Markeder Siste Referanse
Valuta 0.38 2019-09
Aksjemarkedet 4020 2019-09
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 12 2018-12
Arbeidsledighet 16 2017-12
Inflasjon 0.4 2019-08
Rentesats 2.64 2019-08
Handelsbalanse 709 2018-11
Nåværende situasjon -4137 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 12 2018-12
BNP 79.29 2018-12
Bnp Faste Priser 28482 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7848 2017-12
Bnp Per Innbygger 15664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36831 2018-12
Bnp Fra Landbruk 670 2018-12
Bnp Fra Construction 1986 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 3011 2018-12
Bnp Fra Mining 171 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3576 2018-12
Bnp Fra Tjenester 14438 2018-12
Bnp Fra Transport 1649 2018-12
Bnp Fra Verktøy 567 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 26098 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16 2017-12
Befolkning 4.64 2017-12
Minstelønn 400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 107 2019-07
KPI Housing Utilities 105 2019-07
Kpi Transport 115 2019-07
MatInflasjon 1.24 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.48 2019-07
Produsentpriser 124 2019-06
produsentprisene endring -2.2 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.64 2019-08
Pengemengde 1680 2019-06
Pengemengden M1 5260 2019-06
Pengemengden M2 17276 2019-06
Valutareserver 6123 2019-06
Innskudd Rente 3.45 2017-12
Sentralbankers balanse 7154 2019-06
Lånevekst 4.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 709 2018-11
Nåværende situasjon -4137 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.8 2017-12
Eksport 1227 2019-04
Import 700 2019-04
Kapitalstrømmer 3481 2017-12
Gullreserver 0.02 2019-06
Råoljeproduksjon 970 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 1122 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 297 2019-02
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -661 2019-06
Offentlige Utgifter 5572 2017-12
Statens Inntekter 798 2019-06
Statsgjeld 11151 2017-12
Fiscal Utgifter 1100 2019-06
Kreditt-Rating 77.5
Militære Utgifter 6611 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 994 2017-12
Internett-hastighet 4927 2017-03
IP-adresser 210079 2017-03
Bilregistreringer 4526 2019-01
Konkurranseevne Index 64.4 2018-12
Konkurranseevne Rank 47 2018-12
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 78 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4265 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 18933 2019-06
Bensinpriser 0.55 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boliglån Godkjenninger 1574 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Oman - Økonomiske indikatorer.