Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 154.13 156 157 158 159 161
Aksjemarkedet 42633.03 41543 40897 40264 39640 38419
10-årig statsobligasjon 11.08 11.15 11.29 11.42 11.55 11.83
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Arbeidsledighet 5.70 6 6 6 6 6.1
Inflasjon 12.42 12 11 8 13 11
Rentesats 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
Handelsbalanse -316766.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
Nåværende situasjon -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 74 74 74 74 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Forbrukertillit 41.92 48 45 48 45.8 45.8
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
BNP 312.57 340 340 340 340 350
Bnp Faste Priser 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13428229 13831076
Brutto Nasjonal Produkt 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14138202 14562348
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2025334 2086094
Bnp Per Innbygger 1196.60 1230 1230 1230 1230 1250
Bnp Per Innbygger Ppp 4927.90 5328 5328 5328 5328 5328
Bnp Fra Landbruk 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2395310 2467170
Bnp Fra Construction 343183.00 351763 351763 351763 351763 362315
Bnp Fra Manufacturing 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1707842 1759077
Bnp Fra Mining 344832.00 353453 353453 353453 353453 364056
Bnp Fra Tjenester 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7608756 7837019
Bnp Fra Transport 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1630890 1679816
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.70 6 6 6 6 6.1
Sysselsatte 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
Befolkning 212.22 221 221 221 221 225
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 31000 32000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 17000 18000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 52000 54000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00 21600 21600 21600 22000 23000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 12.42 12 11 8 13 11
Konsumprisindeksen Kpi 262.82 270 274 278 297 330
KjerneInflasjon 8.20 6.5 6 6.5 7.3 7.3
Bnp-Deflatoren 284.14 318 315 307 321 356
Produsentpriser 278.19 285 295 303 312 349
Inflasjonen (Månedlig) -0.29 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
MatInflasjon 16.88 10 6.5 4 3.5 4
Kpi Transport 237.90 237 248 253 269 298
produsentprisene endring 12.30 12.5 11.5 10 12 12
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
Internbankrente 13.28 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
Pengemengden M2 17778928.00 18200000 18200000 18200000 19500000 19500000
Innskudd Rente 10.32 10.32 10.32 9.57 9.57 9.57
Lån Til Privat Sektor 6006671.00 5278087 5300923 5217375 6156838 6341543
Valutareserver 16003.40 15500 14800 14500 16200 16800
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -316766.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
Nåværende situasjon -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
Eksport 312420.00 265000 278000 250000 304000 312000
Import 612215.00 565000 646000 560000 634000 641000
Utenlandsgjeld 106891.00 110334 112334 114000 118000 119957
Pengeoverføringer 5918.00 6000 5900 5500 5600 5600
Råoljeproduksjon 92.00 93 93 93 98 98
Utenlandske Direkte Investeringer 487.00 110 210 180 250 300
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 74 74 74 74 75
Offentlige Budsjetter -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
Regjeringens budsjetter verdi -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
Offentlige Utgifter 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1627369 1676190
Statens Inntekter 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
Statsgjeld 32130.60 35000 36000 36500 40000 43000
Fiscal Utgifter 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
Militære Utgifter 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon -4.61 5 -3 3.5 6.2 6.2
Industriproduksjonen 128.34 3.2 2.5 2.2 7 7
Lagerendringer 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.09 1.5 0.5 -1.5 0.8 0.8
Sementproduksjon 3546.00 3600 2600 3250 3600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 13482.00 10500 15500 14400 9300 10300
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 41.92 48 45 48 45.8 45.8
Forbruk 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11378576 11719934
Konsumerkreditt 699864.00 672134 693211 697511 701793 722847
Bensinpriser 0.74 0.81 0.83 0.85 0.87 0.87
Privat-Sektor-Kreditt 6232764.00 5780000 5780000 5780000 6800000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.