Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 52944.65 52240 51396 50562 49744 48147
10-årig statsobligasjon 11.73 11.95 12.17 12.39 12.62 13.09

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 9.63 -3 9.1 4 -10 5
Bnp Årlig Vekstrate 3.98 3.4 2.7 2.9 3 3.4
Arbeidsledighet 33.30 35 36 38 37 40
Inflasjon 16.82 18 16 15 12 10
Rentesats 11.50 11.5 12.5 12.5 13 13
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Handelsbalanse 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Nåværende situasjon 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Nåværende situasjon mot BNP -4.20 4 4 4 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 34.98 35 35 35 33 33
Offentlige Budsjetter -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 9.63 -3 9.1 4 -10 5
Bnp Årlig Vekstrate 3.98 3.4 2.7 2.9 3 3.4
BNP 432.30 445 445 445 445 445
Bnp Faste Priser 20329062.42 17262285 19043717 20918605 20938934 21629838
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2853507.61 2595154 2493464 2936259 2939113 3036092
Bnp Per Innbygger 2396.04 2400 2400 2400 2400 2500
Bnp Per Innbygger Ppp 4916.72 5100 5100 5250 5250 5250
Bnp Fra Landbruk 5456895.81 4104667 5700816 5615146 5620603 5806061
Bnp Fra Construction 702725.62 550805 612550 723105 723807 747690
Bnp Fra Manufacturing 1719788.87 1500863 1705399 1769663 1771383 1829831
Bnp Fra Mining 1054721.28 1281603 1426296 1085308 1086363 1122209
Bnp Fra Forvaltningsloven 440437.08 380729 390607 453210 453650 468619
Bnp Fra Tjenester 8147459.17 6922317 6721918 8383735 8391883 8668782
Bnp Fra Transport 335660.13 216921 184905 345394 345730 357138
Bnp Fra Verktøy 128310.96 189834 110601 132032 132160 136521

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 33.30 35 36 38 37 40
Befolkning 206.14 211 211 216 216 216
Minstelønn 30000.00 30000 30000 30000 30000 30000
Arbeidsledige 23187.00 27400 26800 27300 28000 29000
Arbeidsledighet for unge 53.40 53.1 53 53 53 51
Sysselsatte 46488.00 64400 66000 65500 65500 67000
Sysselsetting 66.70 74 75 74.6 75 76

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 16.82 18 16 15 12 10
Konsumprisindeksen Kpi 439.40 453 459 473 484 521
Kjerne Konsumprisindeks 373.30 387 393 399 406 438
KjerneInflasjon 14.18 16 14 12 10 10
MatInflasjon 18.37 20 17 13 10 8.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.76 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3
Kpi Transport 383.70 389 395 401 406 411

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 11.50 11.5 12.5 12.5 13 13
Kontanter - Reserve - Ratio 27.50 27.5 27.5 25 25 25
Internbankrente 10.23 10.23 11.23 11.23 11.73 11.73
Pengemengde 3245597.55 3600000 3800000 3950000 4050000 3900000
Pengemengden M1 19608338.79 23000000 21800000 2250000 20500000 21000000
Pengemengden M2 45653529.14 46500000 45500000 46000000 45800000 46500000
Valutareserver 39650.00 41000 39800 40500 38800 39000
Innskudd Rente 4.41 4.41 5.41 5.41 5.91 5.91
Utlånsrente 11.84 11.84 12.84 12.84 13.34 13.34
Pengemengden M3 45654456.11 43800000 45000000 45500000 46000000 46000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 83975.80 -15000 200000 210000 -100000 50000
Nåværende situasjon 3680.28 -3600 -4000 -4000 -4000 -4800
Nåværende situasjon mot BNP -4.20 4 4 4 5 5
Import 1640350.71 1700000 1650000 1800000 2050000 1850000
Eksport 1724326.50 1685000 1850000 2010000 1950000 1900000
Kjøpsbetingelser 101.22 102 103 103 103 104
Utenlandske Direkte Investeringer 1563.64 700 920 900 900 860
Kapitalstrømmer 2573.54 3000 5000 -1000 -1000 -1000
Råoljeproduksjon 1238.00 1320 1400 1420 1420 1420
Ikke-oljeeksport 453526.56 288500 260000 270000 270000 250000
Oljeeksport 1270799.94 870000 1100000 890000 890000 875000
Pengeoverføringer 4971.70 5400 5600 5600 5600 5600
Utenlandsgjeld 38391.32 45300 45500 46000 46000 45050

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 34.98 35 35 35 33 33
Offentlige Budsjetter -4.70 -4 -4 -4 -3.8 -3.8
Statens Inntekter 1114.21 930 980 1000 1000 1200
Militære Utgifter 2403.00 2000 2000 2000 2000 2000
Offentlige Utgifter 1173404.20 1106689 1173776 1207433 1208606 1248486
Regjeringens budsjetter verdi -2039.36 -1520 -1620 -1600 -1600 -1500
Statsgjeld 95779.64 97000 99000 98500 99600 105000
Fiscal Utgifter 3153.57 2450 2600 2600 2600 2700

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon -2.60 -5 -2.7 -2 1.6 2
Industriproduksjonen 4.30 -2 -1.7 0.7 1.6 2
Produksjon PMI 52.00 51 51.5 52 51.4 52
Gruvedrift Produksjon -10.60 -4 3 5 6 7
Service PMI 48.00 51 49.7 51 48.7 52
Kapasitetsutnyttelsen 55.80 54 54.5 55 55 56
Sammensatt Pmi 55.80 52.7 53 54 52 53

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 14926584.44 12738343 13993936 15359455 15374382 15881677
Disponibel personlig inntekt 20014610.80 17148240 19158904 20595035 20615049 21295266
Privat-Sektor-Kreditt 36371924.02 30200000 29800000 27500000 27500000 26000000
Bensinpriser 0.45 0.47 0.48 0.5 0.52 0.52


Nigeria - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.