Markeder Siste Referanse
Valuta 8.63 2019-02
Aksjemarkedet 982 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.67 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
Arbeidsledighet 3.8 2018-11
Inflasjon 3.1 2019-01
Rentesats 0.75 2019-02
Handelsbalanse 28774 2019-01
Nåværende situasjon 91780 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.7 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Forretningstillit 9 2018-12
Produksjon PMI 58.3 2019-01
Forbrukertillit 14.6 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
BNP 399 2017-12
Bnp Faste Priser 815202 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 931640 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 210357 2018-12
Bnp Per Innbygger 91219 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 64800 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5524 2018-12
Bnp Fra Construction 50479 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 53045 2018-12
Bnp Fra Mining 1224 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 49190 2018-12
Bnp Fra Verktøy 5087 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2018-11
Sysselsatte 2710 2018-11
Arbeidsledige 79682 2019-01
Yrkesdeltakelse 70.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 10.3 2018-11
Lønnskostnader 124 2018-12
Produktivitet 121 2018-12
Ledige Stillinger 68400 2018-09
Lønnsveksten 2.97 2018-12
Lønninger innen produksjon 104 2018-12
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-12
Sysselsetting 67.6 2018-12
Full Jobb 1916 2018-12
Deltid Sysselsettingen 673 2018-12
Lønn 45380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 109 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-01
KjerneInflasjon 2.1 2019-01
Bnp-Deflatoren 110 2018-12
Produsentpriser 116 2019-01
produsentprisene endring 4.9 2019-01
Eksportpriser 155 2018-12
Importprisene 147 2018-12
MatInflasjon 1.2 2019-01
KPI Housing Utilities 117 2019-01
Kpi Transport 110 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.5 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 2019-02
Internbankrente 1.28 2019-02
Pengemengde 85015 2018-12
Pengemengden M1 2096754 2018-12
Pengemengden M2 2252569 2018-12
Valutareserver 549578 2019-01
Lån Til Privat Sektor 1760937 2018-12
Innskudd Rente -0.25 2019-02
Sentralbankers balanse 9149080 2018-11
Utlånsrente 1.75 2019-02
Lånevekst 5.4 2018-12
Privat gjeld til BNP 285 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 28774 2019-01
Nåværende situasjon 91780 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 5.7 2017-12
Eksport 88851 2019-01
Import 60078 2019-01
Utenlandsgjeld 5235309 2018-09
Kjøpsbetingelser 105 2018-12
Kapitalstrømmer 58208 2018-09
Råoljeproduksjon 1511 2018-10
Utenlandske Direkte Investeringer 9055 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.15 2017-12
Våpen Salg 134 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 29995 2018-09
Offentlige Utgifter 197790 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 50.3 2017-12
Statens Inntekter 324043 2018-09
Statsgjeld 614750 2018-09
Fiscal Utgifter 294048 2018-09
Asylsøknader 280 2018-08
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6330 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9 2018-12
Produksjon PMI 58.3 2019-01
Industriell Produksjon 1.2 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2018-12
Industriproduksjonen 2.5 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 79.6 2018-12
Lagerendringer 33332 2018-12
Konkurser 362 2018-12
Bilregistreringer 11932 2019-01
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13666 2018-11
Ledende økonomisk indeks 0.9 2018-12
Gruvedrift Produksjon -0.9 2018-12
Stål~~pos=trunc 43.44 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 14.6 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -1.3 2018-12
Forbruk 371659 2018-12
Disponibel personlig inntekt 273354 2018-09
Privat sparing 5.6 2018-09
Konsumerkreditt 3449894 2018-12
Bensinpriser 1.73 2018-12
Husholdningenes Utgifter -0.1 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 101 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 198 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 112 2018-12
Bygningstillatelser 2465 2018-12
Hjem Eierskap Rate 82.6 2017-12
Nyestartede boliger 2701 2018-12
Nyboligsalg 27368 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.