Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2020-10
Aksjemarkedet 351 2020-10
10-årig statsobligasjon -0.3 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.1 2020-06
Arbeidsledighet 7.4 2020-09
Inflasjon 1.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 335 2020-08
Nåværende situasjon -93.2 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Forretningstillit -9 2020-09
Forbrukertillit -31 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-08
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Coronavirus tilfeller 35330 2020-10
Coronavirus dødsfall 159 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 8859 2020-10
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -8.3 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -12.1 2020-06
BNP 105 2019-12
Bnp Faste Priser 19.73 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3.9 2020-06
Bnp Per Innbygger 21039 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32793 2019-12
Bnp Fra Landbruk 0.55 2020-06
Bnp Fra Construction 1064 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 3538 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.76 2020-06
Bnp Fra Tjenester 3259 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2020-09
Sysselsatte 2504 2020-06
Arbeidsledige 203649 2020-09
Yrkesdeltakelse 93.4 2020-06
Langtids arbeidsledighet 3.5 2020-03
Arbeidsledighet for unge 19.4 2020-08
Lønnskostnader 131 2020-06
Produktivitet 114 2020-06
Lønn 1121 2020-08
Minstelønn 580 2020-09
Lønninger innen produksjon 1103 2020-08
Befolkning 5.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.67 2020-12
Pensjonsalder Menn 62.67 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1.1 2020-06
Sysselsetting 66.8 2020-06
Full Jobb 2292 2020-06
Deltid Sysselsettingen 118 2020-06
Lønnsveksten 3 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 177 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 127 2020-09
KjerneInflasjon 1.2 2020-09
Bnp-Deflatoren 107 2020-06
Produsentpriser 106 2020-08
Eksportpriser 101 2020-07
Importprisene 100 2020-07
KPI Housing Utilities 256 2020-09
Kpi Transport 124 2020-09
MatInflasjon 0.1 2020-09
produsentprisene endring 0.1 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Pengemengde 14 2020-08
Pengemengden M1 61.9 2020-08
Pengemengden M2 72.7 2020-08
Pengemengden M3 72.6 2020-08
Bankenes balanse 91455 2020-08
Valutareserver 8080 2020-09
Lån Til Privat Sektor 21161 2020-08
Sentralbankers balanse 54109 2020-08
Privat gjeld til BNP 136 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 335 2020-08
Nåværende situasjon -93.2 2020-08
Nåværende situasjon mot BNP -2.9 2019-12
Eksport 6208 2020-08
Import 5872 2020-08
Utenlandsgjeld 113 2020-06
Kjøpsbetingelser 101 2020-07
Kapitalstrømmer -282 2020-08
Utenlandske Direkte Investeringer 57.8 2020-07
Gullreserver 31.7 2020-06
Råoljeproduksjon 0.2 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2018-12
Våpen Salg 12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.3 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -679 2020-09
Offentlige Utgifter 3.5 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.8 2019-12
Statens Inntekter 9913 2020-09
Statsgjeld 52698 2020-06
Fiscal Utgifter 14579 2020-09
Asylsøknader 50 2020-07
Kreditt-Rating 76 2020-10
Militære Utgifter 1186 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2020-12
Personalinntekt skattesats 25 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -9 2020-09
Industriell Produksjon -0.8 2020-08
Industriproduksjonen -6.4 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 78.3 2020-09
Bilregistreringer 6350 2020-09
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer -0.25 2020-06
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2019-12
Korrupsjon Rank 59 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2221 2020-07
Fabrikkordre -41.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.5 2020-08
Gruvedrift Produksjon 12.9 2020-08
Nye ordere 4180 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -31 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 4 2020-08
Forbruk 11.69 2020-06
Disponibel personlig inntekt 13838 2020-06
Privat sparing 1441 2020-06
Bankenes Utlånsrente 2.38 2020-08
Konsumerkreditt 6241 2020-08
Økonomisk optimismeindeks 87.7 2020-09
Bensinpriser 1.38 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 68.69 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -19.2 2020-08
Boligpriser 144 2020-06
Hjem Eierskap Rate 91.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 35330 2020-10
Coronavirus dødsfall 159 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 8859 2020-10
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12
ICU-senger 491 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.