Markeder Siste Referanse
Valuta 3.82 2019-02
Aksjemarkedet 59938 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.76 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-12
Arbeidsledighet 5.8 2018-12
Inflasjon 0.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Rentesats 1.5 2019-02
Handelsbalanse -1340 2018-12
Nåværende situasjon -1400 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 6.4 2019-01
Produksjon PMI 48.2 2019-01
Forbrukertillit 5.4 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 4.9 2018-12
BNP 525 2017-12
Bnp Faste Priser 516236 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 91966 2018-09
Bnp Per Innbygger 15751 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27216 2017-12
Bnp Fra Landbruk 9864 2018-06
Bnp Fra Construction 37889 2018-06
Bnp Fra Manufacturing 92144 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.8 2018-12
Sysselsatte 16617 2018-09
Arbeidsledige 1024 2019-01
Langtids arbeidsledighet 1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 10.5 2018-12
Lønnskostnader 114 2018-09
Produktivitet 120 2018-09
Ledige Stillinger 62.7 2018-12
Lønn 5071 2018-12
Minstelønn 480 2018-12
Lønnsveksten 7.5 2019-01
Lønninger innen produksjon 4834 2018-12
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Arbeidsledighetsrate 2.9 2019-01
Sysselsetting 68 2018-09
Full Jobb 15231 2018-09
Yrkesdeltakelse 56.8 2018-09
Deltid Sysselsettingen 1021 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 176 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2018-12
KjerneInflasjon 0.6 2018-12
Bnp-Deflatoren 111 2018-09
Produsentpriser 105 2019-01
produsentprisene endring 2.2 2019-01
Eksportpriser 101 2018-10
Importprisene 105 2018-10
MatInflasjon 0.9 2018-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-02
Internbankrente 1.62 2019-02
Pengemengde 292145 2018-12
Pengemengden M1 1012354 2018-12
Pengemengden M2 1428234 2018-12
Pengemengden M3 1446094 2018-12
Bankenes balanse 1986165 2018-12
Valutareserver 113676 2019-01
Innskudd Rente 0.5 2019-02
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-02
Sentralbankers balanse 466852 2018-12
Privat gjeld til BNP 122 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1340 2018-12
Nåværende situasjon -1400 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 0.3 2017-12
Eksport 16005 2018-12
Import 17345 2018-12
Utenlandsgjeld 367245 2018-09
Kjøpsbetingelser 96.5 2018-10
Kapitalstrømmer 5417 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 199053 2017-12
Pengeoverføringer 614 2018-09
Gullreserver 129 2019-03
Råoljeproduksjon 21 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.72 2017-12
Våpen Salg 3 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10418 2018-12
Offentlige Utgifter 90760 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.2 2017-12
Statens Inntekter 380077 2018-12
Statsgjeld 954137 2018-11
Fiscal Utgifter 390495 2018-12
Asylsøknader 175 2018-08
Kreditt-Rating 67.17
Militære Utgifter 9519 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2018-12
Personalinntekt skattesats 32 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.41 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 6.4 2019-01
Produksjon PMI 48.2 2019-01
Industriell Produksjon 6.1 2019-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 7.4 2019-01
Industriproduksjonen 5.3 2019-01
Kapasitetsutnyttelsen 81.1 2019-03
Nye ordere 117 2018-12
Lagerendringer 11217 2018-09
Bil Produksjon 27.7 2018-12
Bilregistreringer 45927 2019-01
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1247 2018-12
Konkurranseevne Index 68.16 2018-12
Konkurranseevne Rank 37 2018-12
Bedriftens Fortjeneste 88642 2018-06
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 15459 2018-12
Gruvedrift Produksjon 0.8 2019-01
Stål~~pos=trunc 877 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 5.4 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 6.6 2019-01
Forbruk 306226 2018-09
Privat sparing -9.4 2018-03
Konsumerkreditt 723447 2018-12
Bensinpriser 1.29 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.4 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.96 2016-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 11.4 2018-12
Boligpriser 113 2018-09
Bygningstillatelser 91485 2018-12
Hjem Eierskap Rate 84.2 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.