Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 48.32 48.59 48.8 49.01 49.22 49.63
Aksjemarkedet 6378.07 6219 6067 5920 5775 5485
10-årig statsobligasjon 4.05 4.11 4.17 4.24 4.3 4.43

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 5.60 6 3 2 2 2
Bnp Årlig Vekstrate -8.30 13 9.3 7.5 6.5 9
Arbeidsledighet 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Inflasjon 4.50 4.3 4.6 2.9 2.3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Rentesats 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -2293236.18 -2600000 -2600000 -3480000 -3480000 -3200000
Nåværende situasjon 1009.98 700 900 550 550 590
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 41.50 53 53 53 54 54
Offentlige Budsjetter -3.50 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Forretningstillit 17.40 18 20 25 28 30
Forbrukertillit -47.90 15 10 7 5 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 5.60 6 3 2 2 2
Bnp Årlig Vekstrate -8.30 13 9.3 7.5 6.5 9
BNP 376.80 373 373 373 379 379
Bnp Faste Priser 4825185.00 4271128 4670486 3020534 5187074 5653911
Brutto Nasjonal Produkt 4782915.81 4985791 4949874 3389920 5141634 5604382
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1029629.31 1035380 911658 913222 1106852 1206468
Bnp Per Innbygger 3337.70 3160 3160 3160 3160 3300
Bnp Per Innbygger Ppp 8908.20 8720 8720 8720 8720 9000
Bnp Fra Landbruk 519641.00 424343 470286 222301 558614 608889
Bnp Fra Construction 326571.00 266802 294302 331038 351064 382660
Bnp Fra Manufacturing 974013.00 845147 815146 726879 1047064 1141300
Bnp Fra Mining 30929.00 34015 49596 23778 33249 36241
Bnp Fra Forvaltningsloven 249426.00 184053 288275 126649 268133 292265
Bnp Fra Tjenester 2830158.00 2569104 2880158 1698146 3042420 3316238
Bnp Fra Transport 135648.00 162155 99199 215413 145822 158946
Bnp Fra Verktøy 143873.00 131633 160999 86478 154663 168583

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 8.70 8.5 8.3 8.3 7.9 7.5
Sysselsatte 41248.00 41900 42000 42000 42500 43000
Arbeidsledige 3953.00 3700 3500 3500 3100 2900
Yrkesdeltakelse 60.48 60.8 61 61 61.5 62
Lønninger innen produksjon 121.81 120 125 125 125 125
Befolkning 108.80 112 112 112 114 114
Sysselsetting 91.25 91.5 91.7 91.7 92.1 92.5
Minstelønn 537.00 537 537 537 537 537

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 4.50 4.3 4.6 2.9 2.3 2.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 127.80 128 129 130 131 133
Kjerne Konsumprisindeks 125.90 126 127 132 129 133
KjerneInflasjon 3.50 3.8 3.5 3.5 3.3 3
Produsentpriser 91.16 91.77 93.86 95.88 96.17 97.31
produsentprisene endring -5.30 -0.5 1.8 3.5 5.5 1.5
KPI Housing Utilities 115.60 119 119 118 118 121
Kpi Transport 118.40 113 120 119 121 122
MatInflasjon 5.80 7 5 5 3 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5
Pengemengden M2 13316155.00 13738070 14028966 14319861 14610757 15105789
Valutareserver 104820.00 116140 120921 125703 131631 144830
Bankenes balanse 3078.50 3368 3410 3686 3850 4325
Innskudd Rente 1.50 1.5 1.75 4 1.75 2
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 7340.26 8820 9454 10088 10722 12623
Utlånsrente 2.50 2.5 2.75 5 2.75 3
Lån Til Banker 299722.80 331446 339241 347036 354832 375831
Lån Til Privat Sektor 7827678.34 7899137 9121635 8637938 8644407 9422404

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -2293236.18 -2600000 -2600000 -3480000 -3480000 -3200000
Nåværende situasjon 1009.98 700 900 550 550 590
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
Import 7601951.20 8150000 8190000 8320000 8500000 8500000
Eksport 5308715.02 5550000 5350000 5250000 5300000 5300000
Utenlandsgjeld 98488.01 84265 84265 84265 84265 84565
Pengeoverføringer 2477282.00 2469298 2473222 2480795 2498541 2509084
Turistankomster 19793.00 350000 555000 600000 700000 715000
Gullreserver 187.91 200 200 200 200 200
Utenlandske Direkte Investeringer 1000.00 900 1150 1000 1000 1000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 41.50 53 53 53 54 54
Offentlige Budsjetter -3.50 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -115970.00 -172000 -154500 -54000 -54000 -69000
Offentlige Utgifter 633065.57 543820 965802 287350 680545 741795
Statens Inntekter 219562.00 200500 223000 234000 234000 255000
Fiscal Utgifter 335532.00 355000 349500 344000 340000 324000
Militære Utgifter 3327.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 17.40 18 20 25 28 30
Industriell Produksjon -46.50 9.5 5.5 6 7.5 6
Totalt Vehicle Sales 6661.00 9000 9000 9000 9000 9000
Produksjon PMI 52.20 53 51 53 55 53

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -47.90 15 10 7 5 7
Butikkhandel (Årlig) 1.40 5.5 3.5 3.6 3.2 3.6
Forbruk 3651785.61 3198505 3291968 2176644 3925670 4278980
Bankenes Utlånsrente 6.54 6.54 6.79 7.02 6.79 7.04
Konsumerkreditt 405.58 431 466 436 436 475
Bensinpriser 1.06 0.97 0.92 0.84 0.83 0.79

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 10531.00 12100 11900 12500 12100 13000
Bygningstillatelser 31026.00 43000 42500 43000 41000 43000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.