Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2019-10
Aksjemarkedet 4952 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.17 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Inflasjon -0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -1638 2019-08
Nåværende situasjon 649 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 2.2 2019-09
Forbrukertillit -7.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-08
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-06
BNP 238 2018-12
Bnp Faste Priser 46715 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8688 2019-06
Bnp Per Innbygger 23738 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28688 2018-12
Bnp Fra Landbruk 827 2019-06
Bnp Fra Construction 1753 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 5601 2019-06
Bnp Fra Tjenester 8784 2019-06
Bnp Fra Transport 3421 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1237 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 52460 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.3 2019-06
Sysselsatte 4888 2019-08
Arbeidsledige 311 2019-08
Full Jobb 4398 2019-06
Deltid Sysselsettingen 519 2019-06
Sysselsetting 55.5 2019-06
Yrkesdeltakelse 59.2 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.7 2019-03
Arbeidsledighet for unge 17.6 2019-08
Lønnskostnader 104 2019-06
Ledige Stillinger 9375 2019-08
Lønn 1171 2018-10
Minstelønn 700 2019-09
Lønnsveksten 3.4 2019-06
Lønninger innen produksjon 125 2019-08
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate -0.6 2019-06
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 103 2019-06
Arbeidsledigheten Change -901 2019-07
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-09
KjerneInflasjon 0.2 2019-09
KPI Housing Utilities 108 2019-09
Kpi Transport 102 2019-09
MatInflasjon -0.11 2019-09
Bnp-Deflatoren 1.2 2019-06
Produsentpriser 103 2019-08
produsentprisene endring -1.1 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengde 27806 2019-08
Pengemengden M1 142101 2019-07
Pengemengden M2 234817 2019-07
Bankenes balanse 367696 2019-07
Valutareserver 23827 2019-09
Lån Til Privat Sektor 69825 2019-07
Sentralbankers balanse 113693 2019-08
Lånevekst 0.6 2019-06
Privat gjeld til BNP 248 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1638 2019-08
Nåværende situasjon 649 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 3872 2019-08
Import 5511 2019-08
Utenlandsgjeld 417357 2019-06
Kapitalstrømmer 744 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 446 2019-07
Pengeoverføringer 370 2019-07
Turisme Inntekter 2021 2019-07
Gullreserver 383 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 5658153 2019-07
Våpen Salg 3 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -3857 2019-07
Offentlige Utgifter 8552 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 27590 2019-07
Statsgjeld 251348 2019-06
Fiscal Utgifter 31447 2019-07
Asylsøknader 100 2019-06
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3969 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.2 2019-09
Industriell Produksjon -4.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-08
Industriproduksjonen -1.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 81.38 2019-06
Lagerendringer 58.34 2019-06
Bilregistreringer 12435 2019-08
Ledende økonomisk indeks 2 2019-07
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 20969 2019-07
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 4396 2019-07
Gruvedrift Produksjon 15.9 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.1 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 5.1 2019-08
Forbruk 29844 2019-06
Privat sparing 5.9 2019-06
Konsumerkreditt 117428 2019-07
Bankenes Utlånsrente 2.62 2019-08
Disponibel personlig inntekt 43193 2019-03
Bensinpriser 1.64 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.2 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 2.1 2019-07
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.2 2019-07
Boligpriser 141 2019-06
Bygningstillatelser 1665 2019-06
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.