Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 3.91 3.9 3.92 3.94 3.97 4.02
Aksjemarkedet 55227.60 55968 55317 54677 54043 52795
10-årig statsobligasjon 1.58 2.22 2.26 2.31 2.35 2.44
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 3.8 4.4 4 3.9 3
Arbeidsledighet 5.30 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Inflasjon 2.90 2.5 2 1.7 1.8 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse -77.00 -480 600 400 600 300
Nåværende situasjon 21.00 250 150 -320 -520 220
Nåværende situasjon mot BNP -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 48.90 48 48 47 47 47
Offentlige Budsjetter -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit 4.10 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Produksjon PMI 47.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Forbrukertillit 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.80 1.2 1.1 1 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.40 3.8 4.4 4 3.9 3
BNP 585.78 605 605 645 645 645
Bnp Faste Priser 512503.60 535853 613530 533004 532491 631935
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 68308.70 95460 151607 71041 70973 156155
Bnp Per Innbygger 16639.70 16700 16700 17200 17200 17200
Bnp Per Innbygger Ppp 28751.60 29500 29500 30300 30300 30300
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 5.30 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9
Arbeidsledighet for unge 10.90 11.5 11.4 11.5 10.7 11.5
Lønnskostnader 111.40 120 109 115 116 112
Lønn 4839.24 4773 5058 5195 5038 5210
Lønninger innen produksjon 4922.57 4798 5027 5132 5124 5178
Lønnsveksten 5.30 4.2 4 3.6 4.1 3
Minstelønn 523.09 523 523 575 575 575
Befolkning 37.98 37.99 37.99 38 38 38
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Arbeidsledighetsrate 2.80 2.7 2.5 2.4 2.2 2
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.90 2.5 2 1.7 1.8 1.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 179.10 179 179 179 182 182
KjerneInflasjon 2.20 1.7 1.8 1.8 1.9 2.4
Produsentpriser 106.00 108 107 108 108 110
produsentprisene endring 0.60 1.9 2 1.8 2.2 2.2
MatInflasjon 6.80 4.4 2.9 2.3 2.1 2.3
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
Valutareserver 116528.90 116000 117000 117000 118000 121000
Innskudd Rente 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Privat gjeld til BNP 121.70 115 115 111 111 111
Kontanter - Reserve - Ratio 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -77.00 -480 600 400 600 300
Nåværende situasjon 21.00 250 150 -320 -520 220
Nåværende situasjon mot BNP -0.70 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5 -1.5
Import 18145.00 18650 15900 19000 18100 16900
Eksport 18068.00 18170 16500 19400 18700 17200
Utenlandske Direkte Investeringer 199053.00 215700 215700 221300 221300 221300
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.90 48 48 47 47 47
Offentlige Budsjetter -0.40 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
Offentlige Utgifter 92340.70 94209 118522 96034 95942 122077
Statens Utgifter Til Bnp 41.50 42.5 42.5 42.2 42.2 42.2
Statsgjeld 976141.73 988000 1007000 1015000 1095000 1112000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 44.69 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 4.10 3.6 3.8 4 4.5 2.5
Produksjon PMI 47.40 51.2 51 52.5 52.2 53
Industriell Produksjon -2.70 4.2 4.2 4 4.5 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.10 -0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Industriproduksjonen -3.40 3.4 3.2 3 3.6 2.5
Bil Produksjon 39.20 38 29 46 48 32
Bilregistreringer 45050.00 41500 49900 52900 41500 53900
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 9.00 7 2.5 6.2 5.1 3.2
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 5.30 4.4 3.2 3.6 3 2.5
Forbruk 321817.50 317863 306906 334690 334368 316114
Konsumerkreditt 747161.11 740925 755279 762809 776300 777937
Bensinpriser 1.35 1.31 1.28 1.25 1.22 1.22
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 3.80 5.1 4.5 4 4.2 3.2
Boligpriser 118.34 118 118 119 120 124
Bygningstillatelser 48668.00 77100 105400 24800 57600 112200


Polen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.