Pakistan Forecasts - Data - Økonomiske Indikatorer


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.90 6 5.9 5.9 5.9 5.7
Inflasjon 7.00 5.5 7.1 6.5 6.8 6
Rentesats 8.50 8.75 9 9 9.25 10
Handelsbalanse -383118.00 -603450 -630050 -662750 -628800 -625500
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20 72.8 73.5 73.5 73.5 74
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 133.85
123 124 125 126 130
Aksjemarkedet 41445.97
40397 39873 39354 38842 36861
10-årig statsobligasjon 12.20
10.32 10.49 10.66 10.84 11.57
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 5.79
5.2 5.4 5.4 5.4 4.5
BNP 304.95
315 335 335 335 360
Bnp Faste Priser 12416918.00
12900000 13087432 13087432 13028145 13800000
Brutto Nasjonal Produkt 13081028.00
14200000 13787404 13787404 13755841 15442716
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1975936.00
1877472 2082637 2082637 1826504 2160000
Bnp Per Innbygger 1222.52
1290 1410 1410 1410 1520
Bnp Per Innbygger Ppp 5034.70
5135 5269 5269 5269 5328
Bnp Fra Landbruk 2284561.00
2254020 2407927 2407927 2448345 2391000
Bnp Fra Construction 320769.00
341000 338091 338091 326160 394000
Bnp Fra Manufacturing 1572948.00
1680000 1657887 1657887 1656747 1840000
Bnp Fra Mining 339747.00
364000 358093 358093 371718 368000
Bnp Fra Tjenester 6970204.00
7393261 7346595 7346595 7292784 8166570
Bnp Fra Transport 1551714.00
1530000 1635507 1635507 1655313 2000000
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 5.90
6 5.9 5.9 5.9 5.7
Arbeidsledige 3620.00
3940 3635 3606 3577 4070
Sysselsatte 62230.00
58000 58500 58500 58500 62000
Befolkning 200.16
217 221 221 221 225
Levelønn Family 29700.00
30000 31000 31000 31000 32000
Lønn Å Leve Av Individuell 13500.00
15000 17000 17000 17000 18000
Lønn Høy Dyktige 51400.00
50000 52000 52000 52000 54000
Lønn Lav Dyktige 28700.00
21200 21600 21600 21600 22000
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 7.00
5.5 7.1 6.5 6.8 6
Konsumprisindeksen Kpi 234.98
232 236 241 245 264
KjerneInflasjon 8.20
7.6 7.1 6.8 7.2 7.3
Bnp-Deflatoren 262.55
265 280 280 280 300
Produsentpriser 248.19
244 250 261 265 305
Eksportpriser 767.80
731 733 735 734 740
Importprisene 1345.60
1250 1315 1350 1370 1450
Inflasjonen (Månedlig) -0.06
-0.2 0.4 0.5 0.3 0.2
MatInflasjon 2.00
2.8 2.7 2.8 2.9 3.5
Kpi Transport 210.00
190 200 207 219 216
produsentprisene endring 13.10
10.4 11.1 11.3 11.4 12
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 8.50
8.75 9 9 9.25 10
Internbankrente 7.85
8.1 8.35 8.35 8.6 9.35
Pengemengde 5419477.27
5420000 5450000 5470000 5510000 5750000
Pengemengden M1 13071186.00
14000000 14500000 14800000 15000000 16400000
Pengemengden M2 15791356.00
16000000 16700000 17100000 17500000 19500000
Pengemengden M3 19494227.86
19500000 20500000 20900000 21000000 21500000
Innskudd Rente 4.48
4.73 4.98 4.98 5.23 5.98
Lån Til Privat Sektor 4664418.00
4675000 4710000 4725000 4780000 5000000
Valutareserver 16369.70
16950 17250 17350 17450 17200
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -383118.00
-603450 -630050 -662750 -628800 -625500
Eksport 248128.00
21550 24950 23250 21200 24500
Import 631246.00
625000 655000 686000 650000 650000
Nåværende situasjon -3665.00
-4500 -4300 -4200 -4000 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -8.20
-5.8 -5.2 -5.2 -5.2 -5
Utenlandsgjeld 95097.00
100000 102000 105000 107000 123000
Kjøpsbetingelser 57.10
58.48 55.74 54.44 53.58 51.03
Pengeoverføringer 5017.00
5000 5050 5080 5120 5200
Gullreserver 64.60
64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
Kapitalstrømmer -2138.00
-2100 -1800 -1750 -1600 -980
Råoljeproduksjon 85.00
94 95 95 96 98
Utenlandske Direkte Investeringer 3434.90
3500 3900 3900 3900 4100
Terrorisme - Hovedsiden 8.40
8.2 8.1 8.1 8.1 8
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 67.20
72.8 73.5 73.5 73.5 74
Offentlige Budsjetter -5.80
-6.5 -7 -7 -7 -6.8
Regjeringens budsjetter verdi -1863.80
-1300 -1450 -1450 -1450 -1800
Offentlige Utgifter 1587677.00
1710000 1673412 1673412 1558584 1898000
Statens Inntekter 4936.70
5350 5900 5900 5900 6100
Statsgjeld 24211.00
24400 24900 25150 25700 27000
Fiscal Utgifter 6800.50
7100 7350 7350 7350 7500
Militære Utgifter 10378.20
10600 11000 11000 11000 13000
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriell Produksjon -3.21
4.5 5.2 5.3 5.4 6.2
Industriproduksjonen 0.51
5.6 6.1 6.3 6.6 7
Lagerendringer 209611.00
212000 214000 214000 214000 221000
Internett-hastighet 2326.59
2734 2788 2841 2893 3343
IP-adresser 2921934.00
3493069 3555036 3637399 3704107 4364768
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.38
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
Konkurranseevne Index 51.08
51.58 51.58 51.58 51.58 54.08
Konkurranseevne Rank 107.00
107 107 107 107 107
Sementproduksjon 2942.00
3200 3300 3350 3380 3700
Enkle Å Gjøre Forretninger 136.00
148 136 131 127 150
Elektrisitets~~pos=trunc 14647.00
9800 7180 7070 9180 12300
Korrupsjon Index 32.00
32 32 32 32 32
Korrupsjon Rank 117.00
117 117 117 117 117
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 55.97
46.9 46.5 47.2 46.1 45.8
Forbruk 10626857.00
9653587 11200707 11200707 10164730 10295146
Konsumerkreditt 617541.00
654000 678000 701000 72000 76500
Bensinpriser 0.70
0.69 0.68 0.66 0.65 0.6
Privat-Sektor-Kreditt 5562716.00
5610000 5690000 5720000 5740000 6800000
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 31.00
31 31 31 31 31
Personalinntekt skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Salgsskatt 17.00
17 17 17 17 17
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
nedbør 6.35
9.27 28.45 26.4 26.4 25.64
Temperatur 10.83
15.78 12.42 27.06 21.08 21.11PAKISTAN FORECASTS - DATA - ØKONOMISKE INDIKATORER