Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Aksjemarkedet 4464.64 4376 4289 4203 4120 3952
10-årig statsobligasjon 0.43 0.48 0.53 0.58 0.64 0.75

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.80 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
Arbeidsledighet 6.70 9.6 10 9.5 8.8 8
Inflasjon 0.10 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -907.86 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Nåværende situasjon -459.30 190 -350 -200 -40 -220
Nåværende situasjon mot BNP -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Regjeringens gjeld mot BNP 117.70 132 132 124 124 124
Offentlige Budsjetter 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Forretningstillit -4.40 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Forbrukertillit -33.10 -14 -16 -12 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) 13.10 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -3.80 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate -2.30 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
BNP 237.69 200 200 230 230 230
Bnp Faste Priser 49031.70 49348 48161 48002 54033 51003
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9136.00 8851 8372 8944 10068 8866
Bnp Per Innbygger 24590.40 25100 25100 25700 25700 25700
Bnp Per Innbygger Ppp 34798.00 32600 32600 33400 33400 33400
Bnp Fra Landbruk 1025.80 992 965 1004 1130 1022
Bnp Fra Construction 1960.20 1869 1799 1919 2160 1905
Bnp Fra Manufacturing 6020.60 6000 5833 5894 6635 6177
Bnp Fra Tjenester 8437.60 8640 8456 8260 9298 8955
Bnp Fra Transport 3668.00 3703 3571 3591 4042 3782
Bnp Fra Verktøy 1547.40 1564 1550 1515 1705 1642
Brutto Nasjonal Produkt 50557.78 52433 51580 49496 55715 54623

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 6.70 9.6 10 9.5 8.8 8
Sysselsatte 4662.60 4960 4990 4990 4990 5110
Arbeidsledige 257.90 291 275 275 275 275
Deltid Sysselsettingen 485.10 585 600 600 600 615
Full Jobb 4380.80 4470 4510 4510 4510 4590
Sysselsetting 54.70 55.9 55.7 55.7 55.7 55.7
Yrkesdeltakelse 58.60 59.6 59.4 59.4 59.4 59.5
Langtids arbeidsledighet 2.50 3.6 4 3.5 2.8 2.8
Arbeidsledighet for unge 19.50 21.3 21.7 21.2 20.5 20.5
Lønnskostnader 98.30 100 114 100 100 116
Ledige Stillinger 6971.00 16250 10412 10412 10412 10450
Lønn 1188.06 1218 1214 1214 1214 1241
Lønninger innen produksjon 105.90 110 153 113 106 156
Lønnsveksten 1.70 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2
Minstelønn 740.83 741 741 741 741 780
Befolkning 10.28 10.25 10.25 10.23 10.23 10.23
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Produktivitet 104.10 100 104 104 104 104
Arbeidsledigheten Change 16611.00 4800 2600 -1600 -2220 -1800
Arbeidsledighetsrate -0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 0.10 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.83 104 104 105 106 105
Harmoniserte Konsumprisindeks 105.50 104 104 104 106 105
Kjerne Konsumprisindeks 105.17 105 105 105 105 107
KjerneInflasjon 0.20 0.8 1.1 1.1 1.1 1.7
Produsentpriser 97.30 104 103 103 98.66 105
produsentprisene endring -6.70 0.9 1.4 1.4 1.4 1.6
KPI Housing Utilities 107.57 108 109 110 109 110
Kpi Transport 100.35 102 103 100 99.66 104
MatInflasjon 3.20 1.1 1.5 1.4 1.4 1.8
Bnp-Deflatoren 1.60 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Pengemengden M2 246088.30 255400 263300 263300 263300 275200
Bankenes balanse 418685.90 406300 411200 411200 411200 419100
Lån Til Privat Sektor 67745.00 67344 63364 66080 74655 67103
Lånevekst 0.30 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
Privat gjeld til BNP 248.20 244 244 244 244 240
Sentralbankers balanse 119202.00 136400 144240 144240 144240 144240

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -907.86 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Nåværende situasjon -459.30 190 -350 -200 -40 -220
Nåværende situasjon mot BNP -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Import 4325.16 6530 6110 6550 6350 6410
Eksport 3417.31 4300 4150 5200 4850 4600
Utenlandsgjeld 410719.00 419100 423300 423300 423300 426300
Kapitalstrømmer 142.98 510 287 287 287 320
Utenlandske Direkte Investeringer 835.02 450 120 120 120 180
Pengeoverføringer 260.26 295 402 402 402 415
Turisme Inntekter 202.21 2050 1400 1400 1400 1600
Gullreserver 382.50 383 383 383 383 383
Våpen Salg 3.00 50 50 50 50 50
Turistankomster 58475.00 4910000 2153000 2153000 2153000 2452000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 117.70 132 132 124 124 124
Offentlige Budsjetter 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Regjeringens budsjetter verdi -3404.20 -12000 -18310 -10200 -15600 -9940
Offentlige Utgifter 8370.30 8145 7905 8195 9224 8372
Statens Utgifter Til Bnp 42.70 48 48 46 46 46
Statens Inntekter 14906.00 36200 47250 9700 23600 52120
Statsgjeld 254769.00 269100 271000 271000 271000 276000
Fiscal Utgifter 13027.00 48200 65560 19900 39200 62060
Militære Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -4.40 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Industriell Produksjon -26.00 1.5 1.2 1.2 1.2 1.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.50 -1.2 0.5 0.5 0.5 0.4
Industriproduksjonen -28.70 1.4 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapasitetsutnyttelsen 69.92 81 81.4 81.4 81.4 81.5
Lagerendringer -69.05 55 88 88 88 95
Bilregistreringer 5741.00 16600 22420 22420 22420 25180
Ledende økonomisk indeks -4.00 2 2.4 2.4 2.4 2.5
Gruvedrift Produksjon 8.60 1.7 2 2 2 1.4
Bil Produksjon 13686.00 26500 21200 21200 21200 20600

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit -33.10 -14 -16 -12 -10 -12
Butikkhandel (Månedlig) 13.10 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Butikkhandel (Årlig) -13.10 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3
Forbruk 31114.90 31229 30293 30461 34289 32080
Privat sparing 6.20 6.5 6.7 6.7 6.7 7.1
Konsumerkreditt 118700.00 115171 112175 116375 130807 118793
Husholdninger Gjeld Til Bnp 63.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.97 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Personlige Utgifter -8.00 2 1.9 1.9 1.9 2.3
Bankenes Utlånsrente 1.63 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Disponibel personlig inntekt 41676.00 42759 41421 40801 45927 43865
Bensinpriser 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konstruksjonsflyt ut -13.20 2.2 1.8 1.8 1.8 1.5
Boligpriser 151.23 145 149 149 149 154
Hjem Eierskap Rate 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Bygningstillatelser 1602.00 1880 1620 1620 1620 1790


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.