Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36
Aksjemarkedet 2861.66 2817 2772 2728 2684 2597
10-årig statsobligasjon 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 1.01

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 9.20 1.7 5 5 10 3
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
Arbeidsledighet 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Inflasjon -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Rentesats 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Handelsbalanse 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Nåværende situasjon 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Regjeringens gjeld mot BNP 126.30 120 118 118 118 118
Offentlige Budsjetter -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Forretningstillit -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Produksjon PMI 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Butikkhandel (Månedlig) -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 9.20 1.7 5 5 10 3
Bnp Årlig Vekstrate -5.80 -0.8 3.6 11 3.8 4.5
BNP 372.06 340 390 390 390 390
Bnp Faste Priser 112141.40 118277 122551 114151 106746 123599
Brutto Nasjonal Produkt 460724.70 457039 477311 511404 478232 477606
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 24191.70 28473 31677 23993 22437 29754
Bnp Per Innbygger 58829.60 58500 59500 59500 59500 59500
Bnp Per Innbygger Ppp 97341.50 90000 90000 90000 88184 96310
Bnp Fra Construction 2533.70 4764 4814 2126 1988 4978
Bnp Fra Manufacturing 25593.40 22750 26036 25362 23717 23773
Bnp Fra Tjenester 15956.80 16520 16447 17043 15938 17263
Bnp Fra Transport 5674.20 8036 7714 5475 5120 8398
Bnp Fra Verktøy 1405.60 1458 1544 1505 1408 1524

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 3.60 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4
Sysselsatte 3778.00 3800 3800 3800 3800 3800
Arbeidsledige 110.80 113 125 125 125 125
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.70 44 45 45 45 45
Yrkesdeltakelse 68.00 68 68 68 68 68
Lønnskostnader 88.40 112 115 80.5 102 117
Produktivitet 88.40 110 110 110 110 110
Lønn 5276.00 5900 6200 5400 5400 6100
Befolkning 5.71 5.74 5.78 5.78 5.78 5.78
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate -32.10 -20.2 -20.2 15.2 10 12.2

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.20 0.1 0.3 0.6 0.7 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 99.70 101 100 100 101 102
Kjerne Konsumprisindeks 99.80 100 100 99.74 100 101
KjerneInflasjon -0.20 0.1 0.5 0.7 0.5 1
Produsentpriser 88.79 89.01 92.03 91.19 96.43 93.46
Eksportpriser 90.10 88 88 88 88 88
Importprisene 91.00 107 107 107 107 107
MatInflasjon 1.70 1.7 1.8 1.8 2 1.7
produsentprisene endring -9.60 -6.5 3 5.5 9 5
KPI Housing Utilities 98.50 101 101 101 101 102
Kpi Transport 100.10 101 99.3 97.28 101 102

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Internbankrente 0.41 1.99 0.29 0.29 0.39 1.99
Pengemengden M2 694617.30 705000 698000 695000 680000 625000
Valutareserver 461595.40 470959 492734 514509 536283 558058
Bankenes balanse 1523789.90 1616951 1667544 1718137 1768731 1819324
Lån Til Privat Sektor 677461.20 686861 717323 754929 703205 717770
Innskudd Rente 0.14 1 0.07 0.07 0.17 0.17
Sentralbankers balanse 458569.70 469127 484791 500454 516117 531781

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 4361.92 3300 1300 4300 3500 3400
Nåværende situasjon 22911.80 18000 17000 17000 21000 16800
Nåværende situasjon mot BNP 16.90 17 16.5 16.5 16.5 16.5
Import 36413.20 39000 40000 38000 38500 41500
Eksport 40775.12 42300 41300 42300 42000 44900
Utenlandsgjeld 2239166.10 2735000 2735000 2735000 2735000 2735000
Kapitalstrømmer 9472.20 15500 10000 12500 14000 21500
Turistankomster 9500.00 10000 100000 157000 605000 620000
Utenlandske Direkte Investeringer 25682.00 27700 27700 27700 27700 27700

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 126.30 120 118 118 118 118
Offentlige Budsjetter -0.30 -12 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Regjeringens budsjetter verdi -900.70 1800 1800 1800 1800 1800
Offentlige Utgifter 14235.60 12434 13464 16432 15366 12994
Statens Inntekter 6359.20 4500 4500 4500 4500 5500
Fiscal Utgifter 7259.90 7700 6900 6300 6300 7500
Militære Utgifter 10458.00 10570 10570 10570 10570 10570
Statsgjeld 690148.70 605000 605000 605000 605000 616000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 37.00 37 37 37 37 37
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit -3.00 -16 -12 -12 -8 -10
Produksjon PMI 50.50 50.5 51 51 52 50.4
Industriell Produksjon -0.90 4 4 4 6 6
Industriell Produksjon (Månedlig) -19.00 1.6 1.6 1.6 0.8 1.6
Lagerendringer 1754.90 1700 2000 2120 19000 1920
Konkurser 72.00 180 180 180 180 180
Bilregistreringer 6859.00 8000 9000 9500 10000 11500
Ledende økonomisk indeks 107.00 109 109 109 110 115
Sammensatt Pmi 48.60 50 52 52 49 53.1

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Butikkhandel (Månedlig) -4.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.3 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -10.80 3 3 3 5 3
Forbruk 39334.80 45225 45289 35798 33476 47260
Privat-Sektor-Kreditt 618495.90 625696 629585 634410 632177 636931
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.37 5.14 5.14 5.24 5.37
Bensinpriser 1.46 1.46 1.26 1.2 1.14 1.39
Husholdninger Gjeld Til Bnp 51.10 55 55 57 59 59

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 153.80 159 160 160 160 166
Nyboligsalg 1256.00 900 1000 1100 800 600
Hjem Eierskap Rate 91.00 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.