Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 4804 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.12 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Inflasjon -0.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -1.3 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -1833 2019-06
Nåværende situasjon -1564 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 2.3 2019-07
Forbrukertillit -8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-06
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 238 2018-12
Bnp Faste Priser 46686 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8897 2019-03
Bnp Per Innbygger 23738 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28688 2018-12
Bnp Fra Landbruk 833 2019-03
Bnp Fra Construction 1780 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 5605 2019-03
Bnp Fra Tjenester 8782 2019-03
Bnp Fra Transport 3314 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1235 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 50052 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Sysselsatte 4858 2019-06
Arbeidsledige 325 2019-06
Full Jobb 4398 2019-06
Deltid Sysselsettingen 519 2019-06
Sysselsetting 55.5 2019-06
Yrkesdeltakelse 59.2 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 18.9 2019-06
Lønnskostnader 96.7 2019-03
Ledige Stillinger 10784 2019-06
Lønn 1167 2018-04
Minstelønn 700 2019-09
Lønnsveksten 3.2 2019-05
Lønninger innen produksjon 123 2019-06
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-03
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 99.6 2019-03
Arbeidsledigheten Change -16069 2019-05
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -1.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon -0.12 2019-07
KPI Housing Utilities 108 2019-07
Kpi Transport 103 2019-07
MatInflasjon -0.1 2019-07
Bnp-Deflatoren 2 2019-03
Produsentpriser 104 2019-06
produsentprisene endring -0.2 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.4 2019-06
Pengemengde 27546 2019-06
Pengemengden M1 136592 2019-05
Pengemengden M2 230597 2019-05
Bankenes balanse 364995 2019-05
Valutareserver 24395 2019-07
Lån Til Privat Sektor 69481 2019-05
Sentralbankers balanse 111590 2019-06
Lånevekst 0.6 2019-06
Privat gjeld til BNP 248 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1833 2019-06
Nåværende situasjon -1564 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 4754 2019-06
Import 6587 2019-06
Utenlandsgjeld 414410 2019-03
Kapitalstrømmer -1421 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 431 2019-05
Pengeoverføringer 282 2019-05
Turisme Inntekter 1633 2019-05
Gullreserver 382 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 4850055 2019-05
Våpen Salg 3 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3703 2019-05
Offentlige Utgifter 8535 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 17252 2019-05
Statsgjeld 250358 2019-03
Fiscal Utgifter 20955 2019-05
Asylsøknader 130 2019-04
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3969 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.3 2019-07
Industriell Produksjon -5.8 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.5 2019-06
Industriproduksjonen -3.7 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 81.38 2019-06
Lagerendringer 488 2019-03
Bilregistreringer 25305 2019-06
Ledende økonomisk indeks 2.4 2019-06
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 23610 2019-06
Konkurranseevne Index 70.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 34 2018-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3872 2019-06
Gruvedrift Produksjon 6.2 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.9 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 4.5 2019-06
Forbruk 29980 2019-03
Privat sparing 4 2018-09
Konsumerkreditt 115216 2019-05
Bankenes Utlånsrente 2.58 2019-06
Disponibel personlig inntekt 43193 2019-03
Bensinpriser 1.69 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 2.2 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.7 2019-05
Boligpriser 137 2019-03
Bygningstillatelser 2148 2019-05
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.