Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.39 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Aksjemarkedet 3110.35 3133 3102 3071 3041 2981
10-årig statsobligasjon 1.80 1.94 1.97 2 2.03 2.1
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Inflasjon 0.40 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Rentesats 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
Handelsbalanse 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
Nåværende situasjon 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 106 106 108 108 108
Offentlige Budsjetter 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Forretningstillit -11.00 3 6 12 5 7
Produksjon PMI 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Butikkhandel (Månedlig) -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate -3.30 1.7 0.5 0.5 1 1.7
Bnp Årlig Vekstrate 0.10 0.8 0.5 1.5 1.9 1.8
BNP 364.16 382 382 394 394 394
Bnp Faste Priser 116676.80 117752 117152 119425 118894 119261
Brutto Nasjonal Produkt 454012.90 434828 456283 460823 462639 464496
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30337.30 29296 29965 30046 30914 30505
Bnp Per Innbygger 58247.90 55900 55900 56240 56240 56240
Bnp Per Innbygger Ppp 90091.40 87000 87000 90000 90000 90000
Bnp Fra Construction 4408.80 4309 4352 4539 4493 4431
Bnp Fra Manufacturing 22870.10 23847 23571 23416 23305 23995
Bnp Fra Tjenester 16345.70 16907 16642 16938 16656 16942
Bnp Fra Transport 8203.10 8174 8159 8197 8359 8306
Bnp Fra Verktøy 1474.40 1474 1476 1520 1502 1503
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.1 2.3 2.4 2.4
Arbeidsledige 100.20 111 111 113 113 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Yrkesdeltakelse 67.70 68.2 67.9 68 67.8 68
Lønnskostnader 99.50 110 120 120 120 122
Produktivitet 99.50 96.5 108 112 97 110
Lønn 6005.00 5150 5760 6010 5600 5920
Befolkning 5.64 5.66 5.62 5.63 5.63 5.63
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 3.30 -1.5 2.4 2.5 5 12.2
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.40 1 1.2 1.4 1.6 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.4 0.2 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 100.20 101 101 102 102 103
Kjerne Konsumprisindeks 104.60 106 106 107 107 108
KjerneInflasjon 0.80 1.8 2.1 2.2 2 2.2
Produsentpriser 96.00 101 97.76 101 97.82 99.71
MatInflasjon 1.40 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7
produsentprisene endring -5.20 -4 1.5 2 1.9 2
KPI Housing Utilities 87.10 90.7 90.57 90.25 89.81 92.11
Kpi Transport 98.70 98.98 98.27 99.37 100 99.94
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.94 2.3 2.1 2 2 1.5
Internbankrente 1.88 2.62 2.42 2.32 2.32 1.92
Pengemengden M2 620328.20 612500 614000 614000 614000 625000
Valutareserver 373167.60 399000 400000 401000 403500 410000
Bankenes balanse 1323043.20 1329000 1335000 1345000 1360000 1410000
Lån Til Privat Sektor 687081.60 705000 710000 686242 700136 715000
Innskudd Rente 0.20 0.83 0.63 0.53 0.53 0.13
Sentralbankers balanse 412386.70 421000 423000 427000 430000 432000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 2831.10 3300 3400 5000 2000 6800
Nåværende situasjon 21497.50 26000 23500 21500 27500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17.7 17.7 18 18 18
Import 40177.30 44200 42500 42500 44100 44000
Eksport 43008.40 46450 43900 44500 47600 47300
Utenlandsgjeld 2043894.40 2027797 2056222 2074553 2082728 2093234
Turistankomster 1551025.00 1490000 1620000 1590000 1600000 1660000
Utenlandske Direkte Investeringer 33093.60 28500 26000 26000 28000 27700
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 106 106 108 108 108
Offentlige Budsjetter 0.40 -0.6 -0.6 0.4 0.4 0.4
Offentlige Utgifter 12496.60 12228 12373 12616 12734 12596
Statsgjeld 570683.40 572000 580000 590000 595000 605000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit -11.00 3 6 12 5 7
Produksjon PMI 49.80 49.1 49.9 50.6 50.1 50.2
Industriell Produksjon -6.90 2.6 1.5 3.5 3 4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.25 1 1.4 0.5 -0.5 1.6
Lagerendringer 2462.80 1730 2090 2090 2090 1920
Bilregistreringer 10553.00 8900 12500 10700 11000 13000
Ledende økonomisk indeks 108.10 110 107 108 105 109
Sammensatt Pmi 51.00 51.5 52.2 51.5 50.5 53.1
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) -2.20 -2.9 -1.2 2.3 1.5 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -8.90 0.3 4.1 2.4 1.5 3
Forbruk 44258.10 43533 43866 44998 45099 44655
Privat-Sektor-Kreditt 613501.70 607000 612000 612000 612000 634000
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.88 5.68 5.58 5.58 5.18
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.70 59.4 59.2 59.5 59.5 60
Bensinpriser 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 150.80 150 151 153 154 156
Nyboligsalg 735.00 587 590 700 750 560
Hjem Eierskap Rate 91.00 91.5 91.5 91.7 91 91.7


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.