Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2020-07
Aksjemarkedet 4465 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.43 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
Arbeidsledighet 6.7 2020-03
Inflasjon 0.1 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-06
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse -908 2020-05
Nåværende situasjon -459 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.1 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2019-12
Forretningstillit -4.4 2020-06
Forbrukertillit -33.1 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 13.1 2020-05
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Coronavirus tilfeller 46221 2020-07
Coronavirus dødsfall 1654 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 30350 2020-07
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.8 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
BNP 238 2019-12
Bnp Faste Priser 49032 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9136 2020-03
Bnp Per Innbygger 24590 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 34798 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1026 2020-03
Bnp Fra Construction 1960 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 6021 2020-03
Bnp Fra Tjenester 8438 2020-03
Bnp Fra Transport 3668 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1547 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 50558 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2020-03
Sysselsatte 4663 2020-05
Arbeidsledige 258 2020-05
Full Jobb 4381 2020-03
Deltid Sysselsettingen 485 2020-03
Sysselsetting 54.7 2020-03
Yrkesdeltakelse 58.6 2020-03
Langtids arbeidsledighet 2.5 2020-03
Arbeidsledighet for unge 19.5 2020-05
Lønnskostnader 98.3 2020-03
Ledige Stillinger 6971 2020-05
Lønn 1188 2019-04
Minstelønn 741 2020-03
Lønnsveksten 1.7 2020-03
Lønninger innen produksjon 106 2020-05
Befolkning 10.28 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2020-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2020-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2020-03
Produktivitet 104 2020-03
Arbeidsledigheten Change 16611 2020-05

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-06
KjerneInflasjon 0.2 2020-06
KPI Housing Utilities 108 2020-06
Kpi Transport 100 2020-06
MatInflasjon 3.2 2020-06
Bnp-Deflatoren 1.6 2020-03
Produsentpriser 97.3 2020-05
produsentprisene endring -6.7 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.33 2020-04
Pengemengde 29909 2020-05
Pengemengden M1 155267 2020-04
Pengemengden M2 246088 2020-04
Bankenes balanse 418686 2020-02
Valutareserver 24671 2020-05
Lån Til Privat Sektor 67745 2020-04
Sentralbankers balanse 119202 2020-05
Lånevekst 0.3 2019-09
Privat gjeld til BNP 248 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -908 2020-05
Nåværende situasjon -459 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP -0.1 2019-12
Eksport 3417 2020-05
Import 4325 2020-05
Utenlandsgjeld 410719 2020-03
Kapitalstrømmer 143 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer 835 2020-04
Pengeoverføringer 260 2020-04
Turisme Inntekter 202 2020-04
Gullreserver 382 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 58475 2020-04
Våpen Salg 3 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 118 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.2 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -3404 2020-04
Offentlige Utgifter 8370 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.7 2019-12
Statens Inntekter 14906 2020-04
Statsgjeld 254769 2020-03
Fiscal Utgifter 13027 2020-03
Asylsøknader 120 2020-03
Kreditt-Rating 71 2020-07
Militære Utgifter 3969 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 48 2020-12
Salgsskatt 23 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.4 2020-06
Industriell Produksjon -26 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.5 2020-05
Industriproduksjonen -28.7 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 69.92 2020-03
Lagerendringer -69.05 2020-03
Bilregistreringer 5741 2020-05
Ledende økonomisk indeks -4 2020-05
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 13686 2020-03
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 5709 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.6 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -33.1 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 13.1 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -13.1 2020-05
Forbruk 31115 2020-03
Privat sparing 6.2 2019-09
Konsumerkreditt 118700 2020-04
Bankenes Utlånsrente 1.63 2020-05
Disponibel personlig inntekt 41676 2020-03
Bensinpriser 1.53 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 63.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 92.97 2019-12
Personlige Utgifter -8 2020-05

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -13.2 2020-04
Boligpriser 151 2020-03
Bygningstillatelser 1602 2020-03
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 46221 2020-07
Coronavirus dødsfall 1654 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 30350 2020-07
Sykehussenger 3.39 2017-12
sykehus 21.84 2017-12
sykepleiere 6.7 2017-12
ICU-senger 325 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.