Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 166.15 167 168 170 171 173
Aksjemarkedet 30782.66 29097 28178 27288 26426 24701
10-årig statsobligasjon 9.11 9.77 9.88 10 10.11 10.35

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.29 2.5 2.5 2.5 3 3
Arbeidsledighet 5.70 6 6 6 6.1 6.1
Inflasjon 10.74 7.5 8 13 13 11
Rentesats 11.00 10 10 10 10 10
Handelsbalanse -298169.00 -368000 -310000 -330000 -330000 -329000
Nåværende situasjon -661.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 74 74 74 75 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
Forbrukertillit 44.03 30.5 33 35 40 42
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.29 2.5 2.5 2.5 3 3
BNP 320.00 340 340 340 350 350
Bnp Faste Priser 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13493732 13831076
Brutto Nasjonal Produkt 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14207169 14562348
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2035214 2086094
Bnp Per Innbygger 1196.60 1230 1230 1230 1250 1250
Bnp Per Innbygger Ppp 4927.90 4951 5328 5328 4951 4926
Bnp Fra Landbruk 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2406995 2467170
Bnp Fra Construction 343183.00 351763 351763 351763 353478 362315
Bnp Fra Manufacturing 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1716173 1759077
Bnp Fra Mining 344832.00 353453 353453 353453 355177 364056
Bnp Fra Tjenester 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7645872 7837019
Bnp Fra Transport 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1638845 1679816

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.70 6 6 6 6.1 6.1
Sysselsatte 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
Befolkning 219.00 221 221 221 225 225
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 32000 32000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 18000 18000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 54000 54000 54000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 10.74 7.5 8 13 13 11
Konsumprisindeksen Kpi 131.69 265 278 297 149 330
KjerneInflasjon 8.20 6 6.5 7.3 7.3 7.3
Bnp-Deflatoren 284.14 305 307 321 321 356
Produsentpriser 141.92 295 303 312 159 349
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
MatInflasjon 16.20 6.5 4 3.5 3.5 4
Kpi Transport 139.18 241 253 269 157 298
produsentprisene endring 10.69 11.5 10 12 12 12

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 11.00 10 10 10 10 10
Internbankrente 13.24 12.24 12.24 12.24 12.24 12.24
Pengemengden M2 18349494.00 18200000 18200000 19500000 19500000 19500000
Innskudd Rente 10.43 10.43 9.43 6.98 9.43 5.48
Lån Til Privat Sektor 6006671.00 5300923 5217375 6156838 6186871 6341543
Valutareserver 16003.40 14800 14500 16200 16200 16800

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -298169.00 -368000 -310000 -330000 -330000 -329000
Nåværende situasjon -661.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1 -2.1
Import 628372.00 646000 560000 634000 634000 641000
Eksport 330203.00 278000 250000 304000 304000 312000
Utenlandsgjeld 111047.00 112334 114000 118000 118000 119957
Pengeoverføringer 5918.00 5900 5500 5600 5600 5600
Utenlandske Direkte Investeringer 487.00 210 180 250 300 300
Råoljeproduksjon 92.00 93 93 98 98 98

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 74 74 74 75 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
Regjeringens budsjetter verdi -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
Offentlige Utgifter 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1635307 1676190
Statens Inntekter 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
Statsgjeld 32130.60 36000 36500 40000 40000 43000
Fiscal Utgifter 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
Militære Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 29.00 29 29 29 29 29
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon -6.30 -3 3.5 6.2 6.2 6.2
Industriproduksjonen 160.02 2.5 2.2 7 7 7
Lagerendringer 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.18 0.5 -1.5 0.8 0.8 0.8
Sementproduksjon 3136.00 2600 3250 3600 3600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 13482.00 15500 14400 9300 9300 10300

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 44.03 30.5 33 35 40 42
Forbruk 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11434082 11719934
Bensinpriser 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44
Konsumerkreditt 699864.00 693211 697511 717361 720860 738881
Privat-Sektor-Kreditt 6232764.00 5780000 5780000 6800000 6800000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.