Markeder Siste Referanse
Valuta 51.42 2019-10
Aksjemarkedet 7896 2019-10
10-årig statsobligasjon 4.68 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.5 2019-06
Arbeidsledighet 5.4 2019-09
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-09
Rentesats 4 2019-09
Handelsbalanse -2408791 2019-08
Nåværende situasjon 567 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 37.3 2019-09
Forbrukertillit 4.6 2019-09
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 5.5 2019-06
BNP 331 2018-12
Bnp Faste Priser 2483615 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 2872412 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 650875 2019-06
Bnp Per Innbygger 3022 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7942 2018-12
Bnp Fra Landbruk 147497 2019-06
Bnp Fra Construction 264202 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 547022 2019-06
Bnp Fra Mining 32944 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 119397 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1479208 2019-06
Bnp Fra Transport 84766 2019-06
Bnp Fra Verktøy 80208 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2019-09
Sysselsatte 42953 2019-09
Arbeidsledige 2432 2019-09
Yrkesdeltakelse 62.06 2019-09
Lønn 10458 2016-12
Lønninger innen produksjon 113 2019-06
Befolkning 107 2018-12
Sysselsetting 94.64 2019-09
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 120 2019-09
KjerneInflasjon 2.7 2019-09
Bnp-Deflatoren 186 2019-06
Produsentpriser 136 2019-08
produsentprisene endring 1.6 2019-08
KPI Housing Utilities 113 2019-09
Kpi Transport 106 2019-09
Eksportpriser 91.45 2019-06
MatInflasjon -0.9 2019-09
Importprisene 116 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-09
Pengemengde 1166417 2019-08
Pengemengden M1 4018553 2019-08
Pengemengden M2 11198689 2019-08
Pengemengden M3 11857341 2019-08
Bankenes balanse 2265 2019-08
Valutareserver 86160 2019-09
Innskudd Rente 3.75 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 18 2019-09
Sentralbankers balanse 5160 2019-08
Utlånsrente 4.75 2019-09
Lån Til Banker 302542 2019-08
Lån Til Privat Sektor 7579963 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2408791 2019-08
Nåværende situasjon 567 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 6250908 2019-08
Import 8659699 2019-08
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 6.85 2019-06
Pengeoverføringer 2589236 2019-08
Turistankomster 719057 2019-07
Gullreserver 198 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 543 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 7.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2488 2019-08
Offentlige Utgifter 327069 2019-06
Statens Inntekter 279745 2019-08
Fiscal Utgifter 282233 2019-08
Kreditt-Rating 53.12
Militære Utgifter 3753 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 37.3 2019-09
Industriell Produksjon -7.9 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 84.35 2019-08
Lagerendringer -27209 2019-06
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 61.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 64 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2018-12
Produksjon PMI 51.8 2019-09
Totalt Vehicle Sales 9721 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 4.6 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 0.6 2019-07
Forbruk 1646010 2019-06
Privat sparing 4598144 2019-08
Bankenes Utlånsrente 7.11 2019-08
Konsumerkreditt 396 2019-06
Bensinpriser 1.05 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 12232 2019-06
Bygningstillatelser 43394 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.