Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Aksjemarkedet 20792.73 20687 20410 20136 19867 19339
Valuta 2614.00 2628 2636 2644 2653 2669
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.90 5.4 5.7 6.1 6.3 5
Arbeidsledighet 6.60 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
Inflasjon 6.90 8.2 7.9 7.5 8.1 6
Rentesats 11.00 10 10 10 10 8
Handelsbalanse 152.80 95 105 135 205 220
Nåværende situasjon -133.30 -50 -80.9 -103 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -8.9
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.90 5.4 5.7 6.1 6.3 5
BNP 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1700942.30 960901 1424410 1432305 1477477 1551351
Bnp Per Innbygger 4071.09 4312 4312 4312 4312 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 11840.80 12340 12340 12340 12340 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30 24754140 24790295 24838501 25621860 26902953
Bnp Faste Priser 5215564.60 3331076 4928114 4948171 5104227 5359439
Bnp Fra Landbruk 483616.20 130895 1053463 719435 742125 779231
Bnp Fra Construction 269196.10 37704 155301 124102 124336 130552
Bnp Fra Manufacturing 467411.10 194065 300802 327928 338271 355184
Bnp Fra Mining 1269647.60 835497 869169 1116213 1118317 1174233
Bnp Fra Tjenester 893184.10 908786 915123 1051298 1084454 1138677
Bnp Fra Transport 567307.80 240190 247916 328925 339299 356264
Bnp Fra Verktøy 99041.50 103372 67833 59452 61327 64394
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 6.60 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
Arbeidsledige 92400.00 120900 121200 119900 119000 120000
Yrkesdeltakelse 61.90 62.1 62.3 62.5 62.1 62.5
Befolkning 3.18 3.25 3.25 3.25 3.24 3.3
Lønn 1120.30 1040 1055 1063 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1183.80 1084 1099 1083 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsatte 1238900.00 1234000 1247000 1254000 1267000 1300000
Sysselsetting 57.80 55.4 55.3 55.7 56.1 55.5
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 6.90 8.2 7.9 7.5 8.1 6
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5
Produsentpriser 135.60 289 166 158 153 176
produsentprisene endring 3.50 16.9 16.8 16.4 16.3 15
Konsumprisindeksen Kpi 108.80 189 192 190 191 203
MatInflasjon 8.80 8.4 10.2 8.6 7.3 5.5
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 11.00 10 10 10 10 8
Internbankrente 10.79 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03
Bankenes balanse 31033349.26 29700000 29900000 30600000 30880000 32000000
Innskudd Rente 12.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96
Pengemengden M1 3447022.30 3700000 3730000 3820000 3850000 3900000
Pengemengden M2 18651362.70 18100000 18250000 18300000 18500000 19400000
Valutareserver 2894.00 3350 3390 3420 3490 3600
Sentralbankers balanse 8577379.30 7400000 7405000 7420000 7440000 7510000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 152.80 95 105 135 205 220
Nåværende situasjon -133.30 -50 -80.9 -103 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -8.9
Eksport 486.40 605 580 565 690 730
Import 333.50 510 475 430 485 510
Utenlandske Direkte Investeringer 19379.30 19300 19650 19900 20000 20100
Kapitalstrømmer -128.70 -19 37 59 85 91
Gullreserver 15.10 3.3 3.4 3.2 3.3 3.3
Pengeoverføringer 11.80 16.3 15.7 16.2 16.3 17
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 79.40 83 83 83 83 80
Offentlige Budsjetter -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
Statens Inntekter 10062542.40 2000000 3700000 5700000 8250000 8500000
Militære Utgifter 90.20 89.5 89.5 89.5 89.5 90.4
Offentlige Utgifter 655597.80 562858 659112 530587 531587 558167
Regjeringens budsjetter verdi 11933.60 -100000 -450000 -300000 -900000 -840000
Fiscal Utgifter 9222928.50 2100000 4150000 6000000 9150000 9340000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13.00 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.00 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon 14.70 2.5 8.32 2.9 3.5 4.1
Industriproduksjonen 30.10 12.2 11.6 17.4 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon 12.50 -0.8 -1.9 3.4 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.80 1.5 1.7 1.9 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 592.20 507 366 397 575 583
Lagerendringer 804787.30 542000 510000 424000 405000 400200
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbruk 2431073.30 2261075 2434898 2481115 2559365 2687333
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.