Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Aksjemarkedet 5016.45 4919 4865 4812 4758 4654
10-årig statsobligasjon 0.25 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8
Arbeidsledighet 6.30 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Inflasjon -0.10 0.5 0.8 1.1 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1638.26 -1400 -880 -880 -920 -1460
Nåværende situasjon 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 117 117 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Forretningstillit 2.20 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Forbrukertillit -7.10 -7 -8 -9 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 1.10 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8
BNP 237.98 245 251 251 251 251
Bnp Faste Priser 46714.70 46970 46924 47298 47509 47815
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8687.80 8286 8278 9063 8835 8435
Bnp Per Innbygger 23737.70 24500 25100 25100 25100 25100
Bnp Per Innbygger Ppp 28687.50 29100 29600 29600 29600 29600
Bnp Fra Landbruk 827.20 847 846 844 841 862
Bnp Fra Construction 1753.20 1696 1694 1828 1783 1726
Bnp Fra Manufacturing 5601.40 5762 5757 5713 5697 5866
Bnp Fra Tjenester 8784.10 8821 8812 8942 8933 8980
Bnp Fra Transport 3421.20 3378 3375 3382 3479 3439
Bnp Fra Verktøy 1236.80 1275 1274 1262 1258 1298
Brutto Nasjonal Produkt 52460.24 52297 52246 50953 50902 53239
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 6.30 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Arbeidsledige 311.40 295 291 291 291 275
Sysselsetting 55.50 55.4 55.2 55.6 55.9 55.7
Yrkesdeltakelse 59.20 59.2 59.1 59.4 59.6 59.4
Langtids arbeidsledighet 2.70 2.5 2.4 3.2 3.2 2.2
Arbeidsledighet for unge 17.60 15.4 15 18.1 18.1 14.2
Lønnskostnader 103.90 115 115 99.21 107 117
Lønn 1170.63 1179 1181 1201 1201 1205
Lønnsveksten 3.40 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2
Lønninger innen produksjon 125.04 150 107 111 126 154
Minstelønn 700.00 700 725 725 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28 10.25
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Lønn Høy Dyktige 1430.00 1466 1467 1467 1467 1498
Arbeidsledigheten Change -901.00 -3400 -7800 -7800 -4800 -2600
Lønn Lav Dyktige 659.00 675 676 676 676 690
Levelønn Family 990.00 1015 1016 1016 1016 1037
Lønn Å Leve Av Individuell 670.00 687 687 687 687 702
Arbeidsledighetsrate -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon -0.10 0.5 0.8 1.1 1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.10 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.35 105 104 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.60 106 104 105 106 107
KjerneInflasjon 0.20 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
Produsentpriser 102.60 106 105 105 105 108
produsentprisene endring -1.80 0.5 0.7 1 0.9 1.4
KPI Housing Utilities 108.28 110 110 109 110 112
Kpi Transport 102.41 102 102 102 103 104
MatInflasjon -0.11 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.42 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Pengemengden M2 234817.00 244100 249100 251100 255400 263300
Bankenes balanse 367696.00 384200 392200 398200 406300 411200
Lån Til Privat Sektor 69825.00 91111 70843 70550 71450 98200
Privat gjeld til BNP 248.20 248 244 244 244 244
Lånevekst 0.60 1 1.5 1.5 1.6 1.7
Sentralbankers balanse 113693.00 122600 127400 127400 136400 144240
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -1638.26 -1400 -880 -880 -920 -1460
Nåværende situasjon 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 5510.51 5910 6420 6320 6480 6110
Eksport 3872.25 4510 5540 5400 5280 4650
Utenlandsgjeld 417357.00 418300 419100 421869 424452 423300
Utenlandske Direkte Investeringer 760.19 250 380 550 450 120
Turisme Inntekter 4269.53 1250 1200 1510 2050 1400
Gullreserver 382.54 383 383 383 383 383
Turistankomster 6134309.00 1853000 3120000 3120000 4910000 2153000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 117 117 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Offentlige Utgifter 8551.60 8686 8677 8697 8697 8842
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 44.2 44 44 44 44
Statsgjeld 251348.00 264000 267000 268500 269100 271000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit 2.20 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Industriell Produksjon -4.80 1.5 1.2 1.4 1.5 1.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.00 0.3 1.1 -1.8 -1.2 0.5
Industriproduksjonen -1.70 1 0.9 1.1 1.4 1.1
Bilregistreringer 14558.00 19580 29400 29400 16600 22420
Ledende økonomisk indeks 2.00 2.2 2.1 2.1 2 2.4
Bil Produksjon 20969.00 19500 24100 24100 26500 21200
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit -7.10 -7 -8 -9 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) 1.10 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Butikkhandel (Årlig) 5.10 2.6 2.5 2.2 1.9 2.2
Forbruk 29843.90 30356 30326 30483 30351 30903
Konsumerkreditt 117428.00 117274 116949 117189 117650 119385
Personlige Utgifter 2.10 2 2.1 1.7 2 1.9
Bankenes Utlånsrente 2.62 2.76 3.01 2.58 2.58 3.01
Disponibel personlig inntekt 43192.90 42489 42447 43970 43927 43254
Bensinpriser 1.64 1.55 1.51 1.42 1.38 1.51
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.20 61.1 57.8 57.8 57.8 57.8
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 95.1 91.9 91.9 91.9 91.9
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.80 2.2 2 2 2.2 1.8
Boligpriser 141.49 144 145 138 145 149
Bygningstillatelser 1665.00 1450 1720 1720 1880 1620
Hjem Eierskap Rate 74.50 74 73.8 73.8 73.8 73.8


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.