Markeder Siste Referanse
Valuta 306 2019-12
Aksjemarkedet 26384 2019-12
10-årig statsobligasjon 12.32 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.23 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.28 2019-09
Arbeidsledighet 23.1 2018-09
Inflasjon 11.61 2019-10
Rentesats 13.5 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 22.5 2019-12
Handelsbalanse 408661 2019-06
Nåværende situasjon -2859 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 17.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Forretningstillit 27.3 2019-10
Forbrukertillit 3.8 2019-09
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 24 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.23 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.28 2019-09
BNP 397 2018-12
Bnp Faste Priser 18697324 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2798506 2019-03
Bnp Per Innbygger 2396 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5316 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5408979 2019-09
Bnp Fra Construction 557148 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1616585 2019-09
Bnp Fra Mining 1806747 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 367755 2019-09
Bnp Fra Tjenester 6517284 2019-06
Bnp Fra Transport 261810 2019-09
Bnp Fra Verktøy 117091 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 23.1 2018-09
Befolkning 196 2018-12
Sysselsatte 69543 2018-09
Sysselsetting 76.9 2018-09
Levelønn Family 137600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 43200 2018-12
Minstelønn 30000 2019-04
Arbeidsledige 20928 2018-09
Lønn Høy Dyktige 57200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 25500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 36.5 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.61 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 302 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 276 2019-10
KjerneInflasjon 8.9 2019-10
MatInflasjon 14.09 2019-10
KPI Housing Utilities 291 2020-10
Kpi Transport 275 2019-10
Bnp-Deflatoren 207 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.07 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.5 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 22.5 2019-12
Pengemengde 2055947 2019-10
Pengemengden M1 10592512 2019-10
Pengemengden M2 27634515 2019-10
Valutareserver 39830 2019-11
Innskudd Rente 9.48 2019-03
Utlånsrente 15.07 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 408661 2019-06
Nåværende situasjon -2859 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 1451096 2019-06
Import 1042435 2019-06
Kjøpsbetingelser 104 2019-06
Kapitalstrømmer -3297 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 910 2019-06
Gullreserver 21.46 2019-12
Råoljeproduksjon 1780 2019-10
Utenlandsgjeld 27163 2019-06
Pengeoverføringer 5917 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 8.6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 17.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Statens Inntekter 1027 2019-09
Kreditt-Rating 31 2019-12
Fiscal Utgifter 1407 2019-09
Regjeringens budsjetter verdi -380 2019-09
Statsgjeld 83883 2019-06
Offentlige Utgifter 929917 2019-03
Militære Utgifter 1907 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 24 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 27.3 2019-10
Industriell Produksjon -2.9 2019-09
Industriproduksjonen 2 2019-09
Internett-hastighet 3854 2017-03
IP-adresser 209207 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 55 2018-12
Lagerendringer 156043 2019-03
Konkurranseevne Index 48.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 116 2019-12
Sammensatt Pmi 57.7 2019-11
Korrupsjon Index 27 2018-12
Korrupsjon Rank 144 2018-12
Råolje Rigs 20 2019-11
Enkle Å Gjøre Forretninger 131 2019-12
Produksjon PMI 59.3 2019-11
Gruvedrift Produksjon 5.7 2019-09
Service PMI 60.1 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.8 2019-09
Forbruk 10042168 2019-03
Disponibel personlig inntekt 17580757 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 25797653 2019-10
Bensinpriser 0.47 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nigeria - Økonomiske indikatorer.