Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 1215.70 1202 1184 1166 1148 1113
10-årig statsobligasjon 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.33

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.30 0.1 0.9 0.8 0.8 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 4.1 4.5 3.6 4 4.8
Arbeidsledighet 6.80 7 6.9 6.7 6.3 6.8
Inflasjon 4.60 3.8 3.1 2.4 1.9 1.8
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalanse -475.39 -90 -270 -270 -270 -270
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Forretningstillit 5.00 -1 -1 -1 -1 1
Forbrukertillit -27.00 -29 -19 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) 13.00 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.30 0.1 0.9 0.8 0.8 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 5.00 4.1 4.5 3.6 4 4.8
BNP 53.59 51 51 51 51 52.8
Bnp Faste Priser 11160.40 11076 11287 11400 11607 11608
Brutto Nasjonal Produkt 46297.00 49480 48380 47964 48149 50509
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2164.70 2230 2224 2190 2251 2159
Bnp Per Innbygger 22915.15 26000 26000 26000 26000 27000
Bnp Per Innbygger Ppp 36547.74 37500 37500 37500 37500 38800
Bnp Fra Landbruk 212.80 259 198 228 221 232
Bnp Fra Construction 514.60 562 465 509 535 580
Bnp Fra Manufacturing 2236.40 2188 2200 2519 2326 2565
Bnp Fra Forvaltningsloven 1622.90 1683 1682 1683 1688 1751
Bnp Fra Tjenester 2299.90 2041 1963 2129 2392 2144

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 6.80 7 6.9 6.7 6.3 6.8
Lønnskostnader 125.90 122 123 135 129 126
Lønn 1873.00 1916 2059 2000 1919 2121
Lønninger innen produksjon 1833.00 1905 1913 1876 1878 1998
Minstelønn 1024.24 1024 1100 1100 1100 1100
Befolkning 2.10 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 4.60 3.8 3.1 2.4 1.9 1.8
Konsumprisindeksen Kpi 109.31 110 108 110 110 110
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.71 110 110 110 110 110
Kjerne Konsumprisindeks 107.95 108 108 110 109 109
KjerneInflasjon 1.20 2.5 3 2.7 1.3 1.1
Produsentpriser 114.83 109 117 118 120 120
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.1 0.13 0.12 0.12 0.12
produsentprisene endring 9.20 10.3 9.5 7.5 5.1 3.5
KPI Housing Utilities 119.74 115 115 116 118 117
Kpi Transport 104.12 104 104 104 105 105
MatInflasjon 1.10 2 2 2 2 3.7

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Internbankrente -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -475.39 -90 -270 -270 -270 -270
Nåværende situasjon mot BNP 7.10 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8
Import 3933.40 2710 2710 2710 2710 2710
Eksport 3458.00 2440 2440 2440 2440 2440

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 80.80 81 81 81 81 82.5
Offentlige Budsjetter -8.40 -5.8 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Regjeringens budsjetter verdi 113.00 117 117 117 117 117
Offentlige Utgifter 2086.40 2010 2151 2157 2170 2222
Statens Utgifter Til Bnp 52.00 46.8 46.8 46.8 46.8 44

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 19.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 50.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 5.00 -1 -1 -1 -1 1
Industriell Produksjon 7.80 2.7 2.4 1.6 1.6 2.5

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit -27.00 -29 -19 -19 -19 -14
Butikkhandel (Månedlig) 13.00 2 0.3 0.3 0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 34.30 16.5 1.1 2.8 2.8 3
Forbruk 6361.80 5756 5670 5854 6616 5672
Konsumerkreditt 2610.00 2818 2789 2740 2722 2953
Bankenes Utlånsrente 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 2.02
Bensinpriser 1.52 1.23 1.37 1.3 1.24 1.18


Slovenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.