Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Aksjemarkedet 10888.99 10888 10746 10604 10465 10187
Valuta 9.06 9.11 9.14 9.16 9.19 9.23

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -14.90 -8 3 4.1 4.5 4.7
Arbeidsledighet 12.70 14.8 14.6 14 14.3 14.4
Inflasjon 1.30 0.4 0.7 1 0.8 1
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -8570.00 -14500 -17100 -10700 -13800 -12000
Nåværende situasjon -8978.40 -20000 -7800 -20600 -8000 -12000
Nåværende situasjon mot BNP -4.60 -7.4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens gjeld mot BNP 66.10 80 78 78 78 78
Offentlige Budsjetter -3.60 -7.4 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Forbrukertillit 60.60 50 58 68 75 80
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -14.90 -8 3 4.1 4.5 4.7
BNP 118.73 110 117 117 117 117
Bnp Faste Priser 211598.00 236315 254259 220274 221120 247422
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 318567.00 293082 328124 331628 332903 306856
Bnp Per Innbygger 3396.10 3150 3240 3240 3240 3240
Bnp Fra Landbruk 28605.00 26768 29144 29778 29892 28026
Bnp Fra Construction 9898.00 11109 12468 10304 10343 11631
Bnp Fra Mining 3869.00 3663 4147 4028 4043 3836
Bnp Fra Forvaltningsloven 21988.00 19395 22306 22890 22977 20307
Bnp Fra Tjenester 26085.00 28486 31388 27154 27259 29825
Bnp Fra Transport 4262.00 8781 9425 4437 4454 9194
Bnp Fra Verktøy 5233.00 5422 6087 5448 5468 5677

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 12.70 14.8 14.6 14 14.3 14.4
Sysselsatte 10166.00 10600 10750 10800 11200 11300
Arbeidsledige 1482.00 1380 1270 1150 1180 1200
Befolkning 35.60 35.8 36.3 36.3 36.3 36.1
Sysselsetting 37.90 40.1 40.1 40.1 40.7 41.56
Arbeidsledighet for unge 32.30 30 24.7 26.2 28 26

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.30 0.4 0.7 1 0.8 1
Konsumprisindeksen Kpi 103.40 122 122 103 104 123
Produsentpriser 107.40 107 107 107 107 107
MatInflasjon 2.70 2 2.5 1.3 2.1 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.3 -0.3 0.2 0.4 0.3
KjerneInflasjon 0.20 0.7 1 1.2 0.8 1.3
Kpi Transport 102.20 113 111 99.38 103 114

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Pengemengden M2 1160903.00 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000
Bankenes balanse 1519265.00 1550000 1535000 1545000 1555000 1555000
Valutareserver 306367.00 293000 294000 289000 292000 292500
Innskudd Rente 3.00 3.1 3 3 3 3.1
Sentralbankers balanse 420199.29 440000 437000 442000 445000 443000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -8570.00 -14500 -17100 -10700 -13800 -12000
Nåværende situasjon -8978.40 -20000 -7800 -20600 -8000 -12000
Nåværende situasjon mot BNP -4.60 -7.4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Import 34139.00 34500 37100 35200 38500 37000
Eksport 25569.00 20000 20000 24500 24700 25000
Kapitalstrømmer -5731.80 -9550 -7724 -7856 -5700 -6400
Turistankomster 13000000.00 11000000 12250000 12250000 12250000 12250000
Utenlandske Direkte Investeringer 4816.00 -850 3500 4200 6000 4500
Utenlandsgjeld 524035.09 560000 557000 557000 557000 557000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 66.10 80 78 78 78 78
Offentlige Budsjetter -3.60 -7.4 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8
Offentlige Utgifter 222967.00 205130 229656 232109 233001 214771
Militære Utgifter 3465.00 3420 3450 3450 3450 3450

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon -21.40 -8 2 2.5 3.5 3
Gruvedrift Produksjon 3.60 0.4 3.2 -0.8 2.8 2.6

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 60.60 50 58 68 75 80
Forbruk 653804.00 601500 673418 680610 683225 629770


Marokko - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.