Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 52.33 51.19 51.4 51.6 51.81 52.23
Aksjemarkedet 7770.82 7807 7700 7596 7492 7290
10-årig statsobligasjon 4.44 4.88 5.02 5.17 5.32 5.63
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
Arbeidsledighet 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Inflasjon 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Rentesats 4.25 4 4 4 4 3.75
Handelsbalanse -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Nåværende situasjon -435.05 153 367 -150 -200 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 40 38 38 39
Offentlige Budsjetter -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Forretningstillit 40.50 43 45 46 42 50
Forbrukertillit -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.40 1.6 1.4 1.2 0.3 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.50 6.7 6.5 6.5 6.6 6.4
BNP 330.91 356 356 390 390 390
Bnp Faste Priser 2483615.37 2293866 2658088 2648142 2648142 2833522
Brutto Nasjonal Produkt 2872412.32 2877779 2983149 2971987 2971987 3180037
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 650874.92 727636 803641 800634 800634 856681
Bnp Per Innbygger 3022.00 3063 3063 3170 3170 3170
Bnp Per Innbygger Ppp 7942.50 7900 7900 8400 8400 8400
Bnp Fra Landbruk 147497.00 139390 195626 194894 194894 208537
Bnp Fra Construction 264202.00 240699 291315 290225 290225 310542
Bnp Fra Manufacturing 547022.00 503125 639658 637264 637264 681875
Bnp Fra Mining 32944.00 17946 20925 20846 20846 22306
Bnp Fra Forvaltningsloven 119397.00 99711 111452 111035 111035 118808
Bnp Fra Tjenester 1479208.00 1358891 1494379 1488787 1488787 1593008
Bnp Fra Transport 84765.58 151748 189565 188855 188855 202076
Bnp Fra Verktøy 80208.00 85502 76101 75816 75816 81124
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.10 5.3 5.4 5.2 5.2 5.2
Arbeidsledige 2286.00 2285 2300 2260 2260 2200
Yrkesdeltakelse 61.39 63 63.7 63.7 63.7 64
Lønn 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Lønninger innen produksjon 1660.90 1600 1720 1720 1720 1950
Befolkning 107.00 106 106 107 107 107
Sysselsetting 94.87 94.7 94.5 94.6 94.6 94.3
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.40 2 3 3.9 4.2 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.5 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 120.20 122 122 124 125 127
Kjerne Konsumprisindeks 119.30 121 122 122 123 127
KjerneInflasjon 3.20 3.6 3.7 3.5 3 4.1
Produsentpriser 135.30 137 133 141 139 136
produsentprisene endring 1.00 1.8 0.5 1.6 2.5 2.3
MatInflasjon 1.90 3.5 3.2 3.2 3.8 3.9
KPI Housing Utilities 113.70 114 115 118 118 119
Kpi Transport 106.10 109 108 110 111 112
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 4.25 4 4 4 4 3.75
Pengemengden M2 11152970.15 11270000 11350000 11350000 11350000 11880000
Valutareserver 85180.00 82900 83100 81800 82000 82500
Bankenes balanse 1214.60 1145 1185 1185 1185 1280
Innskudd Rente 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Utlånsrente 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Lån Til Banker 282483.21 263000 275000 275000 275000 299000
Lån Til Privat Sektor 7453735.35 7810000 8150000 7876285 7681353 9300000
Kontanter - Reserve - Ratio 18.00 18 17 17 17 19
Sentralbankers balanse 5145.37 5334 5358 5300 5320 5400
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -2473000.00 -3980000 -4140000 -3800000 -3800000 -3480000
Nåværende situasjon -435.05 153 367 -150 -200 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3
Import 8480000.00 9950000 8820000 8450000 9460000 8940000
Eksport 6008000.00 5970000 4650000 6090000 5890000 4750000
Utenlandsgjeld 78959.57 73000 73000 73500 84092 73500
Pengeoverføringer 2289532.10 2450000 2930000 2930000 2620000 2900000
Turistankomster 621719.00 523000 697000 660000 550000 700000
Gullreserver 197.90 197 197 197 197 197
Utenlandske Direkte Investeringer 242.00 900 950 800 840 1050
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 40 38 38 39
Offentlige Budsjetter -3.20 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1
Regjeringens budsjetter verdi -41838.00 13000 -42000 -42000 -42000 -54000
Offentlige Utgifter 327068.78 258555 252869 251923 251923 269559
Statens Inntekter 233886.00 215000 241000 212000 242000 254000
Fiscal Utgifter 275724.00 308000 321000 326000 307000 336000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 40.50 43 45 46 42 50
Industriell Produksjon -9.60 2.9 5.2 4.2 3.5 5.3
Lagerendringer -27208.58 -6800 15700 15700 15700 19300
Totalt Vehicle Sales 9397.00 9100 8500 9000 7500 8900
Produksjon PMI 52.10 53 53.6 53.4 52.5 54.4
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -1.30 3.4 7.5 10 6 7
Butikkhandel (Årlig) 0.40 1.2 1.5 2.5 2.6 3.6
Forbruk 1646009.73 1529409 1915460 1908292 1908292 2041880
Bankenes Utlånsrente 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.8 -0.1 -0.2 0.5 0.1
Konsumerkreditt 373.30 340 384 382 382 409
Bensinpriser 1.03 1 0.98 0.95 0.93 0.93
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 10621.00 10690 12100 11500 11800 14000
Bygningstillatelser 39762.00 43100 42250 41000 40500 42000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.