Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 5084.50 4991 4939 4887 4836 4735
10-årig statsobligasjon 0.62 0.83 0.85 0.88 0.9 0.95
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Arbeidsledighet 6.80 6.4 5.6 6.5 6.8 6
Inflasjon 0.40 1 1 1.2 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -1802.33 -940 -1180 -1400 -880 -1460
Nåværende situasjon -324.71 51 551 -110 -100 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 119 119 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Forretningstillit 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
Forbrukertillit -9.00 -16.2 -10 -7 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
BNP 217.57 232 232 232 240 240
Bnp Faste Priser 46448.80 46147 46294 47016 47016 47862
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8896.70 8177 8248 8294 8294 8444
Bnp Per Innbygger 23116.58 24500 24500 24500 25100 25100
Bnp Per Innbygger Ppp 27936.90 29100 29100 29100 29600 29600
Bnp Fra Landbruk 832.70 846 841 848 848 863
Bnp Fra Construction 1779.80 1673 1634 1698 1698 1728
Bnp Fra Manufacturing 5604.70 5619 5668 5768 5768 5872
Bnp Fra Tjenester 8781.60 8638 8633 8830 8830 8989
Bnp Fra Transport 3314.00 3305 3352 3382 3382 3443
Bnp Fra Verktøy 1235.10 1213 1239 1277 1277 1300
Brutto Nasjonal Produkt 51423.00 50857 51631 52349 52349 53291
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 6.80 6.4 5.6 6.5 6.8 6
Arbeidsledige 347.20 312 306 295 291 275
Sysselsetting 55.10 55.6 55.8 55.4 55.2 55.7
Yrkesdeltakelse 59.10 59.1 59.5 59.2 59.1 59.4
Langtids arbeidsledighet 2.70 2.7 2.5 2.5 2.4 2.2
Arbeidsledighet for unge 17.20 16.5 16 15.4 15 14.2
Lønnskostnader 96.70 106 98.92 115 115 117
Lønn 1166.86 1179 1177 1179 1181 1205
Lønnsveksten 4.90 2.5 2.3 2.5 2.6 2.2
Lønninger innen produksjon 108.06 122 106 150 107 154
Minstelønn 700.00 700 700 700 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.28 10.27 10.25 10.25
Pensjonsalder Kvinner 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensjonsalder Menn 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Lønn Høy Dyktige 1430.00 1374 1371 1466 1467 1498
Arbeidsledigheten Change -8926.00 -20500 -6600 -3400 -7800 -2600
Lønn Lav Dyktige 659.00 642 640 675 676 690
Levelønn Family 990.00 984 982 1015 1016 1037
Lønn Å Leve Av Individuell 670.00 666 665 687 687 702
Arbeidsledighetsrate 0.40 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.40 1 1 1.2 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.10 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 104.66 105 106 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.77 106 106 106 104 107
KjerneInflasjon 0.47 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Produsentpriser 103.60 106 107 106 105 108
produsentprisene endring 1.90 1.9 2.1 1.8 2 1.9
KPI Housing Utilities 108.59 109 109 110 110 112
Kpi Transport 102.37 102 103 102 103 104
MatInflasjon -0.17 0.8 0.8 1 1.2 1.5
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Pengemengden M2 227226.00 261200 268800 274100 274100 293300
Bankenes balanse 364708.00 408100 411200 415200 415200 429200
Lån Til Privat Sektor 69303.00 88440 89950 91111 91111 98200
Privat gjeld til BNP 248.20 248 248 248 244 244
Lånevekst -0.10 0.7 0.7 1 1.5 1.7
Sentralbankers balanse 111420.00 125200 128500 132600 132600 151250
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -1802.33 -940 -1180 -1400 -880 -1460
Nåværende situasjon -324.71 51 551 -110 -100 -90
Nåværende situasjon mot BNP -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Import 6801.28 6190 6250 5910 6420 6110
Eksport 4998.95 5250 5070 4510 5540 4650
Utenlandsgjeld 412765.99 415900 416800 418300 419100 423300
Utenlandske Direkte Investeringer 343.08 450 360 250 380 120
Turisme Inntekter 1051.72 1410 1950 1250 1200 1400
Gullreserver 382.50 383 383 383 383 383
Turistankomster 3186713.00 4722000 4750000 1853000 3120000 2153000
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 121.50 119 119 119 117 117
Offentlige Budsjetter -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Offentlige Utgifter 8534.60 8560 8564 8694 8694 8851
Statens Utgifter Til Bnp 44.00 44.2 44.2 44.2 44 44
Statsgjeld 244906.00 259100 261900 264000 267000 271000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Salgsskatt 23.00 23 23 23 23 23
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11.00 11 11 11 11 11
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
Industriell Produksjon -1.60 -2.2 0.5 1.5 2 1.8
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.90 -0.2 -2.6 0.3 2.7 0.5
Industriproduksjonen 0.30 -1.2 0.9 1.7 2.2 2
Lagerendringer 488.30 150 45 75 55 88
Bilregistreringer 21121.00 25150 16200 19580 29400 22420
Ledende økonomisk indeks 2.30 1.8 1.9 2.2 2.1 2.4
Gruvedrift Produksjon -12.90 5.1 2.2 1.8 1.5 2
Bil Produksjon 26000.00 23400 25900 19500 24100 21200
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -9.00 -16.2 -10 -7 -8 -6
Butikkhandel (Månedlig) -1.00 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
Butikkhandel (Årlig) 6.50 3 2.8 2.6 2.5 2.2
Forbruk 29980.10 29426 29657 30386 30386 30933
Konsumerkreditt 115117.00 115592 115979 117390 117219 119503
Personlige Utgifter 1.50 1.7 1.8 2 2.1 2
Bankenes Utlånsrente 2.70 2.76 2.76 2.76 3.01 3.01
Disponibel personlig inntekt 41778.90 41140 40968 42531 42531 43296
Bensinpriser 1.76 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.90 61.1 61.1 61.1 57.8 57.8
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 95.1 95.1 95.1 91.9 91.9
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut 4.10 3 2.6 2.2 2 2
Boligpriser 132.34 140 142 144 145 149
Bygningstillatelser 1861.00 1720 1970 1450 1720 1620
Hjem Eierskap Rate 74.70 74 74 74 73.8 73.8


Portugal - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.