Oman - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 16.00 17 16 16 16 16
Inflasjon 1.00 1.3 1.6 2.1 2.6 3.3
Rentesats 2.80 2.75 3 3.25 3.25 3.5
Handelsbalanse 552.50 167 472 472 471 248
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90 50 45 45 45 40
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 0.39
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Aksjemarkedet 4450.56
4502 4467 4431 4396 4259
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate -0.90
2 5 5 5 2.5
BNP 72.64
74 78 78 78 79
Bnp Faste Priser 27750.10
28305 29138 29138 29138 30463
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7847.70
8005 8240 8240 8240 8615
Bnp Per Innbygger 16144.40
16600 17100 17100 17100 18750
Bnp Per Innbygger Ppp 37960.70
38000 38150 38150 38150 38366
Brutto Nasjonal Produkt 26098.30
26620 27403 27403 27403 28650
Bnp Fra Landbruk 529.40
540 556 556 556 581
Bnp Fra Construction 2109.20
2151 2215 2215 2215 2315
Bnp Fra Manufacturing 2663.40
2717 2797 2797 2797 2924
Bnp Fra Mining 151.50
155 159 159 159 166
Bnp Fra Forvaltningsloven 3652.10
3725 3835 3835 3835 4009
Bnp Fra Tjenester 14254.90
14540 14968 14968 14968 15649
Bnp Fra Transport 1623.80
1656 1705 1705 1705 1783
Bnp Fra Verktøy 571.70
583 600 600 600 628
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 16.00
17 16 16 16 16
Befolkning 4.64
4.86 4.92 4.97 5.03 5.47
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 1.00
1.3 1.6 2.1 2.6 3.3
Konsumprisindeksen Kpi 106.10
107 108 108 109 113
Inflasjonen (Månedlig) -0.10
0.13 0.08 0.09 0.09 0.09
Produsentpriser 126.40
115 130 139 125 143
produsentprisene endring 17.70
9.2 9.5 9.8 10 12
MatInflasjon -2.30
-0.33 0.8 1 1.1 1.4
KPI Housing Utilities 104.90
106 107 107 108 113
Kpi Transport 115.80
113 116 119 119 120
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 2.80
2.75 3 3.25 3.25 3.5
Pengemengde 1608.10
1642 1652 1650 1648 1649
Pengemengden M1 5077.60
5131 5146 5169 5190 5356
Pengemengden M2 16530.90
16653 16760 16864 16967 17777
Valutareserver 5383.10
5565 5592 5588 5588 5588
Innskudd Rente 3.45
3.4 3.65 3.9 3.9 4.15
Lånevekst 5.80
6.61 6.97 7.29 7.48 7.82
Sentralbankers balanse 6621.30
6608 6607 6604 6604 6604
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 552.50
167 472 472 471 248
Eksport 1359.70
1370 1310 1310 1310 1680
Import 807.20
1210 838 838 839 1400
Nåværende situasjon -4137.00
-3477 -2716 -1954 -1193 150
Nåværende situasjon mot BNP -14.80
-3.5 -0.8 -0.8 -0.8 -1.6
Kapitalstrømmer 3481.00
1901 1629 1357 1085 -889
Gullreserver 0.02
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Råoljeproduksjon 976.00
941 940 940 940 940
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Turistankomster 394.00
300 300 300 300 300
Utenlandske Direkte Investeringer 1122.00
741 707 673 639 538
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 39.90
50 45 45 45 40
Offentlige Budsjetter -13.50
-3 0.3 0.3 0.3 0.2
Regjeringens budsjetter verdi -186.20
-207 -198 -200 -199 -199
Offentlige Utgifter 5571.60
5683 5850 5850 5850 6116
Statens Inntekter 785.90
831 833 833 833 833
Statsgjeld 11150.60
-6008 -1562 2884 7330 8371
Fiscal Utgifter 972.10
1045 1030 1032 1032 1032
Militære Utgifter 8417.20
8417 8343 8270 8197 8312
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Lagerendringer 993.80
-62.11 -114 -165 -217 337
Internett-hastighet 4927.03
4726 4720 4721 4722 4726
IP-adresser 210079.00
206599 206831 207699 208684 208812
Konkurranseevne Index 64.40
64.9 64.9 64.9 64.9 67.4
Konkurranseevne Rank 47.00
47 47 47 47 47
Bilregistreringer 4425.00
5462 5494 5503 5506 5506
Enkle Å Gjøre Forretninger 78.00
68 71 72 73 67
Elektrisitets~~pos=trunc 3980.00
2173 1588 1961 2449 2277
Korrupsjon Index 44.00
44 44 44 44 44
Korrupsjon Rank 68.00
68 68 68 68 68
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Privat-Sektor-Kreditt 18718.20
18929 19074 19211 19340 20228
Bensinpriser 0.58
0.57 0.56 0.55 0.54 0.5
Forbrukertillit 78.80
45.84 41.73 37.61 33.49 -3.54
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Boliglån Godkjenninger 1144.00
1302 1306 1254 1246 1244
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 15.00
15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 0.00
0 0 0 0 0
Salgsskatt 0.00
0 0 0 0 5
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 1.29
4.44 10.32 7.32 7.32 8.21
Temperatur 22.17
23.98 21.68 30 27.86 27.56OMAN - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER