Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 404.52 392 385 378 371 357
10-årig statsobligasjon 0.21 0.19 0.2 0.22 0.25 0.3

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 0.40 1.2 1.8 1.2 1.2 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 5.7 5.3 5 5.5 5.5
Arbeidsledighet 6.80 7 6.8 6.6 6.5 5.7
Inflasjon 5.80 5.5 4.8 4.4 4 2.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.6 0.6 0.6 -0.1 0
Rentesats 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Handelsbalanse -23.00 -150 -150 -150 -150 -150
Nåværende situasjon -117.10 -590 -590 -590 -590 -590
Nåværende situasjon mot BNP -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Regjeringens gjeld mot BNP 60.60 58 58 58 60 60
Offentlige Budsjetter -6.20 -5 -5 -5 -5 -4.2
Forretningstillit -3.30 -9 -0.5 -0.5 0.5 0.5
Forbrukertillit -25.90 -11 -7 -6 -5 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 0.40 1.2 1.8 1.2 1.2 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 5.7 5.3 5 5.5 5.5
BNP 104.57 104 104 104 107 107
Bnp Faste Priser 23.08 23.22 21.15 23.16 24.24 24.5
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4.52 5.08 3.52 4.34 4.75 5.36
Bnp Per Innbygger 17251.65 20500 20500 20500 21100 21100
Bnp Per Innbygger Ppp 30330.04 32800 32800 32800 33300 33300
Bnp Fra Landbruk 0.58 0.39 0.38 0.43 0.61 0.42
Bnp Fra Construction 1261.00 1640 531 1149 1324 1730
Bnp Fra Manufacturing 4079.00 4395 4802 4791 4283 4636
Bnp Fra Forvaltningsloven 3.21 3.28 3 3.05 3.37 3.46
Bnp Fra Tjenester 4432.00 3241 3531 4117 4654 3420

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 6.80 7 6.8 6.6 6.5 5.7
Lønnskostnader 123.50 140 140 135 127 145
Lønn 1595.00 1272 1308 1289 1643 1692
Lønninger innen produksjon 1582.00 1245 1292 1271 1629 1678
Minstelønn 623.00 670 670 670 670 740
Befolkning 5.46 5.48 5.48 5.48 5.49 5.49
Pensjonsalder Kvinner 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Pensjonsalder Menn 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Lønnsveksten 2.50 3.2 3 3 3 3

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 5.80 5.5 4.8 4.4 4 2.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.6 0.6 0.6 -0.1 0
Konsumprisindeksen Kpi 187.30 189 191 193 195 199
Harmoniserte Konsumprisindeks 114.15 116 117 118 119 122
Kjerne Konsumprisindeks 135.60 134 135 136 138 139
KjerneInflasjon 6.40 4 2.7 1.6 1.4 1
Produsentpriser 122.30 120 121 122 122 121
produsentprisene endring 13.90 11.2 9.4 3.5 1.6 1.6
KPI Housing Utilities 266.80 266 271 274 277 284
Kpi Transport 141.00 142 143 144 143 143
MatInflasjon 5.80 0.9 0.9 0.9 1.4 1.4

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -23.00 -150 -150 -150 -150 -150
Nåværende situasjon -117.10 -590 -590 -590 -590 -590
Nåværende situasjon mot BNP -0.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Import 8416.00 6250 6250 6250 6250 6250
Eksport 8393.00 6100 6100 6100 6100 6100

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 60.60 58 58 58 60 60
Offentlige Budsjetter -6.20 -5 -5 -5 -5 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -7014.10 -913 -913 -913 -913 -913
Offentlige Utgifter 3.85 5.01 3.79 4.26 4.04 5.29
Statens Utgifter Til Bnp 48.00 46.3 46.3 46.3 43.2 43.2

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 21.00 21 21 21 21 21
Personalinntekt skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit -3.30 -9 -0.5 -0.5 0.5 0.5
Industriell Produksjon 4.30 5.5 5.5 5.5 2.2 2.2

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit -25.90 -11 -7 -6 -5 -2
Butikkhandel (Månedlig) -0.70 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 3.90 2.5 2.3 2.3 2.7 2.7
Forbruk 12.83 12.79 11.95 12.98 13.48 13.5
Disponibel personlig inntekt 14938.00 16670 14626 15736 15685 17587
Konsumerkreditt 5717.00 6177 6068 6022 6031 6363
Bankenes Utlånsrente 2.24 2.24 2.24 2.34 2.49 2.74
Bensinpriser 1.70 1.62 1.53 1.46 1.38 1.31

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konstruksjonsflyt ut 1.00 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9


Slovakia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.