Markeder Siste Referanse
Valuta 0.39 2019-07
Aksjemarkedet 3764 2019-07
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2017-12
Arbeidsledighet 16 2017-12
Inflasjon 0 2019-06
Rentesats 2.9 2019-06
Handelsbalanse 709 2018-11
Nåværende situasjon -4137 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.9 2017-12
BNP 79.29 2018-12
Bnp Faste Priser 28482 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7848 2017-12
Bnp Per Innbygger 15664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36831 2018-12
Bnp Fra Landbruk 670 2018-12
Bnp Fra Construction 1986 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 3011 2018-12
Bnp Fra Mining 171 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3576 2018-12
Bnp Fra Tjenester 14438 2018-12
Bnp Fra Transport 1649 2018-12
Bnp Fra Verktøy 567 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 26098 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16 2017-12
Befolkning 4.64 2017-12
Minstelønn 400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0 2019-06
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-06
KPI Housing Utilities 105 2019-06
Kpi Transport 116 2019-06
MatInflasjon -0.2 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.19 2019-06
Produsentpriser 127 2019-03
produsentprisene endring 7.5 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.9 2019-06
Pengemengde 1800 2019-05
Pengemengden M1 5188 2019-05
Pengemengden M2 17250 2019-05
Valutareserver 6202 2019-05
Innskudd Rente 3.45 2017-12
Sentralbankers balanse 7205 2019-05
Lånevekst 5.5 2019-05
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 709 2018-11
Nåværende situasjon -4137 2017-12
Nåværende situasjon mot BNP -14.8 2017-12
Eksport 1193 2019-02
Import 692 2019-02
Kapitalstrømmer 3481 2017-12
Gullreserver 0.02 2018-12
Råoljeproduksjon 970 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1122 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 297 2019-02
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 39.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -257 2019-05
Offentlige Utgifter 5572 2017-12
Statens Inntekter 840 2019-05
Statsgjeld 11151 2017-12
Fiscal Utgifter 1024 2019-05
Kreditt-Rating 77.5
Militære Utgifter 6611 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer 994 2017-12
Internett-hastighet 4927 2017-03
IP-adresser 210079 2017-03
Bilregistreringer 4526 2019-01
Konkurranseevne Index 64.4 2018-12
Konkurranseevne Rank 47 2018-12
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 78 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3043 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 19015 2019-05
Bensinpriser 0.55 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boliglån Godkjenninger 1536 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Oman - Økonomiske indikatorer.