Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38
Aksjemarkedet 3077.69 2997 2935 2873 2813 2697
10-årig statsobligasjon 1.59 1.54 1.59 1.63 1.69 1.79

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -1.80 5 3 3 1 2
Bnp Årlig Vekstrate 14.70 5.5 4.5 3.5 2.5 2.1
Arbeidsledighet 2.70 2.8 2.4 2.6 2.5 2.5
Inflasjon 2.40 2 1.8 1.1 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Rentesats 0.22 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Handelsbalanse 6253.02 6500 5400 7500 10000 8400
Nåværende situasjon 25642.00 19000 17500 16000 16000 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.60 14.5 14.5 14 14 14
Regjeringens gjeld mot BNP 131.00 140 140 142 142 142
Offentlige Budsjetter -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Forretningstillit 20.00 18 10 8 15 4
Produksjon PMI 50.90 50.5 51.4 50 52 50.7
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 1.3 1.5 2 1.8 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate -1.80 5 3 3 1 2
Bnp Årlig Vekstrate 14.70 5.5 4.5 3.5 2.5 2.1
BNP 340.00 390 390 390 390 425
Bnp Faste Priser 119031.00 119373 122684 125316 122007 125260
Brutto Nasjonal Produkt 411756.60 486065 430286 426168 422051 439322
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 27871.50 24921 28670 28916 28568 29272
Bnp Per Innbygger 56349.03 59500 59500 59500 59500 61000
Bnp Per Innbygger Ppp 93397.05 90000 90000 90000 88184 96310
Bnp Fra Construction 3469.20 2439 3760 3911 3556 3839
Bnp Fra Manufacturing 27381.00 26954 26324 28891 28066 26877
Bnp Fra Tjenester 17015.60 16976 17563 17526 17441 17932
Bnp Fra Transport 6114.30 6003 6146 6436 6267 6276
Bnp Fra Verktøy 1464.50 1501 1537 1529 1501 1569

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 2.70 2.8 2.4 2.6 2.5 2.5
Sysselsatte 3597.70 3700 3700 3800 3800 3800
Arbeidsledige 139.90 125 125 115 115 115
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.00 45 45 45 45 45
Yrkesdeltakelse 68.10 68 68 68 68 68
Produktivitet 94.20 95 104 108 92 108
Lønnskostnader 94.20 102 107 106 90 117
Lønn 5474.00 5400 6100 6190 6290 6320
Befolkning 5.70 5.78 5.78 5.82 5.82 5.82
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate -19.30 10 20 15 20 12.2

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.40 2 1.8 1.1 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.20 102 102 102 103 104
Kjerne Konsumprisindeks 100.80 101 101 102 102 103
KjerneInflasjon 1.10 1 1.2 0.8 0.7 1.2
Produsentpriser 100.43 98.55 96.6 99.83 105 99.02
Eksportpriser 104.10 105 104 100 98 90
Importprisene 103.80 107 110 106 105 100
MatInflasjon 1.50 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7
produsentprisene endring 17.00 11.5 9.5 5.5 3.5 2.5
KPI Housing Utilities 102.00 102 102 102 103 104
Kpi Transport 107.20 102 104 106 109 105

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.22 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Internbankrente 0.43 0.51 0.61 0.71 0.81 0.86
Pengemengden M2 712381.10 720000 710000 710000 720000 720000
Valutareserver 562439.70 578412 583966 609520 599520 600000
Bankenes balanse 3015752.70 3040000 3070000 3100000 3080000 3010000
Lån Til Privat Sektor 788490.00 714722 709266 715420 721521 724161
Innskudd Rente 0.12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.55
Sentralbankers balanse 578760.00 582000 594248 600870 612870 620733

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 6253.02 6500 5400 7500 10000 8400
Nåværende situasjon 25642.00 19000 17500 16000 16000 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.60 14.5 14.5 14 14 14
Import 44679.66 43500 44500 43500 43000 41500
Eksport 50932.68 50000 49900 51000 53000 49900
Utenlandsgjeld 2237428.00 2255000 2220000 2120000 2020000 2000000
Kapitalstrømmer 5086.10 14000 14000 13000 13000 21500
Turistankomster 18513.00 20000 40000 100000 150000 20000
Utenlandske Direkte Investeringer 41342.00 37700 40700 42000 38000 37700
Exports of Non-oil Domestic Exports Of -3.60 10 6.5 7.8 5 3.5
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 2.70 5.8 2.8 1.8 3.8 7.79

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 131.00 140 140 142 142 142
Offentlige Budsjetter -13.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Offentlige Utgifter 14540.10 14777 13300 12400 12000 13000
Statens Inntekter 7902.60 6500 7000 7200 8000 7500
Fiscal Utgifter 8517.50 6300 7500 25000 7500 7500
Statsgjeld 744302.00 755000 760000 775000 780000 800000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 20.00 18 10 8 15 4
Produksjon PMI 50.90 50.5 51.4 50 52 50.7
Industriell Produksjon 11.20 1 -2 -2 5 6
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.70 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6
Lagerendringer 834.50 1900 800 1000 1500 1920
Konkurser 119.00 100 90 80 70 80
Bilregistreringer 5395.00 5500 5800 6000 8000 9500
Ledende økonomisk indeks 111.90 108 110 106 106 115
Sammensatt Pmi 52.10 51 53 55 53 53

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 1.3 1.5 2 1.8 -0.5
Butikkhandel (Årlig) 0.20 6 3.5 2 -5 3
Forbruk 39167.60 41310 41531 41810 40147 42404
Privat-Sektor-Kreditt 593132.30 595177 600931 619000 629000 638166
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.33 5.43 5.53 5.63 5.68
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.00 59 59 59 59 59
Bensinpriser 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 163.50 165 166 168 168 172
Hjem Eierskap Rate 90.40 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7
Nyboligsalg 1262.00 800 600 900 12000 1000


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.