Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Aksjemarkedet 15981.56 15678 15381 15088 14801 14225
Valuta 2786.00 2797 2807 2818 2829 2850

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -10.70 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
Arbeidsledighet 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Inflasjon 4.70 5 6 7.5 3.5 7
Rentesats 9.00 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Handelsbalanse -87.00 124 124 35 31 220
Nåværende situasjon -205.02 -120 -120 -95 -95 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 80 80 80 82 82
Offentlige Budsjetter -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -10.70 -1.1 3.5 5.4 5.1 5.1
BNP 13.50 14.6 14.6 14.6 15.3 15.3
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1826715.70 1680021 1856065 1925358 1919878 2023552
Bnp Per Innbygger 4197.80 4584 4584 4584 4777 4777
Bnp Per Innbygger Ppp 12209.20 11996 12970 12970 11996 12332
Brutto Nasjonal Produkt 28564174.70 28407072 29064048 30106640 30020948 31642079
Bnp Faste Priser 5383314.90 5095815 5097802 5674014 5657864 5963389
Bnp Fra Landbruk 601898.60 1077068 728988 634401 632595 666756
Bnp Fra Construction 336901.50 167947 139958 355094 354083 373204
Bnp Fra Manufacturing 547603.20 287235 340130 577174 575531 606610
Bnp Fra Mining 1073577.50 917686 1061783 1131551 1128330 1189260
Bnp Fra Tjenester 958247.20 945595 1042060 1009993 1007118 1061502
Bnp Fra Transport 564840.20 237983 377130 595342 593647 625704
Bnp Fra Verktøy 109161.50 71051 62874 115056 114729 120924

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 8.10 8.7 9 9.3 10 10.5
Arbeidsledige 105139.00 119000 119000 120000 120000 120000
Yrkesdeltakelse 60.70 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
Befolkning 3.24 3.36 3.36 3.36 3.42 3.42
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Sysselsetting 54.20 56.1 56.1 55.5 55.5 55.5
Lønn 1166.40 1080 1080 1110 1110 1110
Lønninger innen produksjon 1195.70 1190 1190 1250 1250 1250

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 4.70 5 6 7.5 3.5 7
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
Produsentpriser 109.40 136 151 158 124 174
produsentprisene endring -23.60 0.5 5.5 6.5 10 9.5
Konsumprisindeksen Kpi 124.80 128 130 131 129 140
MatInflasjon 7.80 7.3 7.3 5.5 5.5 5.5

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 9.00 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Internbankrente 10.84 9.34 8.34 8.34 8.34 8.84
Bankenes balanse 35859341.42 37322918 38040541 38758163 39475786 41628653
Innskudd Rente 10.50 9 8 8 8 8.5
Valutareserver 4015.50 4232 4357 4482 4606 5022
Sentralbankers balanse 3525393.47 7440000 7440000 7510000 7510000 7510000
Pengemengden M2 20833777.90 21380296 21698154 22016013 22333872 23287448

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -87.00 124 124 35 31 220
Nåværende situasjon -205.02 -120 -120 -95 -95 -95
Nåværende situasjon mot BNP -14.60 -12.5 -12.5 -12.5 -11.1 -11.1
Import 424.80 591 591 515 515 522
Eksport 337.80 715 715 546 546 557
Utenlandske Direkte Investeringer 22311.90 23517 24128 24739 25350 29017
Gullreserver 23.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 55.00 80 80 80 82 82
Offentlige Budsjetter -3.40 -4.8 -4.8 -4.8 -5.6 -5.6
Offentlige Utgifter 812407.70 735879 538382 856278 853840 899948
Regjeringens budsjetter verdi 627770.70 -900000 -900000 -840000 -840000 -840000
Militære Utgifter 90.00 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon -21.70 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Industriproduksjonen 0.30 2.8 2.8 3.7 3.7 3.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
Elektrisitets~~pos=trunc 651.40 600 600 676 683 701
Lagerendringer 411317.10 405000 405000 400200 400200 400200
Gruvedrift Produksjon -29.30 10.9 10.9 12.4 12.4 12.4

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbruk 3179374.20 2700154 3134300 3351060 3341522 3521964

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 1.09 1.1 1.11 1.11 1.12 1.14


Mongolia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.