Markeder Siste Referanse
Valuta 2612 2019-02
Aksjemarkedet 21579 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.9 2018-12
Arbeidsledighet 6.6 2018-12
Inflasjon 7.3 2019-01
Rentesats 11 2019-01
Handelsbalanse 103 2019-01
Nåværende situasjon -356 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -10.4 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 79.4 2016-12
Offentlige Budsjetter -17 2016-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.9 2018-12
BNP 11.49 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1700942 2018-12
Bnp Per Innbygger 4071 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11841 2017-12
Bnp Faste Priser 5215565 2018-12
Bnp Fra Landbruk 483616 2018-12
Bnp Fra Construction 269196 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 467411 2018-12
Bnp Fra Mining 1269648 2018-12
Bnp Fra Tjenester 893184 2018-12
Bnp Fra Transport 567308 2018-12
Bnp Fra Verktøy 99042 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 24103349 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.6 2018-12
Arbeidsledige 92400 2018-09
Yrkesdeltakelse 61.3 2018-09
Befolkning 3.18 2017-12
Sysselsatte 1238900 2018-09
Sysselsetting 57 2018-09
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 1026 2018-06
Lønninger innen produksjon 1164 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7.3 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 116 2018-12
MatInflasjon 10.8 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-01
Produsentpriser 120 2018-12
produsentprisene endring 8.1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2019-01
Internbankrente 10.79 2018-12
Bankenes balanse 31033349 2018-09
Innskudd Rente 12.96 2017-12
Sentralbankers balanse 8577379 2018-09
Valutareserver 2894 2018-09
Pengemengden M1 3447022 2018-11
Pengemengden M2 18651363 2018-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 103 2019-01
Nåværende situasjon -356 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -10.4 2017-12
Eksport 607 2019-01
Import 504 2019-01
Kapitalstrømmer -286 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 19379 2018-09
Gullreserver 15.1 2019-03
Råoljeproduksjon 20 2018-08
Utenlandsgjeld 27911254 2018-09
Pengeoverføringer 11.8 2018-11
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 79.4 2016-12
Offentlige Budsjetter -17 2016-12
Statens Inntekter 10062542 2018-12
Kreditt-Rating 36.25
Fiscal Utgifter 9222928 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 11934 2018-12
Offentlige Utgifter 655598 2018-12
Militære Utgifter 90.2 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 10 2018-12
Salgsskatt 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 23 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 13 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 11.1 2019-01
Industriproduksjonen 22.4 2019-01
Internett-hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerendringer 804787 2018-12
Konkurranseevne Index 52.74 2018-12
Konkurranseevne Rank 99 2018-12
Korrupsjon Index 37 2018-12
Korrupsjon Rank 93 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 74 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 592 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2019-01
Gruvedrift Produksjon 10 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 2431073 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 1.03 2018-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Mongolia - Økonomiske indikatorer.