Markeder Siste Referanse
Valuta 141 2019-04
Aksjemarkedet 37101 2019-04
10-årig statsobligasjon 13.21 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Inflasjon 9.41 2019-03
Rentesats 10.75 2019-03
Handelsbalanse -302889 2019-03
Nåværende situasjon -1973 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Forbrukertillit 53.16 2019-03
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
BNP 305 2017-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1223 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5035 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Sysselsatte 62230 2017-12
Arbeidsledige 3790 2017-12
Befolkning 200 2017-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 9.41 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 241 2019-03
KjerneInflasjon 8.5 2019-03
Bnp-Deflatoren 263 2017-12
Produsentpriser 254 2019-03
Eksportpriser 796 2018-12
Importprisene 1334 2018-12
KPI Housing Utilities 226 2019-03
Kpi Transport 221 2019-03
MatInflasjon 8.22 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1.4 2019-03
produsentprisene endring 12.63 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 10.75 2019-03
Internbankrente 10.6 2019-02
Pengemengde 6208509 2019-02
Pengemengden M1 13504192 2019-02
Pengemengden M2 16321338 2019-02
Pengemengden M3 20229589 2019-02
Innskudd Rente 7.48 2019-01
Valutareserver 17398 2019-03
Lån Til Privat Sektor 5142126 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -302889 2019-03
Nåværende situasjon -1973 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Eksport 275384 2019-03
Import 578273 2019-03
Utenlandsgjeld 99108 2018-12
Kjøpsbetingelser 59.6 2018-12
Pengeoverføringer 5473 2018-12
Gullreserver 64.6 2019-03
Kapitalstrømmer -5444 2019-03
Råoljeproduksjon 90 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 3795 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 8.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 19.09
Fiscal Utgifter 4788 2018-12
Statsgjeld 27458 2019-02
Militære Utgifter 10378 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.52 2019-02
Industriproduksjonen -4.64 2019-01
Lagerendringer 209611 2017-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 2881 2019-02
Konkurranseevne Index 51.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 107 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 136 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8556 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.21 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 53.16 2019-03
Forbruk 10626857 2017-12
Konsumerkreditt 651631 2019-02
Bensinpriser 0.7 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 6062291 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.