Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Aksjemarkedet 13231.41 13043 12867 12692 12522 12186
Valuta 9.23 9.27 9.3 9.33 9.36 9.43

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 15.20 6.2 5.6 2.3 4 4.5
Arbeidsledighet 11.80 12 11.7 11.5 12 11.5
Inflasjon 1.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -15399.00 -15977 -17400 -15800 -15500 -15500
Nåværende situasjon -20546.60 -12000 -9000 -4500 1300 -5000
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -2.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 76.40 75 77 77 77 77
Offentlige Budsjetter -7.60 -7.3 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Forbrukertillit 65.50 68 70 72 74 74
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 15.20 6.2 5.6 2.3 4 4.5
BNP 112.87 117 117 117 117 122
Bnp Faste Priser 247495.00 280225 265972 253187 257395 269191
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 288162.00 336036 304299 294790 299688 319799
Bnp Per Innbygger 3126.96 3240 3240 3240 3350 3350
Bnp Fra Landbruk 32943.00 35046 35017 33701 34261 29727
Bnp Fra Construction 12844.00 13272 13488 13139 13358 12527
Bnp Fra Mining 3823.00 4121 4469 3911 3976 4788
Bnp Fra Forvaltningsloven 22186.00 22419 23143 22696 23073 34369
Bnp Fra Tjenester 32838.00 32391 34544 33593 34152 32044
Bnp Fra Transport 5457.00 10250 8202 5583 5675 8903
Bnp Fra Verktøy 6104.00 5980 6334 6244 6348 6398

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 11.80 12 11.7 11.5 12 11.5
Sysselsatte 10807.00 10800 10840 11000 11020 11000
Arbeidsledige 1447.00 1550 1610 1650 1660 1600
Befolkning 35.95 36.1 36.1 36.1 36.1 36.4
Sysselsetting 39.80 41 40.8 39.5 41 41.2
Arbeidsledighet for unge 31.00 29.7 30.8 31 30.3 31

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 1.70 1.2 1 1.3 1.5 1.6
Konsumprisindeksen Kpi 105.20 124 104 105 106 105
Produsentpriser 106.50 107 107 107 107 107
MatInflasjon 1.10 2.5 2 1.7 1.3 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
KjerneInflasjon 2.70 1.6 1.3 0.9 1.2 1.3
Kpi Transport 108.50 115 109 110 110 111

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Pengemengden M1 1053448.00 1005000 994000 990000 990000 985000
Pengemengden M2 1226937.00 1170000 1160000 1155000 1155000 1120000
Pengemengden M3 1545555.00 1475000 1450000 1438000 1438000 1440000
Bankenes balanse 1593515.00 1650000 1675000 1690000 1680000 1700000
Valutareserver 317811.00 304000 307000 305000 306000 306000
Innskudd Rente 2.90 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9
Sentralbankers balanse 411193.14 415000 430000 440000 460000 450000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -15399.00 -15977 -17400 -15800 -15500 -15500
Nåværende situasjon -20546.60 -12000 -9000 -4500 1300 -5000
Nåværende situasjon mot BNP -1.50 -2.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Import 44034.00 43500 42700 41800 42000 42000
Eksport 28635.00 25100 25300 26000 26500 26500
Kapitalstrømmer -8986.00 -6400 2000 -4000 2500 -3500
Turistankomster 7250000.00 9300000 10200000 10200000 10200000 10200000
Utenlandske Direkte Investeringer 6489.00 10000 6800 9000 12000 12000
Utenlandsgjeld 577103.88 600000 620000 605000 625000 625000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 76.40 75 77 77 77 77
Offentlige Budsjetter -7.60 -7.3 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Offentlige Utgifter 227440.00 223706 240177 232671 236538 252411
Militære Utgifter 4794.00 3450 3450 3450 3450 3470

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 19.90 1.4 1.6 2.4 3 2.6
Gruvedrift Produksjon -1.30 4 1.8 2.8 3 3

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 65.50 68 70 72 74 74
Forbruk 628081.00 679011 663254 642527 653204 697038


Marokko - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.