Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 553 2019-06
10-årig statsobligasjon -0.07 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
Arbeidsledighet 3.3 2019-04
Inflasjon 2.4 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse 4154 2019-04
Nåværende situasjon 27505 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 4.7 2019-05
Forbrukertillit -3 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-03
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-03
BNP 826 2017-12
Bnp Faste Priser 188294 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 189907 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40779 2019-03
Bnp Per Innbygger 53598 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48473 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3123 2019-03
Bnp Fra Construction 8921 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 20172 2019-03
Bnp Fra Mining 2208 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 12358 2018-12
Bnp Fra Tjenester 33713 2019-03
Bnp Fra Transport 8286 2018-12
Bnp Fra Verktøy 993 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-04
Sysselsatte 8924 2019-04
Arbeidsledige 300 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.2 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.2 2019-04
Lønnskostnader 108 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Ledige Stillinger 279 2019-03
Minstelønn 1616 2019-06
Lønnsveksten 2.16 2019-05
Lønninger innen produksjon 116 2019-05
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-03
Sysselsetting 77.9 2018-12
Full Jobb 4299 2018-12
Yrkesdeltakelse 71 2019-04
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4324 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 1.6 2019-05
Bnp-Deflatoren 106 2019-03
Produsentpriser 107 2019-04
Eksportpriser 103 2019-04
Importprisene 103 2019-04
KPI Housing Utilities 108 2019-05
Kpi Transport 109 2019-05
MatInflasjon 3.5 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-05
produsentprisene endring 3.17 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.33 2019-04
Pengemengde 65041 2019-04
Pengemengden M1 419126 2019-04
Pengemengden M2 859156 2019-04
Pengemengden M3 887844 2019-04
Bankenes balanse 2417726 2019-04
Valutareserver 35323 2019-05
Lån Til Privat Sektor 308579 2019-04
Sentralbankers balanse 348362 2019-03
Privat gjeld til BNP 308 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4154 2019-04
Nåværende situasjon 27505 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Eksport 42740 2019-04
Import 38586 2019-04
Utenlandsgjeld 3921875 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.7 2019-04
Kapitalstrømmer 25105 2018-12
Pengeoverføringer 37.1 2018-12
Gullreserver 612 2019-06
Råoljeproduksjon 15 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -113677 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 1.96 2017-12
Våpen Salg 369 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45186 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 51.2 2018-12
Statsgjeld 401858 2018-12
Fiscal Utgifter 49.6 2018-12
Asylsøknader 1875 2019-03
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi 1.5 2018-12
Militære Utgifter 10535 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 46.34 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.69 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.7 2019-05
Industriell Produksjon -2.3 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-04
Industriproduksjonen -1.2 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 84.3 2019-06
Lagerendringer 849 2019-03
Konkurser 315 2019-05
Bilregistreringer 33149 2019-04
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11317 2019-03
Produksjon PMI 52.2 2019-05
Gruvedrift Produksjon -15.8 2019-04
Stål~~pos=trunc 511 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-04
Forbruk 82459 2019-03
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 15.73 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 1047880 2019-03
Bankenes Utlånsrente 0.84 2019-04
Konsumerkreditt 16017 2018-12
Bensinpriser 2.02 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 209 2017-12
Personlige Utgifter 1.1 2019-03
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 9.9 2019-03
Boligpriser 130 2019-04
Bygningstillatelser 5476 2019-04
Hjem Eierskap Rate 69.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.