Markeder Siste Referanse
Valuta 2820 2021-02
Aksjemarkedet 33704 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -5.3 2020-12
Arbeidsledighet 7.6 2020-12
Inflasjon 2.4 2021-01
Rentesats 6 2020-11
Handelsbalanse 314 2021-12
Nåværende situasjon -27.15 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -12.3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.5 2020-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 2831 2021-02
Coronavirus dødsfall 4 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 2097 2021-02

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -5.3 2020-12
BNP 13.85 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1291507 2020-12
Bnp Per Innbygger 4350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12310 2019-12
Bnp Faste Priser 5414950 2020-12
Bnp Fra Landbruk 775072 2020-09
Bnp Fra Construction 132867 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 328351 2020-09
Bnp Fra Mining 988359 2020-09
Bnp Fra Tjenester 1065468 2020-09
Bnp Fra Transport 318446 2020-09
Bnp Fra Verktøy 59318 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 32738371 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2020-12
Arbeidsledige 92616 2020-09
Yrkesdeltakelse 59 2021-09
Befolkning 3.24 2019-12
Sysselsatte 1175986 2020-09
Sysselsetting 54.7 2020-09
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2020-12
Lønn 1269 2020-09
Lønninger innen produksjon 1243 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 125 2020-12
KjerneInflasjon -0.1 2020-12
MatInflasjon 8.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 1 2021-01
Produsentpriser 145 2020-12
produsentprisene endring -2.8 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2020-11
Internbankrente 7.17 2020-11
Bankenes balanse 36685492 2020-12
Innskudd Rente 8.4 2020-12
Sentralbankers balanse 5516625 2020-11
Valutareserver 3870 2020-11
Pengemengden M1 4197435 2020-12
Pengemengden M2 24220049 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 314 2021-12
Nåværende situasjon -27.15 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -12.3 2020-12
Eksport 640 2021-01
Import 459 2021-01
Kapitalstrømmer -818 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 23802 2020-09
Gullreserver 8.16 2020-12
Råoljeproduksjon 17 2020-10
Utenlandsgjeld 31192538 2020-09
Pengeoverføringer 9.8 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.5 2020-12
Statens Inntekter 9068245 2021-11
Kreditt-Rating 28 2021-02
Fiscal Utgifter 3320250 2020-04
Regjeringens budsjetter verdi -3711095 2020-11
Offentlige Utgifter 978002 2020-12
Militære Utgifter 90 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -9.6 2020-07
Industriproduksjonen 0.6 2020-06
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer -144379 2020-12
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 35 2020-12
Korrupsjon Rank 111 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 680 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.1 2020-06
Gruvedrift Produksjon -7.6 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2915970 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2831 2021-02
Coronavirus dødsfall 4 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 2097 2021-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.