Markeder Siste Referanse
Valuta 156 2019-10
Aksjemarkedet 33899 2019-10
10-årig statsobligasjon 11.3 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Inflasjon 12.55 2019-09
Rentesats 13.25 2019-09
Handelsbalanse -314835 2019-09
Nåværende situasjon -3168 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Forbrukertillit 44.27 2019-09
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
BNP 313 2018-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1197 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4928 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 212 2018-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 12.55 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 258 2019-09
KjerneInflasjon 8.2 2019-09
Bnp-Deflatoren 284 2018-12
Produsentpriser 275 2019-09
Eksportpriser 820 2019-06
Importprisene 1397 2019-06
KPI Housing Utilities 238 2019-09
Kpi Transport 234 2019-09
MatInflasjon 13.35 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.75 2019-09
produsentprisene endring 15.63 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.25 2019-09
Internbankrente 13.94 2019-08
Pengemengde 6325947 2019-09
Pengemengden M1 14440350 2019-08
Pengemengden M2 17430036 2019-08
Pengemengden M3 21287777 2019-08
Innskudd Rente 9.57 2019-07
Valutareserver 15644 2019-08
Lån Til Privat Sektor 5057974 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -314835 2019-09
Nåværende situasjon -3168 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 276276 2019-09
Import 591111 2019-09
Utenlandsgjeld 106312 2019-06
Kjøpsbetingelser 58.7 2019-06
Pengeoverføringer 5747 2019-06
Gullreserver 64.63 2019-09
Kapitalstrømmer -284 2019-06
Råoljeproduksjon 92 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 198 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 8.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 19.09
Fiscal Utgifter 7488 2018-12
Statsgjeld 32240 2019-08
Militære Utgifter 12686 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -3.24 2019-07
Industriproduksjonen -3.28 2019-07
Lagerendringer 217127 2018-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3110 2019-07
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 136 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13482 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.72 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 44.27 2019-09
Forbruk 11101050 2018-12
Konsumerkreditt 684827 2019-08
Bensinpriser 0.73 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 5973865 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.