Markeder Siste Referanse
Valuta 2626 2019-05
Aksjemarkedet 20247 2019-05
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.6 2019-03
Arbeidsledighet 6.6 2018-12
Inflasjon 7 2019-04
Rentesats 11 2019-04
Handelsbalanse 260 2019-04
Nåværende situasjon -56.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 79.4 2016-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 8.6 2019-03
BNP 11.49 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1328670 2019-03
Bnp Per Innbygger 4071 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11841 2017-12
Bnp Faste Priser 3527559 2019-03
Bnp Fra Landbruk 134404 2019-03
Bnp Fra Construction 1242978 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 193901 2019-03
Bnp Fra Mining 907175 2019-03
Bnp Fra Tjenester 942127 2019-03
Bnp Fra Transport 241279 2019-03
Bnp Fra Verktøy 103853 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 24103349 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.6 2018-12
Arbeidsledige 88907 2018-12
Yrkesdeltakelse 61.9 2018-12
Befolkning 3.24 2018-12
Sysselsatte 1256356 2018-12
Sysselsetting 57.8 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 1120 2018-12
Lønninger innen produksjon 1184 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-03
MatInflasjon 8.3 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-04
Produsentpriser 144 2019-04
produsentprisene endring 13.1 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2019-04
Internbankrente 10.97 2019-03
Bankenes balanse 33516075 2019-03
Innskudd Rente 11.1 2019-04
Sentralbankers balanse 8765448 2018-10
Valutareserver 3660 2019-03
Pengemengden M1 3666645 2019-03
Pengemengden M2 19699595 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 260 2019-04
Nåværende situasjon -56.6 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Eksport 740 2019-04
Import 480 2019-04
Kapitalstrømmer -26.1 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 19956 2018-12
Gullreserver 18.7 2019-03
Råoljeproduksjon 20 2019-01
Utenlandsgjeld 28743089 2018-12
Pengeoverføringer 6.7 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 79.4 2016-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Statens Inntekter 3506735 2019-04
Kreditt-Rating 36.25
Fiscal Utgifter 1969076 2019-03
Regjeringens budsjetter verdi 194346 2019-03
Offentlige Utgifter 547198 2019-03
Militære Utgifter 90 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 6.3 2019-04
Industriproduksjonen 8.4 2019-04
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 444405 2019-03
Konkurranseevne Index 52.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 99 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 74 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 532 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.8 2019-04
Gruvedrift Produksjon 5.8 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2291696 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.05 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.