Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2020-07
Aksjemarkedet 868 2020-07
10-årig statsobligasjon 0.09 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
Arbeidsledighet 9.1 2020-04
Inflasjon -0.3 2020-06
Rentesats 0 2020-06
Handelsbalanse 172 2020-05
Nåværende situasjon 230 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit -21 2020-06
Forbrukertillit -34 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 12.8 2020-05
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Coronavirus tilfeller 1849 2020-07
Coronavirus dødsfall 111 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 306 2020-07
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.5 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.3 2020-03
BNP 53.74 2019-12
Bnp Faste Priser 10309 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 48007 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1976 2020-03
Bnp Per Innbygger 27152 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38689 2019-12
Bnp Fra Landbruk 182 2020-03
Bnp Fra Construction 426 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 1960 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1548 2020-03
Bnp Fra Tjenester 1835 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.1 2020-04
Sysselsatte 885535 2020-04
Arbeidsledige 90415 2020-05
Langtids arbeidsledighet 2 2020-03
Arbeidsledighet for unge 10.3 2020-03
Lønnskostnader 119 2020-03
Ledige Stillinger 7282 2020-05
Lønn 1937 2020-04
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 11.93 2020-04
Lønninger innen produksjon 1771 2020-04
Befolkning 2.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0 2020-03
Sysselsetting 71.5 2020-03
Full Jobb 888 2020-03
Yrkesdeltakelse 57.8 2020-03
Deltid Sysselsettingen 81.7 2020-03
Produktivitet 106 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.3 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 107 2020-06
KjerneInflasjon 1 2020-06
Bnp-Deflatoren 102 2019-12
Produsentpriser 103 2020-05
KPI Housing Utilities 110 2020-06
Kpi Transport 92.5 2020-06
MatInflasjon 3.1 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.3 2020-06
produsentprisene endring -0.7 2020-05

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-06
Internbankrente -0.38 2020-06
Pengemengde 5675 2020-05
Pengemengden M1 23971 2020-05
Pengemengden M2 29872 2020-05
Pengemengden M3 29930 2020-05
Bankenes balanse 44397 2020-05
Valutareserver 459 2020-06
Sentralbankers balanse 24212 2020-05
Lån Til Privat Sektor 9517 2020-05
Privat gjeld til BNP 120 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 172 2020-05
Nåværende situasjon 230 2020-04
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Eksport 2378 2020-05
Import 2206 2020-05
Utenlandsgjeld 47816 2020-04
Kapitalstrømmer -316 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer -110 2020-03
Turistankomster 17317 2020-05
Gullreserver 3.2 2020-03
Råoljeproduksjon 0.01 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -576 2020-05
Offentlige Utgifter 2083 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 43.7 2019-12
Statens Inntekter 1160 2020-05
Statsgjeld 30737 2020-03
Fiscal Utgifter 1755 2020-05
Asylsøknader 445 2020-05
Kreditt-Rating 75 2020-07
Militære Utgifter 493 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -21 2020-06
Industriell Produksjon -16.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 9 2020-05
Industriproduksjonen -17.2 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 71.9 2020-06
Bilregistreringer 1830 2020-04
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2020-03
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2019-12
Korrupsjon Rank 35 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1516 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.4 2020-05
Stål~~pos=trunc 31.59 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -34 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 12.8 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -10.6 2020-05
Forbruk 5140 2020-03
Privat sparing 24.97 2020-03
Konsumerkreditt 2823 2020-05
Bankenes Utlånsrente 2.4 2020-05
Bensinpriser 1.13 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.13 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.5 2020-04
Boligpriser 135 2020-03
Bygningstillatelser 250 2020-05
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1849 2020-07
Coronavirus dødsfall 111 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 306 2020-07
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU-senger 423 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.