PORTUGAL - ØKONOMISKE INDIKATORER

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2018-06
Arbeidsledighet 6.7 2018-06
Inflasjon 1.6 2018-07
Rentesats 0 2018-07
Handelsbalanse -1682 2018-06
Regjeringens gjeld mot BNP 126 2017-12

Markeder Siste Referanse
Valuta 1.15 2018-08
Aksjemarkedet 5517 Poeng 2018-08
10-årig statsobligasjon 1.76 % 2018-08
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 % 2018-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 % 2018-06
BNP 218 Usd Billion 2017-12
Bnp Faste Priser 45639 Eur Million 2018-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7927 Eur Million 2018-03
Bnp Per Innbygger 23117 USD 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27937 USD 2017-12
Bnp Fra Landbruk 824 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Construction 1637 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Manufacturing 5568 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Tjenester 8650 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Transport 3048 Eur Million 2018-03
Bnp Fra Verktøy 1214 Eur Million 2018-03
Brutto Nasjonal Produkt 47369 Eur Million 2018-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 % 2018-06
Sysselsatte 4845 Tusen 2018-06
Arbeidsledige 330 Tusen 2018-06
Full Jobb 4367 Tusen 2018-06
Deltid Sysselsettingen 507 Tusen 2018-06
Sysselsetting 55.1 % 2018-06
Yrkesdeltakelse 59 % 2018-06
Langtids arbeidsledighet 3.7 % 2018-03
Arbeidsledighet for unge 19.6 % 2018-06
Lønnskostnader 95.5 Indekspoeng 2018-03
Ledige Stillinger 12393 2018-06
Lønn 1145 Eur / Måned 2016-10
Minstelønn 677 Eur / Måned 2018-06
Lønnsveksten 7.1 % 2018-05
Lønninger innen produksjon 119 Indekspoeng 2018-06
Befolkning 10.29 Million 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.33 2018-12
Pensjonsalder Menn 66.33 2018-12
Arbeidsledighetsrate 1 % 2018-03
Levelønn Family 870 Eur / Måned 2017-12
Lønn Å Leve Av Individuell 595 Eur / Måned 2017-12
Produktivitet 98.8 Indekspoeng 2018-03
Arbeidsledigheten Change -17779 2018-06
Lønn Høy Dyktige 1360 Eur / Måned 2017-12
Lønn Lav Dyktige 615 Eur / Måned 2017-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 % 2018-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 % 2018-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 Indekspoeng 2018-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 Indekspoeng 2018-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 Indekspoeng 2018-07
KjerneInflasjon 0.98 % 2018-07
KPI Housing Utilities 108 Indekspoeng 2018-07
Kpi Transport 102 Indekspoeng 2018-07
MatInflasjon 1.19 % 2018-07
Bnp-Deflatoren 1.3 % 2018-03
Produsentpriser 104 Indekspoeng 2018-07
produsentprisene endring 4.4 % 2018-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 % 2018-07
Internbankrente -0.32 % 2018-07
Pengemengde 27627 Eur Million 2018-06
Pengemengden M1 124439 Eur Million 2018-05
Pengemengden M2 212500 Eur Million 2018-05
Bankenes balanse 371081 Eur Million 2018-05
Valutareserver 19106 Eur Million 2018-07
Lån Til Privat Sektor 72710 Eur Million 2018-05
Sentralbankers balanse 109074 Eur Million 2018-06
Lånevekst -0.4 % 2018-05
Privat gjeld til BNP 258 % 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1682 Eur Million 2018-06
Eksport 5160 Eur Million 2018-06
Import 6842 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon -529 Eur Million 2018-06
Nåværende situasjon mot BNP 0.5 % 2017-12
Utenlandsgjeld 410196 Eur Million 2018-03
Kapitalstrømmer -200 Eur Million 2018-06
Utenlandske Direkte Investeringer 759 Eur Million 2018-06
Pengeoverføringer 289 Eur Million 2018-06
Turisme Inntekter 1433 Eur Million 2018-06
Gullreserver 382 Tonn 2018-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2016-12
Turistankomster 4174599 2018-06
Våpen Salg 56 Usd Million 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 126 % 2017-12
Offentlige Budsjetter -3 % of GDP 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -4255 Eur Million 2018-05
Offentlige Utgifter 8416 Eur Million 2018-03
Statens Utgifter Til Bnp 45.9 % 2017-12
Statens Inntekter 15719 Eur Million 2018-05
Statsgjeld 245829 Eur Million 2018-03
Fiscal Utgifter 19974 Eur Million 2018-05
Asylsøknader 85 Personer 2018-03
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3662 Usd Million 2017-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.5 Indekspoeng 2018-07
Industriell Produksjon -0.9 % 2018-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 % 2018-06
Industriproduksjonen -1.5 % 2018-06
Kapasitetsutnyttelsen 82.56 % 2018-06
Lagerendringer 22.2 Eur Million 2018-03
Bilregistreringer 26162 2018-06
Ledende økonomisk indeks 1.8 % 2018-06
Internett-hastighet 12895 KBps 2017-03
IP-adresser 3662187 IP 2017-03
Konkurranseevne Index 4.57 Poeng 2018-12
Konkurranseevne Rank 42 2018-12
Korrupsjon Index 63 Poeng 2017-12
Korrupsjon Rank 29 2017-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 29 2017-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4199 Gigawatt-Time 2018-05
Gruvedrift Produksjon 18.1 % 2018-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 1.3 Indekspoeng 2018-07
Butikkhandel (Månedlig) -1.2 % 2018-06
Butikkhandel (Årlig) 3.3 % 2018-06
Forbruk 29074 Eur Million 2018-03
Privat sparing 5.1 % 2018-03
Konsumerkreditt 114891 Eur Million 2018-05
Bankenes Utlånsrente 2.64 % 2018-06
Disponibel personlig inntekt 41690 Eur Million 2018-03
Bensinpriser 1.88 Usd / Liter 2018-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.4 % of GDP 2017-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 101 % 2017-12
Personlige Utgifter 1.8 % 2018-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 3.7 % 2018-05
Boligpriser 126 Indekspoeng 2018-03
Bygningstillatelser 1956 2018-05
Hjem Eierskap Rate 75.2 % 2016-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 % 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 % 2018-12
Salgsskatt 23 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 % 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 % 2018-12
Klima Siste Referanse
nedbør 56.68 mm 2015-12
Temperatur 10.55 celsius 2015-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.