Markeder Siste Referanse
Valuta 9.22 2020-10
Aksjemarkedet 926 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.76 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -4.7 2020-06
Arbeidsledighet 5.3 2020-08
Inflasjon 1.6 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -8041 2020-09
Nåværende situasjon 20482 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Forretningstillit 1.7 2020-09
Produksjon PMI 50.3 2020-09
Forbrukertillit -6.6 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -4.9 2020-08
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 17232 2020-10
Coronavirus dødsfall 279 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 9348 2020-10
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.1 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -4.7 2020-06
BNP 403 2019-12
Bnp Faste Priser 798949 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 799964 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 206478 2020-06
Bnp Per Innbygger 92556 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 63633 2019-12
Bnp Fra Landbruk 5298 2020-06
Bnp Fra Construction 47938 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 51370 2020-06
Bnp Fra Mining 1224 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 51704 2020-06
Bnp Fra Verktøy 5606 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2020-08
Sysselsatte 2692 2020-08
Arbeidsledige 122633 2020-09
Yrkesdeltakelse 70.9 2020-09
Langtids arbeidsledighet 0.8 2020-03
Arbeidsledighet for unge 13.3 2020-07
Lønnskostnader 145 2020-06
Produktivitet 100 2020-06
Ledige Stillinger 63900 2019-12
Lønnsveksten 3.09 2020-06
Lønninger innen produksjon 113 2020-06
Befolkning 5.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2020-12
Pensjonsalder Menn 62 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.3 2020-06
Sysselsetting 66.7 2020-06
Full Jobb 1933 2020-06
Deltid Sysselsettingen 653 2020-06
Lønn 49430 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 113 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 114 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 113 2020-09
KjerneInflasjon 3.3 2020-09
Bnp-Deflatoren 101 2020-06
Produsentpriser 96.6 2020-09
produsentprisene endring -9.6 2020-09
Eksportpriser 133 2020-09
Importprisene 154 2020-09
MatInflasjon 3.8 2020-09
KPI Housing Utilities 111 2020-09
Kpi Transport 114 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente 0.34 2020-10
Pengemengde 145033 2020-08
Pengemengden M1 2414196 2020-08
Pengemengden M2 2590465 2020-08
Valutareserver 555648 2020-09
Lån Til Privat Sektor 1901021 2020-08
Innskudd Rente -1 2020-09
Sentralbankers balanse 11293795 2020-05
Utlånsrente 1 2020-09
Lånevekst 4.7 2020-08
Privat gjeld til BNP 275 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -8041 2020-09
Nåværende situasjon 20482 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 4.1 2019-12
Eksport 60419 2020-09
Import 68460 2020-09
Utenlandsgjeld 6328877 2020-06
Kjøpsbetingelser 86.37 2020-09
Kapitalstrømmer 12534 2020-06
Råoljeproduksjon 1560 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -34300 2020-06
Oljeeksport 15593 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -114258 2020-06
Offentlige Utgifter 200976 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 51.8 2019-12
Statens Inntekter 297964 2020-06
Statsgjeld 634724 2020-06
Fiscal Utgifter 412222 2020-06
Asylsøknader 200 2020-08
Kreditt-Rating 100 2020-10
Militære Utgifter 6824 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1.7 2020-09
Produksjon PMI 50.3 2020-09
Industriell Produksjon 8.3 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2020-08
Industriproduksjonen -2.5 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 76.8 2020-09
Lagerendringer 13815 2020-06
Konkurser 219 2020-08
Bilregistreringer 17050 2020-09
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2019-12
Korrupsjon Rank 7 2019-12
Råolje Rigs 20 2020-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12368 2019-12
Ledende økonomisk indeks -6.3 2020-06
Gruvedrift Produksjon 5.8 2020-05
Stål~~pos=trunc 61.25 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.6 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -4.9 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 8.2 2020-08
Forbruk 326437 2020-06
Disponibel personlig inntekt 355373 2020-06
Privat sparing 20.8 2020-06
Konsumerkreditt 3740696 2020-08
Bensinpriser 1.7 2020-08
Husholdningenes Utgifter -3.8 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 106 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 284 2020-09
Bygningstillatelser 2514 2020-09
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 2419 2020-09
Nyboligsalg 11133 2020-09

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 17232 2020-10
Coronavirus dødsfall 279 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 9348 2020-10
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12
ICU-senger 343 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.