Markeder Siste Referanse
Valuta 1.39 2020-02
Aksjemarkedet 3195 2020-02
10-årig statsobligasjon 1.66 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
Arbeidsledighet 2.3 2019-12
Inflasjon 0.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Rentesats 1.36 2019-12
Handelsbalanse 1583 2020-01
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -12 2019-12
Produksjon PMI 50.3 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-12
Bedriftens Skattesats 17 2020-12
Personalinntekt skattesats 22 2020-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1 2019-12
BNP 364 2018-12
Bnp Faste Priser 119230 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 28703 2019-12
Bnp Per Innbygger 58248 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 90091 2018-12
Bnp Fra Construction 4802 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 22933 2019-12
Bnp Fra Tjenester 16653 2019-12
Bnp Fra Transport 8101 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1470 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.3 2019-12
Sysselsatte 3778 2019-12
Arbeidsledige 111 2019-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 99.5 2019-09
Produktivitet 99.5 2019-09
Ledige Stillinger 45000 2019-09
Lønn 5183 2019-09
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 18.3 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-12
KjerneInflasjon 0.7 2019-12
Bnp-Deflatoren 105 2019-09
Produsentpriser 95.38 2019-12
Eksportpriser 96.07 2019-12
Importprisene 96.8 2019-12
MatInflasjon 1.8 2019-12
KPI Housing Utilities 88.4 2019-12
Kpi Transport 99.8 2019-12
produsentprisene endring -0.9 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.36 2019-12
Internbankrente 1.71 2020-02
Pengemengde 48929 2019-12
Pengemengden M1 195666 2019-12
Pengemengden M2 632541 2019-12
Pengemengden M3 646712 2019-12
Bankenes balanse 1382138 2019-12
Valutareserver 380312 2020-01
Lån Til Privat Sektor 692400 2019-12
Innskudd Rente 0.2 2019-11
Sentralbankers balanse 389058 2019-09
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1583 2020-01
Nåværende situasjon 22017 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 45955 2020-01
Import 44372 2020-01
Utenlandsgjeld 2105725 2019-09
Kjøpsbetingelser 99.25 2019-12
Kapitalstrømmer 17688 2019-09
Turistankomster 1723751 2019-12
Gullreserver 127 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 39895 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1516 2019-12
Offentlige Utgifter 12534 2019-12
Statens Inntekter 4795 2019-12
Fiscal Utgifter 6311 2019-12
Kreditt-Rating 100 2020-02
Statsgjeld 612971 2019-09
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2020-12
Personalinntekt skattesats 22 2020-12
Salgsskatt 7 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -12 2019-12
Produksjon PMI 50.3 2020-01
Industriell Produksjon -0.7 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.1 2019-12
Lagerendringer 2049 2019-09
Konkurser 144 2019-09
Bilregistreringer 7182 2020-01
Ledende økonomisk indeks 109 2019-09
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 84.78 2019-12
Konkurranseevne Rank 1 2019-12
Sammensatt Pmi 51.4 2020-01
Korrupsjon Index 85 2019-12
Korrupsjon Rank 4 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2019-12
Tjenester Sentiment -2 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -1 2019-12
Butikkhandel (Årlig) -3.4 2019-12
Forbruk 45590 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 613042 2019-12
Bankenes Utlånsrente 5.25 2020-01
Bensinpriser 1.65 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 53.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 154 2019-12
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 1270 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.