Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Aksjemarkedet 42861.45 42019 40963 39937 38933 37002
10-årig statsobligasjon 12.73 13.02 13.17 13.32 13.48 13.79

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.94 4 4 4 4.5 4.5
Arbeidsledighet 4.40 12 12 12 9 9
Inflasjon 13.40 16.2 14 12 10.5 8
Rentesats 13.75 15 15 15 12 12
Handelsbalanse -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
Nåværende situasjon -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 88 90 88 90 90
Offentlige Budsjetter -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
Forbrukertillit 39.40 40 38 40 42 44
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 3.94 4 4 4 4.5 4.5
BNP 263.69 292 292 292 292 292
Bnp Faste Priser 41510838.00 40458115 40458115 43171272 43378826 45113979
Brutto Nasjonal Produkt 44442285.00 15872522 15872522 46219976 46442188 48299875
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4915681.00 1986805 1986805 5112308 5136887 5342362
Bnp Per Innbygger 1465.89 1250 1250 1250 1250 1250
Bnp Per Innbygger Ppp 4622.77 4680 4680 4680 4680 4680
Bnp Fra Landbruk 8791447.00 2602268 2602268 9143105 9187062 9554545
Bnp Fra Construction 992747.00 353752 353752 1032457 1037421 1078917
Bnp Fra Manufacturing 4817690.00 1734056 1734056 5010398 5034486 5235865
Bnp Fra Mining 663084.00 322216 322216 689607 692923 720640
Bnp Fra Tjenester 22555934.00 8362816 8362816 23458171 23570951 24513789
Bnp Fra Transport 1588101.00 1651625 1651625 1651625 1651625 1725948

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 4.40 12 12 12 9 9
Sysselsatte 64030.00 60500 60500 60500 60500 61500
Befolkning 221.00 230 230 230 230 233

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 13.40 16.2 14 12 10.5 8
Konsumprisindeksen Kpi 164.50 168 172 177 179 191
KjerneInflasjon 9.10 4.1 4.1 6.5 6.5 6.5
Bnp-Deflatoren 161.28 402 395 181 178 195
Produsentpriser 207.79 172 184 199 212 208
Inflasjonen (Månedlig) 1.61 0.8 0.5 1.3 0.7 0.7
MatInflasjon 17.04 4 4 4 4 4
Kpi Transport 181.63 183 184 186 188 189
produsentprisene endring 28.20 5 5 5 5 5

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 13.75 15 15 15 12 12
Internbankrente 13.53 14.78 14.78 14.78 11.78 11.78
Pengemengden M2 24726565.00 23032752 23032752 23418958 23418958 24193447
Innskudd Rente 7.25 8.5 8.5 8.5 5.5 5.5
Lån Til Privat Sektor 6486286.00 5940927 6125474 6835539 6778169 7143139
Valutareserver 17476.90 23175 23175 23383 23383 23799

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
Nåværende situasjon -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
Eksport 531692.00 670697 663234 696078 696078 438164
Import 1224218.00 1768761 1638088 1591808 1591808 1237904
Utenlandsgjeld 128920.00 118000 118000 118500 118500 118500
Pengeoverføringer 7144.00 6100 6100 6100 6100 6100
Utenlandske Direkte Investeringer 90.80 164 164 167 167 172
Kapitalstrømmer 1659.00 -8020 -6880 -7430 -7430 -5800
Råoljeproduksjon 83.00 87 85 87 87 100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 88 90 88 90 90
Offentlige Budsjetter -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
Regjeringens budsjetter verdi -3403.30 -4964 -4964 -4964 -4964 -5557
Offentlige Utgifter 4019571.00 1760300 1760300 4180354 4200452 4368470
Statens Inntekter 6903.40 5500 5500 5500 5500 5500
Statsgjeld 42761.50 40064 40064 41361 41361 43975
Fiscal Utgifter 10306.70 10464 10464 10464 10464 11057
Militære Utgifter 10097.00 12000 12000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon 27.01 5.5 5.5 10 10 10
Industriproduksjonen 8.20 4.1 4.1 8 8 8
Lagerendringer 664173.00 241815 241815 241815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) 15.56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Sementproduksjon 4605.00 4100 4100 4000 4000 4000
Elektrisitets~~pos=trunc 9966.00 15539 15539 9804 9804 10104

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 39.40 40 38 40 42 44
Forbruk 36948148.00 11692256 11692256 38426074 38610815 40155247
Bensinpriser 0.81 0.84 0.87 0.9 0.93 0.93
Konsumerkreditt 1031172.00 1041316 1062198 1086202 1077575 1147663
Privat-Sektor-Kreditt 7730344.00 6956547 6956547 7105947 7105947 7404748


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.