Markeder Siste Referanse
Valuta 156 2019-08
Aksjemarkedet 31350 2019-08
10-årig statsobligasjon 13.77 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Inflasjon 10.3 2019-07
Rentesats 13.25 2019-07
Handelsbalanse -410970 2019-06
Nåværende situasjon -3242 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Forbrukertillit 43.39 2019-07
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 5.2 2018-12
BNP 313 2018-12
Bnp Faste Priser 13100711 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 13793368 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936 2018-12
Bnp Per Innbygger 1197 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 4928 2018-12
Bnp Fra Landbruk 2336888 2018-12
Bnp Fra Construction 343183 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 1666187 2018-12
Bnp Fra Mining 344832 2018-12
Bnp Fra Tjenester 7423177 2018-12
Bnp Fra Transport 1591112 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2017-12
Sysselsatte 62230 2017-12
Arbeidsledige 3790 2017-12
Befolkning 200 2017-12
Levelønn Family 29700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 13500 2018-12
Lønn Høy Dyktige 51400 2018-12
Lønn Lav Dyktige 28700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 10.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 252 2019-07
KjerneInflasjon 7.8 2019-07
Bnp-Deflatoren 284 2018-12
Produsentpriser 272 2019-07
Eksportpriser 808 2019-03
Importprisene 1328 2019-03
KPI Housing Utilities 238 2019-07
Kpi Transport 232 2019-07
MatInflasjon 7.88 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 2.3 2019-07
produsentprisene endring 13.46 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.25 2019-07
Internbankrente 12.7 2019-05
Pengemengde 6533294 2019-06
Pengemengden M1 13931360 2019-05
Pengemengden M2 16801403 2019-05
Pengemengden M3 20806801 2019-05
Innskudd Rente 8.38 2019-05
Valutareserver 17398 2019-03
Lån Til Privat Sektor 5127862 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -410970 2019-06
Nåværende situasjon -3242 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -5.8 2018-06
Eksport 266540 2019-06
Import 677510 2019-06
Utenlandsgjeld 105841 2019-03
Kjøpsbetingelser 60.8 2019-03
Pengeoverføringer 5065 2019-03
Gullreserver 64.6 2019-06
Kapitalstrømmer -406 2019-06
Råoljeproduksjon 92 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 3795 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 8.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 72.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -6.6 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2260 2018-12
Offentlige Utgifter 1587677 2018-12
Statens Inntekter 5228 2018-12
Kreditt-Rating 19.09
Fiscal Utgifter 4788 2018-12
Statsgjeld 27795 2019-03
Militære Utgifter 12686 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 31 2018-12
Personalinntekt skattesats 20 2018-12
Salgsskatt 17 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -3.96 2019-05
Industriproduksjonen -10.63 2019-03
Lagerendringer 217127 2018-12
Internett-hastighet 2327 2017-03
IP-adresser 2921934 2017-03
Sementproduksjon 3537 2019-05
Konkurranseevne Index 51.08 2018-12
Konkurranseevne Rank 107 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 136 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 7699 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 43.39 2019-07
Forbruk 11101050 2018-12
Konsumerkreditt 664786 2019-04
Bensinpriser 0.7 2019-07
Privat-Sektor-Kreditt 6049651 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Pakistan - Økonomiske indikatorer.