Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 31662.93 30787 29668 28592 27554 25589
Valuta 2815.00 2852 2866 2881 2895 2924

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 15.70 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
Arbeidsledighet 8.80 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Inflasjon 6.60 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Rentesats 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Handelsbalanse 722.40 35 350 350 350 350
Nåværende situasjon -143.53 -150 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 15.70 6.5 5.1 6.5 5.5 7.5
BNP 13.14 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1402597.70 1528110 1993432 1357373 1375455 1459176
Bnp Per Innbygger 4053.63 4777 4777 4777 4777 4970
Bnp Per Innbygger Ppp 11470.67 12970 12970 12970 11996 12332
Brutto Nasjonal Produkt 33912487.90 34866365 35642025 36116800 35777675 38315177
Bnp Faste Priser 3830293.50 4743452 6112420 5691113 5766922 6117946
Bnp Fra Landbruk 143189.70 1306253 566778 814601 825452 875696
Bnp Fra Construction 44252.30 165723 315486 139644 141504 150117
Bnp Fra Manufacturing 252631.70 288873 547786 345097 349694 370979
Bnp Fra Mining 861972.10 696844 1487973 1038765 1052602 1116672
Bnp Fra Tjenester 960722.80 996186 1046774 1119807 1134724 1203792
Bnp Fra Transport 177991.90 166891 664861 334686 339145 359788
Bnp Fra Verktøy 117810.20 73282 116072 62343 63174 67019

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 8.80 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
Arbeidsledige 101161.00 120000 120000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 54.90 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.27 3.42 3.42 3.48 3.48 3.48
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 50.10 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Lønn 1314.90 1110 1110 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1302.20 1250 1250 1250 1250 1250

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 6.60 5.9 6.7 4.5 4.5 4.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Produsentpriser 163.10 124 185 185 158 172
produsentprisene endring 31.40 9.5 9.5 5.5 5.5 8.5
Konsumprisindeksen Kpi 132.70 132 133 134 139 139
MatInflasjon 13.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 6.00 6 6 6.25 6.5 7
Internbankrente 6.05 6.05 6.05 6.3 6.55 6.55
Bankenes balanse 39152871.63 39475786 41628653 42689312 42689312 44499143
Innskudd Rente 5.90 5.9 5.9 6.15 6.4 6.4
Valutareserver 4879.10 4606 5022 5022 5022 5522
Sentralbankers balanse 4512457.94 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 26917763.60 22333872 23287448 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 722.40 35 350 350 350 350
Nåværende situasjon -143.53 -150 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -13 -10 -10 -10
Import 2601.60 515 522 522 522 522
Eksport 3324.00 546 557 557 557 557
Utenlandske Direkte Investeringer 24205.70 25350 29017 29017 29017 29629
Gullreserver 10.62 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -11 -5 -5 -5
Offentlige Utgifter 616331.80 833115 768333 1027880 1041572 1104971
Regjeringens budsjetter verdi -1069473.40 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 28.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon 19.60 4.5 5 5 5 5
Industriproduksjonen 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 464.50 683 701 701 701 726
Lagerendringer 95204.30 335000 355000 355000 355000 355000
Gruvedrift Produksjon -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 2638839.70 3298890 2849115 3064685 3105508 3294536


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.