Markeder Siste Referanse
Valuta 106 2020-01
Aksjemarkedet 801 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 2019-09
Arbeidsledighet 9.5 2019-09
Inflasjon 1.9 2019-12
Rentesats 2.25 2020-01
Handelsbalanse -574 2019-11
Nåværende situasjon -288 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 54.5 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.2 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.8 2019-09
BNP 50.51 2018-12
Bnp Faste Priser 1004136 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 317782 2019-09
Bnp Per Innbygger 6880 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16035 2018-12
Bnp Fra Landbruk 76887 2019-09
Bnp Fra Construction 61500 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 203136 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 112424 2019-09
Bnp Fra Tjenester 163612 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.5 2019-09
Sysselsatte 2938700 2019-09
Arbeidsledige 501 2019-11
Lønn 56331 2019-11
Minstelønn 308 2019-12
Befolkning 7 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 49.6 2019-09
Yrkesdeltakelse 54.8 2019-09
Lønnskostnader 104 2019-10
Lønnsveksten 10.3 2019-10
Arbeidsledighet for unge 24.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 199 2019-12
KPI Housing Utilities 217 2019-12
Kpi Transport 178 2019-12
MatInflasjon 2 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2020-01
Internbankrente 1.63 2020-01
Pengemengde 209568 2019-12
Valutareserver 13378 2019-12
Innskudd Rente 1 2020-01
Utlånsrente 3.5 2020-01
Lån Til Privat Sektor 1162815 2019-12
Pengemengden M1 903689 2019-12
Pengemengden M2 1186682 2019-12
Pengemengden M3 2823643 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -574 2019-11
Nåværende situasjon -288 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 1740 2019-11
Import 2314 2019-11
Utenlandsgjeld 28576 2019-09
Kapitalstrømmer -243 2019-11
Gullreserver 21.26 2019-12
Råoljeproduksjon 16 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 81.9 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2018-12
Turistankomster 129472 2019-11
Våpen Salg 2 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 54.5 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.6 2018-12
Statsgjeld 2836243 2019-11
Kreditt-Rating 45 2020-01
Offentlige Utgifter 231804 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41 2018-12
Militære Utgifter 813 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.05 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.9 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.1 2019-11
Industriproduksjonen 4.2 2019-11
Internett-hastighet 11086 2017-03
IP-adresser 1302521 2017-03
Konkurranseevne Index 60.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 72 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 44 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.1 2019-11
Stål~~pos=trunc 154 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 11.2 2019-11
Konsumerkreditt 1112071 2019-12
Forbruk 936774 2019-09
Bensinpriser 1.43 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2019-11
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 84.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Serbia - Økonomiske indikatorer.