Markeder Siste Referanse
Valuta 1.35 2020-01
Aksjemarkedet 3281 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.73 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
Arbeidsledighet 2.3 2019-09
Inflasjon 0.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
Rentesats 1.63 2019-11
Handelsbalanse 4748 2019-12
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -5 2019-09
Produksjon PMI 50.1 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-11
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 0.8 2019-12
BNP 364 2018-12
Bnp Faste Priser 117422 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29905 2019-09
Bnp Per Innbygger 58248 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 90091 2018-12
Bnp Fra Construction 4402 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 23238 2019-09
Bnp Fra Tjenester 16227 2019-09
Bnp Fra Transport 8099 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1481 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-09
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 99.5 2019-09
Produktivitet 99.5 2019-09
Ledige Stillinger 45000 2019-09
Lønn 5183 2019-09
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 26.7 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-11
KjerneInflasjon 0.6 2019-11
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 95.94 2019-11
Eksportpriser 96.33 2019-11
Importprisene 97.61 2019-11
MatInflasjon 1.7 2019-11
KPI Housing Utilities 88.4 2019-11
Kpi Transport 99.3 2019-11
produsentprisene endring -4.9 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.63 2019-11
Internbankrente 1.74 2020-01
Pengemengde 48380 2019-11
Pengemengden M1 198164 2019-11
Pengemengden M2 633045 2019-11
Pengemengden M3 647086 2019-11
Bankenes balanse 1371088 2019-11
Valutareserver 375800 2019-12
Lån Til Privat Sektor 692731 2019-11
Innskudd Rente 0.2 2019-10
Sentralbankers balanse 389058 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4748 2019-12
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 45140 2019-12
Import 40392 2019-12
Utenlandsgjeld 2105725 2019-09
Kjøpsbetingelser 98.68 2019-11
Kapitalstrømmer 17688 2019-09
Turistankomster 1532455 2019-11
Gullreserver 127 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 39895 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1080 2019-11
Offentlige Utgifter 12317 2019-09
Statens Inntekter 7862 2019-11
Fiscal Utgifter 6782 2019-11
Kreditt-Rating 100 2020-01
Statsgjeld 612971 2019-09
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-09
Produksjon PMI 50.1 2019-12
Industriell Produksjon -9.3 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -9.4 2019-11
Lagerendringer 2049 2019-09
Konkurser 144 2019-09
Bilregistreringer 8023 2019-11
Ledende økonomisk indeks 109 2019-09
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 84.78 2019-12
Konkurranseevne Rank 1 2019-12
Sammensatt Pmi 51 2019-12
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2019-12
Tjenester Sentiment 1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -4 2019-11
Forbruk 45262 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 616108 2019-11
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-12
Bensinpriser 1.72 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 153 2019-12
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 1270 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.