Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39 1.4
Aksjemarkedet 3207.99 3085 3053 3021 2990 2928
10-årig statsobligasjon 1.98 2.12 2.15 2.18 2.21 2.28
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 3.80 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.7 2.4 2.5 2 2.6
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
Inflasjon 0.80 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
Rentesats 1.88 2.2 2.3 2.1 2 1.5
Handelsbalanse 3962.64 3700 3300 3400 5000 6800
Nåværende situasjon 20296.50 26700 26000 23500 21500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17.7 17.7 17.7 18 18
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 106 106 106 108 108
Offentlige Budsjetter 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
Forretningstillit 1.00 7 8 6 12 7
Produksjon PMI 49.90 50.5 51 51.7 52 50.2
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 3.80 2.7 4.7 3.2 1.5 3.7
Bnp Årlig Vekstrate 1.20 1.7 2.4 2.5 2 2.6
BNP 323.91 343 343 343 352 352
Bnp Faste Priser 117673.00 110958 111607 113886 113330 116847
Brutto Nasjonal Produkt 454012.90 433822 434828 465363 463093 477463
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29532.80 28280 26159 30749 30599 31548
Bnp Per Innbygger 55235.51 55900 55900 55900 56240 56240
Bnp Per Innbygger Ppp 85535.38 87000 87000 87000 90000 90000
Bnp Fra Construction 4474.90 4198 4216 4340 4319 4453
Bnp Fra Manufacturing 23026.00 21609 21696 21911 21804 22481
Bnp Fra Tjenester 16799.70 20363 20419 20674 20573 21211
Bnp Fra Transport 8083.10 8304 8427 8574 8532 8797
Bnp Fra Verktøy 1494.70 1366 1352 1393 1386 1429
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4
Arbeidsledige 100.20 111 111 111 113 113
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.80 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8
Yrkesdeltakelse 67.70 71 71 71 71.5 71.5
Lønnskostnader 110.80 108 110 120 120 122
Produktivitet 110.80 108 110 120 120 122
Lønn 6005.00 5400 5150 5760 6010 5920
Befolkning 5.64 5.66 5.66 5.62 5.63 5.63
Pensjonsalder Kvinner 62.00 62 62 62 62 62
Pensjonsalder Menn 62.00 62 62 62 62 62
Arbeidsledighetsrate 14.70 8.5 -1.5 2.4 2.5 12.2
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 0.80 1.1 1 1.2 1.4 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 0.1 0.5 0.4 0.2 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 100.10 101 101 101 102 103
Kjerne Konsumprisindeks 105.60 105 107 106 107 109
KjerneInflasjon 1.30 1.5 1.8 2.1 2.2 2.2
Produsentpriser 97.60 110 112 103 106 114
MatInflasjon 1.30 1.2 1.3 1.6 1.5 1.7
produsentprisene endring 0.40 8.9 7 6.5 8 11.5
KPI Housing Utilities 86.10 90.08 90.7 90.57 90.45 92.11
Kpi Transport 99.80 99.38 98.98 98.27 99.17 99.94
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 1.88 2.2 2.3 2.1 2 1.5
Internbankrente 2.00 1.91 2.01 1.81 1.71 1.71
Pengemengden M2 622157.40 611000 612500 614000 614000 625000
Valutareserver 365355.80 398600 399000 400000 400000 410000
Bankenes balanse 1308747.90 1322900 1329000 1335000 1335000 1410000
Lån Til Privat Sektor 676262.00 699000 705000 710000 710000 715000
Innskudd Rente 0.20 0.15 0.25 0.05 -0.05 -0.05
Sentralbankers balanse 412386.70 419500 421000 423000 423000 429000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse 3962.64 3700 3300 3400 5000 6800
Nåværende situasjon 20296.50 26700 26000 23500 21500 24000
Nåværende situasjon mot BNP 17.70 17.7 17.7 17.7 18 18
Import 42055.06 42500 44200 42500 42500 44000
Eksport 46017.70 46200 47450 45900 44500 47300
Utenlandsgjeld 2045992.30 2290000 2422000 2550000 2550000 2735000
Turistankomster 1596487.00 1550000 1490000 1620000 1650000 1660000
Utenlandske Direkte Investeringer 33093.60 23600 24500 25000 25000 27700
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 112.20 106 106 106 108 108
Offentlige Budsjetter 0.40 -0.6 -0.6 -0.6 0.4 0.4
Offentlige Utgifter 12422.70 10752 10760 10967 10914 11252
Statsgjeld 561896.00 564000 572000 611000 620000 636000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 17.00 17 17 17 17 17
Personalinntekt skattesats 22.00 22 22 22 23 23
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17.00 17 17 17 17 17
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20.00 20 20 20 20 20
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 1.00 7 8 6 12 7
Produksjon PMI 49.90 50.5 51 51.7 52 50.2
Industriell Produksjon 0.10 6.8 7.6 5.5 3.5 6
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.40 0.7 1 1.4 0.5 1.6
Lagerendringer 2212.50 2450 1730 2090 2090 1920
Bilregistreringer 9576.00 12200 10400 14500 10200 15000
Ledende økonomisk indeks 109.30 110 110 107 108 109
Sammensatt Pmi 52.10 53 52.8 52.2 51.5 53.1
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.3 -2.9 -1.2 2.3 -0.5
Butikkhandel (Årlig) -1.80 1.6 0.3 4.1 2.4 3
Forbruk 43858.50 37639 38681 39514 39322 40542
Privat-Sektor-Kreditt 605674.10 603500 607000 612000 612000 634000
Bankenes Utlånsrente 5.25 5.21 5.31 5.11 5.01 5.01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.70 59.5 59.4 59.2 59.5 60
Bensinpriser 1.65 1.52 1.48 1.44 1.41 1.41
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Boligpriser 148.60 151 150 151 153 156
Nyboligsalg 735.00 530 587 590 700 560
Hjem Eierskap Rate 91.00 91.5 91.5 91.5 91.7 91.7


Singapore - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.