Markeder Siste Referanse
Valuta 3.94 2019-08
Aksjemarkedet 56035 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.87 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
Arbeidsledighet 5.3 2019-06
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Rentesats 1.5 2019-07
Handelsbalanse -77 2019-06
Nåværende situasjon 21 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Forretningstillit 4.1 2019-07
Produksjon PMI 47.4 2019-07
Forbrukertillit 9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2019-06
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.4 2019-06
BNP 586 2018-12
Bnp Faste Priser 512504 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 68309 2019-03
Bnp Per Innbygger 16640 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28752 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-06
Sysselsatte 16274 2019-03
Arbeidsledige 869 2019-07
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.9 2019-06
Lønnskostnader 111 2019-03
Produktivitet 123 2019-03
Ledige Stillinger 83.9 2019-06
Lønn 4839 2019-06
Minstelønn 523 2019-06
Lønnsveksten 5.3 2019-06
Lønninger innen produksjon 4923 2019-06
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.8 2019-06
Sysselsetting 67.2 2019-03
Full Jobb 14915 2019-03
Yrkesdeltakelse 55.9 2019-03
Deltid Sysselsettingen 1012 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 179 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-07
KjerneInflasjon 2.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 112 2019-03
Produsentpriser 106 2019-06
produsentprisene endring 0.6 2019-06
Eksportpriser 105 2019-04
Importprisene 104 2019-04
MatInflasjon 6.8 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-07
Internbankrente 1.62 2019-08
Pengemengde 260653 2019-06
Pengemengden M1 1046547 2019-06
Pengemengden M2 1465475 2019-06
Pengemengden M3 1478218 2019-06
Bankenes balanse 2058509 2019-06
Valutareserver 116529 2019-07
Innskudd Rente 0.5 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-06
Sentralbankers balanse 462956 2019-06
Privat gjeld til BNP 122 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -77 2019-06
Nåværende situasjon 21 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Eksport 18068 2019-06
Import 18145 2019-06
Utenlandsgjeld 347419 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-04
Kapitalstrømmer 1195 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 199053 2017-12
Pengeoverføringer 649 2019-03
Gullreserver 129 2019-06
Råoljeproduksjon 21 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.72 2017-12
Våpen Salg 21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -5040 2019-06
Offentlige Utgifter 92341 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 192177 2019-06
Statsgjeld 976142 2019-05
Fiscal Utgifter 197218 2019-06
Asylsøknader 205 2019-06
Kreditt-Rating 67.17
Militære Utgifter 10749 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 4.1 2019-07
Produksjon PMI 47.4 2019-07
Industriell Produksjon -2.7 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2019-06
Industriproduksjonen -3.4 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.8 2019-09
Nye ordere 95.2 2019-06
Lagerendringer 11029 2019-03
Bil Produksjon 39.2 2019-06
Bilregistreringer 45050 2019-06
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1745 2019-06
Konkurranseevne Index 68.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 37 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 43049 2019-03
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12863 2019-06
Gruvedrift Produksjon -1.9 2019-06
Stål~~pos=trunc 780 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 9 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 5.3 2019-06
Forbruk 321818 2019-03
Privat sparing -8.99 2019-03
Konsumerkreditt 747161 2019-06
Bensinpriser 1.35 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.2 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 58.45 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.8 2019-06
Boligpriser 118 2019-03
Bygningstillatelser 48668 2019-06
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.