Markeder Siste Referanse
Valuta 2820 2021-07
Aksjemarkedet 32358 2021-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 15.7 2021-03
Arbeidsledighet 8.8 2021-03
Inflasjon 6.6 2021-06
Rentesats 6 2021-06
Handelsbalanse 722 2021-05
Nåværende situasjon -144 2021-05
Nåværende situasjon mot BNP -12.3 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.5 2020-12
Bedriftens Skattesats 25 2021-12
Personalinntekt skattesats 10 2021-12
Coronavirus tilfeller 153782 2021-07
Coronavirus dødsfall 782 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 76654 2021-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 15.7 2021-03
BNP 13.14 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1402598 2021-03
Bnp Per Innbygger 4054 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11471 2020-12
Bnp Faste Priser 3830294 2021-03
Bnp Fra Landbruk 143190 2021-03
Bnp Fra Construction 44252 2021-03
Bnp Fra Manufacturing 252632 2021-03
Bnp Fra Mining 861972 2021-03
Bnp Fra Tjenester 960723 2021-03
Bnp Fra Transport 177992 2021-03
Bnp Fra Verktøy 117810 2021-03
Brutto Nasjonal Produkt 33912488 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.8 2021-03
Arbeidsledige 101161 2021-03
Yrkesdeltakelse 54.9 2021-03
Befolkning 3.27 2020-12
Sysselsatte 1054889 2021-03
Sysselsetting 50.1 2021-03
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2020-12
Lønn 1315 2021-03
Lønninger innen produksjon 1302 2021-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.6 2021-06
Konsumprisindeksen Kpi 133 2021-05
KjerneInflasjon 4.6 2021-05
MatInflasjon 13.1 2021-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-06
Produsentpriser 163 2021-05
produsentprisene endring 31.4 2021-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2021-06
Internbankrente 6.05 2021-05
Bankenes balanse 39152872 2021-05
Innskudd Rente 5.9 2021-04
Sentralbankers balanse 4512458 2021-05
Valutareserver 4879 2021-05
Pengemengden M1 5761264 2021-05
Pengemengden M2 26917764 2021-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 722 2021-05
Nåværende situasjon -144 2021-05
Nåværende situasjon mot BNP -12.3 2020-12
Eksport 3324 2021-05
Import 2602 2021-05
Kapitalstrømmer -115 2021-05
Utenlandske Direkte Investeringer 24206 2020-12
Gullreserver 10.62 2021-03
Råoljeproduksjon 17 2021-03
Utenlandsgjeld 32487000 2021-03
Pengeoverføringer 11.6 2021-05
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -11.5 2020-12
Statens Inntekter 7106131 2021-06
Kreditt-Rating 28 2021-07
Fiscal Utgifter 7498164 2021-06
Regjeringens budsjetter verdi -1069473 2021-06
Offentlige Utgifter 616332 2021-03
Militære Utgifter 107 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2021-12
Personalinntekt skattesats 10 2021-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 28 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 15.5 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 12.5 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 19.6 2021-05
Industriproduksjonen 0.6 2020-06
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 95204 2021-03
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 35 2020-12
Korrupsjon Rank 111 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 464 2021-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.1 2020-06
Gruvedrift Produksjon -7.6 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2638840 2021-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 153782 2021-07
Coronavirus dødsfall 782 2021-07
Coronavirus gjenopprettet 76654 2021-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.