Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 3943 2020-03
10-årig statsobligasjon 0.63 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-12
Arbeidsledighet 6.7 2019-12
Inflasjon 0.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -1539 2020-01
Nåværende situasjon -458 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2019-12
Forretningstillit 2.2 2020-02
Forbrukertillit -8.1 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 2.6 2020-01
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 5170 2020-03
Coronavirus dødsfall 100 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 43 2020-03
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.2 2019-12
BNP 245 2019-12
Bnp Faste Priser 51018 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8868 2019-12
Bnp Per Innbygger 23738 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28688 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1022 2019-12
Bnp Fra Construction 1905 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 6179 2019-12
Bnp Fra Tjenester 8958 2019-12
Bnp Fra Transport 3783 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1642 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 54640 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2019-12
Sysselsatte 4819 2020-01
Arbeidsledige 374 2020-01
Full Jobb 4408 2019-12
Deltid Sysselsettingen 500 2019-12
Sysselsetting 55.3 2019-12
Yrkesdeltakelse 59.3 2019-12
Langtids arbeidsledighet 2.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 19.3 2020-01
Lønnskostnader 111 2019-12
Ledige Stillinger 9876 2020-02
Lønn 1188 2019-04
Minstelønn 741 2020-03
Lønnsveksten 3.3 2019-11
Lønninger innen produksjon 109 2020-01
Befolkning 10.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0 2019-12
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 104 2019-12
Arbeidsledigheten Change 5942 2019-11
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 102 2020-02
KjerneInflasjon 0.12 2020-02
KPI Housing Utilities 109 2020-02
Kpi Transport 102 2020-02
MatInflasjon 0.83 2020-02
Bnp-Deflatoren 1.6 2019-12
Produsentpriser 99.9 2020-02
produsentprisene endring -3 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.42 2020-02
Pengemengde 28304 2020-02
Pengemengden M1 145902 2020-01
Pengemengden M2 239239 2020-01
Bankenes balanse 368193 2019-08
Valutareserver 22914 2020-01
Lån Til Privat Sektor 66757 2020-01
Sentralbankers balanse 110616 2020-02
Lånevekst 0.3 2019-09
Privat gjeld til BNP 248 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1539 2020-01
Nåværende situasjon -458 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Eksport 5180 2020-01
Import 6719 2020-01
Utenlandsgjeld 409805 2019-12
Kapitalstrømmer -226 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 224 2020-01
Pengeoverføringer 279 2020-01
Turisme Inntekter 991 2020-01
Gullreserver 383 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 2172085 2020-01
Våpen Salg 3 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -137 2020-01
Offentlige Utgifter 8374 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 4012 2020-01
Statsgjeld 249980 2019-12
Fiscal Utgifter 49424 2019-11
Asylsøknader 190 2019-11
Kreditt-Rating 71 2020-03
Militære Utgifter 3969 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.2 2020-02
Industriell Produksjon 2 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.5 2020-01
Industriproduksjonen -0.1 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 80.36 2019-12
Lagerendringer 140 2019-12
Bilregistreringer 20263 2020-02
Ledende økonomisk indeks 2.3 2020-02
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 23415 2020-01
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5709 2019-12
Gruvedrift Produksjon 15.6 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -8.1 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 2.6 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 4.3 2020-01
Forbruk 32090 2019-12
Privat sparing 6.2 2019-09
Konsumerkreditt 118865 2020-01
Bankenes Utlånsrente 2.65 2020-01
Disponibel personlig inntekt 43878 2019-12
Bensinpriser 1.42 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 64.9 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 2.7 2020-02

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.9 2019-12
Boligpriser 144 2019-12
Bygningstillatelser 1762 2019-11
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5170 2020-03
Coronavirus dødsfall 100 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 43 2020-03
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.