Markeder Siste Referanse
Valuta 3.87 2019-12
Aksjemarkedet 55607 2019-12
10-årig statsobligasjon 2.01 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-09
Arbeidsledighet 5 2019-10
Inflasjon 2.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Rentesats 1.5 2019-12
Handelsbalanse 468 2019-09
Nåværende situasjon 171 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Forretningstillit -3.3 2019-11
Produksjon PMI 46.7 2019-11
Forbrukertillit 6.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-10
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.9 2019-09
BNP 586 2018-12
Bnp Faste Priser 544165 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 97657 2019-09
Bnp Per Innbygger 16640 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28752 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2019-10
Sysselsatte 16619 2019-09
Arbeidsledige 851 2019-11
Langtids arbeidsledighet 0.7 2019-06
Arbeidsledighet for unge 10 2019-10
Lønnskostnader 117 2019-06
Produktivitet 126 2019-09
Ledige Stillinger 80.9 2019-10
Lønn 4932 2019-09
Minstelønn 523 2019-12
Lønnsveksten 5.9 2019-10
Lønninger innen produksjon 4990 2019-10
Befolkning 37.98 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12
Arbeidsledighetsrate 2.5 2019-10
Sysselsetting 68.2 2019-06
Full Jobb 15102 2019-06
Yrkesdeltakelse 56.2 2019-06
Deltid Sysselsettingen 1021 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 180 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-10
KjerneInflasjon 2.4 2019-10
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Produsentpriser 106 2019-10
produsentprisene endring -0.1 2019-10
Eksportpriser 104 2019-08
Importprisene 101 2019-08
MatInflasjon 6.5 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-12
Internbankrente 1.6 2019-12
Pengemengde 285987 2019-10
Pengemengden M1 1089792 2019-10
Pengemengden M2 1511907 2019-10
Pengemengden M3 1523945 2019-10
Bankenes balanse 2113080 2019-09
Valutareserver 119829 2019-11
Innskudd Rente 0.5 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 3.5 2019-11
Sentralbankers balanse 487945 2019-10
Privat gjeld til BNP 121 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 468 2019-09
Nåværende situasjon 171 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -1 2018-12
Eksport 19279 2019-09
Import 18811 2019-09
Utenlandsgjeld 352333 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-08
Kapitalstrømmer 520 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 199790 2018-12
Pengeoverføringer 639 2019-06
Gullreserver 229 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0.48 2018-12
Våpen Salg 21 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3192 2019-10
Offentlige Utgifter 98791 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.5 2018-12
Statens Inntekter 332892 2019-10
Statsgjeld 978561 2019-09
Fiscal Utgifter 336084 2019-10
Asylsøknader 260 2019-09
Kreditt-Rating 71 2019-12
Militære Utgifter 10749 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 32 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 44.69 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.98 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.71 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.3 2019-11
Produksjon PMI 46.7 2019-11
Industriell Produksjon 3.5 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-10
Industriproduksjonen 3.5 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 81.2 2019-12
Nye ordere 104 2019-10
Lagerendringer 6728 2019-09
Bil Produksjon 36.1 2019-10
Bilregistreringer 46895 2019-10
Internett-hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Sementproduksjon 1801 2019-10
Konkurranseevne Index 68.89 2019-12
Konkurranseevne Rank 37 2019-12
Bedriftens Fortjeneste 133466 2019-09
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 12829 2019-09
Gruvedrift Produksjon -6.1 2019-10
Stål~~pos=trunc 690 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 6.7 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.9 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 5.4 2019-10
Forbruk 320505 2019-09
Privat sparing -8.99 2019-03
Konsumerkreditt 763837 2019-10
Bensinpriser 1.26 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 35.1 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 58.45 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.2 2019-09
Boligpriser 121 2019-06
Bygningstillatelser 83487 2019-10
Hjem Eierskap Rate 84 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Polen - Økonomiske indikatorer.