Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 343 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.39 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 5 2019-07
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 204 2019-06
Nåværende situasjon -364 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -12.3 2019-07
Forbrukertillit -4.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-06
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 106 2018-12
Bnp Faste Priser 20.07 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3.91 2019-03
Bnp Per Innbygger 20670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31326 2018-12
Bnp Fra Landbruk 0.54 2019-03
Bnp Fra Construction 887 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 5264 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.42 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3382 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5 2019-07
Sysselsatte 2588 2019-03
Arbeidsledige 136626 2019-06
Yrkesdeltakelse 94.2 2019-03
Langtids arbeidsledighet 3.5 2019-03
Arbeidsledighet for unge 12.3 2019-06
Lønnskostnader 120 2019-03
Produktivitet 112 2019-03
Lønn 1125 2019-06
Minstelønn 520 2019-06
Lønninger innen produksjon 1111 2019-06
Befolkning 5.45 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-03
Sysselsetting 68.6 2019-03
Full Jobb 2442 2019-03
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 108 2019-03
Lønnsveksten 4.6 2019-03
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 174 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 125 2019-07
KjerneInflasjon 2.5 2019-07
Bnp-Deflatoren 109 2019-03
Produsentpriser 110 2019-06
Eksportpriser 100 2019-05
Importprisene 100 2019-05
KPI Housing Utilities 248 2019-07
Kpi Transport 129 2019-07
MatInflasjon 4.7 2019-07
produsentprisene endring 4.2 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Pengemengde 12.55 2019-06
Pengemengden M1 53.3 2019-06
Pengemengden M2 66.2 2019-06
Pengemengden M3 66.2 2019-06
Bankenes balanse 81881 2019-01
Valutareserver 6128 2019-07
Lån Til Privat Sektor 19910 2019-06
Sentralbankers balanse 44682 2019-06
Privat gjeld til BNP 137 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 204 2019-06
Nåværende situasjon -364 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Eksport 6488 2019-06
Import 6284 2019-06
Utenlandsgjeld 100 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-05
Kapitalstrømmer 852 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 330 2019-06
Gullreserver 31.7 2019-06
Råoljeproduksjon 0.2 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.12 2017-12
Våpen Salg 12 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -1427 2019-07
Offentlige Utgifter 3.47 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 40.6 2018-12
Statens Inntekter 8144 2019-07
Statsgjeld 43067 2019-03
Fiscal Utgifter 9571 2019-07
Asylsøknader 20 2019-05
Kreditt-Rating 79.63
Militære Utgifter 1186 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -12.3 2019-07
Industriell Produksjon -2.1 2019-06
Industriproduksjonen 2.7 2019-05
Kapasitetsutnyttelsen 89.4 2019-09
Bilregistreringer 9396 2019-06
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 0.3 2019-03
Konkurranseevne Index 66.84 2018-12
Konkurranseevne Rank 41 2018-12
Korrupsjon Index 50 2018-12
Korrupsjon Rank 57 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 42 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2432 2019-05
Fabrikkordre -8.7 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2019-06
Gruvedrift Produksjon 10.9 2019-06
Nye ordere 4289 2019-06
Stål~~pos=trunc 430 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -4.1 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.6 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -0.4 2019-06
Forbruk 10.51 2019-03
Disponibel personlig inntekt 12349 2019-03
Privat sparing 533 2019-03
Bankenes Utlånsrente 2.75 2019-06
Konsumerkreditt 6634 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 95.1 2019-07
Bensinpriser 1.51 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 67.89 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3.7 2019-06
Boligpriser 126 2019-03
Hjem Eierskap Rate 90.1 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.