Markeder Siste Referanse
Valuta 2837 2020-08
Aksjemarkedet 16445 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -10.7 2020-03
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Inflasjon 2.8 2020-06
Rentesats 9 2020-06
Handelsbalanse 227 2020-05
Nåværende situasjon 148 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -12.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 293 2020-08
Coronavirus dødsfall 0 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 13 2020-08

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -10.7 2020-03
BNP 13.85 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1826716 2019-12
Bnp Per Innbygger 4350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12310 2019-12
Bnp Faste Priser 5383315 2019-12
Bnp Fra Landbruk 601899 2019-12
Bnp Fra Construction 336902 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 547603 2019-12
Bnp Fra Mining 1073578 2019-12
Bnp Fra Tjenester 958247 2019-12
Bnp Fra Transport 564840 2019-12
Bnp Fra Verktøy 109162 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 32738371 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Arbeidsledige 105139 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-12
Befolkning 3.24 2019-12
Sysselsatte 1188440 2019-12
Sysselsetting 55.7 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2019-12
Lønn 1166 2019-09
Lønninger innen produksjon 1196 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 125 2020-04
KjerneInflasjon 5 2020-05
MatInflasjon 4.7 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-06
Produsentpriser 118 2020-05
produsentprisene endring -9.2 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 9 2020-06
Internbankrente 10.84 2020-01
Bankenes balanse 34689861 2020-04
Innskudd Rente 10.5 2019-12
Sentralbankers balanse 3525393 2019-12
Valutareserver 3844 2020-04
Pengemengden M1 3426464 2020-04
Pengemengden M2 20231823 2020-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 227 2020-05
Nåværende situasjon 148 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -12.4 2019-12
Eksport 633 2020-05
Import 406 2020-05
Kapitalstrømmer -302 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 22312 2019-12
Gullreserver 23.4 2020-03
Råoljeproduksjon 18 2020-04
Utenlandsgjeld 30461130 2020-03
Pengeoverføringer 11.5 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2019-12
Statens Inntekter 2866962 2020-04
Kreditt-Rating 28 2020-08
Fiscal Utgifter 3320250 2020-04
Regjeringens budsjetter verdi -643488 2020-04
Offentlige Utgifter 812408 2019-12
Militære Utgifter 90 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.2 2020-06
Industriproduksjonen 0.6 2020-06
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 66253 2020-03
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 484 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.1 2020-06
Gruvedrift Produksjon -7.6 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 3179374 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.09 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 293 2020-08
Coronavirus dødsfall 0 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 13 2020-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.