Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 5240 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.38 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 6.1 2019-09
Inflasjon 0.4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -1735 2019-11
Nåværende situasjon -116 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Forretningstillit 2.1 2019-12
Forbrukertillit -7.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 238 2018-12
Bnp Faste Priser 50486 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9072 2019-09
Bnp Per Innbygger 23738 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28688 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1022 2019-09
Bnp Fra Construction 1902 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 6156 2019-09
Bnp Fra Tjenester 8832 2019-09
Bnp Fra Transport 3735 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1540 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 53815 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.1 2019-09
Sysselsatte 4841 2019-11
Arbeidsledige 352 2019-11
Full Jobb 4458 2019-09
Deltid Sysselsettingen 490 2019-09
Sysselsetting 55.8 2019-09
Yrkesdeltakelse 59.5 2019-09
Langtids arbeidsledighet 2.8 2019-09
Arbeidsledighet for unge 19 2019-11
Lønnskostnader 97.8 2019-09
Ledige Stillinger 9020 2019-11
Lønn 1188 2019-04
Minstelønn 700 2019-12
Lønnsveksten 3.3 2019-11
Lønninger innen produksjon 140 2019-11
Befolkning 10.29 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 66.42 2019-12
Pensjonsalder Menn 66.42 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-09
Levelønn Family 990 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 670 2018-12
Produktivitet 112 2019-09
Arbeidsledigheten Change 5942 2019-11
Lønn Høy Dyktige 1430 2018-12
Lønn Lav Dyktige 659 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-12
KjerneInflasjon 0.36 2019-12
KPI Housing Utilities 109 2019-12
Kpi Transport 103 2019-12
MatInflasjon 0.16 2019-12
Bnp-Deflatoren 1.5 2019-09
Produsentpriser 102 2019-12
produsentprisene endring -1.6 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2019-12
Pengemengde 28125 2019-11
Pengemengden M1 142009 2019-10
Pengemengden M2 234668 2019-09
Bankenes balanse 368193 2019-08
Valutareserver 22241 2019-12
Lån Til Privat Sektor 68953 2019-10
Sentralbankers balanse 110128 2019-11
Lånevekst 0.3 2019-09
Privat gjeld til BNP 248 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1735 2019-11
Nåværende situasjon -116 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 0.1 2018-12
Eksport 5245 2019-11
Import 6980 2019-11
Utenlandsgjeld 415500 2019-09
Kapitalstrømmer 385 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 134 2019-10
Pengeoverføringer 288 2019-11
Turisme Inntekter 984 2019-11
Gullreserver 383 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Turistankomster 2763402 2019-11
Våpen Salg 3 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 122 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -4507 2019-11
Offentlige Utgifter 8332 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 44 2018-12
Statens Inntekter 44917 2019-11
Statsgjeld 252278 2019-09
Fiscal Utgifter 49424 2019-11
Asylsøknader 175 2019-10
Kreditt-Rating 71 2020-01
Militære Utgifter 3969 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2019-12
Personalinntekt skattesats 48 2019-12
Salgsskatt 23 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 34.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 23.75 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 11 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 2.1 2019-12
Industriell Produksjon 0.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.6 2019-11
Industriproduksjonen -0.7 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 77.63 2019-09
Lagerendringer 491 2019-09
Bilregistreringer 17726 2019-12
Ledende økonomisk indeks 1.9 2019-12
Internett-hastighet 12895 2017-03
IP-adresser 3662187 2017-03
Bil Produksjon 25857 2019-11
Konkurranseevne Index 70.45 2019-12
Konkurranseevne Rank 34 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 39 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 3687 2019-08
Gruvedrift Produksjon 3.5 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-11
Forbruk 32029 2019-09
Privat sparing 6.2 2019-09
Konsumerkreditt 118662 2019-10
Bankenes Utlånsrente 2.56 2019-11
Disponibel personlig inntekt 43886 2019-09
Bensinpriser 1.67 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 65.4 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 98.26 2018-12
Personlige Utgifter 2.7 2019-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.7 2019-11
Boligpriser 143 2019-09
Bygningstillatelser 1762 2019-11
Hjem Eierskap Rate 74.5 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Portugal - Økonomiske indikatorer.