Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Aksjemarkedet 39417.65 37902 36162 34501 32920 29967
Valuta 2825.00 2853 2866 2879 2891 2917

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 3.60 2.1 1.5 1.5 4 5.5
Arbeidsledighet 8.40 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5
Inflasjon 9.70 10.5 8.5 7.5 6 4.5
Rentesats 6.00 6 6.25 6.5 6.5 7
Handelsbalanse 600.20 350 35 35 35 35
Nåværende situasjon -123.23 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -10 -10 -10 -10
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -5 -5 -5 -5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 3.60 2.1 1.5 1.5 4 5.5
BNP 13.14 13.7 13.7 13.7 13.7 14
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1402597.70 1993432 1423637 1423637 1458702 1391153
Bnp Per Innbygger 4077.74 4777 4970 4970 4970 4970
Bnp Per Innbygger Ppp 11470.67 12970 12332 12332 12332 12332
Brutto Nasjonal Produkt 33912487.90 28248101 34421175 34421175 35268987 36529006
Bnp Faste Priser 3830293.50 6112420 3887748 3887748 3983505 5832741
Bnp Fra Landbruk 143189.70 566778 145338 145338 148917 581290
Bnp Fra Construction 44252.30 315486 44916 44916 46022 339876
Bnp Fra Manufacturing 252631.70 547786 256421 256421 262737 659183
Bnp Fra Mining 861972.10 1487973 874902 874902 896451 1399667
Bnp Fra Tjenester 960722.80 1046774 975134 975134 999152 948134
Bnp Fra Transport 177991.90 664861 180662 180662 185112 512405
Bnp Fra Verktøy 117810.20 116072 119577 119577 122523 117997

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 8.40 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5
Arbeidsledige 101278.00 120000 120000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 56.80 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.27 3.42 3.48 3.48 3.48 3.48
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 52.10 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
Lønn 1330.40 1110 1110 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1253.00 1250 1250 1250 1250 1250

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 9.70 10.5 8.5 7.5 6 4.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Produsentpriser 170.50 185 163 181 180 203
produsentprisene endring 37.00 29.5 18.5 10.5 8.5 8.5
MatInflasjon 18.20 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Konsumprisindeksen Kpi 136.90 141 140 144 144 144

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 6.00 6 6.25 6.5 6.5 7
Internbankrente 6.07 8.79 6.32 6.57 6.57 7.07
Bankenes balanse 39684106.19 41628653 42689312 42689312 42689312 44499143
Innskudd Rente 6.70 10.96 6.95 7.2 7.2 7.7
Valutareserver 4433.90 5022 5022 5022 5022 5522
Sentralbankers balanse 14733684.90 7510000 7510000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 26996932.70 23287448 23287448 23287448 23287448 24558882

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 600.20 350 35 35 35 35
Nåværende situasjon -123.23 -200 -200 -200 -200 -200
Nåværende situasjon mot BNP -12.30 -13 -10 -10 -10 -10
Import 518.60 522 522 522 522 522
Eksport 1124.00 557 557 557 557 557
Utenlandske Direkte Investeringer 24205.70 29017 29017 29017 29017 29629
Gullreserver 13.16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 82 82 82 82 82
Offentlige Budsjetter -11.50 -11 -5 -5 -5 -5
Offentlige Utgifter 616331.80 768333 625577 625577 640985 1053460
Regjeringens budsjetter verdi -830623.10 -840000 -840000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 107.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 28.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 19.60 5 5 5 5 5
Industriproduksjonen 0.60 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 507.30 701 701 701 701 726
Lagerendringer 95204.30 355000 355000 355000 355000 355000
Gruvedrift Produksjon -7.60 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbruk 2638839.70 2849115 2678422 2678422 2744393 3140952


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.