Markeder Siste Referanse
Valuta 8.89 2019-08
Aksjemarkedet 932 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.23 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
Arbeidsledighet 3.6 2019-06
Inflasjon 1.9 2019-07
Rentesats 1.25 2019-08
Handelsbalanse 6457 2019-07
Nåværende situasjon 67779 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Forretningstillit 5.6 2019-06
Produksjon PMI 48.4 2019-07
Forbrukertillit 17.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-06
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-03
BNP 435 2018-12
Bnp Faste Priser 815323 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 900014 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 211997 2019-03
Bnp Per Innbygger 92121 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 65441 2018-12
Bnp Fra Landbruk 5357 2019-03
Bnp Fra Construction 51364 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 53009 2019-03
Bnp Fra Mining 1290 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 49428 2019-03
Bnp Fra Verktøy 5076 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 3.6 2019-06
Sysselsatte 2721 2019-06
Arbeidsledige 78600 2019-07
Yrkesdeltakelse 70.2 2019-06
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 9.4 2019-05
Lønnskostnader 122 2019-03
Produktivitet 103 2019-03
Ledige Stillinger 75700 2019-03
Lønnsveksten 3.1 2019-06
Lønninger innen produksjon 110 2019-06
Befolkning 5.3 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 67.8 2019-06
Full Jobb 1906 2019-03
Deltid Sysselsettingen 672 2019-03
Lønn 47220 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 109 2019-07
KjerneInflasjon 2.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 110 2019-03
Produsentpriser 107 2019-07
produsentprisene endring -8.6 2019-07
Eksportpriser 140 2019-06
Importprisene 146 2019-06
MatInflasjon 1.8 2019-07
KPI Housing Utilities 114 2019-07
Kpi Transport 115 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-08
Internbankrente 1.61 2019-08
Pengemengde 112844 2019-06
Pengemengden M1 2183270 2019-06
Pengemengden M2 2358949 2019-06
Valutareserver 587460 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1822177 2019-06
Innskudd Rente 0.25 2019-08
Sentralbankers balanse 10059295 2019-07
Utlånsrente 2.25 2019-08
Lånevekst 5.7 2019-06
Privat gjeld til BNP 275 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 6457 2019-07
Nåværende situasjon 67779 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 8.1 2018-12
Eksport 66060 2019-07
Import 59592 2019-07
Utenlandsgjeld 5482151 2019-03
Kjøpsbetingelser 95.35 2019-06
Kapitalstrømmer 32462 2019-03
Råoljeproduksjon 1398 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer -11977 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.15 2017-12
Våpen Salg 64 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 36.3 2018-12
Offentlige Budsjetter 7.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2941 2019-03
Offentlige Utgifter 199131 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2018-12
Statens Inntekter 359889 2019-03
Statsgjeld 648386 2019-03
Fiscal Utgifter 356948 2019-03
Asylsøknader 175 2019-06
Kreditt-Rating 98.71
Militære Utgifter 6824 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 38.52 2018-12
Salgsskatt 25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22.3 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 14.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.2 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 5.6 2019-06
Produksjon PMI 48.4 2019-07
Industriell Produksjon -8.6 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2019-06
Industriproduksjonen 3 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 79.3 2019-06
Lagerendringer 31468 2019-03
Konkurser 432 2019-06
Bilregistreringer 12808 2019-07
Internett-hastighet 23539 2017-03
IP-adresser 2663340 2017-03
Konkurranseevne Index 78.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 16 2018-12
Korrupsjon Index 84 2018-12
Korrupsjon Rank 7 2018-12
Råolje Rigs 19 2019-07
Enkle Å Gjøre Forretninger 7 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 9470 2019-06
Ledende økonomisk indeks 0.7 2019-05
Gruvedrift Produksjon -11.1 2019-06
Stål~~pos=trunc 57.83 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 17.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 0.4 2019-06
Forbruk 373833 2019-03
Disponibel personlig inntekt 275606 2019-03
Privat sparing 7 2019-03
Konsumerkreditt 3550331 2019-06
Bensinpriser 1.87 2019-06
Husholdningenes Utgifter 1.1 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 99.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 202 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 119 2019-06
Bygningstillatelser 3059 2019-06
Hjem Eierskap Rate 82.6 2017-12
Nyestartede boliger 2752 2019-06
Nyboligsalg 27158 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Norge - Økonomiske indikatorer.