Markeder Siste Referanse
Valuta 2795 2020-10
Aksjemarkedet 17396 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -9.7 2020-06
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Inflasjon 1.7 2020-09
Rentesats 8 2020-09
Handelsbalanse 193 2020-09
Nåværende situasjon -86.81 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -12.4 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 328 2020-10
Coronavirus dødsfall 0 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 312 2020-10

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -9.7 2020-06
BNP 13.85 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1434845 2020-06
Bnp Per Innbygger 4350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12310 2019-12
Bnp Faste Priser 4453946 2020-06
Bnp Fra Landbruk 601899 2019-12
Bnp Fra Construction 336902 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 547603 2019-12
Bnp Fra Mining 1073578 2019-12
Bnp Fra Tjenester 958247 2019-12
Bnp Fra Transport 564840 2019-12
Bnp Fra Verktøy 109162 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 32738371 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Arbeidsledige 105139 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-12
Befolkning 3.24 2019-12
Sysselsatte 1188440 2019-12
Sysselsetting 55.7 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2019-12
Lønn 1166 2019-09
Lønninger innen produksjon 1196 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 124 2020-09
KjerneInflasjon 2 2020-07
MatInflasjon 2.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-09
Produsentpriser 130 2020-09
produsentprisene endring -9 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 8 2020-09
Internbankrente 8.95 2020-06
Bankenes balanse 34689861 2020-04
Innskudd Rente 10 2020-09
Sentralbankers balanse 3525393 2019-12
Valutareserver 3844 2020-04
Pengemengden M1 3426464 2020-04
Pengemengden M2 20231823 2020-04

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 193 2020-09
Nåværende situasjon -86.81 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -12.4 2019-12
Eksport 668 2020-09
Import 475 2020-09
Kapitalstrømmer -31.92 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 22312 2019-12
Gullreserver 17.7 2020-06
Råoljeproduksjon 18 2020-06
Utenlandsgjeld 30814014 2020-06
Pengeoverføringer 11.5 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.3 2019-12
Statens Inntekter 2866962 2020-04
Kreditt-Rating 28 2020-10
Fiscal Utgifter 3320250 2020-04
Regjeringens budsjetter verdi -643488 2020-04
Offentlige Utgifter 782267 2020-06
Militære Utgifter 90 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -9.6 2020-07
Industriproduksjonen 0.6 2020-06
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 27957 2020-06
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 484 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.1 2020-06
Gruvedrift Produksjon -7.6 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 3097549 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.09 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 328 2020-10
Coronavirus dødsfall 0 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 312 2020-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.