Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 576 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.26 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 3.5 2019-09
Inflasjon 2.6 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 3879 2019-08
Nåværende situasjon 13616 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 3.3 2019-09
Forbrukertillit -1 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-07
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 913 2018-12
Bnp Faste Priser 189298 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 181014 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40294 2019-06
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2544 2019-06
Bnp Fra Construction 9489 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 21513 2019-06
Bnp Fra Mining 1809 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 12286 2019-06
Bnp Fra Tjenester 36125 2019-06
Bnp Fra Transport 8303 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1121 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-09
Sysselsatte 8976 2019-09
Arbeidsledige 323 2019-09
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 7.2 2019-09
Lønnskostnader 119 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Ledige Stillinger 294 2019-06
Minstelønn 1636 2019-12
Lønnsveksten 2.58 2019-09
Lønninger innen produksjon 118 2019-09
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-06
Sysselsetting 78.1 2019-06
Full Jobb 4323 2019-06
Yrkesdeltakelse 71.3 2019-09
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4356 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-09
KjerneInflasjon 2.2 2019-09
Bnp-Deflatoren 107 2019-06
Produsentpriser 105 2019-08
Eksportpriser 101 2019-08
Importprisene 99.5 2019-08
KPI Housing Utilities 110 2019-09
Kpi Transport 108 2019-09
MatInflasjon 4.8 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-09
produsentprisene endring -0.66 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengde 66268 2019-08
Pengemengden M1 439521 2019-08
Pengemengden M2 894855 2019-08
Pengemengden M3 926633 2019-08
Bankenes balanse 2576279 2019-08
Valutareserver 38629 2019-09
Lån Til Privat Sektor 308903 2019-08
Sentralbankers balanse 326384 2019-08
Privat gjeld til BNP 299 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3879 2019-08
Nåværende situasjon 13616 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Eksport 39271 2019-08
Import 35392 2019-08
Utenlandsgjeld 3724454 2019-06
Kjøpsbetingelser 101 2019-08
Kapitalstrømmer 13346 2019-06
Pengeoverføringer 37.9 2019-03
Gullreserver 612 2019-09
Råoljeproduksjon 13 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -19677 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.96 2017-12
Våpen Salg 369 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45100 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 51.3 2019-06
Statsgjeld 424538 2019-06
Fiscal Utgifter 70.1 2019-06
Asylsøknader 1890 2019-08
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi -18.7 2019-06
Militære Utgifter 10535 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 47.45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.3 2019-09
Industriell Produksjon -0.6 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.8 2019-08
Industriproduksjonen -0.8 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 84.3 2019-09
Lagerendringer -345 2019-06
Konkurser 333 2019-09
Bilregistreringer 38122 2019-09
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 9080 2019-08
Produksjon PMI 51.6 2019-09
Gruvedrift Produksjon -9.7 2019-08
Stål~~pos=trunc 578 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.1 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 3 2019-08
Forbruk 83270 2019-06
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 25.44 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 1046479 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.74 2019-08
Konsumerkreditt 15084 2019-06
Bensinpriser 1.89 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter 1.4 2019-08
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.2 2019-08
Boligpriser 132 2019-08
Bygningstillatelser 2927 2019-08
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.