Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 559.98 545 535 524 514 493
10-årig statsobligasjon -0.39 0.04 0.08 0.12 0.17 0.28

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.50 2.1 4 2.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 -9 -4.8 -1.2 9.5 3.2
Arbeidsledighet 4.30 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
Inflasjon 1.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 3487.00 4770 5050 2050 3950 3950
Nåværende situasjon 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
Nåværende situasjon mot BNP 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
Regjeringens gjeld mot BNP 48.60 63 63 58 58 58
Offentlige Budsjetter 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
Forretningstillit -8.70 -16 -12 -8 -6 -6
Forbrukertillit -26.00 -18 -14 -18 -14 -12
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
Personalinntekt skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -1.50 2.1 4 2.2 0.9 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 -9 -4.8 -1.2 9.5 3.2
BNP 909.07 805 805 865 865 865
Bnp Faste Priser 187055.00 183365 180778 184810 204825 186563
Brutto Nasjonal Produkt 182170.80 173974 185536 192552 213406 191473
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40609.00 38643 38415 40122 44467 39644
Bnp Per Innbygger 55690.00 52900 52900 53800 53800 53800
Bnp Per Innbygger Ppp 57141.40 55100 55100 56200 56200 56200
Bnp Fra Landbruk 3221.00 3273 3025 3182 3527 3121
Bnp Fra Construction 9433.00 7532 7663 9320 10329 7908
Bnp Fra Manufacturing 20651.00 19868 21079 20403 22613 21754
Bnp Fra Mining 1642.00 1547 1506 1622 1798 1554
Bnp Fra Forvaltningsloven 10922.00 10441 11983 10791 11960 12366
Bnp Fra Tjenester 33078.00 33822 33849 32681 36220 34932
Bnp Fra Transport 7359.00 7804 7708 7271 8058 7955
Bnp Fra Verktøy 1108.00 1063 1154 1095 1213 1191

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.30 5.2 5.9 5.8 5.5 5.1
Lønnskostnader 107.30 100 108 108 109 110
Minstelønn 1653.60 1675 1675 1688 1688 1706
Lønnsveksten 2.80 0.5 0.6 1 1.2 1.6
Lønninger innen produksjon 120.60 118 119 122 122 121
Befolkning 17.28 17.2 17.2 17.24 17.24 17.24
Pensjonsalder Kvinner 66.67 66.67 66.67 67 67 67
Pensjonsalder Menn 66.67 66.67 66.67 67 67 67
Yrkesdeltakelse 70.20 67.5 68.2 68.7 69.5 70.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 1.70 0.5 0.5 1 1.2 1.6
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.45 107 107 107 109 108
Konsumprisindeksen Kpi 108.70 107 107 108 109 109
Kjerne Konsumprisindeks 108.50 106 107 108 108 109
KjerneInflasjon 2.40 0.4 1 1.4 1.5 1.8
Produsentpriser 101.30 105 106 103 101 108
Inflasjonen (Månedlig) 1.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
produsentprisene endring -4.90 -0.8 -0.3 0.5 1.2 1.5
KPI Housing Utilities 110.72 111 110 110 110 112
Kpi Transport 109.95 108 108 108 109 110
MatInflasjon 1.90 1.5 1 1.3 1.6 1.6

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Privat gjeld til BNP 298.60 306 306 308 308 308

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 3487.00 4770 5050 2050 3950 3950
Nåværende situasjon 23106.00 14200 22100 19100 15100 19500
Nåværende situasjon mot BNP 10.20 9 9 7.8 7.8 7.8
Import 30452.00 32100 34750 36750 34850 38750
Eksport 33939.00 36870 38800 38800 38800 42700

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.60 63 63 58 58 58
Offentlige Budsjetter 1.70 -7.2 -7.2 -4.2 -4.2 -4.2
Offentlige Utgifter 45098.00 44252 43577 44557 49382 44971
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 48 48 46 46 46
Statens Inntekter 68.30 46 48 47 48 51
Fiscal Utgifter 58.50 65 59 52 75 52
Regjeringens budsjetter verdi 9.70 -19 -11 -5 -27 -1

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 21.7 21.7 21.7
Personalinntekt skattesats 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84 50.84
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -8.70 -16 -12 -8 -6 -6
Industriproduksjonen -9.70 -3.2 -2 2.2 4.7 5.8
Produksjon PMI 47.90 48.3 49.2 51 54 53

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -26.00 -18 -14 -18 -14 -12
Butikkhandel (Årlig) 9.80 -3.2 -2.8 2.6 4.5 6.2
Forbruk 81682.00 80756 79820 80702 89442 82375
Disponibel personlig inntekt 360878.00 337380 343556 356547 395161 354550
Bankenes Utlånsrente 0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Personlige Utgifter -12.80 -3.2 -2.3 2.7 4.2 5.7
Konsumerkreditt 14990.00 14691 14270 14810 16414 14727
Bensinpriser 1.96 1.76 1.67 1.59 1.51 1.43

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 140.90 130 132 136 139 143


Nederland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.