Markeder Siste Referanse
Valuta 3.75 2019-04
Aksjemarkedet 9197 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
Arbeidsledighet 6 2018-12
Inflasjon -2.2 2019-02
Rentesats 3 2019-03
Handelsbalanse 180059 2018-12
Nåværende situasjon 18521 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 17.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2018-12
Forretningstillit 3 2016-06
Produksjon PMI 56.8 2019-03
Forbrukertillit 109 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
BNP 684 2017-12
Bnp Faste Priser 682514 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 185766 2018-12
Bnp Per Innbygger 20796 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49045 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13397 2018-12
Bnp Fra Construction 28856 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 80778 2018-12
Bnp Fra Mining 268793 2018-12
Bnp Fra Transport 41435 2018-12
Bnp Fra Verktøy 6092 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2018-12
Arbeidsledige 847917 2018-06
Befolkning 33.41 2018-12
Sysselsatte 11168 2017-12
Yrkesdeltakelse 55.9 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -2.2 2019-02
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-02
MatInflasjon 0.8 2019-02
KPI Housing Utilities 104 2019-02
Kpi Transport 119 2019-02
Bnp-Deflatoren 126 2016-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-02
Produsentpriser 116 2019-02
produsentprisene endring -0.4 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-03
Internbankrente 2.94 2019-02
Pengemengde 317391 2019-02
Pengemengden M1 1214420 2019-02
Pengemengden M2 1645643 2019-02
Pengemengden M3 1815889 2019-02
Bankenes balanse 2344974 2019-02
Valutareserver 1817241 2019-02
Innskudd Rente 3.4 2019-04
Sentralbankers balanse 1844400 2019-02
Lånevekst 3 2019-02
Lån Til Banker 33388 2019-02
Lån Til Privat Sektor 1441793 2019-02
Reverse Reporenten 2.5 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 180059 2018-12
Nåværende situasjon 18521 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 8.3 2018-12
Eksport 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Kapitalstrømmer 27408 2018-09
Turisme Inntekter 14848 2017-12
Gullreserver 323 2019-03
Råoljeproduksjon 9787 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 829 2018-12
Pengeoverføringer 29872 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turistankomster 16119 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 17.2 2017-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2018-12
Offentlige Utgifter 195776 2018-12
Statens Inntekter 691505 2017-12
Fiscal Utgifter 929999 2017-12
Kreditt-Rating 86.25
Regjeringens budsjetter verdi -238494 2017-12
Militære Utgifter 69521 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Salgsskatt 5 2018-01
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3 2016-06
Produksjon PMI 56.8 2019-03
Industriell Produksjon 2.34 2018-09
Lagerendringer -6297 2018-12
Internett-hastighet 6706 2017-03
IP-adresser 3510242 2017-03
Konkurranseevne Index 67.5 2018-12
Konkurranseevne Rank 39 2018-12
Korrupsjon Index 49 2018-12
Korrupsjon Rank 58 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 92 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.17 2018-06
Industriproduksjonen 16.44 2018-06
Gruvedrift Produksjon 1.95 2018-06
Stål~~pos=trunc 448 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 109 2018-12
Forbruk 282278 2018-12
Bensinpriser 0.54 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 12.1 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 80.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Saudi-Arabia - Økonomiske indikatorer.