Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 3.95 3.89 3.91 3.93 3.95 3.99
Aksjemarkedet 57424.47 56086 55497 54913 54340 53195
10-årig statsobligasjon 2.07 2.2 2.27 2.34 2.42 2.57

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 3.7 3.4 3.2 3 3.4
Arbeidsledighet 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Inflasjon 4.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 224.00 400 600 -730 300 300
Nåværende situasjon 990.00 -320 -520 320 220 280
Nåværende situasjon mot BNP -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 48.90 45 45 45 45 44
Offentlige Budsjetter -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Forretningstillit 3.20 4 4.5 4.1 2.5 1
Produksjon PMI 47.40 50.1 52.2 52.9 53 54
Forbrukertillit 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Butikkhandel (Månedlig) -2.20 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 3.10 3.7 3.4 3.2 3 3.4
BNP 585.78 645 645 645 645 688
Bnp Faste Priser 544165.00 518823 537253 549971 560490 579547
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 97656.70 69151 91112 98699 100586 104006
Bnp Per Innbygger 16639.70 17200 17200 17200 17200 17700
Bnp Per Innbygger Ppp 28751.60 30300 30300 30300 30300 31200

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 5.20 5.5 5.7 5.4 5.9 6.2
Arbeidsledighet for unge 9.20 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Lønnskostnader 119.40 116 122 124 123 127
Lønn 5197.86 5243 5042 5114 5089 5262
Lønninger innen produksjon 5146.07 5179 5129 5091 5311 5491
Lønnsveksten 7.10 4.6 4.2 3.7 3.2 3.4
Minstelønn 523.09 575 575 575 575 615
Befolkning 37.98 38 38 38 38 38.01
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Yrkesdeltakelse 56.70 56.4 56.4 56.4 56.6 56.5
Arbeidsledighetsrate 1.10 2.4 2.2 2.3 2 2.1
Sysselsetting 68.90 66.9 66.9 66.9 66.8 67

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 4.40 2.3 2.1 2.2 1.9 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 182.70 180 183 183 185 188
Kjerne Konsumprisindeks 103.11 102 102 102 102 102
KjerneInflasjon 3.10 2.3 2.4 2.2 2.4 2.4
Bnp-Deflatoren 106.45 107 108 109 108 111
Produsentpriser 106.10 106 107 109 108 111
produsentprisene endring 0.80 0.5 1.4 1.7 2.2 2.3
MatInflasjon 6.70 3.6 2.1 2.2 2.5 2.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.90 106 107 108 108 110

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
Valutareserver 125457.10 132000 136000 134000 132000 140000
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat gjeld til BNP 120.60 111 111 111 111 109
Kontanter - Reserve - Ratio 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse 224.00 400 600 -730 300 300
Nåværende situasjon 990.00 -320 -520 320 220 280
Nåværende situasjon mot BNP -1.00 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
Import 16996.00 19000 18100 19150 16900 17500
Eksport 17220.00 19400 18700 18420 17200 17800
Kjøpsbetingelser 102.10 102 100 100 101 101
Utenlandske Direkte Investeringer 199789.70 212300 212300 212300 212300 216900
Våpen Salg 21.00 5 5 5 5 5

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.90 45 45 45 45 44
Offentlige Budsjetter -0.20 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7
Regjeringens budsjetter verdi -1882.20 -2100 -2100 -2100 -11600 -7600
Offentlige Utgifter 98791.10 93479 96780 99845 101755 105214
Statens Utgifter Til Bnp 41.50 42.2 42.2 42.2 42.2 42
Statens Inntekter 367107.60 92400 92400 92400 367000 379000
Statsgjeld 962010.84 1015000 1095000 1105000 1112000 1152000
Fiscal Utgifter 368989.80 94500 94500 94500 378600 386600

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69 44.69
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98 21.98
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 3.20 4 4.5 4.1 2.5 1
Produksjon PMI 47.40 50.1 52.2 52.9 53 54
Industriell Produksjon 1.10 1.4 1.1 1.6 1.9 2.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.00 0.6 0.4 -0.7 0.4 0.4
Industriproduksjonen 1.90 1.2 0.9 1.5 2 2.8
Bil Produksjon 29.50 46 42 40 32 37
Bilregistreringer 52499.00 52900 41500 36600 53900 56400
Bedriftens Fortjeneste 133466.20 55400 55400 55400 179000 185000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 3.70 7.2 5.1 5.6 4 3.7
Butikkhandel (Månedlig) -2.20 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 5.70 3.6 3 3.4 2.5 2.8
Forbruk 320504.80 325786 314533 323925 330120 341344
Privat sparing -8.99 -7 -7 -7 15.7 15.4
Konsumerkreditt 766545.20 742514 755626 773535 789542 816386
Bensinpriser 1.29 1.15 1.18 1.21 1.25 1.25
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 56 56 56 56 56

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konstruksjonsflyt ut -0.30 -2.8 0.9 1.5 3.2 3.6
Boligpriser 123.59 119 120 122 124 128
Bygningstillatelser 96777.00 24800 55600 85100 105200 112200
Hjem Eierskap Rate 84.00 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5


Polen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.