Markeder Siste Referanse
Valuta 9.13 2019-12
Aksjemarkedet 991 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.41 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
Arbeidsledighet 3.9 2019-09
Inflasjon 1.8 2019-10
Rentesats 1.5 2019-10
Handelsbalanse 5875 2019-10
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Forretningstillit 2.5 2019-09
Produksjon PMI 53.7 2019-11
Forbrukertillit 13.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2019-10
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
BNP 435 2018-12
Bnp Faste Priser 843944 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 848825 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 228695 2019-09
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5227 2019-09
Bnp Fra Construction 52708 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 55929 2019-09
Bnp Fra Mining 1354 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 51265 2019-09
Bnp Fra Verktøy 5699 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-09
Sysselsatte 2736 2019-09
Arbeidsledige 76672 2019-11
Yrkesdeltakelse 71.3 2019-09
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10.2 2019-09
Lønnskostnader 127 2019-09
Produktivitet 104 2019-09
Ledige Stillinger 65800 2019-09
Lønnsveksten 3.64 2019-09
Lønninger innen produksjon 105 2019-09
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Sysselsetting 68.6 2019-09
Full Jobb 1932 2019-06
Deltid Sysselsettingen 673 2019-06
Lønn 45900 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-10
KjerneInflasjon 2.2 2019-10
Bnp-Deflatoren 104 2019-09
Produsentpriser 107 2019-10
produsentprisene endring -13.8 2019-10
Eksportpriser 142 2019-09
Importprisene 147 2019-09
MatInflasjon 0.4 2019-10
KPI Housing Utilities 115 2019-10
Kpi Transport 112 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-10
Internbankrente 1.82 2019-12
Pengemengde 101313 2019-10
Pengemengden M1 2175376 2019-10
Pengemengden M2 2357947 2019-10
Valutareserver 619263 2019-10
Lån Til Privat Sektor 1855215 2019-10
Innskudd Rente 0.5 2019-10
Sentralbankers balanse 10409189 2019-09
Utlånsrente 2.5 2019-10
Lånevekst 5.6 2019-10
Privat gjeld til BNP 275 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 5875 2019-10
Nåværende situasjon 23927 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Eksport 71782 2019-10
Import 65907 2019-10
Utenlandsgjeld 5526407 2019-06
Kjøpsbetingelser 96.4 2019-09
Kapitalstrømmer 120750 2019-06
Råoljeproduksjon 1392 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -50633 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.08 2018-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -8458 2019-09
Offentlige Utgifter 206207 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 314098 2019-09
Statsgjeld 496238 2019-06
Fiscal Utgifter 322556 2019-09
Asylsøknader 230 2019-09
Kreditt-Rating 100 2019-12
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.5 2019-09
Produksjon PMI 53.7 2019-11
Industriell Produksjon -8.1 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.5 2019-09
Industriproduksjonen 2.9 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 79.4 2019-09
Lagerendringer 24330 2019-09
Konkurser 490 2019-10
Bilregistreringer 12365 2019-10
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Råolje Rigs 18 2019-10
Enkle Å Gjøre Forretninger 9 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 10949 2019-09
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-09
Gruvedrift Produksjon 12.5 2019-09
Stål~~pos=trunc 62.71 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 13.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -0.3 2019-10
Forbruk 383592 2019-09
Disponibel personlig inntekt 275606 2019-03
Privat sparing 7 2019-03
Konsumerkreditt 3610084 2019-10
Bensinpriser 1.7 2019-10
Husholdningenes Utgifter -1 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 100 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 118 2019-09
Bygningstillatelser 2586 2019-10
Hjem Eierskap Rate 81.3 2018-12
Nyestartede boliger 2399 2019-10
Nyboligsalg 27115 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.