Markeder Siste Referanse
Valuta 17.52 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
Arbeidsledighet 2.9 2018-12
Inflasjon 5.5 2019-08
Rentesats 7.5 2019-09
Handelsbalanse -279 2019-07
Nåværende situasjon -242 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 6.4 2019-05
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.8 2019-06
BNP 11.31 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 14787996 2019-06
Bnp Per Innbygger 2684 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6490 2018-12
Bnp Faste Priser 183851602 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2018-12
Arbeidsledige 34.2 2018-12
Yrkesdeltakelse 40.2 2018-12
Lønn 7303 2019-06
Lønninger innen produksjon 6558 2019-06
Befolkning 3.55 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 1164 2018-12
Sysselsetting 39 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.5 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.5 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 2518 2019-08
KjerneInflasjon 6 2019-08
Produsentpriser 133 2019-07
MatInflasjon 8.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-08
produsentprisene endring 2.7 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-09
Pengemengde 23157 2019-07
Pengemengden M3 87602 2019-07
Innskudd Rente 4.5 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 42.5 2019-08
Valutareserver 2915109 2019-08
Utlånsrente 10.5 2019-09
Pengemengden M1 41535 2019-07
Pengemengden M2 61095 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -279 2019-07
Nåværende situasjon -242 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -9.9 2018-12
Eksport 220 2019-07
Import 499 2019-07
Kapitalstrømmer -285 2018-12
Utenlandsgjeld 7234 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 51.02 2018-12
Pengeoverføringer 229 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Turistankomster 47932 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -1 2018-12
Statens Inntekter 53378 2017-12
Kreditt-Rating 25
Regjeringens budsjetter verdi -1145 2017-12
Offentlige Utgifter 54522 2017-12
Militære Utgifter 29.8 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 12 2018-12
Personalinntekt skattesats 18 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 29 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.2 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2019-06
Industriproduksjonen -2.9 2019-06
Lagerendringer -691431 2019-03
Konkurranseevne Index 55.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 88 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 47 2018-12
Gruvedrift Produksjon -19.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 35 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 6.4 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 17.9 2019-05
Forbruk 39601964 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Moldova - Økonomiske indikatorer.