Markeder Siste Referanse
Valuta 1.16 2021-10
Aksjemarkedet 387 2021-10
10-årig statsobligasjon -0.01 2021-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 9.6 2021-06
Arbeidsledighet 7.37 2021-08
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 87.03 2021-10
Inflasjon 4.6 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-09
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 4752324 2021-10
Rentesats 0 2021-09
Handelsbalanse -146 2021-08
Nåværende situasjon -292 2021-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.6 2020-12
Offentlige Budsjetter -6.2 2020-12
Forretningstillit 0.7 2021-09
Forbrukertillit -20.2 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2021-08
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 25 2021-12
Coronavirus tilfeller 433709 2021-10
Coronavirus dødsfall 12816 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 255972 2021-10
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 2 2021-06
Bnp Årlig Vekstrate 9.6 2021-06
BNP 105 2020-12
Bnp Faste Priser 21.9 2021-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4.08 2021-06
Bnp Per Innbygger 20008 2020-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30330 2020-12
Bnp Fra Landbruk 0.5 2021-06
Bnp Fra Construction 1156 2021-06
Bnp Fra Manufacturing 4267 2021-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.87 2021-06
Bnp Fra Tjenester 4489 2021-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.37 2021-08
Sysselsatte 2535 2021-06
Arbeidsledige 199528 2021-08
Yrkesdeltakelse 93.1 2021-06
Langtids arbeidsledighet 3.3 2021-03
Arbeidsledighet for unge 17.2 2021-08
Lønnskostnader 131 2021-06
Produktivitet 115 2021-06
Lønn 1231 2021-08
Minstelønn 623 2021-09
Lønninger innen produksjon 1216 2021-08
Befolkning 5.46 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 62.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.1 2021-03
Sysselsetting 67.9 2021-03
Full Jobb 2422 2021-06
Deltid Sysselsettingen 76.7 2021-06
Lønnsveksten 8.1 2021-06

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 87.03 2021-10
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 4752324 2021-10
Coronavirus tilfeller 433709 2021-10
Coronavirus dødsfall 12816 2021-10
Coronavirus gjenopprettet 255972 2021-10
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12
ICU-senger 491 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.6 2021-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2021-09
Konsumprisindeksen Kpi 185 2021-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 112 2021-08
Kjerne Konsumprisindeks 134 2021-09
KjerneInflasjon 4.9 2021-09
Bnp-Deflatoren 109 2021-06
Produsentpriser 116 2021-08
Eksportpriser 101 2021-06
Importprisene 102 2021-06
KPI Housing Utilities 263 2021-09
Kpi Transport 138 2021-09
MatInflasjon 4.09 2021-09
produsentprisene endring 9 2021-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-09
Pengemengde 15.17 2021-08
Pengemengden M1 69.6 2021-08
Pengemengden M2 78.5 2021-08
Pengemengden M3 78.3 2021-08
Bankenes balanse 102330 2021-07
Valutareserver 8437 2021-09
Lån Til Privat Sektor 21554 2021-08
Sentralbankers balanse 66006 2021-08
Privat gjeld til BNP 142 2020-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -146 2021-08
Nåværende situasjon -292 2021-07
Nåværende situasjon mot BNP -0.4 2020-12
Eksport 6359 2021-08
Import 6505 2021-08
Utenlandsgjeld 111 2021-06
Kjøpsbetingelser 99.08 2021-06
Kapitalstrømmer -1313 2021-07
Utenlandske Direkte Investeringer 93.4 2021-07
Gullreserver 31.69 2021-06
Råoljeproduksjon 0 2021-05
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2019-12
Våpen Salg 1 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.6 2020-12
Offentlige Budsjetter -6.2 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi -105 2021-09
Offentlige Utgifter 4.05 2021-06
Statens Utgifter Til Bnp 48 2020-12
Statens Inntekter 11559 2021-09
Statsgjeld 56005 2021-06
Fiscal Utgifter 15618 2021-09
Asylsøknader 15 2021-02
Kreditt-Rating 76 2021-10
Militære Utgifter 1778 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2021-12
Personalinntekt skattesats 25 2021-12
Salgsskatt 20 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0.7 2021-09
Industriell Produksjon 0.8 2021-08
Industriproduksjonen -0.5 2021-08
Kapasitetsutnyttelsen 82.7 2021-09
Bilregistreringer 5797 2021-09
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.6 2021-06
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 49 2020-12
Korrupsjon Rank 60 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2444 2021-07
Fabrikkordre 10.9 2021-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.8 2021-08
Gruvedrift Produksjon -9.2 2021-08
Nye ordere 3943 2021-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -20.2 2021-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2021-08
Butikkhandel (Årlig) 2.2 2021-08
Forbruk 12.35 2021-06
Disponibel personlig inntekt 14944 2021-06
Privat sparing 1494 2021-06
Bankenes Utlånsrente 2.38 2021-08
Konsumerkreditt 5767 2021-08
Økonomisk optimismeindeks 100 2021-09
Bensinpriser 1.66 2021-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.39 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.2 2021-08
Boligpriser 151 2021-06
Hjem Eierskap Rate 90.9 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.