Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 138.70 140 141 143 144 147
Aksjemarkedet 39543.77 37214 36693 36180 35674 34683
10-årig statsobligasjon 13.28 13.39 13.64 13.9 14.15 14.69
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
Inflasjon 6.17 7.1 6.5 6.8 7.4 6
Rentesats 10.00 10 10 10.25 10.5 11
Handelsbalanse -327232.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
Nåværende situasjon -4082.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
Offentlige Budsjetter -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
Forbrukertillit 49.29 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
BNP 304.95 335 335 335 335 360
Bnp Faste Priser 12416918.00 13087432 13087432 13087432 13087432 13676366
Brutto Nasjonal Produkt 13081028.00 13787404 13787404 13787404 13787404 14407837
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 2082637 2082637 2082637 2082637 2176355
Bnp Per Innbygger 1222.52 1410 1410 1410 1410 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 5034.70 5269 5269 5269 5269 5328
Bnp Fra Landbruk 2284561.00 2407927 2407927 2407927 2407927 2516284
Bnp Fra Construction 320769.00 338091 338091 338091 338091 353305
Bnp Fra Manufacturing 1572948.00 1657887 1657887 1657887 1657887 1732492
Bnp Fra Mining 339747.00 358093 358093 358093 358093 374208
Bnp Fra Tjenester 6970204.00 7346595 7346595 7346595 7346595 7677192
Bnp Fra Transport 1551714.00 1635507 1635507 1635507 1635507 1709104
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
Sysselsatte 62230.00 58500 58500 58500 58500 62000
Befolkning 200.16 221 221 221 221 225
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 6.17 7.1 6.5 6.8 7.4 6
Konsumprisindeksen Kpi 220.20 236 241 245 236 251
KjerneInflasjon 8.40 7.1 6.8 7.2 7.1 7.3
Bnp-Deflatoren 262.55 280 280 280 280 300
Produsentpriser 247.72 250 261 265 276 309
Eksportpriser 755.20 733 735 734 736 740
Importprisene 1309.40 1315 1350 1370 1380 1450
Inflasjonen (Månedlig) -0.41 0.4 0.5 0.3 -0.1 0.2
MatInflasjon 0.05 2.7 2.8 2.9 2.9 3.5
Kpi Transport 179.67 200 207 219 193 205
produsentprisene endring 12.10 11.1 11.3 11.4 11.5 12
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 10.00 10 10 10.25 10.5 11
Internbankrente 7.85 7.85 7.85 8.1 8.35 8.35
Pengemengde 5724881.94 5450000 5470000 5510000 5530000 5750000
Pengemengden M1 13321718.00 14500000 14800000 15000000 15600000 16400000
Pengemengden M2 16066649.00 16700000 17100000 17500000 18200000 19500000
Pengemengden M3 19784742.97 20500000 20900000 21000000 21200000 21500000
Innskudd Rente 4.48 4.48 4.48 4.73 4.98 4.98
Lån Til Privat Sektor 5101436.00 4710000 4725000 4780000 4795000 5000000
Valutareserver 13752.90 17250 17350 17450 17500 17200
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -327232.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
Nåværende situasjon -4082.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Eksport 287798.00 24950 23250 21200 22700 24500
Import 615030.00 655000 686000 650000 632000 650000
Utenlandsgjeld 96735.00 102000 105000 107000 115000 123000
Kjøpsbetingelser 57.10 55.74 54.44 53.58 53.33 51.03
Pengeoverføringer 5420.00 5050 5080 5120 5150 5200
Kapitalstrømmer -2919.00 -1800 -1750 -1600 -1400 -980
Råoljeproduksjon 85.00 95 95 96 97 98
Utenlandske Direkte Investeringer 3434.90 3900 3900 3900 3900 4100
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
Offentlige Budsjetter -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
Regjeringens budsjetter verdi -1863.80 -1450 -1450 -1450 -1450 -1400
Offentlige Utgifter 1587677.00 1673412 1673412 1673412 1673412 1748715
Statens Inntekter 4936.70 5900 5900 5900 5900 6100
Statsgjeld 26452.60 24900 25150 25700 26000 27000
Fiscal Utgifter 6800.50 7350 7350 7350 7350 7500
Militære Utgifter 10378.20 11000 11000 11000 11000 13000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon -0.64 5.2 5.3 5.4 5.6 6.2
Industriproduksjonen -0.60 6.1 6.3 6.6 6.5 7
Lagerendringer 209611.00 214000 214000 214000 214000 221000
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.55 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Sementproduksjon 3264.00 3300 3350 3380 3400 3700
Elektrisitets~~pos=trunc 14647.00 7180 7070 9180 10500 12300
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 49.29 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
Forbruk 10626857.00 11200707 11200707 11200707 11200707 11704739
Konsumerkreditt 639946.00 678000 701000 72000 75000 76500
Bensinpriser 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61
Privat-Sektor-Kreditt 6002962.00 5690000 5720000 5740000 5780000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.