Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 750.37 725 718 711 704 691
Valuta 104.45 104 105 105 106 107
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
Arbeidsledighet 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
Inflasjon 1.50 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9
Rentesats 2.75 3 3 3 3 3
Handelsbalanse -569.60 -607 -580 -580 -580 -390
Nåværende situasjon -219.30 -120 -350 -450 -250 -400
Nåværende situasjon mot BNP -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
Regjeringens gjeld mot BNP 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
Offentlige Budsjetter 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 10.00 15 15 15 10 15
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.50 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9
BNP 50.51 53 53 55 55 55
Bnp Faste Priser 892631.00 967919 1012537 1006662 924766 1050001
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 221776.30 249363 273964 272374 229760 284100
Bnp Per Innbygger 6880.50 7200 7200 8000 8000 8000
Bnp Per Innbygger Ppp 16035.36 16500 16500 17000 17000 17000
Bnp Fra Landbruk 46872.90 78059 73384 72958 48560 76099
Bnp Fra Construction 32560.20 46127 49195 48910 33732 51016
Bnp Fra Manufacturing 201341.70 201302 213567 212327 208590 221469
Bnp Fra Forvaltningsloven 106145.70 108942 118684 117995 109967 123075
Bnp Fra Tjenester 141745.70 155414 162959 162013 146849 168988
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 12.10 11 12.1 11.6 10.9 10
Lønn 54645.00 49022 58000 58000 58000 60000
Minstelønn 308.04 308 308 340 340 340
Befolkning 7.00 6.96 6.96 6.92 6.92 6.92
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62.5 63 63 63
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.50 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9
Konsumprisindeksen Kpi 198.40 199 199 203 204 205
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.3 0.1 0.4 0.3 0.2
MatInflasjon 1.50 2.2 2.4 2.5 2.6 3.3
Kpi Transport 179.00 183 181 182 185 186
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.75 3 3 3 3 3
Internbankrente 2.62 3.15 3.4 3.4 3.4 3.4
Innskudd Rente 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2.25
Utlånsrente 4.25 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -569.60 -607 -580 -580 -580 -390
Nåværende situasjon -219.30 -120 -350 -450 -250 -400
Nåværende situasjon mot BNP -5.20 -5.5 -5.5 -5.1 -5.1 -5.1
Import 2329.30 2150 2230 2490 2550 2500
Eksport 1759.70 1850 1480 1910 2000 1650
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 54.50 51 51 47.5 47.5 47.5
Offentlige Budsjetter 0.60 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4
Offentlige Utgifter 207889.50 211075 239776 238385 215374 248648
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 15.00 15 15 15 15 15
Personalinntekt skattesats 10.00 15 15 15 10 15
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 37.05 37.8 37.8 37.8 37.05 37.8
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.15 17.9 17.9 17.9 17.15 17.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.90 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -0.60 1.4 1.9 2 2.2 2.4
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 5.90 3.8 3.6 3.6 3.8 4.1
Bensinpriser 1.45 1.33 1.3 1.26 1.3 1.27
Forbruk 821099.70 915408 956913 951360 850659 992318


Serbia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.