Markeder Siste Referanse
Valuta 154 2020-01
Aksjemarkedet 42539 2020-01
10-årig statsobligasjon 11.08 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-12
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Inflasjon 12.42 2019-12
Rentesats 13.25 2019-12
Handelsbalanse -316766 2019-12
Nåværende situasjon -661 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Forbrukertillit 41.92 2019-11
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.3 2019-12
BNP 313 2018-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1197 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4928 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 212 2018-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 12.42 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 263 2019-12
KjerneInflasjon 8.2 2019-12
Bnp-Deflatoren 284 2018-12
Produsentpriser 278 2019-12
Eksportpriser 830 2019-09
Importprisene 1371 2019-09
KPI Housing Utilities 241 2019-12
Kpi Transport 238 2019-12
MatInflasjon 16.88 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.29 2019-12
produsentprisene endring 12.3 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.25 2019-12
Internbankrente 13.28 2019-11
Pengemengde 6698702 2019-12
Pengemengden M1 14702006 2019-11
Pengemengden M2 17778928 2019-11
Pengemengden M3 21839880 2019-11
Innskudd Rente 10.32 2019-10
Valutareserver 16003 2019-11
Lån Til Privat Sektor 6006671 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -316766 2019-12
Nåværende situasjon -661 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 312420 2019-12
Import 612215 2019-12
Utenlandsgjeld 106891 2019-09
Kjøpsbetingelser 60.6 2019-09
Pengeoverføringer 5918 2019-12
Gullreserver 64.63 2019-12
Kapitalstrømmer -3516 2019-12
Råoljeproduksjon 92 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 487 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 7.89 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 25 2020-01
Fiscal Utgifter 7488 2018-12
Statsgjeld 32131 2019-11
Militære Utgifter 12686 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -4.61 2019-11
Industriproduksjonen 128 2019-11
Lagerendringer 217127 2018-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3546 2019-11
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 32 2019-12
Korrupsjon Rank 120 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13482 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.09 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 41.92 2019-11
Forbruk 11101050 2018-12
Konsumerkreditt 699864 2019-12
Bensinpriser 0.74 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 6232764 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.