Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 348 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.08 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
Arbeidsledighet 4.92 2019-12
Inflasjon 3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 158 2019-11
Nåværende situasjon -92 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Forretningstillit -6 2019-12
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.3 2019-09
BNP 106 2018-12
Bnp Faste Priser 23.22 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 5.05 2019-09
Bnp Per Innbygger 20670 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31326 2018-12
Bnp Fra Landbruk 0.93 2019-09
Bnp Fra Construction 2069 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 4267 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 2.99 2019-09
Bnp Fra Tjenester 4199 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.92 2019-12
Sysselsatte 2585 2019-09
Arbeidsledige 135517 2019-12
Yrkesdeltakelse 94.1 2019-09
Langtids arbeidsledighet 3.3 2019-09
Arbeidsledighet for unge 16.7 2019-11
Lønnskostnader 114 2019-09
Produktivitet 128 2019-09
Lønn 1371 2019-11
Minstelønn 520 2019-12
Lønninger innen produksjon 1354 2019-11
Befolkning 5.45 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 62.42 2018-12
Pensjonsalder Menn 62.42 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2019-09
Sysselsetting 68.5 2019-09
Full Jobb 2427 2019-09
Levelønn Family 640 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 450 2018-12
Deltid Sysselsettingen 118 2019-09
Lønnsveksten 4.7 2019-09
Lønn Høy Dyktige 1250 2018-12
Lønn Lav Dyktige 678 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 174 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 126 2019-12
KjerneInflasjon 2.3 2019-12
Bnp-Deflatoren 106 2019-09
Produsentpriser 109 2019-11
Eksportpriser 100 2019-10
Importprisene 99.7 2019-10
KPI Housing Utilities 250 2019-12
Kpi Transport 129 2019-12
MatInflasjon 5.2 2019-12
produsentprisene endring 1.1 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Pengemengde 12.76 2019-11
Pengemengden M1 56.5 2019-11
Pengemengden M2 68.8 2019-11
Pengemengden M3 68.7 2019-11
Bankenes balanse 86634 2019-11
Valutareserver 6382 2019-12
Lån Til Privat Sektor 20602 2019-11
Sentralbankers balanse 46634 2019-11
Privat gjeld til BNP 136 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 158 2019-11
Nåværende situasjon -92 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -2.5 2018-12
Eksport 7309 2019-11
Import 7152 2019-11
Utenlandsgjeld 106 2019-09
Kjøpsbetingelser 100 2019-10
Kapitalstrømmer 752 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 381 2019-11
Gullreserver 31.69 2019-12
Råoljeproduksjon 0.2 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.06 2018-12
Våpen Salg 12 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -2185 2019-12
Offentlige Utgifter 3.84 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 40.6 2018-12
Statens Inntekter 15741 2019-12
Statsgjeld 43273 2019-09
Fiscal Utgifter 17925 2019-12
Asylsøknader 30 2019-10
Kreditt-Rating 78 2020-01
Militære Utgifter 1186 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 21 2018-12
Personalinntekt skattesats 25 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 48.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 35.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 13.4 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -6 2019-12
Industriell Produksjon -4.4 2019-11
Industriproduksjonen -5.2 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 84.1 2019-12
Bilregistreringer 7714 2019-12
Internett-hastighet 13037 2017-03
IP-adresser 898295 2017-03
Lagerendringer 1.8 2019-09
Konkurranseevne Index 66.77 2019-12
Konkurranseevne Rank 42 2019-12
Korrupsjon Index 50 2018-12
Korrupsjon Rank 57 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 45 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 2294 2019-10
Fabrikkordre -7.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.4 2019-11
Gruvedrift Produksjon 11.6 2019-11
Nye ordere 4503 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -10.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -4 2019-11
Forbruk 12.29 2019-09
Disponibel personlig inntekt 14170 2019-09
Privat sparing 1399 2019-09
Bankenes Utlånsrente 2.72 2019-11
Konsumerkreditt 6640 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 97.9 2019-12
Bensinpriser 1.46 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 69.26 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -10.5 2019-11
Boligpriser 135 2019-09
Hjem Eierskap Rate 91.3 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovakia - Økonomiske indikatorer.