Markeder Siste Referanse
Valuta 3.81 2021-05
Aksjemarkedet 61542 2021-05
10-årig statsobligasjon 1.7 2021-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
Arbeidsledighet 6.4 2021-03
Inflasjon 4.3 2021-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-04
Rentesats 0.1 2021-05
Handelsbalanse 883 2021-02
Nåværende situasjon 1619 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -7 2020-12
Forretningstillit -4 2021-04
Produksjon PMI 53.7 2021-04
Forbrukertillit -22.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2021-03
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 2811951 2021-05
Coronavirus dødsfall 68482 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 2540684 2021-05
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.8 2020-12
BNP 592 2019-12
Bnp Faste Priser 618644 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 143509 2020-12
Bnp Per Innbygger 17387 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33086 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.4 2021-03
Sysselsatte 16555 2020-12
Arbeidsledige 1078 2021-03
Langtids arbeidsledighet 0.6 2020-09
Arbeidsledighet for unge 13.9 2021-03
Lønnskostnader 120 2020-12
Produktivitet 118 2020-12
Ledige Stillinger 68.8 2021-03
Lønn 5457 2020-12
Minstelønn 614 2021-03
Lønnsveksten 8 2021-03
Lønninger innen produksjon 5725 2021-03
Befolkning 37.96 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2021-12
Pensjonsalder Menn 65 2021-12
Arbeidsledighetsrate -1.3 2021-03
Sysselsetting 69.4 2020-12
Full Jobb 15247 2020-12
Yrkesdeltakelse 56.4 2020-09
Deltid Sysselsettingen 902 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.3 2021-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-04
Konsumprisindeksen Kpi 192 2021-04
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-03
KjerneInflasjon 3.9 2021-03
Bnp-Deflatoren 113 2020-12
Produsentpriser 110 2021-03
produsentprisene endring 3.9 2021-03
Eksportpriser 103 2021-01
Importprisene 101 2021-01
MatInflasjon 0.5 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 32.3 2021-05
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 12225861 2021-05
Coronavirus tilfeller 2811951 2021-05
Coronavirus dødsfall 68482 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 2540684 2021-05
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2021-05
Internbankrente 0.11 2021-05
Pengemengde 395755 2021-03
Pengemengden M1 1603206 2021-03
Pengemengden M2 1856226 2021-03
Pengemengden M3 1862488 2021-03
Bankenes balanse 2454910 2020-12
Valutareserver 158352 2021-03
Innskudd Rente 0 2021-04
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2021-03
Sentralbankers balanse 771418 2021-03
Privat gjeld til BNP 120 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 883 2021-02
Nåværende situasjon 1619 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2020-12
Eksport 21322 2021-02
Import 20439 2021-02
Utenlandsgjeld 372028 2020-12
Kjøpsbetingelser 102 2021-01
Kapitalstrømmer 2290 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 209505 2019-12
Pengeoverføringer 592 2020-09
Gullreserver 229 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.24 2019-12
Våpen Salg 13 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -7 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -3419 2021-03
Offentlige Utgifter 131005 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 42 2019-12
Statens Inntekter 101056 2021-03
Statsgjeld 1122195 2021-02
Fiscal Utgifter 104475 2021-03
Asylsøknader 165 2020-09
Kreditt-Rating 71 2021-05
Militære Utgifter 12343 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4 2021-04
Produksjon PMI 53.7 2021-04
Industriell Produksjon 18.9 2021-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.9 2021-03
Industriproduksjonen 20.9 2021-03
Kapasitetsutnyttelsen 78.5 2021-06
Nye ordere 133 2021-03
Lagerendringer 2552 2020-12
Bil Produksjon 30.7 2021-03
Bilregistreringer 47849 2021-03
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1742 2021-03
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 185198 2020-12
Korrupsjon Index 56 2020-12
Korrupsjon Rank 45 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14326 2021-01
Gruvedrift Produksjon -0.6 2021-03
Stål~~pos=trunc 680 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -22.5 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2021-03
Butikkhandel (Årlig) 17.1 2021-03
Forbruk 307464 2020-12
Privat sparing 5.37 2020-09
Konsumerkreditt 792509 2021-03
Bensinpriser 1.41 2021-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 57.67 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -12.6 2021-03
Boligpriser 138 2020-12
Bygningstillatelser 27230 2021-03
Hjem Eierskap Rate 84.2 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.