Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 10.58 10.59 10.83 11.08 11.33 11.85
Aksjemarkedet 1275.27 1308 1264 1222 1182 1104
10-årig statsobligasjon 3.43 3.4 3.51 3.63 3.75 4

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 0.70 0.2 0.1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.90 3 3.7 2.6 2.6 2.6
Arbeidsledighet 3.30 4.3 4.2 4.1 4.1 4
Inflasjon 6.50 5.6 4.9 3.5 3 1.7
Rentesats 2.25 2.25 2.75 3 3.25 3.25
Handelsbalanse 197697.00 11700 19300 18900 18900 19300
Nåværende situasjon 276801.00 42300 45100 41300 41300 29300
Nåværende situasjon mot BNP 15.00 11.1 11.1 11 11 10.8
Regjeringens gjeld mot BNP 43.20 41 41 40 40 40
Offentlige Budsjetter 9.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Forretningstillit 3.20 5 4 3.8 3.8 2
Produksjon PMI 52.30 51.5 54.6 54.5 54.5 53.6
Forbrukertillit -26.80 -15 4.5 4.1 4.1 2
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 0.7 0.8 0.5 0.5 0.8
Bedriftens Skattesats 22.00 24 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 0.70 0.2 0.1 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Vekstrate 3.90 3 3.7 2.6 2.6 2.6
BNP 482.44 440 440 440 440 440
Bnp Faste Priser 936532.00 963971 972688 952211 960882 997978
Brutto Nasjonal Produkt 1244029.00 1058403 1292321 1301510 1276374 1325921
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 224431.00 233528 239610 233880 230266 245840
Bnp Per Innbygger 77544.03 92100 92100 92100 92100 92700
Bnp Per Innbygger Ppp 65688.55 64800 64800 64800 64800 65500
Hele året BNP-vekst -0.70 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7
Bnp Fra Landbruk 5560.00 6064 5770 5922 5705 5920
Bnp Fra Construction 54462.00 53693 55090 55888 55878 56522
Bnp Fra Manufacturing 54833.00 57709 57478 56649 56259 58972
Bnp Fra Mining 1519.00 1181 1633 1645 1558 1676
Bnp Fra Forvaltningsloven 58652.00 60354 61311 59963 60177 62905
Bnp Fra Verktøy 6116.00 6074 6202 6217 6275 6364

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 3.30 4.3 4.2 4.1 4.1 4
Arbeidsledige 59323.00 59100 69100 69100 69100 65500
Yrkesdeltakelse 73.10 72.5 72.5 72.5 72.5 72.3
Lønnskostnader 152.89 135 133 137 157 138
Lønninger innen produksjon 118.60 117 116 120 122 119
Lønnsveksten 2.68 3 3 3 3 3.3
Befolkning 5.43 5.46 5.46 5.46 5.46 5.51
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Lønn 52180.00 52232 50017 51881 53745 53593

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 6.50 5.6 4.9 3.5 3 1.7
Konsumprisindeksen Kpi 123.90 124 125 124 126 127
Harmoniserte Konsumprisindeks 125.70 126 126 125 128 129
Kjerne Konsumprisindeks 119.00 116 117 118 120 119
KjerneInflasjon 4.70 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
Produsentpriser 250.10 164 189 223 226 199
produsentprisene endring 77.30 7.5 5.1 5.1 5.1 5.1
MatInflasjon 10.30 12 9 7 5 1.8
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
KPI Housing Utilities 131.80 134 137 131 132 140
Kpi Transport 127.90 128 129 129 130 130

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 2.25 2.25 2.75 3 3.25 3.25
Internbankrente 2.85 2.85 3.35 3.6 3.85 3.85
Innskudd Rente 1.25 0.75 1.25 1.5 2.25 1.75
Utlånsrente 3.25 2.75 3.25 3.5 4.25 3.75
Lånevekst 5.20 5.2 4.5 4.5 4.5 2.8
Privat gjeld til BNP 316.00 312 312 312 312 306

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse 197697.00 11700 19300 18900 18900 19300
Nåværende situasjon 276801.00 42300 45100 41300 41300 29300
Nåværende situasjon mot BNP 15.00 11.1 11.1 11 11 10.8
Import 90152.00 73400 69100 70500 70500 73200
Eksport 287848.00 85100 88400 89400 89400 92500
Råoljeproduksjon 1637.00 1750 1780 1780 1780 1690

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 43.20 41 41 40 40 40
Offentlige Budsjetter 9.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Regjeringens budsjetter verdi 202811.00 -9800 3900 3900 3900 38800
Offentlige Utgifter 228781.00 236207 214600 234336 234729 247419
Statens Utgifter Til Bnp 49.20 51 51 51 51 49
Statens Inntekter 633690.00 338400 365900 365900 365900 382800
Fiscal Utgifter 430879.00 348200 362000 362000 362000 344000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 22.00 24 22 22 22 22
Personalinntekt skattesats 38.20 38.52 38.2 38.2 38.2 38.2
Salgsskatt 25.00 25 25 25 25 25
Sosial sikkerhetsrate 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 3.20 5 4 3.8 3.8 2
Produksjon PMI 52.30 51.5 54.6 54.5 54.5 53.6
Industriell Produksjon 1.80 2.5 2 2 2 2.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.50 -0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
Industriproduksjonen 1.20 3.2 2.6 2.6 2.6 2.8
Ledende økonomisk indeks 0.30 1.1 0.6 0.6 0.6 0.6

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit -26.80 -15 4.5 4.1 4.1 2
Butikkhandel (Månedlig) -2.10 0.7 0.8 0.5 0.5 0.8
Butikkhandel (Årlig) -9.00 3.4 2.5 2.5 2.5 2
Forbruk 415275.00 409225 425535 412848 426072 436599
Disponibel personlig inntekt 373222.00 371272 387031 382926 382926 397094
Privat sparing 9.90 9 8.5 8.5 8.5 8.1
Konsumerkreditt 4100234.00 4073153 4141638 4129519 4187477 4249321
Husholdningenes Utgifter -2.40 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Bensinpriser 2.51 2.61 2.71 2.81 2.92 2.92

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 327.43 321 322 322 322 330
Boligprisindeksen (Månedlig) 0.60 0.5 0.3 1.2 1.2 0.5
Boligprisindeksen (Årlig) 5.70 5.9 4.8 2 2 1.5


Norge - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.