Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 5286.48 5169 5117 5066 5014 4914
10-årig statsobligasjon 0.34 0.39 0.43 0.47 0.52 0.63
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
Arbeidsledighet 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Inflasjon 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Nåværende situasjon -116.20 -180 -40 190 -90 -120
Nåværende situasjon mot BNP 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 122.20 117 117 117 117 115
Offentlige Budsjetter -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Forretningstillit 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Forbrukertillit -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
BNP 237.98 251 251 251 251 259
Bnp Faste Priser 50486.50 50339 50618 50773 51395 52269
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9072.00 9264 9249 9123 9235 9392
Bnp Per Innbygger 23737.70 25100 25100 25100 25100 25700
Bnp Per Innbygger Ppp 28687.50 29600 29600 29600 29600 29600
Bnp Fra Landbruk 1021.80 1007 1019 1028 1040 1058
Bnp Fra Construction 1902.30 1924 1906 1913 1937 1969
Bnp Fra Manufacturing 6156.30 6265 6256 6191 6267 6374
Bnp Fra Tjenester 8831.70 8819 8854 8882 8991 9144
Bnp Fra Transport 3735.00 3685 3742 3756 3802 3867
Bnp Fra Verktøy 1540.00 1575 1569 1549 1568 1594
Brutto Nasjonal Produkt 53814.68 50352 52758 54120 54783 55715
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 6.10 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Sysselsatte 4840.60 4960 4960 4960 4990 5110
Arbeidsledige 351.60 291 291 291 275 275
Deltid Sysselsettingen 490.30 585 585 585 600 615
Full Jobb 4457.50 4470 4470 4470 4510 4590
Sysselsetting 55.80 55.2 55.6 55.9 55.7 55.7
Yrkesdeltakelse 59.50 59.1 59.4 59.6 59.4 59.5
Langtids arbeidsledighet 2.80 3.2 3.2 2.1 2.4 2.4
Arbeidsledighet for unge 19.00 18.6 18.6 17.5 17.8 17.8
Lønnskostnader 97.80 99.21 107 100 99.95 102
Ledige Stillinger 7132.00 16250 16250 16250 10412 10450
Lønn 1188.06 1201 1201 1200 1196 1223
Lønnsveksten 3.30 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2
Lønninger innen produksjon 139.97 111 127 110 110 112
Minstelønn 700.00 741 741 741 741 780
Befolkning 10.29 10.25 10.25 10.25 10.25 10.23
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Lønn Høy Dyktige 1430.00 1467 1467 1466 1461 1494
Arbeidsledigheten Change 5942.00 -7800 -7800 -4800 -2600 -1800
Lønn Lav Dyktige 659.00 676 676 675 674 688
Produktivitet 111.70 100 100 100 104 104
Levelønn Family 990.00 1016 1016 1015 1012 1034
Lønn Å Leve Av Individuell 670.00 687 687 687 685 700
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.40 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.40 104 106 106 105 106
Konsumprisindeksen Kpi 104.09 105 106 105 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.21 105 106 105 106 107
KjerneInflasjon 0.36 0.4 0.6 0.8 1.1 1.7
Produsentpriser 101.60 104 105 104 104 105
produsentprisene endring -1.60 0.7 1 0.9 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 108.76 109 110 109 110 112
Kpi Transport 102.63 102 103 103 104 105
MatInflasjon 0.16 0.6 0.9 1.1 1.5 1.8
Bnp-Deflatoren 1.50 1.7 1.7 1.21 1.8 1.7
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Pengemengden M2 234668.00 249100 251100 255400 263300 275200
Bankenes balanse 368193.00 392200 398200 406300 411200 419100
Lån Til Privat Sektor 68153.00 69719 70654 69510 70194 71387
Privat gjeld til BNP 248.20 244 244 244 244 240
Lånevekst 0.30 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7
Sentralbankers balanse 110535.00 127400 127400 136400 144240 144240
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -1734.52 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Nåværende situasjon -116.20 -180 -40 190 -90 -120
Nåværende situasjon mot BNP 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Import 6979.67 7120 6820 6980 6310 6590
Eksport 5245.16 5540 5100 5280 4650 4890
Utenlandsgjeld 415500.00 419100 419100 421869 423300 426300
Kapitalstrømmer 384.63 510 510 510 287 320
Utenlandske Direkte Investeringer 537.15 380 550 450 120 180
Pengeoverføringer 288.28 295 295 295 402 415
Turisme Inntekter 984.40 1200 1510 2050 1400 1600
Gullreserver 382.54 383 383 383 383 383
Turistankomster 2763402.00 3120000 3120000 4910000 2153000 2452000
Våpen Salg 3.00 50 50 50 50 50
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 122.20 117 117 117 117 115
Offentlige Budsjetter -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Regjeringens budsjetter verdi -4507.00 -800 -3500 -2000 -3310 -3810
Offentlige Utgifter 8331.70 8366 8372 8379 8482 8626
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 44 44 44 44 43.8
Statens Inntekter 44917.00 12400 24700 39200 51250 52120
Statsgjeld 252278.00 267000 268500 269100 271000 276000
Fiscal Utgifter 49424.00 13200 28200 41200 57560 59060
Militære Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Asylsøknader 175.00 70 70 70 85 70
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 2.10 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Industriell Produksjon 0.20 1.2 1.4 1.5 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.60 1.1 -1.8 -1.2 0.5 0.4
Industriproduksjonen -0.70 0.9 1.1 1.4 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 77.63 81 81 81 81.4 81.5
Lagerendringer 490.87 55 55 55 88 95
Bilregistreringer 17726.00 29400 29400 16600 22420 25180
Ledende økonomisk indeks 1.90 2.1 2.1 2 2.4 2.5
Gruvedrift Produksjon 3.50 1.5 2 1.7 2 1.4
Bil Produksjon 25857.00 24100 24100 26500 21200 20600
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit -7.20 -8 -9 -8 -6 -6.6
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Butikkhandel (Årlig) 3.70 2.5 2.2 1.9 2.2 2.3
Forbruk 32028.70 31664 31846 32210 32605 33160
Privat sparing 6.20 5.7 6.2 6.5 6.7 7.1
Konsumerkreditt 118836.00 115808 116339 118875 120798 122851
Personlige Utgifter 2.70 2.1 1.7 2 1.9 2.3
Bankenes Utlånsrente 2.56 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
Disponibel personlig inntekt 43886.00 43542 44275 44135 44676 45435
Bensinpriser 1.67 1.83 1.88 1.92 1.97 1.97
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.40 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.70 2 2 2.2 1.8 1.5
Boligpriser 143.12 145 138 145 149 154
Bygningstillatelser 1762.00 1720 1720 1880 1620 1790
Hjem Eierskap Rate 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.