Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 542.09 538 533 527 521 510
10-årig statsobligasjon -0.53 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
Arbeidsledighet 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Inflasjon 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
Nåværende situasjon 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Nåværende situasjon mot BNP 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Regjeringens gjeld mot BNP 52.40 49 49 47 47 47
Offentlige Budsjetter 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Forretningstillit 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
Forbrukertillit 0.00 -8 -4 -2 -3 -6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 51.75 52 52 52 51.75 52
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
BNP 912.87 951 951 988 988 988
Bnp Faste Priser 189297.80 189603 190263 191306 191118 192927
Brutto Nasjonal Produkt 178073.28 180405 192756 180922 180744 195454
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40294.00 39069 40553 41431 41391 41121
Bnp Per Innbygger 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
Bnp Per Innbygger Ppp 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
Bnp Fra Landbruk 2544.00 3275 3089 3173 3170 3132
Bnp Fra Construction 9489.46 7502 8255 9063 9055 8371
Bnp Fra Manufacturing 21513.00 20062 21784 20495 20475 22089
Bnp Fra Mining 1809.33 2000 2020 2243 2241 2048
Bnp Fra Forvaltningsloven 10652.00 10796 12543 10822 10812 12719
Bnp Fra Tjenester 36125.22 35068 35619 34252 34219 36118
Bnp Fra Transport 7862.00 8245 8410 7988 7980 8528
Bnp Fra Verktøy 1121.00 1054 1144 1009 1008 1160
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
Minstelønn 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
Lønnsveksten 2.59 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6
Lønninger innen produksjon 117.20 117 118 118 119 121
Befolkning 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66 66 66
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66 66 66
Levelønn Family 1560.00 1524 1597 1599 1599 1639
Lønn Lav Dyktige 1760.00 1729 1802 1804 1804 1849
Lønn Høy Dyktige 2920.00 3008 2990 2993 2993 3068
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
Konsumprisindeksen Kpi 106.93 106 106 107 107 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.96 105 105 106 106 107
KjerneInflasjon 1.90 1.8 1.7 1.9 2 1.8
Produsentpriser 106.40 108 105 108 108 108
produsentprisene endring 0.57 2.5 1.8 2 1.9 2.1
KPI Housing Utilities 110.17 109 109 110 110 111
Kpi Transport 109.83 108 105 108 108 108
MatInflasjon 4.90 2.4 2 2.1 2 1.9
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Privat gjeld til BNP 308.20 287 287 274 274 274
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
Nåværende situasjon 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
Nåværende situasjon mot BNP 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
Import 36705.00 38700 36120 40100 38900 38750
Eksport 41863.00 42800 41900 44700 42400 43800
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 52.40 49 49 47 47 47
Offentlige Budsjetter 1.50 1.2 1.2 1 1 1
Offentlige Utgifter 45100.00 45491 45618 45909 45864 46257
Statens Utgifter Til Bnp 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 51.75 52 52 52 51.75 52
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 47.45 46.34 46.34 46.34 47.45 46.34
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.80 18.69 18.69 18.69 19.8 18.69
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
Industriproduksjonen -2.20 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
Produksjon PMI 50.70 52 51.5 52 52.6 54
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 0.00 -8 -4 -2 -3 -6
Butikkhandel (Årlig) 2.80 1.5 1.8 2 2 2.2
Forbruk 83270.00 83404 83633 83778 83696 84804
Bankenes Utlånsrente 0.85 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
Personlige Utgifter 1.70 1.7 1.6 1.8 2 2.3
Bensinpriser 1.94 1.89 1.84 1.79 1.75 1.75
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 132.40 133 136 137 140 144


Nederland - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.