Markeder Siste Referanse
Valuta 2654 2019-09
Aksjemarkedet 18988 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.3 2019-06
Arbeidsledighet 10.1 2019-06
Inflasjon 8.9 2019-08
Rentesats 11 2019-09
Handelsbalanse 232 2019-08
Nåværende situasjon -93.88 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.3 2019-06
BNP 13.01 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1689312 2019-06
Bnp Per Innbygger 4198 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12209 2018-12
Bnp Faste Priser 5123997 2019-06
Bnp Fra Landbruk 1083025 2019-06
Bnp Fra Construction 168876 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 288824 2019-06
Bnp Fra Mining 922761 2019-06
Bnp Fra Tjenester 950825 2019-06
Bnp Fra Transport 239299 2019-06
Bnp Fra Verktøy 71444 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 28564175 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.1 2019-06
Arbeidsledige 131100 2019-06
Yrkesdeltakelse 60.8 2019-06
Befolkning 3.24 2018-12
Sysselsatte 1162200 2019-06
Sysselsetting 54.6 2019-06
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 1158 2019-03
Lønninger innen produksjon 1197 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 8.9 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-07
KjerneInflasjon 8.1 2019-07
MatInflasjon 13.3 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-08
Produsentpriser 134 2019-07
produsentprisene endring -0.8 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2019-09
Internbankrente 11.05 2019-07
Bankenes balanse 34254187 2019-07
Innskudd Rente 11.1 2019-04
Sentralbankers balanse 8765448 2018-10
Valutareserver 4101 2019-06
Pengemengden M1 4104473 2019-06
Pengemengden M2 20229410 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 232 2019-08
Nåværende situasjon -93.88 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Eksport 816 2019-08
Import 584 2019-08
Kapitalstrømmer 273 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 21184 2019-06
Gullreserver 20.08 2019-09
Råoljeproduksjon 20 2019-05
Utenlandsgjeld 29692865 2019-06
Pengeoverføringer 6.4 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Statens Inntekter 6785946 2019-07
Kreditt-Rating 36.25
Fiscal Utgifter 5499756 2019-07
Regjeringens budsjetter verdi 535290 2019-07
Offentlige Utgifter 739949 2019-06
Militære Utgifter 90 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 11.5 2019-08
Industriproduksjonen -5.7 2019-08
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 573327 2019-06
Konkurranseevne Index 52.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 99 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 74 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 403 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-08
Gruvedrift Produksjon 17.4 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2715087 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.05 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.