Siste Forrige
Valuta 1.07 1.07
Aksjemarkedet 6185 6131 Poeng
Bnp Vekstrate 2.6 1.7 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11.9 5.9 Prosent
Arbeidsledighet 5.9 6.3 Prosent
Inflasjon 7.2 5.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 2.2 2.5 Prosent
Rentesats 0 0 Prosent
Handelsbalanse -2415 -2154 Eur Million
Nåværende situasjon -412 -630 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 0.4 Prosent Av Bnp
Regjeringens gjeld mot BNP 127 135 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -2.8 -5.8 Prosent Av Bnp
Forretningstillit 2.3 2.1 Poeng
Forbrukertillit -32.9 -34.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 3.1 Prosent
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Siste Forrige
Bnp Vekstrate 2.6 1.7 Prosent
Bnp Årlig Vekstrate 11.9 5.9 Prosent
BNP 231 240 Usd Billion
Bnp Faste Priser 52077 50749 Eur Million
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9446 9130 Eur Million
Bnp Per Innbygger 19897 21568 USD
Bnp Per Innbygger Ppp 32181 34880 USD
Hele året BNP-vekst 4.9 -8.4 Prosent
Bnp Fra Landbruk 1030 1022 Eur Million
Bnp Fra Construction 1992 1961 Eur Million
Bnp Fra Manufacturing 6206 6165 Eur Million
Bnp Fra Tjenester 8145 8073 Eur Million
Bnp Fra Transport 4119 3935 Eur Million
Bnp Fra Verktøy 1613 1584 Eur Million
Brutto Nasjonal Produkt 55646 54561 Eur Million
Siste Forrige
Arbeidsledighet 5.9 6.3 Prosent
Sysselsatte 4863 4872 Tusen
Arbeidsledige 305 314 Tusen
Full Jobb 4512 4480 Tusen
Deltid Sysselsettingen 389 399 Tusen
Sysselsetting 56.4 56 Prosent
Yrkesdeltakelse 59.9 59.8 Prosent
Langtids arbeidsledighet 3.1 2.9 Prosent
Arbeidsledighet for unge 21.6 19.9 Prosent
Lønnskostnader 122 109 Poeng
Ledige Stillinger 14683 11242
Lønn 1188 1171 Eur / Måned
Minstelønn 822 776 Eur / Måned
Lønnsveksten 4.2 3.9 Prosent
Lønninger innen produksjon 121 114 Poeng
Befolkning 10.3 10.28 Million
Pensjonsalder Kvinner 66.5 66.42
Pensjonsalder Menn 66.5 66.42
Arbeidsledighetsrate 0 0.7 Prosent
Produktivitet 107 104 Poeng
Arbeidsledigheten Change -18013 -11604
Siste Forrige
Inflasjon 7.2 5.3 Prosent
Inflasjonen (Månedlig) 2.2 2.5 Prosent
Konsumprisindeksen Kpi 113 110 Poeng
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 109 Poeng
Kjerne Konsumprisindeks 110 108 Poeng
KjerneInflasjon 4.96 3.82 Prosent
Harmoniserte Inflasjonen (Månedlig) 2.4 2.6 Prosent
Harmoniserte Inflasjon (Årlig) 7.4 5.5 Prosent
Produsentprisvekst (månedlig) 0 6.2 Prosent
KPI Housing Utilities 120 115 Poeng
Kpi Transport 116 114 Poeng
MatInflasjon 10.3 7.2 Prosent
Bnp-Deflatoren 0.5 1 Prosent
Produsentpriser 129 129 Poeng
produsentprisene endring 24.6 26.5 Prosent
Siste Forrige
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 235 235 doser per 100 personer
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 23889918 23856700 doser
Coronavirus tilfeller 3380263 3367469 Personer
Coronavirus dødsfall 21285 21267 Personer
Sykehussenger 3.51 3.44 per 1000 personer
sykehus 23.14 22.37 per - en - million - mennesker
sykepleiere 7.08 6.88 per 1000 personer
ICU-senger 3.33 3.29 per 1000 personer
Siste Forrige
Rentesats 0 0 Prosent
Internbankrente -0.45 -0.5 Prosent
