Markeder Siste Referanse
Valuta 139 2019-02
Aksjemarkedet 40071 2019-02
10-årig statsobligasjon 13.07 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.79 2017-12
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Inflasjon 7.19 2019-01
Rentesats 10.25 2019-01
Handelsbalanse -341272 2019-01
Nåværende situasjon -4082 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.7 2018-09
Regjeringens gjeld mot BNP 67.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2017-12
Forbrukertillit 51.82 2019-01
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.79 2017-12
BNP 305 2017-12
Bnp Faste Priser 12416918 2017-12
Brutto Nasjonal Produkt 13081028 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2017-12
Bnp Per Innbygger 1223 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5035 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2284561 2017-12
Bnp Fra Construction 320769 2017-12
Bnp Fra Manufacturing 1572948 2017-12
Bnp Fra Mining 339747 2017-12
Bnp Fra Tjenester 6970204 2017-12
Bnp Fra Transport 1551714 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Sysselsatte 62230 2017-12
Arbeidsledige 3790 2017-12
Befolkning 200 2017-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7.19 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 236 2019-01
KjerneInflasjon 8.7 2019-01
Bnp-Deflatoren 263 2017-12
Produsentpriser 247 2019-01
Eksportpriser 755 2018-09
Importprisene 1309 2018-09
Kpi Transport 210 2019-01
MatInflasjon 1.58 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-01
produsentprisene endring 9.9 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 10.25 2019-01
Internbankrente 10.35 2018-12
Pengemengde 5618802 2018-12
Pengemengden M1 13470941 2018-12
Pengemengden M2 16352719 2018-12
Pengemengden M3 20075978 2018-12
Innskudd Rente 4.48 2017-12
Valutareserver 13753 2018-12
Lån Til Privat Sektor 5101436 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -341272 2019-01
Nåværende situasjon -4082 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.7 2018-09
Eksport 283372 2019-01
Import 624644 2019-01
Utenlandsgjeld 99108 2018-12
Kjøpsbetingelser 57.1 2018-09
Pengeoverføringer 5420 2018-09
Gullreserver 64.6 2019-03
Kapitalstrømmer -2919 2018-12
Råoljeproduksjon 85 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 3435 2017-12
Terrorisme - Hovedsiden 8.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 67.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -1864 2017-12
Offentlige Utgifter 1587677 2017-12
Statens Inntekter 4937 2017-12
Kreditt-Rating 19.09
Fiscal Utgifter 6800 2017-12
Statsgjeld 26453 2018-11
Militære Utgifter 10378 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -10.1 2018-12
Industriproduksjonen -0.6 2018-11
Lagerendringer 209611 2017-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3226 2018-12
Konkurranseevne Index 51.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 107 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 136 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14647 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -8.25 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 51.82 2019-01
Forbruk 10626857 2017-12
Konsumerkreditt 639946 2018-12
Bensinpriser 0.65 2019-01
Privat-Sektor-Kreditt 6002962 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.