Markeder Siste Referanse
Valuta 9.6 2019-10
Aksjemarkedet 11508 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Inflasjon 0.8 2019-08
Rentesats 2.25 2019-09
Handelsbalanse -17021 2019-08
Nåværende situasjon -21013 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Forbrukertillit 74.9 2019-06
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
BNP 118 2018-12
Bnp Faste Priser 248366 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 314963 2018-12
Bnp Per Innbygger 3357 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7509 2017-12
Bnp Fra Landbruk 31812 2019-06
Bnp Fra Construction 11916 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 34034 2019-12
Bnp Fra Mining 3594 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 20779 2019-06
Bnp Fra Tjenester 30355 2019-06
Bnp Fra Transport 9250 2019-06
Bnp Fra Verktøy 6054 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.5 2019-06
Sysselsatte 11082 2019-06
Arbeidsledige 1026 2019-06
Befolkning 35.2 2018-12
Sysselsetting 42.1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 22.3 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-08
Produsentpriser 110 2019-08
MatInflasjon -0.2 2019-08
KjerneInflasjon 1.5 2019-08
KPI Housing Utilities 118 2019-08
Kpi Transport 113 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-09
Pengemengden M1 879790 2019-08
Pengemengden M2 1043542 2019-08
Pengemengden M3 1349309 2019-08
Bankenes balanse 1408770 2019-07
Valutareserver 235209 2019-08
Innskudd Rente 3.1 2018-12
Sentralbankers balanse 328869 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -17021 2019-08
Nåværende situasjon -21013 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Eksport 19992 2019-08
Import 37013 2019-08
Kapitalstrømmer -16046 2019-06
Turistankomster 12280000 2018-12
Gullreserver 22.12 2019-09
Råoljeproduksjon 0.16 2019-06
Utenlandsgjeld 490594 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3597 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.04 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 65.2 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Offentlige Utgifter 210014 2018-12
Kreditt-Rating 53.75
Militære Utgifter 3465 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 38 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2 2019-06
Lagerendringer 56051 2018-12
Internett-hastighet 5168 2017-03
IP-adresser 3732705 2017-03
Konkurranseevne Index 60.01 2019-12
Konkurranseevne Rank 75 2019-12
Korrupsjon Index 43 2018-12
Korrupsjon Rank 73 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 60 2018-12
Gruvedrift Produksjon -1.1 2019-06
Stål~~pos=trunc 45 2017-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 74.9 2019-06
Forbruk 636065 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Marokko - Økonomiske indikatorer.