Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Aksjemarkedet 6164.50 5865 5705 5548 5396 5105
10-årig statsobligasjon 2.73 2.78 3.06 3.36 3.7 4.48

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
Arbeidsledighet 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
Inflasjon 8.00 8.7 7.5 5.2 4 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Handelsbalanse -2445.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
Nåværende situasjon -661.14 360 450 -230 -250 -320
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Regjeringens gjeld mot BNP 127.40 122 122 122 119 119
Offentlige Budsjetter -2.80 -2 -2 -2 -1.1 -1.1
Forretningstillit 2.00 1.6 1.7 1.9 2 2.3
Forbrukertillit -30.10 -37 -6 -7 -7.2 -7
Butikkhandel (Månedlig) -3.00 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 2.60 -1.7 1.1 0.7 0.8 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 11.90 5.4 3.7 2.5 0.9 3
BNP 231.23 260 260 260 260 280
Bnp Faste Priser 52077.20 51195 51740 52018 52546 53578
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9872.40 9706 9468 9682 9961 9972
Bnp Per Innbygger 19897.31 24400 24400 24400 24400 25200
Bnp Per Innbygger Ppp 32181.15 34400 34400 34400 34400 35200
Brutto Nasjonal Produkt 54842.50 54972 56580 57037 55336 58748
Bnp Fra Landbruk 977.60 1068 1059 1055 986 1087
Bnp Fra Construction 2083.10 2089 2034 2042 2102 2103
Bnp Fra Manufacturing 6208.80 6466 6393 6361 6265 6552
Bnp Fra Tjenester 8585.10 7969 8372 8349 8662 8599
Bnp Fra Transport 4331.10 3922 4081 4222 4370 4348
Bnp Fra Verktøy 1581.70 1651 1643 1653 1596 1703

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 5.90 6.7 6.6 6.5 6.6 6.2
Sysselsetting 56.40 55.3 55.4 55.5 55.5 56
Yrkesdeltakelse 59.90 59.4 59.6 59.7 59.7 60
Langtids arbeidsledighet 2.80 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5
Arbeidsledighet for unge 19.90 20.7 20.6 20.5 20.6 20.6
Lønnskostnader 104.19 120 113 125 107 128
Lønn 1188.06 1237 1239 1231 1224 1269
Lønninger innen produksjon 120.99 134 115 161 124 165
Minstelønn 822.50 785 785 785 785 800
Lønnsveksten 4.20 3.6 3 2.5 2.5 2.2
Befolkning 10.30 10.27 10.27 10.27 10.27 10.25
Pensjonsalder Kvinner 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Pensjonsalder Menn 66.50 66.58 66.58 66.58 66.58 66.67
Produktivitet 103.17 104 106 107 107 107

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 8.00 8.7 7.5 5.2 4 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.6 0.7 0.3 0.4 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 113.61 115 114 112 114 115
Harmoniserte Konsumprisindeks 113.17 114 113 111 114 114
Kjerne Konsumprisindeks 110.80 107 107 107 110 108
KjerneInflasjon 5.57 1.7 1.3 1.3 1.3 0.5
MatInflasjon 12.30 1.6 1.7 1.8 1.8 2
Bnp-Deflatoren 0.80 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
KPI Housing Utilities 124.03 119 119 118 119 121
Kpi Transport 114.73 115 116 117 117 118
Produsentpriser 130.70 131 131 132 140 134
produsentprisene endring 24.50 23 18 12 9 2

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Internbankrente -0.39 -0.39 0.36 0.86 1.11 1.11
Pengemengden M2 304488.20 292900 293600 295200 295200 302200
Bankenes balanse 478556.50 472400 474500 476100 476100 485100
Lån Til Privat Sektor 76369.90 79215 79106 78078 78599 80030
Sentralbankers balanse 223608.00 224600 223700 221200 221200 244200
Privat gjeld til BNP 253.90 251 251 251 251 247
Lånevekst 3.30 4.2 3.7 3.2 3.2 2.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -2445.00 -740 -1340 -1490 -1490 -1490
Nåværende situasjon -661.14 360 450 -230 -250 -320
Nåværende situasjon mot BNP -1.20 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2
Import 8691.21 5690 6740 6380 6450 6580
Eksport 6246.18 4950 5400 4890 4960 5090
Utenlandsgjeld 407247.00 434200 435100 436600 436600 445600
Utenlandske Direkte Investeringer 987.45 320 290 380 380 450
Turisme Inntekter 1560.48 1200 1360 850 850 980
Gullreserver 382.57 383 383 383 383 383
Turistankomster 4110029.00 3622000 2602000 1954000 1954000 2232000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 127.40 122 122 122 119 119
Offentlige Budsjetter -2.80 -2 -2 -2 -1.1 -1.1
Regjeringens budsjetter verdi -3148.60 -10300 -6000 -5660 -5660 -2160
Offentlige Utgifter 9003.20 9328 9296 9127 9084 9400
Statens Utgifter Til Bnp 48.40 46 46 46 46 46
Statens Inntekter 15433.00 29900 42500 55440 55440 59940
Statsgjeld 275995.00 278900 280800 283000 283000 289000
Fiscal Utgifter 13267.90 40200 48500 61100 61100 62100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 2.00 1.6 1.7 1.9 2 2.3
Industriell Produksjon -1.80 4.8 4.4 3.8 3.8 3.8
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.00 0.5 -0.8 0.5 0.5 0.6
Industriproduksjonen -1.50 4.8 4.3 3.7 3.7 3.7
Kapasitetsutnyttelsen 82.41 79 79.4 80 80 81
Bilregistreringer 12748.00 18900 18900 21100 21100 25100
Ledende økonomisk indeks 7.10 4.9 4.3 3.6 3.4 2.8
Bil Produksjon 2245.00 25600 36800 21500 21500 28500

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit -30.10 -37 -6 -7 -7.2 -7
Butikkhandel (Månedlig) -3.00 0.9 -0.8 0.6 0.5 0.4
Butikkhandel (Årlig) 4.60 4.6 3.8 3.2 3.2 3.2
Forbruk 32828.90 32944 32953 32935 33124 33923
Privat sparing 11.30 7.7 8.1 8 8 7.5
Konsumerkreditt 127023.60 129185 128675 128192 127765 132038
Bensinpriser 2.06 2.13 2.21 2.29 2.37 2.37
Bankenes Utlånsrente 2.09 2.09 2.84 3.34 3.59 3.59
Disponibel personlig inntekt 46612.70 45885 46002 46136 47032 47520
Personlige Utgifter 4.60 4.5 4 3.6 3.6 2.4
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.00 67 67 67 67 65
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94.32 97 97 97 97 95

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konstruksjonsflyt ut 1.10 4.2 3.8 3.6 3.6 2.2
Boligpriser 182.64 177 181 185 190 189
Bygningstillatelser 2432.00 2250 2420 2100 2100 2250
Hjem Eierskap Rate 77.30 73 73 73 73 73.2


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.