Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Aksjemarkedet 5132.02 4879 4735 4595 4459 4200
10-årig statsobligasjon 0.11 0.2 0.22 0.25 0.27 0.33

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.90 4 1.2 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 15.50 4.5 5.1 9 6.5 2.3
Arbeidsledighet 7.10 6.9 7 6.8 6.7 6.5
Inflasjon 1.50 0.8 1.1 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.3 0.4 1.2 0.6 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1369.00 -700 -1440 -1310 -720 -1490
Nåværende situasjon -974.90 320 -460 100 360 -230
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 133.60 127 127 122 122 122
Offentlige Budsjetter -5.70 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2 -3.2
Forretningstillit 1.80 1.5 2 1.6 1.4 1.9
Forbrukertillit -17.00 -6 -8 -6 -4 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.50 -1 -0.7 1 0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 4.90 4 1.2 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 15.50 4.5 5.1 9 6.5 2.3
BNP 231.26 210 210 230 230 230
Bnp Faste Priser 48998.60 50086 50600 50843 52184 51764
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9393.20 9405 9446 10239 10004 9664
Bnp Per Innbygger 22791.90 23600 23600 24400 24400 24400
Bnp Per Innbygger Ppp 32181.15 33400 33400 34400 34400 34400
Bnp Fra Landbruk 932.10 984 934 1016 993 956
Bnp Fra Construction 1986.00 2048 2057 2165 2115 2104
Bnp Fra Manufacturing 6083.80 6461 6502 6631 6479 6651
Bnp Fra Tjenester 7216.80 8369 8433 7866 7686 8627
Bnp Fra Transport 3672.00 3978 4056 4002 3911 4149
Bnp Fra Verktøy 1493.80 1553 1575 1628 1591 1611
Brutto Nasjonal Produkt 49130.59 54551 55584 53552 52324 56863

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 7.10 6.9 7 6.8 6.7 6.5
Sysselsetting 53.90 54.2 54.1 54.4 54.3 54.5
Yrkesdeltakelse 58.00 58.1 58.3 58.5 58.4 58.7
Langtids arbeidsledighet 2.40 2.2 2.3 2.1 2 2
Arbeidsledighet for unge 27.70 27.5 27.6 27.4 27.3 27.3
Lønnskostnader 108.90 128 120 129 114 132
Lønn 1188.06 1265 1237 1238 1239 1269
Lønninger innen produksjon 113.79 113 153 118 118 157
Lønnsveksten 4.60 5.1 4.2 4.3 3.6 2.5
Minstelønn 775.83 776 776 785 785 785
Befolkning 10.30 10.29 10.29 10.27 10.27 10.27
Pensjonsalder Kvinner 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
Pensjonsalder Menn 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
Produktivitet 102.70 104 105 105 105 107
Arbeidsledighetsrate -0.80 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.50 0.8 1.1 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.3 0.4 1.2 0.6 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 105.36 105 105 106 107 106
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.91 105 104 105 106 105
Kjerne Konsumprisindeks 104.90 105 105 106 106 107
KjerneInflasjon -0.25 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Produsentpriser 106.50 104 110 106 110 105
produsentprisene endring 8.90 6.5 4.4 4.6 3.7 2.5
KPI Housing Utilities 109.50 109 110 110 111 111
Kpi Transport 104.20 99.94 101 103 105 102
MatInflasjon -0.20 1.2 1.5 1.4 1.6 1.8
Bnp-Deflatoren 1.80 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Pengemengden M2 281043.50 285100 291200 294200 292900 295200
Bankenes balanse 462026.70 466800 469100 468700 472400 476100
Lån Til Privat Sektor 76022.00 76856 77294 78731 79215 79768
Lånevekst 7.40 6.5 4.5 5.1 4.2 3.2
Privat gjeld til BNP 253.90 255 255 251 251 251
Sentralbankers balanse 208971.00 209900 211800 215800 214600 221200

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1369.00 -700 -1440 -1310 -720 -1490
Nåværende situasjon -974.90 320 -460 100 360 -230
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
Import 6668.59 6590 5910 6710 5690 6380
Eksport 5300.00 5120 4600 5990 4950 4890
Utenlandsgjeld 409272.00 424200 432300 436400 434200 436600
Kapitalstrømmer -285.63 460 210 210 210 440
Utenlandske Direkte Investeringer 780.99 190 220 260 320 380
Turisme Inntekter 531.06 1050 650 760 1200 850
Gullreserver 382.57 383 383 383 383 383
Turistankomster 800104.00 2101000 1552000 1552000 3622000 1954000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 133.60 127 127 122 122 122
Offentlige Budsjetter -5.70 -4.8 -4.8 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens budsjetter verdi -8015.60 -8700 -9940 1600 -10300 -5660
Offentlige Utgifter 8520.90 8857 9107 9288 9075 9316
Statens Utgifter Til Bnp 48.40 48 48 48 46 46
Statens Inntekter 19904.40 39200 52120 14500 29900 55440
Statsgjeld 275285.00 277900 278400 279100 278900 283000
Fiscal Utgifter 27920.00 47900 62060 12900 40200 61100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 1.80 1.5 2 1.6 1.4 1.9
Industriell Produksjon 10.40 4.2 5.1 5.6 4.8 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.50 -1.1 0.7 -0.6 0.5 0.5
Industriproduksjonen 32.10 6.5 5.5 5.9 4.8 3.7
Kapasitetsutnyttelsen 79.52 72 75 75 75 79
Bilregistreringer 18936.00 16400 17100 15100 18900 21100
Ledende økonomisk indeks 0.80 7.2 5.1 5.5 4.9 3.6
Bil Produksjon 11884.00 32800 15900 27900 25600 21500

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -17.00 -6 -8 -6 -4 -7
Butikkhandel (Månedlig) -1.50 -1 -0.7 1 0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) 7.80 4.5 4.8 5.4 4.6 3.2
Forbruk 29185.40 31895 32018 31812 31082 32754
Privat sparing 14.20 8.5 7.1 7.6 7.7 8
Konsumerkreditt 122566.50 125223 126909 132279 130533 129828
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.30 71 71 67 67 67
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.93 100 100 97 97 97
Personlige Utgifter 3.90 7.6 4.9 5.6 4.5 3.6
Bankenes Utlånsrente 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Disponibel personlig inntekt 41849.00 44626 44736 45615 44569 45765
Bensinpriser 1.97 1.87 1.78 1.69 1.6 1.52

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 7.70 4.6 4.5 5.1 4.2 3.6
Boligpriser 159.10 154 158 161 161 160
Hjem Eierskap Rate 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73
Bygningstillatelser 2207.00 2150 1980 2450 2250 2100


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.