Markeder Siste Referanse
Valuta 48.4 2020-10
Aksjemarkedet 6484 2020-10
10-årig statsobligasjon 3 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -15.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -16.5 2020-06
Arbeidsledighet 10 2020-09
Inflasjon 2.3 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-09
Rentesats 2.25 2020-10
Handelsbalanse -2075000 2020-08
Nåværende situasjon 1041 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2019-12
Forretningstillit -5.3 2020-09
Forbrukertillit -54.5 2020-09
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 365799 2020-10
Coronavirus dødsfall 6915 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 312691 2020-10

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -15.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -16.5 2020-06
BNP 377 2019-12
Bnp Faste Priser 4154830 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 4380420 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 806777 2020-06
Bnp Per Innbygger 3338 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 8908 2019-12
Bnp Fra Landbruk 416402 2020-06
Bnp Fra Construction 554684 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 716454 2020-06
Bnp Fra Mining 42917 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 257972 2020-06
Bnp Fra Tjenester 2586640 2020-06
Bnp Fra Transport 86211 2020-06
Bnp Fra Verktøy 143311 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10 2020-09
Sysselsatte 41306 2020-09
Arbeidsledige 4571 2020-09
Yrkesdeltakelse 61.94 2020-09
Lønninger innen produksjon 113 2020-06
Befolkning 109 2019-12
Sysselsetting 90.04 2020-09
Minstelønn 537 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 123 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 124 2020-09
KjerneInflasjon 3.2 2020-09
Bnp-Deflatoren 99.9 2020-06
Produsentpriser 130 2020-08
produsentprisene endring -3.3 2020-07
KPI Housing Utilities 114 2020-09
Kpi Transport 115 2020-09
Eksportpriser 89.18 2020-06
MatInflasjon 1.5 2020-09
Importprisene 92 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2020-10
Pengemengde 1541993 2020-08
Pengemengden M1 5016446 2020-08
Pengemengden M2 12764349 2020-08
Pengemengden M3 13566958 2020-08
Bankenes balanse 3078 2020-08
Valutareserver 100490 2020-09
Innskudd Rente 1.75 2020-10
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2020-09
Sentralbankers balanse 5951 2020-05
Utlånsrente 2.75 2020-10
Lån Til Banker 351342 2020-08
Lån Til Privat Sektor 7895108 2020-08

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2075000 2020-08
Nåværende situasjon 1041 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 2.2 2019-12
Eksport 5128230 2020-08
Import 7204140 2020-08
Utenlandsgjeld 83618 2019-12
Kapitalstrømmer 5.03 2020-06
Pengeoverføringer 2482665 2020-08
Turistankomster 776798 2019-12
Gullreserver 198 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 797 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 7.14 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -138500 2020-09
Offentlige Utgifter 854692 2020-06
Statens Inntekter 212415 2020-09
Fiscal Utgifter 350940 2020-09
Kreditt-Rating 61 2020-10
Militære Utgifter 3753 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 12 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5.3 2020-09
Industriell Produksjon -13.8 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 65.29 2020-08
Lagerendringer -204948 2020-06
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 61.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 64 2019-12
Korrupsjon Index 34 2019-12
Korrupsjon Rank 113 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 95 2019-12
Produksjon PMI 50.1 2020-09
Totalt Vehicle Sales 8556 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -54.5 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2020-07
Forbruk 2913246 2020-06
Privat sparing 5321454 2020-08
Bankenes Utlånsrente 6.54 2019-12
Konsumerkreditt 413 2020-06
Bensinpriser 0.97 2020-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 10891 2020-03
Bygningstillatelser 30838 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 365799 2020-10
Coronavirus dødsfall 6915 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 312691 2020-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.