Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Aksjemarkedet 873.95 873 866 860 854 841
10-årig statsobligasjon 0.27 0.53 0.55 0.57 0.6 0.64
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 3.2 2.3 2.1 2.3 2.9
Arbeidsledighet 7.90 7.1 6.8 7.1 6.8 6.5
Inflasjon 1.40 0.8 0.8 1.1 1.5 2.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -278.18 60 60 -70 140 -150
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 70.10 66 66 66 62 62
Offentlige Budsjetter 0.70 0.5 0.5 0.5 1 1
Forretningstillit 3.00 2 -3 1 3 7
Forbrukertillit -6.00 -7 -10 -12 -14 -15
Butikkhandel (Månedlig) 2.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 50 50 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.80 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 3.20 3.2 2.3 2.1 2.3 2.9
BNP 48.77 51 51 51 52 52
Bnp Faste Priser 10705.90 10575 10666 10852 10873 11167
Brutto Nasjonal Produkt 45948.00 43970 43776 46913 47005 48273
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2144.40 2031 2082 2114 2119 2176
Bnp Per Innbygger 25662.41 26250 26250 26250 26500 26500
Bnp Per Innbygger Ppp 31400.84 33000 33000 33000 33500 33500
Bnp Fra Landbruk 180.00 242 225 245 246 252
Bnp Fra Construction 476.80 488 543 533 534 549
Bnp Fra Manufacturing 1992.20 2196 1991 2074 2079 2135
Bnp Fra Forvaltningsloven 1503.00 1508 1512 1596 1599 1642
Bnp Fra Tjenester 1790.60 2101 2167 1935 1939 1991
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 7.90 7.1 6.8 7.1 6.8 6.5
Lønn 1752.00 1694 1673 1825 1771 1870
Lønninger innen produksjon 1685.00 1637 1612 1815 1736 1860
Minstelønn 886.63 887 887 887 905 905
Befolkning 2.07 2.08 2.08 2.07 2.07 2.07
Pensjonsalder Kvinner 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.40 0.8 0.8 1.1 1.5 2.3
Konsumprisindeksen Kpi 105.56 105 104 105 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 105.24 105 105 104 105 106
Produsentpriser 103.60 104 104 104 106 107
produsentprisene endring 1.20 1.1 1.1 1.3 2.1 2.2
KPI Housing Utilities 110.50 106 108 109 111 112
Kpi Transport 99.68 101 101 99.15 99.49 101
MatInflasjon 0.50 2.7 2.8 3 3 3.7
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -278.18 60 60 -70 140 -150
Nåværende situasjon mot BNP 7.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Import 3087.29 2780 2690 2450 2750 2590
Eksport 2809.11 2840 2750 2380 2890 2440
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 70.10 66 66 66 62 62
Offentlige Budsjetter 0.70 0.5 0.5 0.5 1 1
Offentlige Utgifter 1902.40 1938 1887 1906 1910 1961
Statens Utgifter Til Bnp 42.40 42.5 42.5 42.5 42.1 42.1
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 19.00 19 19 19 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 50 50 45 45 45
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit 3.00 2 -3 1 3 7
Industriell Produksjon 5.60 3.7 3.9 3.6 3.6 2.7
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit -6.00 -7 -10 -12 -14 -15
Butikkhandel (Månedlig) 2.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Butikkhandel (Årlig) 12.70 5 3.8 1.8 2.5 4.5
Forbruk 5399.80 5336 5334 5457 5468 5615
Bankenes Utlånsrente 2.36 2.28 2.28 2.28 2.53 2.53
Bensinpriser 1.45 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


Slovenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.