Markeder Siste Referanse
Valuta 52.22 2019-02
Aksjemarkedet 7931 2019-02
10-årig statsobligasjon 6.38 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.1 2018-12
Arbeidsledighet 5.1 2018-12
Inflasjon 4.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Rentesats 4.75 2019-02
Handelsbalanse -3752000 2018-12
Nåværende situasjon -1254 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2017-12
Forretningstillit 27.2 2018-12
Forbrukertillit -22.5 2018-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.1 2018-12
BNP 314 2017-12
Bnp Faste Priser 2486518 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 2790598 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 751769 2018-12
Bnp Per Innbygger 2891 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7599 2017-12
Bnp Fra Landbruk 182999 2018-12
Bnp Fra Construction 272512 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 598370 2018-12
Bnp Fra Mining 19574 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 104258 2018-12
Bnp Fra Tjenester 1397922 2018-12
Bnp Fra Transport 177329 2018-12
Bnp Fra Verktøy 71189 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2018-12
Sysselsatte 41329 2018-12
Arbeidsledige 2202 2018-12
Yrkesdeltakelse 60.56 2018-12
Lønn 10458 2016-12
Lønninger innen produksjon 1686 2018-06
Befolkning 105 2017-12
Sysselsetting 94.94 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 119 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 118 2019-01
KjerneInflasjon 4.4 2019-01
Bnp-Deflatoren 199 2018-12
Produsentpriser 133 2018-12
produsentprisene endring 0.8 2018-12
KPI Housing Utilities 112 2019-01
Kpi Transport 104 2019-01
Eksportpriser 108 2018-12
MatInflasjon 5.6 2019-01
Importprisene 119 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2019-02
Pengemengde 1233503 2018-12
Pengemengden M1 3887379 2018-12
Pengemengden M2 11065705 2018-12
Pengemengden M3 11612149 2018-12
Bankenes balanse 1230 2018-12
Valutareserver 82130 2019-01
Innskudd Rente 4.25 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 18 2019-01
Sentralbankers balanse 4613 2018-11
Utlånsrente 5.25 2019-02
Lån Til Banker 252760 2018-12
Lån Til Privat Sektor 7395573 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3752000 2018-12
Nåværende situasjon -1254 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -0.8 2017-12
Eksport 4720880 2018-12
Import 8473220 2018-12
Utenlandsgjeld 73098 2017-12
Kapitalstrømmer 2.07 2018-09
Pengeoverføringer 2849066 2018-12
Turistankomster 687726 2018-12
Gullreserver 198 2019-03
Råoljeproduksjon 13 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 531 2018-11
Terrorisme - Hovedsiden 7.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.2 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -81040 2018-12
Offentlige Utgifter 236548 2018-12
Statens Inntekter 259702 2018-11
Fiscal Utgifter 298820 2018-11
Kreditt-Rating 53.12
Militære Utgifter 4508 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 27.2 2018-12
Industriell Produksjon -9.3 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 84.27 2018-12
Lagerendringer -6996 2018-12
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 62.13 2018-12
Konkurranseevne Rank 56 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2018-12
Produksjon PMI 52.3 2019-01
Totalt Vehicle Sales 9301 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -22.5 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2018-12
Forbruk 1791824 2018-12
Privat sparing 4665756 2018-12
Bankenes Utlånsrente 7.02 2018-12
Konsumerkreditt 329 2018-09
Bensinpriser 0.9 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 9249 2018-09
Bygningstillatelser 42111 2018-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.