Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 50.70 50.91 51.12 51.32 51.53 51.94
Aksjemarkedet 7252.10 7051 6821 6598 6382 5972
10-årig statsobligasjon 4.98 5.05 5.18 5.31 5.44 5.71

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.30 2 2 2.5 4 2
Bnp Årlig Vekstrate 11.80 5.5 6.5 5 5 9
Arbeidsledighet 6.90 6.7 6.5 6.8 6.4 6.2
Inflasjon 4.80 3.9 2.3 2.6 2.5 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.2 0.3 0.5 0.2
Rentesats 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -3577043.25 -4150000 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000
Nåværende situasjon -455.04 -450 550 550 400 590
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.2 -2 -2 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 53.50 53 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -7.50 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5
Forretningstillit -5.60 25 28 25 20 30
Forbrukertillit -19.30 -2 15 25 20 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate -1.30 2 2 2.5 4 2
Bnp Årlig Vekstrate 11.80 5.5 6.5 5 5 9
BNP 361.49 373 379 379 379 379
Bnp Faste Priser 4628075.00 3020534 5090570 4534474 4859479 5548721
Brutto Nasjonal Produkt 4730870.30 3389920 5045976 4881511 4967414 5500114
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1154391.16 913222 1086259 928702 1212111 1184022
Bnp Per Innbygger 2980.02 3160 3160 3160 3160 3300
Bnp Per Innbygger Ppp 7953.58 8720 8720 8720 8720 9000
Bnp Fra Landbruk 415945.00 222301 548221 462212 436742 597561
Bnp Fra Construction 341500.00 331038 344532 236798 358575 375540
Bnp Fra Manufacturing 882946.00 726879 1027584 940021 927093 1120066
Bnp Fra Mining 44888.00 23778 32630 38611 47132 35567
Bnp Fra Forvaltningsloven 265413.00 126649 263144 219253 278684 286827
Bnp Fra Tjenester 2786333.00 1698146 2985817 2710501 2925650 3254540
Bnp Fra Transport 108311.00 215413 143109 143900 113727 155988
Bnp Fra Verktøy 156464.00 86478 151786 146260 164287 165447

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.90 6.7 6.5 6.8 6.4 6.2
Sysselsatte 41667.06 42500 42000 42000 42100 43000
Arbeidsledige 3073.23 3500 3100 3100 3400 2900
Yrkesdeltakelse 59.81 61 61.5 61.5 62 62
Lønninger innen produksjon 121.81 125 125 125 125 125
Befolkning 109.60 112 114 114 114 114
Minstelønn 537.00 537 537 537 537 537
Sysselsetting 93.13 91.7 92.1 92.1 92.1 92.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.80 3.9 2.3 2.6 2.5 2.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.2 0.3 0.5 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 129.30 131 131 131 133 134
Kjerne Konsumprisindeks 127.70 129 131 131 132 133
KjerneInflasjon 3.30 3.6 4.1 3.8 3.2 3
Produsentpriser 90.50 94.99 94.83 92.09 94.12 96.42
produsentprisene endring -1.80 2.5 5.5 2.5 4 1.5
MatInflasjon 6.40 5 3 5 4.5 3
KPI Housing Utilities 118.40 119 118 120 121 122
Kpi Transport 121.00 122 122 122 123 123

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 2.00 2 2.25 2.25 2.25 2.5
Pengemengden M2 13800146.63 13919861 14010757 13900000 13700000 1380000
Valutareserver 107160.00 106000 105000 106000 110000 110000
Bankenes balanse 33021.80 3686 3850 3750 3700 3325
Innskudd Rente 1.50 4 1.5 1.75 1.75 2
Utlånsrente 2.00 5 2.5 2.75 2.75 3
Lån Til Banker 364222.61 330000 344000 350000 345000 350000
Lån Til Privat Sektor 8140463.82 8483581 8400655 8424910 8547487 9247103
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 7634.14 6888 6722 6500 6500 6623

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -3577043.25 -4150000 -3700000 -3200000 -2900000 -3200000
Nåværende situasjon -455.04 -450 550 550 400 590
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -0.2 -2 -2 -2 -2
Import 10043030.78 9800000 9000000 8700000 8900000 8500000
Eksport 6465987.53 5650000 5300000 5500000 6000000 5300000
Utenlandsgjeld 98488.01 1020000 1050000 1050000 1050000 1050000
Pengeoverføringer 2609000.00 2780795 2698541 2798541 2850000 2509084
Turistankomster 11855.00 10000 200000 250000 300000 300000
Gullreserver 156.15 170 180 180 180 200
Utenlandske Direkte Investeringer 1300.00 800 1000 1000 1200 1000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 53.50 53 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -7.50 -4.5 -2.5 -2.5 -2.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -180916.00 -110000 -126000 -90000 -110000 -69000
Offentlige Utgifter 807843.81 287350 667884 692608 848236 727994
Statens Inntekter 259252.00 234000 214000 250000 230000 255000
Fiscal Utgifter 380188.00 344000 340000 340000 340000 324000
Militære Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit -5.60 25 28 25 20 30
Industriell Produksjon 523.30 150 350 -10 -15 6
Totalt Vehicle Sales 6580.00 8000 9000 9000 8800 9000
Produksjon PMI 50.90 50 52 53 52.5 53

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -19.30 -2 15 25 20 7
Butikkhandel (Årlig) 1.80 3.6 3.2 1.8 2 3.6
Forbruk 3129503.91 2176644 3852634 3358805 3285979 4199371
Bankenes Utlånsrente 6.54 7.02 6.54 6.79 6.79 7.04
Bensinpriser 1.03 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8
Konsumerkreditt 402.24 436 443 426 422 483

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 10409.00 12500 12100 12100 12500 13000
Bygningstillatelser 38389.00 38000 42000 40000 42000 43000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.