Pengemengde 34989 34706 Eur Million
Pengemengden M1 200055 196375 Eur Million
Pengemengden M2 301031 295613 Eur Million
Bankenes balanse 478556 474960 Eur Million
Valutareserver 29784 28338 Eur Million
Lån Til Privat Sektor 76162 75828 Eur Million
Sentralbankers balanse 225444 224068 Eur Million
Lånevekst 3.3 3.5 Prosent
Pengemengden M3 300196 294758 Eur Million
Privat gjeld til BNP 254 240 Prosent
Siste Forrige
Handelsbalanse -2415 -2154 Eur Million
Nåværende situasjon -412 -630 Eur Million
Nåværende situasjon mot BNP -1.2 0.4 Prosent Av Bnp
Eksport 6604 5968 Eur Million
Import 9019 8198 Eur Million
Utenlandsgjeld 407247 408401 Eur Million
Kapitalstrømmer -235 -863 Eur Million
Utenlandske Direkte Investeringer -352 946 Eur Million
Pengeoverføringer 268 307 Eur Million
Turisme Inntekter 1176 831 Eur Million
Gullreserver 383 383 Tonn
Naturgassimport 20737 24074 Terajoule
Terrorisme - Hovedsiden 0 0
Turistankomster 2715343 1781862
Våpen Salg 46 3 SIPRI - TIV - Million
Siste Forrige
Regjeringens gjeld mot BNP 127 135 Prosent Av Bnp
Offentlige Budsjetter -2.8 -5.8 Prosent Av Bnp
Regjeringens budsjetter verdi -974 -373 Eur Million
Offentlige Utgifter 8904 8964 Eur Million
Statens Utgifter Til Bnp 48.4 42.5 Prosent Av Bnp
Statens Inntekter 12294 8778 Eur Million
Statsgjeld 269232 271538 Eur Million
Fiscal Utgifter 13268 9151 Eur Million
Asylsøknader 255 255 Personer
Kreditt-Rating 72
Militære Utgifter 4557 4278 Usd Million
Siste Forrige
Bedriftens Skattesats 21 21 Prosent
Personalinntekt skattesats 48 48 Prosent
Salgsskatt 23 23 Prosent
Sosial sikkerhetsrate 34.75 34.75 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 23.75 Prosent
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 11 Prosent
Siste Forrige
Forretningstillit 2.3 2.1 Poeng
Industriell Produksjon 0.5 -4.1 Prosent
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.3 0.8 Prosent
Industriproduksjonen 1.2 2.3 Prosent
Kapasitetsutnyttelsen 82.41 82.6 Prosent
Lagerendringer -82.68 31.09 Eur Million
Bilregistreringer 12420 13371
Ledende økonomisk indeks 7 7.1 Prosent
Internett-hastighet 12895 12576 KBps
IP-adresser 3662187 3687295 IP
Bil Produksjon 2245 18529 Enheter
Konkurranseevne Index 70.45 70.2 Poeng
Konkurranseevne Rank 34 34
Korrupsjon Index 62 61 Poeng
Korrupsjon Rank 32 33
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 34
Elektrisitets~~pos=trunc 3308 4363 Gigawatt-Time
Gruvedrift Produksjon 6.1 14.4 Prosent
Siste Forrige
Forbrukertillit -32.9 -34.1 Poeng
Butikkhandel (Månedlig) 2.5 3.1 Prosent
Butikkhandel (Årlig) 12.9 15.3 Prosent
Forbruk 32131 31777 Eur Million
Privat sparing 11.3 11.7 Prosent
Konsumerkreditt 126626 125740 Eur Million
Bankenes Utlånsrente 2.06 2.11 Prosent
Disponibel personlig inntekt 45011 44361 Eur Million
Bensinpriser 2.09 2.25 Usd / Liter
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69 69 Prosent Av Bnp
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94.32 92.93 Prosent
Personlige Utgifter 5.2 5.9 Prosent
Siste Forrige
Konstruksjonsflyt ut 2 5.8 Prosent
Boligpriser 176 168 Poeng
Bygningstillatelser 2432 2137
Hjem Eierskap Rate 77.3 73.9 Prosent


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.