Markeder Siste Referanse
Valuta 8.75 2019-06
Aksjemarkedet 968 2019-06
10-årig statsobligasjon 1.38 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
Arbeidsledighet 3.5 2019-03
Inflasjon 2.5 2019-05
Rentesats 1 2019-05
Handelsbalanse 11344 2019-05
Nåværende situasjon 67779 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Forretningstillit 6.9 2019-03
Produksjon PMI 54.4 2019-05
Forbrukertillit 12.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2019-04
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
BNP 399 2017-12
Bnp Faste Priser 815323 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 900014 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 211997 2019-03
Bnp Per Innbygger 91219 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 64800 2017-12
Bnp Fra Landbruk 5357 2019-03
Bnp Fra Construction 51364 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 53009 2019-03
Bnp Fra Mining 1290 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 49428 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5076 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.5 2019-03
Sysselsatte 2717 2019-03
Arbeidsledige 77793 2019-05
Yrkesdeltakelse 69.9 2019-03
Langtids arbeidsledighet 0.9 2018-12
Arbeidsledighet for unge 9.6 2019-03
Lønnskostnader 122 2019-03
Produktivitet 103 2019-03
Ledige Stillinger 75700 2019-03
Lønnsveksten 3.35 2019-03
Lønninger innen produksjon 108 2019-03
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 67.2 2019-03
Full Jobb 1916 2018-12
Deltid Sysselsettingen 673 2018-12
Lønn 47220 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 110 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 111 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 108 2019-05
KjerneInflasjon 2.3 2019-05
Bnp-Deflatoren 110 2019-03
Produsentpriser 114 2019-05
produsentprisene endring 0.4 2019-05
Eksportpriser 140 2019-03
Importprisene 146 2019-03
MatInflasjon 1 2019-05
KPI Housing Utilities 115 2019-05
Kpi Transport 112 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2019-05
Internbankrente 1.52 2019-06
Pengemengde 75239 2019-04
Pengemengden M1 2107837 2019-04
Pengemengden M2 2279171 2019-04
Valutareserver 599415 2019-05
Lån Til Privat Sektor 1802993 2019-04
Innskudd Rente 0 2019-05
Sentralbankers balanse 9828466 2019-04
Utlånsrente 2 2019-05
Lånevekst 5.7 2019-04
Privat gjeld til BNP 285 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 11344 2019-05
Nåværende situasjon 67779 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Eksport 77400 2019-05
Import 66056 2019-05
Utenlandsgjeld 5482151 2019-03
Kjøpsbetingelser 95.88 2019-03
Kapitalstrømmer 32462 2019-03
Råoljeproduksjon 1420 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -11977 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.15 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.2 2017-12
Offentlige Budsjetter 4.4 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 2941 2019-03
Offentlige Utgifter 199131 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 359889 2019-03
Statsgjeld 523869 2018-12
Fiscal Utgifter 356948 2019-03
Asylsøknader 155 2019-04
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2018-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.9 2019-03
Produksjon PMI 54.4 2019-05
Industriell Produksjon -4.2 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2019-04
Industriproduksjonen 4.3 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 79.3 2019-03
Lagerendringer 31468 2019-03
Konkurser 420 2019-04
Bilregistreringer 13421 2019-05
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Råolje Rigs 17 2019-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 11305 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.3 2019-03
Gruvedrift Produksjon -2.9 2019-03
Stål~~pos=trunc 51.71 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 12.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-04
Forbruk 373833 2019-03
Disponibel personlig inntekt 275606 2019-03
Privat sparing 7 2019-03
Konsumerkreditt 3504230 2019-04
Bensinpriser 1.83 2019-04
Husholdningenes Utgifter -1.2 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 99.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 115 2019-03
Bygningstillatelser 3094 2019-04
Hjem Eierskap Rate 82.6 2017-12
Nyestartede boliger 3092 2019-04
Nyboligsalg 27767 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.