Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 332 2020-08
10-årig statsobligasjon -0.1 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.1 2020-06
Arbeidsledighet 7.4 2020-06
Inflasjon 1.7 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 710 2020-06
Nåværende situasjon -101 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Forretningstillit -5 2020-07
Forbrukertillit -34.4 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2020-06
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Coronavirus tilfeller 2690 2020-08
Coronavirus dødsfall 31 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1939 2020-08
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.1 2020-06
BNP 105 2019-12
Bnp Faste Priser 19.83 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3.68 2020-03
Bnp Per Innbygger 21039 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32793 2019-12
Bnp Fra Landbruk 0.48 2020-03
Bnp Fra Construction 583 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 4414 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.85 2020-03
Bnp Fra Tjenester 3324 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2020-06
Sysselsatte 2552 2020-03
Arbeidsledige 203586 2020-06
Yrkesdeltakelse 94 2020-03
Langtids arbeidsledighet 3.5 2020-03
Arbeidsledighet for unge 18.1 2020-06
Lønnskostnader 135 2020-03
Produktivitet 106 2020-03
Lønn 1231 2020-05
Minstelønn 520 2019-12
Lønninger innen produksjon 1209 2020-05
Befolkning 5.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate -0.5 2020-03
Sysselsetting 68 2020-03
Full Jobb 2342 2020-03
Deltid Sysselsettingen 112 2020-03
Lønnsveksten 3.3 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 177 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 127 2020-06
KjerneInflasjon 1.8 2020-07
Bnp-Deflatoren 108 2020-03
Produsentpriser 110 2020-06
Eksportpriser 98.5 2020-04
Importprisene 98.6 2020-04
KPI Housing Utilities 256 2020-07
Kpi Transport 124 2020-07
MatInflasjon 2.1 2020-07
produsentprisene endring -0.5 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Pengemengde 13.77 2020-06
Pengemengden M1 60.4 2020-06
Pengemengden M2 72.3 2020-06
Pengemengden M3 72.2 2020-06
Bankenes balanse 87990 2020-05
Valutareserver 7693 2020-06
Lån Til Privat Sektor 20770 2020-06
Sentralbankers balanse 56851 2020-06
Privat gjeld til BNP 136 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 710 2020-06
Nåværende situasjon -101 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Eksport 6396 2020-06
Import 5686 2020-06
Utenlandsgjeld 106 2020-03
Kjøpsbetingelser 99.91 2020-04
Kapitalstrømmer -362 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer 271 2020-05
Gullreserver 31.7 2020-03
Råoljeproduksjon 0.2 2020-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2018-12
Våpen Salg 12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi 76.7 2020-07
Offentlige Utgifter 3.6 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.8 2019-12
Statens Inntekter 7388 2020-07
Statsgjeld 44316 2020-03
Fiscal Utgifter 11221 2020-07
Asylsøknader 10 2020-05
Kreditt-Rating 76 2020-08
Militære Utgifter 1186 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5 2020-07
Industriell Produksjon -8.5 2020-06
Industriproduksjonen -47.4 2020-04
Kapasitetsutnyttelsen 78.3 2020-09
Bilregistreringer 7502 2020-06
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.41 2020-03
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2019-12
Korrupsjon Rank 59 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2090 2020-05
Fabrikkordre -41.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 21.7 2020-06
Gruvedrift Produksjon -9 2020-05
Nye ordere 2887 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -34.4 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 4.6 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -1.6 2020-06
Forbruk 11.9 2020-03
Disponibel personlig inntekt 13456 2020-03
Privat sparing 758 2020-03
Bankenes Utlånsrente 2.55 2020-06
Konsumerkreditt 6296 2020-06
Økonomisk optimismeindeks 74.5 2020-07
Bensinpriser 1.37 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 68.69 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -17.3 2020-06
Boligpriser 143 2020-03
Hjem Eierskap Rate 91.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2690 2020-08
Coronavirus dødsfall 31 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 1939 2020-08
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12
ICU-senger 491 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.