Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Aksjemarkedet 18738.82 17951 17755 17562 17370 16993
Valuta 2662.00 2649 2657 2666 2675 2693
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
Arbeidsledighet 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Inflasjon 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Rentesats 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Handelsbalanse 116.90 205 205 205 205 220
Nåværende situasjon -122.27 -120 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 80 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
BNP 13.01 13.5 15 15 15 15
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1689312.10 1813204 1405732 1782224 1788982 1927436
Bnp Per Innbygger 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
Brutto Nasjonal Produkt 28564174.70 30449410 30220897 30135204 30249461 32367723
Bnp Faste Priser 5123997.30 5603976 3729647 5405817 5426313 5957027
Bnp Fra Landbruk 1083025.10 515535 142199 1142591 1146924 548014
Bnp Fra Construction 168876.20 286963 43439 178164 178840 305042
Bnp Fra Manufacturing 288823.50 498260 204603 304709 305864 529651
Bnp Fra Mining 922760.90 1353444 962541 973513 977204 1438711
Bnp Fra Tjenester 950824.90 952134 989213 1003120 1006924 1012119
Bnp Fra Transport 239299.00 604750 256379 252460 253418 642849
Bnp Fra Verktøy 71444.00 105578 109906 75373 75659 112230
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
Arbeidsledige 126582.00 119000 119000 119000 119000 120000
Yrkesdeltakelse 60.10 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
Lønn 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1187.40 1190 1190 1190 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 54.20 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 7.60 8.4 8 7.6 7.3 7.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
Produsentpriser 136.10 140 158 158 154 161
produsentprisene endring -2.50 9 12.5 12.5 12.5 15
Konsumprisindeksen Kpi 121.80 126 127 131 131 135
MatInflasjon 14.00 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
Internbankrente 11.11 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
Bankenes balanse 34953489.28 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
Innskudd Rente 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
Pengemengden M2 20432872.80 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserver 3985.60 3490 3490 3490 3490 3600
Sentralbankers balanse 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 116.90 205 205 205 205 220
Nåværende situasjon -122.27 -120 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 582.60 538 685 715 715 546
Import 465.80 509 455 591 591 515
Utenlandske Direkte Investeringer 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
Gullreserver 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 80 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 739948.60 698867 578935 780646 783606 742896
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -8.20 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1
Industriproduksjonen -1.40 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon -11.70 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 464.90 575 575 575 575 583
Lagerendringer 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbruk 2715087.30 2591524 2643294 2864417 2875277 2754790
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.