Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37
Aksjemarkedet 3240.02 3208 3182 3156 3130 3079
10-årig statsobligasjon 1.66 1.79 1.82 1.86 1.89 1.96
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
Arbeidsledighet 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
Inflasjon 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Rentesats 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
Handelsbalanse 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
Nåværende situasjon 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17 17 17 17 16.5
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 108 108 108 108 110
Offentlige Budsjetter 0.40 3 3 3 3 2.5
Forretningstillit -5.00 5 5 6 7 7
Produksjon PMI 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.5 1 -2.5 1.7 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.80 1 1.3 0.9 1 1.5
BNP 364.16 370 370 370 370 380
Bnp Faste Priser 117422.20 118010 117325 117774 118596 120375
Brutto Nasjonal Produkt 454012.90 455525 455979 455375 458553 465431
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29904.90 29793 30409 29995 30204 30657
Bnp Per Innbygger 58247.90 60500 60500 60500 60500 61800
Bnp Per Innbygger Ppp 90091.40 90000 90000 90000 90000 90000
Bnp Fra Construction 4402.30 4482 4423 4416 4446 4513
Bnp Fra Manufacturing 23237.90 23139 22916 23308 23470 23822
Bnp Fra Tjenester 16226.60 16743 16416 16275 16389 16635
Bnp Fra Transport 8099.20 8102 8239 8123 8180 8303
Bnp Fra Verktøy 1481.30 1502 1481 1486 1496 1519
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 2.30 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4
Sysselsatte 3715.80 3800 3800 3800 3800 3800
Arbeidsledige 100.20 113 113 113 113 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 45
Yrkesdeltakelse 67.70 68 67.8 67.8 68 68
Lønnskostnader 99.50 120 120 120 122 122
Produktivitet 99.50 112 97 96 110 110
Lønn 5183.00 6010 5600 5400 5920 5920
Befolkning 5.64 5.7 5.7 5.7 5.7 5.73
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 26.70 2.5 5 3 12.2 12.2
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.80 1.2 1 1.2 1.5 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 101.00 102 102 102 103 105
Kjerne Konsumprisindeks 105.01 106 107 107 107 110
KjerneInflasjon 0.70 1.5 2 2 2.2 2.2
Produsentpriser 95.94 101 97.57 99.7 97.86 100
Eksportpriser 96.33 92 90 90 88 88
Importprisene 97.61 97.5 97.5 98.8 107 107
MatInflasjon 1.80 1.5 1.3 1.3 1.7 1.7
produsentprisene endring -4.90 2 1.9 2.2 2 2.5
KPI Housing Utilities 88.40 90.07 89.28 89.62 89.73 91.52
Kpi Transport 99.80 99.18 99.89 99.94 101 103
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.36 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
Internbankrente 1.73 1.95 1.95 2.05 1.85 1.85
Pengemengden M2 633044.80 614000 614000 614000 625000 625000
Valutareserver 375800.00 399000 402500 404700 409000 412000
Bankenes balanse 1371088.20 1345000 1360000 1360000 1410000 1410000
Lån Til Privat Sektor 692731.30 678351 690057 686531 678453 688629
Innskudd Rente 0.20 0.27 0.37 0.37 1 0.27
Sentralbankers balanse 389057.50 400000 410000 405000 412000 399000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 4747.63 5000 1800 3400 6800 7300
Nåværende situasjon 22017.00 21500 22500 23000 18000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17 17 17 17 16.5
Import 40392.33 39500 40800 41500 42000 41500
Eksport 45139.96 42500 42600 44900 45300 44900
Utenlandsgjeld 2105725.40 2550000 2056222 2074553 2735000 2735000
Kapitalstrømmer 17687.90 20900 21500 21500 21500 21500
Turistankomster 1532455.00 1590000 1600000 1450000 1660000 1670000
Utenlandske Direkte Investeringer 39895.40 26000 28000 26000 27700 27700
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 108 108 108 108 110
Offentlige Budsjetter 0.40 3 3 3 3 2.5
Regjeringens budsjetter verdi 1080.00 -6200 2500 1500 1800 1800
Offentlige Utgifter 12317.20 12464 12447 12354 12440 12627
Statens Inntekter 7861.60 7500 7400 6300 4500 5500
Fiscal Utgifter 6781.60 15000 5500 56000 7700 8700
Militære Utgifter 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Statsgjeld 612971.40 590000 595000 595000 605000 616000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -5.00 5 5 6 7 7
Produksjon PMI 50.10 50.6 50.1 50.8 50.2 50.4
Industriell Produksjon -0.70 3.5 3 0.8 4 6
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.10 0.5 -0.5 0.2 1.6 1.6
Lagerendringer 2048.70 2090 2090 2090 1920 1920
Konkurser 144.00 155 155 155 180 180
Bilregistreringer 8046.00 9800 9000 9000 10000 11500
Ledende økonomisk indeks 108.70 108 105 104 109 115
Sammensatt Pmi 51.00 51.5 50.5 52.3 53.1 53.1
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 2.3 1.5 2.2 -0.5 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -4.00 2.4 1.5 2.5 3 3
Forbruk 45261.80 44481 44450 45398 45714 46400
Privat-Sektor-Kreditt 616107.80 612000 612000 613000 634000 634000
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.42 5.42 5.52 5.32 5.32
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.30 55.5 56.5 58 59 59
Bensinpriser 1.72 1.89 1.93 1.98 2.03 2.03
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 153.60 155 156 158 159 166
Nyboligsalg 1270.00 700 750 650 560 560
Hjem Eierskap Rate 91.00 91.7 91 91 91.7 91.7


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.