Markeder Siste Referanse
Valuta 1.19 2021-04
Aksjemarkedet 1014 2021-04
10-årig statsobligasjon 0.03 2021-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2020-12
Arbeidsledighet 9.4 2021-01
Inflasjon 0.1 2021-03
Rentesats 0 2021-03
Handelsbalanse 264 2021-02
Nåværende situasjon 290 2021-01
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Forretningstillit 10 2021-03
Forbrukertillit -23 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 16.4 2021-02
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Coronavirus tilfeller 223420 2021-04
Coronavirus dødsfall 4391 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 13757 2021-04
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate -4.5 2020-12
BNP 53.74 2019-12
Bnp Faste Priser 10400 2020-12
Brutto Nasjonal Produkt 46297 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2082 2020-12
Bnp Per Innbygger 27152 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 38689 2019-12
Bnp Fra Landbruk 209 2020-12
Bnp Fra Construction 536 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 2221 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1571 2020-12
Bnp Fra Tjenester 1855 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.4 2021-01
Sysselsatte 881817 2021-01
Arbeidsledige 88051 2021-02
Langtids arbeidsledighet 1.7 2020-09
Arbeidsledighet for unge 14.6 2020-12
Lønnskostnader 120 2020-12
Ledige Stillinger 10581 2021-02
Lønn 1977 2021-01
Minstelønn 1024 2021-03
Lønnsveksten 9.45 2021-01
Lønninger innen produksjon 1812 2021-01
Befolkning 2.08 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Arbeidsledighetsrate 0.2 2020-09
Sysselsetting 70.8 2020-09
Full Jobb 891 2020-12
Yrkesdeltakelse 57.8 2020-09
Deltid Sysselsettingen 79.8 2020-12
Produktivitet 121 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2021-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2021-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2021-03
Kjerne Konsumprisindeks 105 2021-03
KjerneInflasjon -0.4 2021-02
Bnp-Deflatoren 101 2020-12
Produsentpriser 106 2021-02
KPI Housing Utilities 111 2021-03
Kpi Transport 95.73 2021-03
MatInflasjon -0.7 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-03
produsentprisene endring 1 2021-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2021-03
Internbankrente -0.54 2021-03
Pengemengde 6064 2021-02
Pengemengden M1 27029 2021-02
Pengemengden M2 32540 2021-02
Pengemengden M3 32560 2021-02
Bankenes balanse 46846 2021-02
Valutareserver 542 2021-03
Sentralbankers balanse 30960 2021-02
Lån Til Privat Sektor 9237 2021-02
Privat gjeld til BNP 116 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 264 2021-02
Nåværende situasjon 290 2021-01
Nåværende situasjon mot BNP 6.6 2019-12
Eksport 2992 2021-02
Import 2728 2021-02
Utenlandsgjeld 49457 2021-01
Kapitalstrømmer 250 2021-01
Utenlandske Direkte Investeringer -182 2020-12
Turistankomster 18557 2021-02
Gullreserver 3.17 2020-12
Råoljeproduksjon 0.01 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 0 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 66.1 2019-12
Offentlige Budsjetter 0.5 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -228 2021-02
Offentlige Utgifter 1996 2020-12
Statens Utgifter Til Bnp 43.7 2019-12
Statens Inntekter 1484 2021-02
Statsgjeld 34319 2020-12
Fiscal Utgifter 1724 2021-02
Asylsøknader 325 2020-09
Kreditt-Rating 75 2021-04
Militære Utgifter 589 2019-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2020-12
Personalinntekt skattesats 50 2020-12
Salgsskatt 22 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 10 2021-03
Industriell Produksjon -1.5 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2021-02
Industriproduksjonen -1.5 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2021-03
Bilregistreringer 4371 2021-01
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.3 2020-12
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2020-12
Korrupsjon Rank 35 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1400 2021-01
Gruvedrift Produksjon 5.8 2021-02
Stål~~pos=trunc 50 2020-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -23 2021-03
Butikkhandel (Månedlig) 16.4 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2021-02
Forbruk 4850 2020-12
Privat sparing 30.2 2020-12
Konsumerkreditt 2665 2021-02
Bankenes Utlånsrente 2.2 2021-02
Bensinpriser 1.37 2021-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 44.43 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 4.2 2021-01
Boligpriser 138 2020-12
Bygningstillatelser 188 2021-02
Hjem Eierskap Rate 74.8 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 223420 2021-04
Coronavirus dødsfall 4391 2021-04
Coronavirus gjenopprettet 13757 2021-04
Sykehussenger 4.5 2017-12
sykehus 14.03 2018-12
Medisinske leger 3.16 2017-12
sykepleiere 10.08 2017-12
ICU-senger 423 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.