Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 345 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.32 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-03
Arbeidsledighet 4.9 2019-04
Inflasjon 2.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -68.1 2019-04
Nåværende situasjon -43.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3.7 2019-05
Forbrukertillit -6.6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-04
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.9 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-03
BNP 95.77 2017-12
Bnp Faste Priser 20.07 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3.91 2019-03
Bnp Per Innbygger 19897 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 30155 2017-12
Bnp Fra Landbruk 0.54 2019-03
Bnp Fra Construction 887 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 5264 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.42 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3382 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2019-04
Sysselsatte 2588 2019-03
Arbeidsledige 134790 2019-04
Yrkesdeltakelse 94.2 2019-03
Langtids arbeidsledighet 3.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 12 2019-04
Lønnskostnader 120 2019-03
Produktivitet 112 2019-03
Lønn 1187 2019-04
Minstelønn 520 2019-06
Lønninger innen produksjon 1163 2019-04
Befolkning 5.44 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 68.2 2018-12
Full Jobb 2446 2018-12
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 110 2018-12
Lønnsveksten 4.6 2019-03
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 174 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 125 2019-05
KjerneInflasjon 2.3 2019-05
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 110 2019-04
Eksportpriser 99.8 2019-02
Importprisene 99.8 2019-02
KPI Housing Utilities 249 2019-05
Kpi Transport 130 2019-05
MatInflasjon 3.9 2019-05
produsentprisene endring 3.3 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Pengemengde 12.4 2019-04
Pengemengden M1 52.5 2019-04
Pengemengden M2 65.2 2019-04
Pengemengden M3 65.2 2019-04
Bankenes balanse 81881 2019-01
Valutareserver 5545 2019-05
Lån Til Privat Sektor 19919 2019-04
Sentralbankers balanse 42938 2019-04
Privat gjeld til BNP 137 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -68.1 2019-04
Nåværende situasjon -43.7 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Eksport 6545 2019-04
Import 6613 2019-04
Utenlandsgjeld 102 2018-12
Kjøpsbetingelser 99.93 2019-02
Kapitalstrømmer 31.4 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 493 2019-02
Gullreserver 31.7 2019-06
Råoljeproduksjon 0.2 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Våpen Salg 12 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1524 2019-05
Offentlige Utgifter 3.47 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 40.6 2018-12
Statens Inntekter 5426 2019-05
Statsgjeld 43067 2019-03
Fiscal Utgifter 6950 2019-05
Asylsøknader 15 2019-02
Kreditt-Rating 79.63
Militære Utgifter 1186 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.7 2019-05
Industriell Produksjon 6.3 2019-04
Industriproduksjonen 6.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 89.1 2019-06
Bilregistreringer 8894 2019-04
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.3 2019-03
Konkurranseevne Index 66.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 41 2018-12
Korrupsjon Index 50 2018-12
Korrupsjon Rank 57 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2638 2019-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-04
Gruvedrift Produksjon -0.1 2019-04
Nye ordere 4557 2019-04
Stål~~pos=trunc 430 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6.6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.4 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.8 2019-04
Forbruk 10.51 2019-03
Disponibel personlig inntekt 12349 2019-03
Privat sparing 533 2019-03
Bankenes Utlånsrente 2.99 2019-04
Konsumerkreditt 6641 2019-04
Økonomisk optimismeindeks 95.1 2019-05
Bensinpriser 1.56 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 67.89 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.5 2019-04
Boligpriser 124 2018-12
Hjem Eierskap Rate 90.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.