Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2020-10
Aksjemarkedet 3952 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.1 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 13.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.8 2020-09
Arbeidsledighet 5.6 2020-06
Inflasjon -0.1 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-10
Rentesats 0 2020-10
Handelsbalanse -1048 2020-08
Nåværende situasjon 660 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 117 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2019-12
Forretningstillit 0 2020-10
Forbrukertillit -25.5 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2020-09
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 137272 2020-10
Coronavirus dødsfall 2428 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 75702 2020-10
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 13.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -5.8 2020-09
BNP 238 2019-12
Bnp Faste Priser 42284 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8307 2020-06
Bnp Per Innbygger 24590 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 34798 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1027 2020-06
Bnp Fra Construction 1999 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 4738 2020-06
Bnp Fra Tjenester 6406 2020-06
Bnp Fra Transport 3090 2020-06
Bnp Fra Verktøy 1464 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 46294 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.6 2020-06
Sysselsatte 4762 2020-09
Arbeidsledige 396 2020-09
Full Jobb 4275 2020-06
Deltid Sysselsettingen 456 2020-06
Sysselsetting 53.2 2020-06
Yrkesdeltakelse 56.3 2020-06
Langtids arbeidsledighet 1.7 2020-06
Arbeidsledighet for unge 26.3 2020-08
Lønnskostnader 118 2020-06
Ledige Stillinger 11806 2020-09
Lønn 1188 2019-04
Minstelønn 741 2020-09
Lønnsveksten -7.5 2020-07
Lønninger innen produksjon 123 2020-08
Befolkning 10.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2020-12
Arbeidsledighetsrate -3.4 2020-06
Produktivitet 113 2020-06
Arbeidsledigheten Change 2029 2020-08

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2020-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-10
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-09
KjerneInflasjon -0.18 2020-09
KPI Housing Utilities 108 2020-09
Kpi Transport 99.15 2020-09
MatInflasjon 2 2020-09
Bnp-Deflatoren 4.5 2020-06
Produsentpriser 98.1 2020-09
produsentprisene endring -4.6 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-10
Internbankrente -0.33 2020-09
Pengemengde 30618 2020-09
Pengemengden M1 161498 2020-08
Pengemengden M2 253322 2020-08
Bankenes balanse 443591 2020-08
Valutareserver 26549 2020-08
Lån Til Privat Sektor 71731 2020-08
Sentralbankers balanse 137670 2020-09
Lånevekst 7.8 2020-08
Pengemengden M3 253861 2020-08
Privat gjeld til BNP 248 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1048 2020-08
Nåværende situasjon 660 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -0.1 2019-12
Eksport 3770 2020-08
Import 4818 2020-08
Utenlandsgjeld 414698 2020-06
Kapitalstrømmer 1184 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 588 2020-08
Pengeoverføringer 291 2020-08
Turisme Inntekter 1456 2020-08
Gullreserver 382 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 1732788 2020-08
Våpen Salg 3 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 117 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.1 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -6499 2020-08
Offentlige Utgifter 8067 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.7 2019-12
Statens Inntekter 29526 2020-08
Statsgjeld 259887 2020-06
Fiscal Utgifter 36025 2020-08
Asylsøknader 5 2020-04
Kreditt-Rating 71 2020-10
Militære Utgifter 3969 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2020-10
Industriell Produksjon 3 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 10 2020-08
Industriproduksjonen 2.2 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 79.14 2020-09
Lagerendringer 73.81 2020-06
Bilregistreringer 13186 2020-09
Ledende økonomisk indeks -10.7 2020-09
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 12077 2020-08
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5709 2019-12
Gruvedrift Produksjon -12.9 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -25.5 2020-10
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 0.2 2020-09
Forbruk 26791 2020-06
Privat sparing 10.6 2020-06
Konsumerkreditt 119519 2020-08
Bankenes Utlånsrente 2.21 2020-08
Disponibel personlig inntekt 37088 2020-06
Bensinpriser 1.61 2020-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 64 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.94 2019-12
Personlige Utgifter -9.1 2020-09

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -2.2 2020-08
Boligpriser 152 2020-06
Bygningstillatelser 2142 2020-07
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 137272 2020-10
Coronavirus dødsfall 2428 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 75702 2020-10
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12
ICU-senger 325 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.