Markeder Siste Referanse
Valuta 9.62 2019-08
Aksjemarkedet 11618 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Inflasjon 0.2 2019-06
Rentesats 2.25 2019-07
Handelsbalanse -18314 2019-06
Nåværende situasjon -8476 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forbrukertillit 74.9 2019-06
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
BNP 118 2018-12
Bnp Faste Priser 239551 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 314963 2018-12
Bnp Per Innbygger 3357 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7509 2017-12
Bnp Fra Landbruk 30747 2019-03
Bnp Fra Construction 11780 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 33452 2019-12
Bnp Fra Mining 3847 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 19659 2019-03
Bnp Fra Tjenester 28903 2019-03
Bnp Fra Transport 8828 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5025 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Sysselsatte 11082 2019-06
Arbeidsledige 1026 2019-06
Befolkning 35.2 2018-12
Sysselsetting 42.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 22.3 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.2 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-06
Produsentpriser 111 2019-06
MatInflasjon -0.7 2019-05
KjerneInflasjon 1.3 2019-06
KPI Housing Utilities 117 2019-06
Kpi Transport 113 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-07
Pengemengden M1 868470 2019-06
Pengemengden M2 1030885 2019-06
Pengemengden M3 1331255 2019-06
Bankenes balanse 1383386 2019-05
Valutareserver 237916 2019-05
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Sentralbankers balanse 324271 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -18314 2019-06
Nåværende situasjon -8476 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Eksport 22302 2019-06
Import 40616 2019-06
Kapitalstrømmer -3940 2019-03
Turistankomster 12280000 2018-12
Gullreserver 22.1 2019-06
Råoljeproduksjon 0.16 2019-04
Utenlandsgjeld 490594 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3597 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.04 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Offentlige Utgifter 210014 2018-12
Kreditt-Rating 53.75
Militære Utgifter 3465 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.7 2019-03
Lagerendringer 56051 2018-12
Internett-hastighet 5168 2017-03
IP-adresser 3732705 2017-03
Konkurranseevne Index 58.49 2018-12
Konkurranseevne Rank 75 2018-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2018-12
Gruvedrift Produksjon -7 2019-03
Stål~~pos=trunc 45 2017-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 74.9 2019-06
Forbruk 636065 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Marokko - Økonomiske indikatorer.