MONGOLIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.10 5.6 5.2 5.4 5.7 5
Arbeidsledighet 7.50 8.1 8.4 8.5 8.2 8.3
Inflasjon 6.00 5.9 8 8.4 7.9 6
Rentesats 10.00 10 10 10 10 8
Handelsbalanse 18.23 110 85 95 105 220
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 88 88 83 83 80
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Aksjemarkedet 19942.75
19045 18662 18287 17920 16522
Valuta 2490.00
2461 2466 2471 2476 2495
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.10
5.6 5.2 5.4 5.7 5
Bnp Årlig Vekstrate 6.30
5.6 5.2 5.4 5.7 5
BNP 11.49
12.1 12.1 12.8 12.8 11.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1384939.20
1138973 1738757 986163 1463881 1940713
Bnp Per Innbygger 4071.09
4208 4208 4312 4312 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80
12051 12051 12340 12340 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30
22941170 25356723 25404930 23588343 28301907
Bnp Faste Priser 4793827.90
4626600 5074246 3418650 5067076 5663620
Bnp Fra Landbruk 1024271.20
689567 443796 134336 1082655 495343
Bnp Fra Construction 146926.00
131971 294044 37704 155301 328197
Bnp Fra Manufacturing 292467.10
314470 387976 199167 309138 433039
Bnp Fra Mining 822298.40
1092341 1151439 835497 869169 1285179
Bnp Fra Tjenester 889765.10
967007 895311 932678 940482 999301
Bnp Fra Transport 241046.50
269560 578395 246505 254786 645575
Bnp Fra Verktøy 68226.80
53359 98429 106089 72116 109862
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 7.50
8.1 8.4 8.5 8.2 8.3
Arbeidsledige 104100.00
120000 118000 120900 121200 120000
Yrkesdeltakelse 61.00
61.2 61.7 62.1 62.3 62.5
Befolkning 3.18
3.23 3.23 3.25 3.25 3.28
Lønn 1025.60
1000 1015 1040 1055 1110
Lønninger innen produksjon 1163.60
1120 1150 1084 1099 1250
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 55 55 55 55
Sysselsatte 1274700.00
1180000 1220000 12340000 1247000 1300000
Sysselsetting 56.40
55.9 56.3 55.4 55.3 55.5
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 6.00
5.9 8 8.4 7.9 6
Inflasjonen (Månedlig) -0.80
0.5 0.6 0.7 0.8 0.5
Produsentpriser 243.30
263 275 289 284 368
produsentprisene endring 7.40
17.6 17.1 16.9 16.8 15
Konsumprisindeksen Kpi 177.00
177 183 189 192 207
MatInflasjon 11.10
7 6.4 8.4 10.2 5.5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 10.00
10 10 10 10 8
Bankenes balanse 30258805.30
29000000 29500000 29700000 29900000 32000000
Innskudd Rente 12.96
12.96 12.96 12.96 12.96 10.96
Pengemengden M1 3086000.00
3500000 3650000 3700000 3730000 3900000
Pengemengden M2 17440800.00
17500000 17800000 18100000 18250000 19400000
Internbankrente 13.83
13.83 13.83 13.83 13.83 11.83
Valutareserver 2989.40
3280 3300 3350 3390 3600
Sentralbankers balanse 8723127.10
7320000 7390000 7400000 7405000 7510000
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 18.23
110 85 95 105 220
Eksport 554.58
680 650 605 580 730
Import 536.35
570 565 510 475 510
Nåværende situasjon -142.80
-80.6 -88 -50 -80.9 -95
Nåværende situasjon mot BNP -4.90
-4.5 -4.5 -5.8 -5.8 -5.2
Utenlandske Direkte Investeringer 18968.70
18500 19000 19300 19650 20100
Kapitalstrømmer -256.70
25 72 -19 37 91
Gullreserver 3.60
3.4 3.6 3.3 3.4 3.3
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Pengeoverføringer 10.44
14.5 16.1 16.3 15.7 17
Råoljeproduksjon 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40
88 88 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00
-5.3 -5.3 -4.2 -4.2 -2.1
Statens Inntekter 5619842.70
5500000 8000000 2000000 3700000 8500000
Militære Utgifter 90.20
89.8 89.8 89.5 89.5 90.4
Offentlige Utgifter 623568.90
519775 643151 562858 659112 717853
Regjeringens budsjetter verdi 291318.20
-300000 -1000000 -100000 -450000 -840000
Fiscal Utgifter 4760811.10
5800000 9000000 2100000 4150000 9340000
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriell Produksjon -6.10
3.3 2.3 2.5 1.9 4.1
Industriproduksjonen 22.30
14.3 2.5 12.2 11.6 3.7
Internett-hastighet 6625.86
5513 5156 5359 5060 4932
IP-adresser 31363.00
35126 35478 35724 35984 36904
Gruvedrift Produksjon -14.30
2.1 6.7 -0.8 -1.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.90
1.4 1.8 1.5 1.7 1.1
Enkle Å Gjøre Forretninger 62.00
63 63 65 65 68
Elektrisitets~~pos=trunc 390.70
393 560 507 366 583
Lagerendringer 711101.10
455000 454000 542000 510000 400200
Konkurranseevne Index 3.90
3.9 3.9 4 4 4.1
Konkurranseevne Rank 101.00
101 101 103 103 102
Korrupsjon Index 36.00
35 35 37 37 38
Korrupsjon Rank 103.00
105 105 107 107 106
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbruk 2385244.50
2447289 2562017 2320519 2521203 2859595
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Boligpriser 1.03
1.03 1.04 1.04 1.04 1.05
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Personalinntekt skattesats 10.00
10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00
23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00
10 10 10 10 10
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 3.43
45.63 5.27 2.75 18.73 19.42
Temperatur -15.90
14.38 -10.2 -16.38 13.56 -0.82