Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 552.28 533 527 522 516 505
10-årig statsobligasjon -0.07 0 0 0 0.01 0.01
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
Arbeidsledighet 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Inflasjon 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
Nåværende situasjon 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
Nåværende situasjon mot BNP 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Regjeringens gjeld mot BNP 52.40 49 49 49 47 47
Offentlige Budsjetter 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Forretningstillit 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Forbrukertillit -3.00 -4 -8 -4 -2 -6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 52.00 52 52 52 52 52
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
BNP 826.20 875 875 875 888 888
Bnp Faste Priser 188293.60 187085 187491 190263 190825 193497
Brutto Nasjonal Produkt 189907.30 182072 178395 192756 193326 196033
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40779.00 39539 38596 40407 40527 41094
Bnp Per Innbygger 53597.83 54200 54200 54200 54700 54700
Bnp Per Innbygger Ppp 48472.54 49500 49500 49500 50100 50100
Bnp Fra Landbruk 3123.00 2463 3238 3089 3098 3141
Bnp Fra Construction 8920.72 8840 7418 8255 8280 8396
Bnp Fra Manufacturing 20172.00 21049 19839 21784 21848 22154
Bnp Fra Mining 2207.64 2149 1978 2020 2026 2054
Bnp Fra Forvaltningsloven 12358.00 12136 10676 12543 12580 12757
Bnp Fra Tjenester 33712.93 35716 34677 35619 35725 36225
Bnp Fra Transport 8286.00 8190 8153 8410 8435 8553
Bnp Fra Verktøy 993.00 1082 1042 1144 1147 1163
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
Minstelønn 1635.60 1616 1625 1625 1650 1675
Lønninger innen produksjon 116.30 116 117 118 118 121
Befolkning 17.12 17.16 17.16 17.16 17.2 17.2
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Levelønn Family 1560.00 1524 1524 1597 1599 1639
Lønn Lav Dyktige 1760.00 1729 1729 1802 1804 1849
Lønn Høy Dyktige 2920.00 3008 3008 2990 2993 3068
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
Konsumprisindeksen Kpi 105.94 106 106 106 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 104.66 105 105 105 106 107
Produsentpriser 107.40 108 108 105 108 108
produsentprisene endring 3.17 1.7 1.6 1.8 2 2.1
KPI Housing Utilities 108.25 107 109 109 110 111
Kpi Transport 108.69 108 108 105 108 108
MatInflasjon 3.50 2.7 2.4 2 2.1 1.9
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Privat gjeld til BNP 308.20 287 287 287 274 274
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
Nåværende situasjon 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
Nåværende situasjon mot BNP 10.80 9 9 9 8.7 8.7
Import 38586.00 37400 38700 36120 40100 38750
Eksport 42740.00 41500 42800 41900 44700 43800
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 52.40 49 49 49 47 47
Offentlige Budsjetter 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
Offentlige Utgifter 45186.00 44981 44985 45618 45753 46394
Statens Utgifter Til Bnp 42.20 42.5 42.5 42.5 42.7 42.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 52.00 52 52 52 52 52
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 47.45 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.80 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
Industriproduksjonen -1.20 1.1 0.9 1.5 2 2
Produksjon PMI 52.20 51.1 50.9 51.5 52 54
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -3.00 -4 -8 -4 -2 -6
Butikkhandel (Årlig) 2.30 1.6 1.5 1.8 2 2.2
Forbruk 82459.00 82393 82496 83712 83960 85135
Bankenes Utlånsrente 0.84 0.89 0.89 0.89 1.14 1.14
Personlige Utgifter 1.10 1.9 1.7 1.6 1.8 1.5
Bensinpriser 2.02 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 129.80 129 130 132 132 136


Nederland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.