Markeder Siste Referanse
Valuta 3.95 2020-07
Aksjemarkedet 50814 2020-07
10-årig statsobligasjon 1.34 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2 2020-03
Arbeidsledighet 6 2020-05
Inflasjon 3.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-06
Rentesats 0.1 2020-06
Handelsbalanse -33 2020-04
Nåværende situasjon 1163 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Forretningstillit -19.9 2020-06
Produksjon PMI 47.2 2020-06
Forbrukertillit -19.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 10.1 2020-05
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Coronavirus tilfeller 36155 2020-07
Coronavirus dødsfall 1521 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 24238 2020-07
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -0.4 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 2 2020-03
BNP 592 2019-12
Bnp Faste Priser 538385 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 70718 2020-03
Bnp Per Innbygger 17387 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 33086 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2020-05
Sysselsatte 16425 2020-03
Arbeidsledige 1117 2020-05
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-12
Arbeidsledighet for unge 9.1 2020-05
Lønnskostnader 123 2020-03
Produktivitet 120 2020-03
Ledige Stillinger 54 2020-05
Lønn 5331 2020-03
Minstelønn 611 2020-06
Lønnsveksten 1.2 2020-05
Lønninger innen produksjon 4853 2020-05
Befolkning 37.97 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 65 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.2 2020-05
Sysselsetting 68.5 2019-12
Full Jobb 15147 2019-12
Yrkesdeltakelse 56 2019-12
Deltid Sysselsettingen 954 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 184 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-05
KjerneInflasjon 3.8 2020-05
Bnp-Deflatoren 110 2020-03
Produsentpriser 105 2020-05
produsentprisene endring -1.5 2020-05
Eksportpriser 100 2020-03
Importprisene 100 2020-03
MatInflasjon 5.8 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.1 2020-06
Internbankrente 0.16 2020-07
Pengemengde 318726 2020-05
Pengemengden M1 1338261 2020-05
Pengemengden M2 1712512 2020-05
Pengemengden M3 1717907 2020-05
Bankenes balanse 2216021 2020-03
Valutareserver 129088 2020-06
Innskudd Rente 0 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 0.5 2020-06
Sentralbankers balanse 644039 2020-05
Privat gjeld til BNP 121 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -33 2020-04
Nåværende situasjon 1163 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2019-12
Eksport 13779 2020-04
Import 13812 2020-04
Utenlandsgjeld 328634 2020-03
Kjøpsbetingelser 99.9 2020-03
Kapitalstrømmer 5843 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer 199790 2018-12
Pengeoverføringer 642 2019-12
Gullreserver 229 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 46 2019-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -25882 2020-05
Offentlige Utgifter 100424 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 42 2019-12
Statens Inntekter 157070 2020-05
Statsgjeld 1077180 2020-04
Fiscal Utgifter 182951 2020-05
Asylsøknader 10 2020-04
Kreditt-Rating 71 2020-07
Militære Utgifter 10749 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 32 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 35.85 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.14 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.71 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -19.9 2020-06
Produksjon PMI 47.2 2020-06
Industriell Produksjon -17 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 12.5 2020-05
Industriproduksjonen -18.6 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 69.4 2020-06
Nye ordere 75.3 2020-05
Lagerendringer 6604 2020-03
Bil Produksjon 3.5 2020-05
Bilregistreringer 21149 2020-05
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1865 2020-05
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 45247 2020-03
Korrupsjon Index 58 2019-12
Korrupsjon Rank 41 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 14441 2019-12
Gruvedrift Produksjon -14.3 2020-05
Stål~~pos=trunc 700 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -19.4 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 10.1 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -8.6 2020-05
Forbruk 329568 2020-03
Privat sparing 12.81 2019-12
Konsumerkreditt 778449 2020-05
Bensinpriser 1.05 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 34.8 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 59.65 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.8 2020-04
Boligpriser 127 2019-12
Bygningstillatelser 37103 2020-05
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 36155 2020-07
Coronavirus dødsfall 1521 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 24238 2020-07
Sykehussenger 6.62 2017-12
sykehus 27.86 2017-12
Medisinske leger 2.58 2017-12
sykepleiere 5.14 2017-12
ICU-senger 488 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.