Markeder Siste Referanse
Valuta 3.85 2021-03
Aksjemarkedet 57644 2021-03
10-årig statsobligasjon 1.61 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
Arbeidsledighet 6.5 2021-01
Inflasjon 2.7 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2021-01
Rentesats 0.1 2021-03
Handelsbalanse 333 2020-12
Nåværende situasjon 430 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Forretningstillit -8.3 2021-02
Produksjon PMI 53.4 2021-02
Forbrukertillit -25.2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2021-01
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 1766490 2021-03
Coronavirus dødsfall 44912 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 1459564 2021-03
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
BNP 592 2019-12
Bnp Faste Priser 618644 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 143509 2020-12
Bnp Per Innbygger 17387 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33086 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.5 2021-01
Sysselsatte 16555 2020-12
Arbeidsledige 1090 2021-01
Langtids arbeidsledighet 0.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 11.5 2020-12
Lønnskostnader 120 2020-12
Produktivitet 118 2020-12
Ledige Stillinger 61 2021-01
Lønn 5457 2020-12
Minstelønn 614 2021-03
Lønnsveksten 4.8 2021-01
Lønninger innen produksjon 5314 2021-01
Befolkning 37.97 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2 2021-01
Sysselsetting 69 2020-09
Full Jobb 15199 2020-09
Yrkesdeltakelse 56.4 2020-09
Deltid Sysselsettingen 907 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2021-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.2 2021-01
Konsumprisindeksen Kpi 188 2021-01
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-12
KjerneInflasjon 3.7 2020-12
Bnp-Deflatoren 112 2020-09
Produsentpriser 107 2021-01
produsentprisene endring 0.7 2021-01
Eksportpriser 103 2020-11
Importprisene 99.8 2020-11
MatInflasjon 0.8 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-03
Internbankrente 0.11 2021-03
Pengemengde 368828 2021-01
Pengemengden M1 1539599 2021-01
Pengemengden M2 1812421 2021-01
Pengemengden M3 1820192 2021-01
Bankenes balanse 2454910 2020-12
Valutareserver 163449 2021-02
Innskudd Rente 0 2021-02
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2021-01
Sentralbankers balanse 723590 2021-01
Privat gjeld til BNP 121 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 333 2020-12
Nåværende situasjon 430 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Eksport 19814 2020-12
Import 19481 2020-12
Utenlandsgjeld 352111 2020-09
Kjøpsbetingelser 104 2020-11
Kapitalstrømmer 5301 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 209505 2019-12
Pengeoverføringer 592 2020-09
Gullreserver 229 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.24 2019-12
Våpen Salg 21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 6645 2021-01
Offentlige Utgifter 131005 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 42 2019-12
Statens Inntekter 40656 2021-01
Statsgjeld 1090188 2020-11
Fiscal Utgifter 34011 2021-01
Asylsøknader 165 2020-09
Kreditt-Rating 71 2021-03
Militære Utgifter 10749 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8.3 2021-02
Produksjon PMI 53.4 2021-02
Industriell Produksjon 0.9 2021-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2021-01
Industriproduksjonen 0.8 2021-01
Kapasitetsutnyttelsen 77.6 2021-03
Nye ordere 96.8 2021-01
Lagerendringer 2552 2020-12
Bil Produksjon 18 2021-01
Bilregistreringer 32262 2021-01
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 632 2021-01
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 91344 2020-06
Korrupsjon Index 56 2020-12
Korrupsjon Rank 45 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12699 2020-11
Gruvedrift Produksjon -2.1 2021-01
Stål~~pos=trunc 680 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25.2 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2021-01
Butikkhandel (Årlig) -6 2021-01
Forbruk 307464 2020-12
Privat sparing 5.37 2020-09
Konsumerkreditt 787902 2021-01
Bensinpriser 1.31 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 57.67 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -1 2020-12
Boligpriser 137 2020-09
Bygningstillatelser 8259 2021-01
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1766490 2021-03
Coronavirus dødsfall 44912 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 1459564 2021-03
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.