Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 166.40 168 169 170 171 173
Aksjemarkedet 35051.38 33873 32803 31767 30763 28756
10-årig statsobligasjon 8.65 8.72 8.82 8.92 9.03 9.23

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
Arbeidsledighet 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
Inflasjon 8.59 8 11 7.5 8.5 8.5
Rentesats 7.00 7 7 7 7.5 8.5
Handelsbalanse -234361.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Nåværende situasjon -736.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 74 74 75 75 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Forbrukertillit 39.45 40 45 45 50 50
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
BNP 278.22 270 270 282 282 282
Bnp Faste Priser 13570459.00 13066576 13502607 13774016 13774016 13705146
Brutto Nasjonal Produkt 14435379.00 13737082 14363202 14651910 14651910 14578650
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962.00 1998145 1820812 1857411 1857411 1848124
Bnp Per Innbygger 1196.60 1130 1130 1190 1190 1190
Bnp Per Innbygger Ppp 4927.90 4910 4910 4950 4950 4950
Bnp Fra Landbruk 2362209.00 2330661 2350398 2397642 2397642 2385654
Bnp Fra Construction 318064.00 342383 316474 322835 322835 321221
Bnp Fra Manufacturing 1663118.00 1659202 1654802 1688065 1688065 1679624
Bnp Fra Mining 349684.00 354884 347936 354929 354929 353155
Bnp Fra Tjenester 7803812.00 7415368 7764793 7920869 7920869 7881265
Bnp Fra Transport 1643625.00 1582522 1635407 1668279 1668279 1659938

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
Sysselsatte 61710.00 60000 60000 60000 63000 63000
Befolkning 219.00 221 221 225 225 225

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 8.59 8 11 7.5 8.5 8.5
Konsumprisindeksen Kpi 132.08 137 145 142 142 157
KjerneInflasjon 6.30 6.5 7.3 7 7.5 7.3
Bnp-Deflatoren 312.97 307 347 336 340 377
Produsentpriser 135.80 140 142 155 157 158
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5
MatInflasjon 14.60 8.5 8.5 6.5 4.5 4
Kpi Transport 122.95 153 160 150 135 173
produsentprisene endring 0.90 -0.5 0.5 9 15 11

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 7.00 7 7 7 7.5 8.5
Internbankrente 11.19 11.19 11.19 11.19 11.69 11.69
Pengemengden M2 19064231.00 20121482 20685076 21248671 21812266 22939456
Innskudd Rente 9.12 9.12 9.12 9.12 9.62 9.62
Lån Til Privat Sektor 5296474.00 5064671 5976638 5375921 5375921 6066287
Valutareserver 18881.00 19497 20229 20930 21646 23079

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -234361.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Nåværende situasjon -736.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
Import 457847.00 510000 614000 614000 656000 641000
Eksport 223486.00 250000 304000 314000 336800 312000
Utenlandsgjeld 109949.00 114000 118000 108000 106000 119957
Pengeoverføringer 5627.00 5500 5600 5700 5700 5800
Utenlandske Direkte Investeringer 289.00 180 250 300 300 300
Råoljeproduksjon 85.00 85 85 92 92 95

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 74 74 75 75 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -3444.90 -5000 -5000 -3800 -3800 -3700
Offentlige Utgifter 1661397.00 1503306 1653090 1686318 1686318 1677886
Statens Inntekter 4900.70 4500 4500 4900 4900 5000
Statsgjeld 33421.10 36500 40000 45000 45000 43000
Fiscal Utgifter 8345.60 9500 9500 8700 8700 8700
Militære Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -42.11 -15 -15 5.5 20 10
Industriproduksjonen -41.89 -10 5 5 20 10
Lagerendringer 213321.00 221602 221602 241815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) -22.13 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5
Sementproduksjon 3276.00 3250 3600 3600 3600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 8677.00 14400 9300 9500 10000 10300

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 39.45 40 45 45 50 50
Forbruk 11101050.00 10606637 11045545 11267566 11267566 11211228
Bensinpriser 0.60 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
Konsumerkreditt 706132.00 677097 696365 716724 716724 706810
Privat-Sektor-Kreditt 6247227.00 6279947 6321232 6362517 6403801 6486370


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.