Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Aksjemarkedet 33152.99 32010 31403 30806 30219 29044
Valuta 2838.00 2849 2860 2870 2881 2904

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
Arbeidsledighet 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
Inflasjon 2.40 1.5 4 4.5 4 4
Rentesats 6.00 6 6 6 6 7
Handelsbalanse 314.00 35 31 31 350 350
Nåværende situasjon -30.61 -200 -150 -150 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -5.30 7.5 6.5 6.5 5.1 5.1
BNP 13.85 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1291506.60 1781048 1379193 1528110 1993432 1871881
Bnp Per Innbygger 4350.20 4777 4777 4777 4777 4970
Bnp Per Innbygger Ppp 12309.80 12970 12970 12970 11996 12332
Brutto Nasjonal Produkt 32738370.90 31919912 35193749 34866365 28248101 33547827
Bnp Faste Priser 5414950.20 5329672 3564157 4743452 6112420 5601486
Bnp Fra Landbruk 775072.00 586851 647041 641022 566778 616781
Bnp Fra Construction 132867.40 328479 362169 358800 315486 345231
Bnp Fra Manufacturing 328350.80 533913 588673 583197 547786 561143
Bnp Fra Mining 988358.60 1046738 1154096 1143360 1487973 1100122
Bnp Fra Tjenester 1065468.10 934291 1030116 1020533 1046774 981940
Bnp Fra Transport 318445.70 550719 607203 601555 664861 578806
Bnp Fra Verktøy 59317.96 106432 117349 116257 116072 111861

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 7.60 10 10 8.5 8.5 7.5
Arbeidsledige 92616.00 120000 120000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 59.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.42 3.42 3.42 3.42 3.48
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 54.70 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Lønn 1269.10 1110 1110 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1243.00 1250 1250 1250 1250 1250

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 2.40 1.5 4 4.5 4 4
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Produsentpriser 144.60 161 158 124 185 185
produsentprisene endring -2.80 10 9.5 9.5 9.5 8.5
Konsumprisindeksen Kpi 124.75 127 130 130 130 135
MatInflasjon 8.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 6.00 6 6 6 6 7
Internbankrente 7.17 8.95 8.95 8.95 8.79 8.95
Bankenes balanse 36685492.14 39475786 39475786 39475786 41628653 44499143
Innskudd Rente 8.40 10 10 10 10.96 10
Valutareserver 3869.90 4606 4606 4606 5022 5522
Sentralbankers balanse 5516625.10 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 24220049.10 22333872 22333872 22333872 23287448 24558882

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 314.00 35 31 31 350 350
Nåværende situasjon -30.61 -200 -150 -150 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -13 -13 -13 -10
Import 458.80 515 515 515 522 522
Eksport 639.90 546 546 546 557 557
Utenlandske Direkte Investeringer 23802.30 25350 25350 25350 29017 29629
Gullreserver 8.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -11 -11 -11 -5
Offentlige Utgifter 978001.90 792098 666402 833115 768333 832494
Regjeringens budsjetter verdi -3711095.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 23 26 26 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 13 14.5 14.5 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 10 11.5 11.5 10 10

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -9.60 11 7.5 4.5 5 5
Industriproduksjonen 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 679.50 683 683 683 701 726
Lagerendringer -144379.30 302000 335000 335000 355000 355000
Gruvedrift Produksjon -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 2915970.30 3099890 3154131 3298890 2849115 3257984


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.