Markeder Siste Referanse
Valuta 8.5 2019-04
Aksjemarkedet 1011 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.77 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
Arbeidsledighet 3.9 2019-01
Inflasjon 2.9 2019-03
Rentesats 1 2019-03
Handelsbalanse 13870 2019-03
Nåværende situasjon 46795 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Forretningstillit 9 2018-12
Produksjon PMI 56.8 2019-03
Forbrukertillit 12.7 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-02
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
BNP 399 2017-12
Bnp Faste Priser 815202 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 931640 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 210357 2018-12
Bnp Per Innbygger 91219 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 64800 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5524 2018-12
Bnp Fra Construction 50479 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 53045 2018-12
Bnp Fra Mining 1224 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 49190 2018-12
Bnp Fra Verktøy 5087 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.9 2019-01
Sysselsatte 2702 2019-01
Arbeidsledige 78316 2019-03
Yrkesdeltakelse 70.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 10.6 2019-01
Lønnskostnader 124 2018-12
Produktivitet 121 2018-12
Ledige Stillinger 68400 2018-09
Lønnsveksten 2.97 2018-12
Lønninger innen produksjon 104 2018-12
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-12
Sysselsetting 67.6 2018-12
Full Jobb 1916 2018-12
Deltid Sysselsettingen 673 2018-12
Lønn 45380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-03
KjerneInflasjon 2.7 2019-03
Bnp-Deflatoren 110 2018-12
Produsentpriser 114 2019-03
produsentprisene endring 5.2 2019-03
Eksportpriser 155 2018-12
Importprisene 147 2018-12
MatInflasjon 2.9 2019-03
KPI Housing Utilities 115 2019-03
Kpi Transport 111 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-03
Internbankrente 1.45 2019-04
Pengemengde 81896 2019-02
Pengemengden M1 2097243 2019-02
Pengemengden M2 2261116 2019-02
Valutareserver 583534 2019-03
Lån Til Privat Sektor 1779235 2019-02
Innskudd Rente 0 2019-04
Sentralbankers balanse 9149080 2018-11
Utlånsrente 2 2019-03
Lånevekst 5.7 2019-02
Privat gjeld til BNP 285 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 13870 2019-03
Nåværende situasjon 46795 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Eksport 79667 2019-03
Import 65797 2019-03
Utenlandsgjeld 5425403 2018-12
Kjøpsbetingelser 105 2018-12
Kapitalstrømmer 54753 2018-12
Råoljeproduksjon 1535 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -40950 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.15 2017-12
Våpen Salg 134 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 9453 2018-12
Offentlige Utgifter 197790 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 50.3 2017-12
Statens Inntekter 349381 2018-12
Statsgjeld 523869 2018-12
Fiscal Utgifter 339928 2018-12
Asylsøknader 150 2019-02
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6330 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 9 2018-12
Produksjon PMI 56.8 2019-03
Industriell Produksjon -5.7 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.8 2019-02
Industriproduksjonen 3.1 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 79.6 2018-12
Lagerendringer 33332 2018-12
Konkurser 410 2019-02
Bilregistreringer 17227 2019-03
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11745 2019-02
Ledende økonomisk indeks 0.8 2019-01
Gruvedrift Produksjon 21.2 2019-02
Stål~~pos=trunc 55 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 12.7 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -0.9 2019-02
Forbruk 371659 2018-12
Disponibel personlig inntekt 291126 2018-12
Privat sparing 6.4 2018-12
Konsumerkreditt 3471826 2019-02
Bensinpriser 1.76 2019-02
Husholdningenes Utgifter 0.1 2019-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 100 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 198 2017-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 115 2019-03
Bygningstillatelser 2355 2019-02
Hjem Eierskap Rate 82.6 2017-12
Nyestartede boliger 2713 2019-02
Nyboligsalg 27818 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.