Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 159.09 160 161 162 164 166
Aksjemarkedet 41668.80 39771 38514 37299 36120 33763
10-årig statsobligasjon 9.91 10.02 10.14 10.26 10.38 10.62

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbeidsledighet 4.10 5.5 6 6 6 6
Inflasjon 8.91 10 7.5 8.5 6.5 7.5
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalanse -283592.00 -310000 -300000 -319200 -319500 -329000
Nåværende situasjon 778.00 -1200 -1500 -1700 -2000 -2500
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 90 85 85 85 85
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Forbrukertillit 43.04 45 48 50 50 50
Bedriftens Skattesats 29.00 31 29 29 29 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 35 35 35 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
BNP 278.22 270 282 282 282 282
Bnp Faste Priser 13570459.00 14429516 13366902 13909720 13909720 15078844
Brutto Nasjonal Produkt 14435379.00 15192429 14218848 14796263 14796263 15876089
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962.00 2176355 1802513 1875711 1875711 2274291
Bnp Per Innbygger 1185.50 1130 1190 1190 1190 1190
Bnp Per Innbygger Ppp 4690.50 4510 4590 4590 4590 4590
Bnp Fra Landbruk 2362209.00 2573919 2326776 2421264 2421264 2689745
Bnp Fra Construction 318064.00 377992 313293 326016 326016 395002
Bnp Fra Manufacturing 1663118.00 1835188 1638171 1704696 1704696 1917772
Bnp Fra Mining 349684.00 379808 344439 358426 358426 396900
Bnp Fra Tjenester 7803812.00 8176110 7686755 7998907 7998907 8544035
Bnp Fra Transport 1643625.00 1752498 1618971 1684716 1684716 1831361

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 4.10 5.5 6 6 6 6
Sysselsatte 61710.00 60000 59500 59500 59500 59500
Befolkning 219.00 221 225 225 225 225

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 8.91 10 7.5 8.5 6.5 7.5
Konsumprisindeksen Kpi 140.67 248 144 142 143 263
KjerneInflasjon 5.60 7.5 7 8.5 6 6.5
Bnp-Deflatoren 312.97 300 344 336 340 370
Produsentpriser 150.70 305 147 150 152 342
Inflasjonen (Månedlig) 1.70 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5
MatInflasjon 16.60 9.5 7.5 5.5 5.5 4
Kpi Transport 139.82 202 158 150 133 215
produsentprisene endring 5.10 4 5.5 12 3.5 4

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Internbankrente 7.17 10.6 7.01 7.01 7.01 9.1
Pengemengden M2 20743359.00 21085076 21248671 21812266 22333182 22939456
Innskudd Rente 5.82 6.98 6.76 6.76 6.76 5.48
Lån Til Privat Sektor 5145334.00 5000000 5916571 5494816 5477227 6064485
Valutareserver 19907.50 20229 20930 21646 22133 23079

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -283592.00 -310000 -300000 -319200 -319500 -329000
Nåværende situasjon 778.00 -1200 -1500 -1700 -2000 -2500
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 622882.00 614000 614000 656000 635000 641000
Eksport 339290.00 304000 314000 336800 315500 312000
Utenlandsgjeld 113803.00 118000 120000 117500 117500 118500
Pengeoverføringer 7147.00 5600 5700 5700 5900 5800
Utenlandske Direkte Investeringer 112.30 250 290 300 280 300
Råoljeproduksjon 85.00 85 92 92 92 95

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 90 85 85 85 85
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -3444.90 -1400 -5000 -3700 -3700 -1400
Offentlige Utgifter 1661397.00 1748715 1636476 1702932 1702932 1827407
Statens Inntekter 4900.70 4500 5000 5000 5000 5000
Statsgjeld 35555.40 40000 45000 45000 39000 41000
Fiscal Utgifter 8345.60 9500 8700 8700 8700 8700
Militære Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 29.00 31 29 29 29 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 35 35 35 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon 7.27 -1.5 5.5 20 8.5 10
Industriproduksjonen 5.20 2.5 15 9.5 6.5 10
Lagerendringer 213321.00 221602 241815 241815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) 9.94 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sementproduksjon 4143.00 3600 3600 3600 3600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 8677.00 9300 9500 10000 9700 10300

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 43.04 45 48 50 50 50
Forbruk 11101050.00 11704739 10934534 11378576 11378576 12231452
Bensinpriser 0.63 0.6 0.54 0.51 0.49 0.56
Konsumerkreditt 709287.00 704856 689366 725786 695179 736574
Privat-Sektor-Kreditt 6098897.00 6321232 6362517 6403801 6398500 6486370


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.