Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 542 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.54 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
Arbeidsledighet 3.4 2019-07
Inflasjon 2.5 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 5158 2019-06
Nåværende situasjon 18079 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Forretningstillit 3.9 2019-07
Forbrukertillit 2 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-05
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
BNP 913 2018-12
Bnp Faste Priser 189298 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 178073 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 40294 2019-06
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2544 2019-06
Bnp Fra Construction 9489 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 21513 2019-06
Bnp Fra Mining 1809 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 10652 2019-03
Bnp Fra Tjenester 36125 2019-06
Bnp Fra Transport 7862 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1121 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2019-07
Sysselsatte 8954 2019-07
Arbeidsledige 313 2019-07
Langtids arbeidsledighet 1.2 2019-03
Arbeidsledighet for unge 6.7 2019-07
Lønnskostnader 105 2019-03
Produktivitet 105 2019-06
Ledige Stillinger 294 2019-06
Minstelønn 1636 2019-12
Lønnsveksten 2.59 2019-07
Lønninger innen produksjon 117 2019-07
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-03
Sysselsetting 77.7 2019-03
Full Jobb 4283 2019-03
Yrkesdeltakelse 71.2 2019-07
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4334 2019-03
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-07
KjerneInflasjon 1.9 2019-07
Bnp-Deflatoren 107 2019-06
Produsentpriser 106 2019-06
Eksportpriser 102 2019-06
Importprisene 100 2019-06
KPI Housing Utilities 110 2019-07
Kpi Transport 110 2019-07
MatInflasjon 4.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-07
produsentprisene endring 0.57 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.4 2019-06
Pengemengde 65764 2019-06
Pengemengden M1 419955 2019-06
Pengemengden M2 871121 2019-06
Pengemengden M3 899717 2019-06
Bankenes balanse 2429043 2019-06
Valutareserver 37337 2019-07
Lån Til Privat Sektor 304624 2019-06
Sentralbankers balanse 301639 2019-06
Privat gjeld til BNP 308 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5158 2019-06
Nåværende situasjon 18079 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Eksport 41863 2019-06
Import 36705 2019-06
Utenlandsgjeld 3795904 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-06
Kapitalstrømmer 19940 2019-03
Pengeoverføringer 37.9 2019-03
Gullreserver 612 2019-06
Råoljeproduksjon 15 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer -19677 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.96 2017-12
Våpen Salg 369 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 52.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 1.5 2018-12
Offentlige Utgifter 45100 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.2 2018-12
Statens Inntekter 61.5 2019-03
Statsgjeld 406577 2019-03
Fiscal Utgifter 44.5 2019-03
Asylsøknader 1695 2019-06
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi 17 2019-03
Militære Utgifter 10535 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 47.45 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.9 2019-07
Industriell Produksjon -1.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-06
Industriproduksjonen -2.2 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 84.3 2019-09
Lagerendringer -345 2019-06
Konkurser 400 2019-07
Bilregistreringer 41671 2019-06
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7899 2019-06
Produksjon PMI 50.7 2019-07
Gruvedrift Produksjon -13.1 2019-06
Stål~~pos=trunc 515 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 2 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2019-06
Forbruk 83270 2019-06
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 9.66 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 1046479 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.85 2019-06
Konsumerkreditt 15084 2019-06
Bensinpriser 1.94 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter 2.4 2019-05
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.3 2019-05
Boligpriser 131 2019-06
Bygningstillatelser 3714 2019-05
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.