Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 52.40 52.61 52.84 53.08 53.32 53.8
Aksjemarkedet 6594.66 6167 5963 5765 5573 5210
10-årig statsobligasjon 6.22 6.56 6.71 6.85 7.01 7.32

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.30 7 7.5 8 7 6.8
Arbeidsledighet 5.80 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
Inflasjon 4.90 4.5 4.4 4.2 3.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0 0.5 0.3 0.4 0.1
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.75 3
Handelsbalanse -5003930.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
Nåværende situasjon -2045.89 -980 -450 -1890 -997 -4966
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
Regjeringens gjeld mot BNP 53.50 54 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -7.50 -2.5 -2.5 -6.5 -6.5 -2
Forretningstillit 32.90 38.7 35 30 30 38
Forbrukertillit -24.00 25 20 7 7 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.90 2.1 1.8 1.8 1.6 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 8.30 7 7.5 8 7 6.8
BNP 361.49 379 379 379 379 379
Bnp Faste Priser 4618133.00 4961318 4750131 5617621 4941402 5999619
Brutto Nasjonal Produkt 5117892.20 4992665 5094825 5421140 5476145 5789777
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 993917.09 1256782 1008993 1193023 1063491 1274149
Bnp Per Innbygger 3269.67 3160 3160 3300 3300 3300
Bnp Per Innbygger Ppp 7953.58 8720 8720 9000 9000 9000
Hele året BNP-vekst 5.60 8 8 8 6.5 6.5
Bnp Fra Landbruk 434737.00 445411 428159 569282 465169 607993
Bnp Fra Construction 253598.00 834579 586514 417264 271350 445638
Bnp Fra Manufacturing 974740.00 944057 783772 1136271 1042972 1213538
Bnp Fra Mining 42851.00 47650 27302 37266 45851 39801
Bnp Fra Forvaltningsloven 207445.00 287235 241501 285104 221966 304491
Bnp Fra Tjenester 2766870.00 2987811 3027730 3296002 2960551 3520130
Bnp Fra Transport 170879.00 117112 147527 178471 182841 190607
Bnp Fra Verktøy 145338.00 166884 185084 161752 155512 172751

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.80 6.8 6.7 6.4 6.4 6.2
Sysselsatte 43018.07 42000 42100 43000 43000 43100
Arbeidsledige 2925.43 3100 3400 2900 2900 2500
Yrkesdeltakelse 63.80 61.5 62 62 62 62
Lønninger innen produksjon 121.81 125 125 125 125 125
Befolkning 109.60 114 114 114 114 114
Sysselsetting 93.60 92.1 92.1 92.5 92.5 93
Minstelønn 537.00 537 537 537 537 547

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 4.90 4.5 4.4 4.2 3.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 0 0.5 0.3 0.4 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 113.40 113 113 115 116 119
Kjerne Konsumprisindeks 128.60 131 132 132 132 136
KjerneInflasjon 3.00 3.8 3.2 3 3 3
Produsentpriser 95.32 93.18 95.99 94.41 96.75 95.83
produsentprisene endring 5.00 2.5 4 1.5 1.5 1.5
MatInflasjon 3.80 5 4.5 3 3 3
KPI Housing Utilities 111.50 110 112 113 115 116
Kpi Transport 125.10 125 126 126 127 127

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 2.00 2 2.25 2.5 2.75 3
Pengemengden M2 14597723.85 13900000 13700000 1380000 1380000 14005770
Valutareserver 106756.79 106000 110000 110000 110000 108000
Bankenes balanse 1459.10 3750 3700 3325 3325 3125
Innskudd Rente 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 7576.42 7970 8010 7950 7950 7900
Utlånsrente 2.00 2 2.25 2.5 2.75 3
Lån Til Banker 325243.64 350000 345000 350000 350000 397000
Lån Til Privat Sektor 8632327.49 8585385 8810625 9205202 9236590 9831156

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -5003930.00 -3200000 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000
Nåværende situasjon -2045.89 -980 -450 -1890 -997 -4966
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7
Import 12174867.92 8700000 8900000 8500000 8500000 8500000
Eksport 7170937.30 5500000 6000000 5300000 5300000 5300000
Utenlandsgjeld 106428.26 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
Kapitalstrømmer 6.81 5.5 7 4.89 4.89 6
Pengeoverføringer 2594398.20 2798541 2850000 2509084 2509084 2509084
Turistankomster 11855.00 250000 300000 300000 300000 300000
Gullreserver 158.81 180 180 200 200 200
Utenlandske Direkte Investeringer 893.00 1000 1200 1200 1200 1000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 53.50 54 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -7.50 -2.5 -2.5 -6.5 -6.5 -2
Regjeringens budsjetter verdi -187666.00 -90000 -110000 -87000 -85000 -69000
Offentlige Utgifter 673241.00 870755 745397 735280 720368 785279
Statens Inntekter 293883.00 250000 230000 255000 255000 255000
Fiscal Utgifter 481549.00 340000 340000 340000 340000 324000
Militære Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 32.90 38.7 35 30 30 38
Industriell Produksjon 358.20 -10 -15 6 6 6
Kapasitetsutnyttelsen 70.36 76.02 75.66 75.98 75.98 79.01
Produksjon PMI 54.30 53 52.5 53 53 53
Totalt Vehicle Sales 6259.00 9000 8800 8800 8800 9000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -24.00 25 20 7 7 7
Forbruk 3476449.94 3350088 3488016 4237853 3719801 4526027
Bankenes Utlånsrente 6.54 6.54 6.79 7.04 7.29 7.54
Bensinpriser 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.62
Konsumerkreditt 440.63 430 435 476 471 508

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 10898.00 12100 12500 13000 13000 13000
Bygningstillatelser 33981.00 40000 42000 45000 45000 48000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.