Markeder Siste Referanse
Valuta 3.68 2020-12
Aksjemarkedet 55305 2020-12
10-årig statsobligasjon 1.41 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-09
Arbeidsledighet 6.1 2020-10
Inflasjon 3 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-11
Rentesats 0.1 2020-12
Handelsbalanse 1238 2020-09
Nåværende situasjon 1072 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Forretningstillit -20.5 2020-11
Produksjon PMI 50.8 2020-11
Forbrukertillit -29.2 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2020-10
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 1013747 2020-12
Coronavirus dødsfall 18208 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 666413 2020-12
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 7.9 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2020-09
BNP 592 2019-12
Bnp Faste Priser 505069 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 82216 2020-06
Bnp Per Innbygger 17387 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33086 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2020-10
Sysselsatte 16644 2020-09
Arbeidsledige 1018 2020-10
Langtids arbeidsledighet 0.6 2020-06
Arbeidsledighet for unge 12.9 2020-10
Lønnskostnader 129 2020-06
Produktivitet 112 2020-06
Ledige Stillinger 65 2020-10
Lønn 5169 2020-09
Minstelønn 611 2020-06
Lønnsveksten 4.7 2020-10
Lønninger innen produksjon 5251 2020-10
Befolkning 37.97 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1 2020-10
Sysselsetting 67.9 2020-06
Full Jobb 14928 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.5 2020-06
Deltid Sysselsettingen 959 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 185 2020-10
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-10
KjerneInflasjon 4.2 2020-10
Bnp-Deflatoren 110 2020-03
Produsentpriser 106 2020-10
produsentprisene endring -0.4 2020-10
Eksportpriser 97.4 2020-08
Importprisene 96.5 2020-08
MatInflasjon 2.4 2020-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 110 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-12
Internbankrente 0.12 2020-12
Pengemengde 345210 2020-10
Pengemengden M1 1481052 2020-10
Pengemengden M2 1775039 2020-10
Pengemengden M3 1782616 2020-10
Bankenes balanse 2412700 2020-08
Valutareserver 143117 2020-10
Innskudd Rente 0 2020-12
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2020-09
Sentralbankers balanse 696573 2020-10
Privat gjeld til BNP 121 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1238 2020-09
Nåværende situasjon 1072 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Eksport 21109 2020-09
Import 19871 2020-09
Utenlandsgjeld 335481 2020-06
Kjøpsbetingelser 101 2020-08
Kapitalstrømmer 1500 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 209505 2019-12
Pengeoverføringer 629 2020-03
Gullreserver 229 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -12070 2020-10
Offentlige Utgifter 104076 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 42 2019-12
Statens Inntekter 343973 2020-10
Statsgjeld 1100125 2020-09
Fiscal Utgifter 356043 2020-10
Asylsøknader 165 2020-09
Kreditt-Rating 71 2020-12
Militære Utgifter 10749 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -20.5 2020-11
Produksjon PMI 50.8 2020-11
Industriell Produksjon 1 2020-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2020-10
Industriproduksjonen 1.7 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 78.3 2020-12
Nye ordere 104 2020-10
Lagerendringer 1505 2020-06
Bil Produksjon 28.3 2020-10
Bilregistreringer 40064 2020-10
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1696 2020-10
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 91344 2020-06
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14441 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.2 2020-10
Stål~~pos=trunc 620 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -29.2 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2020-10
Butikkhandel (Årlig) -2.1 2020-10
Forbruk 280956 2020-06
Privat sparing 0.19 2020-03
Konsumerkreditt 791009 2020-10
Bensinpriser 1.2 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.9 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.8 2020-10
Boligpriser 134 2020-06
Bygningstillatelser 84224 2020-10
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1013747 2020-12
Coronavirus dødsfall 18208 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 666413 2020-12
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.