NEDERLAND - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-06
Arbeidsledighet 3.7 2018-09
Inflasjon 1.9 2018-09
Rentesats 0 2018-09
Handelsbalanse 3463 2018-08
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.15 2018-10
Aksjemarkedet 511 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 0.54 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.1 % 2018-06
BNP 826 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 186274 Eur Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 180625 Eur Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39425 Eur Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 53598 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48473 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2451 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Construction 8797 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 20931 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Mining 2138 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 12100 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Tjenester 35536 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Transport 8149 Eur Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 1077 Eur Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.7 % 2018-09
Sysselsatte 8828 Tusen 2018-09
Arbeidsledige 343 Tusen 2018-09
Langtids arbeidsledighet 1.6 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 7.5 % 2018-09
Lønnskostnader 115 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 34.1 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 261 Tusen 2018-06
Minstelønn 1594 Eur / Måned 2018-12
Lønnsveksten 2.09 % 2018-09
Lønninger innen produksjon 114 Indekspoeng 2018-09
Befolkning 17.12 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 % 2018-06
Sysselsetting 77 % 2018-06
Full Jobb 4226 Tusen 2018-06
Yrkesdeltakelse 63.9 % 2018-03
Levelønn Family 1450 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1080 Eur / Måned 2017-12
Deltid Sysselsettingen 4292 Tusen 2018-06
Lønn Høy Dyktige 2940 Eur / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 1670 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 1.3 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 103 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 106 Indekspoeng 2018-08
Eksportpriser 103 Indekspoeng 2018-08
Importprisene 103 Indekspoeng 2018-08
KPI Housing Utilities 106 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 106 Indekspoeng 2018-09
MatInflasjon 0.5 % 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 % 2018-09
produsentprisene endring 4.84 % 2018-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-09
Internbankrente -0.32 % 2018-09
Pengemengde 61895 Eur Million 2018-08
Pengemengden M1 394675 Eur Million 2018-08
Pengemengden M2 847046 Eur Million 2018-08
Pengemengden M3 881628 Eur Million 2018-08
Bankenes balanse 2437942 Eur Million 2018-08
Valutareserver 30850 Eur Million 2018-09
Lån Til Privat Sektor 315569 Eur Million 2018-08
Sentralbankers balanse 388470 Eur Million 2018-08
Privat gjeld til BNP 308 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3463 Eur Million 2018-08
Eksport 40513 Eur Million 2018-08
Import 37050 Eur Million 2018-08
Nåværende situasjon 16770 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 % 2017-12
Utenlandsgjeld 4050746 Eur Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 100 Indekspoeng 2018-08
Kapitalstrømmer 16860 Eur Million 2018-06
Pengeoverføringer 38.1 Eur Million 2018-06
Gullreserver 612 Tonn 2018-09
Råoljeproduksjon 19 BBL/D/1K 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer -24697 Eur Million 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.41 2016-12
Våpen Salg 1167 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 % of GDP 2017-12
Offentlige Utgifter 44597 Eur Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 % 2017-12
Statens Inntekter 47.4 Usd Billion 2018-06
Statsgjeld 413628 Eur Million 2018-06
Fiscal Utgifter 51 Eur Billion 2018-06
Asylsøknader 2030 Personer 2018-08
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi -3.6 Eur Billion 2018-06
Militære Utgifter 9780 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.7 Indekspoeng 2018-09
Industriell Produksjon -1.8 % 2018-07
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 % 2018-07
Industriproduksjonen 3.1 % 2018-08
Kapasitetsutnyttelsen 84.5 % 2018-09
Lagerendringer 62 Eur Million 2018-06
Konkurser 300 Selskaper 2018-09
Bilregistreringer 29527 2018-09
Internett-hastighet 17388 KBps 2017-03
IP-adresser 9382252 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 82.38 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 82 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 8 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 32 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8666 Gigawatt-Time 2018-08
Produksjon PMI 59.8 2018-09
Gruvedrift Produksjon -49.3 % 2018-07
Stål~~pos=trunc 516 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 15 Indekspoeng 2018-10
Butikkhandel (Månedlig) -5.7 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 3.4 % 2018-08
Forbruk 82061 Eur Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 331011 Eur Million 2017-12
Privat sparing 24.6 % 2018-06
Privat-Sektor-Kreditt 1046312 Eur Million 2018-06
Bankenes Utlånsrente 1 % 2018-08
Konsumerkreditt 16353 Eur Million 2018-03
Bensinpriser 2.06 Usd / Liter 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 104 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 209 % 2017-12
Personlige Utgifter 2.2 % 2018-08
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.4 % 2018-06
Boligpriser 125 Indekspoeng 2018-08
Bygningstillatelser 4888 2018-08
Hjem Eierskap Rate 69.4 % 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 % 2018-12
Salgsskatt 21 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 46.34 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.69 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 % 2018-12
Klima Siste Referanse
Temperatur 18.32 celsius 2013-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.