Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 380.00 381 381 381 381 381
Aksjemarkedet 26465.25 25938 25381 24835 24300 23229
10-årig statsobligasjon 9.00 9.12 9.24 9.37 9.49 9.75

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Vekstrate -6.10 -5 -5.7 0.6 1 1.7
Arbeidsledighet 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Inflasjon 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Rentesats 11.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Handelsbalanse -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Nåværende situasjon -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 17.50 55 55 40 40 40
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.8 -7.8 -7 -7 -7
Forretningstillit -17.00 7 -7 5 15 20
Forbrukertillit -29.20 -25 -20 2 6 9
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -14.30 1.2 2.2 -15.5 2.6 5.1
Bnp Årlig Vekstrate -6.10 -5 -5.7 0.6 1 1.7
BNP 448.10 250 250 360 360 360
Bnp Faste Priser 16044513.73 18229891 18625131 16994629 16204959 18941759
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2976480.11 2501351 2806821 2994339 3006245 2854537
Bnp Per Innbygger 2386.90 2250 2250 2300 2300 2300
Bnp Per Innbygger Ppp 5135.50 4900 4900 5100 5100 5100
Bnp Fra Landbruk 3918668.40 5273754 4803626 3699216 3957855 4885288
Bnp Fra Construction 513692.43 543219 632857 686888 518829 643616
Bnp Fra Manufacturing 1402571.39 1576170 1609949 1625083 1416597 1637318
Bnp Fra Mining 1419038.39 1761578 1348177 1600796 1433229 1371096
Bnp Fra Forvaltningsloven 374511.56 358561 403418 282406 378257 410276
Bnp Fra Tjenester 6350208.68 6108378 7046281 6516066 6413711 7166068
Bnp Fra Transport 118654.96 255265 259437 298560 119842 263847
Bnp Fra Verktøy 117016.62 92620 113567 64355 118187 115498

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 27.10 31.5 31.8 31.5 31.9 32
Befolkning 200.00 205 206 210 210 211
Minstelønn 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbeidsledige 20927.60 28100 28000 28000 27500 27600
Arbeidsledighet for unge 36.50 42.6 43 43 43.7 44
Sysselsatte 69542.90 72400 70500 71500 72000 72000
Sysselsetting 76.90 70.5 71 70.7 71 72

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 13.22 13.45 14.2 14 13.5 13.5
Konsumprisindeksen Kpi 334.60 339 351 359 370 399
Kjerne Konsumprisindeks 300.34 304 312 320 327 345
KjerneInflasjon 10.50 10.8 11 11.3 10.7 10.6
MatInflasjon 16.00 16.5 16.7 16.4 16.2 16
Inflasjonen (Månedlig) 1.34 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3
Kpi Transport 300.80 309 319 325 334 362

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 11.50 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Pengemengde 2395917.03 1980000 1811767 1811767 1811767 1811767
Pengemengden M1 12582151.19 12150000 12150000 12150000 12150000 11049385
Pengemengden M2 33346630.22 28500000 28500000 28500000 28500000 29329153
Valutareserver 35660.00 35450 50000 47500 51200 52000
Innskudd Rente 4.31 4.31 4.31 4.31 3.31 3.31
Utlånsrente 14.99 14.99 14.99 14.99 13.99 13.99

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -807170.40 700000 700000 100000 450000 840000
Nåværende situasjon -4881.73 -3100 -4000 -4500 -4800 -4700
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -3.9 -3.9 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1590021.69 1100000 1200000 1250000 1100000 1300000
Eksport 782851.28 1800000 1400000 1350000 1550000 1600000
Kjøpsbetingelser 103.19 102 103 103 103 104
Utenlandske Direkte Investeringer 427.76 350 400 700 1200 1000
Kapitalstrømmer -6300.42 -4300 -6050 1200 -3600 -1600
Råoljeproduksjon 1361.00 1750 1800 1780 1780 1900
Pengeoverføringer 5629.04 5450 5600 5600 6100 6200
Utenlandsgjeld 31477.14 30000 32000 33500 34000 35500

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 17.50 55 55 40 40 40
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.8 -7.8 -7 -7 -7
Statens Inntekter 938.72 850 1050 1200 1000 1230
Militære Utgifter 1907.00 1940 1940 1940 1940 2000
Offentlige Utgifter 1082949.34 1050925 1021221 1089447 1093779 1038582
Regjeringens budsjetter verdi -1135.74 -2000 -1950 -1300 -1600 -1420
Statsgjeld 85896.52 90000 95000 85000 95500 96400
Fiscal Utgifter 2074.46 2850 3000 2500 2600 2650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -17.00 7 -7 5 15 20
Industriell Produksjon 25.10 -4.2 -5 -2 1.6 1.3
Industriproduksjonen -1.90 -3 -2.8 0.5 1.3 2
Produksjon PMI 46.90 49.6 51 52 54 56
Gruvedrift Produksjon 0.10 -10 -12 5 10 10
Service PMI 41.90 47 52 51.7 53.4 54
Sammensatt Pmi 54.60 55 53 52.6 53 54
Kapasitetsutnyttelsen 55.00 53.5 54 54.7 55.3 55

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -29.20 -25 -20 2 6 9
Forbruk 12193023.60 10522754 11498021 12266182 12314954 11693488
Disponibel personlig inntekt 19718833.62 18406110 18594860 19837147 19916022 18910973
Privat-Sektor-Kreditt 30189264.87 24500000 26000000 26000000 26000000 26000000
Bensinpriser 0.38 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26


Nigeria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.