Markeder Siste Referanse
Valuta 166 2020-09
Aksjemarkedet 42505 2020-09
10-årig statsobligasjon 9.35 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 2019-12
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Inflasjon 8.21 2020-08
Rentesats 7 2020-08
Handelsbalanse -284315 2020-08
Nåværende situasjon -282 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 84.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Forbrukertillit 35.61 2020-07
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 304386 2020-09
Coronavirus dødsfall 6408 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 291683 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 2019-12
BNP 278 2019-12
Bnp Faste Priser 13570459 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 14435379 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962 2019-12
Bnp Per Innbygger 1186 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4690 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2362209 2019-12
Bnp Fra Construction 318064 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1663118 2019-12
Bnp Fra Mining 349684 2019-12
Bnp Fra Tjenester 7803812 2019-12
Bnp Fra Transport 1643625 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 219 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 8.21 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 136 2020-08
KjerneInflasjon 5.6 2020-08
Bnp-Deflatoren 313 2019-12
Produsentpriser 145 2020-08
Eksportpriser 831 2020-06
Importprisene 1352 2020-06
KPI Housing Utilities 132 2020-08
Kpi Transport 139 2020-08
MatInflasjon 17.8 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-08
produsentprisene endring 3.3 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2020-08
Internbankrente 7.01 2020-07
Pengemengde 7704254 2020-07
Pengemengden M1 17158748 2020-07
Pengemengden M2 20529755 2020-07
Pengemengden M3 24854203 2020-07
Innskudd Rente 6.76 2020-06
Valutareserver 16943 2020-05
Lån Til Privat Sektor 5343636 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -284315 2020-08
Nåværende situasjon -282 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 265537 2020-08
Import 549852 2020-08
Utenlandsgjeld 112858 2020-06
Kjøpsbetingelser 61.4 2020-06
Pengeoverføringer 6122 2020-06
Gullreserver 64.6 2020-06
Kapitalstrømmer -1697 2020-06
Råoljeproduksjon 85 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 120 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 7.89 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3445 2019-12
Offentlige Utgifter 1661397 2019-12
Statens Inntekter 4901 2019-12
Kreditt-Rating 25 2020-09
Fiscal Utgifter 8346 2019-12
Statsgjeld 34489 2020-05
Militære Utgifter 12686 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 4.33 2020-07
Industriproduksjonen -7.7 2020-06
Lagerendringer 213321 2019-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 4100 2020-07
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 32 2019-12
Korrupsjon Rank 120 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8677 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.22 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 35.61 2020-07
Forbruk 11101050 2019-12
Konsumerkreditt 678223 2020-05
Bensinpriser 0.63 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 6258898 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 304386 2020-09
Coronavirus dødsfall 6408 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 291683 2020-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.