Siste Forrige
Valuta 10.58 10.4
Aksjemarkedet 1275 1333 Poeng
Bnp Vekstrate 0.7 -0.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 4.9 Prosent
Arbeidsledighet 3.3 3.3 Prosent
Inflasjon 6.5 6.8 Prosent
Rentesats 2.25 1.75 Prosent
Handelsbalanse 197697 153304 Kroner - Million
Nåværende situasjon 276801 335156 Kroner - Million
Nåværende situasjon mot BNP 15 1.1 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 43.2 45.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter 9.1 -2.6 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 3.2 8.2 Poeng
Produksjon PMI 52.3 54 Poeng
Forbrukertillit -26.8 -15.3 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -2.1 0.1 Prosent
Bedriftens Skattesats 22 22 Prosent
Personalinntekt skattesats 38.2 38.2 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 0.7 -0.9 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 4.9 Prosent
BNP 482 362 Usd Billion
Bnp Faste Priser 936532 928081 Kroner - Million
Brutto Nasjonal Produkt 1244029 1268528 Kroner - Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 224431 227953 Kroner - Million
Bnp Per Innbygger 77544 75017 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 65689 63548 USD
Hele året BNP-vekst -0.7 0.7 Prosent
Bnp Fra Landbruk 5560 5772 Kroner - Million
Bnp Fra Construction 54462 54472 Kroner - Million
Bnp Fra Manufacturing 54833 55213 Kroner - Million
Bnp Fra Mining 1519 1603 Kroner - Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 58652 58443 Kroner - Million
Bnp Fra Verktøy 6116 6059 Kroner - Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.3 3.3 Prosent
Sysselsatte 2864 2825 Tusen
Arbeidsledige 59323 60176
Yrkesdeltakelse 73.1 72.3 Prosent
Langtids arbeidsledighet 0.8 0.9 Prosent
Arbeidsledighet for unge 10.9 9.9 Prosent
Lønnskostnader 153 133 Poeng
Produktivitet 111 112 Poeng
Ledige Stillinger 86300 92400
Lønnsveksten 2.68 2.92 Prosent
Lønninger innen produksjon 119 116 Poeng
Befolkning 5.43 5.37 Million
Pensjonsalder Kvinner 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62
Arbeidsledighetsrate 1.3 2.2 Prosent
Sysselsetting 70.7 69.9 Prosent
Full Jobb 2078 2032 Tusen
Deltid Sysselsettingen 666 672 Tusen
Lønn 52180 50370 NOK/Month
Siste Forrige
Inflasjon 6.5 6.8 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 124 124 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 126 126 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 119 120 Poeng
KjerneInflasjon 4.7 4.5 Prosent
Bnp-Deflatoren 136 133 Poeng
Produsentpriser 250 231 Poeng
produsentprisene endring 77.3 73.6 Prosent
Eksportpriser 202 183 Poeng
Importprisene 189 176 Poeng
MatInflasjon 10.3 10.42 Prosent
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) -0.2 1.4 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 7.1 7.3 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 8.2 7.5 Prosent
KPI Housing Utilities 132 129 Poeng
Kpi Transport 128 131 Poeng
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 1.3 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 220 220 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 11908023 11893546 doser
Coronavirus tilfeller 1461772 1461718 Personer
Coronavirus dødsfall 4065 4038 Personer
Sykehussenger 3.47 3.53 per 1000 personer
Medisinske leger 5.77 5.63 per 1000 personer
sykepleiere 21.24 21.03 per 1000 personer
ICU-senger 3.1 3.13 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 2.25 1.75 Prosent
Internbankrente 2.85 2.85 Prosent
Pengemengde 74044 126893 Kroner - Million
Pengemengden M1 2866778 2929476 Kroner - Million
Pengemengden M2 3083408 3135143 Kroner - Million
Valutareserver 764191 763439 Kroner - Million
Lån Til Privat Sektor 2143960 2113399 Kroner - Million
Innskudd Rente 1.25 0.75 Prosent
Sentralbankers balanse 12824664 12919404 Kroner - Million
Utlånsrente 3.25 2.75 Prosent
Lånevekst 5.2 5.2 Prosent
Privat gjeld til BNP 316 294 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 197697 153304 Kroner - Million
Nåværende situasjon 276801 335156 Kroner - Million
Nåværende situasjon mot BNP 15 1.1 Prosent Av Bnp
Eksport 287848 228839 Kroner - Million
Import 90152 75535 Kroner - Million
Utenlandsgjeld 7110386 6462276 Kroner - Million
Kjøpsbetingelser 107 104 Poeng
Kapitalstrømmer 216799 320040 Kroner - Million
Råoljeproduksjon 1637 1675 BBL/D/1K
Naturgassimport 431 200 Terajoule
Utenlandske Direkte Investeringer -30582 36743 Kroner - Million
Oljeeksport 45859 48686 Kroner - Million
Terrorisme - Hovedsiden 1.11 1.58
Våpen Salg 72 31 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 43.2 45.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter 9.1 -2.6 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi 202811 94984 Kroner - Million
Offentlige Utgifter 228781 228398 Kroner - Million
Statens Utgifter Til Bnp 49.2 58.5 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 633690 527551 Kroner - Million
Statsgjeld 708589 797324 Kroner - Million
Fiscal Utgifter 430879 432567 Kroner - Million
Asylsøknader 210 150 Personer
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 7514 7520 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 22 22 Prosent
Personalinntekt skattesats 38.2 38.2 Prosent
Salgsskatt 25 25 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 22.3 22.3 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 14.1 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 8.2 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 3.2 8.2 Poeng
Produksjon PMI 52.3 54 Poeng
Industriell Produksjon 1.8 2.3 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 -1.4 Prosent
Industriproduksjonen 1.2 -2.3 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 81.5 Prosent
Lagerendringer 44481 33536 Kroner - Million
Konkurser 209 354 bedrifter og enkeltpersoner
Bilregistreringer 12419 11232
Internett-hastighet 23539 23633 KBps
IP-adresser 2663340 2550734 IP
Industriproduksjonen (Månedlig) 1.4 0.2 Prosent
Konkurranseevne Index 78.05 78.16 Poeng
Konkurranseevne Rank 17 16
Korrupsjon Index 85 84 Poeng
Korrupsjon Rank 4 7
Råolje Rigs 16 16
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 7
Elektrisitets~~pos=trunc 10664 11480 Gigawatt-Time
Ledende økonomisk indeks 0.3 -0.1 Prosent
Gruvedrift Produksjon 1.7 25.3 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit -26.8 -15.3 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) -2.1 0.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) -9 -8.2 Prosent
Forbruk 415275 402386 Kroner - Million
Disponibel personlig inntekt 373222 360458 Kroner - Million
Privat sparing 9.9 9.3 Prosent
Konsumerkreditt 4100234 4087605 Kroner - Million
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) -2.7 0.1 Prosent
Bensinpriser 2.51 2.74 Usd / Liter
Husholdningenes Utgifter -2.4 -4 Prosent
Husholdninger Gjeld Til Bnp 92.9 99.4 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 201 208 Prosent
Siste Forrige
Boligpriser 327 321 Poeng
Boligprisindeksen (Månedlig) 0.6 -0.2 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 5.7 5.8 Prosent
Bygningstillatelser 1587 2169
Hjem Eierskap Rate 80.8 80.3 Prosent
Nyestartede boliger 2080 2376 Enheter
Nyboligsalg 9520 4069 Enheter
Pris til leieforhold 127 125


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.