Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 9.14 9.25 9.31 9.37 9.43 9.55
Aksjemarkedet 1004.84 981 968 955 942 918
10-årig statsobligasjon 1.47 1.43 1.48 1.53 1.57 1.67
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
Arbeidsledighet 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Inflasjon 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
Nåværende situasjon 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Nåværende situasjon mot BNP 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 32 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Forretningstillit 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Produksjon PMI 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Forbrukertillit 17.10 15 7 9 10.5 12
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Bedriftens Skattesats 22.00 24 24 22 22 24
Personalinntekt skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.00 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 1.7 2.5 1.9 2 2.9
BNP 434.75 450 470 470 470 470
Bnp Faste Priser 843944.00 856948 862848 859771 860823 881799
Brutto Nasjonal Produkt 848825.00 946042 928589 886761 865802 973477
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 228695.00 219922 216926 222304 233269 226300
Bnp Per Innbygger 92121.40 92200 93000 93000 93000 93000
Bnp Per Innbygger Ppp 65441.40 65800 66300 66300 66300 66300
Bnp Fra Landbruk 5227.00 5488 5461 5442 5332 5647
Bnp Fra Construction 52708.00 52385 53520 53612 53762 53904
Bnp Fra Manufacturing 55929.00 55869 56405 57058 57048 57489
Bnp Fra Mining 1354.00 1328 1369 1238 1381 1367
Bnp Fra Forvaltningsloven 51265.00 51687 52315 52163 52290 53186
Bnp Fra Verktøy 5699.00 5590 5639 5716 5813 5753
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 3.70 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
Arbeidsledige 76620.00 74750 74700 74500 74300 74250
Yrkesdeltakelse 70.70 70.6 70.7 70.5 70.8 70.9
Lønninger innen produksjon 109.90 107 107 111 113 111
Lønnsveksten 3.10 3.2 3 3.2 3.3 3.4
Befolkning 5.30 5.32 5.34 5.34 5.34 5.34
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønn 45900.00 46832 46741 48637 48731 48424
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.80 1.7 2.1 2 2.2 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 111.30 112 113 113 114 114
Kjerne Konsumprisindeks 109.20 110 110 111 111 112
KjerneInflasjon 2.20 2.1 2.2 2.1 1.8 1.9
Produsentpriser 107.00 119 119 115 110 121
produsentprisene endring -13.80 -2 0.5 1.4 2 2
MatInflasjon 0.40 1.6 1.8 1.9 1.7 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.2
KPI Housing Utilities 115.40 118 118 116 117 120
Kpi Transport 112.00 111 113 116 115 113
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.86 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat gjeld til BNP 275.30 269 262 262 262 262
Utlånsrente 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Lånevekst 5.80 5.4 5.6 5.9 6 6.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1227.00 23700 17800 17600 15500 18900
Nåværende situasjon 30587.00 45100 50700 57500 47200 51200
Nåværende situasjon mot BNP 8.10 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Import 66943.00 53700 64600 62000 63280 66200
Eksport 65716.00 75400 82200 77500 83500 85100
Råoljeproduksjon 1388.00 1300 1410 1450 1500 1550
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 36.30 32 30 30 30 30
Offentlige Budsjetter 7.30 4.9 5.1 5.1 5.1 5.1
Offentlige Utgifter 206207.00 204142 207734 208313 210331 210063
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 48.5 48.8 48.8 48.8 48.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 22.00 24 24 22 22 24
Personalinntekt skattesats 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 2.50 8.2 8 7.5 7 6.5
Produksjon PMI 54.90 54.1 53.8 54.2 54.5 53.8
Industriell Produksjon -8.10 1 2.2 2.3 2.4 2.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.50 0.5 0.5 0.4 -0.1 0.4
Industriproduksjonen 2.90 2.5 2.3 2.6 2.5 2.7
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 17.10 15 7 9 10.5 12
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 0.4 0.5 0.2 0.6
Butikkhandel (Årlig) 0.80 1.9 2 1.9 2.1 2
Forbruk 383592.00 385038 390093 389167 391264 396204
Bensinpriser 1.72 1.53 1.48 1.44 1.4 1.31
Husholdningenes Utgifter 0.30 0.6 0.5 0.4 0.1 0.4


Norge - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.