Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-06
Aksjemarkedet 559 2020-06
10-årig statsobligasjon -0.14 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2020-03
Arbeidsledighet 3.4 2020-04
Inflasjon 1.2 2020-04
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse 6154 2020-03
Nåværende situasjon 30568 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Forretningstillit -25.1 2020-05
Forbrukertillit -31 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -4.5 2020-04
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Coronavirus tilfeller 46647 2020-06
Coronavirus dødsfall 5967 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-06
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.7 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -0.5 2020-03
BNP 951 2019-12
Bnp Faste Priser 187283 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 194891 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 39982 2020-03
Bnp Per Innbygger 55041 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49804 2018-12
Bnp Fra Landbruk 3168 2020-03
Bnp Fra Construction 9465 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 20692 2020-03
Bnp Fra Mining 1630 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 12530 2019-12
Bnp Fra Tjenester 33195 2020-03
Bnp Fra Transport 8362 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1060 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.4 2020-04
Sysselsatte 8880 2020-04
Arbeidsledige 314 2020-04
Langtids arbeidsledighet 1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 8.4 2020-04
Lønnskostnader 108 2019-12
Produktivitet 104 2020-03
Ledige Stillinger 222 2020-03
Minstelønn 1654 2020-06
Lønnsveksten 2.81 2020-04
Lønninger innen produksjon 120 2020-04
Befolkning 17.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-12
Sysselsetting 78.4 2019-12
Full Jobb 4352 2019-12
Yrkesdeltakelse 70.3 2020-04
Levelønn Family 1560 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1120 2018-12
Deltid Sysselsettingen 4382 2019-12
Lønn Høy Dyktige 2920 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1760 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.2 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-04
KjerneInflasjon 2.2 2020-04
Bnp-Deflatoren 109 2020-03
Produsentpriser 99.4 2020-04
Eksportpriser 98.4 2020-03
Importprisene 96.3 2020-03
KPI Housing Utilities 109 2020-04
Kpi Transport 108 2020-04
MatInflasjon 3.5 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-04
produsentprisene endring -7.62 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengde 71082 2020-04
Pengemengden M1 475731 2020-04
Pengemengden M2 929166 2020-04
Pengemengden M3 962889 2020-04
Bankenes balanse 2621844 2020-04
Valutareserver 43494 2020-04
Lån Til Privat Sektor 307499 2020-04
Sentralbankers balanse 314143 2020-02
Privat gjeld til BNP 299 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6154 2020-03
Nåværende situasjon 30568 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.2 2019-12
Eksport 42896 2020-03
Import 36742 2020-03
Utenlandsgjeld 3725548 2019-12
Kjøpsbetingelser 102 2020-03
Kapitalstrømmer 26958 2019-12
Pengeoverføringer 35.6 2019-12
Gullreserver 612 2020-03
Råoljeproduksjon 15 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer -74420 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 2.35 2018-12
Våpen Salg 369 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 1.7 2019-12
Offentlige Utgifter 45124 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statens Inntekter 68.3 2020-03
Statsgjeld 402002 2019-12
Fiscal Utgifter 58.5 2020-03
Asylsøknader 2075 2019-11
Kreditt-Rating 98 2020-06
Regjeringens budsjetter verdi 9.7 2020-03
Militære Utgifter 10535 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 51.75 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 50.84 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 27.65 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -25.1 2020-05
Industriell Produksjon -2.1 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.7 2020-03
Industriproduksjonen -2.5 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 74.2 2020-06
Lagerendringer -93 2020-03
Konkurser 395 2020-04
Bilregistreringer 15373 2020-04
Internett-hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurranseevne Index 82.39 2019-12
Konkurranseevne Rank 4 2019-12
Korrupsjon Index 82 2019-12
Korrupsjon Rank 8 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10224 2019-12
Produksjon PMI 40.5 2020-05
Gruvedrift Produksjon -19.2 2020-03
Stål~~pos=trunc 494 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -31 2020-05
Butikkhandel (Månedlig) -4.5 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -1.5 2020-04
Forbruk 81677 2020-03
Disponibel personlig inntekt 359700 2019-12
Privat sparing 16.13 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 1069985 2020-03
Bankenes Utlånsrente 0.54 2020-03
Konsumerkreditt 14990 2019-12
Bensinpriser 1.74 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 99.8 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 199 2018-12
Personlige Utgifter -6.7 2020-03

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.3 2020-02
Boligpriser 139 2020-04
Bygningstillatelser 5834 2020-03
Hjem Eierskap Rate 69 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 46647 2020-06
Coronavirus dødsfall 5967 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 250 2020-06
Sykehussenger 3.32 2017-12
sykehus 31.81 2017-12
Medisinske leger 3.31 2013-12
sykepleiere 12.23 2013-12
ICU-senger 332 2012-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nederland - Økonomiske indikatorer.