Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Aksjemarkedet 4196.31 4113 4031 3951 3872 3714
10-årig statsobligasjon 0.89 0.97 1.07 1.18 1.3 1.53

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.70 -4.4 -2.2 0.7 1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -8.9 -4.7 -3.6 1 1.2
Arbeidsledighet 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Inflasjon 0.10 1.1 1 1.2 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1547.41 -1720 -1700 -1460 -1600 -1440
Nåværende situasjon -458.27 -40 190 -90 -90 -120
Nåværende situasjon mot BNP 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Regjeringens gjeld mot BNP 117.70 120 120 120 124 124
Offentlige Budsjetter 0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
Forretningstillit 1.80 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Forbrukertillit -9.90 -34 -32 -26 -19 -16
Butikkhandel (Månedlig) 3.00 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.70 -4.4 -2.2 0.7 1 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 -8.9 -4.7 -3.6 1 1.2
BNP 245.00 251 251 251 259 259
Bnp Faste Priser 51018.40 48992 49854 49182 51529 49772
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8868.20 8871 8942 8549 8957 8652
Bnp Per Innbygger 23737.70 23037 25100 25100 25700 25700
Bnp Per Innbygger Ppp 28687.50 27840 29600 29600 27840 28336
Bnp Fra Landbruk 1022.20 981 1002 985 1032 997
Bnp Fra Construction 1905.40 1856 1888 1837 1924 1859
Bnp Fra Manufacturing 6179.00 6036 6061 5957 6241 6028
Bnp Fra Tjenester 8958.10 8568 8729 8636 9048 8739
Bnp Fra Transport 3783.00 3663 3741 3647 3821 3691
Bnp Fra Verktøy 1642.30 1550 1580 1583 1659 1602
Brutto Nasjonal Produkt 54639.88 51287 52971 52673 55186 53305

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Sysselsatte 4811.60 4960 4960 4990 4990 5110
Arbeidsledige 353.80 291 291 275 275 275
Deltid Sysselsettingen 500.10 585 585 600 600 615
Full Jobb 4407.60 4470 4470 4510 4510 4590
Sysselsetting 55.30 55.6 55.9 55.7 55.7 55.7
Yrkesdeltakelse 59.30 59.4 59.6 59.4 59.4 59.5
Langtids arbeidsledighet 2.80 5.1 5.9 6.6 7.1 7.1
Arbeidsledighet for unge 19.50 21.8 22.6 23.3 23.8 23.8
Lønnskostnader 110.60 107 100 113 113 116
Ledige Stillinger 9876.00 16250 16250 10412 10412 10450
Lønn 1188.06 1219 1218 1214 1214 1241
Lønnsveksten 3.30 2.6 2.5 2.2 2.2 2.2
Lønninger innen produksjon 108.52 127 110 153 111 156
Minstelønn 740.83 741 741 741 741 780
Befolkning 10.28 10.25 10.25 10.25 10.23 10.23
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Levelønn Family 990.00 1016 1015 1012 1012 1034
Lønn Å Leve Av Individuell 670.00 687 687 685 685 700
Produktivitet 103.80 100 100 104 104 104
Lønn Lav Dyktige 659.00 676 675 674 674 688
Lønn Høy Dyktige 1430.00 1467 1466 1461 1461 1494
Arbeidsledigheten Change 5942.00 -7800 -4800 -2600 -2600 -1800
Arbeidsledighetsrate 0.00 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.10 1.1 1 1.2 1.2 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 102.60 106 105 105 104 107
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.10 106 106 105 103 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.15 106 105 105 103 107
KjerneInflasjon 0.00 0.6 0.8 1.1 1.1 1.7
Produsentpriser 99.90 105 104 102 101 104
produsentprisene endring -3.00 1 0.9 1.4 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 109.12 110 109 110 110 112
Kpi Transport 101.80 103 103 104 103 105
MatInflasjon 0.83 0.6 1.1 1.5 1.4 1.8
Bnp-Deflatoren 1.60 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Pengemengden M2 239239.30 251100 255400 263300 263300 275200
Bankenes balanse 368193.00 398200 406300 411200 411200 419100
Lån Til Privat Sektor 66757.00 68172 68035 64707 67425 65483
Lånevekst 0.30 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Privat gjeld til BNP 248.20 244 244 244 244 240
Sentralbankers balanse 110616.00 127400 136400 144240 144240 144240

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -1547.41 -1720 -1700 -1460 -1600 -1440
Nåværende situasjon -458.27 -40 190 -90 -90 -120
Nåværende situasjon mot BNP 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Import 6456.32 6820 6980 6310 7290 6590
Eksport 4908.91 5100 5280 4650 5690 4890
Utenlandsgjeld 409805.00 419100 419100 423300 423300 426300
Kapitalstrømmer -226.15 510 510 287 287 320
Utenlandske Direkte Investeringer 224.09 550 450 120 120 180
Pengeoverføringer 279.02 295 295 402 402 415
Turisme Inntekter 991.45 1510 2050 1400 1400 1600
Gullreserver 382.54 383 383 383 383 383
Våpen Salg 3.00 50 50 50 50 50
Turistankomster 2172085.00 3120000 4910000 2153000 2153000 2452000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 117.70 120 120 120 124 124
Offentlige Budsjetter 0.20 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
Regjeringens budsjetter verdi -137.00 -3500 -2000 -6310 -1200 -6940
Offentlige Utgifter 8374.20 8096 8228 8073 8458 8170
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 44 44 44 44 43.8
Statens Inntekter 4012.00 24700 39200 51250 13700 52120
Statsgjeld 249980.00 268500 269100 271000 271000 276000
Fiscal Utgifter 49424.00 28200 41200 57560 14900 59060
Militære Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Asylsøknader 190.00 70 70 85 85 70

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 1.80 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Industriell Produksjon 1.00 1.4 1.5 1.2 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.80 -1.8 -1.2 0.5 0.5 0.4
Industriproduksjonen 0.30 1.1 1.4 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 80.36 81 81 81.4 81.4 81.5
Lagerendringer 139.74 55 55 88 88 95
Bilregistreringer 20263.00 29400 16600 22420 22420 25180
Ledende økonomisk indeks 2.30 2.1 2 2.4 2.4 2.5
Gruvedrift Produksjon 14.20 2 1.7 2 2 1.4
Bil Produksjon 23415.00 24100 26500 21200 21200 20600

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit -9.90 -34 -32 -26 -19 -16
Butikkhandel (Månedlig) 3.00 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Butikkhandel (Årlig) 8.10 2.2 1.9 2.2 2.2 2.3
Forbruk 32090.00 30581 31550 30935 32411 31306
Privat sparing 6.20 6.2 6.5 6.7 6.7 7.1
Konsumerkreditt 118865.00 112251 116353 114551 120054 115926
Husholdninger Gjeld Til Bnp 64.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Personlige Utgifter 2.70 1.7 2 1.9 1.9 2.3
Bankenes Utlånsrente 2.53 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Disponibel personlig inntekt 43878.40 42719 43198 42299 44317 42806
Bensinpriser 1.42 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut 0.90 2 2.2 1.8 1.8 1.5
Boligpriser 144.10 138 145 149 149 154
Hjem Eierskap Rate 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Bygningstillatelser 1762.00 1720 1880 1620 1620 1790


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.