Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Aksjemarkedet 4139.40 4036 3956 3877 3800 3645
10-årig statsobligasjon 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.33

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -13.90 2 2.3 1.6 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -16.30 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
Arbeidsledighet 5.60 10 10.8 8.8 8.4 8
Inflasjon -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1047.94 -1460 -1560 -1550 -600 -1440
Nåværende situasjon 659.53 -350 -200 -40 250 -220
Nåværende situasjon mot BNP -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Regjeringens gjeld mot BNP 117.20 132 124 124 124 124
Offentlige Budsjetter 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit -0.50 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
Forbrukertillit -26.30 -16 -17 -12 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) -1.40 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -13.90 2 2.3 1.6 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -16.30 -5.6 -2.1 10.2 8.5 5.9
BNP 237.69 175 210 210 210 210
Bnp Faste Priser 42283.90 48150 48058 46597 45878 50991
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8306.60 8481 8925 9154 9013 8982
Bnp Per Innbygger 24590.40 22700 23600 23600 23600 23600
Bnp Per Innbygger Ppp 34798.00 32600 33400 33400 33400 33400
Bnp Fra Landbruk 1026.80 966 1004 1132 1114 1023
Bnp Fra Construction 1998.80 1802 1918 2203 2169 1908
Bnp Fra Manufacturing 4738.00 5830 5881 5221 5141 6174
Bnp Fra Tjenester 6405.80 8459 8145 7059 6950 8958
Bnp Fra Transport 3090.20 3547 3583 3405 3353 3756
Bnp Fra Verktøy 1464.00 1550 1491 1613 1588 1642
Brutto Nasjonal Produkt 46294.19 51580 49496 51016 50229 54623

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 5.60 10 10.8 8.8 8.4 8
Sysselsetting 53.20 52.2 52.6 53 53.4 53.8
Yrkesdeltakelse 56.30 59.4 59.4 59.4 59.4 59.5
Langtids arbeidsledighet 1.70 2.2 6.1 6.9 4.9 2.3
Arbeidsledighet for unge 26.30 14.2 30.7 31.5 29.5 12.5
Lønnskostnader 118.10 117 109 98.11 99.6 120
Lønn 1188.06 1205 1161 1176 1194 1237
Lønninger innen produksjon 122.76 154 146 109 106 158
Lønnsveksten -7.50 -2.3 -1 0.5 1.2 1.5
Minstelønn 740.83 741 780 780 780 780
Befolkning 10.28 10.25 10.23 10.23 10.23 10.23
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5 66.5
Produktivitet 113.00 101 102 102 104 105
Arbeidsledigheten Change 2029.00 2600 -1600 -2220 -2220 -1800
Arbeidsledighetsrate -3.40 -0.6 0.2 0.4 0.3 0.3

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.10 0.1 0.5 0.9 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.3 1.1 0.1 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.20 104 105 106 105 105
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.92 104 104 106 105 105
Kjerne Konsumprisindeks 104.41 107 105 105 106 109
KjerneInflasjon -0.18 0.5 0.8 0.9 1 1.2
Produsentpriser 98.10 108 101 102 98.98 110
produsentprisene endring -4.60 -1.2 0.5 1.1 1 1.4
KPI Housing Utilities 108.33 109 110 109 110 110
Kpi Transport 99.15 103 100 101 100 104
MatInflasjon 2.00 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9
Bnp-Deflatoren 4.50 1.2 1.1 1.4 1.5 1.6

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
Pengemengden M2 253322.20 259100 264300 263800 265100 271200
Bankenes balanse 443590.60 451200 455100 454800 456800 457100
Lån Til Privat Sektor 71731.00 73231 73234 73990 73375 74476
Lånevekst 7.80 9.1 8.5 4.4 2.5 1.7
Privat gjeld til BNP 248.20 257 255 255 255 255
Sentralbankers balanse 137670.00 141200 145100 144900 145900 147800

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -1047.94 -1460 -1560 -1550 -600 -1440
Nåværende situasjon 659.53 -350 -200 -40 250 -220
Nåværende situasjon mot BNP -0.10 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Import 4817.66 5810 5950 5250 6790 6010
Eksport 3769.73 4250 4400 4650 4850 4600
Utenlandsgjeld 414698.00 434300 437800 436700 434200 432300
Kapitalstrømmer 1184.02 -220 250 180 460 210
Utenlandske Direkte Investeringer 587.92 -640 140 250 190 220
Turisme Inntekter 1455.94 250 810 1050 1320 650
Gullreserver 382.50 383 383 383 383 383
Turistankomster 1732788.00 1119000 1753000 3203000 4101000 1952000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 117.20 132 124 124 124 124
Offentlige Budsjetter 0.10 -7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -6499.00 -3310 -18310 -10200 -15600 -3810
Offentlige Utgifter 8067.20 9200 9400 9100 8900 9000
Statens Utgifter Til Bnp 42.70 48 46 46 46 46
Statens Inntekter 29526.00 47250 9700 23600 39200 52120
Statsgjeld 259887.00 271100 275200 274400 273900 273400
Fiscal Utgifter 36025.00 65560 19900 39200 47900 62060

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -0.50 -1.8 -1.2 -0.5 -0.3 0.1
Industriell Produksjon 3.00 -3.2 6.1 11.5 4.2 5.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 10.00 -0.6 0.7 0.3 -1.1 0.7
Industriproduksjonen 2.20 -3.8 6.7 12 4.5 5.5
Kapasitetsutnyttelsen 73.19 65 66 69 72 75
Bilregistreringer 13186.00 14900 9800 16200 16400 17100
Ledende økonomisk indeks -10.70 -3 5.1 9.5 7.2 5.1
Bil Produksjon 12077.00 15100 13200 20200 26800 18900

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit -26.30 -16 -17 -12 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) -1.40 -1.2 1.3 0.8 -1 -0.7
Butikkhandel (Årlig) -4.50 -2.4 3.4 5.1 1.8 4.8
Forbruk 26790.60 30280 30501 29523 29068 32066
Privat sparing 10.60 8 7.5 7 6.8 7.1
Konsumerkreditt 119519.00 112175 116375 131114 129306 118793
Husholdninger Gjeld Til Bnp 64.00 73 71 71 71 71
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.94 102 100 100 100 100
Personlige Utgifter -9.10 -4 4.8 9.1 7.6 4.9
Bankenes Utlånsrente 2.21 3.01 2.07 2.07 2.07 3.51
Disponibel personlig inntekt 37087.60 41421 40801 40871 40240 43865
Bensinpriser 1.62 1.51 1.46 1.39 1.32 1.43

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konstruksjonsflyt ut -2.20 -2 1.5 4.1 3.6 4.5
Boligpriser 152.50 142 136 138 141 147
Hjem Eierskap Rate 74.50 73.8 73.4 73.4 73.4 73.4
Bygningstillatelser 2142.00 1320 1650 1740 1950 1450


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.