Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 560 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.38 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
Arbeidsledighet 4.3 2020-06
Inflasjon 1.7 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 3487 2020-05
Nåværende situasjon 23106 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Forretningstillit -8.7 2020-07
Forbrukertillit -26 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 9.9 2020-05
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 56982 2020-08
Coronavirus dødsfall 6154 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-08
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.2 2020-03
BNP 909 2019-12
Bnp Faste Priser 187055 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 182171 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40609 2020-03
Bnp Per Innbygger 55690 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57141 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3221 2020-03
Bnp Fra Construction 9433 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 20651 2020-03
Bnp Fra Mining 1642 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 10922 2020-03
Bnp Fra Tjenester 33078 2020-03
Bnp Fra Transport 7359 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1108 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.3 2020-06
Sysselsatte 8901 2020-06
Arbeidsledige 404 2020-06
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-03
Arbeidsledighet for unge 10.7 2020-06
Lønnskostnader 107 2020-03
Produktivitet 104 2020-03
Ledige Stillinger 222 2020-03
Minstelønn 1654 2020-06
Lønnsveksten 3.04 2020-07
Lønninger innen produksjon 122 2020-07
Befolkning 17.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2020-03
Sysselsetting 78.4 2020-03
Full Jobb 4312 2020-03
Yrkesdeltakelse 70.2 2020-05
Deltid Sysselsettingen 4429 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 109 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-07
KjerneInflasjon 2.4 2020-07
Bnp-Deflatoren 109 2020-03
Produsentpriser 101 2020-06
Eksportpriser 98.4 2020-03
Importprisene 96.3 2020-03
KPI Housing Utilities 111 2020-07
Kpi Transport 110 2020-07
MatInflasjon 1.9 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2020-07
produsentprisene endring -4.9 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengde 72709 2020-06
Pengemengden M1 491927 2020-06
Pengemengden M2 955153 2020-06
Pengemengden M3 989927 2020-06
Bankenes balanse 2636377 2020-06
Valutareserver 46659 2020-07
Lån Til Privat Sektor 300349 2020-06
Sentralbankers balanse 442457 2020-06
Privat gjeld til BNP 299 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3487 2020-05
Nåværende situasjon 23106 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Eksport 33939 2020-05
Import 30452 2020-05
Utenlandsgjeld 3919710 2020-03
Kjøpsbetingelser 102 2020-03
Kapitalstrømmer 23381 2020-03
Pengeoverføringer 35.6 2020-03
Gullreserver 612 2020-03
Råoljeproduksjon 15 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer -74753 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Offentlige Utgifter 45098 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 68.3 2020-03
Statsgjeld 421651 2020-03
Fiscal Utgifter 58.5 2020-03
Asylsøknader 335 2020-05
Kreditt-Rating 98 2020-08
Regjeringens budsjetter verdi 9.7 2020-03
Militære Utgifter 10535 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 50.84 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8.7 2020-07
Industriell Produksjon -8.2 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-06
Industriproduksjonen -9.7 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 76.9 2020-09
Lagerendringer -40 2020-03
Konkurser 345 2020-06
Bilregistreringer 24926 2020-06
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10224 2019-12
Produksjon PMI 47.9 2020-07
Gruvedrift Produksjon -22.3 2020-06
Stål~~pos=trunc 338 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -26 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 9.9 2020-05
Butikkhandel (Årlig) 9.8 2020-06
Forbruk 81682 2020-03
Disponibel personlig inntekt 360878 2019-12
Privat sparing 14.21 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 1052668 2020-06
Bankenes Utlånsrente 0.49 2020-06
Konsumerkreditt 14990 2019-12
Bensinpriser 1.96 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 99.8 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter -12.8 2020-05

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.3 2020-05
Boligpriser 141 2020-06
Bygningstillatelser 3844 2020-05
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 56982 2020-08
Coronavirus dødsfall 6154 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-08
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12
ICU-senger 332 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.