Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2021-06
Aksjemarkedet 1145 2021-06
10-årig statsobligasjon 0.12 2021-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2021-03
Arbeidsledighet 9 2021-03
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 66.99 2021-06
Inflasjon 2.1 2021-05
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 1392599 2021-06
Rentesats 0 2021-06
Handelsbalanse -100 2021-04
Nåværende situasjon 338 2021-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.4 2020-12
Forretningstillit 12 2021-05
Forbrukertillit -18 2021-05
Butikkhandel (Månedlig) -10.4 2021-04
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 50 2021-12
Coronavirus tilfeller 256784 2021-06
Coronavirus dødsfall 4371 2021-06
Coronavirus gjenopprettet 16286 2021-06
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.4 2021-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2021-03
BNP 53.74 2019-12
Bnp Faste Priser 10617 2021-03
Brutto Nasjonal Produkt 46297 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2207 2021-03
Bnp Per Innbygger 27152 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38689 2019-12
Bnp Fra Landbruk 194 2021-03
Bnp Fra Construction 445 2021-03
Bnp Fra Manufacturing 2062 2021-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1541 2021-03
Bnp Fra Tjenester 1842 2021-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9 2021-03
Sysselsatte 893332 2021-04
Arbeidsledige 79285 2021-04
Langtids arbeidsledighet 1.7 2020-09
Arbeidsledighet for unge 13.7 2021-03
Lønnskostnader 132 2021-03
Ledige Stillinger 9933 2021-04
Lønn 1995 2021-04
Minstelønn 1024 2021-03
Lønnsveksten 2.97 2021-04
Lønninger innen produksjon 1829 2021-04
Befolkning 2.1 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.4 2020-12
Sysselsetting 71.1 2020-12
Full Jobb 891 2020-12
Yrkesdeltakelse 58.1 2020-12
Deltid Sysselsettingen 79.8 2020-12
Produktivitet 112 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 66.99 2021-06
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 1392599 2021-06
Coronavirus tilfeller 256784 2021-06
Coronavirus dødsfall 4371 2021-06
Coronavirus gjenopprettet 16286 2021-06
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU-senger 423 2014-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2021-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2021-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 107 2021-05
Kjerne Konsumprisindeks 107 2021-05
KjerneInflasjon 0.2 2021-04
Bnp-Deflatoren 101 2020-12
Produsentpriser 108 2021-05
KPI Housing Utilities 113 2021-05
Kpi Transport 96.99 2021-05
MatInflasjon -2.5 2021-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.9 2021-05
produsentprisene endring 3.5 2021-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-06
Internbankrente -0.54 2021-05
Pengemengde 6134 2021-04
Pengemengden M1 27738 2021-04
Pengemengden M2 33067 2021-04
Pengemengden M3 33079 2021-04
Bankenes balanse 47396 2021-04
Valutareserver 532 2021-05
Sentralbankers balanse 31039 2021-04
Lån Til Privat Sektor 9236 2021-04
Privat gjeld til BNP 116 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -100 2021-04
Nåværende situasjon 338 2021-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Eksport 3200 2021-04
Import 3300 2021-04
Utenlandsgjeld 49888 2021-04
Kapitalstrømmer 432 2021-04
Utenlandske Direkte Investeringer 231 2021-02
Turistankomster 29285 2021-04
Gullreserver 3.17 2021-03
Råoljeproduksjon 0.01 2021-01
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 80.8 2020-12
Offentlige Budsjetter -8.4 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 41 2021-04
Offentlige Utgifter 1996 2021-03
Statens Utgifter Til Bnp 52 2020-12
Statens Inntekter 1895 2021-04
Statsgjeld 37127 2021-03
Fiscal Utgifter 1773 2021-04
Asylsøknader 225 2021-03
Kreditt-Rating 75 2021-06
Militære Utgifter 562 2020-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2021-12
Personalinntekt skattesats 50 2021-12
Salgsskatt 22 2021-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2021-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2021-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 12 2021-05
Industriell Produksjon 35.9 2021-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2021-04
Industriproduksjonen 39.8 2021-04
Kapasitetsutnyttelsen 85.8 2021-06
Bilregistreringer 4211 2021-04
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2021-03
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1309 2021-03
Gruvedrift Produksjon -16.7 2021-04
Stål~~pos=trunc 50 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -18 2021-05
Butikkhandel (Månedlig) -10.4 2021-04
Butikkhandel (Årlig) 25.1 2021-04
Forbruk 5395 2021-03
Privat sparing 30.2 2020-12
Konsumerkreditt 2657 2021-04
Bankenes Utlånsrente 2.38 2021-04
Bensinpriser 1.45 2021-05
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 44.43 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 6.5 2021-04
Boligpriser 138 2020-12
Bygningstillatelser 410 2021-05
Hjem Eierskap Rate 74.8 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.