Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Aksjemarkedet 10148.91 10016 9885 9755 9627 9372
Valuta 9.63 9.66 9.69 9.71 9.74 9.79

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 -3.8 -4 1.7 3.6 3.4
Arbeidsledighet 10.50 12.2 12.8 13.4 13 12.9
Inflasjon -0.20 1.2 1 1.1 1 1
Rentesats 1.50 1 1 1 1.5 1.5
Handelsbalanse -8424.00 -16500 -18700 -18700 -18700 -20200
Nåværende situasjon -9838.00 4000 -6800 -6800 -6800 -6800
Nåværende situasjon mot BNP -4.60 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7 -3.7
Regjeringens gjeld mot BNP 66.10 75 75 78 78 78
Offentlige Budsjetter -3.60 -7.3 -7.3 -6 -6 -6
Forbrukertillit 65.60 60 63 66 68 70
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 -3.8 -4 1.7 3.6 3.4
BNP 118.73 110 110 117 117 117
Bnp Faste Priser 246853.00 241443 246589 261231 266111 254973
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 318567.00 302994 305824 323983 330035 316222
Bnp Per Innbygger 3396.10 3150 3150 3240 3240 3240
Bnp Fra Landbruk 28295.00 28655 27932 29591 30143 28882
Bnp Fra Construction 12105.00 11686 11592 12280 12510 11986
Bnp Fra Mining 4026.00 3666 3823 4050 4125 3953
Bnp Fra Forvaltningsloven 21656.00 20001 20239 21440 21841 20927
Bnp Fra Tjenester 30474.00 29501 29724 31489 32078 30735
Bnp Fra Transport 9150.00 9195 9163 9707 9889 9475
Bnp Fra Verktøy 5910.00 5706 5658 5994 6106 5851

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 10.50 12.2 12.8 13.4 13 12.9
Sysselsatte 10957.00 12150 11170 11170 11170 11300
Arbeidsledige 1292.00 1145 1140 1140 1140 1140
Befolkning 35.60 36 35.8 36.3 36.3 36.1
Sysselsetting 41.20 40.1 40.1 40.1 40.1 41.56
Arbeidsledighet for unge 26.80 29 26.5 26.5 26.5 28

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.20 1.2 1 1.1 1 1
Konsumprisindeksen Kpi 102.20 122 122 123 103 124
Produsentpriser 109.40 107 107 107 107 107
MatInflasjon 0.10 1.2 1.4 1.1 0.8 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.5 0.5 0.3 0.2 0.3
KjerneInflasjon 0.80 0.9 1 0.7 1.2 1.3
Kpi Transport 95.90 114 114 111 96.86 115

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 1.50 1 1 1 1.5 1.5
Pengemengden M2 1118736.00 1075000 1100000 1100000 1100000 1100000
Bankenes balanse 1426031.00 1450000 1462537 1462537 1458000 1462537
Valutareserver 289119.00 233000 234152 234152 234152 240152
Innskudd Rente 3.00 3 3 3 3.5 3.5
Sentralbankers balanse 392005.22 425000 430000 432000 431500 432000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -8424.00 -16500 -18700 -18700 -18700 -20200
Nåværende situasjon -9838.00 4000 -6800 -6800 -6800 -6800
Nåværende situasjon mot BNP -4.60 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7 -3.7
Import 26197.00 40500 45000 45000 45000 47600
Eksport 17773.00 24000 26300 26300 26300 27400
Turistankomster 13000000.00 11000000 11000000 12570000 12570000 12570000
Utenlandske Direkte Investeringer 288.00 7300 6500 6500 6500 7300
Utenlandsgjeld 524035.09 501300 514905 514905 514905 523802

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 66.10 75 75 78 78 78
Offentlige Budsjetter -3.60 -7.3 -7.3 -6 -6 -6
Offentlige Utgifter 222967.00 202033 214048 226757 230994 221326

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon 0.50 -3.4 1.4 2 2.5 3
Gruvedrift Produksjon 3.60 3.6 3.5 3.5 3.5 4.2

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 65.60 60 63 66 68 70
Forbruk 653804.00 611895 627652 664919 677341 648992


Marokko - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.