Markeder Siste Referanse
Valuta 3.83 2020-01
Aksjemarkedet 59116 2020-01
10-årig statsobligasjon 2.16 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-09
Arbeidsledighet 5.1 2019-11
Inflasjon 3.4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-12
Rentesats 1.5 2020-01
Handelsbalanse 829 2019-11
Nåværende situasjon 1457 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Forretningstillit -4.9 2019-12
Produksjon PMI 48 2019-12
Forbrukertillit 4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2019-11
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-09
BNP 586 2018-12
Bnp Faste Priser 544165 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 97657 2019-09
Bnp Per Innbygger 16640 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28752 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-11
Sysselsatte 16619 2019-09
Arbeidsledige 867 2019-12
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-06
Arbeidsledighet for unge 9.5 2019-11
Lønnskostnader 119 2019-09
Produktivitet 126 2019-09
Ledige Stillinger 67.7 2019-11
Lønn 4932 2019-09
Minstelønn 523 2019-12
Lønnsveksten 5.3 2019-11
Lønninger innen produksjon 5001 2019-11
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.6 2019-11
Sysselsetting 68.9 2019-09
Full Jobb 15102 2019-06
Yrkesdeltakelse 56.2 2019-06
Deltid Sysselsettingen 1021 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 181 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 3.1 2019-12
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Produsentpriser 106 2019-11
produsentprisene endring -0.1 2019-11
Eksportpriser 108 2019-09
Importprisene 99.2 2019-09
MatInflasjon 6.9 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2020-01
Internbankrente 1.61 2020-01
Pengemengde 266020 2019-11
Pengemengden M1 1109059 2019-11
Pengemengden M2 1530381 2019-11
Pengemengden M3 1542584 2019-11
Bankenes balanse 2113080 2019-09
Valutareserver 128405 2019-12
Innskudd Rente 0.5 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-11
Sentralbankers balanse 492768 2019-11
Privat gjeld til BNP 121 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 829 2019-11
Nåværende situasjon 1457 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 20238 2019-11
Import 19409 2019-11
Utenlandsgjeld 341379 2019-09
Kjøpsbetingelser 109 2019-09
Kapitalstrømmer 2527 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 199790 2018-12
Pengeoverføringer 630 2019-09
Gullreserver 229 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1882 2019-11
Offentlige Utgifter 98791 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 367108 2019-11
Statsgjeld 960882 2019-10
Fiscal Utgifter 368990 2019-11
Asylsøknader 260 2019-11
Kreditt-Rating 71 2020-01
Militære Utgifter 10749 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.9 2019-12
Produksjon PMI 48 2019-12
Industriell Produksjon 1.4 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.6 2019-11
Industriproduksjonen 3.5 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-12
Nye ordere 99.8 2019-11
Lagerendringer 6728 2019-09
Bil Produksjon 33.4 2019-11
Bilregistreringer 52499 2019-12
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1621 2019-11
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 133466 2019-09
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13824 2019-10
Gruvedrift Produksjon -6.1 2019-10
Stål~~pos=trunc 730 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 4.3 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 3.3 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 5.9 2019-11
Forbruk 320505 2019-09
Privat sparing -8.99 2019-03
Konsumerkreditt 766455 2019-11
Bensinpriser 1.32 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.1 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.1 2019-10
Boligpriser 124 2019-09
Bygningstillatelser 90235 2019-11
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.