Markeder Siste Referanse
Valuta 157 2021-03
Aksjemarkedet 45837 2021-03
10-årig statsobligasjon 10.21 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.38 2020-12
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Inflasjon 8.7 2021-02
Rentesats 7 2021-01
Handelsbalanse -417562 2021-01
Nåværende situasjon 266 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2020-06
Regjeringens gjeld mot BNP 87 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.1 2020-12
Forbrukertillit 43.05 2021-01
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 585435 2021-03
Coronavirus dødsfall 13076 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 556769 2021-03

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -0.38 2020-12
BNP 278 2019-12
Bnp Faste Priser 13332570 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 14435379 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962 2019-12
Bnp Per Innbygger 1186 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4690 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2362209 2019-12
Bnp Fra Construction 318064 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1663118 2019-12
Bnp Fra Mining 349684 2019-12
Bnp Fra Tjenester 7803812 2019-12
Bnp Fra Transport 1643625 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 219 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 8.7 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 141 2021-01
KjerneInflasjon 5.4 2021-01
Bnp-Deflatoren 313 2019-12
Produsentpriser 154 2021-01
Eksportpriser 887 2020-09
Importprisene 1378 2020-09
KPI Housing Utilities 137 2021-01
Kpi Transport 141 2021-01
MatInflasjon 6.7 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.68 2020-12
produsentprisene endring 9.5 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2021-01
Internbankrente 7.19 2020-12
Pengemengde 7711327 2021-01
Pengemengden M1 17951427 2020-12
Pengemengden M2 21604282 2020-12
Pengemengden M3 25970981 2020-12
Innskudd Rente 5.67 2020-12
Valutareserver 19908 2020-08
Lån Til Privat Sektor 5145334 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -417562 2021-01
Nåværende situasjon 266 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP -1.1 2020-06
Eksport 342210 2021-01
Import 759772 2021-01
Utenlandsgjeld 115756 2020-12
Kjøpsbetingelser 64.3 2020-09
Pengeoverføringer 7060 2020-12
Gullreserver 64.64 2020-12
Kapitalstrømmer -848 2020-12
Råoljeproduksjon 85 2020-10
Utenlandske Direkte Investeringer 112 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 7.54 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 87 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.1 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -3376 2020-12
Offentlige Utgifter 1661397 2019-12
Statens Inntekter 6272 2020-12
Kreditt-Rating 25 2021-03
Fiscal Utgifter 9648 2020-12
Statsgjeld 35555 2020-07
Militære Utgifter 12686 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 11.2 2020-12
Industriproduksjonen 13.6 2020-11
Lagerendringer 213321 2019-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 4133 2020-12
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 31 2020-12
Korrupsjon Rank 124 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14735 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.98 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.05 2021-01
Forbruk 11101050 2019-12
Konsumerkreditt 783114 2020-12
Bensinpriser 0.71 2021-02
Privat-Sektor-Kreditt 6098897 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 585435 2021-03
Coronavirus dødsfall 13076 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 556769 2021-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.