Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 155.16 148 149 151 152 155
Aksjemarkedet 35572.95 35439 34910 34392 33877 32875
10-årig statsobligasjon 14.14 14.31 14.49 14.67 14.86 15.23
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 4 4 4 5 5
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7
Inflasjon 9.11 7.5 6.7 6.5 6.5 6
Rentesats 12.25 12.25 15 15 12.25 9.75
Handelsbalanse -375354.00 -452000 -337000 -330000 -340000 -330000
Nåværende situasjon -1973.00 -4200 -4000 -3800 -4000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -5.80 -5.2 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 73.5 73.5 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1
Forbrukertillit 43.10 47.2 46.1 46.3 48 45.8
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 4 4 4 5 5
BNP 304.95 335 335 335 360 360
Bnp Faste Priser 13100711.00 13096982 13096982 13808149 13690243 14429516
Brutto Nasjonal Produkt 13793368.00 13787404 13787404 14538210 14414070 15192429
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 1970341 1970341 2082637 2064853 2176355
Bnp Per Innbygger 1222.52 1410 1410 1410 1520 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 5034.70 5269 5269 5269 5328 5328
Bnp Fra Landbruk 2336888.00 2407927 2407927 2463080 2442048 2573919
Bnp Fra Construction 343183.00 338091 338091 361715 358626 377992
Bnp Fra Manufacturing 1666187.00 1657887 1657887 1756161 1741165 1835188
Bnp Fra Mining 344832.00 358093 358093 363453 360349 379808
Bnp Fra Tjenester 7423177.00 7396470 7396470 7824029 7757220 8176110
Bnp Fra Transport 1591112.00 1635507 1635507 1677032 1662712 1752498
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7
Befolkning 200.16 221 221 193 185 185
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 9.11 7.5 6.7 6.5 6.5 6
Konsumprisindeksen Kpi 245.94 241 244 234 251 248
KjerneInflasjon 7.00 6.8 7.2 7.1 6.5 7.3
Produsentpriser 263.29 263 262 272 283 305
Inflasjonen (Månedlig) 0.78 0.5 0.3 -0.1 0.8 0.2
MatInflasjon 8.58 8.5 7.5 6.5 6 3.5
Kpi Transport 220.70 207 219 191 221 202
produsentprisene endring 13.99 12.2 9.8 10 11.5 12
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 12.25 12.25 15 15 12.25 9.75
Internbankrente 11.09 10.6 13.35 13.35 10.6 9.85
Pengemengden M2 16523643.00 17100000 17500000 18200000 18200000 19500000
Innskudd Rente 7.88 7.79 10.54 10.54 7.79 7.04
Lån Til Privat Sektor 5127862.00 4725000 4780000 4795000 4795000 5000000
Valutareserver 17397.60 17350 17450 17500 17500 17200
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -375354.00 -452000 -337000 -330000 -340000 -330000
Nåværende situasjon -1973.00 -4200 -4000 -3800 -4000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -5.80 -5.2 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1
Eksport 295541.00 232000 221000 295000 265000 304000
Import 670895.00 684000 558000 625000 605000 634000
Utenlandsgjeld 105841.00 105000 107000 115000 115000 123000
Pengeoverføringer 5065.00 5080 5120 5150 5150 5200
Råoljeproduksjon 92.00 95 96 97 93 98
Utenlandske Direkte Investeringer 3794.70 3900 3900 3900 4100 4100
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 73.5 73.5 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -2260.40 -1450 -1450 -1450 -1400 -1400
Offentlige Utgifter 1587677.00 1465942 1465942 1673412 1659122 1748715
Statens Inntekter 5228.00 5900 5900 5900 6100 6100
Statsgjeld 27794.90 25150 25700 26000 26000 27000
Fiscal Utgifter 4788.40 7350 7350 7350 7500 7500
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriell Produksjon -6.68 5.3 5.4 5.6 5 6.2
Industriproduksjonen -10.63 6.3 6.6 6.5 3.2 7
Lagerendringer 209611.00 214000 214000 214000 221000 221000
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.89 0.5 0.6 0.7 1.5 0.8
Sementproduksjon 3566.00 3350 3380 3400 3400 3700
Elektrisitets~~pos=trunc 8556.00 7070 9180 10500 10500 12300
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 43.10 47.2 46.1 46.3 48 45.8
Forbruk 10626857.00 11200707 11200707 11200707 11105066 11704739
Konsumerkreditt 664786.00 638970 656381 674503 668744 704856
Bensinpriser 0.72 0.64 0.62 0.61 0.59 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 6049651.00 5720000 5740000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.