Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 49.96 50.11 50.33 50.55 50.76 51.19
Aksjemarkedet 6245.65 6075 5927 5782 5641 5358
10-årig statsobligasjon 3.32 3.33 3.38 3.44 3.49 3.59

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -5.10 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 0.7 2 3.1 4.9 6.2
Arbeidsledighet 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Inflasjon 2.20 1.8 4 3.5 3.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Rentesats 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Handelsbalanse -2380460.00 -2350000 -375000 -3480000 -4190000 -3480000
Nåværende situasjon 1217.66 -200 -500 589 589 589
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Regjeringens gjeld mot BNP 41.50 46 46 46 44 44
Offentlige Budsjetter -3.50 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Forretningstillit 22.30 -26 -20 -12 -6 1
Forbrukertillit 1.26 -21 -18 -16 -16 -7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -5.10 0.8 1 1.2 1.2 1.2
Bnp Årlig Vekstrate -0.20 0.7 2 3.1 4.9 6.2
BNP 355.50 375 375 375 390 390
Bnp Faste Priser 4450941.41 2493000 2377844 2736732 2784512 2906409
Brutto Nasjonal Produkt 5166622.67 2882466 2956123 3068190 3121757 3258418
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1072932.66 654068 730574 785927 799648 834654
Bnp Per Innbygger 3022.00 3400 3400 3400 3700 3700
Bnp Per Innbygger Ppp 7942.50 7916 8400 8400 7916 8224
Bnp Fra Landbruk 185007.00 148841 141317 190742 194072 202568
Bnp Fra Construction 625980.07 265127 274512 312163 317613 331517
Bnp Fra Manufacturing 877543.97 548407 506125 641296 652493 681057
Bnp Fra Mining 35248.70 32949 16149 20346 20701 21607
Bnp Fra Forvaltningsloven 190728.67 120488 103515 129294 131551 137310
Bnp Fra Tjenester 1515057.00 1484840 1418088 1562024 1589295 1658869
Bnp Fra Transport 68310.82 85062 68483 70428 71658 74795
Bnp Fra Verktøy 136407.28 80717 89606 78750 80125 83632

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 5.30 5.6 5.8 6 6.1 6.5
Sysselsatte 42653.00 42500 42000 43700 43700 43700
Arbeidsledige 2390.00 2260 2200 2200 2200 2100
Yrkesdeltakelse 61.71 63.7 63.7 64 64 64
Lønninger innen produksjon 122.31 117 129 119 119 125
Befolkning 108.80 110 110 110 112 112
Minstelønn 537.00 557 579 579 579 590
Sysselsetting 94.69 94.6 94.6 94.3 94.3 94.3

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 2.20 1.8 4 3.5 3.5 3.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 -0.2 0.4 0.2 0.2 0.2
Konsumprisindeksen Kpi 122.20 122 125 126 127 131
Kjerne Konsumprisindeks 121.80 123 124 126 127 131
KjerneInflasjon 2.80 3 3.2 4.1 4.1 4.1
Produsentpriser 131.60 130 138 136 135 141
produsentprisene endring -3.90 -4 2 2.3 2.3 3.3
MatInflasjon 3.40 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
KPI Housing Utilities 114.00 116 117 118 119 122
Kpi Transport 100.70 108 110 111 108 115

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Pengemengden M2 12375832.55 11350000 11350000 11880000 11880000 11880000
Valutareserver 88995.87 89600 90400 91519 92652 96052
Bankenes balanse 2326.00 1340 1330 1360 1360 1450
Innskudd Rente 2.25 2.75 2.75 2.75 2.75 3
Utlånsrente 3.25 3.75 3.75 3.75 3.75 4
Lån Til Banker 252580.49 265000 255000 299000 299000 299000
Lån Til Privat Sektor 8185634.14 7479823 7756064 8325911 8308243 8842118
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 4996.74 5050 4750 5100 5100 5050

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -2380460.00 -2350000 -375000 -3480000 -4190000 -3480000
Nåværende situasjon 1217.66 -200 -500 589 589 589
Nåværende situasjon mot BNP 2.20 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
Import 6911070.00 8500000 990000 8940000 8940000 9020000
Eksport 4530620.00 6150000 615000 4750000 4750000 4960000
Utenlandsgjeld 83617.93 73500 73500 73500 73500 73500
Pengeoverføringer 2360000.00 2320000 268000 3000000 3000000 3080000
Turistankomster 776798.00 530000 550000 650000 675000 705000
Gullreserver 197.90 197 197 197 197 197
Utenlandske Direkte Investeringer 657.00 840 550 1050 1050 1200

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 41.50 46 46 46 44 44
Offentlige Budsjetter -3.50 -5.8 -5.8 -5.8 -6.5 -6.5
Regjeringens budsjetter verdi -273881.00 -65000 -87000 -54000 -82000 -54000
Offentlige Utgifter 563543.97 329167 274861 289269 294319 307204
Statens Inntekter 187776.00 242000 220000 254000 254000 254000
Fiscal Utgifter 461657.00 307000 307000 336000 336000 344000
Militære Utgifter 3753.00 6200 6200 6200 6200 6200

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 22.30 -26 -20 -12 -6 1
Industriell Produksjon -11.30 4.5 4.2 5.3 5.3 5.3
Totalt Vehicle Sales 8093.00 9600 9700 9500 9500 9200
Produksjon PMI 40.10 48.5 49 51 52 53.4

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 1.26 -21 -18 -16 -16 -7
Butikkhandel (Årlig) 1.10 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Forbruk 3314513.21 1651771 1585255 1947268 1981265 2067998
Bankenes Utlånsrente 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.79
Bensinpriser 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63
Konsumerkreditt 456.61 398 419 471 479 500

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 11878.00 11800 10000 14000 14000 14000
Bygningstillatelser 37256.00 43500 44000 42000 42000 43000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.