Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 5544.83 5445 5310 5179 5051 4805
10-årig statsobligasjon 0.65 0.61 0.67 0.73 0.81 0.98

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.90 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.20 8.4 5.5 3.6 2.3 2.3
Arbeidsledighet 6.10 6.8 6.7 6.6 6.5 6.2
Inflasjon 2.70 1.8 1.9 1.6 1.5 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 1.2 0.6 0.7 0.3 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Handelsbalanse -2097.10 -720 -740 -1340 -1490 -1490
Nåværende situasjon -648.20 100 360 450 -230 -320
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 133.60 122 122 122 122 119
Offentlige Budsjetter -5.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Forretningstillit 2.00 1.6 1.4 1.7 1.9 2.3
Forbrukertillit -19.20 -10 -8 -6 -7 -7
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 1 0.9 -0.8 0.6 0.4
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.90 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 4.20 8.4 5.5 3.6 2.3 2.3
BNP 231.23 260 260 260 260 280
Bnp Faste Priser 49814.80 50267 51131 51608 50961 52133
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9044.60 10036 9716 9370 9253 9465
Bnp Per Innbygger 19897.31 24400 24400 24400 24400 25200
Bnp Per Innbygger Ppp 32181.15 34400 34400 34400 34400 35200
Bnp Fra Landbruk 1029.90 1072 1069 1067 1054 1078
Bnp Fra Construction 1939.70 2159 2091 2010 1984 2030
Bnp Fra Manufacturing 6156.10 6673 6472 6378 6298 6443
Bnp Fra Tjenester 8066.50 7235 7977 8357 8252 8442
Bnp Fra Transport 3939.60 3981 3926 4081 4030 4123
Bnp Fra Verktøy 1583.90 1724 1653 1641 1620 1658
Brutto Nasjonal Produkt 53604.98 54584 55024 55535 54838 56099

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 6.10 6.8 6.7 6.6 6.5 6.2
Sysselsetting 56.10 55.4 55.3 55.4 55.5 56
Yrkesdeltakelse 59.70 59.5 59.4 59.6 59.7 60
Langtids arbeidsledighet 3.00 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4
Arbeidsledighet for unge 22.40 23.1 23 22.9 22.8 22.8
Lønnskostnader 109.30 129 114 120 113 132
Lønn 1188.06 1237 1239 1231 1224 1269
Lønninger innen produksjon 152.13 118 134 115 156 159
Lønnsveksten 4.00 4.3 3.6 3 2.5 2.2
Minstelønn 775.83 785 785 785 785 800
Befolkning 10.30 10.27 10.27 10.27 10.27 10.25
Pensjonsalder Kvinner 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Pensjonsalder Menn 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Produktivitet 104.20 104 104 106 107 107

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 2.70 1.8 1.9 1.6 1.5 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 1.2 0.6 0.7 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 106.70 106 107 107 108 110
Harmoniserte Konsumprisindeks 105.97 106 107 107 108 109
Kjerne Konsumprisindeks 105.95 106 107 107 107 108
KjerneInflasjon 1.82 2 1.7 1.3 1.3 0.5
Produsentpriser 117.30 111 112 115 120 122
produsentprisene endring 19.90 9 5.2 3.1 2 2
KPI Housing Utilities 112.23 111 112 113 114 115
Kpi Transport 106.78 108 109 109 110 110
MatInflasjon 2.88 1.4 1.6 1.7 1.8 2
Bnp-Deflatoren 0.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Internbankrente -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.33 -0.08
Pengemengden M2 289706.50 294200 292900 293600 295200 302200
Bankenes balanse 471868.40 468700 472400 474500 476100 485100
Lån Til Privat Sektor 76020.80 78731 79215 79106 78453 80415
Privat gjeld til BNP 253.90 251 251 251 251 247
Lånevekst 5.20 5.1 4.2 3.7 3.2 2.5
Sentralbankers balanse 219355.00 225800 224600 223700 221200 244200

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -2097.10 -720 -740 -1340 -1490 -1490
Nåværende situasjon -648.20 100 360 450 -230 -320
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Import 8107.23 6710 5690 6740 6380 6580
Eksport 6010.13 5990 4950 5400 4890 5090
Utenlandsgjeld 414850.00 436400 434200 435100 436600 445600
Utenlandske Direkte Investeringer 1160.72 260 320 290 380 450
Turisme Inntekter 892.12 760 1200 1360 850 980
Gullreserver 382.57 383 383 383 383 383
Turistankomster 2300806.00 1552000 3622000 2602000 1954000 2232000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 133.60 122 122 122 122 119
Offentlige Budsjetter -5.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Regjeringens budsjetter verdi -8730.80 1600 -10300 -6000 -5660 -2160
Offentlige Utgifter 8990.00 9337 9369 9314 9197 9408
Statens Utgifter Til Bnp 48.40 48 46 46 46 46
Statens Inntekter 44075.60 14500 29900 42500 55440 59940
Statsgjeld 271538.00 279100 278900 280800 283000 289000
Fiscal Utgifter 52806.40 12900 40200 48500 61100 62100

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 2.00 1.6 1.4 1.7 1.9 2.3
Industriell Produksjon 0.20 5.6 4.8 4.4 3.8 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 -0.6 0.5 -0.8 0.5 0.6
Industriproduksjonen 0.80 5.9 4.8 4.3 3.7 3.7
Kapasitetsutnyttelsen 81.87 78.8 79 79.4 80 81
Bilregistreringer 12608.00 15100 18900 18900 21100 25100
Ledende økonomisk indeks 3.60 5.5 4.9 4.3 3.6 2.8
Bil Produksjon 2245.00 27900 25600 36800 21500 28500

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit -19.20 -10 -8 -6 -7 -7
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 1 0.9 -0.8 0.6 0.4
Butikkhandel (Årlig) 9.90 5.4 4.6 3.8 3.2 3.2
Forbruk 31949.80 31600 33067 33100 32685 33436
Privat sparing 14.20 7.6 7.7 8.1 8 7.5
Konsumerkreditt 124712.60 131550 129308 128551 127581 130515
Personlige Utgifter 5.50 5.6 4.5 4 3.6 2.4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.00 67 67 67 67 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.93 97 97 97 97 95
Bankenes Utlånsrente 2.17 2.17 2.17 2.27 2.42 2.67
Disponibel personlig inntekt 44361.00 45364 45929 45958 45381 46425
Bensinpriser 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52 1.45

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konstruksjonsflyt ut 3.60 5.1 4.2 3.8 3.6 2.2
Boligpriser 168.38 162 166 171 171 173
Hjem Eierskap Rate 73.90 73 73 73 73 73.2
Bygningstillatelser 1937.00 2450 2250 2420 2100 2250


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.