Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-12
Aksjemarkedet 5203 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.37 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 6.1 2019-09
Inflasjon 0.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -1647 2019-10
Nåværende situasjon -41.54 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Forretningstillit 2.1 2019-11
Forbrukertillit -6.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.2 2019-10
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 238 2018-12
Bnp Faste Priser 50486 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9072 2019-09
Bnp Per Innbygger 23738 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28688 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1022 2019-09
Bnp Fra Construction 1902 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 6156 2019-09
Bnp Fra Tjenester 8832 2019-09
Bnp Fra Transport 3735 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1540 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 52460 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2019-09
Sysselsatte 4869 2019-10
Arbeidsledige 344 2019-10
Full Jobb 4458 2019-09
Deltid Sysselsettingen 490 2019-09
Sysselsetting 55.8 2019-09
Yrkesdeltakelse 59.5 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.9 2019-06
Arbeidsledighet for unge 18.3 2019-10
Lønnskostnader 97.8 2019-09
Ledige Stillinger 11013 2019-10
Lønn 1171 2018-10
Minstelønn 700 2019-12
Lønnsveksten 4.7 2019-09
Lønninger innen produksjon 107 2019-10
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 112 2019-09
Arbeidsledigheten Change -1263 2019-10
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.3 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-11
KjerneInflasjon 0.61 2019-11
KPI Housing Utilities 109 2019-11
Kpi Transport 102 2019-11
MatInflasjon 0.3 2019-11
Bnp-Deflatoren 1.5 2019-09
Produsentpriser 103 2019-10
produsentprisene endring -2 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.4 2019-10
Pengemengde 27983 2019-10
Pengemengden M1 142226 2019-09
Pengemengden M2 234668 2019-09
Bankenes balanse 368193 2019-08
Valutareserver 21322 2019-11
Lån Til Privat Sektor 69118 2019-09
Sentralbankers balanse 110798 2019-10
Lånevekst 0.3 2019-09
Privat gjeld til BNP 248 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1647 2019-10
Nåværende situasjon -41.54 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Eksport 5591 2019-10
Import 7238 2019-10
Utenlandsgjeld 415500 2019-09
Kapitalstrømmer 431 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 1087 2019-09
Pengeoverføringer 309 2019-09
Turisme Inntekter 2001 2019-09
Gullreserver 383 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 6134309 2019-08
Våpen Salg 3 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1827 2019-09
Offentlige Utgifter 8332 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 37200 2019-09
Statsgjeld 251348 2019-06
Fiscal Utgifter 39027 2019-09
Asylsøknader 150 2019-08
Kreditt-Rating 71 2019-12
Militære Utgifter 3969 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.1 2019-11
Industriell Produksjon -2.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 3 2019-10
Industriproduksjonen -2.4 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 77.63 2019-09
Lagerendringer 491 2019-09
Bilregistreringer 15649 2019-10
Ledende økonomisk indeks 2.1 2019-09
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 27086 2019-09
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3687 2019-08
Gruvedrift Produksjon 3.8 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.2 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 3.5 2019-10
Forbruk 32029 2019-09
Privat sparing 5.9 2019-06
Konsumerkreditt 118205 2019-09
Bankenes Utlånsrente 2.62 2019-10
Disponibel personlig inntekt 43957 2019-06
Bensinpriser 1.63 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.4 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 2.4 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.6 2019-09
Boligpriser 141 2019-06
Bygningstillatelser 1965 2019-09
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.