Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2019-10
Aksjemarkedet 3125 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.72 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
Arbeidsledighet 2.2 2019-06
Inflasjon 0.5 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-08
Rentesats 1.72 2019-09
Handelsbalanse 3834 2019-09
Nåværende situasjon 21498 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -11 2019-06
Produksjon PMI 49.5 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-09
BNP 364 2018-12
Bnp Faste Priser 116677 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30337 2019-06
Bnp Per Innbygger 58248 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 90091 2018-12
Bnp Fra Construction 4409 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 22870 2019-06
Bnp Fra Tjenester 16346 2019-06
Bnp Fra Transport 8203 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1474 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2019-06
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 99.5 2019-06
Produktivitet 99.5 2019-06
Ledige Stillinger 48500 2019-06
Lønn 5225 2019-06
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 5.5 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-08
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-08
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-08
KjerneInflasjon 0.8 2019-08
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 97.2 2019-08
Eksportpriser 99.8 2019-08
Importprisene 99.1 2019-08
MatInflasjon 1.6 2019-08
KPI Housing Utilities 88.7 2019-08
Kpi Transport 99.3 2019-08
produsentprisene endring -6.1 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.72 2019-09
Internbankrente 1.87 2019-10
Pengemengde 47568 2019-08
Pengemengden M1 193596 2019-08
Pengemengden M2 624278 2019-08
Pengemengden M3 638167 2019-08
Bankenes balanse 1339286 2019-08
Valutareserver 376476 2019-09
Lån Til Privat Sektor 684880 2019-08
Innskudd Rente 0.2 2019-08
Sentralbankers balanse 385336 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3834 2019-09
Nåværende situasjon 21498 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 44266 2019-09
Import 40432 2019-09
Utenlandsgjeld 2080867 2019-06
Kjøpsbetingelser 101 2019-08
Kapitalstrømmer 53513 2019-06
Turistankomster 1734903 2019-08
Gullreserver 127 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 39895 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 4068 2019-08
Offentlige Utgifter 12497 2019-06
Statens Inntekter 10332 2019-08
Fiscal Utgifter 6264 2019-08
Kreditt-Rating 97.96
Statsgjeld 570683 2019-06
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11 2019-06
Produksjon PMI 49.5 2019-09
Industriell Produksjon -8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -7.5 2019-08
Lagerendringer 2463 2019-06
Konkurser 127 2019-07
Bilregistreringer 8135 2019-08
Ledende økonomisk indeks 108 2019-06
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 84.78 2019-12
Konkurranseevne Rank 1 2019-12
Sammensatt Pmi 48.3 2019-09
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2018-12
Tjenester Sentiment 2 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -1.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) -4.1 2019-08
Forbruk 44258 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 608127 2019-08
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-09
Bensinpriser 1.63 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 152 2019-09
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 1178 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.