Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2020-10
Aksjemarkedet 554 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.53 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.4 2020-06
Arbeidsledighet 4.4 2020-09
Inflasjon 1.1 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 3842 2020-08
Nåværende situasjon 12624 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Forretningstillit -4.8 2020-09
Forbrukertillit -30 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Coronavirus tilfeller 272092 2020-10
Coronavirus dødsfall 6954 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-10
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.4 2020-06
BNP 909 2019-12
Bnp Faste Priser 171077 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 168097 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 35592 2020-06
Bnp Per Innbygger 55690 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57141 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2571 2020-06
Bnp Fra Construction 8809 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 19539 2020-06
Bnp Fra Mining 1516 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 12554 2020-06
Bnp Fra Tjenester 30063 2020-06
Bnp Fra Transport 6008 2020-06
Bnp Fra Verktøy 1120 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.4 2020-09
Sysselsatte 8680 2020-09
Arbeidsledige 413 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.7 2020-06
Arbeidsledighet for unge 10.7 2020-09
Lønnskostnader 131 2020-06
Produktivitet 96.65 2020-06
Ledige Stillinger 200 2020-06
Minstelønn 1680 2020-12
Lønnsveksten 3.04 2020-09
Lønninger innen produksjon 122 2020-09
Befolkning 17.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.1 2020-06
Sysselsetting 77.3 2020-06
Full Jobb 4250 2020-06
Yrkesdeltakelse 71.3 2020-08
Deltid Sysselsettingen 4372 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 108 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-09
KjerneInflasjon 1.7 2020-09
Bnp-Deflatoren 109 2020-06
Produsentpriser 102 2020-08
Eksportpriser 96.6 2020-08
Importprisene 93.5 2020-08
KPI Housing Utilities 111 2020-09
Kpi Transport 105 2020-09
MatInflasjon 1.2 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2020-09
produsentprisene endring -3.7 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.33 2020-09
Pengemengde 73826 2020-08
Pengemengden M1 501828 2020-08
Pengemengden M2 967314 2020-08
Pengemengden M3 992813 2020-08
Bankenes balanse 2604017 2020-08
Valutareserver 45715 2020-09
Lån Til Privat Sektor 303559 2020-08
Sentralbankers balanse 432665 2020-08
Privat gjeld til BNP 299 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3842 2020-08
Nåværende situasjon 12624 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Eksport 36051 2020-08
Import 32209 2020-08
Utenlandsgjeld 3894264 2020-06
Kjøpsbetingelser 103 2020-08
Kapitalstrømmer 6568 2020-06
Pengeoverføringer 35.6 2020-03
Gullreserver 612 2020-06
Råoljeproduksjon 13 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -74753 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Offentlige Utgifter 43716 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 31.1 2020-06
Statsgjeld 469772 2020-06
Fiscal Utgifter 55.3 2020-06
Asylsøknader 1420 2020-08
Kreditt-Rating 98 2020-10
Regjeringens budsjetter verdi -24.1 2020-06
Militære Utgifter 10535 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 50.84 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.8 2020-09
Industriell Produksjon -8.2 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-06
Industriproduksjonen -4 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 76.9 2020-09
Lagerendringer 2269 2020-06
Konkurser 283 2020-09
Bilregistreringer 29434 2020-09
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10224 2019-12
Produksjon PMI 52.5 2020-09
Gruvedrift Produksjon -22.3 2020-06
Stål~~pos=trunc 384 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -30 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 10.2 2020-08
Forbruk 72427 2020-06
Disponibel personlig inntekt 360878 2019-12
Privat sparing 35.09 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 1052668 2020-06
Bankenes Utlånsrente 0.4 2020-08
Konsumerkreditt 14990 2019-12
Bensinpriser 1.92 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter -5.8 2020-08

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.4 2020-08
Boligpriser 145 2020-09
Bygningstillatelser 3346 2020-08
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 272092 2020-10
Coronavirus dødsfall 6954 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-10
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12
ICU-senger 332 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.