Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 943 2021-01
10-årig statsobligasjon -0.13 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-09
Arbeidsledighet 8.6 2020-10
Inflasjon -1.1 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse -276 2020-11
Nåværende situasjon 294 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 1 2020-12
Forbrukertillit -33 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2020-11
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 151137 2021-01
Coronavirus dødsfall 3393 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 9517 2021-01
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 12.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2020-09
BNP 53.74 2019-12
Bnp Faste Priser 10548 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 48007 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2063 2020-09
Bnp Per Innbygger 27152 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38689 2019-12
Bnp Fra Landbruk 202 2020-09
Bnp Fra Construction 505 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 2066 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1575 2020-09
Bnp Fra Tjenester 2029 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.6 2020-10
Sysselsatte 890542 2020-10
Arbeidsledige 84139 2020-11
Langtids arbeidsledighet 1.7 2020-09
Arbeidsledighet for unge 13.7 2020-09
Lønnskostnader 114 2020-09
Ledige Stillinger 8111 2020-11
Lønn 2028 2020-11
Minstelønn 941 2020-09
Lønnsveksten 6.88 2020-11
Lønninger innen produksjon 1976 2020-11
Befolkning 2.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Arbeidsledighetsrate -2.4 2020-06
Sysselsetting 70.8 2020-09
Full Jobb 879 2020-09
Yrkesdeltakelse 57.8 2020-09
Deltid Sysselsettingen 85.9 2020-09
Produktivitet 117 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1.1 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-12
KjerneInflasjon 0.1 2020-12
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 105 2020-11
KPI Housing Utilities 110 2020-12
Kpi Transport 92.35 2020-12
MatInflasjon 1 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-12
produsentprisene endring 0 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Internbankrente -0.54 2020-12
Pengemengde 5922 2020-11
Pengemengden M1 25613 2020-11
Pengemengden M2 31320 2020-11
Pengemengden M3 31347 2020-11
Bankenes balanse 45371 2020-10
Valutareserver 507 2020-12
Sentralbankers balanse 26868 2020-10
Lån Til Privat Sektor 9275 2020-10
Privat gjeld til BNP 120 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -276 2020-11
Nåværende situasjon 294 2020-11
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Eksport 2977 2020-11
Import 3253 2020-11
Utenlandsgjeld 49133 2020-12
Kapitalstrømmer 371 2020-11
Utenlandske Direkte Investeringer 194 2020-09
Turistankomster 0 2020-11
Gullreserver 3.17 2020-09
Råoljeproduksjon 0.01 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -199 2020-11
Offentlige Utgifter 1988 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 43.7 2019-12
Statens Inntekter 1606 2020-11
Statsgjeld 33487 2020-09
Fiscal Utgifter 1835 2020-11
Asylsøknader 325 2020-09
Kreditt-Rating 75 2021-01
Militære Utgifter 493 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2020-12
Industriell Produksjon -0.8 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.1 2020-10
Industriproduksjonen -1.2 2020-10
Kapasitetsutnyttelsen 81.6 2020-12
Bilregistreringer 3549 2020-11
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.4 2020-09
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1734 2020-10
Gruvedrift Produksjon 2 2020-10
Stål~~pos=trunc 50 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -33 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -4.3 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -14.2 2020-11
Forbruk 5661 2020-09
Privat sparing 14.18 2020-09
Konsumerkreditt 2769 2020-10
Bankenes Utlånsrente 2.39 2020-11
Bensinpriser 1.24 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 44.43 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.3 2020-10
Boligpriser 136 2020-09
Bygningstillatelser 330 2020-11
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 151137 2021-01
Coronavirus dødsfall 3393 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 9517 2021-01
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU-senger 423 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.