Markeder Siste Referanse
Valuta 167 2020-07
Aksjemarkedet 35564 2020-07
10-årig statsobligasjon 8.66 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 2019-12
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Inflasjon 8.59 2020-06
Rentesats 7 2020-06
Handelsbalanse -234361 2020-05
Nåværende situasjon -736 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 84.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Forbrukertillit 39.45 2020-05
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 237489 2020-07
Coronavirus dødsfall 4922 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 134957 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.91 2019-12
BNP 278 2019-12
Bnp Faste Priser 13570459 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 14435379 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1829962 2019-12
Bnp Per Innbygger 1186 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4690 2019-12
Bnp Fra Landbruk 2362209 2019-12
Bnp Fra Construction 318064 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 1663118 2019-12
Bnp Fra Mining 349684 2019-12
Bnp Fra Tjenester 7803812 2019-12
Bnp Fra Transport 1643625 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.1 2019-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 219 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 8.59 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 132 2020-06
KjerneInflasjon 6.5 2020-06
Bnp-Deflatoren 313 2019-12
Produsentpriser 136 2020-06
Eksportpriser 855 2019-12
Importprisene 1387 2019-12
KPI Housing Utilities 128 2020-06
Kpi Transport 123 2020-06
MatInflasjon 14.6 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2020-06
produsentprisene endring 0.9 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2020-06
Internbankrente 7.75 2020-05
Pengemengde 7114115 2020-04
Pengemengden M1 15798526 2020-03
Pengemengden M2 19064231 2020-03
Pengemengden M3 23160488 2020-03
Innskudd Rente 9.12 2020-04
Valutareserver 18881 2020-02
Lån Til Privat Sektor 5296474 2020-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -234361 2020-05
Nåværende situasjon -736 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 223486 2020-05
Import 457847 2020-05
Utenlandsgjeld 109949 2020-03
Kjøpsbetingelser 61.7 2019-12
Pengeoverføringer 5627 2020-03
Gullreserver 64.6 2020-03
Kapitalstrømmer -360 2020-03
Råoljeproduksjon 85 2020-02
Utenlandske Direkte Investeringer 289 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 7.89 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 84.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3445 2019-12
Offentlige Utgifter 1661397 2019-12
Statens Inntekter 4901 2019-12
Kreditt-Rating 25 2020-07
Fiscal Utgifter 8346 2019-12
Statsgjeld 33421 2020-02
Militære Utgifter 12686 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -42.11 2020-04
Industriproduksjonen -41.89 2020-04
Lagerendringer 213321 2019-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3276 2020-04
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 32 2019-12
Korrupsjon Rank 120 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8677 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -22.13 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 39.45 2020-05
Forbruk 11101050 2019-12
Konsumerkreditt 706132 2020-02
Bensinpriser 0.6 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 6247227 2020-02

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 237489 2020-07
Coronavirus dødsfall 4922 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 134957 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.