Markeder Siste Referanse
Valuta 9.29 2020-06
Aksjemarkedet 932 2020-06
10-årig statsobligasjon 0.79 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2020-03
Arbeidsledighet 3.6 2020-03
Inflasjon 0.8 2020-04
Rentesats 0 2020-05
Handelsbalanse 3249 2020-04
Nåværende situasjon 66078 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Forretningstillit -17.5 2020-03
Produksjon PMI 45.9 2020-05
Forbrukertillit -7.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2020-04
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Coronavirus tilfeller 8477 2020-06
Coronavirus dødsfall 238 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 32 2020-06
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.1 2020-03
BNP 450 2019-12
Bnp Faste Priser 843590 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 901222 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 213672 2020-03
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5278 2020-03
Bnp Fra Construction 51628 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 55131 2020-03
Bnp Fra Mining 1276 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 52586 2020-03
Bnp Fra Verktøy 5707 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2020-03
Sysselsatte 2732 2020-03
Arbeidsledige 75150 2020-02
Yrkesdeltakelse 70.2 2020-03
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-12
Arbeidsledighet for unge 10.1 2020-02
Lønnskostnader 125 2020-03
Produktivitet 105 2020-03
Ledige Stillinger 63900 2019-12
Lønnsveksten 2.78 2020-03
Lønninger innen produksjon 111 2020-03
Befolkning 5.33 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-12
Sysselsetting 67.9 2019-12
Full Jobb 1940 2019-12
Deltid Sysselsettingen 671 2019-12
Lønn 46940 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2020-04
Konsumprisindeksen Kpi 112 2020-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2020-04
Kjerne Konsumprisindeks 112 2020-04
KjerneInflasjon 2.8 2020-04
Bnp-Deflatoren 105 2020-03
Produsentpriser 96.7 2020-04
produsentprisene endring -16.1 2020-04
Eksportpriser 147 2020-03
Importprisene 152 2020-03
MatInflasjon 4.4 2020-04
KPI Housing Utilities 110 2020-04
Kpi Transport 113 2020-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-05
Internbankrente 0.29 2020-06
Pengemengde 330224 2020-04
Pengemengden M1 2342626 2020-04
Pengemengden M2 2524559 2020-04
Valutareserver 733470 2020-04
Lån Til Privat Sektor 1907378 2020-04
Innskudd Rente -1 2020-05
Sentralbankers balanse 11012690 2020-03
Utlånsrente 1 2020-05
Lånevekst 4.6 2020-04
Privat gjeld til BNP 275 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3249 2020-04
Nåværende situasjon 66078 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 7.1 2018-12
Eksport 58756 2020-04
Import 55507 2020-04
Utenlandsgjeld 5733170 2019-12
Kjøpsbetingelser 96.52 2020-03
Kapitalstrømmer 98918 2020-03
Råoljeproduksjon 1790 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer -62104 2020-03
Oil Exports 13649 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 40.6 2019-12
Offentlige Budsjetter 6.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -22430 2020-03
Offentlige Utgifter 207825 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 51.8 2019-12
Statens Inntekter 361447 2020-03
Statsgjeld 510625 2019-12
Fiscal Utgifter 383877 2020-03
Asylsøknader 160 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-06
Militære Utgifter 6824 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 38.2 2020-12
Salgsskatt 25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -17.5 2020-03
Produksjon PMI 45.9 2020-05
Industriell Produksjon 5.4 2020-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2020-04
Industriproduksjonen -5.1 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 77.3 2020-03
Lagerendringer 23752 2020-03
Konkurser 380 2020-03
Bilregistreringer 8599 2020-04
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2019-12
Korrupsjon Rank 7 2019-12
Råolje Rigs 14 2020-04
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12368 2019-12
Ledende økonomisk indeks -2.1 2020-03
Gruvedrift Produksjon 11 2020-03
Stål~~pos=trunc 50.63 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2020-04
Butikkhandel (Årlig) 3.8 2020-04
Forbruk 368297 2020-03
Disponibel personlig inntekt 395728 2019-12
Privat sparing 9 2019-12
Konsumerkreditt 3673544 2020-04
Bensinpriser 1.33 2020-04
Husholdningenes Utgifter 2.5 2020-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 105 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 118 2020-03
Bygningstillatelser 2225 2020-04
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 2230 2020-04
Nyboligsalg 24996 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 8477 2020-06
Coronavirus dødsfall 238 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 32 2020-06
Sykehussenger 3.6 2017-12
Medisinske leger 5.53 2018-12
sykepleiere 20.83 2018-12
ICU-senger 343 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.