Markeder Siste Referanse
Valuta 8.9 2020-01
Aksjemarkedet 1054 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.44 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
Arbeidsledighet 3.8 2019-10
Inflasjon 1.4 2019-12
Rentesats 1.5 2019-12
Handelsbalanse 25570 2019-12
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Forretningstillit 2.5 2019-09
Produksjon PMI 55.5 2019-12
Forbrukertillit 13.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
BNP 435 2018-12
Bnp Faste Priser 843944 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 848825 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 228695 2019-09
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5227 2019-09
Bnp Fra Construction 52708 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 55929 2019-09
Bnp Fra Mining 1354 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 51265 2019-09
Bnp Fra Verktøy 5699 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-10
Sysselsatte 2731 2019-10
Arbeidsledige 76678 2019-12
Yrkesdeltakelse 71.3 2019-09
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10 2019-10
Lønnskostnader 127 2019-09
Produktivitet 104 2019-09
Ledige Stillinger 65800 2019-09
Lønnsveksten 3.64 2019-09
Lønninger innen produksjon 105 2019-09
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 68.6 2019-09
Full Jobb 1932 2019-06
Deltid Sysselsettingen 673 2019-06
Lønn 45900 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-12
KjerneInflasjon 1.8 2019-12
Bnp-Deflatoren 104 2019-09
Produsentpriser 113 2019-12
produsentprisene endring -2.2 2019-12
Eksportpriser 142 2019-09
Importprisene 147 2019-09
MatInflasjon -0.4 2019-12
KPI Housing Utilities 116 2019-12
Kpi Transport 112 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-12
Internbankrente 1.84 2020-01
Pengemengde 75020 2019-11
Pengemengden M1 2184994 2019-11
Pengemengden M2 2369290 2019-11
Valutareserver 589969 2019-12
Lån Til Privat Sektor 1858242 2019-11
Innskudd Rente 0.5 2019-10
Sentralbankers balanse 10409189 2019-09
Utlånsrente 2.5 2019-10
Lånevekst 5.6 2019-11
Privat gjeld til BNP 275 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 25570 2019-12
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Eksport 84402 2019-12
Import 58832 2019-12
Utenlandsgjeld 5631357 2019-09
Kjøpsbetingelser 96.4 2019-09
Kapitalstrømmer -23983 2019-09
Råoljeproduksjon 1321 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 27945 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -8458 2019-09
Offentlige Utgifter 206207 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 314098 2019-09
Statsgjeld 593957 2019-09
Fiscal Utgifter 322556 2019-09
Asylsøknader 160 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-01
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.5 2019-09
Produksjon PMI 55.5 2019-12
Industriell Produksjon -0.9 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.7 2019-11
Industriproduksjonen 1 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 79.4 2019-09
Lagerendringer 24330 2019-09
Konkurser 438 2019-11
Bilregistreringer 12013 2019-12
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Råolje Rigs 17 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11526 2019-10
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-09
Gruvedrift Produksjon 4.5 2019-11
Stål~~pos=trunc 52.59 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 13.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2019-11
Forbruk 383592 2019-09
Disponibel personlig inntekt 388871 2019-09
Privat sparing 8.5 2019-09
Konsumerkreditt 3619251 2019-11
Bensinpriser 1.74 2019-11
Husholdningenes Utgifter 1.1 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 102 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 118 2019-09
Bygningstillatelser 2696 2019-11
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 2419 2019-11
Nyboligsalg 27115 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.