Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2019-04
Aksjemarkedet 3348 2019-04
10-årig statsobligasjon 2.2 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
Arbeidsledighet 2.2 2018-12
Inflasjon 0.6 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-03
Rentesats 2.24 2019-03
Handelsbalanse 3616 2019-03
Nåværende situasjon 17796 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 19.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 111 2017-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -14 2018-12
Produksjon PMI 50.8 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-03
BNP 324 2017-12
Bnp Faste Priser 111108 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29999 2018-12
Bnp Per Innbygger 55236 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 85535 2017-12
Bnp Fra Construction 4234 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 21376 2018-12
Bnp Fra Tjenester 20169 2018-12
Bnp Fra Transport 8365 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1359 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2018-12
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 45 2017-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 117 2018-12
Produktivitet 117 2018-12
Ledige Stillinger 57800 2018-12
Lønn 5752 2018-12
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 16.9 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.6 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-03
KjerneInflasjon 1.4 2019-03
Bnp-Deflatoren 112 2018-12
Produsentpriser 96.34 2019-02
Eksportpriser 98.9 2019-02
Importprisene 99.2 2019-02
MatInflasjon 1.6 2019-03
KPI Housing Utilities 89 2019-03
Kpi Transport 98 2019-03
produsentprisene endring 0.6 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.24 2019-03
Internbankrente 1.94 2019-04
Pengemengde 46529 2019-02
Pengemengden M1 185272 2019-02
Pengemengden M2 607819 2019-02
Pengemengden M3 620492 2019-02
Bankenes balanse 1294264 2019-02
Valutareserver 400216 2019-03
Lån Til Privat Sektor 672334 2019-02
Innskudd Rente 0.14 2017-12
Sentralbankers balanse 412387 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3616 2019-03
Nåværende situasjon 17796 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 19.5 2017-12
Eksport 43906 2019-03
Import 40291 2019-03
Utenlandsgjeld 2045992 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.7 2019-02
Kapitalstrømmer 21311 2018-12
Turistankomster 1492671 2019-02
Gullreserver 127 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 26249 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Våpen Salg 47 2016-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 111 2017-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 830 2019-02
Offentlige Utgifter 10700 2018-12
Statens Inntekter 7828 2019-02
Fiscal Utgifter 6998 2019-02
Kreditt-Rating 97.96
Statsgjeld 546700 2018-12
Militære Utgifter 10122 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -14 2018-12
Produksjon PMI 50.8 2019-03
Industriell Produksjon 0.7 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.1 2019-02
Lagerendringer 3417 2018-12
Konkurser 122 2019-02
Bilregistreringer 7284 2019-02
Ledende økonomisk indeks 112 2018-12
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 83.48 2018-12
Konkurranseevne Rank 2 2018-12
Sammensatt Pmi 51.8 2019-03
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -1.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -10 2019-02
Forbruk 38550 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 602884 2019-02
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-03
Bensinpriser 1.63 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.9 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 149 2019-03
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 455 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.