Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.13 1.12 1.11 1.11 1.11 1.1
Aksjemarkedet 561.40 548 537 527 516 495
10-årig statsobligasjon -0.21 0.02 0.04 0.07 0.1 0.16

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
Arbeidsledighet 3.40 4.6 5.2 5.9 5.8 5.1
Inflasjon 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
Nåværende situasjon 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
Nåværende situasjon mot BNP 10.20 9 9 9 7.8 7.8
Regjeringens gjeld mot BNP 48.60 63 63 63 58 58
Offentlige Budsjetter 1.70 -7.2 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2
Forretningstillit -25.10 -22 -16 -12 -8 -6
Forbrukertillit -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 21.7 21.7
Personalinntekt skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -1.70 -10.8 2.1 4 2.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.50 -11.8 -9 -4.8 -1.2 3.2
BNP 951.00 875 875 875 945 945
Bnp Faste Priser 187282.70 181589 184120 181406 188266 187211
Brutto Nasjonal Produkt 194891.09 173895 173974 185536 192552 191473
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39982.00 38493 38747 38492 39948 39724
Bnp Per Innbygger 55041.10 54500 54500 54500 55100 55100
Bnp Per Innbygger Ppp 49803.50 48100 48100 48100 48600 48600
Bnp Fra Landbruk 3168.00 2409 3236 2938 3049 3032
Bnp Fra Construction 9464.63 9011 7776 7843 8139 8094
Bnp Fra Manufacturing 20692.00 20733 19931 21273 22078 21954
Bnp Fra Mining 1630.23 1732 1590 1514 1571 1562
Bnp Fra Forvaltningsloven 12530.00 11742 10409 11929 12380 12310
Bnp Fra Tjenester 33194.92 34638 34034 34054 35342 35144
Bnp Fra Transport 8362.00 7976 8045 7961 8262 8215
Bnp Fra Verktøy 1060.00 1078 1028 1102 1144 1138

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 3.40 4.6 5.2 5.9 5.8 5.1
Lønnskostnader 107.80 116 100 108 109 110
Minstelønn 1653.60 1654 1675 1675 1688 1706
Lønninger innen produksjon 120.50 118 118 119 122 121
Lønnsveksten 2.81 1.1 0.5 0.6 1 1.6
Befolkning 17.28 17.2 17.2 17.2 17.24 17.24
Pensjonsalder Kvinner 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
Pensjonsalder Menn 66.67 66.67 66.67 66.67 67 67
Yrkesdeltakelse 70.30 69.5 67.5 68.2 68.7 70.5
Levelønn Family 1560.00 1577 1568 1569 1576 1594
Lønn Å Leve Av Individuell 1120.00 1132 1126 1127 1131 1145
Lønn Høy Dyktige 2920.00 2952 2935 2938 2949 2985
Lønn Lav Dyktige 1760.00 1779 1769 1771 1778 1799

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 1.20 0.7 0.5 0.5 1 1.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.14 106 107 107 107 108
Konsumprisindeksen Kpi 107.34 107 107 107 108 109
Kjerne Konsumprisindeks 107.21 104 106 107 108 109
KjerneInflasjon 2.20 -0.2 0.4 1 1.4 1.8
Produsentpriser 99.40 105 105 106 107 108
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 -0.6 0.4 0.3 0.2 0.2
produsentprisene endring -7.62 -1.6 -0.8 -0.3 0.5 1.5
KPI Housing Utilities 108.59 109 111 110 110 112
Kpi Transport 108.45 109 108 108 108 110
MatInflasjon 3.50 2 1.5 1 1.3 1.6

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Privat gjeld til BNP 298.60 306 306 306 308 308

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 6154.00 3500 4770 5050 7050 3950
Nåværende situasjon 30568.00 7900 14200 22100 19100 19500
Nåværende situasjon mot BNP 10.20 9 9 9 7.8 7.8
Import 36742.00 28900 32100 34750 36750 38750
Eksport 42896.00 34400 36870 38800 43800 42700

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.60 63 63 63 58 58
Offentlige Budsjetter 1.70 -7.2 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2
Offentlige Utgifter 45124.00 43539 44239 43583 45231 44977
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 48 48 48 46 46
Statens Inntekter 68.30 44 46 48 47 51
Fiscal Utgifter 58.50 84 65 59 52 52
Regjeringens budsjetter verdi 9.70 -40 -19 -11 -5 -1

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 21.7 21.7
Personalinntekt skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit -25.10 -22 -16 -12 -8 -6
Industriproduksjonen -2.50 -4.5 -3.2 -2 2.2 5.8
Produksjon PMI 40.50 45.5 48.3 49.2 51 53

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -31.00 -32 -27 -24 -18 -12
Butikkhandel (Årlig) -1.50 -7.6 -3.2 -2.8 2.6 6.2
Forbruk 81677.00 79922 80852 79879 82900 82436
Disponibel personlig inntekt 359700.00 332352 335580 342434 355384 353392
Bankenes Utlånsrente 0.54 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
Personlige Utgifter -6.70 -4.8 -3.2 -2.3 2.7 5.7
Konsumerkreditt 14990.00 14491 14691 14270 14810 14727
Bensinpriser 1.74 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 139.30 134 130 132 136 143


Nederland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.