Markeder Siste Referanse
Valuta 50.82 2020-01
Aksjemarkedet 7623 2020-01
10-årig statsobligasjon 4.59 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2019-12
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Inflasjon 2.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
Rentesats 4 2019-12
Handelsbalanse -3341861 2019-11
Nåværende situasjon -81.51 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 40.2 2019-12
Forbrukertillit 1.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6.4 2019-12
BNP 331 2018-12
Bnp Faste Priser 2654444 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 2926854 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 723340 2019-09
Bnp Per Innbygger 3022 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7942 2018-12
Bnp Fra Landbruk 185007 2019-12
Bnp Fra Construction 302777 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 622014 2019-12
Bnp Fra Mining 19734 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 125406 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1515057 2019-12
Bnp Fra Transport 67805 2019-09
Bnp Fra Verktøy 76382 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Sysselsatte 43146 2019-12
Arbeidsledige 2050 2019-12
Yrkesdeltakelse 61.47 2019-12
Lønninger innen produksjon 124 2019-09
Befolkning 107 2018-12
Sysselsetting 95.46 2019-12
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.5 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 122 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 121 2019-12
KjerneInflasjon 3.1 2019-12
Bnp-Deflatoren 191 2019-09
Produsentpriser 133 2019-11
produsentprisene endring 0.5 2019-11
KPI Housing Utilities 114 2019-12
Kpi Transport 107 2019-12
Eksportpriser 90.93 2019-09
MatInflasjon 1.7 2019-12
Importprisene 113 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-12
Pengemengde 1251305 2019-11
Pengemengden M1 4260516 2019-11
Pengemengden M2 11728238 2019-11
Pengemengden M3 12390768 2019-11
Bankenes balanse 2503 2019-11
Valutareserver 87860 2019-12
Innskudd Rente 3.5 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 15 2019-11
Sentralbankers balanse 4997 2019-11
Utlånsrente 4.5 2019-12
Lån Til Banker 253435 2019-11
Lån Til Privat Sektor 7800084 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3341861 2019-11
Nåværende situasjon -81.51 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 5596482 2019-11
Import 8938343 2019-11
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 5.7 2019-09
Pengeoverføringer 2372398 2019-11
Turistankomster 638549 2019-10
Gullreserver 198 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 672 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 7.14 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -60900 2019-11
Offentlige Utgifter 272140 2019-09
Statens Inntekter 304749 2019-11
Fiscal Utgifter 365632 2019-11
Kreditt-Rating 60 2020-01
Militære Utgifter 3753 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 40.2 2019-12
Industriell Produksjon -5.8 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 84.45 2019-11
Lagerendringer -26361 2019-09
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 61.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 64 2019-12
Korrupsjon Index 34 2019-12
Korrupsjon Rank 113 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 95 2019-12
Produksjon PMI 51.7 2019-12
Totalt Vehicle Sales 9246 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1.3 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 1 2019-11
Forbruk 1569559 2019-09
Privat sparing 4778830 2019-11
Bankenes Utlånsrente 6.77 2019-11
Konsumerkreditt 415 2019-09
Bensinpriser 1 2019-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 12232 2019-06
Bygningstillatelser 43394 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.