Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Aksjemarkedet 800.53 772 754 737 720 686
10-årig statsobligasjon -0.36 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 3.80 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 10.40 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
Arbeidsledighet 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
Inflasjon 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
Nåværende situasjon 23577.00 23600 19500 24600 22300 17500
Nåværende situasjon mot BNP 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
Regjeringens gjeld mot BNP 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
Forretningstillit 9.60 9.1 5 3.6 4 2
Forbrukertillit -5.00 -8 -12 -14 -10 -8
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 3.80 2.6 1.4 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 10.40 4.6 3.2 4.8 4.5 2.7
BNP 912.24 925 925 950 950 950
Bnp Faste Priser 188885.40 193099 190515 191966 197385 195659
Brutto Nasjonal Produkt 183560.00 181767 189530 192371 191820 194647
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40137.00 40113 40934 42819 41943 42040
Bnp Per Innbygger 53081.31 53800 53800 54600 54600 54600
Bnp Per Innbygger Ppp 54209.56 55100 55100 55700 55700 55700
Bnp Fra Landbruk 2653.00 3556 3294 3342 2772 3383
Bnp Fra Construction 9246.99 7914 8307 9698 9663 8532
Bnp Fra Manufacturing 22135.00 20777 23099 22138 23131 23723
Bnp Fra Mining 1210.58 1039 1334 1452 1265 1370
Bnp Fra Forvaltningsloven 11327.00 11666 13356 11871 11837 13717
Bnp Fra Tjenester 35271.57 35680 34388 33034 36859 35317
Bnp Fra Transport 6890.00 7099 7535 7221 7200 7738
Bnp Fra Verktøy 1155.00 1092 1222 1110 1207 1255

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 3.20 3 3.6 4 3.7 3.3
Lønnskostnader 112.50 109 121 115 115 124
Minstelønn 1701.00 1701 1701 1725 1725 1725
Lønnsveksten 2.03 2.1 2.5 2.2 1.9 2.3
Lønninger innen produksjon 124.20 125 125 126 126 128
Befolkning 17.41 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8
Pensjonsalder Kvinner 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
Pensjonsalder Menn 66.33 66.33 66.33 66.58 66.58 66.58
Yrkesdeltakelse 71.80 71.5 71.6 71.6 71.8 71.8

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.40 2.7 2.2 1.7 1.4 1.8
Harmoniserte Konsumprisindeks 110.54 110 110 110 111 112
Konsumprisindeksen Kpi 110.71 111 110 111 111 112
Kjerne Konsumprisindeks 109.58 109 109 110 111 111
KjerneInflasjon 1.60 1.5 1.6 1.4 1.6 1.8
Produsentpriser 115.40 115 118 122 125 124
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4
produsentprisene endring 13.40 14 14.5 12 10 5.1
KPI Housing Utilities 113.57 114 113 113 114 115
Kpi Transport 114.56 108 108 111 113 110
MatInflasjon 0.10 0.6 1.6 1.2 1.5 2

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Privat gjeld til BNP 282.70 308 308 310 310 310

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 5836.00 4100 3850 3950 6050 2740
Nåværende situasjon 23577.00 23600 19500 24600 22300 17500
Nåværende situasjon mot BNP 7.80 8.1 8.1 8.6 8.6 8.6
Import 41700.00 40100 41250 48750 46750 43760
Eksport 47536.00 44200 45100 52700 52800 46500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 54.50 58 58 56.8 56.8 56.8
Offentlige Budsjetter -4.30 -5 -5 -2 -2 -2
Offentlige Utgifter 47926.00 50033 49228 48968 50083 50558
Statens Utgifter Til Bnp 48.10 48 48 44 44 44
Statens Inntekter 53.60 60.6 59.1 68.6 56.2 62
Fiscal Utgifter 72.70 72.9 67.8 60 69.6 66.5
Regjeringens budsjetter verdi -19.20 -12.3 -8.7 8.6 -13.4 -4.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 49.50 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24 51.24
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 9.60 9.1 5 3.6 4 2
Industriproduksjonen 14.10 7.4 5.8 6.2 5.1 3.4
Produksjon PMI 65.80 62.9 58 57 55 54

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -5.00 -8 -12 -14 -10 -8
Butikkhandel (Årlig) 3.40 4.5 5.5 6.5 5.1 3.8
Forbruk 78825.00 82006 79799 78186 82372 81954
Disponibel personlig inntekt 377777.00 382788 389866 395910 394777 400392
Bankenes Utlånsrente 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Personlige Utgifter 4.80 4.2 5.7 4.4 4 4.8
Konsumerkreditt 10637.00 13554 12717 11148 11116 13061
Bensinpriser 2.27 2.16 2.05 1.95 1.85 1.76

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 165.30 168 170 167 169 165


Nederland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.