Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 603 2019-12
10-årig statsobligasjon -0.16 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Inflasjon 2.6 2019-11
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse 5310 2019-09
Nåværende situasjon 13616 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 2.8 2019-11
Forbrukertillit -2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-09
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 913 2018-12
Bnp Faste Priser 189775 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 181014 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39989 2019-09
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3348 2019-09
Bnp Fra Construction 7946 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 20705 2019-09
Bnp Fra Mining 1641 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 12286 2019-06
Bnp Fra Tjenester 35133 2019-09
Bnp Fra Transport 8303 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1058 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-10
Sysselsatte 8996 2019-10
Arbeidsledige 326 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1 2019-06
Arbeidsledighet for unge 7.3 2019-10
Lønnskostnader 115 2019-06
Produktivitet 105 2019-09
Ledige Stillinger 284 2019-09
Minstelønn 1636 2019-12
Lønnsveksten 2.58 2019-10
Lønninger innen produksjon 118 2019-10
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 78.1 2019-06
Full Jobb 4323 2019-06
Yrkesdeltakelse 71.4 2019-10
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4356 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-11
KjerneInflasjon 2.1 2019-11
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 106 2019-10
Eksportpriser 101 2019-09
Importprisene 99.5 2019-09
KPI Housing Utilities 110 2019-11
Kpi Transport 108 2019-11
MatInflasjon 4.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-11
produsentprisene endring -1.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.4 2019-10
Pengemengde 66684 2019-10
Pengemengden M1 435068 2019-10
Pengemengden M2 885875 2019-10
Pengemengden M3 913962 2019-10
Bankenes balanse 2488905 2019-10
Valutareserver 39068 2019-10
Lån Til Privat Sektor 304883 2019-10
Sentralbankers balanse 330372 2019-10
Privat gjeld til BNP 299 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5310 2019-09
Nåværende situasjon 13616 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 43434 2019-09
Import 38124 2019-09
Utenlandsgjeld 3724454 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-09
Kapitalstrømmer 13346 2019-06
Pengeoverføringer 37.1 2019-06
Gullreserver 612 2019-12
Råoljeproduksjon 12 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer -29760 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45432 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 51.3 2019-06
Statsgjeld 424538 2019-06
Fiscal Utgifter 70.1 2019-06
Asylsøknader 2100 2019-10
Kreditt-Rating 98 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -18.7 2019-06
Militære Utgifter 10535 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 47.45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.8 2019-11
Industriell Produksjon 0.6 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.2 2019-09
Industriproduksjonen 1.2 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 84 2019-12
Lagerendringer 676 2019-09
Konkurser 388 2019-10
Bilregistreringer 34101 2019-10
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8941 2019-09
Produksjon PMI 49.6 2019-11
Gruvedrift Produksjon -17.3 2019-09
Stål~~pos=trunc 574 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 4.6 2019-09
Forbruk 83414 2019-09
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 25.44 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 1060045 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.75 2019-09
Konsumerkreditt 15145 2019-09
Bensinpriser 1.9 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter 2.2 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.5 2019-09
Boligpriser 134 2019-10
Bygningstillatelser 5076 2019-09
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.