Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Aksjemarkedet 1327.52 1299 1269 1239 1211 1155
10-årig statsobligasjon 1.89 1.91 1.97 2.04 2.11 2.26

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 3.80 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 5.10 3.4 2.8 3 3.7 2.6
Arbeidsledighet 4.20 4.8 4.5 4.3 4.2 4
Inflasjon 5.30 3.6 2.2 2 1.9 1.7
Rentesats 0.50 0.75 1 1 1.25 1.75
Handelsbalanse 105954.00 28300 27800 -8300 19300 19300
Nåværende situasjon 148337.00 74300 67800 42300 45100 29300
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 11.1 11.1 11.1 11.1 10.8
Regjeringens gjeld mot BNP 46.00 44 41 41 41 40
Offentlige Budsjetter -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Forretningstillit 8.80 10 7 5 4 2
Produksjon PMI 58.00 56 56.2 55.1 54.6 54.6
Forbrukertillit 13.70 14 7.5 6.9 4.5 2
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.8 0.8
Bedriftens Skattesats 22.00 24 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 3.80 1.4 0.8 0.7 0.6 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 5.10 3.4 2.8 3 3.7 2.6
BNP 362.52 440 440 440 440 440
Bnp Faste Priser 935894.00 875301 925689 930705 963971 962213
Brutto Nasjonal Produkt 1027576.00 1000323 969215 975329 1058403 965695
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 226726.00 225865 217499 219780 233528 228641
Bnp Per Innbygger 75059.32 92100 92100 92100 92100 92700
Bnp Per Innbygger Ppp 63585.90 64800 64800 64800 64800 65500
Bnp Fra Landbruk 5887.00 5931 6031 6057 6064 5893
Bnp Fra Construction 52129.00 54200 53813 52353 53693 55133
Bnp Fra Manufacturing 56028.00 56956 57685 57203 57709 58401
Bnp Fra Mining 1147.00 1314 1018 1027 1181 1562
Bnp Fra Forvaltningsloven 58596.00 52816 57690 57551 60354 59405
Bnp Fra Verktøy 5897.00 5462 5840 5829 6074 6120

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 4.20 4.8 4.5 4.3 4.2 4
Arbeidsledige 80178.00 85100 78500 72600 69100 65500
Yrkesdeltakelse 72.80 72 72.3 72.5 72.5 72.3
Lønnskostnader 130.60 131 133 150 135 135
Lønnsveksten 3.65 3 2.9 3 3 3.3
Lønninger innen produksjon 113.70 115 116 119 117 117
Befolkning 5.37 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønn 50750.00 50071 50310 51418 52222 51819

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 5.30 3.6 2.2 2 1.9 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 118.90 119 118 120 121 123
Harmoniserte Konsumprisindeks 120.50 120 119 121 123 125
Kjerne Konsumprisindeks 114.40 116 116 116 117 119
KjerneInflasjon 1.80 2 1.9 1.8 1.9 1.9
Produsentpriser 180.20 173 155 164 189 199
produsentprisene endring 68.70 46 21.5 7.5 5.1 5.1
MatInflasjon -1.90 1 1.5 1.4 1.8 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3
KPI Housing Utilities 131.00 124 121 130 133 136
Kpi Transport 119.00 119 119 120 120 121

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.50 0.75 1 1 1.25 1.75
Internbankrente 1.12 1.37 1.62 1.62 1.87 1.87
Innskudd Rente -0.50 -0.25 0 0 0.25 0.25
Utlånsrente 1.50 1.75 2 2 2.25 2.25
Lånevekst 5.10 6 5.6 5.2 4.5 2.8
Privat gjeld til BNP 316.00 312 312 312 312 306

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse 105954.00 28300 27800 -8300 19300 19300
Nåværende situasjon 148337.00 74300 67800 42300 45100 29300
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 11.1 11.1 11.1 11.1 10.8
Import 75814.00 76200 77100 73400 69100 73200
Eksport 181767.00 104500 104900 65100 88400 92500
Råoljeproduksjon 1790.00 1800 1800 1750 1780 1690

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 46.00 44 41 41 41 40
Offentlige Budsjetter -3.40 -0.2 -0.2 2.5 2.5 2.5
Regjeringens budsjetter verdi -7119.00 -11660 -80100 -25800 -9800 3900
Offentlige Utgifter 229327.00 213800 223879 227038 214600 214600
Statens Utgifter Til Bnp 58.40 51 51 51 51 49
Statens Inntekter 349330.00 345100 342600 338400 365900 382800
Fiscal Utgifter 356449.00 425200 368400 348200 362000 344000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 22.00 24 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 8.80 10 7 5 4 2
Produksjon PMI 58.00 56 56.2 55.1 54.6 54.6
Industriell Produksjon 2.30 4 2.8 2.5 2 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.00 0.8 1.1 -0.8 0.6 0.5
Industriproduksjonen 0.40 4.6 3.7 3.2 2.6 2.8
Ledende økonomisk indeks 0.60 1.4 1 1.1 0.6 0.6

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 13.70 14 7.5 6.9 4.5 2
Butikkhandel (Månedlig) 0.90 0.4 -0.2 0.7 0.8 0.8
Butikkhandel (Årlig) -4.40 4.2 3.6 3.4 2.5 2
Forbruk 397306.00 399059 363868 376104 409225 392000
Disponibel personlig inntekt 368458.00 312589 376109 378775 379512 386838
Privat sparing 16.70 11.5 9.6 9 8.5 8.1
Konsumerkreditt 3992447.00 3969863 4016295 4073153 4140168 4247812
Husholdningenes Utgifter 4.00 0.5 -0.3 0.6 0.7 0.7
Bensinpriser 1.95 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Boligpriser 300.14 327 322 321 322 330


Norge - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.