Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 5142 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.57 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Inflasjon 0.5 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1.2 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -1615 2018-12
Nåværende situasjon -629 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 126 2017-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Forretningstillit 2.1 2019-01
Forbrukertillit -7.2 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
BNP 218 2017-12
Bnp Faste Priser 46195 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8154 2018-09
Bnp Per Innbygger 23117 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27937 2017-12
Bnp Fra Landbruk 824 2018-09
Bnp Fra Construction 1610 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 5644 2018-09
Bnp Fra Tjenester 8585 2018-09
Bnp Fra Transport 3332 2018-09
Bnp Fra Verktøy 1232 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 51323 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Sysselsatte 4808 2018-12
Arbeidsledige 354 2018-12
Full Jobb 4367 2018-12
Deltid Sysselsettingen 516 2018-12
Sysselsetting 55.1 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 2.9 2018-09
Arbeidsledighet for unge 17.6 2018-12
Lønnskostnader 96.7 2018-09
Ledige Stillinger 6171 2018-12
Lønn 1148 2017-04
Minstelønn 700 2019-06
Lønnsveksten 6.5 2018-11
Lønninger innen produksjon 147 2018-12
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 66.33 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 109 2018-09
Arbeidsledigheten Change 4138 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1.2 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 0.77 2019-01
KPI Housing Utilities 108 2019-01
Kpi Transport 100 2019-01
MatInflasjon 0.24 2019-01
Bnp-Deflatoren 1.1 2018-09
Produsentpriser 105 2018-12
produsentprisene endring 2.7 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.31 2019-01
Pengemengde 28772 2018-12
Pengemengden M1 130573 2018-11
Pengemengden M2 221094 2018-11
Bankenes balanse 368291 2018-11
Valutareserver 23191 2019-01
Lån Til Privat Sektor 70846 2018-11
Sentralbankers balanse 111063 2018-12
Lånevekst 0.1 2018-12
Privat gjeld til BNP 258 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1615 2018-12
Nåværende situasjon -629 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 2017-12
Eksport 4356 2018-12
Import 5972 2018-12
Utenlandsgjeld 407313 2018-09
Kapitalstrømmer 110 2018-11
Utenlandske Direkte Investeringer 472 2018-11
Pengeoverføringer 323 2018-11
Turisme Inntekter 1048 2018-11
Gullreserver 382 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 1779897 2018-12
Våpen Salg 56 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 126 2017-12
Offentlige Budsjetter -3 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -3289 2018-11
Offentlige Utgifter 8505 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 45.9 2017-12
Statens Inntekter 43078 2018-11
Statsgjeld 248934 2018-09
Fiscal Utgifter 46367 2018-11
Asylsøknader 60 2018-06
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3662 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.1 2019-01
Industriell Produksjon -0.3 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2018-12
Industriproduksjonen -0.6 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 77.32 2018-12
Lagerendringer 366 2018-09
Bilregistreringer 15684 2019-01
Ledende økonomisk indeks 1.7 2018-12
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Konkurranseevne Index 70.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 34 2018-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4859 2018-11
Gruvedrift Produksjon 20.6 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.2 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 4.2 2018-12
Forbruk 29468 2018-09
Privat sparing 4 2018-09
Konsumerkreditt 115897 2018-11
Bankenes Utlånsrente 2.65 2018-12
Disponibel personlig inntekt 40724 2018-09
Bensinpriser 1.61 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.7 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 101 2017-12
Personlige Utgifter 1.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3 2018-11
Boligpriser 130 2018-09
Bygningstillatelser 1897 2018-11
Hjem Eierskap Rate 74.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.