Markeder Siste Referanse
Valuta 3.75 2019-06
Aksjemarkedet 8942 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.07 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
Arbeidsledighet 6 2018-12
Inflasjon -1.9 2019-04
Rentesats 3 2019-05
Handelsbalanse 180059 2018-12
Nåværende situasjon 18521 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 19.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2018-12
Forretningstillit 3 2016-06
Produksjon PMI 57.3 2019-05
Forbrukertillit 112 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.07 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
BNP 684 2017-12
Bnp Faste Priser 682514 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 185766 2018-12
Bnp Per Innbygger 20796 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 49045 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13397 2018-12
Bnp Fra Construction 28856 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 80778 2018-12
Bnp Fra Mining 268793 2018-12
Bnp Fra Transport 41435 2018-12
Bnp Fra Verktøy 6092 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6 2018-12
Arbeidsledige 970229 2018-12
Befolkning 33.41 2018-12
Sysselsatte 11168 2017-12
Yrkesdeltakelse 55.9 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.9 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-04
MatInflasjon 1 2019-04
KPI Housing Utilities 104 2019-04
Kpi Transport 120 2019-04
Bnp-Deflatoren 126 2016-12
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-04
Produsentpriser 117 2019-04
produsentprisene endring 1.1 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-05
Internbankrente 2.86 2019-04
Pengemengde 317108 2019-04
Pengemengden M1 1237997 2019-04
Pengemengden M2 1661233 2019-04
Pengemengden M3 1835339 2019-04
Bankenes balanse 2376667 2019-04
Valutareserver 1894071 2019-04
Innskudd Rente 3.4 2019-06
Sentralbankers balanse 1919486 2019-04
Lånevekst 2 2019-04
Lån Til Banker 28540 2019-04
Lån Til Privat Sektor 1457126 2019-04
Reverse Reporenten 2.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 180059 2018-12
Nåværende situasjon 18521 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 9.2 2018-12
Eksport 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Kapitalstrømmer 15857 2018-12
Turisme Inntekter 14848 2017-12
Gullreserver 323 2019-06
Råoljeproduksjon 9670 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer 829 2018-12
Pengeoverføringer 28498 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 5.48 2017-12
Turistankomster 16119 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 19.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -9.2 2018-12
Offentlige Utgifter 195776 2018-12
Statens Inntekter 894711 2018-12
Fiscal Utgifter 1030415 2018-12
Kreditt-Rating 86.25
Regjeringens budsjetter verdi -135704 2018-12
Militære Utgifter 65843 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 0 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10 2018-12
Salgsskatt 5 2018-01
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3 2016-06
Produksjon PMI 57.3 2019-05
Industriell Produksjon 2.34 2018-09
Lagerendringer -6297 2018-12
Internett-hastighet 6706 2017-03
IP-adresser 3510242 2017-03
Konkurranseevne Index 67.5 2018-12
Konkurranseevne Rank 39 2018-12
Korrupsjon Index 49 2018-12
Korrupsjon Rank 58 2018-12
Råolje Rigs 62 2019-03
Enkle Å Gjøre Forretninger 92 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.35 2018-09
Industriproduksjonen 3.71 2018-09
Gruvedrift Produksjon 3.39 2018-09
Stål~~pos=trunc 480 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 112 2019-03
Forbruk 282278 2018-12
Bensinpriser 0.54 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 11.6 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 80.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Saudi-Arabia - Økonomiske indikatorer.