Markeder Siste Referanse
Valuta 155 2019-12
Aksjemarkedet 40641 2019-12
10-årig statsobligasjon 11.28 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Inflasjon 12.3 2019-11
Rentesats 13.25 2019-11
Handelsbalanse -319584 2019-10
Nåværende situasjon -1548 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Forbrukertillit 41.92 2019-11
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
BNP 313 2018-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1197 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4928 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Sysselsatte 61710 2018-12
Befolkning 212 2018-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 12.3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 264 2019-11
KjerneInflasjon 8.1 2019-11
Bnp-Deflatoren 284 2018-12
Produsentpriser 279 2019-11
Eksportpriser 820 2019-06
Importprisene 1397 2019-06
KPI Housing Utilities 240 2019-11
Kpi Transport 237 2019-11
MatInflasjon 16.5 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2019-11
produsentprisene endring 11.81 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.25 2019-11
Internbankrente 13.25 2019-10
Pengemengde 6345759 2019-10
Pengemengden M1 14550861 2019-09
Pengemengden M2 17585793 2019-09
Pengemengden M3 21527247 2019-09
Innskudd Rente 9.57 2019-07
Valutareserver 15424 2019-10
Lån Til Privat Sektor 5090122 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -319584 2019-10
Nåværende situasjon -1548 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -4.8 2019-06
Eksport 315698 2019-10
Import 635282 2019-10
Utenlandsgjeld 106891 2019-09
Kjøpsbetingelser 58.7 2019-06
Pengeoverføringer 5478 2019-09
Gullreserver 64.63 2019-12
Kapitalstrømmer -1996 2019-09
Råoljeproduksjon 92 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 108 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 7.89 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 25 2019-12
Fiscal Utgifter 7488 2018-12
Statsgjeld 33248 2019-09
Militære Utgifter 12686 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5.42 2019-09
Industriproduksjonen -5.51 2019-09
Lagerendringer 217127 2018-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3410 2019-09
Konkurranseevne Index 51.36 2019-12
Konkurranseevne Rank 110 2019-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 108 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13482 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.96 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 41.92 2019-11
Forbruk 11101050 2018-12
Konsumerkreditt 684676 2019-10
Bensinpriser 0.74 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 6003140 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.