Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 158.50 161 163 164 166 170
Aksjemarkedet 28764.63 29078 28659 28246 27839 27043
10-årig statsobligasjon 13.77 14.18 14.34 14.51 14.68 15.02
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Inflasjon 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
Rentesats 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Handelsbalanse -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Nåværende situasjon -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Forbrukertillit 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
BNP 312.57 320 320 340 340 340
Bnp Faste Priser 13100711.00 12773906 13467531 13533034 13533034 13911959
Brutto Nasjonal Produkt 13793368.00 14179582 14179582 14248549 14248549 14647509
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00 1921737 2031262 2041142 2041142 2098294
Bnp Per Innbygger 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
Bnp Fra Landbruk 2336888.00 2348529 2402321 2414005 2414005 2481597
Bnp Fra Construction 343183.00 329751 352792 354508 354508 364434
Bnp Fra Manufacturing 1666187.00 1616991 1712840 1721171 1721171 1769364
Bnp Fra Mining 344832.00 349260 354487 356211 356211 366185
Bnp Fra Tjenester 7423177.00 7214015 7631026 7668142 7668142 7882850
Bnp Fra Transport 1591112.00 1595162 1635663 1643619 1643619 1689640
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.90 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
Befolkning 200.16 221 193 185 185 185
Levelønn Family 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
Konsumprisindeksen Kpi 252.46 249 249 257 259 264
KjerneInflasjon 7.80 7.2 7.1 6.5 6 7.3
Produsentpriser 272.34 262 272 283 291 305
Inflasjonen (Månedlig) 2.30 0.3 -0.1 0.8 0.5 0.2
MatInflasjon 7.88 7.5 6.5 6 3.5 3.5
Kpi Transport 232.44 223 226 225 235 240
produsentprisene endring 13.46 9.8 10 11.5 10 12
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 13.25 13.25 15 15 14.5 12
Internbankrente 12.70 12.7 14.45 14.45 13.95 13.45
Pengemengden M2 16801403.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
Innskudd Rente 8.38 7.93 9.68 9.68 9.18 8.68
Lån Til Privat Sektor 5127862.00 4825110 5244276 5319282 5297081 5417337
Valutareserver 17397.60 17450 17500 17500 17300 17200
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
Nåværende situasjon -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
Eksport 266540.00 221000 295000 265000 238000 304000
Import 677510.00 558000 625000 605000 696000 634000
Utenlandsgjeld 105841.00 99199 101860 109334 109334 105222
Pengeoverføringer 5065.00 5120 5150 5150 5200 5200
Råoljeproduksjon 92.00 96 97 93 93 98
Utenlandske Direkte Investeringer 3794.70 3900 3900 4100 4100 4100
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 72.50 73.5 73.5 74 74 74
Offentlige Budsjetter -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -2260.40 -1450 -1450 -1400 -1400 -1400
Offentlige Utgifter 1587677.00 1429780 1632132 1640070 1640070 1685992
Statens Inntekter 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
Statsgjeld 27794.90 25700 26000 26000 26000 27000
Fiscal Utgifter 4788.40 7350 7350 7500 7500 7500
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 31.00 31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -3.96 5.4 5.6 5 -3 6.2
Industriproduksjonen -10.63 6.6 6.5 3.2 2.5 7
Lagerendringer 217127.00 214000 214000 221000 221000 221000
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
Sementproduksjon 3537.00 3180 3100 3600 2600 3600
Elektrisitets~~pos=trunc 7699.00 14180 9000 9000 14500 9300
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
Forbruk 11101050.00 10924409 11411879 11467385 11467385 11788471
Konsumerkreditt 664786.00 640189 657864 677379 686724 679574
Bensinpriser 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63
Privat-Sektor-Kreditt 6049651.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.