Markeder Siste Referanse
Valuta 1.35 2019-02
Aksjemarkedet 3278 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.14 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2018-12
Arbeidsledighet 2.2 2018-12
Inflasjon 0.5 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2018-12
Rentesats 1.9 2019-01
Handelsbalanse 2415 2019-01
Nåværende situasjon 17796 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 19.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 111 2017-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -14 2018-12
Produksjon PMI 50.7 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -3.4 2018-12
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2018-12
BNP 324 2017-12
Bnp Faste Priser 111108 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29999 2018-12
Bnp Per Innbygger 55236 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 85535 2017-12
Bnp Fra Construction 4234 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 21376 2018-12
Bnp Fra Tjenester 20169 2018-12
Bnp Fra Transport 8365 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1359 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2018-12
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 45 2017-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 117 2018-12
Produktivitet 117 2018-12
Ledige Stillinger 63300 2018-09
Lønn 4962 2018-09
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 16.9 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2018-12
Konsumprisindeksen Kpi 100 2018-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2018-12
KjerneInflasjon 1.9 2018-12
Bnp-Deflatoren 112 2018-12
Produsentpriser 80.6 2018-12
Eksportpriser 86.7 2018-12
Importprisene 83.4 2018-12
MatInflasjon 1.4 2018-12
KPI Housing Utilities 89.5 2018-12
Kpi Transport 97.1 2018-12
produsentprisene endring -0.4 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.9 2019-01
Internbankrente 1.94 2019-02
Pengemengde 45292 2018-12
Pengemengden M1 184488 2018-12
Pengemengden M2 602433 2018-12
Pengemengden M3 614997 2018-12
Bankenes balanse 1272376 2018-12
Valutareserver 395034 2019-01
Lån Til Privat Sektor 671735 2018-12
Innskudd Rente 0.14 2017-12
Sentralbankers balanse 403843 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2415 2019-01
Nåværende situasjon 17796 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 19.5 2017-12
Eksport 43712 2019-01
Import 41297 2019-01
Utenlandsgjeld 1981146 2018-09
Kjøpsbetingelser 104 2018-12
Kapitalstrømmer 21311 2018-12
Turistankomster 1601924 2018-12
Gullreserver 127 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 32854 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Våpen Salg 47 2016-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 111 2017-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2212 2018-12
Offentlige Utgifter 10700 2018-12
Statens Inntekter 4621 2018-12
Fiscal Utgifter 6833 2018-12
Kreditt-Rating 97.96
Statsgjeld 535829 2018-09
Militære Utgifter 10122 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -14 2018-12
Produksjon PMI 50.7 2019-01
Industriell Produksjon 2.7 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -5.6 2018-12
Lagerendringer 3417 2018-12
Konkurser 119 2018-12
Bilregistreringer 11782 2019-01
Ledende økonomisk indeks 112 2018-12
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 83.48 2018-12
Konkurranseevne Rank 2 2018-12
Sammensatt Pmi 50.1 2019-01
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -3.4 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -6 2018-12
Forbruk 38550 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 598744 2018-12
Bankenes Utlånsrente 5.33 2019-01
Bensinpriser 1.59 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.9 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 150 2018-12
Hjem Eierskap Rate 90.7 2017-12
Nyboligsalg 1198 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.