Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Aksjemarkedet 17406.44 17046 16723 16405 16092 15466
Valuta 2817.00 2831 2841 2852 2863 2885

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -9.70 5.4 5.1 6.5 6.5 5.1
Arbeidsledighet 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Inflasjon 1.70 5.5 3.5 4 4.5 4
Rentesats 8.00 7.5 7 7 7 7
Handelsbalanse 193.00 35 35 31 31 220
Nåværende situasjon 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 80 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -9.70 5.4 5.1 6.5 6.5 5.1
BNP 13.85 13.2 13.7 13.7 13.7 13.7
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1434845.00 1898507 1925358 1919878 1945452 1993432
Bnp Per Innbygger 4350.20 4584 4777 4777 4777 4777
Bnp Per Innbygger Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Brutto Nasjonal Produkt 32738370.90 26902953 34506243 34408028 34866365 28248101
Bnp Faste Priser 4453946.00 5821352 5674014 5657864 5733230 6112420
Bnp Fra Landbruk 601898.60 539788 634401 632595 641022 566778
Bnp Fra Construction 336901.50 300463 355094 354083 358800 315486
Bnp Fra Manufacturing 547603.20 521701 577174 575531 583197 547786
Bnp Fra Mining 1073577.50 1417117 1131551 1128330 1143360 1487973
Bnp Fra Tjenester 958247.20 996927 1009993 1007118 1020533 1046774
Bnp Fra Transport 564840.20 633201 595342 593647 601555 664861
Bnp Fra Verktøy 109161.50 110545 115056 114729 116257 116072

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 8.10 9.3 10 10.2 10.2 10.5
Arbeidsledige 105139.00 120000 120000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 59.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.36 3.42 3.42 3.42 3.42
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 55.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Lønn 1166.40 1110 1110 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1195.70 1250 1250 1250 1250 1250

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.70 5.5 3.5 4 4.5 4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Produsentpriser 130.00 161 158 124 129 185
produsentprisene endring -9.00 6.5 10 9.5 9.5 9.5
Konsumprisindeksen Kpi 124.30 129 130 130 132 134
MatInflasjon 2.40 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 8.00 7.5 7 7 7 7
Internbankrente 8.95 10.79 9.34 8.84 8.84 8.79
Bankenes balanse 34689860.97 38758163 39475786 39475786 39475786 41628653
Innskudd Rente 10.00 12.96 9 8.5 8.5 10.96
Valutareserver 3652.00 4482 4606 4606 4606 5022
Sentralbankers balanse 3525393.47 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 20231822.80 22016013 22333872 22333872 22333872 23287448

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 193.00 35 35 31 31 220
Nåværende situasjon 19.06 -350 -200 -150 -150 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.40 -12.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Import 474.90 515 515 515 515 522
Eksport 668.20 546 546 546 546 557
Utenlandske Direkte Investeringer 22311.90 24739 25350 25350 25350 29017
Gullreserver 17.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 80 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter 1.30 -5.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Offentlige Utgifter 782267.20 731745 856278 853840 865214 768333
Regjeringens budsjetter verdi -643487.50 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 23 26 26 26 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 13 14.5 14.5 14.5 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 10 11.5 11.5 11.5 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon -9.60 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Industriproduksjonen 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 483.90 676 683 683 683 701
Lagerendringer 27957.30 33700 302000 335000 335000 355000
Gruvedrift Produksjon -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbruk 3097549.00 2713442 3351060 3341522 3386034 2849115

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 1.09 1.11 1.12 1.12 1.12 1.14


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.