Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 360.00 360 360 360 360 360
Aksjemarkedet 24374.40 24066 23550 23043 22546 21553
10-årig statsobligasjon 8.94 11.12 11.27 11.42 11.58 11.89

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Vekstrate 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
Arbeidsledighet 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflasjon 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Rentesats 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalanse -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Nåværende situasjon -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 17.50 55 55 40 40 40
Offentlige Budsjetter -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Forretningstillit -24.30 -10 -7 5 15 20
Forbrukertillit -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.30 2 3.4 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Vekstrate 1.87 -3.5 -4 0.6 1 1.7
BNP 410.00 420 420 450 450 450
Bnp Faste Priser 16893269.79 18370121 18960897 16994629 17062202 19283233
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2976480.11 2520592 2857421 2994339 3006245 2905997
Bnp Per Innbygger 2396.30 2590 2590 2630 2630 2630
Bnp Per Innbygger Ppp 5315.82 5555 5600 5600 5555 5804
Bnp Fra Landbruk 3677153.49 5314322 4890224 3699216 3713925 4973358
Bnp Fra Construction 682791.74 547397 644266 686888 689620 655219
Bnp Fra Manufacturing 1615390.58 1588294 1638973 1625083 1631544 1666835
Bnp Fra Mining 1591248.22 1775129 1372481 1600796 1607161 1395813
Bnp Fra Forvaltningsloven 280721.30 361320 410690 282406 283529 417672
Bnp Fra Tjenester 6477202.90 6155366 7173309 6516066 6541975 7295255
Bnp Fra Transport 296779.23 257228 264114 298560 299747 268604
Bnp Fra Verktøy 63971.30 93333 115614 64355 64611 117580

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 23.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Befolkning 200.00 205 206 210 210 211
Minstelønn 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbeidsledige 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Arbeidsledighet for unge 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Sysselsatte 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Sysselsetting 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 12.40 13.5 13 12.7 12.5 12.5
Konsumprisindeksen Kpi 322.20 339 347 355 362 391
Kjerne Konsumprisindeks 292.50 304 304 311 316 327
KjerneInflasjon 10.12 11 8.4 8.4 8 7.5
MatInflasjon 15.04 17 16.4 16.2 16 15.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.17 1.3 1.5 1.3 1.2 1.3
Kpi Transport 291.30 309 315 322 328 355

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 12.50 12 12 12 11.5 11.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Pengemengde 2353337.06 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Pengemengden M1 12386831.12 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Pengemengden M2 32490532.24 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserver 36220.00 45000 50000 47500 51200 52000
Innskudd Rente 5.99 5.99 5.99 5.99 5.49 5.49
Utlånsrente 14.92 14.92 14.92 14.92 14.42 14.42

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -162246.25 700000 200000 100000 450000 300000
Nåværende situasjon -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Nåværende situasjon mot BNP 2.30 -1.2 -1.2 1.5 1.5 1.5
Import 1127880.09 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Eksport 965633.84 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Kjøpsbetingelser 103.54 102 103 103 103 104
Utenlandske Direkte Investeringer 495.42 350 400 700 1200 1000
Kapitalstrømmer -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Råoljeproduksjon 1552.00 1750 1800 1780 1780 1900
Pengeoverføringer 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Utenlandsgjeld 27676.14 30000 32000 33500 34000 35500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 17.50 55 55 40 40 40
Offentlige Budsjetter -2.80 -5 -5 -3 -3 -3
Statens Inntekter 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Militære Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Offentlige Utgifter 1082949.34 1059009 1039631 1089447 1093779 1057305
Regjeringens budsjetter verdi -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Statsgjeld 84053.32 90000 95000 85000 95500 96400
Fiscal Utgifter 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -24.30 -10 -7 5 15 20
Industriell Produksjon 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Industriproduksjonen -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Produksjon PMI 41.10 43 46 51 53 54
Gruvedrift Produksjon 0.10 -10 -12 5 10 10
Service PMI 35.70 45 52 53 54 56
Sammensatt Pmi 40.70 51 53 52.6 53.5 54.2
Kapasitetsutnyttelsen 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -0.30 -4 -3.7 2 3.5 4
Forbruk 12193023.60 10603699 11705303 12266182 12314954 11904293
Disponibel personlig inntekt 19718833.62 18547695 18930080 19837147 19916022 19251892
Privat-Sektor-Kreditt 29228544.98 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.