Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-10
Aksjemarkedet 875 2019-10
10-årig statsobligasjon -0.01 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
Arbeidsledighet 7.4 2019-07
Inflasjon 1.7 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse 20.21 2019-08
Nåværende situasjon 278 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit -1 2019-09
Forbrukertillit -11 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.5 2019-06
BNP 54.24 2018-12
Bnp Faste Priser 10701 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 45948 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2091 2019-06
Bnp Per Innbygger 26759 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32743 2018-12
Bnp Fra Landbruk 220 2019-06
Bnp Fra Construction 487 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 2220 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1538 2019-06
Bnp Fra Tjenester 2052 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-07
Sysselsatte 893760 2019-07
Arbeidsledige 71544 2019-08
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 7.3 2019-06
Lønnskostnader 112 2019-06
Ledige Stillinger 12755 2019-08
Lønn 1737 2019-07
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 5.24 2019-07
Lønninger innen produksjon 1695 2019-07
Befolkning 2.07 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-06
Sysselsetting 72.5 2019-06
Full Jobb 893 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.5 2019-06
Deltid Sysselsettingen 84.7 2019-06
Produktivitet 112 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-09
KjerneInflasjon 2.44 2019-08
Bnp-Deflatoren 102 2018-12
Produsentpriser 104 2019-08
KPI Housing Utilities 111 2019-09
Kpi Transport 97.81 2019-09
MatInflasjon 1.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-09
produsentprisene endring 0.2 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.42 2019-09
Pengemengde 5253 2019-08
Pengemengden M1 21580 2019-08
Pengemengden M2 28066 2019-08
Pengemengden M3 28112 2019-08
Bankenes balanse 42366 2019-08
Valutareserver 390 2019-09
Sentralbankers balanse 17151 2019-08
Lån Til Privat Sektor 9545 2019-08
Privat gjeld til BNP 120 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 20.21 2019-08
Nåværende situasjon 278 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 2317 2019-08
Import 2297 2019-08
Utenlandsgjeld 44274 2019-07
Kapitalstrømmer 464 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 73 2019-07
Turistankomster 1077981 2019-08
Gullreserver 3.17 2019-09
Råoljeproduksjon 0.01 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 51 2019-08
Offentlige Utgifter 1940 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1556 2019-08
Statsgjeld 28587 2019-03
Fiscal Utgifter 1488 2019-08
Asylsøknader 370 2019-07
Kreditt-Rating 61.14
Militære Utgifter 493 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1 2019-09
Industriell Produksjon 0.8 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2 2019-08
Industriproduksjonen 1.6 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 83.6 2019-09
Bilregistreringer 5929 2019-07
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2019-06
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1408 2019-07
Gruvedrift Produksjon -12.8 2019-08
Stål~~pos=trunc 45 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -11 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 5.3 2019-08
Forbruk 5585 2019-06
Privat sparing 18.99 2019-06
Konsumerkreditt 2889 2019-08
Bankenes Utlånsrente 2.26 2019-08
Bensinpriser 1.42 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.04 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -7.5 2019-08
Boligpriser 129 2019-06
Bygningstillatelser 265 2019-08
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.