Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 350 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.43 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.4 2020-09
Arbeidsledighet 7.6 2020-12
Inflasjon 1.6 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-12
Rentesats 0 2021-01
Handelsbalanse 223 2020-11
Nåværende situasjon -106 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Forretningstillit -4.3 2021-01
Forbrukertillit -36.9 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -2 2020-11
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Coronavirus tilfeller 241392 2021-01
Coronavirus dødsfall 4361 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 202148 2021-01
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 11.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.4 2020-09
BNP 105 2019-12
Bnp Faste Priser 22.65 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4.54 2020-09
Bnp Per Innbygger 21039 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32793 2019-12
Bnp Fra Landbruk 0.95 2020-09
Bnp Fra Construction 1445 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 3878 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 3.11 2020-09
Bnp Fra Tjenester 3945 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.6 2020-12
Sysselsatte 2529 2020-09
Arbeidsledige 207184 2020-12
Yrkesdeltakelse 92.8 2020-09
Langtids arbeidsledighet 2.9 2020-09
Arbeidsledighet for unge 20.4 2020-11
Lønnskostnader 117 2020-09
Produktivitet 112 2020-09
Lønn 1494 2020-11
Minstelønn 580 2020-09
Lønninger innen produksjon 1481 2020-11
Befolkning 5.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 62.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.1 2020-06
Sysselsetting 67.5 2020-09
Full Jobb 2378 2020-09
Deltid Sysselsettingen 111 2020-09
Lønnsveksten 2.7 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.6 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 177 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 109 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 128 2020-12
KjerneInflasjon 1.5 2020-12
Bnp-Deflatoren 108 2020-09
Produsentpriser 106 2020-11
Eksportpriser 99.7 2020-10
Importprisene 100 2020-10
KPI Housing Utilities 256 2020-12
Kpi Transport 125 2020-12
MatInflasjon 0.6 2020-12
produsentprisene endring -0.1 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-01
Pengemengde 14.21 2020-11
Pengemengden M1 63.9 2020-11
Pengemengden M2 74.6 2020-11
Pengemengden M3 74.5 2020-11
Bankenes balanse 93038 2020-10
Valutareserver 7623 2020-12
Lån Til Privat Sektor 21193 2020-11
Sentralbankers balanse 56115 2020-11
Privat gjeld til BNP 136 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 223 2020-11
Nåværende situasjon -106 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Eksport 7530 2020-11
Import 7307 2020-11
Utenlandsgjeld 111 2020-09
Kjøpsbetingelser 99.34 2020-10
Kapitalstrømmer 753 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 266 2020-11
Gullreserver 31.69 2020-09
Råoljeproduksjon 0.2 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0.03 2019-12
Våpen Salg 12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2522 2020-12
Offentlige Utgifter 3.85 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.8 2019-12
Statens Inntekter 15751 2020-12
Statsgjeld 53268 2020-09
Fiscal Utgifter 23509 2020-12
Asylsøknader 30 2020-08
Kreditt-Rating 76 2021-01
Militære Utgifter 1186 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.3 2021-01
Industriell Produksjon 2.2 2020-11
Industriproduksjonen -4.7 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 79.7 2020-12
Bilregistreringer 7083 2020-12
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.14 2020-09
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2019-12
Korrupsjon Rank 59 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2355 2020-10
Fabrikkordre 4.8 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.1 2020-11
Gruvedrift Produksjon 5.5 2020-11
Nye ordere 5044 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -36.9 2021-01
Butikkhandel (Månedlig) -2 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2020-11
Forbruk 12.47 2020-09
Disponibel personlig inntekt 14712 2020-09
Privat sparing 1490 2020-09
Bankenes Utlånsrente 2.3 2020-11
Konsumerkreditt 6111 2020-11
Økonomisk optimismeindeks 85.9 2020-12
Bensinpriser 1.46 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.64 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -9 2020-11
Boligpriser 146 2020-09
Hjem Eierskap Rate 91.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 241392 2021-01
Coronavirus dødsfall 4361 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 202148 2021-01
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12
ICU-senger 491 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.