Markeder Siste Referanse
Valuta 2662 2019-11
Aksjemarkedet 18832 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2019-09
Arbeidsledighet 9.9 2019-09
Inflasjon 7.6 2019-10
Rentesats 11 2019-10
Handelsbalanse 117 2019-10
Nåværende situasjon -122 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2019-09
BNP 13.01 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1689312 2019-06
Bnp Per Innbygger 4198 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12209 2018-12
Bnp Faste Priser 5123997 2019-06
Bnp Fra Landbruk 1083025 2019-06
Bnp Fra Construction 168876 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 288824 2019-06
Bnp Fra Mining 922761 2019-06
Bnp Fra Tjenester 950825 2019-06
Bnp Fra Transport 239299 2019-06
Bnp Fra Verktøy 71444 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 28564175 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.9 2019-09
Arbeidsledige 126582 2019-09
Yrkesdeltakelse 60.1 2019-09
Befolkning 3.24 2018-12
Sysselsatte 1155945 2019-09
Sysselsetting 54.2 2019-09
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 1161 2019-06
Lønninger innen produksjon 1187 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7.6 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-10
KjerneInflasjon 6 2019-10
MatInflasjon 14 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-10
Produsentpriser 136 2019-10
produsentprisene endring -2.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2019-10
Internbankrente 11.11 2019-09
Bankenes balanse 34953489 2019-09
Innskudd Rente 11.1 2019-04
Sentralbankers balanse 8765448 2018-10
Valutareserver 3986 2019-09
Pengemengden M1 3804339 2019-09
Pengemengden M2 20432873 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 117 2019-10
Nåværende situasjon -122 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Eksport 583 2019-10
Import 466 2019-10
Kapitalstrømmer -443 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 21184 2019-06
Gullreserver 17.92 2019-12
Råoljeproduksjon 20 2019-07
Utenlandsgjeld 29692865 2019-06
Pengeoverføringer 8.2 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Statens Inntekter 8656662 2019-09
Kreditt-Rating 36.25
Fiscal Utgifter 7264374 2019-09
Regjeringens budsjetter verdi 484636 2019-09
Offentlige Utgifter 739949 2019-06
Militære Utgifter 90 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -8.2 2019-10
Industriproduksjonen -1.4 2019-10
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 573327 2019-06
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 465 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-10
Gruvedrift Produksjon -11.7 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2715087 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.04 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.