Markeder Siste Referanse
Valuta 166 2020-04
Aksjemarkedet 31622 2020-04
10-årig statsobligasjon 9.11 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.29 2019-12
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Inflasjon 10.74 2020-03
Rentesats 11 2020-03
Handelsbalanse -237365 2020-03
Nåværende situasjon -661 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Forbrukertillit 44.03 2020-03
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 2880 2020-04
Coronavirus dødsfall 45 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 170 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.29 2019-12
BNP 320 2019-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1197 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4928 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 219 2019-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 10.74 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 132 2020-03
KjerneInflasjon 7.4 2020-03
Bnp-Deflatoren 284 2018-12
Produsentpriser 142 2020-03
Eksportpriser 830 2019-09
Importprisene 1371 2019-09
KPI Housing Utilities 129 2020-03
Kpi Transport 139 2020-03
MatInflasjon 16.2 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-03
produsentprisene endring 10.69 2020-03

Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2020-03
Internbankrente 13.24 2020-01
Pengemengde 6520247 2020-01
Pengemengden M1 15152486 2019-12
Pengemengden M2 18349494 2019-12
Pengemengden M3 22417592 2019-12
Innskudd Rente 10.47 2020-01
Valutareserver 16003 2019-11
Lån Til Privat Sektor 6006671 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -237365 2020-03
Nåværende situasjon -661 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 287655 2020-03
Import 525020 2020-03
Utenlandsgjeld 111047 2019-12
Kjøpsbetingelser 60.6 2019-09
Pengeoverføringer 5918 2019-12
Gullreserver 64.63 2019-12
Kapitalstrømmer -3516 2019-12
Råoljeproduksjon 92 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 487 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 7.89 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 25 2020-04
Fiscal Utgifter 7488 2018-12
Statsgjeld 32131 2019-11
Militære Utgifter 12686 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 29 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 17 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -6.3 2020-01
Industriproduksjonen 160 2020-01
Lagerendringer 217127 2018-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3136 2020-01
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 32 2019-12
Korrupsjon Rank 120 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13482 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.18 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 44.03 2020-03
Forbruk 11101050 2018-12
Konsumerkreditt 699864 2019-12
Bensinpriser 0.57 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 6232764 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2880 2020-04
Coronavirus dødsfall 45 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 170 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.