Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 9555.72 9490 9392 9295 9199 9011
10-årig statsobligasjon 0.35 0.42 0.46 0.51 0.56 0.68
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
Arbeidsledighet 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
Inflasjon 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Nåværende situasjon 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
Forretningstillit -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
Service PMI 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
Produksjon PMI 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
Forbrukertillit 77.70 82 85 89 88 95
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 1.90 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4
BNP 1426.19 1590 1590 1590 1590 1650
Bnp Faste Priser 311917.00 308211 311830 313477 316596 321028
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63466.00 61746 62270 63783 64418 65320
Bnp Per Innbygger 33146.40 34100 34100 34100 34100 34600
Bnp Per Innbygger Ppp 35055.70 35900 35900 35900 35900 35900
Bnp Fra Landbruk 8545.00 8393 8402 8588 8673 8795
Bnp Fra Construction 18358.00 18001 18375 18450 18633 18894
Bnp Fra Manufacturing 34366.00 34193 34454 34538 34881 35370
Bnp Fra Forvaltningsloven 50800.00 50364 50973 51054 51562 52284
Bnp Fra Tjenester 211287.00 208714 211385 212343 214456 217459
Bnp Fra Transport 67084.00 66544 67198 67419 68090 69044
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 13.92 14.5 13.7 13.8 13.4 12.9
Arbeidsledigheten Change -34.60 -29 -82 44 -32.1 -36
Langtids arbeidsledighet 5.20 6.1 5.3 5.4 5 5
Arbeidsledighet for unge 32.10 33.5 32.7 32.8 32.4 32.4
Lønnskostnader 104.80 103 107 108 107 110
Lønn 1876.95 1923 2040 1926 1920 1966
Minstelønn 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
Befolkning 46.66 46.92 46.92 46.92 46.92 47.05
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Pensjonsalder Menn 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Yrkesdeltakelse 58.72 62 62.4 62.6 63 63.2
Levelønn Family 1150.00 1179 1178 1180 1176 1205
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 876 876 877 875 896
Lønnsveksten 5.34 2.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2040 2038 2042 2036 2085
Lønn Lav Dyktige 932.00 955 954 956 953 976
Arbeidsledighetsrate 0.10 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1
Sysselsetting 64.54 64.2 64.4 64.6 65 65.2
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.80 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 105.23 104 106 105 106 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.88 105 106 105 106 108
Kjerne Konsumprisindeks 103.98 103 105 104 106 107
KjerneInflasjon 1.00 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
Produsentpriser 102.20 104 105 104 104 106
produsentprisene endring -1.90 0.4 0.9 1.2 1.6 1.9
MatInflasjon 1.70 1.5 1.4 1.2 1.4 1.7
KPI Housing Utilities 102.83 106 105 105 104 105
Kpi Transport 109.96 110 110 111 111 113
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2720.70 2910 2990 3020 3040 3280
Lån Til Privat Sektor 438525.00 447040 446802 440881 445103 451334
Lånevekst 0.70 1.5 1.2 1.6 1.9 2.2
Privat gjeld til BNP 194.10 186 186 186 186 182
Sentralbankers balanse 719825.00 743000 749000 756000 761000 777000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -1863000.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Nåværende situasjon 2830.00 1100 2800 900 2040 1940
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Import 26925000.00 29900000 27100000 27100000 25500000 26400000
Eksport 25061400.00 28400000 25600000 24800000 23700000 24500000
Utenlandske Direkte Investeringer -883.00 1750 3020 -1870 2320 2050
Turistankomster 4664.35 4990 9420 9610 5250 5520
Turisme Inntekter 6247.00 4610 6950 7360 4050 4440
Utenlandsgjeld 2124834000.00 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000 2133000000
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.60 96.4 96.4 96.4 96.4 95.1
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2
Offentlige Utgifter 58423.00 57818 58334 58715 59299 60130
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2
Statsgjeld 1207754952.00 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000 1259000000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -1.90 -6 -8 -4 -7 -6
Service PMI 54.90 52 52.5 52.2 52.9 52.9
Produksjon PMI 47.40 52.1 52.5 52 53.2 54
Industriell Produksjon 2.10 1.4 1.6 1.8 1.7 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.00 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.4
Industriproduksjonen 1.60 1.2 1.4 1.6 1.4 1.7
Totalt Vehicle Sales 105853.00 119400 140800 62900 99500 105500
Bil Produksjon 1395.00 1770 2360 1490 1220 1450
Bilregistreringer 116673.00 109200 116900 103600 111800 119500
Gruvedrift Produksjon 24.90 1.4 1.6 2 1.5 1.2
Fabrikkordre -20.20 1.5 2.4 2.6 2.8 2.2
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 77.70 82 85 89 88 95
Butikkhandel (Månedlig) 0.50 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 2.90 1.2 1.4 1.9 1.5 1.5
Forbruk 176966.00 175256 176514 177851 179620 182135
Disponibel personlig inntekt 207374.00 204414 255309 208411 210485 213431
Konsumerkreditt 643953189.00 649994795 658513400 647179394 653612487 662763062
Privat-Sektor-Kreditt 1172743.00 1176670 1187658 1170976 1190334 1206999
Bankenes Utlånsrente 1.49 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.60 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.45 85 85 85 85 85
Bensinpriser 1.51 1.66 1.7 1.74 1.78 1.78
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut -3.00 2.3 2.7 2.2 2.4 2.4
Boligpriser 1638.30 1710 1720 1720 1832 1922
Boliglån Godkjenninger 29691.00 29500 30720 34000 25100 27700
Nyboligsalg 7.67 8.79 8.85 8.91 9.15 9.15
Boligsalg 31.01 34.12 40.12 38.42 32.65 34.44
Nyestartede boliger 0.88 0.65 1.15 1.01 1.09 1.25
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.