Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 156.65 158 159 160 161 163
Aksjemarkedet 48131.25 46911 45429 43995 42605 39824
10-årig statsobligasjon 9.76 9.88 9.99 10.11 10.23 10.46

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -0.38 1.5 1.5 1.5 4 4
Arbeidsledighet 4.40 5 5 5 5 5
Inflasjon 10.87 12 10.9 5 4 3.5
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalanse -560269.00 -320000 -320000 -329000 -329000 -329000
Nåværende situasjon -288.00 -1700 -2000 -2500 -2200 -3000
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 85 85 85 82 82
Offentlige Budsjetter -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Forbrukertillit 40.68 50 50 50 50 50
Bedriftens Skattesats 29.00 31 29 31 31 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 35 20 20 20

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -0.38 1.5 1.5 1.5 4 4
BNP 278.22 280 280 280 292 292
Bnp Faste Priser 13777357.00 13461813 13461813 15078844 13532559 14073861
Brutto Nasjonal Produkt 15262040.00 14651910 14651910 15876089 14651910 15237986
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1910389.00 1857411 1857411 2274291 1857411 1931708
Bnp Per Innbygger 1185.50 1190 1190 1190 1250 1250
Bnp Per Innbygger Ppp 4690.50 4590 4590 4590 4680 4680
Bnp Fra Landbruk 2502181.00 2397642 2397642 2689745 2397642 2493548
Bnp Fra Construction 340146.00 322835 322835 395002 322835 335748
Bnp Fra Manufacturing 1667362.00 1688065 1688065 1917772 1688065 1755587
Bnp Fra Mining 309823.00 354929 354929 396900 354929 369126
Bnp Fra Tjenester 8041169.00 7920869 7920869 8544035 7920869 8237704
Bnp Fra Transport 1588101.00 1668279 1668279 1831361 1668279 1735011

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 4.40 5 5 5 5 5
Sysselsatte 61710.00 59500 59500 59500 59500 59500
Befolkning 219.00 225 225 225 230 230

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 10.87 12 10.9 5 4 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 145.24 148 153 148 149 153
KjerneInflasjon 6.80 8.5 6 6.5 5.5 6.5
Bnp-Deflatoren 346.29 351 347 364 360 376
Produsentpriser 162.64 167 173 178 184 187
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5
MatInflasjon 15.30 5.5 5.5 4 3.5 4
Kpi Transport 141.62 138 157 146 149 151
produsentprisene endring 19.39 23 18 19 13 5

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 7.00 7 7 7 7 7
Internbankrente 7.65 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
Pengemengden M2 22212661.00 21812266 22333182 22939456 23540368 25193835
Innskudd Rente 5.55 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
Lån Til Privat Sektor 5520617.00 5441208 5349810 5222514 5222514 5431415
Valutareserver 22689.80 21646 22133 23079 23905 25960

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -560269.00 -320000 -320000 -329000 -329000 -329000
Nåværende situasjon -288.00 -1700 -2000 -2500 -2200 -3000
Nåværende situasjon mot BNP -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 814540.00 656000 635000 641000 641000 641000
Eksport 254271.00 336800 315500 312000 312000 312000
Utenlandsgjeld 116309.00 117500 117500 118500 118000 118500
Pengeoverføringer 7265.00 6000 6100 6500 6300 5900
Utenlandske Direkte Investeringer 158.40 300 280 300 300 300
Råoljeproduksjon 138.00 90 90 90 90 90

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 87.00 85 85 85 82 82
Offentlige Budsjetter -8.10 -6.5 -6.5 -6.5 -5 -5
Regjeringens budsjetter verdi -3376.30 -4000 -4000 -1400 -4000 -3200
Offentlige Utgifter 1692596.00 1686318 1686318 1827407 1686318 1753771
Statens Inntekter 6272.20 5000 5000 5000 5500 5500
Statsgjeld 36612.60 45000 39000 41000 39000 41000
Fiscal Utgifter 9648.50 9000 9000 9000 8700 8700
Militære Utgifter 10097.00 10000 10000 10000 12000 12000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 29.00 31 29 31 31 31
Personalinntekt skattesats 35.00 20 35 20 20 20
Salgsskatt 17.00 17 17 17 17 17

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon 23.33 20 8.5 10 3.5 10
Industriproduksjonen 22.90 9.5 6.5 10 10 10
Lagerendringer 220438.00 211815 211815 211815 241815 241815
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.91 5.5 2.5 2.5 2.5 1.5
Sementproduksjon 4711.00 4500 5100 4800 4300 4000
Elektrisitets~~pos=trunc 14518.00 10000 9700 10300 9800 10300

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 40.68 50 50 50 50 50
Forbruk 11242554.00 11267566 11267566 12231452 11267566 11718268
Bensinpriser 0.70 0.65 0.61 0.56 0.55 0.53
Konsumerkreditt 783114.00 718705 685815 736574 794861 826655
Privat-Sektor-Kreditt 6603982.00 6403801 6398500 6486370 6498550 6651953


Pakistan - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.