Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-12
Aksjemarkedet 916 2019-12
10-årig statsobligasjon 0.21 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
Arbeidsledighet 7.2 2019-09
Inflasjon 1.4 2019-11
Rentesats 0 2019-12
Handelsbalanse -103 2019-10
Nåværende situasjon 218 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Forretningstillit -3 2019-11
Forbrukertillit -15 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-10
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-09
BNP 54.24 2018-12
Bnp Faste Priser 10756 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 45948 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2042 2019-09
Bnp Per Innbygger 26759 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 32743 2018-12
Bnp Fra Landbruk 207 2019-09
Bnp Fra Construction 488 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 2060 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1542 2019-09
Bnp Fra Tjenester 2152 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 2019-09
Sysselsatte 896754 2019-09
Arbeidsledige 72416 2019-10
Langtids arbeidsledighet 1.8 2019-06
Arbeidsledighet for unge 7.8 2019-09
Lønnskostnader 112 2019-09
Ledige Stillinger 11815 2019-10
Lønn 1712 2019-09
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 4.85 2019-09
Lønninger innen produksjon 1645 2019-09
Befolkning 2.07 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.6 2019-06
Sysselsetting 72.5 2019-06
Full Jobb 893 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.5 2019-06
Deltid Sysselsettingen 84.7 2019-06
Produktivitet 123 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-11
KjerneInflasjon 1.78 2019-10
Bnp-Deflatoren 102 2018-12
Produsentpriser 103 2019-10
KPI Housing Utilities 111 2019-11
Kpi Transport 98.01 2019-11
MatInflasjon 1.5 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-10
produsentprisene endring 0.2 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-12
Internbankrente -0.4 2019-11
Pengemengde 5291 2019-10
Pengemengden M1 21584 2019-10
Pengemengden M2 28020 2019-10
Pengemengden M3 28073 2019-10
Bankenes balanse 42133 2019-10
Valutareserver 386 2019-11
Sentralbankers balanse 18573 2019-10
Lån Til Privat Sektor 9544 2019-10
Privat gjeld til BNP 120 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -103 2019-10
Nåværende situasjon 218 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 3079 2019-10
Import 3182 2019-10
Utenlandsgjeld 44962 2019-09
Kapitalstrømmer 376 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer -22.9 2019-08
Turistankomster 468269 2019-10
Gullreserver 3.17 2019-12
Råoljeproduksjon 0.01 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 0 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.4 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 149 2019-10
Offentlige Utgifter 1962 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1669 2019-10
Statsgjeld 28988 2019-09
Fiscal Utgifter 1540 2019-10
Asylsøknader 405 2019-10
Kreditt-Rating 75 2019-12
Militære Utgifter 493 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3 2019-11
Industriell Produksjon 2.7 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 2 2019-10
Industriproduksjonen 3.8 2019-10
Kapasitetsutnyttelsen 83.8 2019-12
Bilregistreringer 5273 2019-09
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.4 2019-09
Konkurranseevne Index 70.2 2019-12
Konkurranseevne Rank 35 2019-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 37 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1058 2019-09
Gruvedrift Produksjon -9.9 2019-10
Stål~~pos=trunc 53.27 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -15 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.7 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -5.4 2019-10
Forbruk 5661 2019-09
Privat sparing 18.99 2019-06
Konsumerkreditt 2964 2019-10
Bankenes Utlånsrente 2.26 2019-10
Bensinpriser 1.43 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.13 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -8.1 2019-09
Boligpriser 129 2019-06
Bygningstillatelser 324 2019-10
Hjem Eierskap Rate 75.1 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.