Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 34242.63 33152 31876 30649 29470 27245
Valuta 3110.00 3117 3130 3142 3155 3180

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
Arbeidsledighet 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
Inflasjon 14.40 12 10.5 7.5 7 7
Rentesats 9.00 12 12 10.5 10.5 7
Handelsbalanse 198.60 35 35 35 35 35
Nåværende situasjon -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate -3.80 1.5 4 5.5 5.5 6
BNP 13.14 13.7 13.7 14 14 14
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2294725.10 1572718 1920274 2177715 2420935 2566191
Bnp Per Innbygger 4077.74 4970 4970 4970 4970 4970
Bnp Per Innbygger Ppp 11470.67 12332 12332 12332 12332 12332
Brutto Nasjonal Produkt 33912487.90 34760300 34421175 35268987 35777675 37924335
Bnp Faste Priser 7524485.88 5554506 7237897 7238091 7938333 8414633
Bnp Fra Landbruk 733319.40 223577 1771654 1144285 773652 820071
Bnp Fra Construction 381767.60 67798 130460 149840 402765 426931
Bnp Fra Manufacturing 894012.70 410520 444688 521925 943183 999774
Bnp Fra Mining 1132962.60 915519 741910 1010786 1195276 1266992
Bnp Fra Tjenester 2093419.00 1901454 1914841 2063596 2208557 2341070
Bnp Fra Transport 391994.30 211849 165314 303618 413554 438367
Bnp Fra Verktøy 236636.80 228027 152479 132346 249652 264631

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 8.10 7.5 7.8 7.5 7.5 7
Arbeidsledige 99393.00 120000 120000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 58.30 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.27 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 53.60 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Lønn 1335.10 1110 1110 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1307.90 1250 1250 1250 1250 1250

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 14.40 12 10.5 7.5 7 7
Inflasjonen (Månedlig) 2.40 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
Produsentpriser 220.50 181 180 217 239 236
produsentprisene endring 56.80 10.5 8.5 8.5 8.5 8.5
MatInflasjon 16.80 12 12 12 12 10
Konsumprisindeksen Kpi 150.70 150 150 152 158 163

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 9.00 12 12 10.5 10.5 7
Internbankrente 7.36 10.36 10.36 8.86 8.86 5.86
Bankenes balanse 40022594.55 42689312 42689312 44499143 44499143 44499143
Innskudd Rente 6.70 9.7 9.7 8.2 8.2 5.2
Valutareserver 3684.90 5022 5022 5522 5522 5522
Sentralbankers balanse 12902784.90 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 26807326.90 23287448 23287448 24558882 24558882 24558882

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 198.60 35 35 35 35 35
Nåværende situasjon -400.15 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -10 -10 -10 -10 -5.5
Import 658.70 522 522 522 522 522
Eksport 878.60 557 557 557 557 557
Utenlandske Direkte Investeringer 24205.70 29017 29017 29629 29629 29629
Gullreserver 9.67 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -5 -5 -5 -5 -4
Offentlige Utgifter 2066072.80 972563 1195126 1024463 2179707 2310489
Regjeringens budsjetter verdi -254654.30 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 28.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon -32.50 5 5 5 5 5
Industriproduksjonen -18.80 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -11.80 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 684.80 701 701 726 726 726
Lagerendringer 121634.50 355000 355000 355000 355000 355000
Gruvedrift Produksjon -39.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 4228249.40 4201124 4285278 4586290 4460803 4728451


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.