Markeder Siste Referanse
Valuta 106 2019-11
Aksjemarkedet 766 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-06
Arbeidsledighet 10.3 2019-06
Inflasjon 1 2019-10
Rentesats 2.25 2019-11
Handelsbalanse -428 2019-09
Nåværende situasjon -184 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 54.5 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 15 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.9 2019-06
BNP 50.51 2018-12
Bnp Faste Priser 953433 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 261309 2019-06
Bnp Per Innbygger 6880 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16035 2018-12
Bnp Fra Landbruk 54408 2019-06
Bnp Fra Construction 46146 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 200987 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 111901 2019-06
Bnp Fra Tjenester 155607 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.3 2019-06
Sysselsatte 2916500 2019-06
Arbeidsledige 503 2019-09
Lønn 54115 2019-08
Minstelønn 308 2019-06
Befolkning 7 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Sysselsetting 49.2 2019-06
Yrkesdeltakelse 54.8 2019-06
Lønnskostnader 112 2019-07
Lønnsveksten 8.7 2019-08
Arbeidsledighet for unge 24.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 197 2019-10
KPI Housing Utilities 214 2019-10
Kpi Transport 178 2019-10
MatInflasjon 0.7 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.25 2019-11
Internbankrente 1.71 2019-11
Pengemengde 189885 2019-09
Valutareserver 13499 2019-10
Innskudd Rente 1.25 2019-11
Utlånsrente 3.5 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1131085 2019-09
Pengemengden M1 827784 2019-09
Pengemengden M2 1092989 2019-09
Pengemengden M3 2699435 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -428 2019-09
Nåværende situasjon -184 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -5.2 2018-12
Eksport 1648 2019-09
Import 2076 2019-09
Utenlandsgjeld 27817 2019-06
Kapitalstrømmer -105 2019-09
Gullreserver 21.26 2019-12
Råoljeproduksjon 16 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 263 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.23 2017-12
Turistankomster 195173 2019-09
Våpen Salg 2 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 54.5 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.6 2018-12
Statsgjeld 2814531 2019-09
Kreditt-Rating 36.25
Offentlige Utgifter 228497 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 41 2018-12
Militære Utgifter 813 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 15 2019-12
Personalinntekt skattesats 10 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.05 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 19.9 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.6 2019-09
Industriproduksjonen 0.2 2019-09
Internett-hastighet 11086 2017-03
IP-adresser 1302521 2017-03
Konkurranseevne Index 60.85 2019-12
Konkurranseevne Rank 72 2019-12
Korrupsjon Index 39 2018-12
Korrupsjon Rank 87 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 44 2019-12
Stål~~pos=trunc 178 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 7.3 2019-09
Konsumerkreditt 1082148 2019-09
Forbruk 927837 2019-06
Bensinpriser 1.43 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -5 2019-09
Bolig Siste Referanse
Hjem Eierskap Rate 84.4 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Serbia - Økonomiske indikatorer.