NORGE - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-06
Arbeidsledighet 4 2018-07
Inflasjon 3.4 2018-09
Rentesats 0.75 2018-09
Handelsbalanse 21119 2018-09
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 8.19 2018-10
Aksjemarkedet 1028 Poeng 2018-10
10-årig statsobligasjon 1.98 % 2018-10
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 % 2018-06
BNP 399 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 805405 Kroner - Million 2018-06
Brutto Nasjonal Produkt 881187 Kroner - Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 204223 Kroner - Million 2018-06
Bnp Per Innbygger 91219 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 64800 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5445 Kroner - Million 2018-06
Bnp Fra Construction 49785 Kroner - Million 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 51335 Kroner - Million 2018-06
Bnp Fra Mining 1208 Kroner - Million 2018-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 48528 Kroner - Million 2018-06
Bnp Fra Verktøy 4981 Kroner - Million 2018-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 % 2018-07
Sysselsatte 2693 Tusen 2018-07
Arbeidsledige 81039 2018-09
Yrkesdeltakelse 70.4 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 1 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 10.2 % 2018-07
Lønnskostnader 134 Indekspoeng 2018-06
Produktivitet 120 Indekspoeng 2018-06
Ledige Stillinger 68400 2018-03
Lønnsveksten 2.7 % 2018-06
Lønninger innen produksjon 107 Indekspoeng 2018-06
Befolkning 5.3 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 % 2018-06
Sysselsetting 67.6 % 2018-06
Full Jobb 1889 Tusen 2018-03
Deltid Sysselsettingen 663 Tusen 2018-03
Lønn 45570 NOK/Month 2018-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 % 2018-09
Konsumprisindeksen Kpi 110 Indekspoeng 2018-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 Indekspoeng 2018-09
Kjerne Konsumprisindeks 107 Indekspoeng 2018-09
KjerneInflasjon 1.9 % 2018-09
Bnp-Deflatoren 109 Indekspoeng 2018-06
Produsentpriser 269 Indekspoeng 2018-09
produsentprisene endring 21.1 % 2018-09
Eksportpriser 155 Indekspoeng 2018-06
Importprisene 143 Indekspoeng 2018-06
MatInflasjon 3.4 % 2018-09
KPI Housing Utilities 114 Indekspoeng 2018-09
Kpi Transport 109 Indekspoeng 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 % 2018-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0.75 % 2018-09
Internbankrente 1.08 % 2018-10
Pengemengde 81641 Kroner - Million 2018-08
Pengemengden M1 2088213 Kroner - Million 2018-08
Pengemengden M2 2242304 Kroner - Million 2018-08
Valutareserver 530664 Kroner - Million 2018-09
Lån Til Privat Sektor 1775225 Kroner - Million 2018-08
Innskudd Rente -0.25 % 2018-10
Sentralbankers balanse 9319711 NOK - millioner 2018-08
Utlånsrente 1.75 % 2018-09
Lånevekst 5.8 % 2018-08
Privat gjeld til BNP 285 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 21119 Kroner - Million 2018-09
Eksport 81012 Kroner - Million 2018-09
Import 59893 Kroner - Million 2018-09
Nåværende situasjon 80938 Kroner - Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 5.7 % 2017-12
Utenlandsgjeld 5222383 Kroner - Million 2018-06
Kjøpsbetingelser 108 Indekspoeng 2018-06
Kapitalstrømmer 139446 Kroner - Million 2018-06
Råoljeproduksjon 1517 BBL/D/1K 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer -33665 Kroner - Million 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Våpen Salg 134 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 % 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 3111 Kroner - Million 2018-06
Offentlige Utgifter 198133 Kroner - Million 2018-06
Statens Utgifter Til Bnp 50.3 % 2017-12
Statens Inntekter 341375 Kroner - Million 2018-06
Statsgjeld 629080 Kroner - Million 2018-06
Fiscal Utgifter 338264 Kroner - Million 2018-06
Asylsøknader 280 Personer 2018-08
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6330 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 8.9 Indekspoeng 2018-09
Produksjon PMI 55.7 2018-09
Industriell Produksjon 2.3 % 2018-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 % 2018-08
Industriproduksjonen 5.1 % 2018-08
Kapasitetsutnyttelsen 78.9 % 2018-06
Lagerendringer 35634 Kroner - Million 2018-06
Konkurser 386 bedrifter og enkeltpersoner 2018-08
Bilregistreringer 14044 2018-09
Internett-hastighet 23539 KBps 2017-03
IP-adresser 2663340 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 78.16 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 85 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 3 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 8 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10544 Gigawatt-Time 2018-08
Ledende økonomisk indeks 0.6 % 2018-08
Gruvedrift Produksjon -4 % 2018-08
Stål~~pos=trunc 55.02 Tusen Tonn 2018-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 16.4 Indekspoeng 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 % 2018-08
Butikkhandel (Årlig) 1.1 % 2018-08
Forbruk 369614 Kroner - Million 2018-06
Disponibel personlig inntekt 300593 Kroner - Million 2018-06
Privat sparing 6.6 % 2018-06
Konsumerkreditt 3393367 Kroner - Million 2018-08
Bensinpriser 1.9 Usd / Liter 2018-08
Husholdningenes Utgifter 2.8 % 2018-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 % of GDP 2018-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 198 % 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 116 Indekspoeng 2018-06
Bygningstillatelser 3004 2018-08
Hjem Eierskap Rate 82.6 % 2017-12
Nyestartede boliger 2851 Enheter 2018-08
Nyboligsalg 26320 2018-08
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 % 2018-12
Salgsskatt 25 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 163 mm 2015-12
Temperatur -2.91 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.