Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 467 2020-03
10-årig statsobligasjon -0.28 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
Arbeidsledighet 2.9 2020-02
Inflasjon 1.6 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 4186 2020-01
Nåværende situasjon 30568 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 3.7 2020-02
Forbrukertillit -2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 8603 2020-03
Coronavirus dødsfall 546 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 3 2020-03
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-12
BNP 951 2019-12
Bnp Faste Priser 190553 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 194891 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40433 2019-12
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3086 2019-12
Bnp Fra Construction 8238 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 22346 2019-12
Bnp Fra Mining 1590 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 12530 2019-12
Bnp Fra Tjenester 35771 2019-12
Bnp Fra Transport 8362 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1158 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.9 2020-02
Sysselsatte 9057 2020-02
Arbeidsledige 274 2020-02
Langtids arbeidsledighet 1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 6.3 2020-02
Lønnskostnader 108 2019-12
Produktivitet 105 2019-12
Ledige Stillinger 281 2019-12
Minstelønn 1636 2019-12
Lønnsveksten 3 2020-02
Lønninger innen produksjon 120 2020-02
Befolkning 17.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-12
Sysselsetting 78.4 2019-09
Full Jobb 4345 2019-09
Yrkesdeltakelse 71.4 2020-02
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4382 2019-09
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-02
KjerneInflasjon 2.1 2020-02
Bnp-Deflatoren 108 2019-12
Produsentpriser 107 2020-01
Eksportpriser 102 2020-01
Importprisene 100 2020-01
KPI Housing Utilities 109 2020-02
Kpi Transport 108 2020-02
MatInflasjon 1.9 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-02
produsentprisene endring 2.1 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.42 2020-02
Pengemengde 68035 2020-02
Pengemengden M1 448321 2020-02
Pengemengden M2 898932 2020-02
Pengemengden M3 927252 2020-02
Bankenes balanse 2551829 2020-02
Valutareserver 41095 2020-02
Lån Til Privat Sektor 302117 2020-02
Sentralbankers balanse 305797 2019-11
Privat gjeld til BNP 299 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4186 2020-01
Nåværende situasjon 30568 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 11.2 2018-12
Eksport 43150 2020-01
Import 38964 2020-01
Utenlandsgjeld 3827999 2019-09
Kjøpsbetingelser 101 2020-01
Kapitalstrømmer 22880 2019-09
Pengeoverføringer 39.8 2019-09
Gullreserver 612 2019-12
Råoljeproduksjon 17 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 56405 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45780 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 51.8 2019-09
Statsgjeld 415619 2019-09
Fiscal Utgifter 46.8 2019-09
Asylsøknader 2075 2019-11
Kreditt-Rating 98 2020-03
Regjeringens budsjetter verdi 5 2019-09
Militære Utgifter 10535 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 47.45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.7 2020-02
Industriell Produksjon -1.5 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2020-01
Industriproduksjonen 0.3 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 82.7 2020-03
Lagerendringer -194 2019-12
Konkurser 370 2020-02
Bilregistreringer 29868 2020-02
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10224 2019-12
Produksjon PMI 52.9 2020-02
Gruvedrift Produksjon -25.1 2020-01
Stål~~pos=trunc 566 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2020-01
Forbruk 83907 2019-12
Disponibel personlig inntekt 359700 2019-12
Privat sparing 9.63 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 1051612 2019-12
Bankenes Utlånsrente 0.6 2020-01
Konsumerkreditt 15145 2019-09
Bensinpriser 1.92 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter 1 2020-01

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1.2 2019-12
Boligpriser 137 2020-02
Bygningstillatelser 3560 2020-01
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8603 2020-03
Coronavirus dødsfall 546 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 3 2020-03
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.