Markeder Siste Referanse
Valuta 3.81 2019-04
Aksjemarkedet 60910 2019-04
10-årig statsobligasjon 2.76 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-12
Arbeidsledighet 6.1 2019-02
Inflasjon 1.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Rentesats 1.5 2019-04
Handelsbalanse -1327 2019-02
Nåværende situasjon -1386 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 6.8 2019-03
Produksjon PMI 48.7 2019-03
Forbrukertillit 7.2 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 2019-02
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-12
BNP 525 2017-12
Bnp Faste Priser 587672 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 145217 2018-12
Bnp Per Innbygger 15751 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27216 2017-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2019-02
Sysselsatte 16409 2018-12
Arbeidsledige 986 2019-03
Langtids arbeidsledighet 1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 11.3 2019-02
Lønnskostnader 104 2018-12
Produktivitet 146 2018-12
Ledige Stillinger 90.4 2019-02
Lønn 5015 2019-03
Minstelønn 523 2019-06
Lønnsveksten 5.7 2019-03
Lønninger innen produksjon 4688 2019-02
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 3 2019-03
Sysselsetting 68 2018-09
Full Jobb 15040 2018-12
Yrkesdeltakelse 56.8 2018-09
Deltid Sysselsettingen 1006 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 176 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-03
KjerneInflasjon 1.4 2019-03
Bnp-Deflatoren 112 2018-12
Produsentpriser 106 2019-03
produsentprisene endring 2.5 2019-03
Eksportpriser 105 2018-12
Importprisene 106 2018-12
MatInflasjon 2.6 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-04
Internbankrente 1.62 2019-04
Pengemengde 266683 2019-02
Pengemengden M1 1002336 2019-02
Pengemengden M2 1430989 2019-02
Pengemengden M3 1444035 2019-02
Bankenes balanse 2015621 2019-02
Valutareserver 112943 2019-03
Innskudd Rente 0.5 2019-04
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-04
Sentralbankers balanse 447380 2019-02
Privat gjeld til BNP 122 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1327 2019-02
Nåværende situasjon -1386 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Eksport 18324 2019-02
Import 19651 2019-02
Utenlandsgjeld 358789 2018-12
Kjøpsbetingelser 98.8 2018-12
Kapitalstrømmer -177 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 199053 2017-12
Pengeoverføringer 607 2018-12
Gullreserver 129 2019-03
Råoljeproduksjon 21 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.72 2017-12
Våpen Salg 3 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -794 2019-02
Offentlige Utgifter 113526 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.2 2017-12
Statens Inntekter 64776 2019-02
Statsgjeld 954637 2019-01
Fiscal Utgifter 65570 2019-02
Asylsøknader 240 2019-03
Kreditt-Rating 67.17
Militære Utgifter 9519 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.41 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.8 2019-03
Produksjon PMI 48.7 2019-03
Industriell Produksjon 5.6 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-02
Industriproduksjonen 6.3 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-03
Nye ordere 112 2019-02
Lagerendringer 14555 2018-12
Bil Produksjon 38.5 2019-02
Bilregistreringer 50118 2019-03
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 955 2019-02
Konkurranseevne Index 68.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 37 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 162745 2018-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13631 2019-02
Gruvedrift Produksjon 4.7 2019-03
Stål~~pos=trunc 800 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 7.2 2019-04
Butikkhandel (Månedlig) 1.4 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 6.5 2019-02
Forbruk 293972 2018-12
Privat sparing 0.73 2018-09
Konsumerkreditt 728326 2019-02
Bensinpriser 1.28 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.2 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.96 2016-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 15.1 2019-02
Boligpriser 116 2018-12
Bygningstillatelser 12606 2019-02
Hjem Eierskap Rate 84.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.