Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 650 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.53 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-09
Arbeidsledighet 4 2020-11
Inflasjon 1 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse 5974 2020-11
Nåværende situasjon 16972 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Forretningstillit -0.4 2020-12
Forbrukertillit -20 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-10
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Coronavirus tilfeller 912554 2021-01
Coronavirus dødsfall 13006 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 250 2021-01
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.8 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.5 2020-09
BNP 909 2019-12
Bnp Faste Priser 184221 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 175169 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 38318 2020-09
Bnp Per Innbygger 55690 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 57141 2019-12
Bnp Fra Landbruk 3406 2020-09
Bnp Fra Construction 7532 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 20058 2020-09
Bnp Fra Mining 1034 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 11034 2020-09
Bnp Fra Tjenester 34078 2020-09
Bnp Fra Transport 6481 2020-09
Bnp Fra Verktøy 1075 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2020-11
Sysselsatte 8975 2020-11
Arbeidsledige 378 2020-11
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-09
Arbeidsledighet for unge 9.4 2020-11
Lønnskostnader 107 2020-09
Produktivitet 102 2020-09
Ledige Stillinger 216 2020-09
Minstelønn 1680 2020-12
Lønnsveksten 2.85 2020-12
Lønninger innen produksjon 122 2020-12
Befolkning 17.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.1 2020-06
Sysselsetting 77.6 2020-09
Full Jobb 4277 2020-09
Yrkesdeltakelse 71.3 2020-11
Deltid Sysselsettingen 4384 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 108 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 108 2020-12
KjerneInflasjon 1.7 2020-12
Bnp-Deflatoren 110 2020-09
Produsentpriser 102 2020-11
Eksportpriser 95.5 2020-10
Importprisene 92.9 2020-10
KPI Housing Utilities 111 2020-12
Kpi Transport 105 2020-12
MatInflasjon 0.6 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
produsentprisene endring -4.1 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Internbankrente -0.33 2020-12
Pengemengde 75044 2020-11
Pengemengden M1 507737 2020-11
Pengemengden M2 975484 2020-11
Pengemengden M3 998771 2020-11
Bankenes balanse 2620815 2020-11
Valutareserver 43838 2020-12
Lån Til Privat Sektor 297289 2020-11
Sentralbankers balanse 463517 2020-11
Privat gjeld til BNP 299 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5974 2020-11
Nåværende situasjon 16972 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Eksport 43407 2020-11
Import 37433 2020-11
Utenlandsgjeld 3883488 2020-09
Kjøpsbetingelser 103 2020-10
Kapitalstrømmer 17153 2020-09
Pengeoverføringer 35.6 2020-03
Gullreserver 612 2020-09
Råoljeproduksjon 15 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer -74753 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 2.69 2019-12
Våpen Salg 369 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Offentlige Utgifter 46492 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 57.3 2020-09
Statsgjeld 469772 2020-06
Fiscal Utgifter 74.9 2020-09
Asylsøknader 1495 2020-09
Kreditt-Rating 98 2021-01
Regjeringens budsjetter verdi -17.6 2020-09
Militære Utgifter 10535 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 49.5 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 50.84 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -0.4 2020-12
Industriell Produksjon -1.7 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2020-11
Industriproduksjonen -2.5 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 79.2 2020-12
Lagerendringer -89 2020-09
Konkurser 226 2020-12
Bilregistreringer 33499 2020-11
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10142 2020-10
Produksjon PMI 58.2 2020-12
Gruvedrift Produksjon -10.4 2020-11
Stål~~pos=trunc 554 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -20 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-10
Butikkhandel (Årlig) 9.6 2020-11
Forbruk 79204 2020-09
Disponibel personlig inntekt 360878 2019-12
Privat sparing 18.49 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 1058125 2020-09
Bankenes Utlånsrente 0.4 2020-11
Konsumerkreditt 14990 2019-12
Bensinpriser 2 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 103 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter -6.5 2020-10

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.4 2020-10
Boligpriser 147 2020-11
Bygningstillatelser 7024 2020-10
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 912554 2021-01
Coronavirus dødsfall 13006 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 250 2021-01
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12
ICU-senger 332 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.