Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 320 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.49 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
Arbeidsledighet 5.1 2020-02
Inflasjon 3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 73 2020-02
Nåværende situasjon -279 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -3 2020-03
Forbrukertillit -7.8 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-02
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Coronavirus tilfeller 701 2020-04
Coronavirus dødsfall 2 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 16 2020-04
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
BNP 111 2019-12
Bnp Faste Priser 23.02 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5.84 2019-12
Bnp Per Innbygger 20670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31326 2018-12
Bnp Fra Landbruk 0.43 2019-12
Bnp Fra Construction 1916 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 4429 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 3.02 2019-12
Bnp Fra Tjenester 3471 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2020-02
Sysselsatte 2591 2019-12
Arbeidsledige 138943 2020-02
Yrkesdeltakelse 94.4 2019-12
Langtids arbeidsledighet 3.3 2019-09
Arbeidsledighet for unge 15.7 2020-02
Lønnskostnader 114 2019-09
Produktivitet 108 2019-12
Lønn 1171 2020-01
Minstelønn 520 2019-12
Lønninger innen produksjon 1154 2020-01
Befolkning 5.46 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 68.5 2019-09
Full Jobb 2427 2019-09
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 118 2019-09
Lønnsveksten 6.9 2019-12
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 176 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 108 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 127 2020-02
KjerneInflasjon 3.2 2020-02
Bnp-Deflatoren 105 2019-12
Produsentpriser 113 2020-02
Eksportpriser 100 2019-11
Importprisene 101 2019-11
KPI Housing Utilities 255 2020-02
Kpi Transport 129 2020-02
MatInflasjon 4.6 2020-02
produsentprisene endring 2.4 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Pengemengde 12.87 2020-02
Pengemengden M1 57.7 2020-02
Pengemengden M2 69.6 2020-02
Pengemengden M3 69.6 2020-02
Bankenes balanse 86634 2019-11
Valutareserver 6901 2020-02
Lån Til Privat Sektor 20462 2020-02
Sentralbankers balanse 47708 2020-02
Privat gjeld til BNP 136 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 73 2020-02
Nåværende situasjon -279 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Eksport 6601 2020-02
Import 6528 2020-02
Utenlandsgjeld 105 2019-12
Kjøpsbetingelser 99.18 2019-11
Kapitalstrømmer -75.02 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 209 2020-01
Gullreserver 31.69 2019-12
Råoljeproduksjon 0.2 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2018-12
Våpen Salg 12 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -824 2020-03
Offentlige Utgifter 4.68 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 40.6 2018-12
Statens Inntekter 3207 2020-03
Statsgjeld 43184 2019-12
Fiscal Utgifter 4753 2020-03
Asylsøknader 15 2019-12
Kreditt-Rating 78 2020-04
Militære Utgifter 1186 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3 2020-03
Industriell Produksjon -1.5 2020-02
Industriproduksjonen -3 2020-02
Kapasitetsutnyttelsen 82.2 2020-03
Bilregistreringer 7220 2020-02
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer -0.88 2019-12
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2019-12
Korrupsjon Rank 59 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2564 2020-01
Fabrikkordre -9.4 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.5 2020-01
Gruvedrift Produksjon 17.9 2020-02
Nye ordere 4586 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -7.8 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 3.9 2020-02
Forbruk 12.6 2019-12
Disponibel personlig inntekt 14170 2019-09
Privat sparing 1399 2019-09
Bankenes Utlånsrente 2.82 2020-02
Konsumerkreditt 6582 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 97.9 2020-03
Bensinpriser 1.28 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.26 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 7.6 2020-02
Boligpriser 135 2019-09
Hjem Eierskap Rate 91.3 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 701 2020-04
Coronavirus dødsfall 2 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 16 2020-04
Sykehussenger 5.82 2017-12
sykehus 24.08 2017-12
Medisinske leger 3.42 2017-12
sykepleiere 5.65 2017-12
ICU Beds 491 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.