Markeder Siste Referanse
Valuta 0.39 2020-01
Aksjemarkedet 4061 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
Arbeidsledighet 16 2017-12
Inflasjon -0.22 2019-11
Rentesats 2.3 2019-10
Handelsbalanse 607 2019-06
Nåværende situasjon -1671 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 47.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2018-12
BNP 79.29 2018-12
Bnp Faste Priser 29334 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7418 2018-12
Bnp Per Innbygger 15664 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 36831 2018-12
Bnp Fra Landbruk 670 2018-12
Bnp Fra Construction 1986 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 3011 2018-12
Bnp Fra Mining 171 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3576 2018-12
Bnp Fra Tjenester 14438 2018-12
Bnp Fra Transport 1649 2018-12
Bnp Fra Verktøy 567 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 28452 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16 2017-12
Befolkning 4.83 2018-12
Minstelønn 400 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.22 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
KPI Housing Utilities 105 2019-11
Kpi Transport 113 2019-11
MatInflasjon 2.04 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.13 2019-11
Produsentpriser 126 2019-09
produsentprisene endring -5.4 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.3 2019-10
Pengemengde 1639 2019-11
Pengemengden M1 5042 2019-11
Pengemengden M2 17411 2019-11
Valutareserver 6167 2019-11
Innskudd Rente 3.45 2017-12
Sentralbankers balanse 7233 2019-11
Lånevekst 1.66 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 607 2019-06
Nåværende situasjon -1671 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2018-12
Eksport 1135 2019-09
Import 729 2019-09
Kapitalstrømmer 2949 2018-12
Gullreserver 0.02 2019-06
Råoljeproduksjon 973 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1122 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 229 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 47.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 352 2019-11
Offentlige Utgifter 5649 2018-12
Statens Inntekter 861 2019-11
Statsgjeld 14492 2018-12
Fiscal Utgifter 828 2019-11
Kreditt-Rating 48 2020-01
Militære Utgifter 6611 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Salgsskatt 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Lagerendringer -25.6 2018-12
Internett-hastighet 4927 2017-03
IP-adresser 210079 2017-03
Bilregistreringer 4526 2019-01
Konkurranseevne Index 63.61 2019-12
Konkurranseevne Rank 53 2019-12
Korrupsjon Index 52 2018-12
Korrupsjon Rank 53 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 68 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3514 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Privat-Sektor-Kreditt 18995 2019-11
Bensinpriser 0.55 2019-12
Bolig Siste Referanse
Boliglån Godkjenninger 1118 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Oman - Økonomiske indikatorer.