Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 52.12 52.29 52.5 52.7 52.91 53.32
Aksjemarkedet 7922.04 7854 7740 7628 7517 7301
10-årig statsobligasjon 5.34 5.76 5.95 6.14 6.35 6.77
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
Arbeidsledighet 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Inflasjon 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Rentesats 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Handelsbalanse -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Nåværende situasjon -435.05 -385 153 367 -150 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 40 40 38 39
Offentlige Budsjetter -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Forretningstillit 35.20 42 43 45 46 50
Forbrukertillit -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 1.00 1.7 1.6 1.4 1.2 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 5.60 6.6 6.7 6.5 6.5 6.4
BNP 313.60 325 325 325 330 330
Bnp Faste Priser 2257007.26 2434423 2293866 2648142 2648142 2817623
Brutto Nasjonal Produkt 2831541.89 2818971 2877779 2971987 2971987 3162194
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 707316.26 718376 727636 800634 800634 851874
Bnp Per Innbygger 2891.36 3063 3063 3063 3170 3170
Bnp Per Innbygger Ppp 7599.19 7900 7900 7900 8400 8400
Bnp Fra Landbruk 157624.77 180078 139390 194894 194894 207367
Bnp Fra Construction 201455.59 268994 240699 290225 290225 308800
Bnp Fra Manufacturing 554839.47 542614 503125 637264 637264 678049
Bnp Fra Mining 22504.43 29184 17946 20846 20846 22180
Bnp Fra Forvaltningsloven 91987.01 113251 99711 111035 111035 118141
Bnp Fra Tjenester 1301961.00 1426452 1358891 1488787 1488787 1584069
Bnp Fra Transport 76553.45 186161 151748 188855 188855 200942
Bnp Fra Verktøy 67147.30 76805 85502 75816 75816 80669
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 5.10 5.5 5.2 5.4 5.2 5.2
Arbeidsledige 2286.00 2260 2285 2300 2260 2200
Yrkesdeltakelse 61.39 62.4 63 63.7 63.7 64
Lønn 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
Lønninger innen produksjon 1660.90 1450 1600 1720 1720 1950
Befolkning 107.00 106 106 106 107 107
Sysselsetting 94.87 94.6 94.7 94.5 94.6 94.3
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 3.20 2.6 3.2 3.7 3.9 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 119.80 120 123 123 124 128
Kjerne Konsumprisindeks 118.70 119 121 122 122 127
KjerneInflasjon 3.50 3.4 3.6 3.7 3.5 4.1
Produsentpriser 138.68 135 136 133 140 133
produsentprisene endring 3.80 0.7 0.8 0.5 0.6 0.3
MatInflasjon 3.40 4.9 4.5 4.2 4.2 3.9
KPI Housing Utilities 113.60 113 115 116 118 120
Kpi Transport 108.00 107 111 108 110 112
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 4.50 4.5 4 4 4 3.75
Pengemengden M2 11064501.00 11140000 11270000 11350000 11350000 11880000
Valutareserver 85020.00 79300 79700 80800 80800 82500
Bankenes balanse 1214.60 1134 1145 1185 1185 1280
Innskudd Rente 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Utlånsrente 5.00 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
Lån Til Banker 293737.00 241000 263000 275000 275000 299000
Lån Til Privat Sektor 7416523.00 7550000 7810000 8150000 8150000 9300000
Kontanter - Reserve - Ratio 18.00 18 18 18 19 19
Sentralbankers balanse 4851.29 4915 4934 4958 4958 5090
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -3499023.95 -3530000 -3980000 -4140000 -3800000 -3480000
Nåværende situasjon -435.05 -385 153 367 -150 589
Nåværende situasjon mot BNP -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.3 -2.3
Import 9005267.56 9380000 9950000 8820000 8450000 8940000
Eksport 5506243.61 5850000 5970000 4650000 6090000 4750000
Utenlandsgjeld 78959.57 73000 73000 73000 73500 73500
Pengeoverføringer 2514000.00 2590000 2650000 2730000 2730000 2900000
Turistankomster 687726.00 535000 523000 697000 660000 700000
Gullreserver 197.90 196 197 197 197 197
Utenlandske Direkte Investeringer 586.00 790 900 950 800 1050
Råoljeproduksjon 14.00 14 14 15 15 30
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.90 40 40 40 38 39
Offentlige Budsjetter -3.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2 -2.2
Regjeringens budsjetter verdi 86872.00 -60000 13000 -42000 -42000 -54000
Offentlige Utgifter 252372.79 318190 258555 251923 251923 268046
Statens Inntekter 308676.00 235000 215000 241000 212000 254000
Fiscal Utgifter 221804.00 295000 308000 321000 326000 336000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 35.20 42 43 45 46 50
Industriell Produksjon -10.80 7.5 7.9 8.2 8.2 5.3
Lagerendringer 36468.45 19600 -6800 15700 15700 19300
Totalt Vehicle Sales 7661.00 6900 7100 7500 7500 8900
Produksjon PMI 51.20 52.7 53 53.6 53.4 54.4
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -0.50 2.1 3.4 7.5 10 7
Butikkhandel (Årlig) 1.60 0.9 1.2 1.5 2.5 3.6
Forbruk 1568669.77 1608345 1529409 1908292 1908292 2030423
Bankenes Utlånsrente 7.42 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.6 0.8 -0.1 -0.2 0.1
Konsumerkreditt 373.30 329 340 382 382 407
Bensinpriser 1.03 0.96 0.93 0.91 0.89 0.89
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 10603.00 10880 10690 12100 13000 14000
Bygningstillatelser 39762.00 39400 40100 40250 40000 41000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.