Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 20612.23 20557 20330 20108 19885 19450
Valuta 2648.00 2644 2652 2661 2670 2688
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 8.60 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
Arbeidsledighet 11.80 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Inflasjon 8.10 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Rentesats 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Handelsbalanse 96.80 63 205 205 205 220
Nåværende situasjon -46.98 -103 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 83 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 8.60 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
BNP 13.01 13.5 13.5 15 15 15
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1328669.50 1432305 1808102 1799597 1799597 1898507
Bnp Per Innbygger 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
Bnp Per Innbygger Ppp 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
Brutto Nasjonal Produkt 24103349.30 24838501 25621860 25501344 25501344 26902953
Bnp Faste Priser 3527558.70 4944174 5544145 5518067 5518067 5821352
Bnp Fra Landbruk 134404.00 715438 514084 511666 511666 539788
Bnp Fra Construction 1242977.60 120534 286155 284809 284809 300463
Bnp Fra Manufacturing 193901.22 327928 496858 494521 494521 521701
Bnp Fra Mining 907175.16 1084126 1349635 1343287 1343287 1417117
Bnp Fra Tjenester 942127.17 1051298 949455 944989 944989 996927
Bnp Fra Transport 241278.77 328925 603048 600212 600212 633201
Bnp Fra Verktøy 103853.03 59452 105281 104786 104786 110545
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 11.80 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
Arbeidsledige 153592.00 119900 119000 119000 119000 120000
Yrkesdeltakelse 60.70 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
Befolkning 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
Lønn 1120.30 1063 1080 1080 1080 1110
Lønninger innen produksjon 1183.80 1083 1190 1190 1190 1250
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 53.50 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 8.10 8.1 8.4 8 7.6 7.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
Produsentpriser 137.50 158 140 158 154 161
produsentprisene endring -3.10 6.5 9 12.5 12.5 15
Konsumprisindeksen Kpi 107.90 121 126 118 116 135
MatInflasjon 10.80 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 11.00 11 11 11 9.5 9.5
Internbankrente 10.97 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
Bankenes balanse 33516075.15 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
Innskudd Rente 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
Pengemengden M2 19699594.60 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
Valutareserver 3660.40 3420 3490 3490 3490 3600
Sentralbankers balanse 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 96.80 63 205 205 205 220
Nåværende situasjon -46.98 -103 -120 -120 -120 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
Eksport 675.62 619 538 685 715 546
Import 578.74 556 509 455 591 515
Utenlandske Direkte Investeringer 19955.50 19900 20000 20000 20000 20100
Gullreserver 15.80 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 66.00 83 83 80 80 80
Offentlige Budsjetter -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
Offentlige Utgifter 547197.80 515335 696900 693622 693622 731745
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 13 13 13 13 13
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 10 10 10 10 10
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -6.70 2.9 3.5 3.5 3.5 4.1
Industriproduksjonen -9.80 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
Gruvedrift Produksjon -7.40 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.80 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 531.60 397 575 575 575 583
Lagerendringer 444404.70 424000 405000 405000 405000 400200
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbruk 2291696.10 2496683 2584231 2572076 2572076 2713442
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.