NEDERLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2018-06
Arbeidsledighet 3.8 2018-07
Inflasjon 2.1 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse 4813 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2018-08
Aksjemarkedet 553 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 0.43 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 % 2018-06
BNP 826 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 185995 Eur Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 178247 Eur Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39216 Eur Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 53598 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48473 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2460 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Construction 8799 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 20927 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Mining 2115 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 10554 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Tjenester 35343 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Transport 7633 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 1084 Eur Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 % 2018-07
Sysselsatte 8776 Tusen 2018-07
Arbeidsledige 348 Tusen 2018-07
Langtids arbeidsledighet 1.6 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 7.2 % 2018-06
Lønnskostnader 102 Indekspoeng 2018-03
Produktivitet 34.1 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 261 Tusen 2018-06
Minstelønn 1578 Eur / Måned 2018-06
Lønnsveksten 2.19 % 2018-07
Lønninger innen produksjon 114 Indekspoeng 2018-07
Befolkning 17.12 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 % 2018-03
Sysselsetting 76.2 % 2018-03
Full Jobb 4208 Tusen 2018-03
Yrkesdeltakelse 63.9 % 2018-03
Levelønn Family 1450 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 4226 Tusen 2018-03
Lønn Høy Dyktige 2940 Eur / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 1670 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 104 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 1.6 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 103 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 106 Indekspoeng 2018-06
Eksportpriser 103 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 102 Indekspoeng 2018-06
KPI Housing Utilities 106 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 108 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 0.1 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 % 2018-07
produsentprisene endring 4.64 % 2018-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.32 % 2018-07
Pengemengde 61189 Eur Million 2018-06
Pengemengden M1 402264 Eur Million 2018-06
Pengemengden M2 852907 Eur Million 2018-06
Pengemengden M3 887566 Eur Million 2018-06
Bankenes balanse 2410710 Eur Million 2018-06
Valutareserver 30947 Eur Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 309543 Eur Million 2018-06
Sentralbankers balanse 374280 Eur Million 2018-05
Privat gjeld til BNP 251 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4813 Eur Million 2018-06
Eksport 41527 Eur Million 2018-06
Import 36714 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon 21821 Eur Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 % 2017-12
Utenlandsgjeld 4035538 Eur Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 101 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 25810 Eur Million 2018-03
Pengeoverføringer 39.1 Eur Million 2018-03
Gullreserver 612 Tonn 2018-06
Råoljeproduksjon 19 BBL/D/1K 2018-04
Utenlandske Direkte Investeringer 33266 Eur Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.41 2016-12
Våpen Salg 1167 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 % of GDP 2017-12
Offentlige Utgifter 44610 Eur Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 % 2017-12
Statens Inntekter 47.4 Usd Billion 2018-06
Statsgjeld 410892 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 51 Eur Billion 2018-06
Asylsøknader 1400 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi -3.6 Eur Billion 2018-06
Militære Utgifter 9780 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.3 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon -0.2 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 % 2018-06
Industriproduksjonen 3.4 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 84.5 % 2018-09
Lagerendringer 278 Eur Million 2018-06
Konkurser 367 Selskaper 2018-07
Bilregistreringer 47117 2018-06
Internett-hastighet 17388 KBps 2017-03
IP-adresser 9382252 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.66 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 4 2018-12
Korrupsjon Index 82 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 8 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8971 Gigawatt-Time 2018-05
Produksjon PMI 58 2018-07
Gruvedrift Produksjon -48.9 % 2018-06
Stål~~pos=trunc 582 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 23 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) 0 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 3 % 2018-06
Forbruk 81799 Eur Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 317354 Eur Million 2017-12
Privat sparing 7.51 % 2018-03
Privat-Sektor-Kreditt 1057592 Eur Million 2018-03
Bankenes Utlånsrente 1.08 % 2018-04
Konsumerkreditt 16353 Eur Million 2018-03
Bensinpriser 2.03 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 105 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 209 % 2017-12
Personlige Utgifter 1.9 % 2018-05
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 9.5 % 2018-05
Boligpriser 122 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 6277 2018-06
Hjem Eierskap Rate 69 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 % 2018-12
Salgsskatt 21 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 46.34 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.69 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 % 2018-12
Klima Siste Referanse
Temperatur 18.32 celsius 2013-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.