Markeder Siste Referanse
Valuta 9.65 2019-12
Aksjemarkedet 11754 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
Arbeidsledighet 9.4 2019-09
Inflasjon 0.7 2019-10
Rentesats 2.25 2019-11
Handelsbalanse -17826 2019-10
Nåværende situasjon -21013 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forbrukertillit 74.8 2019-09
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
BNP 118 2018-12
Bnp Faste Priser 248366 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 314963 2018-12
Bnp Per Innbygger 3357 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7509 2017-12
Bnp Fra Landbruk 31812 2019-06
Bnp Fra Construction 11916 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 34034 2019-12
Bnp Fra Mining 3594 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 20779 2019-06
Bnp Fra Tjenester 30355 2019-06
Bnp Fra Transport 9250 2019-06
Bnp Fra Verktøy 6054 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.4 2019-09
Sysselsatte 10747 2019-09
Arbeidsledige 1114 2019-09
Befolkning 35.2 2018-12
Sysselsetting 40.7 2019-09
Arbeidsledighet for unge 26.7 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-10
Produsentpriser 109 2019-10
MatInflasjon 0.6 2019-10
KjerneInflasjon 0.9 2019-10
KPI Housing Utilities 118 2019-10
Kpi Transport 113 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-11
Pengemengden M1 877871 2019-10
Pengemengden M2 1043064 2019-10
Pengemengden M3 1344019 2019-10
Bankenes balanse 1402065 2019-09
Valutareserver 238968 2019-10
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Sentralbankers balanse 342535 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -17826 2019-10
Nåværende situasjon -21013 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Eksport 24647 2019-10
Import 42473 2019-10
Kapitalstrømmer -16046 2019-06
Turistankomster 12280000 2018-12
Gullreserver 22.12 2019-12
Råoljeproduksjon 0.16 2019-07
Utenlandsgjeld 512560 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 4403 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.22 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Offentlige Utgifter 210014 2018-12
Kreditt-Rating 53 2019-12
Militære Utgifter 3465 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2 2019-06
Lagerendringer 56051 2018-12
Internett-hastighet 5168 2017-03
IP-adresser 3732705 2017-03
Konkurranseevne Index 60.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 75 2019-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2019-12
Gruvedrift Produksjon -1.1 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 74.8 2019-09
Forbruk 636065 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Marokko - Økonomiske indikatorer.