Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 9.05 9.04 9.09 9.15 9.21 9.33
Aksjemarkedet 1010.92 991 977 964 952 927
10-årig statsobligasjon 1.29 1.41 1.45 1.5 1.54 1.64
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
Arbeidsledighet 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
Inflasjon 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
Nåværende situasjon 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
Nåværende situasjon mot BNP 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 32 32 30 30 30
Offentlige Budsjetter 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Forretningstillit 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
Produksjon PMI 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
Forbrukertillit 17.10 17.1 15 7 9 12
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -0.70 1.1 1.7 2.5 1.9 2.9
BNP 434.75 450 450 470 470 470
Bnp Faste Priser 844288.00 819862 829792 835706 830814 853856
Brutto Nasjonal Produkt 870240.00 871933 946042 930290 886775 973477
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 217462.00 213504 220127 216781 221594 226510
Bnp Per Innbygger 92121.40 92200 92200 93000 93000 93000
Bnp Per Innbygger Ppp 65441.40 65800 65800 66300 66300 66300
Bnp Fra Landbruk 5272.00 3676 5602 5467 5372 5764
Bnp Fra Construction 52709.00 51677 52188 53503 53710 53702
Bnp Fra Manufacturing 56037.00 54713 55812 56400 57102 57430
Bnp Fra Mining 1211.00 1264 1323 1361 1234 1361
Bnp Fra Forvaltningsloven 51176.00 51019 51739 52248 52148 53239
Bnp Fra Verktøy 5605.00 5533 5591 5640 5711 5754
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 3.60 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7
Arbeidsledige 77148.00 75900 74750 74700 74500 74250
Yrkesdeltakelse 70.70 70.6 70.6 70.7 70.5 70.9
Lønninger innen produksjon 109.90 105 107 111 113 111
Lønnsveksten 3.10 2.9 3.2 3 3.2 3.4
Befolkning 5.30 5.34 5.34 5.38 5.38 5.38
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønn 47220.00 45472 46832 48637 48731 48424
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.60 1.6 2 2.1 2 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 110.60 111 112 113 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 108.60 109 110 110 111 112
KjerneInflasjon 2.10 2 2.3 2.2 2.1 1.9
Produsentpriser 106.90 112 114 115 110 116
produsentprisene endring -9.40 -6.2 -2 0.5 1.4 2
MatInflasjon 0.90 1.2 1.6 1.8 1.9 1.8
Inflasjonen (Månedlig) -0.70 0.6 0 0.4 0.3 0.2
KPI Housing Utilities 114.70 116 118 118 116 120
Kpi Transport 112.50 111 112 113 116 113
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.76 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat gjeld til BNP 275.30 269 269 262 262 262
Utlånsrente 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Lånevekst 5.60 5.5 5.4 5.6 5.9 6.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 6674.00 19260 21700 17600 15500 18900
Nåværende situasjon 30587.00 59800 45100 50700 57500 51200
Nåværende situasjon mot BNP 8.10 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Import 58997.00 59950 53700 64600 62000 66200
Eksport 65672.00 79210 75400 82200 77500 85100
Råoljeproduksjon 1296.00 1250 1300 1410 1480 1390
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 32 32 30 30 30
Offentlige Budsjetter 7.30 4.9 4.9 5.1 5.1 5.1
Offentlige Utgifter 204763.00 202654 204173 207875 208653 210094
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 48.5 48.5 48.8 48.8 48.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 5.60 9 8.2 8 7.5 6.5
Produksjon PMI 53.80 53.2 54.1 53.8 54.2 53.8
Industriell Produksjon -5.70 0.5 1 2.2 2.3 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.50 -0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Industriproduksjonen 3.80 2.4 2.5 2.3 2.6 2.7
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 17.10 17.1 15 7 9 12
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.90 1.5 1.9 2 1.9 2
Forbruk 382040.00 381482 385129 390186 389299 396297
Bensinpriser 1.84 1.76 1.71 1.66 1.61 1.61
Husholdningenes Utgifter -1.80 -0.4 0.6 0.5 0.4 0.4


Norge - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.