Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 8.62 8.66 8.75 8.83 8.92 9.09
Aksjemarkedet 1258.41 1220 1189 1159 1129 1072
10-årig statsobligasjon 1.54 1.51 1.57 1.62 1.68 1.81

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.10 3.2 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 6.10 2.8 3 3.4 3.8 3.7
Arbeidsledighet 5.10 5 5.1 4.8 4.5 4.2
Inflasjon 3.40 3.3 2.8 2.6 2.2 1.9
Rentesats 0.25 0.25 0.5 0.75 1 1.25
Handelsbalanse 42576.00 -8400 18200 28300 27800 19300
Nåværende situasjon 93244.00 65100 36200 74300 67800 45100
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 10.4 10.4 11.1 11.1 11.1
Regjeringens gjeld mot BNP 46.00 44 44 44 41 41
Offentlige Budsjetter -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Forretningstillit 11.30 15 9 10 7 4
Produksjon PMI 62.20 59.8 57.5 56 56.2 54.6
Forbrukertillit 10.90 4.6 12.5 14 7.5 4.5
Butikkhandel (Månedlig) -3.80 0.6 1.2 0.4 -0.2 0.8
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.10 3.2 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 6.10 2.8 3 3.4 3.8 3.7
BNP 362.01 400 400 440 440 440
Bnp Faste Priser 905355.00 918355 927882 925689 939758 962213
Brutto Nasjonal Produkt 948764.00 845372 931239 969215 984817 965695
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 213794.00 217184 220483 217499 221918 228641
Bnp Per Innbygger 90884.61 91500 91500 92100 92100 92100
Bnp Per Innbygger Ppp 63585.90 64200 64200 64800 64800 64800
Bnp Fra Landbruk 5892.00 5731 5683 6031 6116 5893
Bnp Fra Construction 50927.00 52487 53166 53813 52862 55133
Bnp Fra Manufacturing 55645.00 54408 56317 57685 57760 58401
Bnp Fra Mining 999.00 1319 1506 1018 1037 1562
Bnp Fra Forvaltningsloven 55983.00 56441 57286 57690 58110 59405
Bnp Fra Verktøy 5670.00 5788 5902 5840 5885 6120

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.10 5 5.1 4.8 4.5 4.2
Arbeidsledige 93914.00 91500 85100 85100 78500 69100
Yrkesdeltakelse 72.70 72.5 72.4 72 72.3 72.5
Lønnskostnader 145.80 131 131 133 150 135
Lønnsveksten 3.39 3.6 3.2 3 2.9 3
Lønninger innen produksjon 116.00 114 114 116 119 117
Befolkning 5.37 5.42 5.42 5.46 5.46 5.46
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønn 50750.00 49769 50310 51418 52222 51819

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 3.40 3.3 2.8 2.6 2.2 1.9
Konsumprisindeksen Kpi 116.30 117 116 118 118 118
Harmoniserte Konsumprisindeks 117.40 117 117 118 119 119
Kjerne Konsumprisindeks 113.70 114 114 116 116 116
KjerneInflasjon 1.00 1.1 1.5 2 1.9 1.9
Produsentpriser 141.10 137 138 137 142 145
produsentprisene endring 50.10 42 29 16 11.5 5.1
MatInflasjon -2.90 -2.6 0.3 1 1.5 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
KPI Housing Utilities 123.40 115 116 123 121 118
Kpi Transport 116.40 118 116 118 119 118

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.25 0.25 0.5 0.75 1 1.25
Internbankrente 0.53 0.53 0.78 1.03 1.28 1.53
Innskudd Rente -1.00 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25
Utlånsrente 1.00 1.25 1.5 1.75 2 2.25
Lånevekst 5.30 5.4 5.8 6 5.6 4.5
Privat gjeld til BNP 316.00 318 318 312 312 312

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 42576.00 -8400 18200 28300 27800 19300
Nåværende situasjon 93244.00 65100 36200 74300 67800 45100
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 10.4 10.4 11.1 11.1 11.1
Import 73152.00 70700 66200 76200 77100 69100
Eksport 115725.90 62300 84400 104500 104900 88400
Råoljeproduksjon 1675.00 1750 1750 1800 1800 1800

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 46.00 44 44 44 41 41
Offentlige Budsjetter -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Regjeringens budsjetter verdi -68164.00 -58000 -62200 -80100 -25800 3900
Offentlige Utgifter 220854.00 220700 226435 223879 229246 234813
Statens Utgifter Til Bnp 58.40 54 54 51 51 51
Statens Inntekter 324179.00 308000 336000 345100 342600 365900
Fiscal Utgifter 392343.00 366000 398200 425200 368400 362000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 11.30 15 9 10 7 4
Produksjon PMI 62.20 59.8 57.5 56 56.2 54.6
Industriell Produksjon 1.30 2.2 3.6 4 2.8 2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 -1 1.6 0.8 1.1 0.6
Industriproduksjonen 5.50 3.8 4.2 4.6 3.7 2.6
Ledende økonomisk indeks 1.40 3.7 1.8 1.4 1 0.6

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 10.90 4.6 12.5 14 7.5 4.5
Butikkhandel (Månedlig) -3.80 0.6 1.2 0.4 -0.2 0.8
Butikkhandel (Årlig) -2.90 2 3 4.2 3.6 2.5
Forbruk 365860.00 376728 378013 363868 379763 392000
Disponibel personlig inntekt 361682.00 362974 373145 373979 375426 386952
Privat sparing 18.90 12.5 12 11.5 9.6 8.5
Konsumerkreditt 3917838.00 3871224 3921515 3969863 4055364 4066611
Husholdningenes Utgifter -1.80 0.8 1.4 0.5 -0.3 0.7
Bensinpriser 1.92 1.82 1.73 1.65 1.56 1.49

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 309.77 312 318 327 322 322


Norge - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.