Markeder Siste Referanse
Valuta 9.64 2019-06
Aksjemarkedet 11325 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2018-12
Arbeidsledighet 10 2019-03
Inflasjon 0.2 2019-04
Rentesats 2.25 2019-05
Handelsbalanse -18708 2019-04
Nåværende situasjon -21084 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forbrukertillit 79.1 2019-03
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2018-12
BNP 109 2017-12
Bnp Faste Priser 252031 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 302226 2017-12
Bnp Per Innbygger 3292 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7485 2017-12
Bnp Fra Landbruk 30746 2018-12
Bnp Fra Construction 11902 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 35118 2018-12
Bnp Fra Mining 3833 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 20405 2018-12
Bnp Fra Tjenester 29446 2018-12
Bnp Fra Transport 9278 2018-12
Bnp Fra Verktøy 5665 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10 2019-03
Sysselsatte 10897 2019-03
Arbeidsledige 1211 2019-03
Befolkning 35.2 2018-12
Sysselsetting 41.6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 24.1 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 120 2019-04
Produsentpriser 111 2019-04
MatInflasjon -1.9 2019-04
KjerneInflasjon 1.1 2019-04
KPI Housing Utilities 117 2019-04
Kpi Transport 112 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-05
Pengemengden M1 845477 2019-04
Pengemengden M2 1006665 2019-04
Pengemengden M3 1310871 2019-04
Bankenes balanse 1380445 2019-03
Valutareserver 235284 2019-04
Innskudd Rente 3.1 2017-12
Sentralbankers balanse 317880 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -18708 2019-04
Nåværende situasjon -21084 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 25779 2019-04
Import 44487 2019-04
Kapitalstrømmer -17080 2018-12
Turistankomster 12280000 2018-12
Gullreserver 22.1 2019-06
Råoljeproduksjon 0.16 2019-02
Utenlandsgjeld 493341 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 6425 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.04 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 63 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Offentlige Utgifter 201198 2017-12
Kreditt-Rating 53.75
Militære Utgifter 3465 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
Salgsskatt 20 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.7 2019-03
Lagerendringer 44284 2017-12
Internett-hastighet 5168 2017-03
IP-adresser 3732705 2017-03
Konkurranseevne Index 58.49 2018-12
Konkurranseevne Rank 75 2018-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2018-12
Gruvedrift Produksjon 2.9 2018-09
Stål~~pos=trunc 45 2017-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 79.1 2019-03
Forbruk 610693 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Marokko - Økonomiske indikatorer.