Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 50.74 51.06 51.29 51.52 51.74 52.2
Aksjemarkedet 7736.18 7643 7549 7455 7362 7181
10-årig statsobligasjon 4.63 4.77 4.84 4.91 4.99 5.14
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
Arbeidsledighet 4.50 4.5 4.8 5.2 5.1 5.2
Inflasjon 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Rentesats 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Handelsbalanse -3250388.27 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Nåværende situasjon 566.76 367 -150 -200 -500 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 38 38 38 39
Offentlige Budsjetter -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Forretningstillit 37.30 35 40 42 45 50
Forbrukertillit 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
BNP 330.91 356 390 390 390 390
Bnp Faste Priser 2357386.00 2573842 2392428 2638332 2501187 2730847
Brutto Nasjonal Produkt 2926854.11 2890855 3001434 3050502 3105392 3067197
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 723340.43 768080 754487 692197 767464 814933
Bnp Per Innbygger 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
Bnp Per Innbygger Ppp 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
Bnp Fra Landbruk 139356.00 188564 168140 157518 147857 200067
Bnp Fra Construction 273632.39 279411 216288 280583 290324 296455
Bnp Fra Manufacturing 500264.00 619004 588130 580377 530780 656763
Bnp Fra Mining 15706.00 19942 23727 34870 16664 21158
Bnp Fra Forvaltningsloven 102490.00 110558 97506 127512 108742 117303
Bnp Fra Tjenester 1406839.00 1449576 1377031 1571400 1492656 1538000
Bnp Fra Transport 67804.54 67262 81147 90021 71941 71365
Bnp Fra Verktøy 88701.00 73478 71166 85422 94112 77960
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 4.50 4.5 4.8 5.2 5.1 5.2
Arbeidsledige 2050.00 2300 2260 2260 2200 2200
Yrkesdeltakelse 61.47 63.7 63.7 63.7 63.7 64
Lønninger innen produksjon 113.10 112 105 117 129 119
Befolkning 107.00 108 108 108 108 108
Minstelønn 537.00 557 557 557 579 579
Sysselsetting 95.46 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 121.10 121 122 124 125 125
Kjerne Konsumprisindeks 120.50 121 122 123 124 126
KjerneInflasjon 2.60 3 3.5 3 3.2 4.1
Produsentpriser 134.20 133 142 139 138 136
produsentprisene endring -0.40 0.5 1.6 2.5 2 2.3
MatInflasjon 0.00 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
KPI Housing Utilities 113.50 114 116 117 117 118
Kpi Transport 106.20 107 109 110 110 110
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 4.00 4 4 4 3.75 3.75
Pengemengden M2 11480044.99 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
Valutareserver 86390.00 86500 87300 87900 88000 88500
Bankenes balanse 2106.70 1290 1320 1340 1330 1360
Innskudd Rente 3.50 3.5 3.5 3.5 3.25 3.25
Utlånsrente 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4.25
Lån Til Banker 287382.98 275000 265000 265000 255000 299000
Lån Til Privat Sektor 7672240.44 7636929 7746006 7915867 8147707 8102782
Kontanter - Reserve - Ratio 15.00 15 14 14 13 13
Sentralbankers balanse 5095.96 5058 5100 5050 4750 5100
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -3250388.27 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
Nåværende situasjon 566.76 367 -150 -200 -500 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 9567715.99 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
Eksport 6317327.72 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
Utenlandsgjeld 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
Pengeoverføringer 2379042.00 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
Turistankomster 606553.00 697000 730000 670000 550000 700000
Gullreserver 197.93 197 197 197 197 197
Utenlandske Direkte Investeringer 566.00 950 800 840 550 1050
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 38 38 38 39
Offentlige Budsjetter -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Regjeringens budsjetter verdi -49262.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
Offentlige Utgifter 272139.90 244020 267515 348356 288740 258905
Statens Inntekter 261553.00 241000 232000 242000 220000 254000
Fiscal Utgifter 310815.00 321000 326000 307000 307000 336000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 37.30 35 40 42 45 50
Industriell Produksjon -4.30 -4.4 4.2 4.5 4.2 5.3
Totalt Vehicle Sales 10083.00 9600 9300 9600 9700 9500
Produksjon PMI 51.40 52 53.4 52.5 53 54.4
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 4.60 7.5 10 6 5.5 7
Forbruk 1569559.18 1846334 1662790 1748062 1665302 1958961
Bankenes Utlånsrente 6.99 6.99 6.99 6.99 6.74 6.74
Konsumerkreditt 396.23 371 396 421 420 393
Bensinpriser 1.02 0.93 0.91 0.88 0.86 0.81
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Boligpriser 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
Bygningstillatelser 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.