Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 606 2020-01
10-årig statsobligasjon -0.22 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 3.2 2019-12
Inflasjon 2.7 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse 5003 2019-11
Nåværende situasjon 19285 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 2.9 2019-12
Forbrukertillit -3 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 913 2018-12
Bnp Faste Priser 189772 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 181014 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39928 2019-09
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3336 2019-09
Bnp Fra Construction 8006 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 20550 2019-09
Bnp Fra Mining 1639 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 10731 2019-09
Bnp Fra Tjenester 35085 2019-09
Bnp Fra Transport 8294 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1060 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.2 2019-12
Sysselsatte 9028 2019-12
Arbeidsledige 302 2019-12
Langtids arbeidsledighet 1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 6.7 2019-12
Lønnskostnader 99.8 2019-09
Produktivitet 105 2019-09
Ledige Stillinger 284 2019-09
Minstelønn 1636 2019-12
Lønnsveksten 2.94 2019-12
Lønninger innen produksjon 119 2019-12
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 78.4 2019-09
Full Jobb 4345 2019-09
Yrkesdeltakelse 71.4 2019-12
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4382 2019-09
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-12
KjerneInflasjon 2.2 2019-12
Bnp-Deflatoren 107 2019-09
Produsentpriser 106 2019-11
Eksportpriser 100 2019-10
Importprisene 99 2019-10
KPI Housing Utilities 110 2019-12
Kpi Transport 108 2019-12
MatInflasjon 3.7 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
produsentprisene endring 0.38 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengde 67211 2019-11
Pengemengden M1 444192 2019-11
Pengemengden M2 895062 2019-11
Pengemengden M3 920862 2019-11
Bankenes balanse 2496881 2019-11
Valutareserver 38651 2019-12
Lån Til Privat Sektor 304701 2019-11
Sentralbankers balanse 305797 2019-11
Privat gjeld til BNP 299 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5003 2019-11
Nåværende situasjon 19285 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 43948 2019-11
Import 38945 2019-11
Utenlandsgjeld 3827999 2019-09
Kjøpsbetingelser 101 2019-10
Kapitalstrømmer 22880 2019-09
Pengeoverføringer 37.1 2019-06
Gullreserver 612 2019-12
Råoljeproduksjon 13 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -29760 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45457 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 51.8 2019-09
Statsgjeld 415619 2019-09
Fiscal Utgifter 46.8 2019-09
Asylsøknader 2075 2019-11
Kreditt-Rating 98 2020-01
Regjeringens budsjetter verdi 5 2019-09
Militære Utgifter 10535 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 47.45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.9 2019-12
Industriell Produksjon -2.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-11
Industriproduksjonen -1.3 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 84 2019-12
Lagerendringer 563 2019-09
Konkurser 349 2019-12
Bilregistreringer 42436 2019-12
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11358 2019-10
Produksjon PMI 48.3 2019-12
Gruvedrift Produksjon -13.1 2019-11
Stål~~pos=trunc 545 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -3 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.6 2019-11
Forbruk 83267 2019-09
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 9.63 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 1060045 2019-09
Bankenes Utlånsrente 0.61 2019-11
Konsumerkreditt 15145 2019-09
Bensinpriser 1.95 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter 1.3 2019-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.4 2019-11
Boligpriser 135 2019-11
Bygningstillatelser 6432 2019-10
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.