Siste Forrige
Valuta 9.62 9.56
Aksjemarkedet 1438 1412 Poeng
Bnp Vekstrate -1 0 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 5.3 Prosent
Arbeidsledighet 3.3 3.4 Prosent
Inflasjon 5.4 4.5 Prosent
Rentesats 0.75 0.75 Prosent
Handelsbalanse 92600 138371 Kroner - Million
Nåværende situasjon 269482 269482 Kroner - Million
Nåværende situasjon mot BNP 2 2.8 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 43.2 45.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter 9.1 -2.6 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 8.8 8.6 Poeng
Produksjon PMI 60.6 59.7 Poeng
Forbrukertillit -11.7 0.7 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 -1.1 Prosent
Bedriftens Skattesats 22 22 Prosent
Personalinntekt skattesats 38.2 38.2 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate -1 0 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 5.3 Prosent
BNP 363 406 Usd Billion
Bnp Faste Priser 928081 937983 Kroner - Million
Brutto Nasjonal Produkt 1268528 1246211 Kroner - Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 227953 231061 Kroner - Million
Bnp Per Innbygger 75059 76085 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 63586 64453 USD
Hele året BNP-vekst -0.7 0.7 Prosent
Bnp Fra Landbruk 5772 5564 Kroner - Million
Bnp Fra Construction 54472 53124 Kroner - Million
Bnp Fra Manufacturing 55213 55427 Kroner - Million
Bnp Fra Mining 1603 1575 Kroner - Million
Bnp Fra Forvaltningsloven 58443 59123 Kroner - Million
Bnp Fra Verktøy 6059 5981 Kroner - Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 3.3 3.4 Prosent
Sysselsatte 2825 2817 Tusen
Arbeidsledige 67166 70110
Yrkesdeltakelse 72.3 72.3 Prosent
Langtids arbeidsledighet 0.9 1 Prosent
Arbeidsledighet for unge 9.9 10.4 Prosent
Lønnskostnader 133 129 Poeng
Produktivitet 112 113 Poeng
Ledige Stillinger 86300 92400
Lønnsveksten 2.92 3.51 Prosent
Lønninger innen produksjon 116 112 Poeng
Befolkning 5.37 5.33 Million
Pensjonsalder Kvinner 62 62
Pensjonsalder Menn 62 62
Arbeidsledighetsrate 1.3 2.2 Prosent
Sysselsetting 69.9 69.8 Prosent
Full Jobb 2026 2042 Tusen
Deltid Sysselsettingen 664 652 Tusen
Lønn 52180 50370 NOK/Month
Siste Forrige
Inflasjon 5.4 4.5 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 121 120 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 123 121 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 117 116 Poeng
KjerneInflasjon 2.6 2.1 Prosent
Bnp-Deflatoren 133 125 Poeng
Produsentpriser 197 212 Poeng
produsentprisene endring 66.4 79.4 Prosent
Eksportpriser 183 162 Poeng
Importprisene 176 170 Poeng
MatInflasjon 1.7 0 Prosent
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 1.5 0.8 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 5.9 4.7 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) -7.2 16.9 Prosent
KPI Housing Utilities 130 127 Poeng
Kpi Transport 126 124 Poeng
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 0.6 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 207 207 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 11317558 11316331 doser
Coronavirus tilfeller 1431486 1431435 Personer
Coronavirus dødsfall 3094 3061 Personer
Sykehussenger 3.47 3.53 per 1000 personer
Medisinske leger 5.77 5.63 per 1000 personer
sykepleiere 21.24 21.03 per 1000 personer
ICU-senger 3.1 3.13 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0.75 0.75 Prosent
Internbankrente 1.25 1.25 Prosent
Pengemengde 71633 74878 Kroner - Million
Pengemengden M1 2812539 2729623 Kroner - Million
Pengemengden M2 3005263 2917647 Kroner - Million
