Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 410.02 412 415 417 420 425
Aksjemarkedet 41775.35 40803 39863 38948 38051 36319
10-årig statsobligasjon 12.05 12.42 12.76 13.11 13.47 14.22

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -13.90 5.1 -13.5 3 9.1 4
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 3.8 2.7 3 2.8 2.7
Arbeidsledighet 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Inflasjon 16.63 13 10 9 7.5 7
Rentesats 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Handelsbalanse -679470.20 840000 -340000 -305000 -315000 -200000
Nåværende situasjon -1750.60 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Nåværende situasjon mot BNP -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Regjeringens gjeld mot BNP 34.98 35.5 36 36 36 36
Offentlige Budsjetter -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Forretningstillit -15.20 4 6 10 15 15
Forbrukertillit -14.80 -7 3 6 9 9
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -13.90 5.1 -13.5 3 9.1 4
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 3.8 2.7 3 2.8 2.7
BNP 432.30 440 445 445 445 445
Bnp Faste Priser 16694666.15 20345873 20293054 17281216 17195506 20840966
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2944319.35 2665312 3056203 3023816 3032649 3138721
Bnp Per Innbygger 2273.22 2300 2300 2300 2300 2450
Bnp Per Innbygger Ppp 4916.72 5100 5100 5100 5100 5250
Bnp Fra Landbruk 3969697.16 5319847 5468485 3862424 4088788 5616134
Bnp Fra Construction 532693.68 707811 705066 711219 548674 724103
Bnp Fra Manufacturing 1451511.22 1801944 1745315 1715494 1495057 1792439
Bnp Fra Mining 1239461.07 1436238 1190729 1598088 1276645 1222879
Bnp Fra Forvaltningsloven 368209.62 456827 452068 285754 379256 464273
Bnp Fra Tjenester 6694697.46 6484205 8000049 6690055 6895538 8216051
Bnp Fra Transport 209788.41 296338 268581 238064 216082 275833
Bnp Fra Verktøy 183591.69 111670 122997 73267 189099 126318

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 33.30 32.5 31.8 31.5 31.8 32
Befolkning 206.14 211 211 211 211 216
Minstelønn 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbeidsledige 23187.00 27800 28300 27400 26800 27300
Arbeidsledighet for unge 53.40 53.5 52.8 53.1 53 53
Sysselsatte 46488.00 60000 62000 64400 66000 65500
Sysselsetting 66.70 73.6 74 74.6 75 75

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 16.63 13 10 9 7.5 7
Konsumprisindeksen Kpi 396.00 402 410 419 426 430
Kjerne Konsumprisindeks 344.80 346 358 367 379 377
KjerneInflasjon 13.74 10.6 10.6 10 10 9
MatInflasjon 19.57 14 10 8 6 6
Inflasjonen (Månedlig) 1.02 0.8 0.6 0.5 0.3 0.4
Kpi Transport 349.80 353 355 356 358 359

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 11.50 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 25
Pengemengde 2778706.01 2680000 2640000 2500000 2440000 2400000
Pengemengden M1 16408026.85 16050000 15880000 15650000 15300000 15000000
Pengemengden M2 40744532.18 38800000 38500000 36500000 3400000 34000000
Valutareserver 36260.00 35000 35300 34800 35100 36000
Innskudd Rente 4.80 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Utlånsrente 11.62 11.62 12.62 12.62 12.62 12.62

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -679470.20 840000 -340000 -305000 -315000 -200000
Nåværende situasjon -1750.60 -4800 -2500 -3600 -4000 -4000
Nåværende situasjon mot BNP -4.20 -2.7 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
Import 2482178.50 1850000 1780000 1700000 1650000 1700000
Eksport 1802708.30 1510000 1475000 1385000 1550000 1500000
Kjøpsbetingelser 100.04 103 102 102 102 102
Utenlandske Direkte Investeringer 1563.64 400 1300 700 920 900
Kapitalstrømmer 7886.98 -2800 -1600 3000 5000 -1000
Råoljeproduksjon 1247.00 1300 1360 1320 1400 1420
Pengeoverføringer 4278.12 5000 5200 5400 5600 5600
Ikke-oljeeksport 375013.81 325000 297000 288500 260000 270000
Oljeeksport 1427694.48 1300000 895000 870000 1100000 890000
Utenlandsgjeld 32859.99 45000 44500 45300 45500 46000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 34.98 35.5 36 36 36 36
Offentlige Budsjetter -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statens Inntekter 903.52 1050 870 930 980 1000
Militære Utgifter 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000
Offentlige Utgifter 1409720.94 850402 1463290 1447783 1452013 1502799
Regjeringens budsjetter verdi -1483.93 -487 -1450 -1510 -1520 -1600
Statsgjeld 87239.12 90000 89300 90100 91000 91000
Fiscal Utgifter 2387.46 2500 2380 2450 2600 2600

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit -15.20 4 6 10 15 15
Industriell Produksjon 1.60 2 1.8 2.5 3.2 3
Industriproduksjonen -1.30 1 0.7 1.3 2 1.6
Produksjon PMI 46.90 50.3 49.7 50.1 51 51
Gruvedrift Produksjon 9.20 8 -2.1 3 12 6
Service PMI 46.90 47.4 49 51 49.7 51
Sammensatt Pmi 52.30 52.4 51.3 52 53 53
Kapasitetsutnyttelsen 45.40 54 53.6 54 54.5 55

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -14.80 -7 3 6 9 9
Forbruk 14347658.52 11772942 14892870 14735045 14778088 15294977
Disponibel personlig inntekt 20329672.71 21888961 21102200 20878574 20939563 21671960
Privat-Sektor-Kreditt 33359191.72 32300000 30500000 30200000 29800000 27500000
Bensinpriser 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.31


Nigeria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.