Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 165.65 167 168 169 170 172
Aksjemarkedet 42406.28 41028 39732 38477 37262 34830
10-årig statsobligasjon 9.35 9.46 9.57 9.68 9.8 10.02

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -1.5 -1.5 2.5 2.5 2.5
Arbeidsledighet 4.10 5.5 5.5 6 6 6
Inflasjon 8.21 7.8 10 7.5 8.5 7.5
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalanse -284315.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Nåværende situasjon -282.00 -850 -1200 -1500 -1700 -2500
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 90 90 85 85 85
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Forbrukertillit 35.61 40 45 48 50 50
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 -1.5 -1.5 2.5 2.5 2.5
BNP 278.22 270 270 282 282 282
Bnp Faste Priser 13570459.00 12935253 13366902 13909720 13909720 13701075
Brutto Nasjonal Produkt 14435379.00 13599021 14218848 14796263 14796263 14574320
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962.00 1978063 1802513 1875711 1875711 1847575
Bnp Per Innbygger 1185.50 1130 1130 1190 1190 1190
Bnp Per Innbygger Ppp 4690.50 4510 4510 4590 4590 4590
Bnp Fra Landbruk 2362209.00 2307237 2326776 2421264 2421264 2384945
Bnp Fra Construction 318064.00 338942 313293 326016 326016 321125
Bnp Fra Manufacturing 1663118.00 1642527 1638171 1704696 1704696 1679126
Bnp Fra Mining 349684.00 351317 344439 358426 358426 353050
Bnp Fra Tjenester 7803812.00 7340842 7686755 7998907 7998907 7878924
Bnp Fra Transport 1643625.00 1566617 1618971 1684716 1684716 1659445

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 4.10 5.5 5.5 6 6 6
Sysselsatte 61710.00 60000 60000 59500 59500 59500
Befolkning 219.00 221 221 225 225 225

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 8.21 7.8 10 7.5 8.5 7.5
Konsumprisindeksen Kpi 136.23 137 144 142 143 154
KjerneInflasjon 5.60 6.5 7.5 7 8.5 6.5
Bnp-Deflatoren 312.97 306 344 336 340 370
Produsentpriser 144.96 145 147 150 152 153
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.6 0.5 0.3 0.8 0.5
MatInflasjon 17.80 10 9.5 7.5 5.5 4
Kpi Transport 138.74 152 158 150 133 170
produsentprisene endring 3.30 3.5 4 5.5 12 4

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Internbankrente 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01 7.01
Pengemengden M2 20640136.00 20821482 21085076 21248671 21812266 22939456
Innskudd Rente 6.76 6.76 6.76 6.76 6.76 6.76
Lån Til Privat Sektor 5343636.00 5013770 5916571 5494816 5477227 6064485
Valutareserver 16942.90 19497 20229 20930 21646 23079

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -284315.00 -260000 -310000 -300000 -319200 -329000
Nåværende situasjon -282.00 -850 -1200 -1500 -1700 -2500
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 549852.00 510000 614000 614000 656000 641000
Eksport 265537.00 250000 304000 314000 336800 312000
Utenlandsgjeld 112858.00 114000 118000 120000 117500 118500
Pengeoverføringer 6122.00 5500 5600 5700 5700 5800
Utenlandske Direkte Investeringer 120.00 180 250 290 300 300
Råoljeproduksjon 85.00 85 85 92 92 95

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 84.80 90 90 85 85 85
Offentlige Budsjetter -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -3444.90 -5000 -5000 -3700 -3700 -3700
Offentlige Utgifter 1661397.00 1488197 1636476 1702932 1702932 1677388
Statens Inntekter 4900.70 4500 4500 5000 5000 5000
Statsgjeld 34489.20 36500 40000 45000 45000 41000
Fiscal Utgifter 8345.60 9500 9500 8700 8700 8700
Militære Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -8.34 -6.5 -1.5 5.5 20 10
Industriproduksjonen -7.70 -7.5 2.5 5 20 10
Lagerendringer 213321.00 221602 221602 241815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) 24.44 5.5 3.5 2.5 2.5 2.5
Sementproduksjon 3524.00 3250 3600 3600 3600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 8677.00 14400 9300 9500 10000 10300

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 35.61 40 45 48 50 50
Forbruk 11101050.00 10500038 10934534 11378576 11378576 11207898
Bensinpriser 0.63 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
Konsumerkreditt 678223.00 670292 689366 725786 695179 706600
Privat-Sektor-Kreditt 6258898.00 6279947 6321232 6362517 6403801 6486370


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.