Markeder Siste Referanse
Valuta 3.87 2019-10
Aksjemarkedet 56898 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.83 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-06
Arbeidsledighet 5.2 2019-08
Inflasjon 2.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Rentesats 1.5 2019-10
Handelsbalanse -55 2019-08
Nåværende situasjon -606 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Forretningstillit 0.2 2019-09
Produksjon PMI 47.8 2019-09
Forbrukertillit 10.2 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2019-06
BNP 586 2018-12
Bnp Faste Priser 531234 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 90091 2019-06
Bnp Per Innbygger 16640 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28752 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.2 2019-08
Sysselsatte 16484 2019-06
Arbeidsledige 852 2019-09
Langtids arbeidsledighet 0.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.4 2019-08
Lønnskostnader 117 2019-06
Produktivitet 130 2019-06
Ledige Stillinger 80.8 2019-08
Lønn 4839 2019-06
Minstelønn 523 2019-06
Lønnsveksten 6.8 2019-08
Lønninger innen produksjon 4907 2019-08
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.6 2019-08
Sysselsetting 68.2 2019-06
Full Jobb 14915 2019-03
Yrkesdeltakelse 56.2 2019-06
Deltid Sysselsettingen 1012 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 179 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-09
KjerneInflasjon 2.4 2019-09
Bnp-Deflatoren 114 2019-06
Produsentpriser 106 2019-08
produsentprisene endring 0.7 2019-08
Eksportpriser 103 2019-06
Importprisene 103 2019-06
MatInflasjon 6.3 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-10
Internbankrente 1.61 2019-10
Pengemengde 260691 2019-08
Pengemengden M1 1064528 2019-08
Pengemengden M2 1488482 2019-08
Pengemengden M3 1500466 2019-08
Bankenes balanse 2069279 2019-07
Valutareserver 120872 2019-09
Innskudd Rente 0.5 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-09
Sentralbankers balanse 471357 2019-07
Privat gjeld til BNP 121 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -55 2019-08
Nåværende situasjon -606 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.7 2018-12
Eksport 17646 2019-08
Import 17701 2019-08
Utenlandsgjeld 352333 2019-06
Kjøpsbetingelser 100 2019-06
Kapitalstrømmer 995 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 199053 2017-12
Pengeoverføringer 639 2019-06
Gullreserver 228 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.72 2017-12
Våpen Salg 21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1981 2019-08
Offentlige Utgifter 95696 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 262844 2019-08
Statsgjeld 973308 2019-07
Fiscal Utgifter 264825 2019-08
Asylsøknader 210 2019-07
Kreditt-Rating 67.17
Militære Utgifter 10749 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.2 2019-09
Produksjon PMI 47.8 2019-09
Industriell Produksjon -1.3 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.2 2019-08
Industriproduksjonen -1.3 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.8 2019-09
Nye ordere 105 2019-08
Lagerendringer 11269 2019-06
Bil Produksjon 19.1 2019-08
Bilregistreringer 48107 2019-08
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1770 2019-08
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 43049 2019-03
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 13121 2019-07
Gruvedrift Produksjon -8.4 2019-08
Stål~~pos=trunc 635 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 10.2 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 6 2019-08
Forbruk 311010 2019-06
Privat sparing -8.99 2019-03
Konsumerkreditt 761157 2019-08
Bensinpriser 1.25 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.1 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 58.45 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.2 2019-07
Boligpriser 121 2019-06
Bygningstillatelser 66914 2019-08
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.