
Arbeidsledighet for unge 8.9 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.8 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 2561 2019-10
KjerneInflasjon 6.3 2019-10
Produsentpriser 133 2019-09
MatInflasjon 10.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2019-10
produsentprisene endring 2.6 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-10
Pengemengde 22766 2019-09
Pengemengden M3 87455 2019-09
Innskudd Rente 4.5 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 42.5 2019-11
Valutareserver 2975512 2019-10
Utlånsrente 10.5 2019-10
Pengemengden M1 41545 2019-09
Pengemengden M2 60963 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -263 2019-09
Nåværende situasjon -312 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Eksport 239 2019-09
Import 502 2019-09
Kapitalstrømmer -285 2018-12
Utenlandsgjeld 7352 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 294 2019-06
Pengeoverføringer 229 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Turistankomster 51355 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Statens Inntekter 53378 2017-12
Kreditt-Rating 25
Regjeringens budsjetter verdi -1145 2017-12
Offentlige Utgifter 54522 2017-12
Militære Utgifter 29.8 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 9.3 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 15.8 2019-09
Industriproduksjonen 10.9 2019-09
Lagerendringer -349068 2019-06
Konkurranseevne Index 56.75 2019-12
Konkurranseevne Rank 86 2019-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 48 2019-12
Gruvedrift Produksjon -14.5 2019-09
Stål~~pos=trunc 35 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 7.7 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 11.1 2019-08
Forbruk 39601964 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Moldova - Økonomiske indikatorer.