Markeder Siste Referanse
Valuta 306 2020-01
Aksjemarkedet 29678 2020-01
10-årig statsobligasjon 11.37 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.23 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.28 2019-09
Arbeidsledighet 23.1 2018-09
Inflasjon 11.98 2019-12
Rentesats 13.5 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 22.5 2020-01
Handelsbalanse 1079173 2019-09
Nåværende situasjon -2796 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 17.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Forretningstillit 30.3 2019-12
Forbrukertillit 3.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 24 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 9.23 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.28 2019-09
BNP 397 2018-12
Bnp Faste Priser 18697324 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2798506 2019-03
Bnp Per Innbygger 2396 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5316 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5408979 2019-09
Bnp Fra Construction 557148 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 1616585 2019-09
Bnp Fra Mining 1806747 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 367755 2019-09
Bnp Fra Tjenester 6517284 2019-06
Bnp Fra Transport 261810 2019-09
Bnp Fra Verktøy 117091 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 23.1 2018-09
Befolkning 196 2018-12
Sysselsatte 69543 2018-09
Sysselsetting 76.9 2018-09
Levelønn Family 137600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 43200 2018-12
Minstelønn 30000 2019-04
Arbeidsledige 20928 2018-09
Lønn Høy Dyktige 57200 2018-12
Lønn Lav Dyktige 25500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 36.5 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.98 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 308 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 281 2019-12
KjerneInflasjon 9.3 2019-12
MatInflasjon 14.67 2019-12
KPI Housing Utilities 294 2019-12
Kpi Transport 279 2019-12
Bnp-Deflatoren 204 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.85 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.5 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 22.5 2020-01
Pengemengde 2203274 2019-11
Pengemengden M1 10930573 2019-11
Pengemengden M2 28415372 2019-11
Valutareserver 38684 2019-12
Innskudd Rente 8.7 2019-10
Utlånsrente 15.07 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1079173 2019-09
Nåværende situasjon -2796 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.3 2018-12
Eksport 2218986 2019-09
Import 1139813 2019-09
Kjøpsbetingelser 104 2019-06
Kapitalstrømmer 11354 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 910 2019-06
Gullreserver 21.46 2019-12
Råoljeproduksjon 1780 2019-10
Utenlandsgjeld 27163 2019-06
Pengeoverføringer 5783 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 8.6 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 17.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2018-12
Statens Inntekter 1027 2019-09
Kreditt-Rating 31 2020-01
Fiscal Utgifter 1407 2019-09
Regjeringens budsjetter verdi -380 2019-09
Statsgjeld 83883 2019-06
Offentlige Utgifter 929917 2019-03
Militære Utgifter 1907 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 24 2018-12
Salgsskatt 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 30.3 2019-12
Industriell Produksjon -2.9 2019-09
Industriproduksjonen 2 2019-09
Internett-hastighet 3854 2017-03
IP-adresser 209207 2017-03
Kapasitetsutnyttelsen 55 2018-12
Lagerendringer 156043 2019-03
Konkurranseevne Index 48.33 2019-12
Konkurranseevne Rank 116 2019-12
Sammensatt Pmi 56.8 2019-12
Korrupsjon Index 27 2018-12
Korrupsjon Rank 144 2018-12
Råolje Rigs 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 131 2019-12
Produksjon PMI 60.8 2019-12
Gruvedrift Produksjon 5.7 2019-09
Service PMI 62.1 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 3.3 2019-12
Forbruk 10042168 2019-03
Disponibel personlig inntekt 17580757 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 26412743 2019-11
Bensinpriser 0.47 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Nigeria - Økonomiske indikatorer.