Markeder Siste Referanse
Valuta 9.71 2020-02
Aksjemarkedet 12407 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
Arbeidsledighet 9.2 2019-12
Inflasjon 1.3 2020-01
Rentesats 2.25 2019-12
Handelsbalanse -18296 2019-12
Nåværende situasjon -6049 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.6 2019-12
Forbrukertillit 77.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 31 2020-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.1 2019-09
BNP 118 2018-12
Bnp Faste Priser 250980 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 314963 2018-12
Bnp Per Innbygger 3357 2018-12
Bnp Fra Landbruk 29787 2019-09
Bnp Fra Construction 12148 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 33043 2019-09
Bnp Fra Mining 3811 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 20791 2019-09
Bnp Fra Tjenester 30666 2019-09
Bnp Fra Transport 9558 2019-09
Bnp Fra Verktøy 5931 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.2 2019-12
Sysselsatte 10975 2019-12
Arbeidsledige 1107 2019-12
Befolkning 35.2 2018-12
Sysselsetting 41.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 24.9 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 121 2020-01
Produsentpriser 109 2019-12
MatInflasjon 1.4 2020-01
KjerneInflasjon 0.5 2020-01
KPI Housing Utilities 118 2020-01
Kpi Transport 113 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-12
Pengemengden M1 911855 2019-12
Pengemengden M2 1078310 2019-12
Pengemengden M3 1370758 2019-12
Bankenes balanse 1412234 2019-11
Valutareserver 253436 2019-12
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Sentralbankers balanse 324529 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -18296 2019-12
Nåværende situasjon -6049 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.6 2019-12
Eksport 23526 2019-12
Import 41822 2019-12
Kapitalstrømmer -685 2019-09
Turistankomster 13000000 2019-12
Gullreserver 22.12 2019-12
Råoljeproduksjon 0.16 2019-09
Utenlandsgjeld 511721 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 4403 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.22 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.6 2019-12
Offentlige Utgifter 210014 2018-12
Kreditt-Rating 53 2020-02
Militære Utgifter 3465 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2020-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.6 2019-09
Lagerendringer 56051 2018-12
Internett-hastighet 5168 2017-03
IP-adresser 3732705 2017-03
Konkurranseevne Index 60.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 75 2019-12
Korrupsjon Index 41 2019-12
Korrupsjon Rank 80 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 53 2019-12
Gruvedrift Produksjon -1.1 2019-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.8 2019-12
Forbruk 636065 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Marokko - Økonomiske indikatorer.