Markeder Siste Referanse
Valuta 1.2 2021-04
Aksjemarkedet 707 2021-04
10-årig statsobligasjon -0.15 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
Arbeidsledighet 3.6 2021-02
Inflasjon 1.9 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 5433 2021-02
Nåværende situasjon 13889 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.8 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Forretningstillit 3.4 2021-03
Forbrukertillit -18 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.9 2021-01
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Coronavirus tilfeller 1403833 2021-04
Coronavirus dødsfall 16916 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 250 2021-04
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
BNP 909 2019-12
Bnp Faste Priser 184222 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 177335 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39122 2020-12
Bnp Per Innbygger 55690 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57141 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3207 2020-12
Bnp Fra Construction 8000 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 22575 2020-12
Bnp Fra Mining 1307 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 12868 2020-12
Bnp Fra Tjenester 32662 2020-12
Bnp Fra Transport 7039 2020-12
Bnp Fra Verktøy 1193 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2021-02
Sysselsatte 9024 2021-02
Arbeidsledige 340 2021-02
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-09
Arbeidsledighet for unge 9.4 2021-02
Lønnskostnader 118 2020-12
Produktivitet 102 2020-12
Ledige Stillinger 214 2020-12
Minstelønn 1685 2021-01
Lønnsveksten 2.39 2021-03
Lønninger innen produksjon 123 2021-03
Befolkning 17.41 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 66.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.1 2020-12
Sysselsetting 77.6 2020-09
Full Jobb 4249 2020-12
Yrkesdeltakelse 71.4 2021-02
Deltid Sysselsettingen 4450 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 109 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 108 2021-03
KjerneInflasjon 1.8 2021-03
Bnp-Deflatoren 110 2020-12
Produsentpriser 107 2021-02
Eksportpriser 102 2021-02
Importprisene 99.7 2021-02
KPI Housing Utilities 112 2021-03
Kpi Transport 110 2021-03
MatInflasjon -1.3 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-03
produsentprisene endring 0.8 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.33 2021-02
Pengemengde 76926 2021-02
Pengemengden M1 516517 2021-02
Pengemengden M2 983518 2021-02
Pengemengden M3 997386 2021-02
Bankenes balanse 2550945 2021-02
Valutareserver 42401 2021-03
Lån Til Privat Sektor 294481 2021-02
Sentralbankers balanse 464638 2021-02
Privat gjeld til BNP 284 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5433 2021-02
Nåværende situasjon 13889 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 7.8 2020-12
Eksport 42224 2021-02
Import 36792 2021-02
Utenlandsgjeld 3669957 2020-12
Kjøpsbetingelser 102 2021-02
Kapitalstrømmer 10527 2020-12
Pengeoverføringer 34 2020-12
Gullreserver 612 2020-12
Råoljeproduksjon 18 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -44315 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2019-12
Våpen Salg 488 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Offentlige Utgifter 46839 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 57.3 2020-09
Statsgjeld 469772 2020-06
Fiscal Utgifter 74.9 2020-09
Asylsøknader 1495 2020-09
Kreditt-Rating 98 2021-04
Regjeringens budsjetter verdi -17.6 2020-09
Militære Utgifter 12404 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 50.84 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.4 2021-03
Industriell Produksjon -2.7 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2021-02
Industriproduksjonen -1.7 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 80 2021-03
Lagerendringer 364 2020-12
Konkurser 221 2021-03
Bilregistreringer 24186 2021-03
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2020-12
Korrupsjon Rank 8 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11180 2021-01
Produksjon PMI 64.7 2021-03
Gruvedrift Produksjon -20.7 2021-02
Stål~~pos=trunc 540 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -18 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.9 2021-01
Butikkhandel (Årlig) -2.8 2021-02
Forbruk 77974 2020-12
Disponibel personlig inntekt 375693 2020-12
Privat sparing 25.27 2020-12
Privat-Sektor-Kreditt 1048951 2020-12
Bankenes Utlånsrente 0.47 2021-02
Konsumerkreditt 14990 2019-12
Bensinpriser 2.12 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 104 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 193 2019-12
Personlige Utgifter -13.5 2021-01

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.3 2021-02
Boligpriser 151 2021-02
Bygningstillatelser 4480 2021-01
Hjem Eierskap Rate 69.1 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1403833 2021-04
Coronavirus dødsfall 16916 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 250 2021-04
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12
ICU-senger 332 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.