Markeder Siste Referanse
Valuta 2745 2020-04
Aksjemarkedet 16880 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-12
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Inflasjon 6.4 2020-02
Rentesats 10 2020-03
Handelsbalanse 35 2020-02
Nåværende situasjon -277 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Coronavirus tilfeller 14 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 2 2020-03

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.1 2019-12
BNP 13.5 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1826716 2019-12
Bnp Per Innbygger 4198 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 12209 2018-12
Bnp Faste Priser 5383315 2019-12
Bnp Fra Landbruk 601899 2019-12
Bnp Fra Construction 336902 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 547603 2019-12
Bnp Fra Mining 1073578 2019-12
Bnp Fra Tjenester 958247 2019-12
Bnp Fra Transport 564840 2019-12
Bnp Fra Verktøy 109162 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 28564175 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.1 2019-12
Arbeidsledige 105139 2019-12
Yrkesdeltakelse 60.7 2019-12
Befolkning 3.24 2019-12
Sysselsatte 1188440 2019-12
Sysselsetting 54.2 2019-09
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 1166 2019-09
Lønninger innen produksjon 1196 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 6.4 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 125 2020-02
KjerneInflasjon 5.2 2020-02
MatInflasjon 10.3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2020-02
Produsentpriser 136 2020-02
produsentprisene endring 0.3 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 10 2020-03
Internbankrente 10.84 2020-01
Bankenes balanse 35859341 2019-12
Innskudd Rente 10.5 2019-12
Sentralbankers balanse 3525393 2019-12
Valutareserver 4016 2019-11
Pengemengden M1 3904158 2019-12
Pengemengden M2 20833778 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 35 2020-02
Nåværende situasjon -277 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -14.6 2018-12
Eksport 312 2020-02
Import 277 2020-02
Kapitalstrømmer -108 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 22312 2019-12
Gullreserver 17.92 2019-12
Råoljeproduksjon 20 2019-11
Utenlandsgjeld 30677880 2019-12
Pengeoverføringer 15.6 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 55 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2018-12
Statens Inntekter 11936638 2019-12
Kreditt-Rating 26 2020-03
Fiscal Utgifter 11429392 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 627771 2019-12
Offentlige Utgifter 812408 2019-12
Militære Utgifter 90 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -9.7 2020-02
Industriproduksjonen 0.3 2019-12
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 411317 2019-09
Konkurranseevne Index 52.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 102 2019-12
Korrupsjon Index 35 2019-12
Korrupsjon Rank 106 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 81 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 651 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2020-02
Gruvedrift Produksjon -29.3 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 3179374 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.09 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 14 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 2 2020-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.