Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 4.39 4.54 4.58 4.63 4.68 4.77
Aksjemarkedet 55555.31 53015 50969 49001 47109 43543
10-årig statsobligasjon 6.57 7.05 7.27 7.5 7.74 8.25

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.40 -0.6 0.3 0.7 1.1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 8.50 5 2.6 1.3 1.2 4
Arbeidsledighet 5.40 5.8 6 6.5 6.5 6
Inflasjon 12.40 9.3 8.3 7.6 7 6.4
Inflasjonen (Månedlig) 2.00 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6
Rentesats 5.25 5 5.5 6.5 6.75 7.5
Handelsbalanse -3253.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
Nåværende situasjon -2972.00 -620 760 300 250 590
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 2 2 2 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 53.80 55.1 55.1 55.1 51.5 51.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4 -1.4
Forretningstillit -11.50 -3 -6 -7 -5.5 -3
Produksjon PMI 52.40 54.2 53.8 54 53.8 53.6
Forbrukertillit -37.20 -12 -16 -7 -6.8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.7 -0.8 0.5 0.6 0.5
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.40 -0.6 0.3 0.7 1.1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 8.50 5 2.6 1.3 1.2 4
BNP 594.16 660 660 660 660 695
Bnp Faste Priser 695648.50 620912 628750 704692 703996 732880
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 153411.60 20831 104345 155406 155253 161622
Bnp Per Innbygger 14588.14 18600 18600 18600 18600 19500
Bnp Per Innbygger Ppp 32238.16 34600 34600 34600 34600 35400
Hele året BNP-vekst 5.70 4 4 4 3.5 3.5
Bnp Fra Landbruk 14012.70 14431 14708 14195 14181 14763
Bnp Fra Construction 45922.50 43489 41432 46519 46474 48380
Bnp Fra Manufacturing 135885.70 95663 100982 137652 137516 143158

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.40 5.8 6 6.5 6.5 6
Langtids arbeidsledighet 0.80 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
Arbeidsledighet for unge 9.10 9.5 9.7 10.2 10.2 10.2
Lønnskostnader 117.05 137 136 122 121 125
Lønn 6235.22 6005 6087 6247 6435 6403
Lønninger innen produksjon 6311.56 6153 6064 6383 6514 6542
Lønnsveksten 12.40 9.1 7.6 4.2 3.2 2.5
Minstelønn 654.79 640 640 640 640 640
Befolkning 37.96 37.92 37.92 37.92 37.92 37.88
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Yrkesdeltakelse 57.40 57.4 57.5 57.6 57.6 57.8
Arbeidsledighetsrate 2.40 2.2 2.6 1.9 2.1 2
Sysselsetting 71.00 69.7 69.6 69.5 69.5 69.9

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 12.40 9.3 8.3 7.6 7 6.4
Inflasjonen (Månedlig) 2.00 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 215.80 211 212 217 226 231
KjerneInflasjon 7.70 2.8 2.5 2.4 2.4 2.4
Bnp-Deflatoren 113.00 119 120 122 121 129
Produsentpriser 132.00 119 120 125 135 127
produsentprisene endring 20.00 5.6 3 2.6 2.2 2
MatInflasjon 12.70 1.9 2 1.9 1.9 1.9
Harmoniserte Konsumprisindeks 123.90 124 125 128 133 136

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 5.25 5 5.5 6.5 6.75 7.5
Internbankrente 6.35 6.1 6.6 7.6 7.85 7.85
Pengemengden M1 1718847.93 1699332 1699332 1699332 1699332 1699332
Pengemengden M2 1999267.70 1952016 1952016 1952016 1952016 1952016
Pengemengden M3 2009566.27 1960426 1960426 1960426 1960426 2368155
Valutareserver 152204.90 179000 177000 185000 185000 191000
Innskudd Rente 4.75 4.5 5 6 6.25 6.25
Privat gjeld til BNP 122.70 118 118 118 118 115
Kontanter - Reserve - Ratio 3.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -3253.00 4700 1700 -1300 -1000 -600
Nåværende situasjon -2972.00 -620 760 300 250 590
Nåværende situasjon mot BNP 3.60 2 2 2 1.5 1.5
Import 29084.00 19100 23400 24100 24800 26100
Eksport 25831.00 23800 25100 22800 23800 25500
Utenlandske Direkte Investeringer 203380.50 201500 201500 201500 201500 212500

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 53.80 55.1 55.1 55.1 51.5 51.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -2.3 -2.3 -2.3 -1.4 -1.4
Regjeringens budsjetter verdi -270.10 4700 3000 -56200 -56200 -50200
Offentlige Utgifter 141103.40 92976 116062 142938 142797 148655
Statens Utgifter Til Bnp 48.70 43 43 43 43 41
Statens Inntekter 120090.30 215900 320200 434000 434000 445000
Statsgjeld 1144852.72 1178000 1169000 1151000 1151000 1172000
Fiscal Utgifter 120360.40 211200 317200 490200 490200 495200

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 19 19
Personalinntekt skattesats 32.00 32 32 32 32 32
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 35.85 36.12 35.85 35.85 35.85 35.85
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 22.41 22.14 22.14 22.14 22.14
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit -11.50 -3 -6 -7 -5.5 -3
Produksjon PMI 52.40 54.2 53.8 54 53.8 53.6
Industriell Produksjon 17.30 4.7 4 3.4 6.3 4.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.10 0.7 -1 0.7 0.7 0.7
Industriproduksjonen 15.80 10 7 4 2.8 4
Bil Produksjon 14.50 37 44 37 37 45
Bilregistreringer 39528.00 41500 51200 59400 59400 66400
Gruvedrift Produksjon 19.60 2.6 1.8 1.6 1.3 1.2
Bedriftens Fortjeneste 78596.30 104500 155100 215000 215000 236000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -37.20 -12 -16 -7 -6.8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.7 -0.8 0.5 0.6 0.5
Butikkhandel (Årlig) 22.00 4.1 3.6 3 3 3
Forbruk 344074.60 117531 368840 348548 348203 362489
Privat sparing 1.23 7 5.8 14 14 12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 55.90 61 61 61 61 60
Bensinpriser 1.48 1.53 1.59 1.64 1.7 1.7
Konsumerkreditt 823620.82 842220 841538 837438 833504 870935

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 27.70 4.2 3.6 3 3 3
Boligpriser 155.15 148 150 152 152 159
Bygningstillatelser 24423.00 55100 85100 109800 109800 115100


Polen - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.