Markeder Siste Referanse
Valuta 1.39 2019-08
Aksjemarkedet 3110 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.8 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-06
Arbeidsledighet 2.2 2019-06
Inflasjon 0.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-07
Rentesats 1.94 2019-07
Handelsbalanse 2831 2019-07
Nåværende situasjon 21498 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit -11 2019-06
Produksjon PMI 49.8 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2019-06
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -3.3 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 0.1 2019-06
BNP 364 2018-12
Bnp Faste Priser 116677 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 30337 2019-06
Bnp Per Innbygger 58248 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 90091 2018-12
Bnp Fra Construction 4409 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 22870 2019-06
Bnp Fra Tjenester 16346 2019-06
Bnp Fra Transport 8203 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1474 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2019-06
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 99.5 2019-06
Produktivitet 99.5 2019-06
Ledige Stillinger 54700 2019-03
Lønn 6005 2019-03
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2019-12
Pensjonsalder Menn 62 2019-12
Arbeidsledighetsrate 3.3 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.4 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.4 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-07
KjerneInflasjon 0.8 2019-07
Bnp-Deflatoren 105 2019-06
Produsentpriser 96 2019-06
Eksportpriser 98.2 2019-06
Importprisene 99.5 2019-06
MatInflasjon 1.4 2019-07
KPI Housing Utilities 87.1 2019-07
Kpi Transport 98.7 2019-07
produsentprisene endring -5.2 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.94 2019-07
Internbankrente 1.88 2019-08
Pengemengde 46881 2019-06
Pengemengden M1 193035 2019-06
Pengemengden M2 620328 2019-06
Pengemengden M3 634045 2019-06
Bankenes balanse 1323043 2019-06
Valutareserver 373168 2019-07
Lån Til Privat Sektor 687082 2019-06
Innskudd Rente 0.2 2019-06
Sentralbankers balanse 412387 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 2831 2019-07
Nåværende situasjon 21498 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 43008 2019-07
Import 40177 2019-07
Utenlandsgjeld 2043894 2019-03
Kjøpsbetingelser 98.7 2019-06
Kapitalstrømmer 53513 2019-06
Turistankomster 1551025 2019-06
Gullreserver 127 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 33094 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 3012 2019-06
Offentlige Utgifter 12497 2019-06
Statens Inntekter 7237 2019-06
Fiscal Utgifter 4225 2019-06
Kreditt-Rating 97.96
Statsgjeld 570683 2019-06
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11 2019-06
Produksjon PMI 49.8 2019-07
Industriell Produksjon -6.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.25 2019-06
Lagerendringer 2463 2019-06
Konkurser 172 2019-05
Bilregistreringer 10553 2019-07
Ledende økonomisk indeks 108 2019-06
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 83.48 2018-12
Konkurranseevne Rank 2 2018-12
Sammensatt Pmi 51 2019-07
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2018-12
Tjenester Sentiment 2 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) -2.2 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -8.9 2019-06
Forbruk 44258 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 613502 2019-06
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-07
Bensinpriser 1.61 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.7 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 151 2019-06
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 735 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.