Valutareserver 730675 699575 Kroner - Million
Lån Til Privat Sektor 2040279 2017379 Kroner - Million
Innskudd Rente -0.25 -0.25 Prosent
Sentralbankers balanse 12471708 12521164 Kroner - Million
Utlånsrente 1.75 1.75 Prosent
Lånevekst 5 5 Prosent
Privat gjeld til BNP 316 294 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse 92600 138371 Kroner - Million
Nåværende situasjon 269482 269482 Kroner - Million
Nåværende situasjon mot BNP 2 2.8 Prosent Av Bnp
Eksport 165600 226319 Kroner - Million
Import 73000 87948 Kroner - Million
Utenlandsgjeld 6389569 6265186 Kroner - Million
Kjøpsbetingelser 104 95.46 Poeng
Kapitalstrømmer 238212 106822 Kroner - Million
Råoljeproduksjon 1748 1861 BBL/D/1K
Naturgassimport 234 78 Terajoule
Utenlandske Direkte Investeringer -30582 36743 Kroner - Million
Oljeeksport 42291 51622 Kroner - Million
Terrorisme - Hovedsiden 1.3 0.08
Våpen Salg 72 31 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 43.2 45.9 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter 9.1 -2.6 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi 94984 89842 Kroner - Million
Offentlige Utgifter 228398 232545 Kroner - Million
Statens Utgifter Til Bnp 58.4 51.5 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 527551 488592 Kroner - Million
Statsgjeld 652533 721937 Kroner - Million
Fiscal Utgifter 432567 398750 Kroner - Million
Asylsøknader 210 150 Personer
Kreditt-Rating 100
Militære Utgifter 7514 7520 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 22 22 Prosent
Personalinntekt skattesats 38.2 38.2 Prosent
Salgsskatt 25 25 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 22.3 22.3 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 14.1 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 8.2 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 8.8 8.6 Poeng
Produksjon PMI 60.6 59.7 Poeng
Industriell Produksjon 3 1.6 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.2 -0.7 Prosent
Industriproduksjonen -2.2 -1.9 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 81.5 80.4 Prosent
Lagerendringer 33536 14181 Kroner - Million
Konkurser 367 296 bedrifter og enkeltpersoner
Bilregistreringer 12197 13563
Internett-hastighet 23539 23633 KBps
IP-adresser 2663340 2550734 IP
Industriproduksjonen (Månedlig) 0.6 -2.1 Prosent
Konkurranseevne Index 78.05 78.16 Poeng
Konkurranseevne Rank 17 16
Korrupsjon Index 85 84 Poeng
Korrupsjon Rank 4 7
Råolje Rigs 16 16
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 7
Elektrisitets~~pos=trunc 11141 14615 Gigawatt-Time
Ledende økonomisk indeks 1 0.6 Prosent
Gruvedrift Produksjon 1.7 25.3 Prosent
Stål~~pos=trunc 41.2 65 Tusen Tonn
Siste Forrige
Forbrukertillit -11.7 0.7 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 -1.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) -0.9 -2.9 Prosent
Forbruk 402386 410352 Kroner - Million
Disponibel personlig inntekt 373222 360458 Kroner - Million
Privat sparing 9.9 9.3 Prosent
Konsumerkreditt 4024872 4013483 Kroner - Million
Husholdningenes Forbruk (Månedlig) 4.3 -1.1 Prosent
Bensinpriser 2.5 2.19 Usd / Liter
Husholdningenes Utgifter -2.4 -4 Prosent
Husholdninger Gjeld Til Bnp 106 111 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 208 203 Prosent
Siste Forrige
Boligpriser 324 323 Poeng
Boligprisindeksen (Månedlig) 0 1.2 Prosent
Boligprisindeksen (Årlig) 6.2 6.2 Prosent
Bygningstillatelser 1848 3205
Hjem Eierskap Rate 80.8 80.3 Prosent
Nyestartede boliger 1929 2982 Enheter
Nyboligsalg 7707 8976 Enheter


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.