Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.39
Aksjemarkedet 2581.32 2556 2516 2476 2436 2357
10-årig statsobligasjon 0.91 0.92 0.94 0.96 0.97 1.01

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -42.90 -2.5 1.7 5 5 3
Bnp Årlig Vekstrate -13.20 -3 1 3.5 5.5 4.5
Arbeidsledighet 2.90 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Inflasjon -0.50 1.1 1.5 1.5 1.9 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rentesats 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Handelsbalanse 4988.62 3400 6800 3300 3300 7300
Nåværende situasjon 17966.00 23000 18000 18000 18000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Regjeringens gjeld mot BNP 126.30 120 120 118 118 118
Offentlige Budsjetter -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Forretningstillit -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
Produksjon PMI 50.20 47.7 50.5 51 51 50.4
Butikkhandel (Månedlig) 51.10 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -42.90 -2.5 1.7 5 5 3
Bnp Årlig Vekstrate -13.20 -3 1 3.5 5.5 4.5
BNP 372.06 340 340 390 390 390
Bnp Faste Priser 102838.30 117861 120423 121915 124271 125842
Brutto Nasjonal Produkt 460724.70 449473 465332 476850 486065 486272
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 21615.40 29451 28990 30943 31541 30294
Bnp Per Innbygger 58829.60 58500 58500 59500 59500 59500
Bnp Per Innbygger Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Bnp Fra Construction 1915.10 4693 4850 4673 4764 5068
Bnp Fra Manufacturing 22848.40 23053 23162 25691 26188 24205
Bnp Fra Tjenester 15354.30 16511 16819 16395 16712 17576
Bnp Fra Transport 4932.60 7980 8182 7672 7821 8550
Bnp Fra Verktøy 1356.20 1451 1484 1540 1570 1551

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 2.90 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4
Sysselsatte 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Arbeidsledige 110.80 113 113 113 113 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.70 44 44 45 45 45
Yrkesdeltakelse 68.00 67.8 68 68 68 68
Lønnskostnader 112.10 120 122 122 122 122
Produktivitet 112.10 96 110 110 110 110
Lønn 6148.00 5400 6100 6400 6400 6250
Befolkning 5.71 5.74 5.74 5.78 5.78 5.78
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate -121.80 3 12.2 12.2 12.2 12.2

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.50 1.1 1.5 1.5 1.9 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 99.50 101 102 101 101 104
Kjerne Konsumprisindeks 99.05 101 102 101 101 104
KjerneInflasjon -0.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
Produsentpriser 86.43 99.7 97.1 91.13 85.65 99.53
Eksportpriser 91.10 90 88 88 88 88
Importprisene 90.30 98.8 107 107 107 107
MatInflasjon 2.30 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7
produsentprisene endring -9.70 2.2 2 2 2 2.5
KPI Housing Utilities 100.50 102 102 102 102 104
Kpi Transport 96.70 101 103 100 98.54 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.16 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Internbankrente 0.44 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47
Pengemengden M2 688455.50 614000 625000 625000 625000 625000
Valutareserver 440653.60 440000 455432 470814 486196 516960
Bankenes balanse 1525935.70 1566357 1616951 1667544 1718137 1819324
Lån Til Privat Sektor 680357.90 677633 715000 716631 724871 730794
Innskudd Rente 0.20 0.16 0.16 0.16 0.26 0.26
Sentralbankers balanse 449261.60 453464 469127 484791 500454 531781

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 4988.62 3400 6800 3300 3300 7300
Nåværende situasjon 17966.00 23000 18000 18000 18000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 16.90 17 17 16.5 16.5 16.5
Import 34581.96 41500 42000 42000 42000 41500
Eksport 39570.58 44900 45300 45300 45300 44900
Utenlandsgjeld 2360156.70 2550000 2735000 2735000 2735000 2735000
Kapitalstrømmer 9062.10 21500 21500 21500 21500 21500
Turistankomster 2170.00 90000 250000 1110000 1570000 1620000
Utenlandske Direkte Investeringer 24617.50 26000 27700 27700 27700 27700

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 126.30 120 120 118 118 118
Offentlige Budsjetter -0.30 -12 -12 -8.7 -8.7 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -7831.50 1500 1800 1800 1800 1800
Offentlige Utgifter 14803.70 12109 12660 13510 13771 13229
Statens Inntekter 4523.00 6300 4500 4500 4500 5500
Fiscal Utgifter 12354.50 9500 7700 6900 6300 7500
Militære Utgifter 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Statsgjeld 656258.00 595000 605000 605000 605000 616000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -7.00 -22 -16 -12 -12 -10
Produksjon PMI 50.20 47.7 50.5 51 51 50.4
Industriell Produksjon -6.70 0.8 4 4 4 6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 0.2 1.6 1.6 1.6 1.6
Lagerendringer 1646.60 2090 1920 1920 1920 1920
Konkurser 110.00 155 180 180 180 180
Bilregistreringer 2072.00 7500 8000 9000 9500 11500
Ledende økonomisk indeks 101.60 104 109 109 109 115
Sammensatt Pmi 45.60 48 50 52 52 53.1

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Butikkhandel (Månedlig) 51.10 2.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -27.80 2.5 3 3 3 3
Forbruk 32250.50 45142 46045 45604 46485 48118
Privat-Sektor-Kreditt 615904.20 620942 625696 629585 634410 636931
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.19 5.19 5.19 5.29 5.29
Bensinpriser 1.42 1.33 1.26 1.2 1.14 1.08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 51.80 53 55 55 57 59

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 152.60 158 159 160 160 166
Nyboligsalg 998.00 650 560 560 560 560
Hjem Eierskap Rate 91.00 91 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.