Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 863 2019-08
10-årig statsobligasjon -0.24 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
Arbeidsledighet 7.4 2019-05
Inflasjon 2 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse 125 2019-06
Nåværende situasjon 272 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit 0 2019-07
Forbrukertillit -5 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-06
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
BNP 54.24 2018-12
Bnp Faste Priser 10706 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 45948 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2144 2019-03
Bnp Per Innbygger 26759 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32743 2018-12
Bnp Fra Landbruk 180 2019-03
Bnp Fra Construction 477 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1992 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1503 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1791 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-05
Sysselsatte 896129 2019-05
Arbeidsledige 70747 2019-06
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-03
Arbeidsledighet for unge 10.7 2019-06
Lønnskostnader 114 2019-03
Ledige Stillinger 12085 2019-06
Lønn 1718 2019-06
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 3.86 2019-06
Lønninger innen produksjon 1637 2019-06
Befolkning 2.07 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 71.3 2019-03
Full Jobb 879 2019-03
Yrkesdeltakelse 58.6 2018-12
Deltid Sysselsettingen 83.9 2019-03
Produktivitet 106 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-07
KjerneInflasjon 2.14 2019-07
Bnp-Deflatoren 102 2018-12
Produsentpriser 104 2019-06
KPI Housing Utilities 110 2019-07
Kpi Transport 98.7 2019-07
MatInflasjon 2.9 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.7 2019-07
produsentprisene endring 0.5 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.36 2019-07
Pengemengde 5239 2019-06
Pengemengden M1 21159 2019-06
Pengemengden M2 27596 2019-06
Pengemengden M3 27646 2019-06
Bankenes balanse 41824 2019-06
Valutareserver 366 2019-07
Sentralbankers balanse 16640 2019-06
Lån Til Privat Sektor 9457 2019-06
Privat gjeld til BNP 124 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 125 2019-06
Nåværende situasjon 272 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 2814 2019-06
Import 2689 2019-06
Utenlandsgjeld 42994 2019-06
Kapitalstrømmer -22.6 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 81.7 2018-12
Turistankomster 690316 2019-06
Gullreserver 3.2 2019-06
Råoljeproduksjon 0.01 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 61 2019-06
Offentlige Utgifter 1902 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1611 2019-05
Statsgjeld 28587 2019-03
Fiscal Utgifter 1454 2019-05
Asylsøknader 265 2019-06
Kreditt-Rating 61.14
Militære Utgifter 493 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 0 2019-07
Industriell Produksjon 1.1 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-06
Industriproduksjonen 0.7 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 83.6 2019-09
Bilregistreringer 6927 2019-06
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.5 2019-03
Konkurranseevne Index 69.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 35 2018-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1455 2019-06
Gruvedrift Produksjon 1.4 2019-06
Stål~~pos=trunc 53.62 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -5 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.5 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 3.7 2019-06
Forbruk 5400 2019-03
Privat sparing 19.49 2019-03
Konsumerkreditt 2845 2019-06
Bankenes Utlånsrente 2.17 2019-06
Bensinpriser 1.48 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.04 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 11.1 2019-05
Boligpriser 128 2019-03
Bygningstillatelser 179 2019-06
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.