Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 570 2019-04
10-årig statsobligasjon 0.2 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
Arbeidsledighet 3.3 2019-03
Inflasjon 2.8 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse 5130 2019-02
Nåværende situasjon 27505 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2017-12
Forretningstillit 6.1 2019-03
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
BNP 826 2017-12
Bnp Faste Priser 187451 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 189907 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39810 2018-12
Bnp Per Innbygger 53598 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 48473 2017-12
Bnp Fra Landbruk 3043 2018-12
Bnp Fra Construction 8133 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 21462 2018-12
Bnp Fra Mining 1990 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 12358 2018-12
Bnp Fra Tjenester 35093 2018-12
Bnp Fra Transport 8286 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1127 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.3 2019-03
Sysselsatte 8916 2019-03
Arbeidsledige 307 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1.3 2018-09
Arbeidsledighet for unge 6.4 2019-02
Lønnskostnader 108 2018-12
Produktivitet 33.97 2018-12
Ledige Stillinger 255 2018-12
Minstelønn 1616 2019-06
Lønnsveksten 2.16 2019-03
Lønninger innen produksjon 116 2019-03
Befolkning 17.12 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66 2019-12
Pensjonsalder Menn 66 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Sysselsetting 77.7 2018-09
Full Jobb 4299 2018-12
Yrkesdeltakelse 71 2019-03
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4324 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.8 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-03
KjerneInflasjon 1.9 2019-03
Bnp-Deflatoren 105 2018-12
Produsentpriser 105 2019-02
Eksportpriser 103 2019-02
Importprisene 103 2019-02
KPI Housing Utilities 108 2019-03
Kpi Transport 106 2019-03
MatInflasjon 3.6 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
produsentprisene endring 2.23 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.33 2019-03
Pengemengde 64046 2019-02
Pengemengden M1 410025 2019-02
Pengemengden M2 849424 2019-02
Pengemengden M3 878364 2019-02
Bankenes balanse 2369256 2019-02
Valutareserver 34398 2019-03
Lån Til Privat Sektor 311147 2019-02
Sentralbankers balanse 347468 2019-02
Privat gjeld til BNP 308 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5130 2019-02
Nåværende situasjon 27505 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.8 2018-12
Eksport 41128 2019-02
Import 35997 2019-02
Utenlandsgjeld 3921875 2018-12
Kjøpsbetingelser 100 2019-02
Kapitalstrømmer 25105 2018-12
Pengeoverføringer 38.1 2018-06
Gullreserver 612 2019-03
Råoljeproduksjon 15 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -24697 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.96 2017-12
Våpen Salg 1167 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 56.7 2017-12
Offentlige Budsjetter 1.1 2017-12
Offentlige Utgifter 44944 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 42.6 2017-12
Statens Inntekter 51.2 2018-12
Statsgjeld 401858 2018-12
Fiscal Utgifter 49.6 2018-12
Asylsøknader 1875 2019-03
Kreditt-Rating 99.65
Regjeringens budsjetter verdi 1.5 2018-12
Militære Utgifter 9780 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 52 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 46.34 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.69 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.1 2019-03
Industriell Produksjon -0.3 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-02
Industriproduksjonen 0.5 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 83.9 2019-03
Lagerendringer -25 2018-12
Konkurser 354 2019-03
Bilregistreringer 29947 2019-02
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.38 2018-12
Konkurranseevne Rank 6 2018-12
Korrupsjon Index 82 2018-12
Korrupsjon Rank 8 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 36 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10582 2019-02
Produksjon PMI 52.5 2019-03
Gruvedrift Produksjon 1.8 2019-02
Stål~~pos=trunc 572 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 4.3 2019-02
Forbruk 82475 2018-12
Disponibel personlig inntekt 346950 2018-12
Privat sparing 15.73 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 1027109 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.86 2019-02
Konsumerkreditt 16017 2018-12
Bensinpriser 1.93 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 103 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 209 2017-12
Personlige Utgifter 0.9 2019-01
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 10.4 2019-02
Boligpriser 129 2019-02
Bygningstillatelser 3846 2019-01
Hjem Eierskap Rate 69.4 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.