Markeder Siste Referanse
Valuta 9.18 2019-10
Aksjemarkedet 990 2019-10
10-årig statsobligasjon 0 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2019-06
Arbeidsledighet 3.8 2019-07
Inflasjon 1.5 2019-09
Rentesats 1.5 2019-09
Handelsbalanse -1227 2019-09
Nåværende situasjon 30587 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Forretningstillit 5.6 2019-06
Produksjon PMI 50.4 2019-09
Forbrukertillit 17.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -0.7 2019-06
BNP 435 2018-12
Bnp Faste Priser 844288 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 870240 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 217462 2019-06
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5272 2019-06
Bnp Fra Construction 52709 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 56037 2019-06
Bnp Fra Mining 1211 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 51176 2019-06
Bnp Fra Verktøy 5605 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.8 2019-07
Sysselsatte 2725 2019-07
Arbeidsledige 76541 2019-09
Yrkesdeltakelse 70.7 2019-09
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.3 2019-07
Lønnskostnader 140 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Ledige Stillinger 75700 2019-03
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Lønninger innen produksjon 110 2019-06
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-06
Sysselsetting 67.8 2019-06
Full Jobb 1932 2019-06
Deltid Sysselsettingen 673 2019-06
Lønn 47220 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-09
KjerneInflasjon 2.2 2019-09
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 107 2019-09
produsentprisene endring -10.7 2019-09
Eksportpriser 140 2019-06
Importprisene 146 2019-06
MatInflasjon 0.8 2019-09
KPI Housing Utilities 114 2019-09
Kpi Transport 113 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-09
Internbankrente 1.79 2019-10
Pengemengde 169002 2019-08
Pengemengden M1 2194473 2019-08
Pengemengden M2 2374034 2019-08
Valutareserver 618951 2019-09
Lån Til Privat Sektor 1828121 2019-08
Innskudd Rente 0.5 2019-09
Sentralbankers balanse 10059295 2019-07
Utlånsrente 2.5 2019-09
Lånevekst 5.5 2019-08
Privat gjeld til BNP 275 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1227 2019-09
Nåværende situasjon 30587 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Eksport 65716 2019-09
Import 66943 2019-09
Utenlandsgjeld 5526407 2019-06
Kjøpsbetingelser 95.35 2019-06
Kapitalstrømmer 120750 2019-06
Råoljeproduksjon 1087 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -50633 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.15 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 28419 2019-06
Offentlige Utgifter 204763 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 378600 2019-06
Statsgjeld 496238 2019-06
Fiscal Utgifter 350181 2019-06
Asylsøknader 230 2019-08
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.6 2019-06
Produksjon PMI 50.4 2019-09
Industriell Produksjon -9.2 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2019-08
Industriproduksjonen 1.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 79.3 2019-06
Lagerendringer 26908 2019-06
Konkurser 358 2019-08
Bilregistreringer 13312 2019-09
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.05 2019-12
Konkurranseevne Rank 17 2019-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Råolje Rigs 17 2019-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 9790 2019-07
Ledende økonomisk indeks 0.9 2019-07
Gruvedrift Produksjon 6.5 2019-08
Stål~~pos=trunc 59.77 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 17.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-08
Forbruk 382040 2019-06
Disponibel personlig inntekt 275606 2019-03
Privat sparing 7 2019-03
Konsumerkreditt 3570381 2019-08
Bensinpriser 1.75 2019-08
Husholdningenes Utgifter 0.3 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 100 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 119 2019-06
Bygningstillatelser 2729 2019-08
Hjem Eierskap Rate 82.6 2017-12
Nyestartede boliger 2647 2019-08
Nyboligsalg 27158 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.