Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 156.05 157 158 160 162 165
Aksjemarkedet 34186.26 31559 31049 30545 30051 29087
10-årig statsobligasjon 11.34 12.85 13.02 13.18 13.35 13.7
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 2.8 3.3 3.3 3.3 3.3
Arbeidsledighet 5.70 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7
Inflasjon 12.55 6.5 6.5 5 6 6
Rentesats 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
Handelsbalanse -314835.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Nåværende situasjon -3242.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 74 74 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Forbrukertillit 44.27 46.3 48 45 48 45.8
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 2.8 3.3 3.3 3.3 3.3
BNP 312.57 320 340 340 340 340
Bnp Faste Priser 13100711.00 13808149 13690243 13533034 13533034 14429516
Brutto Nasjonal Produkt 13793368.00 14538210 14414070 14248549 14248549 15192429
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 2082637 2064853 2041142 2041142 2176355
Bnp Per Innbygger 1196.60 1410 1520 1520 1520 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 4927.90 5269 5328 5328 5328 5328
Bnp Fra Landbruk 2336888.00 2463080 2442048 2414005 2414005 2573919
Bnp Fra Construction 343183.00 361715 358626 354508 354508 377992
Bnp Fra Manufacturing 1666187.00 1756161 1741165 1721171 1721171 1835188
Bnp Fra Mining 344832.00 363453 360349 356211 356211 379808
Bnp Fra Tjenester 7423177.00 7824029 7757220 7668142 7668142 8176110
Bnp Fra Transport 1591112.00 1677032 1662712 1643619 1643619 1752498
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 5.70 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7
Befolkning 212.22 214 215 215 215 215
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 12.55 6.5 6.5 5 6 6
Konsumprisindeksen Kpi 257.87 234 251 257 259 248
KjerneInflasjon 8.20 7.1 6.5 6 6.5 7.3
Produsentpriser 275.49 280 285 295 303 314
Inflasjonen (Månedlig) 0.75 -0.1 0.2 0.3 0.5 0.5
MatInflasjon 13.35 6.5 6 3.5 4 3.5
Kpi Transport 234.20 191 221 225 235 202
produsentprisene endring 15.63 13 12.5 11.5 10 12
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
Internbankrente 13.94 10.6 10.6 14.85 13.85 10.6
Pengemengden M2 17351910.00 18200000 18200000 18200000 18200000 19500000
Innskudd Rente 9.57 7.73 7.48 10.23 9.23 6.98
Lån Til Privat Sektor 5069760.00 4795000 5244276 5319282 5297081 5000000
Valutareserver 15144.00 16500 15500 14800 14500 16200
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -314835.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
Nåværende situasjon -3242.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 276276.00 295000 265000 278000 250000 304000
Import 591111.00 625000 565000 646000 560000 634000
Utenlandsgjeld 106312.00 109000 110334 112334 114000 118000
Pengeoverføringer 5747.00 5950 6000 5900 5500 5600
Råoljeproduksjon 92.00 97 93 93 93 98
Utenlandske Direkte Investeringer 198.00 280 110 210 180 250
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 74 74 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -2260.40 -1450 -1400 -2100 -2100 -1400
Offentlige Utgifter 1587677.00 1673412 1659122 1640070 1640070 1748715
Statens Inntekter 5228.00 5900 6100 6100 6100 6100
Statsgjeld 33023.90 33000 35000 36000 36500 40000
Fiscal Utgifter 7488.40 7850 8200 8200 8200 8200
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -3.25 5.6 5 -3 3.5 6.2
Industriproduksjonen -3.28 6.5 3.2 2.5 2.2 7
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.92 0.7 1.5 0.5 -1.5 0.8
Sementproduksjon 3110.00 3100 3600 2600 3250 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 13482.00 9000 10500 15500 14400 9300
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 44.27 46.3 48 45 48 45.8
Forbruk 11101050.00 11200707 11105066 11467385 11467385 11704739
Konsumerkreditt 688377.00 674503 668744 677379 686724 704856
Bensinpriser 0.73 0.61 0.59 0.64 0.62 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 5991800.00 5780000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.