Markeder Siste Referanse
Valuta 9.29 2020-02
Aksjemarkedet 1019 2020-02
10-årig statsobligasjon 1.42 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
Arbeidsledighet 4 2019-11
Inflasjon 1.8 2020-01
Rentesats 1.5 2020-01
Handelsbalanse 21177 2020-01
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Forretningstillit 0.7 2019-12
Produksjon PMI 50.9 2020-01
Forbrukertillit 14.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
BNP 435 2018-12
Bnp Faste Priser 857009 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 919915 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 227880 2019-12
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5196 2019-12
Bnp Fra Construction 53006 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 55957 2019-12
Bnp Fra Mining 1340 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 51490 2019-12
Bnp Fra Verktøy 5689 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4 2019-11
Sysselsatte 2733 2019-11
Arbeidsledige 75670 2020-01
Yrkesdeltakelse 70.5 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 10.3 2019-11
Lønnskostnader 127 2019-12
Produktivitet 106 2019-12
Ledige Stillinger 65800 2019-09
Lønnsveksten 3.46 2019-12
Lønninger innen produksjon 108 2019-12
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 67.9 2019-12
Full Jobb 1961 2019-09
Deltid Sysselsettingen 679 2019-09
Lønn 45900 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 111 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 110 2020-01
KjerneInflasjon 2.9 2020-01
Bnp-Deflatoren 104 2019-12
Produsentpriser 112 2020-01
produsentprisene endring -3.9 2020-01
Eksportpriser 145 2019-12
Importprisene 154 2019-12
MatInflasjon 2.1 2020-01
KPI Housing Utilities 114 2020-01
Kpi Transport 113 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2020-01
Internbankrente 1.76 2020-02
Pengemengde 99902 2019-12
Pengemengden M1 2161223 2019-12
Pengemengden M2 2346986 2019-12
Valutareserver 613695 2020-01
Lån Til Privat Sektor 1842726 2019-12
Innskudd Rente 0.5 2020-01
Sentralbankers balanse 10929730 2019-11
Utlånsrente 2.5 2020-01
Lånevekst 5.1 2019-12
Privat gjeld til BNP 275 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 21177 2020-01
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Eksport 79943 2020-01
Import 58766 2020-01
Utenlandsgjeld 5631357 2019-09
Kjøpsbetingelser 94.46 2019-12
Kapitalstrømmer -23983 2019-09
Råoljeproduksjon 1505 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer 27945 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -8458 2019-09
Offentlige Utgifter 205596 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 314098 2019-09
Statsgjeld 593957 2019-09
Fiscal Utgifter 322556 2019-09
Asylsøknader 160 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-02
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.7 2019-12
Produksjon PMI 50.9 2020-01
Industriell Produksjon 1.1 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.5 2019-12
Industriproduksjonen 0.6 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 79.4 2019-12
Lagerendringer 14712 2019-12
Konkurser 342 2019-12
Bilregistreringer 12250 2020-01
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2019-12
Korrupsjon Rank 7 2019-12
Råolje Rigs 18 2020-01
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12368 2019-12
Ledende økonomisk indeks 0.2 2019-12
Gruvedrift Produksjon 13.4 2019-12
Stål~~pos=trunc 39.92 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 14.5 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -2 2019-12
Butikkhandel (Årlig) -0.7 2019-12
Forbruk 384563 2019-12
Disponibel personlig inntekt 388871 2019-09
Privat sparing 8.5 2019-09
Konsumerkreditt 3628353 2019-12
Bensinpriser 1.79 2019-12
Husholdningenes Utgifter -2.3 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 115 2019-12
Bygningstillatelser 1643 2019-12
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 1877 2019-12
Nyboligsalg 26141 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.