Markeder Siste Referanse
Valuta 1.35 2019-06
Aksjemarkedet 3318 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.03 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
Arbeidsledighet 2.2 2019-03
Inflasjon 0.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Rentesats 1.88 2019-05
Handelsbalanse 3963 2019-05
Nåværende situasjon 20296 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Forretningstillit 1 2019-03
Produksjon PMI 49.9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-04
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.2 2019-03
BNP 324 2017-12
Bnp Faste Priser 117673 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 454013 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 29533 2019-03
Bnp Per Innbygger 55236 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 85535 2017-12
Bnp Fra Construction 4475 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 23026 2019-03
Bnp Fra Tjenester 16800 2019-03
Bnp Fra Transport 8083 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1495 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.2 2019-03
Sysselsatte 3716 2018-12
Arbeidsledige 100 2018-12
Gjennomsnittlig Ukentlig Timer 44.8 2018-12
Yrkesdeltakelse 67.7 2018-12
Lønnskostnader 111 2019-03
Produktivitet 111 2019-03
Ledige Stillinger 54700 2019-03
Lønn 6005 2019-03
Befolkning 5.64 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62 2018-12
Pensjonsalder Menn 62 2018-12
Arbeidsledighetsrate 14.7 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.9 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 1.3 2019-05
Bnp-Deflatoren 106 2019-03
Produsentpriser 97.6 2019-04
Eksportpriser 100 2019-04
Importprisene 100 2019-04
MatInflasjon 1.4 2019-05
KPI Housing Utilities 88.5 2019-05
Kpi Transport 100 2019-05
produsentprisene endring 0.4 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.88 2019-05
Internbankrente 2 2019-06
Pengemengde 46622 2019-04
Pengemengden M1 189178 2019-04
Pengemengden M2 622157 2019-04
Pengemengden M3 635112 2019-04
Bankenes balanse 1308748 2019-04
Valutareserver 365356 2019-05
Lån Til Privat Sektor 676262 2019-04
Innskudd Rente 0.2 2019-04
Sentralbankers balanse 412387 2019-03
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3963 2019-05
Nåværende situasjon 20296 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 17.7 2018-12
Eksport 46018 2019-05
Import 42055 2019-05
Utenlandsgjeld 2045992 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.53 2019-04
Kapitalstrømmer 8476 2019-03
Turistankomster 1596487 2019-04
Gullreserver 127 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 33094 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 112 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.4 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 1698 2019-04
Offentlige Utgifter 12423 2019-03
Statens Inntekter 4973 2019-04
Fiscal Utgifter 3276 2019-04
Kreditt-Rating 97.96
Statsgjeld 561896 2019-03
Militære Utgifter 10458 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 17 2019-12
Personalinntekt skattesats 22 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 17 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 20 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2019-03
Produksjon PMI 49.9 2019-05
Industriell Produksjon 0.1 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.4 2019-04
Lagerendringer 2212 2019-03
Konkurser 140 2019-04
Bilregistreringer 9576 2019-05
Ledende økonomisk indeks 109 2019-03
Internett-hastighet 20346 2017-03
IP-adresser 1595352 2017-03
Konkurranseevne Index 83.48 2018-12
Konkurranseevne Rank 2 2018-12
Sammensatt Pmi 52.1 2019-05
Korrupsjon Index 85 2018-12
Korrupsjon Rank 3 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 2 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-04
Butikkhandel (Årlig) -1.8 2019-04
Forbruk 43858 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 605674 2019-04
Bankenes Utlånsrente 5.25 2019-05
Bensinpriser 1.65 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 54.7 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 149 2019-03
Hjem Eierskap Rate 91 2018-12
Nyboligsalg 735 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Singapore - Økonomiske indikatorer.