Markeder Siste Referanse
Valuta 1.36 2019-12
Aksjemarkedet 3175 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.76 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
Arbeidsledighet 2.3 2019-09
Inflasjon 0.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-10
Rentesats 1.63 2019-11
Handelsbalanse 3784 2019-10
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -5 2019-09
Produksjon PMI 49.8 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-09
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.5 2019-09
BNP 364 2018-12
Bnp Faste Priser 117422 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29905 2019-09
Bnp Per Innbygger 58248 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 90091 2018-12
Bnp Fra Construction 4402 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 23238 2019-09
Bnp Fra Tjenester 16227 2019-09
Bnp Fra Transport 8099 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1481 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-09
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 99.5 2019-09
Produktivitet 99.5 2019-09
Ledige Stillinger 48500 2019-06
Lønn 5225 2019-06
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 26.7 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-10
KjerneInflasjon 0.6 2019-10
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 96.8 2019-10
Eksportpriser 97.91 2019-10
Importprisene 98.42 2019-10
MatInflasjon 1.7 2019-10
KPI Housing Utilities 88.2 2019-10
Kpi Transport 98 2019-10
produsentprisene endring -7.8 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.63 2019-11
Internbankrente 1.77 2019-12
Pengemengde 47916 2019-10
Pengemengden M1 193296 2019-10
Pengemengden M2 627569 2019-10
Pengemengden M3 641509 2019-10
Bankenes balanse 1362974 2019-10
Valutareserver 376706 2019-10
Lån Til Privat Sektor 689415 2019-10
Innskudd Rente 0.2 2019-09
Sentralbankers balanse 389058 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3784 2019-10
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 43915 2019-10
Import 40131 2019-10
Utenlandsgjeld 2080867 2019-06
Kjøpsbetingelser 99.48 2019-10
Kapitalstrømmer 17688 2019-09
Turistankomster 1461527 2019-09
Gullreserver 127 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 39895 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2067 2019-09
Offentlige Utgifter 12317 2019-09
Statens Inntekter 6662 2019-09
Fiscal Utgifter 4596 2019-09
Kreditt-Rating 100 2019-12
Statsgjeld 612971 2019-09
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2019-09
Produksjon PMI 49.8 2019-11
Industriell Produksjon 4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.4 2019-10
Lagerendringer 2049 2019-09
Konkurser 144 2019-09
Bilregistreringer 7977 2019-10
Ledende økonomisk indeks 109 2019-09
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 84.78 2019-12
Konkurranseevne Rank 1 2019-12
Sammensatt Pmi 50.4 2019-11
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2019-12
Tjenester Sentiment 1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 1.9 2019-09
Butikkhandel (Årlig) -2.2 2019-09
Forbruk 45262 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 614143 2019-10
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-10
Bensinpriser 1.67 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 153 2019-09
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 1270 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.