Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 5130 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.62 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
Arbeidsledighet 6.8 2019-03
Inflasjon 0.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -1802 2019-04
Nåværende situasjon -325 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Forretningstillit 2.3 2019-05
Forbrukertillit -9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-04
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-03
BNP 218 2017-12
Bnp Faste Priser 46449 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8897 2019-03
Bnp Per Innbygger 23117 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 27937 2017-12
Bnp Fra Landbruk 833 2019-03
Bnp Fra Construction 1780 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 5605 2019-03
Bnp Fra Tjenester 8782 2019-03
Bnp Fra Transport 3314 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1235 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 51423 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.8 2019-03
Sysselsatte 4822 2019-04
Arbeidsledige 347 2019-04
Full Jobb 4357 2019-03
Deltid Sysselsettingen 524 2019-03
Sysselsetting 55.1 2019-03
Yrkesdeltakelse 59.1 2019-03
Langtids arbeidsledighet 2.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 17.2 2019-04
Lønnskostnader 96.7 2019-03
Ledige Stillinger 12089 2019-03
Lønn 1167 2018-04
Minstelønn 700 2019-06
Lønnsveksten 4.9 2019-03
Lønninger innen produksjon 108 2019-03
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2019-03
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 99.6 2019-03
Arbeidsledigheten Change -8926 2019-03
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 0.47 2019-05
KPI Housing Utilities 109 2019-05
Kpi Transport 102 2019-05
MatInflasjon -0.17 2019-04
Bnp-Deflatoren 1.1 2018-12
Produsentpriser 104 2019-04
produsentprisene endring 1.9 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.33 2019-04
Pengemengde 27317 2019-04
Pengemengden M1 132729 2019-03
Pengemengden M2 227226 2019-03
Bankenes balanse 364708 2019-03
Valutareserver 23919 2019-05
Lån Til Privat Sektor 69303 2019-03
Sentralbankers balanse 111420 2019-04
Lånevekst -0.1 2019-03
Privat gjeld til BNP 248 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1802 2019-04
Nåværende situasjon -325 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -0.6 2018-12
Eksport 4999 2019-04
Import 6801 2019-04
Utenlandsgjeld 412766 2018-12
Kapitalstrømmer 362 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 343 2019-03
Pengeoverføringer 316 2019-03
Turisme Inntekter 1052 2019-03
Gullreserver 382 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Turistankomster 3186713 2019-03
Våpen Salg 3 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -972 2019-03
Offentlige Utgifter 8535 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 11321 2019-03
Statsgjeld 244906 2018-12
Fiscal Utgifter 12293 2019-03
Asylsøknader 130 2019-02
Kreditt-Rating 44.33
Militære Utgifter 3969 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 48 2018-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.3 2019-05
Industriell Produksjon -1.6 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.9 2019-04
Industriproduksjonen 0.3 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 78.71 2019-03
Lagerendringer 488 2019-03
Bilregistreringer 21121 2019-04
Ledende økonomisk indeks 2.3 2019-03
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 26000 2019-02
Konkurranseevne Index 70.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 34 2018-12
Korrupsjon Index 64 2018-12
Korrupsjon Rank 30 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 34 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3666 2019-03
Gruvedrift Produksjon -12.9 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 6.5 2019-04
Forbruk 29980 2019-03
Privat sparing 4 2018-09
Konsumerkreditt 115117 2019-03
Bankenes Utlånsrente 2.7 2019-04
Disponibel personlig inntekt 41779 2018-12
Bensinpriser 1.76 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 66.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 1.5 2019-03
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.1 2019-03
Boligpriser 132 2018-12
Bygningstillatelser 1861 2019-03
Hjem Eierskap Rate 74.7 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.