Markeder Siste Referanse
Valuta 8.36 2021-04
Aksjemarkedet 1169 2021-04
10-årig statsobligasjon 1.37 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.6 2020-12
Arbeidsledighet 5 2020-11
Inflasjon 3.1 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 25448 2021-03
Nåværende situasjon 9277 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Forretningstillit 3.1 2020-12
Produksjon PMI 60.4 2021-03
Forbrukertillit -5.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2021-02
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 106223 2021-04
Coronavirus dødsfall 708 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 9348 2021-04
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -0.6 2020-12
BNP 403 2019-12
Bnp Faste Priser 900102 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 904222 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 213592 2020-12
Bnp Per Innbygger 92556 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 63633 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5481 2020-12
Bnp Fra Construction 51849 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 54683 2020-12
Bnp Fra Mining 1463 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 55608 2020-12
Bnp Fra Verktøy 5759 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2020-11
Sysselsatte 2709 2020-11
Arbeidsledige 129503 2021-03
Yrkesdeltakelse 70.3 2020-12
Langtids arbeidsledighet 0.9 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.5 2020-11
Lønnskostnader 127 2020-12
Produktivitet 113 2020-12
Ledige Stillinger 63900 2019-12
Lønnsveksten 1.21 2020-12
Lønninger innen produksjon 109 2020-12
Befolkning 5.37 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2020-12
Sysselsetting 67 2020-09
Full Jobb 1937 2020-12
Deltid Sysselsettingen 659 2020-12
Lønn 47970 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 115 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 116 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 113 2021-03
KjerneInflasjon 2.7 2021-03
Bnp-Deflatoren 97.17 2020-12
Produsentpriser 118 2021-03
produsentprisene endring 18.4 2021-03
Eksportpriser 130 2020-12
Importprisene 154 2020-12
MatInflasjon -0.3 2021-03
KPI Housing Utilities 118 2021-04
Kpi Transport 115 2021-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2021-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente 0.35 2021-04
Pengemengde 71953 2021-02
Pengemengden M1 2526071 2021-02
Pengemengden M2 2695383 2021-02
Valutareserver 650880 2021-03
Lån Til Privat Sektor 1943789 2021-02
Innskudd Rente -1 2021-03
Sentralbankers balanse 11667529 2020-11
Utlånsrente 1 2021-03
Lånevekst 5 2021-02
Privat gjeld til BNP 288 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 25448 2021-03
Nåværende situasjon 9277 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2020-12
Eksport 98133 2021-03
Import 72686 2021-03
Utenlandsgjeld 6151512 2020-12
Kjøpsbetingelser 84.12 2020-12
Kapitalstrømmer -70605 2020-12
Råoljeproduksjon 1827 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer -24017 2020-12
Oljeeksport 27693 2021-03
Terrorisme - Hovedsiden 1.3 2019-12
Våpen Salg 72 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -68692 2020-12
Offentlige Utgifter 220461 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 51.8 2019-12
Statens Inntekter 326884 2020-12
Statsgjeld 637963 2020-12
Fiscal Utgifter 395576 2020-12
Asylsøknader 130 2020-09
Kreditt-Rating 100 2021-04
Militære Utgifter 7399 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3.1 2020-12
Produksjon PMI 60.4 2021-03
Industriell Produksjon 1.5 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2021-02
Industriproduksjonen 0.8 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 77.9 2020-12
Lagerendringer 25924 2020-12
Konkurser 289 2021-02
Bilregistreringer 12917 2021-03
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2020-12
Korrupsjon Rank 7 2020-12
Råolje Rigs 14 2021-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 17452 2021-01
Ledende økonomisk indeks 1.9 2020-12
Gruvedrift Produksjon -12.1 2021-01
Stål~~pos=trunc 41.2 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5.1 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 6.1 2021-02
Forbruk 363507 2020-12
Disponibel personlig inntekt 355373 2020-06
Privat sparing 15.4 2020-12
Konsumerkreditt 3827333 2021-02
Bensinpriser 1.8 2021-02
Husholdningenes Utgifter 0.2 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 113 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 304 2021-03
Bygningstillatelser 2277 2021-02
Hjem Eierskap Rate 80.3 2019-12
Nyestartede boliger 2664 2021-02
Nyboligsalg 9665 2021-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 106223 2021-04
Coronavirus dødsfall 708 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 9348 2021-04
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12
ICU-senger 343 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.