Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 167.46 169 169 170 171 172
Aksjemarkedet 46575.18 46059 44935 43840 42768 40707
10-årig statsobligasjon 9.80 9.83 9.9 9.98 10.06 10.21

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 3.94 1.5 1.5 3 3 3
Arbeidsledighet 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Inflasjon 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalanse -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Nåværende situasjon -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 88 88 83 83 83
Offentlige Budsjetter -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Forbrukertillit 44.12 50 46 44 48 50
Bedriftens Skattesats 29.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 3.94 1.5 1.5 3 3 3
BNP 263.69 280 280 292 292 292
Bnp Faste Priser 13777357.00 13356478 13984017 14190678 14190678 14403538
Brutto Nasjonal Produkt 15262040.00 14651910 15490971 15719901 15719901 15955700
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1910389.00 1857411 1939045 1967701 1967701 1997216
Bnp Per Innbygger 1168.34 1190 1190 1250 1250 1250
Bnp Per Innbygger Ppp 4622.77 4590 4590 4680 4680 4680
Bnp Fra Landbruk 2502181.00 2397642 2539714 2577246 2577246 2615905
Bnp Fra Construction 340146.00 322835 345248 350350 350350 355606
Bnp Fra Manufacturing 1667362.00 1688065 1692372 1717383 1717383 1743144
Bnp Fra Mining 309823.00 354929 314470 319118 319118 323904
Bnp Fra Tjenester 8041169.00 7920869 8161787 8282404 8282404 8406640
Bnp Fra Transport 1588101.00 1668279 1611923 1635744 1635744 1660280

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
Sysselsatte 61710.00 59500 59500 60500 60500 60500
Befolkning 221.00 225 225 230 230 230

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 8.40 9.5 8 9 8 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 147.61 151 152 157 156 157
KjerneInflasjon 6.30 6 6.5 5.5 4.1 6.5
Bnp-Deflatoren 346.29 343 374 377 374 387
Produsentpriser 169.82 173 178 184 172 187
Inflasjonen (Månedlig) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
MatInflasjon 9.96 12 12 10 4 4
Kpi Transport 149.96 155 150 156 155 155
produsentprisene endring 17.10 18 19 13 5 5

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Internbankrente 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Pengemengden M2 23576191.00 22453442 22646546 22839649 23032752 23418958
Innskudd Rente 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Lån Til Privat Sektor 5608109.00 5247195 5572860 5717582 5883803 5740045
Valutareserver 24776.90 22863 22967 23071 23175 23383

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -696238.00 -315383 -306421 -301176 -298064 -295730
Nåværende situasjon -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
Import 1063928.00 634189 645713 657237 668761 691808
Eksport 367690.00 318806 339292 356061 370697 396078
Utenlandsgjeld 122199.00 117500 118500 118000 118000 118500
Pengeoverføringer 7957.00 6100 6500 6300 6100 6100
Utenlandske Direkte Investeringer 89.90 161 162 163 164 167
Råoljeproduksjon 83.00 140 150 150 150 150

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 88 88 83 83 83
Offentlige Budsjetter -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
Regjeringens budsjetter verdi -3376.30 -4657 -1400 -4657 -4964 -4964
Offentlige Utgifter 1692596.00 1686318 1717985 1743374 1743374 1769524
Statens Inntekter 6272.20 5000 5000 5500 5500 5500
Statsgjeld 38697.50 38118 38767 39415 40064 41361
Fiscal Utgifter 9648.50 9657 9657 10464 10464 10464
Militære Utgifter 10097.00 10000 10000 12000 12000 12000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 29.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon 1.77 8.5 6.5 3.5 5.5 10
Industriproduksjonen 18.56 6.5 5.5 3.5 4.1 8
Lagerendringer 220438.00 211815 211815 241815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.62 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
Sementproduksjon 4100.00 5100 4800 4300 4100 4000
Elektrisitets~~pos=trunc 14518.00 14830 9492 8579 15539 9804

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 44.12 50 46 44 48 50
Forbruk 11242554.00 11267566 11411192 11579831 11579831 11753528
Bensinpriser 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
Konsumerkreditt 902382.00 744011 794861 861382 912457 818707
Privat-Sektor-Kreditt 6738824.00 6732446 6807146 6881846 6956547 7105947


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.