Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-10
Aksjemarkedet 344 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.03 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
Arbeidsledighet 5 2019-09
Inflasjon 2.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -212 2019-08
Nåværende situasjon -490 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit 1 2019-09
Forbrukertillit -7.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
BNP 106 2018-12
Bnp Faste Priser 21.79 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4.78 2019-06
Bnp Per Innbygger 20670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31326 2018-12
Bnp Fra Landbruk 0.66 2019-06
Bnp Fra Construction 1415 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 5524 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.55 2019-06
Bnp Fra Tjenester 3736 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2019-09
Sysselsatte 2570 2019-06
Arbeidsledige 138893 2019-09
Yrkesdeltakelse 94.3 2019-06
Langtids arbeidsledighet 3.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 15.1 2019-08
Lønnskostnader 120 2019-06
Produktivitet 120 2019-06
Lønn 1123 2019-08
Minstelønn 520 2019-06
Lønninger innen produksjon 1109 2019-08
Befolkning 5.45 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Sysselsetting 68.1 2019-06
Full Jobb 2420 2019-06
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 111 2019-06
Lønnsveksten 7 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 174 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 125 2019-08
KjerneInflasjon 2.6 2019-09
Bnp-Deflatoren 109 2019-06
Produsentpriser 110 2019-08
Eksportpriser 99.1 2019-06
Importprisene 99.1 2019-06
KPI Housing Utilities 250 2019-09
Kpi Transport 132 2019-09
MatInflasjon 4.9 2019-09
produsentprisene endring 2 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Pengemengde 12.64 2019-08
Pengemengden M1 54.2 2019-08
Pengemengden M2 67.1 2019-08
Pengemengden M3 67.1 2019-08
Bankenes balanse 84510 2019-07
Valutareserver 6558 2019-09
Lån Til Privat Sektor 20237 2019-08
Sentralbankers balanse 45153 2019-08
Privat gjeld til BNP 137 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -212 2019-08
Nåværende situasjon -490 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Eksport 5891 2019-08
Import 6203 2019-08
Utenlandsgjeld 103 2019-06
Kjøpsbetingelser 99.97 2019-06
Kapitalstrømmer -659 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer -217 2019-07
Gullreserver 31.69 2019-09
Råoljeproduksjon 0.2 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Våpen Salg 12 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1841 2019-09
Offentlige Utgifter 3.81 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 40.6 2018-12
Statens Inntekter 10456 2019-09
Statsgjeld 42946 2019-06
Fiscal Utgifter 12296 2019-09
Asylsøknader 30 2019-07
Kreditt-Rating 79.63
Militære Utgifter 1186 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2019-09
Industriell Produksjon -8.1 2019-08
Industriproduksjonen -9.5 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 89.4 2019-09
Bilregistreringer 4849 2019-09
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.99 2019-06
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2018-12
Korrupsjon Rank 57 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2090 2019-07
Fabrikkordre -6.1 2019-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-07
Gruvedrift Produksjon 5 2019-08
Nye ordere 4110 2019-08
Stål~~pos=trunc 430 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.6 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) -2.9 2019-08
Forbruk 10.82 2019-06
Disponibel personlig inntekt 13409 2019-06
Privat sparing 1218 2019-06
Bankenes Utlånsrente 2.85 2019-08
Konsumerkreditt 6649 2019-08
Økonomisk optimismeindeks 97.9 2019-09
Bensinpriser 1.45 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 67.89 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.9 2019-08
Boligpriser 131 2019-06
Hjem Eierskap Rate 90.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.