Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-06
Aksjemarkedet 873 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.25 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
Arbeidsledighet 7.9 2019-03
Inflasjon 1.4 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -278 2019-04
Nåværende situasjon 103 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 70.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Forretningstillit 3 2019-05
Forbrukertillit -6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2 2019-04
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 3.2 2019-03
BNP 48.77 2017-12
Bnp Faste Priser 10706 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 45948 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 2144 2019-03
Bnp Per Innbygger 25662 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 31401 2017-12
Bnp Fra Landbruk 180 2019-03
Bnp Fra Construction 477 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 1992 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1503 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1791 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.9 2019-03
Sysselsatte 890007 2019-03
Arbeidsledige 73965 2019-04
Langtids arbeidsledighet 1.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 7.8 2019-03
Lønnskostnader 114 2019-03
Ledige Stillinger 10925 2019-04
Lønn 1752 2019-03
Minstelønn 887 2019-12
Lønnsveksten 4.89 2019-03
Lønninger innen produksjon 1685 2019-03
Befolkning 2.07 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 59.67 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.5 2019-03
Sysselsetting 71.8 2018-12
Full Jobb 881 2018-12
Yrkesdeltakelse 58.6 2018-12
Deltid Sysselsettingen 88.1 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.4 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 106 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 106 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-05
KjerneInflasjon 1.12 2019-05
Bnp-Deflatoren 102 2018-12
Produsentpriser 104 2019-04
KPI Housing Utilities 110 2019-05
Kpi Transport 99.68 2019-05
MatInflasjon 0.5 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-04
produsentprisene endring 1.2 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.31 2019-05
Pengemengde 5140 2019-04
Pengemengden M1 20879 2019-04
Pengemengden M2 27401 2019-04
Pengemengden M3 27449 2019-04
Bankenes balanse 41336 2019-04
Valutareserver 394 2019-05
Sentralbankers balanse 16397 2019-04
Lån Til Privat Sektor 9317 2019-04
Privat gjeld til BNP 124 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -278 2019-04
Nåværende situasjon 103 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7 2018-12
Eksport 2809 2019-04
Import 3087 2019-04
Utenlandsgjeld 43154 2019-04
Kapitalstrømmer 363 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 81.7 2018-12
Turistankomster 455982 2019-04
Gullreserver 3.2 2019-06
Råoljeproduksjon 0.01 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 0 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 70.1 2018-12
Offentlige Budsjetter 0.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 196 2019-04
Offentlige Utgifter 1902 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 42.4 2018-12
Statens Inntekter 1703 2019-04
Statsgjeld 28587 2019-03
Fiscal Utgifter 1492 2019-04
Asylsøknader 340 2019-03
Kreditt-Rating 61.14
Militære Utgifter 493 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 19 2019-12
Personalinntekt skattesats 50 2018-12
Salgsskatt 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 38.2 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 16.1 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 22.1 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 3 2019-05
Industriell Produksjon 5.6 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.9 2019-03
Industriproduksjonen 3.5 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 84.8 2019-06
Bilregistreringer 7266 2019-03
Internett-hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerendringer 0.5 2019-03
Konkurranseevne Index 69.62 2018-12
Konkurranseevne Rank 35 2018-12
Korrupsjon Index 60 2018-12
Korrupsjon Rank 36 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 40 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 1223 2019-03
Gruvedrift Produksjon 26.8 2019-03
Stål~~pos=trunc 57.24 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit -6 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 2 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 12.7 2019-04
Forbruk 5400 2019-03
Privat sparing 11.22 2018-12
Konsumerkreditt 2797 2019-04
Bankenes Utlånsrente 2.36 2019-04
Bensinpriser 1.45 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 45.04 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 28.2 2019-03
Boligpriser 137 2018-12
Bygningstillatelser 252 2019-04
Hjem Eierskap Rate 75.6 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Slovenia - Økonomiske indikatorer.