Markeder Siste Referanse
Valuta 9.15 2020-08
Aksjemarkedet 913 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.58 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2020-03
Arbeidsledighet 4.6 2020-05
Inflasjon 1.4 2020-06
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -10200 2020-06
Nåværende situasjon 66078 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Forretningstillit -10.1 2020-06
Produksjon PMI 43.3 2020-07
Forbrukertillit -7.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2020-06
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 9208 2020-08
Coronavirus dødsfall 255 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 32 2020-07
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2020-03
BNP 403 2019-12
Bnp Faste Priser 843590 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 901222 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 213672 2020-03
Bnp Per Innbygger 92556 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 63633 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5278 2020-03
Bnp Fra Construction 51628 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 55131 2020-03
Bnp Fra Mining 1276 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 52586 2020-03
Bnp Fra Verktøy 5707 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2020-05
Sysselsatte 2694 2020-05
Arbeidsledige 75150 2020-02
Yrkesdeltakelse 70.1 2020-06
Langtids arbeidsledighet 0.8 2020-03
Arbeidsledighet for unge 11.8 2020-05
Lønnskostnader 125 2020-03
Produktivitet 105 2020-03
Ledige Stillinger 63900 2019-12
Lønnsveksten 2.78 2020-03
Lønninger innen produksjon 111 2020-03
Befolkning 5.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 67.9 2019-12
Full Jobb 1942 2020-03
Deltid Sysselsettingen 671 2020-03
Lønn 48730 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 113 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-06
KjerneInflasjon 3.1 2020-06
Bnp-Deflatoren 105 2020-03
Produsentpriser 92.9 2020-06
produsentprisene endring -14.4 2020-06
Eksportpriser 147 2020-03
Importprisene 152 2020-03
MatInflasjon 3 2020-06
KPI Housing Utilities 109 2020-06
Kpi Transport 116 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente 0.28 2020-08
Pengemengde 277946 2020-05
Pengemengden M1 2376810 2020-05
Pengemengden M2 2554712 2020-05
Valutareserver 716527 2020-06
Lån Til Privat Sektor 1910337 2020-05
Innskudd Rente -1 2020-06
Sentralbankers balanse 11293795 2020-05
Utlånsrente 1 2020-06
Lånevekst 4.6 2020-05
Privat gjeld til BNP 275 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -10200 2020-06
Nåværende situasjon 66078 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Eksport 55787 2020-06
Import 66025 2020-06
Utenlandsgjeld 6638702 2020-03
Kjøpsbetingelser 96.52 2020-03
Kapitalstrømmer 98918 2020-03
Råoljeproduksjon 1805 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer -62104 2020-03
Oljeeksport 15544 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -22430 2020-03
Offentlige Utgifter 207825 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 51.8 2019-12
Statens Inntekter 361447 2020-03
Statsgjeld 715305 2020-03
Fiscal Utgifter 383877 2020-03
Asylsøknader 60 2020-06
Kreditt-Rating 100 2020-08
Militære Utgifter 6824 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -10.1 2020-06
Produksjon PMI 43.3 2020-07
Industriell Produksjon 3 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2020-05
Industriproduksjonen -8.2 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 76 2020-06
Lagerendringer 23752 2020-03
Konkurser 322 2020-05
Bilregistreringer 10888 2020-06
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2019-12
Korrupsjon Rank 7 2019-12
Råolje Rigs 16 2020-06
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12368 2019-12
Ledende økonomisk indeks -8.7 2020-05
Gruvedrift Produksjon 5.8 2020-05
Stål~~pos=trunc 57.46 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 5.7 2020-06
Butikkhandel (Årlig) 13.7 2020-06
Forbruk 368297 2020-03
Disponibel personlig inntekt 395728 2019-12
Privat sparing 9 2019-12
Konsumerkreditt 3691493 2020-05
Bensinpriser 1.54 2020-06
Husholdningenes Utgifter 5.3 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 105 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 121 2020-06
Bygningstillatelser 2662 2020-06
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 2462 2020-06
Nyboligsalg 23726 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 9208 2020-08
Coronavirus dødsfall 255 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 32 2020-07
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12
ICU-senger 343 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.