Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.18
Aksjemarkedet 1141.85 1118 1104 1090 1076 1048
10-årig statsobligasjon 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.40 1.5 3.4 1 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 12.8 3.5 5.5 7.5 3.5
Arbeidsledighet 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
Inflasjon 2.10 1.7 1.5 1.8 1.7 2.1
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -100.00 -150 -150 -90 -90 -90
Nåværende situasjon mot BNP 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
Forretningstillit 12.00 -3 -2 -1 -1 1
Forbrukertillit -18.00 -23 -21 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) -10.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.40 1.5 3.4 1 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 12.8 3.5 5.5 7.5 3.5
BNP 53.74 51 51 51 51 52.8
Bnp Faste Priser 10617.20 10567 10878 10972 11180 11356
Brutto Nasjonal Produkt 46297.00 54152 49687 48843 49769 50553
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2206.60 2051 2135 2196 2238 2273
Bnp Per Innbygger 27152.10 26000 26000 26000 26000 27000
Bnp Per Innbygger Ppp 38688.80 37500 37500 37500 37500 38800
Bnp Fra Landbruk 194.00 244 217 221 225 229
Bnp Fra Construction 445.00 510 523 566 576 585
Bnp Fra Manufacturing 2062.00 2131 2134 2343 2388 2425
Bnp Fra Forvaltningsloven 1541.40 1673 1630 1657 1689 1715
Bnp Fra Tjenester 1842.00 1866 2107 1957 1994 2025

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 9.00 10.8 10.8 9.5 9.1 8.7
Lønnskostnader 132.20 119 119 122 122 122
Lønn 2010.00 1870 1900 1916 1916 1916
Lønninger innen produksjon 1867.00 1860 1874 1905 1905 1905
Minstelønn 1024.24 1024 1024 1024 1100 1100
Befolkning 2.10 2.05 2.05 2.07 2.07 2.07
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 2.10 1.7 1.5 1.8 1.7 2.1
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.62 -0.8 107 110 110 110
Konsumprisindeksen Kpi 106.48 107 107 106 106 108
Kjerne Konsumprisindeks 106.78 106 108 108 107 109
KjerneInflasjon 0.20 1.2 1.2 1.7 2 2.2
Produsentpriser 107.09 107 108 108 109 111
produsentprisene endring 2.40 2.6 3 3.2 2.5 1.9
KPI Housing Utilities 112.98 112 113 112 113 115
Kpi Transport 96.99 94.07 93.08 94.01 97.36 95.99
MatInflasjon -2.50 0.7 1.7 2 2 3.7

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -100.00 -150 -150 -90 -90 -90
Nåværende situasjon mot BNP 6.60 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8
Import 3300.00 2590 2590 2710 2710 2710
Eksport 3200.00 2440 2440 2440 2440 2440

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -5.8 -5.8 -4.2 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi 41.00 117 117 117 117 117
Offentlige Utgifter 1996.40 2184 2057 2106 2146 2180
Statens Utgifter Til Bnp 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 12.00 -3 -2 -1 -1 1
Industriell Produksjon 35.90 8 3.1 2.7 2.4 2.5

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit -18.00 -23 -21 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) -10.40 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 25.10 7.5 12 16.5 1.1 3
Forbruk 5395.40 5321 5859 5116 5213 5295
Konsumerkreditt 2657.00 3165 2871 2856 2869 2956
Bankenes Utlånsrente 2.38 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
Bensinpriser 1.45 1.24 1.18 1.23 1.07 1.01


Slovenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.