Markeder Siste Referanse
Valuta 51.67 2019-04
Aksjemarkedet 7835 2019-04
10-årig statsobligasjon 6.11 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2018-12
Arbeidsledighet 5.2 2019-03
Inflasjon 3.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-03
Rentesats 4.75 2019-03
Handelsbalanse -2788142 2019-02
Nåværende situasjon -201 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Forretningstillit 35.2 2019-03
Forbrukertillit -0.5 2019-03
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.3 2018-12
BNP 314 2017-12
Bnp Faste Priser 2486518 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 2790598 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 751769 2018-12
Bnp Per Innbygger 2891 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7599 2017-12
Bnp Fra Landbruk 182999 2018-12
Bnp Fra Construction 272512 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 598370 2018-12
Bnp Fra Mining 19574 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 104258 2018-12
Bnp Fra Tjenester 1397922 2018-12
Bnp Fra Transport 177329 2018-12
Bnp Fra Verktøy 71189 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-03
Sysselsatte 41368 2019-03
Arbeidsledige 2202 2019-03
Yrkesdeltakelse 60.19 2019-03
Lønn 10458 2016-12
Lønninger innen produksjon 1661 2018-12
Befolkning 105 2017-12
Sysselsetting 94.76 2019-03
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 119 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 118 2019-03
KjerneInflasjon 3.5 2019-03
Bnp-Deflatoren 199 2018-12
Produsentpriser 139 2019-02
produsentprisene endring 3.6 2019-02
KPI Housing Utilities 113 2019-03
Kpi Transport 106 2019-03
Eksportpriser 108 2018-12
MatInflasjon 3.4 2019-03
Importprisene 119 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 4.75 2019-03
Pengemengde 1142900 2019-02
Pengemengden M1 3829135 2019-02
Pengemengden M2 10907469 2019-02
Pengemengden M3 11497070 2019-02
Bankenes balanse 1230 2018-12
Valutareserver 83199 2019-03
Innskudd Rente 4.25 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 18 2019-01
Sentralbankers balanse 4613 2018-11
Utlånsrente 5.25 2019-03
Lån Til Banker 255056 2019-02
Lån Til Privat Sektor 7251538 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2788142 2019-02
Nåværende situasjon -201 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 5177448 2019-02
Import 7965590 2019-02
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 8.12 2018-12
Pengeoverføringer 2300797 2019-02
Turistankomster 687726 2018-12
Gullreserver 198 2019-03
Råoljeproduksjon 14 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 610 2019-01
Terrorisme - Hovedsiden 7.18 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -58410 2019-03
Offentlige Utgifter 236548 2018-12
Statens Inntekter 202085 2019-02
Fiscal Utgifter 278458 2019-02
Kreditt-Rating 53.12
Militære Utgifter 4508 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 35.2 2019-03
Industriell Produksjon -5.5 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 84.25 2019-02
Lagerendringer -6996 2018-12
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 62.13 2018-12
Konkurranseevne Rank 56 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 124 2018-12
Produksjon PMI 51.5 2019-03
Totalt Vehicle Sales 8471 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -0.5 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 1.4 2019-02
Forbruk 1791824 2018-12
Privat sparing 4603832 2019-02
Bankenes Utlånsrente 6.68 2019-02
Konsumerkreditt 359 2018-12
Bensinpriser 0.99 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 9249 2018-09
Bygningstillatelser 40369 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.