Markeder Siste Referanse
Valuta 50.59 2019-12
Aksjemarkedet 7878 2019-12
10-årig statsobligasjon 4.55 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-09
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Inflasjon 1.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 2019-11
Rentesats 4 2019-12
Handelsbalanse -3250388 2019-10
Nåværende situasjon 567 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Forretningstillit 37.3 2019-09
Forbrukertillit 4.6 2019-09
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 6.2 2019-09
BNP 331 2018-12
Bnp Faste Priser 2357386 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 2926854 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 723340 2019-09
Bnp Per Innbygger 3022 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7942 2018-12
Bnp Fra Landbruk 139356 2019-09
Bnp Fra Construction 273632 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 500264 2019-09
Bnp Fra Mining 15706 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 102490 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1406839 2019-09
Bnp Fra Transport 67805 2019-09
Bnp Fra Verktøy 88701 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Sysselsatte 43146 2019-12
Arbeidsledige 2050 2019-12
Yrkesdeltakelse 61.47 2019-12
Lønninger innen produksjon 113 2019-06
Befolkning 107 2018-12
Sysselsetting 95.46 2019-12
Minstelønn 537 2018-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 121 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 120 2019-11
KjerneInflasjon 2.6 2019-11
Bnp-Deflatoren 191 2019-09
Produsentpriser 134 2019-10
produsentprisene endring -0.4 2019-10
KPI Housing Utilities 114 2019-11
Kpi Transport 106 2019-11
Eksportpriser 90.93 2019-09
MatInflasjon 0 2019-11
Importprisene 113 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 4 2019-12
Pengemengde 1211793 2019-10
Pengemengden M1 4135091 2019-10
Pengemengden M2 11480045 2019-10
Pengemengden M3 12126092 2019-10
Bankenes balanse 2107 2019-09
Valutareserver 86390 2019-11
Innskudd Rente 3.5 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 15 2019-11
Sentralbankers balanse 5096 2019-09
Utlånsrente 4.5 2019-12
Lån Til Banker 287383 2019-10
Lån Til Privat Sektor 7672240 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3250388 2019-10
Nåværende situasjon 567 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.4 2018-12
Eksport 6317328 2019-10
Import 9567716 2019-10
Utenlandsgjeld 78960 2018-12
Kapitalstrømmer 6.85 2019-06
Pengeoverføringer 2379042 2019-09
Turistankomster 606553 2019-09
Gullreserver 198 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 566 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 7.14 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -49262 2019-10
Offentlige Utgifter 272140 2019-09
Statens Inntekter 261553 2019-10
Fiscal Utgifter 310815 2019-10
Kreditt-Rating 60 2019-12
Militære Utgifter 3753 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 30 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 11.36 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 7.67 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.69 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 37.3 2019-09
Industriell Produksjon -4.3 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 84.47 2019-10
Lagerendringer -26361 2019-09
Internett-hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurranseevne Index 61.87 2019-12
Konkurranseevne Rank 64 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 95 2019-12
Produksjon PMI 51.4 2019-11
Totalt Vehicle Sales 10083 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 4.6 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2019-08
Forbruk 1569559 2019-09
Privat sparing 4683570 2019-10
Bankenes Utlånsrente 6.99 2019-09
Konsumerkreditt 415 2019-09
Bensinpriser 1.02 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 12232 2019-06
Bygningstillatelser 43394 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Filippinene - Økonomiske indikatorer.