NORGE - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2018-03
Arbeidsledighet 3.8 2018-05
Inflasjon 3 2018-07
Rentesats 0.5 2018-08
Handelsbalanse 25348 2018-07
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 8.44 2018-08
Aksjemarkedet 1021 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 1.71 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 % 2018-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.3 % 2018-03
BNP 399 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 812179 Kroner - Million 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 848278 Kroner - Million 2018-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 185182 Kroner - Million 2018-03
Bnp Per Innbygger 91219 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 64800 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5389 Kroner - Million 2018-03
Bnp Fra Construction 48589 Kroner - Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 51869 Kroner - Million 2018-03
Bnp Fra Mining 1346 Kroner - Million 2018-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 47518 Kroner - Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 4973 Kroner - Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 % 2018-05
Sysselsatte 2686 Tusen 2018-05
Arbeidsledige 83931 2018-07
Yrkesdeltakelse 70.4 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 9.7 % 2018-05
Lønnskostnader 121 Indekspoeng 2018-03
Produktivitet 123 Indekspoeng 2018-03
Ledige Stillinger 68400 2018-03
Lønnsveksten 4.68 % 2018-03
Lønninger innen produksjon 159 Indekspoeng 2018-03
Befolkning 5.3 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 % 2018-03
Sysselsetting 67.6 % 2018-06
Full Jobb 1889 Tusen 2018-03
Deltid Sysselsettingen 663 Tusen 2018-03
Lønn 44310 NOK/Month 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 109 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 107 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 1.4 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 105 Indekspoeng 2018-03
Produsentpriser 263 Indekspoeng 2018-07
produsentprisene endring 22.6 % 2018-07
Eksportpriser 155 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 143 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 1.3 % 2018-07
KPI Housing Utilities 114 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 111 Indekspoeng 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 % 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 % 2018-08
Internbankrente 1.02 % 2018-08
Pengemengde 98786 Kroner - Million 2018-06
Pengemengden M1 2124499 Kroner - Million 2018-06
Pengemengden M2 2278427 Kroner - Million 2018-06
Valutareserver 537622 Kroner - Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 1771778 Kroner - Million 2018-06
Innskudd Rente -0.5 % 2018-08
Sentralbankers balanse 8924154 NOK - millioner 2018-06
Utlånsrente 1.5 % 2018-08
Lånevekst 5.8 % 2018-06
Privat gjeld til BNP 287 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 25348 Kroner - Million 2018-07
Eksport 79286 Kroner - Million 2018-07
Import 53938 Kroner - Million 2018-07
Nåværende situasjon 60999 Kroner - Million 2018-03
Nåværende situasjon mot BNP 5.1 % 2017-12
Utenlandsgjeld 5204408 Kroner - Million 2018-03
Kjøpsbetingelser 108 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 131480 Kroner - Million 2018-03
Råoljeproduksjon 1544 BBL/D/1K 2018-04
Utenlandske Direkte Investeringer -72893 Kroner - Million 2018-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Våpen Salg 134 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -10110 Kroner - Million 2018-03
Offentlige Utgifter 192856 Kroner - Million 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 50.3 % 2017-12
Statens Inntekter 335796 Kroner - Million 2018-03
Statsgjeld 633565 Kroner - Million 2018-03
Fiscal Utgifter 345906 Kroner - Million 2018-03
Asylsøknader 145 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6330 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9.2 Indekspoeng 2018-06
Produksjon PMI 49.3 2018-06
Industriell Produksjon 2.9 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.7 % 2018-06
Industriproduksjonen 0.6 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 78.9 % 2018-06
Lagerendringer 54179 Kroner - Million 2018-03
Konkurser 474 bedrifter og enkeltpersoner 2018-06
Bilregistreringer 13140 2018-07
Internett-hastighet 23539 KBps 2017-03
IP-adresser 2663340 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 5.4 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 11 2018-12
Korrupsjon Index 85 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 3 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10258 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon -0.3 % 2018-06
Stål~~pos=trunc 52.67 Tusen Tonn 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 19.6 Indekspoeng 2018-06
Butikkhandel (Månedlig) -2.9 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) -0.3 % 2018-06
Forbruk 357037 Kroner - Million 2018-03
Disponibel personlig inntekt 269803 Kroner - Million 2018-03
Privat sparing 7.3 % 2018-03
Konsumerkreditt 3364200 Kroner - Million 2018-06
Bensinpriser 1.92 Usd / Liter 2018-06
Husholdningenes Utgifter -0.8 % 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 198 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 116 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 2396 2018-06
Hjem Eierskap Rate 82.6 % 2017-12
Nyestartede boliger 2027 Enheter 2018-06
Nyboligsalg 26326 2018-05
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 % 2018-12
Salgsskatt 25 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 163 mm 2015-12
Temperatur -2.91 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.