Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 4804.19 4789 4738 4687 4638 4540
10-årig statsobligasjon 0.12 0.37 0.39 0.41 0.43 0.47
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
Arbeidsledighet 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Inflasjon -0.30 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -1.30 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1833.26 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Nåværende situasjon -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 119 117 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Forretningstillit 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Forbrukertillit -8.00 -10 -7 -8 -9 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
BNP 237.98 245 245 251 251 251
Bnp Faste Priser 46685.70 46856 47035 47285 47238 47882
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8896.70 8342 8361 9057 9048 8511
Bnp Per Innbygger 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
Bnp Per Innbygger Ppp 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
Bnp Fra Landbruk 832.70 851 847 848 847 863
Bnp Fra Construction 1779.80 1652 1702 1812 1810 1732
Bnp Fra Manufacturing 5604.70 5740 5760 5706 5700 5864
Bnp Fra Tjenester 8781.60 8716 8815 8940 8931 8974
Bnp Fra Transport 3314.00 3398 3394 3374 3370 3455
Bnp Fra Verktøy 1235.10 1273 1277 1257 1256 1300
Brutto Nasjonal Produkt 50051.60 52247 52349 50953 50902 53291
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Arbeidsledige 324.80 306 295 291 291 275
Sysselsetting 55.50 55.8 55.4 55.2 55.2 55.7
Yrkesdeltakelse 59.20 59.5 59.2 59.1 59.1 59.4
Langtids arbeidsledighet 2.70 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2
Arbeidsledighet for unge 18.90 16 15.4 15 15 14.2
Lønnskostnader 96.70 98.92 115 115 115 117
Lønn 1166.86 1177 1179 1181 1181 1205
Lønnsveksten 3.20 2.3 2.5 2.6 2.6 2.2
Lønninger innen produksjon 123.18 106 150 107 107 154
Minstelønn 700.00 700 700 725 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Lønn Høy Dyktige 1430.00 1371 1466 1467 1467 1498
Arbeidsledigheten Change -16069.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
Lønn Lav Dyktige 659.00 640 675 676 676 690
Levelønn Family 990.00 982 1015 1016 1016 1037
Lønn Å Leve Av Individuell 670.00 665 687 687 687 702
Arbeidsledighetsrate 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon -0.30 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -1.30 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 103.33 105 105 105 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.35 106 106 104 104 107
KjerneInflasjon -0.12 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Produsentpriser 103.50 107 105 105 105 107
produsentprisene endring -0.20 2.1 1.8 2 1.7 1.9
KPI Housing Utilities 108.07 109 110 110 110 112
Kpi Transport 102.83 103 102 103 104 103
MatInflasjon -0.10 0.8 1 1.2 1.2 1.5
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Pengemengden M2 230597.00 268800 274100 274100 274100 293300
Bankenes balanse 364995.00 411200 415200 415200 415200 429200
Lån Til Privat Sektor 69481.00 72901 70843 70550 70662 72118
Privat gjeld til BNP 248.20 248 248 244 244 244
Lånevekst 0.60 0.7 1 1.5 1.5 1.7
Sentralbankers balanse 111590.00 128500 132600 132600 132600 151250
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1833.26 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Nåværende situasjon -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 6586.95 6250 5910 6420 6320 6110
Eksport 4753.68 5070 4510 5540 5400 4650
Utenlandsgjeld 414409.79 414645 420196 421869 421455 427759
Utenlandske Direkte Investeringer 430.87 360 250 380 550 120
Turisme Inntekter 1632.65 1950 1250 1200 1510 1400
Gullreserver 382.50 383 383 383 383 383
Turistankomster 4850055.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 119 117 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Offentlige Utgifter 8534.60 8667 8680 8688 8680 8836
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 44.2 44.2 44 44 44
Statsgjeld 250358.00 261900 264000 267000 267000 271000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Industriell Produksjon -5.80 0.5 1.5 2 1.9 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.50 -2.6 0.3 2.7 2.7 0.5
Industriproduksjonen -3.70 0.9 1.7 2.2 1.9 2
Lagerendringer 488.30 45 75 55 55 88
Bilregistreringer 25305.00 16200 19580 29400 29400 22420
Ledende økonomisk indeks 2.40 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
Gruvedrift Produksjon 6.20 2.2 1.8 1.5 2 2
Bil Produksjon 23610.00 25900 19500 24100 24100 21200
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit -8.00 -10 -7 -8 -9 -6
Butikkhandel (Månedlig) -0.90 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Butikkhandel (Årlig) 4.50 2.8 2.6 2.5 2.5 2.2
Forbruk 29980.10 30024 30420 30520 30490 30967
Konsumerkreditt 115216.00 117362 117390 117189 117175 119503
Personlige Utgifter 2.20 1.8 2 2.1 2.1 2
Bankenes Utlånsrente 2.58 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61
Disponibel personlig inntekt 43192.90 41457 42531 43970 43927 43296
Bensinpriser 1.69 1.65 1.6 1.56 1.52 1.52
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 3.70 2.6 2.2 2 2 2
Boligpriser 137.14 142 144 145 145 149
Bygningstillatelser 2148.00 1970 1450 1720 1720 1620
Hjem Eierskap Rate 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.