Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 340 2019-02
10-årig statsobligasjon 0.82 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
Arbeidsledighet 5.3 2019-01
Inflasjon 2.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -129 2018-12
Nåværende situasjon -443 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 2017-12
Forretningstillit -2 2019-01
Forbrukertillit -7.9 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2018-12
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
BNP 95.77 2017-12
Bnp Faste Priser 22.33 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4.82 2018-09
Bnp Per Innbygger 19897 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30155 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1.1 2018-09
Bnp Fra Construction 2101 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 4970 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.5 2018-09
Bnp Fra Tjenester 3903 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.3 2019-01
Sysselsatte 2579 2018-09
Arbeidsledige 138198 2018-12
Yrkesdeltakelse 93.6 2018-09
Langtids arbeidsledighet 3.9 2018-09
Arbeidsledighet for unge 13.8 2018-12
Lønnskostnader 106 2018-09
Produktivitet 131 2018-09
Lønn 1162 2018-12
Minstelønn 480 2018-12
Lønninger innen produksjon 1144 2018-12
Befolkning 5.44 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2018-06
Sysselsetting 67.9 2018-09
Full Jobb 2425 2018-09
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 122 2018-09
Lønnsveksten 3.3 2018-09
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 171 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 123 2019-01
KjerneInflasjon 1.9 2019-01
Bnp-Deflatoren 107 2018-09
Produsentpriser 107 2018-12
Eksportpriser 100 2018-10
Importprisene 101 2018-10
KPI Housing Utilities 247 2019-01
Kpi Transport 124 2019-01
MatInflasjon 1.6 2019-01
produsentprisene endring 4.3 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Pengemengde 11.75 2018-12
Pengemengden M1 51.5 2018-12
Pengemengden M2 63.8 2018-12
Pengemengden M3 63.9 2018-12
Bankenes balanse 80326 2018-09
Valutareserver 4938 2019-01
Lån Til Privat Sektor 19478 2018-12
Sentralbankers balanse 45524 2018-12
Privat gjeld til BNP 137 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -129 2018-12
Nåværende situasjon -443 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -2 2017-12
Eksport 5840 2018-12
Import 5970 2018-12
Utenlandsgjeld 103 2018-09
Kjøpsbetingelser 99.34 2018-10
Kapitalstrømmer 790 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1542 2018-12
Gullreserver 31.7 2019-03
Råoljeproduksjon 0.2 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Våpen Salg 22 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 50.9 2017-12
Offentlige Budsjetter -1 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 134 2019-01
Offentlige Utgifter 3.67 2018-09
Statens Utgifter Til Bnp 40.4 2017-12
Statens Inntekter 1069 2019-01
Statsgjeld 513 2018-09
Fiscal Utgifter 935 2019-01
Asylsøknader 5 2018-06
Kreditt-Rating 79.63
Militære Utgifter 1098 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2 2019-01
Industriell Produksjon 3.1 2018-12
Industriproduksjonen 4.1 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 88.2 2019-03
Bilregistreringer 7230 2019-01
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 1.51 2018-09
Konkurranseevne Index 66.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 41 2018-12
Korrupsjon Index 50 2018-12
Korrupsjon Rank 57 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2124 2018-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2018-12
Gruvedrift Produksjon -3.9 2018-12
Nye ordere 3996 2018-12
Stål~~pos=trunc 455 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.9 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 0.6 2018-12
Forbruk 10.89 2018-09
Disponibel personlig inntekt 13048 2018-09
Privat sparing 1037 2018-09
Bankenes Utlånsrente 2.52 2018-12
Konsumerkreditt 6665 2018-12
Økonomisk optimismeindeks 97.1 2019-01
Bensinpriser 1.43 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 67.89 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.9 2018-12
Boligpriser 121 2018-09
Hjem Eierskap Rate 90.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.