Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 5360 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.17 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Inflasjon 0.8 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -1504 2019-02
Nåværende situasjon -741 2019-01
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 2.3 2019-03
Forbrukertillit -9.5 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-02
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2018-12
BNP 218 2017-12
Bnp Faste Priser 46185 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8148 2018-12
Bnp Per Innbygger 23117 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27937 2017-12
Bnp Fra Landbruk 833 2018-12
Bnp Fra Construction 1668 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 5666 2018-12
Bnp Fra Tjenester 8674 2018-12
Bnp Fra Transport 3322 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1254 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 51423 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Sysselsatte 4809 2019-02
Arbeidsledige 362 2019-01
Full Jobb 4367 2018-12
Deltid Sysselsettingen 516 2018-12
Sysselsetting 55.1 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.1 2018-12
Langtids arbeidsledighet 2.9 2018-09
Arbeidsledighet for unge 16.4 2019-02
Lønnskostnader 112 2018-12
Ledige Stillinger 10805 2019-02
Lønn 1167 2018-04
Minstelønn 700 2019-06
Lønnsveksten 2.9 2018-12
Lønninger innen produksjon 105 2019-02
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-09
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 100 2018-12
Arbeidsledigheten Change 4138 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1.8 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-03
KjerneInflasjon 0.7 2019-03
KPI Housing Utilities 108 2019-03
Kpi Transport 102 2019-03
MatInflasjon 1.16 2019-03
Bnp-Deflatoren 1.1 2018-12
Produsentpriser 103 2019-02
produsentprisene endring 1 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.33 2019-03
Pengemengde 26913 2019-02
Pengemengden M1 129951 2019-01
Pengemengden M2 223691 2019-01
Bankenes balanse 364739 2019-01
Valutareserver 24504 2019-03
Lån Til Privat Sektor 69362 2019-01
Sentralbankers balanse 111131 2019-02
Lånevekst 0.1 2018-12
Privat gjeld til BNP 258 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1504 2019-02
Nåværende situasjon -741 2019-01
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 4821 2019-02
Import 6325 2019-02
Utenlandsgjeld 412766 2018-12
Kapitalstrømmer -348 2019-01
Utenlandske Direkte Investeringer 1044 2019-01
Pengeoverføringer 360 2019-01
Turisme Inntekter 851 2019-01
Gullreserver 382 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 1779897 2018-12
Våpen Salg 56 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 142 2019-01
Offentlige Utgifter 8540 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 45.9 2017-12
Statens Inntekter 3896 2019-01
Statsgjeld 244906 2018-12
Fiscal Utgifter 51469 2018-12
Asylsøknader 120 2018-12
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3662 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.3 2019-03
Industriell Produksjon -2.5 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2019-02
Industriproduksjonen 0.2 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 77.32 2018-12
Lagerendringer 343 2018-12
Bilregistreringer 18858 2019-02
Ledende økonomisk indeks 1.7 2018-12
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 26000 2019-02
Konkurranseevne Index 70.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 34 2018-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3651 2019-02
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9.5 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 4.5 2019-02
Forbruk 29849 2018-12
Privat sparing 4 2018-09
Konsumerkreditt 115107 2019-01
Bankenes Utlånsrente 2.71 2019-02
Disponibel personlig inntekt 41779 2018-12
Bensinpriser 1.68 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 67.2 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 101 2017-12
Personlige Utgifter 1.2 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.8 2018-12
Boligpriser 132 2018-12
Bygningstillatelser 2038 2019-01
Hjem Eierskap Rate 74.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.