Markeder Siste Referanse
Valuta 51.19 2019-06
Aksjemarkedet 8058 2019-06
10-årig statsobligasjon 5.11 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Inflasjon 3.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats 4.5 2019-06
Handelsbalanse -3499024 2019-04
Nåværende situasjon -435 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 40.5 2019-06
Forbrukertillit -1.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 5.6 2019-03
BNP 314 2017-12
Bnp Faste Priser 2257007 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2831542 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 707316 2019-03
Bnp Per Innbygger 2891 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7599 2017-12
Bnp Fra Landbruk 157625 2019-03
Bnp Fra Construction 201456 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 554839 2019-03
Bnp Fra Mining 22504 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 91987 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1301961 2019-03
Bnp Fra Transport 76553 2019-03
Bnp Fra Verktøy 67147 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-06
Sysselsatte 42242 2019-06
Arbeidsledige 2286 2019-06
Yrkesdeltakelse 61.39 2019-06
Lønn 10458 2016-12
Lønninger innen produksjon 1661 2018-12
Befolkning 107 2018-12
Sysselsetting 94.87 2019-06
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.2 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 120 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 119 2019-05
KjerneInflasjon 3.5 2019-05
Bnp-Deflatoren 186 2019-03
Produsentpriser 139 2019-04
produsentprisene endring 3.8 2019-04
KPI Housing Utilities 114 2019-05
Kpi Transport 108 2019-05
Eksportpriser 102 2019-03
MatInflasjon 3.4 2019-05
Importprisene 119 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2019-06
Pengemengde 1217026 2019-04
Pengemengden M1 3948629 2019-04
Pengemengden M2 11064501 2019-04
Pengemengden M3 11668580 2019-04
Bankenes balanse 1215 2019-02
Valutareserver 85020 2019-05
Innskudd Rente 4 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 18 2019-03
Sentralbankers balanse 5145 2019-03
Utlånsrente 5 2019-06
Lån Til Banker 293737 2019-04
Lån Til Privat Sektor 7416523 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3499024 2019-04
Nåværende situasjon -435 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 5506244 2019-04
Import 9005268 2019-04
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 2.84 2019-03
Pengeoverføringer 2440630 2019-04
Turistankomster 714309 2019-03
Gullreserver 198 2019-06
Råoljeproduksjon 14 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 586 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 7.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2600 2019-05
Offentlige Utgifter 252373 2019-03
Statens Inntekter 308676 2019-04
Fiscal Utgifter 221804 2019-04
Kreditt-Rating 53.12
Militære Utgifter 3753 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 40.5 2019-06
Industriell Produksjon -10.8 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 84.28 2019-04
Lagerendringer 36468 2019-03
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 62.13 2018-12
Konkurranseevne Rank 56 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2018-12
Produksjon PMI 51.2 2019-05
Totalt Vehicle Sales 9053 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -1.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 1.6 2019-04
Forbruk 1568670 2019-03
Privat sparing 4572967 2019-04
Bankenes Utlånsrente 7.2 2019-04
Konsumerkreditt 373 2019-03
Bensinpriser 1.03 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 10621 2019-03
Bygningstillatelser 39762 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.