MONGOLIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.10 7.2 4 7.3 7.5 5.9
Arbeidsledighet 9.70 9.1 9.4 9.5 9.5 7.3
Inflasjon 7.20 9 8.5 8 7.5 6
Rentesats 10.00 10 10 10 9.75 8
Handelsbalanse 115.86 110 125 124 126 126
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 88 88 83 83 80
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Aksjemarkedet 19633.64
18153 17008 15935 14929 11503
Valuta 2455.00
2476 2493 2510 2527 2595
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.10
7.2 4 7.3 7.5 5.9
Bnp Årlig Vekstrate 6.10
5.8 6 6.5 7.6 5.9
BNP 11.49
12.1 12.1 12.8 12.8 11.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 935638.60
1129662 1733949 996455 1093904 1955608
Bnp Per Innbygger 4071.09
4208 4208 4312 4312 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80
12051 12051 12340 12340 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30
22963486 25549550 25670067 24012353 28815677
Bnp Faste Priser 3247705.60
4622515 5106107 3458806 4846728 5758846
Bnp Fra Landbruk 127773.30
694168 449866 136079 1103811 507374
Bnp Fra Construction 32605.40
112383 266707 34725 150079 300802
Bnp Fra Manufacturing 185841.50
321131 400011 197921 269501 451146
Bnp Fra Mining 796284.70
1075098 1138231 848043 871910 1283736
Bnp Fra Tjenester 884272.60
978851 898710 941750 898469 1013597
Bnp Fra Transport 236269.10
222589 598023 251627 250817 674472
Bnp Fra Verktøy 99321.50
52960 98311 105777 65511 110878
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 9.70
9.1 9.4 9.5 9.5 7.3
Arbeidsledige 122900.00
120627 112878 120941 125264 120019
Yrkesdeltakelse 60.60
61.24 61.67 61.13 61.32 61.34
Befolkning 3.18
3.21 3.23 3.24 3.25 3.36
Lønn 998.40
1040 1040 1080 1009 1150
Lønninger innen produksjon 1079.90
1360 1450 1500 1084 1650
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 60 55 55 60
Sysselsatte 1142900.00
1225817 1267385 1208192 1245997 1323268
Sysselsetting 54.70
55.92 56.83 55.44 55.33 56
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 7.20
9 8.5 8 7.5 6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Produsentpriser 243.30
295 294 298 285 412
produsentprisene endring 18.50
32 25 20.32 17.05 16
Konsumprisindeksen Kpi 171.60
180 184 185 189 207
MatInflasjon 10.80
7 6.4 6.3 8.13 5.5
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 10.00
10 10 10 9.75 8
Bankenes balanse 28881588.41
29863091 30294482 30678106 31016519 32828400
Innskudd Rente 12.96
12.96 12.96 12.96 12.71 10.96
Pengemengden M1 3202500.00
3310292 3366269 3323008 3365166 3361249
Pengemengden M2 17041700.00
18060865 18855902 19612204 20331583 25855189
Internbankrente 13.63
13.63 13.63 13.63 13.38 11.63
Valutareserver 3256.30
3020 1840 3022 3022 2290
Sentralbankers balanse 7266764.00
7255606 7256098 7256131 7256129 7256127
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse 115.86
110 125 124 126 126
Eksport 696.20
612 624 620 621 621
Import 580.30
502 499 496 495 495
Nåværende situasjon -38.20
-80.68 -81.02 -80.98 -80.99 -80.99
Nåværende situasjon mot BNP -4.90
-22 -22 -12 -12 -7.5
Utenlandske Direkte Investeringer 18019.90
18590 18833 19091 19277 20126
Kapitalstrømmer -231.30
25 72 -172 -174 91
Gullreserver 3.60
3.46 3.29 3.31 3.42 3.38
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Pengeoverføringer 17.52
13.43 13.3 13.28 13.29 13.29
Råoljeproduksjon 20.00
19.99 19.99 19.99 19.99 19.99
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40
88 88 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00
-16.14 -18.07 -18.16 -18.24 -21.08
Statens Inntekter 3659463.10
3824876 3449895 3649492 3662589 3630182
Militære Utgifter 90.20
90.58 89.8 89.51 89.22 89.9
Offentlige Utgifter 530950.10
498888 726564 565462 651700 819444
Regjeringens budsjetter verdi 45435.80
-643877 -377581 -349440 -409318 -390492
Fiscal Utgifter 3260036.70
4468753 3818993 3998932 4071907 4020674
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriell Produksjon -2.40
3.27 2.2 2.04 1.93 4.1
Industriproduksjonen 7.40
14.34 2.5 12.24 11.64 3.7
Internett-hastighet 6625.86
5513 5156 5359 5060 4932
IP-adresser 31363.00
35126 35478 35724 35984 36904
Gruvedrift Produksjon 2.70
2.12 6.7 -0.89 -1.97 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.80
1.1 1.8 1.35 1.36 1.1
Enkle Å Gjøre Forretninger 62.00
71 74 73 72 68
Elektrisitets~~pos=trunc 415.40
314 288 285 289 298
Lagerendringer 433939.80
455568 454333 424565 423422 400238
Konkurranseevne Index 3.90
3.79 3.79 3.88 3.91 3.91
Konkurranseevne Rank 101.00
103 103 100 99 102
Korrupsjon Index 36.00
35 34 34 34 35
Korrupsjon Rank 103.00
109 116 119 122 126
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbruk 2203179.20
2399205 2433300 2346386 2415568 2744361
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Boligpriser 1.03
1.03 1.04 1.04 1.04 1.05
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Personalinntekt skattesats 10.00
10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00
23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00
13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00
10 10 10 10 10
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 3.43
45.63 5.27 2.75 18.73 19.42
Temperatur -15.90
14.38 -10.2 -16.38 13.56 -0.82