Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Aksjemarkedet 20246.63 20265 20033 19806 19580 19136
Valuta 2626.00 2643 2651 2660 2668 2684
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
Arbeidsledighet 6.60 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
Inflasjon 7.00 7.9 8.1 8.4 8 7.4
Rentesats 11.00 11 11 11 11 9.5
Handelsbalanse 259.80 120 63 205 205 220
Nåværende situasjon -56.60 -80.9 -103 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
BNP 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1328669.50 1424410 1432305 1813204 1799597 1927436
Bnp Per Innbygger 4071.09 4312 4312 4312 4459 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80 12340 12340 12340 12970 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30 24790295 24838501 25694170 25501344 27312903
Bnp Faste Priser 3527558.70 4935158 4944174 5559792 5518067 5910059
Bnp Fra Landbruk 134404.00 1060507 715438 515535 511666 548014
Bnp Fra Construction 1242977.60 151113 120534 286963 284809 305042
Bnp Fra Manufacturing 193901.22 300802 327928 498260 494521 529651
Bnp Fra Mining 907175.16 845734 1084126 1353444 1343287 1438711
Bnp Fra Tjenester 942127.17 915123 1051298 952134 944989 1012119
Bnp Fra Transport 241278.77 247916 328925 604750 600212 642849
Bnp Fra Verktøy 103853.03 67833 59452 105578 104786 112230
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 6.60 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
Arbeidsledige 88907.00 121200 119900 119000 119000 120000
Yrkesdeltakelse 61.90 62.3 62.5 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.25 3.25 3.24 3.3 3.3
Lønn 1120.30 1055 1063 1080 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1183.80 1099 1083 1190 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 57.80 55.3 55.7 56.1 56.1 55.5
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 7.00 7.9 8.1 8.4 8 7.4
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.8 0.9 0.7 0.7 0.5
Produsentpriser 143.80 166 158 140 158 161
produsentprisene endring 13.10 16.8 16.4 16.3 16.3 15
Konsumprisindeksen Kpi 109.60 122 121 125 117 133
MatInflasjon 8.30 10.2 8.6 7.3 7.3 5.5
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 11.00 11 11 11 11 9.5
Internbankrente 10.97 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79
Bankenes balanse 33516075.15 29900000 30600000 30880000 30880000 32000000
Innskudd Rente 11.10 12 12 12 12 12
Pengemengden M2 19699594.60 18250000 18300000 18500000 18500000 19400000
Valutareserver 3660.40 3390 3420 3490 3490 3600
Sentralbankers balanse 8765448.00 7405000 7420000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 259.80 120 63 205 205 220
Nåværende situasjon -56.60 -80.9 -103 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
Eksport 740.32 705 619 538 685 546
Import 480.49 585 556 509 455 515
Utenlandske Direkte Investeringer 19955.50 19650 19900 20000 20000 20100
Gullreserver 18.70 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
Offentlige Utgifter 547197.80 641341 515335 698867 693622 742896
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriell Produksjon 6.30 8.32 2.9 3.5 3.5 4.1
Industriproduksjonen 8.40 11.6 17.4 2.8 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon 5.80 -1.9 3.4 10.9 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.80 1.7 1.9 2.2 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 531.60 366 397 575 575 583
Lagerendringer 444404.70 510000 424000 405000 405000 400200
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbruk 2291696.10 2453224 2496683 2591524 2572076 2754790
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 1.05 1.04 1.05 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.