Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-10
Aksjemarkedet 855 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.02 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13 2020-06
Arbeidsledighet 9.2 2020-07
Inflasjon -0.34 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse 201 2020-07
Nåværende situasjon 415 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 1 2020-09
Forbrukertillit -26 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-08
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 5487 2020-09
Coronavirus dødsfall 138 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2437 2020-09
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -9.6 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -13 2020-06
BNP 53.74 2019-12
Bnp Faste Priser 9291 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 48007 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1720 2020-06
Bnp Per Innbygger 27152 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38689 2019-12
Bnp Fra Landbruk 199 2020-06
Bnp Fra Construction 439 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 1849 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1524 2020-06
Bnp Fra Tjenester 1628 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.2 2020-07
Sysselsatte 882837 2020-07
Arbeidsledige 88172 2020-08
Langtids arbeidsledighet 2 2020-03
Arbeidsledighet for unge 11.2 2020-06
Lønnskostnader 122 2020-06
Ledige Stillinger 12210 2020-08
Lønn 1811 2020-07
Minstelønn 941 2020-09
Lønnsveksten 4.25 2020-07
Lønninger innen produksjon 1709 2020-07
Befolkning 2.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate -2.4 2020-06
Sysselsetting 70 2020-06
Full Jobb 881 2020-06
Yrkesdeltakelse 57.8 2020-03
Deltid Sysselsettingen 73.8 2020-06
Produktivitet 109 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.34 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-08
KjerneInflasjon 1 2020-08
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 103 2020-08
KPI Housing Utilities 112 2020-08
Kpi Transport 91.67 2020-08
MatInflasjon 3.1 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-08
produsentprisene endring -0.3 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.48 2020-08
Pengemengde 5797 2020-08
Pengemengden M1 24863 2020-08
Pengemengden M2 30663 2020-08
Pengemengden M3 30704 2020-08
Bankenes balanse 45301 2020-07
Valutareserver 461 2020-08
Sentralbankers balanse 25599 2020-07
Lån Til Privat Sektor 9372 2020-07
Privat gjeld til BNP 120 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 201 2020-07
Nåværende situasjon 415 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Eksport 2937 2020-07
Import 2737 2020-07
Utenlandsgjeld 48341 2020-07
Kapitalstrømmer 102 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer -232 2020-07
Turistankomster 804367 2020-08
Gullreserver 3.2 2020-06
Råoljeproduksjon 0.01 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -283 2020-07
Offentlige Utgifter 1965 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 43.7 2019-12
Statens Inntekter 1658 2020-07
Statsgjeld 33584 2020-06
Fiscal Utgifter 1881 2020-07
Asylsøknader 470 2020-06
Kreditt-Rating 75 2020-09
Militære Utgifter 493 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 1 2020-09
Industriell Produksjon -4.6 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 8 2020-07
Industriproduksjonen -4.3 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 76.1 2020-09
Bilregistreringer 6360 2020-07
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2020-06
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1516 2019-12
Gruvedrift Produksjon 3.9 2020-07
Stål~~pos=trunc 35 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -26 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) -1.6 2020-08
Butikkhandel (Årlig) -6.6 2020-08
Forbruk 4627 2020-06
Privat sparing 24.97 2020-03
Konsumerkreditt 2792 2020-07
Bankenes Utlånsrente 2.26 2020-07
Bensinpriser 1.18 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.13 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -15.3 2020-06
Boligpriser 135 2020-03
Bygningstillatelser 304 2020-08
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 5487 2020-09
Coronavirus dødsfall 138 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 2437 2020-09
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU-senger 423 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.