Markeder Siste Referanse
Valuta 3.76 2020-09
Aksjemarkedet 49826 2020-09
10-årig statsobligasjon 1.35 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
Arbeidsledighet 6.1 2020-07
Inflasjon 2.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Rentesats 0.1 2020-09
Handelsbalanse 998 2020-07
Nåværende situasjon 1620 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Forretningstillit -6.6 2020-08
Produksjon PMI 50.6 2020-08
Forbrukertillit -15.2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-07
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 76571 2020-09
Coronavirus dødsfall 2270 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 63312 2020-09
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.9 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -8.2 2020-06
BNP 592 2019-12
Bnp Faste Priser 505069 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 82216 2020-06
Bnp Per Innbygger 17387 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33086 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2020-07
Sysselsatte 16274 2020-06
Arbeidsledige 1029 2020-08
Langtids arbeidsledighet 0.7 2020-03
Arbeidsledighet for unge 9.5 2020-07
Lønnskostnader 129 2020-06
Produktivitet 112 2020-06
Ledige Stillinger 72.8 2020-07
Lønn 5024 2020-06
Minstelønn 611 2020-06
Lønnsveksten 4.1 2020-08
Lønninger innen produksjon 5184 2020-07
Befolkning 37.97 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.5 2020-08
Sysselsetting 68.4 2020-03
Full Jobb 15044 2020-03
Yrkesdeltakelse 56 2019-12
Deltid Sysselsettingen 1012 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 184 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-08
KjerneInflasjon 4 2020-08
Bnp-Deflatoren 110 2020-03
Produsentpriser 105 2020-08
produsentprisene endring -1.2 2020-08
Eksportpriser 104 2020-05
Importprisene 98.4 2020-05
MatInflasjon 3 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-09
Internbankrente 0.13 2020-09
Pengemengde 331804 2020-07
Pengemengden M1 1410037 2020-07
Pengemengden M2 1733221 2020-07
Pengemengden M3 1740828 2020-07
Bankenes balanse 2400057 2020-07
Valutareserver 139112 2020-08
Innskudd Rente 0 2020-09
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2020-06
Sentralbankers balanse 641946 2020-07
Privat gjeld til BNP 121 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 998 2020-07
Nåværende situasjon 1620 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Eksport 19563 2020-07
Import 18565 2020-07
Utenlandsgjeld 328634 2020-03
Kjøpsbetingelser 106 2020-05
Kapitalstrømmer 2709 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 199790 2018-12
Pengeoverføringer 629 2020-03
Gullreserver 229 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -16294 2020-07
Offentlige Utgifter 104076 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 42 2019-12
Statens Inntekter 235807 2020-07
Statsgjeld 1088192 2020-06
Fiscal Utgifter 252101 2020-07
Asylsøknader 40 2020-06
Kreditt-Rating 71 2020-09
Militære Utgifter 10749 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6.6 2020-08
Produksjon PMI 50.6 2020-08
Industriell Produksjon 1.5 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.3 2020-07
Industriproduksjonen 2 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 73.8 2020-09
Nye ordere 100 2020-07
Lagerendringer 1505 2020-06
Bil Produksjon 26.4 2020-07
Bilregistreringer 34707 2020-08
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1839 2020-07
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 45247 2020-03
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14441 2019-12
Gruvedrift Produksjon -10.7 2020-08
Stål~~pos=trunc 635 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15.2 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2020-07
Forbruk 280956 2020-06
Privat sparing 12.81 2019-12
Konsumerkreditt 779102 2020-07
Bensinpriser 1.22 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.9 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.5 2020-06
Boligpriser 132 2020-03
Bygningstillatelser 57094 2020-07
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 76571 2020-09
Coronavirus dødsfall 2270 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 63312 2020-09
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.