Markeder Siste Referanse
Valuta 4.16 2020-04
Aksjemarkedet 44111 2020-04
10-årig statsobligasjon 1.64 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
Arbeidsledighet 5.5 2020-02
Inflasjon 4.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-02
Rentesats 1 2020-03
Handelsbalanse 330 2020-01
Nåværende situasjon 2265 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Forretningstillit -1.1 2020-03
Produksjon PMI 42.4 2020-03
Forbrukertillit 1.3 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-02
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 4532 2020-04
Coronavirus dødsfall 111 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 191 2020-04
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-12
BNP 605 2019-12
Bnp Faste Priser 614322 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 156085 2019-12
Bnp Per Innbygger 16640 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28752 2018-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.5 2020-02
Sysselsatte 16467 2019-12
Arbeidsledige 921 2020-02
Langtids arbeidsledighet 0.6 2019-09
Arbeidsledighet for unge 7.8 2020-02
Lønnskostnader 108 2019-12
Produktivitet 117 2019-12
Ledige Stillinger 68.2 2020-02
Lønn 5198 2019-12
Minstelønn 523 2019-12
Lønnsveksten 7.7 2020-02
Lønninger innen produksjon 5063 2020-02
Befolkning 37.97 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 1.1 2020-02
Sysselsetting 68.9 2019-09
Full Jobb 15291 2019-09
Yrkesdeltakelse 56.7 2019-09
Deltid Sysselsettingen 935 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 184 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-02
KjerneInflasjon 3.6 2020-02
Bnp-Deflatoren 108 2019-12
Produsentpriser 106 2020-02
produsentprisene endring 0.1 2020-02
Eksportpriser 99.9 2019-12
Importprisene 100 2019-12
MatInflasjon 7.5 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 1 2020-03
Internbankrente 1.07 2020-04
Pengemengde 269981 2020-02
Pengemengden M1 1152635 2020-02
Pengemengden M2 1569329 2020-02
Pengemengden M3 1579369 2020-02
Bankenes balanse 2111368 2019-11
Valutareserver 120894 2020-03
Innskudd Rente 0.5 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-11
Sentralbankers balanse 527336 2020-02
Privat gjeld til BNP 121 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 330 2020-01
Nåværende situasjon 2265 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 19267 2020-01
Import 18937 2020-01
Utenlandsgjeld 349834 2019-12
Kjøpsbetingelser 99.5 2019-12
Kapitalstrømmer 1182 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 199790 2018-12
Pengeoverføringer 630 2019-09
Gullreserver 229 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3427 2020-01
Offentlige Utgifter 120716 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 40272 2020-01
Statsgjeld 987605 2020-01
Fiscal Utgifter 36845 2020-01
Asylsøknader 260 2019-11
Kreditt-Rating 71 2020-04
Militære Utgifter 10749 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.1 2020-03
Produksjon PMI 42.4 2020-03
Industriell Produksjon 4.9 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2020-02
Industriproduksjonen 5.7 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 79.9 2020-03
Nye ordere 107 2020-02
Lagerendringer 5630 2019-12
Bil Produksjon 41.9 2020-02
Bilregistreringer 38508 2020-02
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1145 2020-02
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 133466 2019-09
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14441 2019-12
Gruvedrift Produksjon -9.2 2020-02
Stål~~pos=trunc 600 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1.3 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.2 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 9.6 2020-02
Forbruk 307698 2019-12
Privat sparing 4.18 2019-09
Konsumerkreditt 775957 2020-02
Bensinpriser 1.14 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.3 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -5.5 2019-12
Boligpriser 124 2019-09
Bygningstillatelser 13841 2020-02
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 4532 2020-04
Coronavirus dødsfall 111 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 191 2020-04
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU Beds 488 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.