Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 7.50 8.4 8.5 8.2 8.6 8.3
Inflasjon 5.70 8 8.2 7.9 7.5 6
Rentesats 10.00 10 10 10 10 8
Handelsbalanse 62.48 85 95 105 135 220
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 88 83 83 83 80
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Aksjemarkedet 20389.90
19988 19596 19211 18836 17402
Valuta 2555.00
2512 2517 2522 2527 2547
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.30
6.2 5.4 5.7 6.1 5
BNP 11.49
12.1 12.8 12.8 12.8 11.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1384939.20
1755285 986163 1463881 1469420 1959161
Bnp Per Innbygger 4071.09
4208 4312 4312 4312 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80
12051 12340 12340 12340 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30
25597757 25404930 25477240 25573654 28570936
Bnp Faste Priser 4793827.90
5122480 3418650 5067076 5086251 5717456
Bnp Fra Landbruk 1024271.20
448014 134336 1082655 1086752 500051
Bnp Fra Construction 146926.00
296839 37704 155301 155888 331317
Bnp Fra Manufacturing 292467.10
391664 199167 309138 310308 437155
Bnp Fra Mining 822298.40
1162384 835497 869169 872459 1297395
Bnp Fra Tjenester 889765.10
903821 932678 940482 944041 1008800
Bnp Fra Transport 241046.50
583893 246505 254786 255750 651712
Bnp Fra Verktøy 68226.80
99365 106089 72116 72389 110906
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 7.50
8.4 8.5 8.2 8.6 8.3
Arbeidsledige 104100.00
118000 120900 121200 119900 120000
Yrkesdeltakelse 61.00
61.7 62.1 62.3 62.5 62.5
Befolkning 3.18
3.23 3.25 3.25 3.25 3.28
Lønn 1025.60
1015 1040 1055 1063 1110
Lønninger innen produksjon 1163.60
1150 1084 1099 1083 1250
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 55 55 55 55
Sysselsatte 1274700.00
1220000 1234000 1247000 1254000 1300000
Sysselsetting 56.40
56.3 55.4 55.3 55.7 55.5
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 5.70
8 8.2 7.9 7.5 6
Inflasjonen (Månedlig) -0.10
0.6 0.7 0.8 0.9 0.5
Produsentpriser 135.60
275 289 166 158 368
produsentprisene endring 2.50
17.1 16.9 16.8 16.4 15
Konsumprisindeksen Kpi 176.80
183 189 192 190 209
MatInflasjon 5.60
6.4 8.4 10.2 8.6 5.5
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 10.00
10 10 10 10 8
Bankenes balanse 30258805.30
29500000 29700000 29900000 30600000 32000000
Innskudd Rente 12.96
12.96 12.96 12.96 12.96 10.96
Pengemengden M1 3423121.50
3650000 3700000 3730000 3820000 3900000
Pengemengden M2 17920219.40
17800000 18100000 18250000 18300000 19400000
Internbankrente 10.03
10.03 10.03 10.03 10.03 8.03
Valutareserver 2854.10
3300 3350 3390 3420 3600
Sentralbankers balanse 8368976.10
7390000 7400000 7405000 7420000 7510000
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 62.48
85 95 105 135 220
Eksport 554.58
650 605 580 565 730
Import 536.35
565 510 475 430 510
Nåværende situasjon -132.30
-88 -50 -80.9 -103 -95
Nåværende situasjon mot BNP -10.40
-8.3 -10.8 -10.8 -10.8 -5.2
Utenlandske Direkte Investeringer 18968.70
19000 19300 19650 19900 20100
Kapitalstrømmer -34.10
72 -19 37 59 91
Gullreserver 6.70
3.6 3.3 3.4 3.2 3.3
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Pengeoverføringer 10.41
16.1 16.3 15.7 16.2 17
Utenlandsgjeld 27745305.69
28509062 28900811 29200022 29488523 31618699
Råoljeproduksjon 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40
88 83 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00
-5.3 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Statens Inntekter 5619842.70
8000000 2000000 3700000 5700000 8500000
Militære Utgifter 90.20
89.8 89.5 89.5 89.5 90.4
Offentlige Utgifter 623568.90
649264 562858 659112 661607 724676
Regjeringens budsjetter verdi 291318.20
-1000000 -100000 -450000 -300000 -840000
Fiscal Utgifter 4760811.10
9000000 2100000 4150000 6000000 9340000
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriell Produksjon 0.70
2.3 2.5 -0.79 2.9 4.1
Industriproduksjonen -1.40
2.5 12.2 11.6 17.4 3.7
Internett-hastighet 6625.86
5156 5359 5060 5265 4932
IP-adresser 31363.00
35478 35724 35984 36188 36904
Gruvedrift Produksjon 0.00
6.7 -0.8 -1.9 3.4 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 13.70
1.8 1.5 1.7 1.9 1.1
Enkle Å Gjøre Forretninger 74.00
63 65 65 65 68
Elektrisitets~~pos=trunc 403.40
560 507 366 397 583
Lagerendringer 711101.10
454000 542000 510000 424000 400200
Konkurranseevne Index 52.74
53.24 53.24 53.24 53.24 55.74
Konkurranseevne Rank 99.00
99 99 99 99 99
Korrupsjon Index 36.00
36 36 36 36 36
Korrupsjon Rank 103.00
103 103 103 103 103
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbruk 2385244.50
2586370 2320519 2521203 2530744 2886777
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boligpriser 1.03
1.04 1.04 1.04 1.05 1.05
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Personalinntekt skattesats 10.00
10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00
23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00
10 10 10 10 10
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 3.43
5.27 2.75 18.73 18.73 19.42
Temperatur -15.90
-10.2 -16.38 13.56 4.83 -0.82MONGOLIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER