Markeder Siste Referanse
Valuta 0.39 2019-11
Aksjemarkedet 4076 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 12 2018-12
Arbeidsledighet 16 2017-12
Inflasjon 0 2019-09
Rentesats 2.52 2019-09
Handelsbalanse 607 2019-06
Nåværende situasjon -1671 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 12 2018-12
BNP 79.29 2018-12
Bnp Faste Priser 29334 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7418 2018-12
Bnp Per Innbygger 15664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36831 2018-12
Bnp Fra Landbruk 670 2018-12
Bnp Fra Construction 1986 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 3011 2018-12
Bnp Fra Mining 171 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3576 2018-12
Bnp Fra Tjenester 14438 2018-12
Bnp Fra Transport 1649 2018-12
Bnp Fra Verktøy 567 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 28452 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16 2017-12
Befolkning 4.83 2018-12
Minstelønn 400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-09
KPI Housing Utilities 105 2019-09
Kpi Transport 113 2019-09
MatInflasjon 1.64 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.56 2019-09
Produsentpriser 124 2019-06
produsentprisene endring -2.2 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.52 2019-09
Pengemengde 1579 2019-09
Pengemengden M1 5036 2019-09
Pengemengden M2 17391 2019-09
Valutareserver 6632 2019-09
Innskudd Rente 3.45 2017-12
Sentralbankers balanse 7626 2019-08
Lånevekst 2.7 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 607 2019-06
Nåværende situasjon -1671 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Eksport 1293 2019-06
Import 686 2019-06
Kapitalstrømmer 2949 2018-12
Gullreserver 0.02 2019-06
Råoljeproduksjon 971 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 1122 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 348 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -378 2019-08
Offentlige Utgifter 5649 2018-12
Statens Inntekter 713 2019-08
Statsgjeld 14492 2018-12
Fiscal Utgifter 1091 2019-08
Kreditt-Rating 77.5
Militære Utgifter 6611 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -25.6 2018-12
Internett-hastighet 4927 2017-03
IP-adresser 210079 2017-03
Bilregistreringer 4526 2019-01
Konkurranseevne Index 63.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 53 2019-12
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 68 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3997 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 18937 2019-08
Bensinpriser 0.54 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boliglån Godkjenninger 1454 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Oman - Økonomiske indikatorer.