Markeder Siste Referanse
Valuta 156 2019-06
Aksjemarkedet 34674 2019-06
10-årig statsobligasjon 14.13 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Inflasjon 9.11 2019-05
Rentesats 12.25 2019-05
Handelsbalanse -428275 2019-05
Nåværende situasjon -1973 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Forbrukertillit 43.1 2019-05
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
BNP 305 2017-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1223 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 5035 2017-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.9 2017-12
Sysselsatte 62230 2017-12
Arbeidsledige 3790 2017-12
Befolkning 200 2017-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 9.11 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 246 2019-05
KjerneInflasjon 7 2019-04
Bnp-Deflatoren 263 2017-12
Produsentpriser 263 2019-05
Eksportpriser 796 2018-12
Importprisene 1334 2018-12
KPI Housing Utilities 228 2019-05
Kpi Transport 221 2019-05
MatInflasjon 8.58 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.78 2019-05
produsentprisene endring 13.99 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 12.25 2019-05
Internbankrente 11.09 2019-04
Pengemengde 5782215 2019-03
Pengemengden M1 13656456 2019-03
Pengemengden M2 16523643 2019-03
Pengemengden M3 20496378 2019-03
Innskudd Rente 7.88 2019-03
Valutareserver 17398 2019-03
Lån Til Privat Sektor 5127862 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -428275 2019-05
Nåværende situasjon -1973 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Eksport 306303 2019-05
Import 734578 2019-05
Utenlandsgjeld 105841 2019-03
Kjøpsbetingelser 59.6 2018-12
Pengeoverføringer 5065 2019-03
Gullreserver 64.6 2019-06
Kapitalstrømmer -5444 2019-03
Råoljeproduksjon 92 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 3795 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 8.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 19.09
Fiscal Utgifter 4788 2018-12
Statsgjeld 27795 2019-03
Militære Utgifter 12686 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -6.68 2019-03
Industriproduksjonen -10.63 2019-03
Lagerendringer 209611 2017-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3566 2019-03
Konkurranseevne Index 51.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 107 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 136 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 8556 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.89 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.1 2019-05
Forbruk 10626857 2017-12
Konsumerkreditt 664786 2019-04
Bensinpriser 0.72 2019-05
Privat-Sektor-Kreditt 6049651 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.