Markeder Siste Referanse
Valuta 52.39 2019-08
Aksjemarkedet 7938 2019-08
10-årig statsobligasjon 4.43 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.5 2019-06
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Inflasjon 2.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Rentesats 4.25 2019-08
Handelsbalanse -2473000 2019-06
Nåværende situasjon -435 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 40.5 2019-06
Forbrukertillit -1.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.5 2019-06
BNP 331 2018-12
Bnp Faste Priser 2483615 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 2872412 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 650875 2019-06
Bnp Per Innbygger 3022 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7942 2018-12
Bnp Fra Landbruk 147497 2019-06
Bnp Fra Construction 264202 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 547022 2019-06
Bnp Fra Mining 32944 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 119397 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1479208 2019-06
Bnp Fra Transport 84766 2019-06
Bnp Fra Verktøy 80208 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Sysselsatte 42242 2019-06
Arbeidsledige 2286 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.39 2019-06
Lønn 10458 2016-12
Lønninger innen produksjon 1661 2018-12
Befolkning 107 2018-12
Sysselsetting 94.87 2019-06
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 120 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 119 2019-07
KjerneInflasjon 3.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 186 2019-06
Produsentpriser 135 2019-06
produsentprisene endring 1 2019-06
KPI Housing Utilities 114 2019-07
Kpi Transport 106 2019-07
Eksportpriser 91.45 2019-06
MatInflasjon 1.9 2019-07
Importprisene 116 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.25 2019-08
Pengemengde 1182022 2019-06
Pengemengden M1 3940453 2019-06
Pengemengden M2 11152970 2019-06
Pengemengden M3 11776034 2019-06
Bankenes balanse 1215 2019-02
Valutareserver 85180 2019-07
Innskudd Rente 3.75 2019-08
Kontanter - Reserve - Ratio 18 2019-03
Sentralbankers balanse 5145 2019-03
Utlånsrente 4.75 2019-08
Lån Til Banker 282483 2019-06
Lån Til Privat Sektor 7453735 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2473000 2019-06
Nåværende situasjon -435 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 6008000 2019-06
Import 8480000 2019-06
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 2.84 2019-03
Pengeoverføringer 2289532 2019-06
Turistankomster 621719 2019-05
Gullreserver 198 2019-06
Råoljeproduksjon 14 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 242 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 7.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -41838 2019-06
Offentlige Utgifter 327069 2019-06
Statens Inntekter 233886 2019-06
Fiscal Utgifter 275724 2019-06
Kreditt-Rating 53.12
Militære Utgifter 3753 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 40.5 2019-06
Industriell Produksjon -9.6 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 84.25 2019-06
Lagerendringer -27209 2019-06
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 62.13 2018-12
Konkurranseevne Rank 56 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2018-12
Produksjon PMI 52.1 2019-07
Totalt Vehicle Sales 9397 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-05
Forbruk 1646010 2019-06
Privat sparing 4549060 2019-06
Bankenes Utlånsrente 7.21 2019-06
Konsumerkreditt 373 2019-03
Bensinpriser 1.03 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-05
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 10621 2019-03
Bygningstillatelser 39762 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.