Markeder Siste Referanse
Valuta 3.74 2019-06
Aksjemarkedet 60343 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.39 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2019-03
Arbeidsledighet 5.4 2019-05
Inflasjon 2.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Rentesats 1.5 2019-06
Handelsbalanse 279 2019-04
Nåværende situasjon 718 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Forretningstillit 6.2 2019-05
Produksjon PMI 48.8 2019-05
Forbrukertillit 9.6 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.7 2019-03
BNP 525 2017-12
Bnp Faste Priser 512504 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 68309 2019-03
Bnp Per Innbygger 15751 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27216 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2019-05
Sysselsatte 16274 2019-03
Arbeidsledige 906 2019-05
Langtids arbeidsledighet 1 2018-12
Arbeidsledighet for unge 10.6 2019-04
Lønnskostnader 104 2018-12
Produktivitet 123 2019-03
Ledige Stillinger 88.8 2019-04
Lønn 5015 2019-03
Minstelønn 523 2019-06
Lønnsveksten 7.7 2019-05
Lønninger innen produksjon 4957 2019-04
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.7 2019-05
Sysselsetting 67.3 2018-12
Full Jobb 15040 2018-12
Yrkesdeltakelse 56.1 2018-12
Deltid Sysselsettingen 1006 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 179 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 1.7 2019-05
Bnp-Deflatoren 112 2019-03
Produsentpriser 106 2019-05
produsentprisene endring 1.4 2019-05
Eksportpriser 100 2019-02
Importprisene 103 2019-02
MatInflasjon 3.3 2019-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-06
Internbankrente 1.62 2019-06
Pengemengde 274668 2019-05
Pengemengden M1 1035864 2019-05
Pengemengden M2 1467431 2019-05
Pengemengden M3 1480590 2019-05
Bankenes balanse 2038293 2019-03
Valutareserver 118619 2019-05
Innskudd Rente 0.5 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-04
Sentralbankers balanse 454811 2019-03
Privat gjeld til BNP 122 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 279 2019-04
Nåværende situasjon 718 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Eksport 19440 2019-04
Import 19161 2019-04
Utenlandsgjeld 358789 2018-12
Kjøpsbetingelser 94.3 2019-02
Kapitalstrømmer 3769 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 199053 2017-12
Pengeoverføringer 607 2018-12
Gullreserver 129 2019-06
Råoljeproduksjon 21 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 0.72 2017-12
Våpen Salg 21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2158 2019-05
Offentlige Utgifter 92341 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 162643 2019-05
Statsgjeld 978997 2019-03
Fiscal Utgifter 164801 2019-05
Asylsøknader 240 2019-03
Kreditt-Rating 67.17
Militære Utgifter 10749 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.2 2019-05
Produksjon PMI 48.8 2019-05
Industriell Produksjon 7.7 2019-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-04
Industriproduksjonen 7.8 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 81.4 2019-06
Nye ordere 116 2019-04
Lagerendringer 11029 2019-03
Bil Produksjon 43.4 2019-04
Bilregistreringer 47094 2019-05
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1830 2019-04
Konkurranseevne Index 68.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 37 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 43049 2019-03
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13034 2019-04
Gruvedrift Produksjon 4.7 2019-05
Stål~~pos=trunc 870 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9.6 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-05
Forbruk 321818 2019-03
Privat sparing 0.73 2018-09
Konsumerkreditt 735780 2019-04
Bensinpriser 1.37 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.2 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.96 2016-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 14.9 2019-04
Boligpriser 116 2018-12
Bygningstillatelser 30592 2019-04
Hjem Eierskap Rate 84.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.