Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Aksjemarkedet 1168.15 1149 1129 1110 1091 1054
10-årig statsobligasjon 0.10 0 0 0.01 0.01 0.01

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.90 3.4 1 0.9 0.8 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 16.30 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
Arbeidsledighet 7.30 6.8 7 6.9 6.7 6.8
Inflasjon 2.10 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -37.40 -150 -270 -270 -270 -270
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
Forretningstillit 11.00 9 -1 -1 -1 1
Forbrukertillit -20.00 -21 -19 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) -2.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 1.90 3.4 1 0.9 0.8 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 16.30 3.5 5.5 7.5 6.3 3.5
BNP 52.88 51 51 51 51 52.8
Bnp Faste Priser 11003.50 10878 11225 11611 11697 11618
Brutto Nasjonal Produkt 46297.00 54152 49480 48843 49769 50553
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2088.80 2135 2230 2288 2220 2161
Bnp Per Innbygger 25759.22 26000 26000 26000 26000 27000
Bnp Per Innbygger Ppp 36547.74 37500 37500 37500 37500 38800
Bnp Fra Landbruk 229.60 217 259 204 244 233
Bnp Fra Construction 491.20 523 562 479 522 581
Bnp Fra Manufacturing 2423.80 2134 2188 2263 2576 2568
Bnp Fra Forvaltningsloven 1627.30 1630 1683 1730 1730 1753
Bnp Fra Tjenester 2056.10 2107 2041 2019 2186 2146

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 7.30 6.8 7 6.9 6.7 6.8
Lønnskostnader 125.90 117 123 135 129 126
Lønn 1952.00 1843 1916 2059 2000 2121
Lønninger innen produksjon 1831.00 1762 1905 1913 1876 1998
Minstelønn 1024.24 1024 1024 1100 1100 1100
Befolkning 2.10 2.05 2.07 2.07 2.07 2.07
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.10 1.5 1.8 1.7 1.5 2.1
Harmoniserte Konsumprisindeks 107.19 -0.8 110 110 110 110
Konsumprisindeksen Kpi 107.64 107 110 106 109 108
Kjerne Konsumprisindeks 107.65 107 107 107 110 109
KjerneInflasjon 0.90 1.2 1.7 2 2 2.2
Produsentpriser 109.60 110 108 109 112 111
produsentprisene endring 6.20 4.7 3.2 2.5 2 1.9
KPI Housing Utilities 114.88 113 115 113 115 115
Kpi Transport 100.48 93.08 94.01 97.36 99.07 95.99
MatInflasjon -1.10 1.7 2 2 2 3.7

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -37.40 -150 -270 -270 -270 -270
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8
Import 3490.10 2590 2710 2710 2710 2710
Eksport 3452.70 2440 2440 2440 2440 2440

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi -289.00 117 117 117 117 117
Offentlige Utgifter 2052.40 2057 2010 2212 2182 2224
Statens Utgifter Til Bnp 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 11.00 9 -1 -1 -1 1
Industriell Produksjon 8.90 3.1 2.7 2.4 1.6 2.5

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit -20.00 -21 -19 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) -2.60 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 8.40 12 16.5 1.1 2.8 3
Forbruk 5663.30 5859 5756 5833 6020 5677
Konsumerkreditt 2635.00 2871 2889 2869 2812 2956
Bankenes Utlånsrente 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
Bensinpriser 1.49 1.42 1.35 1.28 1.21 1.15


Slovenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.