Markeder Siste Referanse
Valuta 3.97 2021-10
Aksjemarkedet 73909 2021-10
10-årig statsobligasjon 2.92 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 11.1 2021-06
Arbeidsledighet 5.6 2021-09
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 102 2021-10
Inflasjon 5.9 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 38629517 2021-10
Rentesats 0.5 2021-10
Handelsbalanse -1413 2021-08
Nåværende situasjon -1686 2021-08
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -7 2020-12
Forretningstillit -3.6 2021-09
Produksjon PMI 53.4 2021-09
Forbrukertillit -17.8 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2021-08
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 32 2021-12
Coronavirus tilfeller 2982143 2021-10
Coronavirus dødsfall 76540 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 2651787 2021-10
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 11.1 2021-06
BNP 594 2020-12
Bnp Faste Priser 591344 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 19839 2021-06
Bnp Per Innbygger 16945 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32238 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2021-09
Sysselsatte 16597 2021-06
Arbeidsledige 935 2021-09
Langtids arbeidsledighet 0.9 2021-03
Arbeidsledighet for unge 11.2 2021-08
Lønnskostnader 126 2021-06
Produktivitet 115 2021-06
Ledige Stillinger 89.8 2021-08
Lønn 5505 2021-06
Minstelønn 619 2021-09
Lønnsveksten 8.7 2021-09
Lønninger innen produksjon 5600 2021-08
Befolkning 37.96 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2021-12
Pensjonsalder Menn 65 2021-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2021-09
Sysselsetting 70 2021-06
Full Jobb 15301 2021-06
Yrkesdeltakelse 57.3 2021-03
Deltid Sysselsettingen 886 2021-06

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 102 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 38629517 2021-10
Coronavirus tilfeller 2982143 2021-10
Coronavirus dødsfall 76540 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 2651787 2021-10
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.9 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 196 2021-09
Kjerne Konsumprisindeks 104 2021-09
KjerneInflasjon 4.2 2021-09
Bnp-Deflatoren 115 2021-06
Produsentpriser 116 2021-09
produsentprisene endring 10.2 2021-09
Eksportpriser 109 2021-06
Importprisene 109 2021-06
MatInflasjon 4.4 2021-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 115 2021-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2021-10
Internbankrente 0.6 2021-10
Pengemengde 423947 2021-09
Pengemengden M1 1678182 2021-09
Pengemengden M2 1907960 2021-09
Pengemengden M3 1914199 2021-09
Bankenes balanse 2588238 2021-07
Valutareserver 167028 2021-09
Innskudd Rente 0 2021-10
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2021-09
Sentralbankers balanse 838658 2021-09
Privat gjeld til BNP 123 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1413 2021-08
Nåværende situasjon -1686 2021-08
Nåværende situasjon mot BNP 3.6 2020-12
Eksport 21775 2021-08
Import 23188 2021-08
Utenlandsgjeld 366510 2021-06
Kjøpsbetingelser 99.9 2021-06
Kapitalstrømmer 582 2021-08
Utenlandske Direkte Investeringer 203380 2020-12
Pengeoverføringer 584 2021-03
Gullreserver 232 2021-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.24 2019-12
Våpen Salg 13 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -7 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 43367 2021-08
Offentlige Utgifter 88548 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 48.7 2020-12
Statens Inntekter 320103 2021-08
Statsgjeld 1135646 2021-08
Fiscal Utgifter 276736 2021-08
Asylsøknader 225 2021-05
Kreditt-Rating 71 2021-10
Militære Utgifter 12815 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 32 2021-12
Salgsskatt 23 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.6 2021-09
Produksjon PMI 53.4 2021-09
Industriell Produksjon 8.8 2021-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2021-08
Industriproduksjonen 7.9 2021-09
Kapasitetsutnyttelsen 80.2 2021-09
Nye ordere 134 2021-08
Lagerendringer 36524 2021-06
Bil Produksjon 9.6 2021-08
Bilregistreringer 33085 2021-09
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1928 2021-08
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 70638 2021-03
Korrupsjon Index 56 2020-12
Korrupsjon Rank 45 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13369 2021-07
Gruvedrift Produksjon 7.8 2021-09
Stål~~pos=trunc 680 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -17.8 2021-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 11.1 2021-09
Forbruk 111934 2021-06
Privat sparing -1.32 2021-03
Konsumerkreditt 820213 2021-09
Bensinpriser 1.47 2021-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.6 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 57.67 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.9 2021-08
Boligpriser 146 2021-06
Bygningstillatelser 94351 2021-09
Hjem Eierskap Rate 84.2 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.