PAKISTAN FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER

Pakistan Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.90 6 6 5.9 5.9 5.7
Inflasjon 5.84 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Rentesats 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 8
Handelsbalanse -368292.00 -564700 -603450 -630050 -662750 -625500
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20 67.6 67.6 68.2 68.2 70
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 122.40
123 124 125 125 129
Aksjemarkedet 41036.30
41603 41051 40503 39967 37885
10-årig statsobligasjon 10.00
10.17 10.33 10.5 10.68 11.4
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.79
5.2 5.2 5.4 5.4 4.5
BNP 304.95
315 315 335 335 360
Bnp Faste Priser 12416918.00
12360669 13062598 13087432 13087432 14387537
Brutto Nasjonal Produkt 13081028.00
13051083 13761241 13787404 13787404 15157044
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00
1732926 2078685 2082637 2082637 2289526
Bnp Per Innbygger 1222.52
1290 1290 1410 1410 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 5034.70
5135 5135 5269 5269 5328
Bnp Fra Landbruk 2284561.00
2322908 2403358 2407927 2407927 2647131
Bnp Fra Construction 320769.00
309450 337449 338091 338091 371676
Bnp Fra Manufacturing 1572948.00
1571866 1654741 1657887 1657887 1822582
Bnp Fra Mining 339747.00
352674 357414 358093 358093 393666
Bnp Fra Tjenester 6970204.00
6919150 7332655 7346595 7346595 8076406
Bnp Fra Transport 1551714.00
1570506 1632403 1635507 1635507 1797978
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 5.90
6 6 5.9 5.9 5.7
Arbeidsledige 3620.00
3636 3940 3635 3606 4070
Sysselsatte 57420.00
58000 58000 58500 58500 62000
Befolkning 200.16
217 217 221 221 225
Levelønn Family 28800.00
30000 30000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 14400.00
15000 15000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 49800.00
50000 50000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 20700.00
21200 21200 21600 21600 22000
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 5.84
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Konsumprisindeksen Kpi 229.27
231 234 234 241 266
KjerneInflasjon 7.70
7.8 7.6 7.1 6.8 7.3
Bnp-Deflatoren 262.55
265 265 280 280 300
Produsentpriser 241.93
240 244 250 261 305
Eksportpriser 751.50
725 731 733 735 740
Importprisene 1286.30
1240 1250 1315 1350 1450
Inflasjonen (Månedlig) 0.21
0.3 -0.2 0.4 0.5 0.2
MatInflasjon 3.30
2.9 2.8 2.7 2.8 3.5
Kpi Transport 204.74
187 191 199 207 217
produsentprisene endring 11.00
10.1 10.4 11.1 11.3 12
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 8
Internbankrente 7.85
7.85 7.85 7.85 7.85 8.35
Pengemengde 5395001.00
5410000 5420000 5450000 5470000 5750000
Pengemengden M1 13040867.00
13500000 14000000 14500000 14800000 16400000
Pengemengden M2 15606763.00
15900000 16000000 16700000 17100000 19500000
Pengemengden M3 19282880.68
19350000 19500000 20500000 20900000 21500000
Innskudd Rente 4.48
4.48 4.48 4.48 4.48 4.98
Lån Til Privat Sektor 4664418.00
4670000 4675000 4710000 4725000 5000000
Valutareserver 16369.70
17100 16950 17250 17350 17200
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -368292.00
-564700 -603450 -630050 -662750 -625500
Eksport 249657.00
20300 21550 24950 23250 24500
Import 617949.00
585000 625000 655000 686000 650000
Nåværende situasjon -5798.00
-4200 -4500 -4300 -4200 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -8.20
-5.7 -5.8 -5.6 -5.2 -5.2
Utenlandsgjeld 95097.00
97000 100000 102000 105000 123000
Kjøpsbetingelser 58.40
58.47 58.48 55.74 54.44 51.03
Pengeoverføringer 5017.00
4900 5000 5050 5080 5200
Gullreserver 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
Kapitalstrømmer -3913.00
-1900 -2100 -1800 -1750 -980
Råoljeproduksjon 88.00
93 94 95 95 98
Utenlandske Direkte Investeringer 3434.90
3500 3500 3900 3900 4100
Terrorisme - Hovedsiden 8.40
8.2 8.2 8.1 8.1 8
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20
67.6 67.6 68.2 68.2 70
Offentlige Budsjetter -5.80
-4.2 -4.2 -3.7 -3.7 -2
Regjeringens budsjetter verdi -1863.80
-1750 -1750 -1450 -1450 -1400
Offentlige Utgifter 1587677.00
1478732 1670236 1673412 1673412 1839648
Statens Inntekter 4936.70
5350 5350 5900 5900 6100
Statsgjeld 24211.00
24000 24400 24900 25150 27000
Fiscal Utgifter 6800.50
7100 7100 7350 7350 7500
Militære Utgifter 10378.20
10600 10600 11000 11000 13000
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Industriell Produksjon 0.65
4.2 4.5 5.2 5.3 6.2
Industriproduksjonen 0.51
5.5 5.6 6.1 6.3 7
Lagerendringer 209611.00
212000 212000 214000 214000 221000
Internett-hastighet 2326.59
2680 2734 2788 2841 3343
IP-adresser 2921934.00
3403256 3493069 3555036 3637399 4364768
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.14
0.2 0.3 0.4 0.5 0.8
Konkurranseevne Index 3.67
3.67 3.67 3.8 3.8 3.8
Konkurranseevne Rank 115.00
115 115 114 114 110
Sementproduksjon 3099.00
3000 3200 3300 3350 3700
Enkle Å Gjøre Forretninger 147.00
148 148 149 149 150
Elektrisitets~~pos=trunc 7976.00
8150 9800 7180 7070 12300
Korrupsjon Index 32.00
33 33 34 34 35
Korrupsjon Rank 117.00
117 117 116 116 115
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit 44.81
45.2 46.9 46.5 47.2 45.8
Forbruk 10626857.00
9643956 11179454 11200707 11200707 12313386
Konsumerkreditt 617541.00
630000 654000 678000 701000 76500
Bensinpriser 0.77
0.78 0.74 0.7 0.66 0.52
Privat-Sektor-Kreditt 5562716.00
5570000 5610000 5690000 5720000 6800000
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 31.00
31 31 32 32 32
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00
17 17 17 17 17
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 6.35
43.14 9.27 28.45 26.4 25.64
Temperatur 10.83
27.86 15.78 12.42 27.06 21.11