Markeder Siste Referanse
Valuta 1.09 2020-04
Aksjemarkedet 781 2020-04
10-årig statsobligasjon 0.64 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-12
Arbeidsledighet 8.2 2020-01
Inflasjon 0.5 2020-03
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse 207 2020-01
Nåværende situasjon 266 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit -8 2020-03
Forbrukertillit -18 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2020-02
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Coronavirus tilfeller 1059 2020-04
Coronavirus dødsfall 36 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 102 2020-04
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.7 2019-12
BNP 59 2019-12
Bnp Faste Priser 10960 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 48007 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2054 2019-12
Bnp Per Innbygger 26759 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32743 2018-12
Bnp Fra Landbruk 197 2019-12
Bnp Fra Construction 506 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 2110 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1568 2019-12
Bnp Fra Tjenester 2123 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.2 2020-01
Sysselsatte 895365 2020-01
Arbeidsledige 77484 2020-02
Langtids arbeidsledighet 2.1 2019-09
Arbeidsledighet for unge 8.3 2019-12
Lønnskostnader 116 2019-12
Ledige Stillinger 11324 2020-02
Lønn 1807 2020-01
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 4.47 2020-01
Lønninger innen produksjon 1780 2020-01
Befolkning 2.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-09
Sysselsetting 72.1 2019-09
Full Jobb 892 2019-09
Yrkesdeltakelse 58.1 2019-09
Deltid Sysselsettingen 78.5 2019-09
Produktivitet 110 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-02
KjerneInflasjon 2.09 2020-02
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 104 2020-01
KPI Housing Utilities 103 2020-03
Kpi Transport 96.51 2020-03
MatInflasjon 4.6 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.8 2020-03
produsentprisene endring 0.3 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.42 2020-03
Pengemengde 5408 2020-02
Pengemengden M1 22239 2020-02
Pengemengden M2 28527 2020-02
Pengemengden M3 28579 2020-02
Bankenes balanse 42933 2020-02
Valutareserver 430 2020-02
Sentralbankers balanse 19440 2020-02
Lån Til Privat Sektor 9573 2020-02
Privat gjeld til BNP 120 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 207 2020-01
Nåværende situasjon 266 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 2984 2020-01
Import 2776 2020-01
Utenlandsgjeld 44987 2020-01
Kapitalstrømmer 151 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 52.4 2019-12
Turistankomster 301853 2020-02
Gullreserver 3.17 2019-12
Råoljeproduksjon 0.01 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -30 2020-02
Offentlige Utgifter 1948 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1483 2020-02
Statsgjeld 28560 2019-12
Fiscal Utgifter 1498 2020-02
Asylsøknader 265 2019-11
Kreditt-Rating 75 2020-04
Militære Utgifter 493 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8 2020-03
Industriell Produksjon 0.3 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.7 2020-01
Industriproduksjonen 2.5 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 83 2020-03
Bilregistreringer 6196 2020-01
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2019-12
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1516 2019-12
Gruvedrift Produksjon -25.5 2020-01
Stål~~pos=trunc 55 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -18 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2020-02
Butikkhandel (Årlig) -5.2 2020-02
Forbruk 5839 2019-12
Privat sparing 8.85 2019-09
Konsumerkreditt 2906 2020-02
Bankenes Utlånsrente 2.39 2020-02
Bensinpriser 1.17 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.13 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.9 2019-12
Boligpriser 133 2019-09
Bygningstillatelser 236 2020-02
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1059 2020-04
Coronavirus dødsfall 36 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 102 2020-04
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU Beds 423 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.