Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 540 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.22 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
Arbeidsledighet 3.6 2018-12
Inflasjon 2.2 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse 3572 2018-12
Nåværende situasjon 20485 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2017-12
Forretningstillit 5.8 2019-01
Forbrukertillit 1 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2 2018-12
BNP 826 2017-12
Bnp Faste Priser 187078 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 178311 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39591 2018-12
Bnp Per Innbygger 53598 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48473 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3043 2018-12
Bnp Fra Construction 8072 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 21485 2018-12
Bnp Fra Mining 1982 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 10616 2018-09
Bnp Fra Tjenester 34829 2018-12
Bnp Fra Transport 8103 2018-09
Bnp Fra Verktøy 1115 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2018-12
Sysselsatte 8869 2018-12
Arbeidsledige 329 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-09
Arbeidsledighet for unge 6.6 2018-12
Lønnskostnader 102 2018-09
Produktivitet 33.97 2018-12
Ledige Stillinger 255 2018-12
Minstelønn 1616 2019-06
Lønnsveksten 1.98 2019-01
Lønninger innen produksjon 115 2019-01
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2018-12
Pensjonsalder Menn 66 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Sysselsetting 77.7 2018-09
Full Jobb 4309 2018-09
Yrkesdeltakelse 71 2018-12
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4290 2018-09
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-01
KjerneInflasjon 1.5 2019-01
Bnp-Deflatoren 105 2018-12
Produsentpriser 104 2018-12
Eksportpriser 101 2018-12
Importprisene 102 2018-12
KPI Housing Utilities 106 2019-01
Kpi Transport 100 2019-01
MatInflasjon 3 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
produsentprisene endring 0.58 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengde 63229 2018-12
Pengemengden M1 409563 2018-12
Pengemengden M2 846277 2018-12
Pengemengden M3 875476 2018-12
Bankenes balanse 2314197 2018-12
Valutareserver 34583 2019-01
Lån Til Privat Sektor 305217 2018-12
Sentralbankers balanse 362876 2018-12
Privat gjeld til BNP 308 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3572 2018-12
Nåværende situasjon 20485 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2017-12
Eksport 38719 2018-12
Import 35147 2018-12
Utenlandsgjeld 4085645 2018-09
Kjøpsbetingelser 99.4 2018-12
Kapitalstrømmer 24486 2018-09
Pengeoverføringer 38.1 2018-06
Gullreserver 612 2019-03
Råoljeproduksjon 16 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer -24697 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.96 2017-12
Våpen Salg 1167 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2017-12
Offentlige Utgifter 44795 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 2017-12
Statens Inntekter 51.2 2018-12
Statsgjeld 413628 2018-06
Fiscal Utgifter 49.6 2018-12
Asylsøknader 2030 2018-08
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi 1.5 2018-12
Militære Utgifter 9780 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 46.34 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.69 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.8 2019-01
Industriell Produksjon 0.4 2018-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2018-11
Industriproduksjonen -4.2 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 83.9 2019-03
Lagerendringer -621 2018-12
Konkurser 385 2019-01
Bilregistreringer 47701 2019-01
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10785 2018-12
Produksjon PMI 55.1 2019-01
Gruvedrift Produksjon -14.6 2018-11
Stål~~pos=trunc 567 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -1.7 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2018-12
Forbruk 82362 2018-12
Disponibel personlig inntekt 331011 2017-12
Privat sparing 9.52 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 1027109 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.83 2018-12
Konsumerkreditt 15948 2018-09
Bensinpriser 1.89 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 104 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 209 2017-12
Personlige Utgifter 2 2018-11
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 8.5 2018-11
Boligpriser 127 2018-12
Bygningstillatelser 5564 2018-11
Hjem Eierskap Rate 69.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.