Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Aksjemarkedet 21601.66 21175 20887 20604 20323 19774
Valuta 2640.00 2653 2660 2668 2676 2691
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.40 5.4 5.7 6.1 6.3 5
Arbeidsledighet 6.90 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
Inflasjon 8.20 8.2 7.9 7.5 8.1 6
Rentesats 11.00 10 10 10 10 8
Handelsbalanse 27.50 95 105 135 205 220
Nåværende situasjon -154.50 -50 -80.9 -103 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -5.2
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.40 5.4 5.7 6.1 6.3 5
BNP 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1389912.70 960901 1424410 1432305 1477477 1551351
Bnp Per Innbygger 4071.09 4312 4312 4312 4312 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80 12340 12340 12340 12340 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30 24754140 24790295 24838501 25621860 26902953
Bnp Faste Priser 4801719.00 3331076 4928114 4948171 5104227 5359439
Bnp Fra Landbruk 698142.10 130895 1053463 719435 742125 779231
Bnp Fra Construction 116966.70 37704 155301 124102 124336 130552
Bnp Fra Manufacturing 318222.70 194065 300802 327928 338271 355184
Bnp Fra Mining 1052038.40 835497 869169 1116213 1118317 1174233
Bnp Fra Tjenester 1020182.70 908786 915123 1051298 1084454 1138677
Bnp Fra Transport 319189.70 240190 247916 328925 339299 356264
Bnp Fra Verktøy 57692.60 103372 67833 59452 61327 64394
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 6.90 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
Arbeidsledige 92400.00 120900 121200 119900 119000 120000
Yrkesdeltakelse 61.30 62.1 62.3 62.5 62.1 62.5
Befolkning 3.18 3.25 3.25 3.25 3.25 3.28
Lønn 1025.60 1040 1055 1063 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1163.60 1084 1099 1083 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsatte 1238900.00 1234000 1247000 1254000 1267000 1300000
Sysselsetting 57.00 55.4 55.3 55.7 56.1 55.5
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 8.20 8.2 7.9 7.5 8.1 6
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5
Produsentpriser 131.30 289 166 158 153 176
produsentprisene endring 8.10 16.9 16.8 16.4 16.3 15
Konsumprisindeksen Kpi 116.00 189 192 190 191 203
MatInflasjon 9.10 8.4 10.2 8.6 7.3 5.5
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 11.00 10 10 10 10 8
Internbankrente 10.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03
Bankenes balanse 31033349.26 29700000 29900000 30600000 30880000 32000000
Innskudd Rente 12.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96
Pengemengden M1 3447022.30 3700000 3730000 3820000 3850000 3900000
Pengemengden M2 18651362.70 18100000 18250000 18300000 18500000 19400000
Valutareserver 2894.00 3350 3390 3420 3490 3600
Sentralbankers balanse 8577379.30 7400000 7405000 7420000 7440000 7510000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 27.50 95 105 135 205 220
Nåværende situasjon -154.50 -50 -80.9 -103 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -5.2
Eksport 531.00 605 580 565 690 730
Import 503.00 510 475 430 485 510
Utenlandske Direkte Investeringer 19379.30 19300 19650 19900 20000 20100
Kapitalstrømmer 25.20 -19 37 59 85 91
Gullreserver 15.10 3.3 3.4 3.2 3.3 3.3
Pengeoverføringer 11.60 16.3 15.7 16.2 16.3 17
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Statens Inntekter 8268066.60 2000000 3700000 5700000 8250000 8500000
Militære Utgifter 90.20 89.5 89.5 89.5 89.5 90.4
Offentlige Utgifter 500082.10 562858 659112 530587 531587 558167
Regjeringens budsjetter verdi 100215.80 -100000 -450000 -300000 -900000 -840000
Fiscal Utgifter 7177585.80 2100000 4150000 6000000 9150000 9340000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon 21.50 2.5 8.32 2.9 3.5 4.1
Industriproduksjonen 17.20 12.2 11.6 17.4 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon 24.10 -0.8 -1.9 3.4 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.00 1.5 1.7 1.9 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 497.30 507 366 397 575 583
Lagerendringer 583532.90 542000 510000 424000 405000 400200
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbruk 2407681.00 2261075 2434898 2481115 2559365 2687333
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.