Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 19477.47 19450 19235 19025 18814 18402
Valuta 2660.00 2667 2677 2686 2695 2714
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
Arbeidsledighet 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
Inflasjon 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Rentesats 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Handelsbalanse 231.60 63 205 205 205 220
Nåværende situasjon -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 83 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
BNP 13.01 13.5 13.5 15 15 15
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1689312.10 1474002 1813204 1405732 1782224 1927436
Bnp Per Innbygger 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
Brutto Nasjonal Produkt 28564174.70 25400430 30449410 30220897 30135204 32367723
Bnp Faste Priser 5123997.30 5088109 5603976 3729647 5405817 5957027
Bnp Fra Landbruk 1083025.10 736265 515535 142199 1142591 548014
Bnp Fra Construction 168876.20 124043 286963 43439 178164 305042
Bnp Fra Manufacturing 288823.50 337475 498260 204603 304709 529651
Bnp Fra Mining 922760.90 1115687 1353444 962541 973513 1438711
Bnp Fra Tjenester 950824.90 1081904 952134 989213 1003120 1012119
Bnp Fra Transport 239299.00 338501 604750 256379 252460 642849
Bnp Fra Verktøy 71444.00 61183 105578 109906 75373 112230
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 10.10 9.1 9 8.5 8.1 8.1
Arbeidsledige 131100.00 119900 119000 119000 119000 120000
Yrkesdeltakelse 60.80 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
Lønn 1157.90 1063 1080 1080 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1196.80 1083 1190 1190 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 54.60 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 8.90 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
Produsentpriser 133.90 158 140 158 154 161
produsentprisene endring -0.80 6.5 9 12.5 12.5 15
Konsumprisindeksen Kpi 121.50 121 126 127 131 135
MatInflasjon 13.30 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Internbankrente 11.05 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
Bankenes balanse 34254187.25 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
Innskudd Rente 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
Pengemengden M2 20229409.50 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserver 4101.40 3420 3490 3490 3490 3600
Sentralbankers balanse 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 231.60 63 205 205 205 220
Nåværende situasjon -93.88 -103 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 815.60 619 538 685 715 546
Import 584.02 556 509 455 591 515
Utenlandske Direkte Investeringer 21183.60 19900 20000 20000 20000 20100
Gullreserver 20.08 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 83 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 739948.60 530337 698867 578935 780646 742896
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 11.50 6.3 3.5 3.5 3.5 4.1
Industriproduksjonen -5.70 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon 17.40 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.50 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 402.70 397 575 575 575 583
Lagerendringer 573326.60 424000 405000 405000 405000 400200
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 2715087.30 2569367 2591524 2643294 2864417 2754790
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.