Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-01
Aksjemarkedet 956 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.23 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
Arbeidsledighet 7.4 2019-10
Inflasjon 1.9 2019-12
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse 88.06 2019-11
Nåværende situasjon 388 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit -3 2019-12
Forbrukertillit -14 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
BNP 54.24 2018-12
Bnp Faste Priser 10756 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 45948 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2042 2019-09
Bnp Per Innbygger 26759 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32743 2018-12
Bnp Fra Landbruk 207 2019-09
Bnp Fra Construction 488 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2060 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1542 2019-09
Bnp Fra Tjenester 2152 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.4 2019-10
Sysselsatte 901728 2019-11
Arbeidsledige 72395 2019-11
Langtids arbeidsledighet 1.8 2019-06
Arbeidsledighet for unge 8.1 2019-09
Lønnskostnader 112 2019-09
Ledige Stillinger 10664 2019-11
Lønn 1898 2019-11
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 4.7 2019-11
Lønninger innen produksjon 1948 2019-11
Befolkning 2.07 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-06
Sysselsetting 72.1 2019-09
Full Jobb 893 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.5 2019-06
Deltid Sysselsettingen 84.7 2019-06
Produktivitet 123 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.9 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-12
KjerneInflasjon 1.95 2019-12
Bnp-Deflatoren 102 2018-12
Produsentpriser 104 2019-11
KPI Housing Utilities 111 2019-12
Kpi Transport 98.11 2019-12
MatInflasjon 3.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-11
produsentprisene endring 0.5 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.39 2019-12
Pengemengde 5360 2019-11
Pengemengden M1 21922 2019-11
Pengemengden M2 28262 2019-11
Pengemengden M3 28306 2019-11
Bankenes balanse 42420 2019-11
Valutareserver 384 2019-12
Sentralbankers balanse 18869 2019-11
Lån Til Privat Sektor 9586 2019-11
Privat gjeld til BNP 120 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 88.06 2019-11
Nåværende situasjon 388 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 2936 2019-11
Import 2848 2019-11
Utenlandsgjeld 44693 2019-12
Kapitalstrømmer 230 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 36.4 2019-10
Turistankomster 291987 2019-11
Gullreserver 3.17 2019-12
Råoljeproduksjon 0.01 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 17 2019-11
Offentlige Utgifter 1962 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1612 2019-11
Statsgjeld 28988 2019-09
Fiscal Utgifter 1628 2019-11
Asylsøknader 265 2019-11
Kreditt-Rating 75 2020-01
Militære Utgifter 493 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3 2019-12
Industriell Produksjon 1.2 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-11
Industriproduksjonen 1.9 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 83.8 2019-12
Bilregistreringer 5202 2019-11
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.4 2019-09
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 852 2019-10
Gruvedrift Produksjon 8.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 50.58 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -14 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -2 2019-11
Forbruk 5661 2019-09
Privat sparing 8.85 2019-09
Konsumerkreditt 2948 2019-11
Bankenes Utlånsrente 2.27 2019-11
Bensinpriser 1.45 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.13 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4 2019-10
Boligpriser 133 2019-09
Bygningstillatelser 316 2019-11
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.