Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 58.74 59.22 59.71 60.2 60.69 61.69
Aksjemarkedet 6259.54 6057 5860 5671 5487 5137
10-årig statsobligasjon 7.04 7.2 7.37 7.53 7.71 8.06

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.10 0.8 1.8 1.6 0.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 7.5 7.6 6.6 6.3 6.4
Arbeidsledighet 5.20 5.9 5.9 6 6 6.1
Inflasjon 6.30 5.6 5 4.4 3.5 4.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1
Rentesats 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse -5927174.37 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000 -3200000
Nåværende situasjon -2521.39 -450 -1890 -997 -997 -4966
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens gjeld mot BNP 60.40 54 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -8.60 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1 -6.1
Forretningstillit 26.10 36 30 30 30 38
Forbrukertillit -12.90 -2 7 7 7 7
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.10 0.8 1.8 1.6 0.5 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 7.5 7.6 6.6 6.3 6.4
BNP 394.09 379 379 379 379 379
Bnp Faste Priser 4990139.00 4750131 5596815 4917623 5304518 5955011
Brutto Nasjonal Produkt 5132915.46 5094825 5401062 5455673 5456289 5746730
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1332641.02 1008993 1188605 1059516 1416597 1264675
Bnp Per Innbygger 3412.59 3160 3300 3300 3300 3300
Bnp Per Innbygger Ppp 8301.23 8720 9000 9000 9000 9000
Hele året BNP-vekst 5.60 8 8 6.5 6.5 6.5
Bnp Fra Landbruk 416885.00 428159 567174 463467 443149 603473
Bnp Fra Construction 413485.00 586514 415719 273316 439535 442325
Bnp Fra Manufacturing 901888.00 783772 1132063 1035802 958707 1204515
Bnp Fra Mining 43026.00 27302 37128 46968 45737 39505
Bnp Fra Forvaltningsloven 292761.00 241501 284048 221136 311205 302227
Bnp Fra Tjenester 3050535.00 3027730 3283795 2943343 3242719 3493958
Bnp Fra Transport 140424.00 147527 177810 181836 149271 189190
Bnp Fra Verktøy 164401.00 185084 161153 154726 174758 171466

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 5.20 5.9 5.9 6 6 6.1
Sysselsatte 47391.50 42100 43000 43000 43000 43100
Arbeidsledige 2602.12 3400 2900 2900 2900 2500
Yrkesdeltakelse 64.00 62 62 62 62 62
Lønninger innen produksjon 121.81 125 125 125 125 125
Befolkning 110.20 114 114 114 114 114
Sysselsetting 94.00 92.1 92.5 92.5 92.5 93
Minstelønn 570.00 570 570 570 590 590

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 6.30 5.6 5 4.4 3.5 4.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 116.30 115 116 117 119 121
Kjerne Konsumprisindeks 115.50 132 132 115 117 136
KjerneInflasjon 4.60 3.2 3 3 3 3
Produsentpriser 98.54 95.99 94.41 96.92 98.92 95.83
produsentprisene endring 7.90 4 1.5 1.5 1.5 1.5
KPI Housing Utilities 113.70 113 114 116 116 119
Kpi Transport 129.50 130 131 131 131 131
MatInflasjon 6.30 7.5 6.8 5 4 3

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75
Pengemengden M2 14822043.22 13700000 1380000 1380000 1380000 14005770
Valutareserver 99000.00 110000 110000 110000 110000 108000
Bankenes balanse 1516.50 3700 3325 3325 3325 3125
Innskudd Rente 3.75 3.75 4.25 4.25 4.25 4.25
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 7838.27 8010 7950 7950 7950 7900
Utlånsrente 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75
Lån Til Banker 358794.22 345000 350000 350000 350000 397000
Lån Til Privat Sektor 8982619.93 8810625 9171109 9202061 9554263 9758060

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse -5927174.37 -2900000 -3200000 -3200000 -3200000 -3200000
Nåværende situasjon -2521.39 -450 -1890 -997 -997 -4966
Nåværende situasjon mot BNP -1.80 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4 -4.4
Import 12139125.14 8900000 8500000 8500000 8500000 8500000
Eksport 6211950.77 6000000 5300000 5300000 5300000 5300000
Utenlandsgjeld 106428.26 1050000 1050000 1050000 1050000 980000
Kapitalstrømmer 5.96 7 4.89 4.89 4.89 6
Pengeoverføringer 2917313.50 2850000 2509084 2509084 2509084 2509084
Turistankomster 254312.00 300000 300000 300000 300000 300000
Gullreserver 153.01 180 200 200 200 200
Utenlandske Direkte Investeringer 471.00 1200 1200 1200 1200 1000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 60.40 54 54 54 54 54
Offentlige Budsjetter -8.60 -7.6 -7.6 -6.1 -6.1 -6.1
Regjeringens budsjetter verdi -86763.00 -110000 -87000 -85000 -85000 -69000
Offentlige Utgifter 903919.54 745397 732557 717675 960866 779440
Statens Inntekter 308632.00 230000 255000 255000 255000 255000
Fiscal Utgifter 395395.00 340000 340000 340000 340000 324000
Militære Utgifter 3495.00 3500 3500 3500 3500 3500

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate 12.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 8.00 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 4.00 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 26.10 36 30 30 30 38
Industriell Produksjon 10.60 -15 6 6 6 6
Kapasitetsutnyttelsen 71.26 75.66 75.98 75.98 75.98 79.01
Produksjon PMI 51.20 52.5 53 53 53 53
Totalt Vehicle Sales 6733.00 8800 8800 8800 8800 9000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit -12.90 -2 7 7 7 7
Forbruk 3401517.15 3488016 4222157 3705896 3615813 4492375
Konsumerkreditt 478.27 435 474 476 508 504
Bensinpriser 1.31 1.36 1.41 1.47 1.52 1.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 10900.42 12500 13000 13000 13000 13000
Bygningstillatelser 38263.00 42000 45000 45000 45000 48000


Filippinene - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.