Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 7234.10 7259 7108 6962 6817 6528
10-årig statsobligasjon 0.45 0.48 0.53 0.58 0.64 0.75

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.20 7.8 4 2.5 1.7 1
Bnp Årlig Vekstrate -4.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
Arbeidsledighet 14.41 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Inflasjon -0.30 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1520000.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
Nåværende situasjon -1530.00 900 1040 1980 2600 1950
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 95.50 115 115 112 112 112
Offentlige Budsjetter -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Forretningstillit -23.40 -18 -16 -10 -3 -10
Produksjon PMI 49.00 42 47 50.8 54 51.5
Service PMI 50.20 43 48.4 51 53.7 52.9
Forbrukertillit 60.70 55 64 70 69 75
Butikkhandel (Månedlig) 19.30 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -5.20 7.8 4 2.5 1.7 1
Bnp Årlig Vekstrate -4.10 -9.3 -6.2 -0.4 14.5 4.5
BNP 1394.12 1200 1200 1280 1280 1280
Bnp Faste Priser 299661.00 302214 296136 298462 343112 309462
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 59984.00 60962 58971 59744 68682 61625
Bnp Per Innbygger 33349.70 31100 31100 32000 32000 32000
Bnp Per Innbygger Ppp 40883.30 37900 37900 38800 38800 38800
Bnp Fra Landbruk 8509.00 8201 7965 8475 9743 8323
Bnp Fra Construction 16849.00 17858 17485 16782 19292 18272
Bnp Fra Manufacturing 31859.00 33545 32865 31732 36479 34344
Bnp Fra Forvaltningsloven 52147.00 49378 48389 51938 59708 50566
Bnp Fra Tjenester 204832.00 204843 201544 204013 234533 210614
Bnp Fra Transport 60052.00 65176 63911 59812 68760 66787

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 14.41 18.9 19 18.7 18.3 17.2
Arbeidsledigheten Change 5.10 44 -32.1 -12 -40 -36
Langtids arbeidsledighet 5.10 6.8 6.9 6.6 6.2 6.2
Arbeidsledighet for unge 32.90 34.9 35 34.7 34.3 34.3
Lønnskostnader 101.10 97.89 107 102 102 108
Lønn 1889.78 1828 2042 1899 1909 2073
Minstelønn 1050.00 1050 1050 1050 1050 1050
Befolkning 46.94 46.92 46.92 47.05 47.05 47.05
Pensjonsalder Kvinner 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Pensjonsalder Menn 65.83 65.83 65.83 66 66 66
Yrkesdeltakelse 58.18 55 55.5 56.5 57.2 57.7
Lønnsveksten -1.55 -2.6 -1.6 0.5 1 1.5
Arbeidsledighetsrate -1.00 0.3 -0.8 0.3 0.5 0.4
Sysselsetting 63.60 60.6 60.2 60.5 61.2 61.6

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.30 -0.4 -0.3 0.4 1.2 1.4
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 -0.2 0.3 0.2 0.4 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.83 104 105 104 106 106
Konsumprisindeksen Kpi 104.51 104 105 104 106 106
Kjerne Konsumprisindeks 104.42 103 104 104 106 106
KjerneInflasjon 1.10 0.6 0.5 0.8 1.2 1.4
Produsentpriser 95.60 98.38 100 99.39 97.8 103
produsentprisene endring -8.70 -4.3 -1.8 0.5 2.3 2.6
MatInflasjon 2.80 2.5 1.9 2 2.1 1.7
KPI Housing Utilities 98.57 103 103 101 99.75 104
Kpi Transport 101.87 109 110 107 103 111

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2815.30 2920 3040 3230 3360 3280
Lån Til Privat Sektor 475552.00 456236 452464 459010 491721 466943
Lånevekst 2.80 4 3.9 3.6 3.4 3.2
Privat gjeld til BNP 194.10 204 204 202 202 202
Sentralbankers balanse 831183.00 856000 861000 869000 867000 862000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -1520000.00 -1700000 -1800000 -3000000 17591600 -1900000
Nåværende situasjon -1530.00 900 1040 1980 2600 1950
Nåværende situasjon mot BNP 2.00 3.2 3.2 2.5 2.5 2.5
Import 16561344.17 17500000 19500000 22500000 208400 23200000
Eksport 15042773.10 15800000 17700000 19500000 17800000 22600000
Utenlandske Direkte Investeringer 4346.00 -1870 -2320 2920 3060 4500
Turistankomster 0.00 3000 2300 2900 4600 2900
Turisme Inntekter 1681.00 2360 1250 2250 2850 2840
Utenlandsgjeld 2147127000.00 2222000000 2255000000 2295000000 2287000000 2363000000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 95.50 115 115 112 112 112
Offentlige Budsjetter -2.80 -10 -10 -7 -7 -7
Offentlige Utgifter 60441.00 69170 72220 74240 73450 71900
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 50 50 46 46 46
Statsgjeld 1224160712.00 1261000000 1271000000 1301000000 1321000000 1299000000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit -23.40 -18 -16 -10 -3 -10
Produksjon PMI 49.00 42 47 50.8 54 51.5
Service PMI 50.20 43 48.4 51 53.7 52.9
Industriell Produksjon -24.50 -6.8 -3 7.8 12 5.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 14.70 -1.6 0.5 0.4 0.3 0.4
Industriproduksjonen -26.50 -7 -3.6 8.2 14 5.5
Totalt Vehicle Sales 82651.00 57900 85500 65500 98800 95500
Bil Produksjon 733.00 1190 1220 1510 1680 1370
Bilregistreringer 4386.00 75600 98800 101800 67900 109500
Gruvedrift Produksjon -0.80 2 1.5 1.5 1.5 1.2

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 60.70 55 64 70 69 75
Butikkhandel (Månedlig) 19.30 -1.1 -0.7 0.9 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) -19.00 -6.2 -3.2 8.5 12 5.6
Forbruk 166252.00 171221 166503 165587 190359 173996
Disponibel personlig inntekt 209939.00 200945 233032 247441 284458 243518
Konsumerkreditt 643709260.00 623952003 607335348 641134423 737047103 634665439
Privat-Sektor-Kreditt 1196643.00 1211756 1203834 1203730 1237329 1242357
Bankenes Utlånsrente 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.90 64 64 62 62 62
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.21 105 105 102 102 102
Bensinpriser 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09 1.04

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konstruksjonsflyt ut -32.60 -7.2 -3.6 12 19 6.5
Boligpriser 1640.40 1320 1360 1410 1450 1490
Boliglån Godkjenninger 23840.00 17000 25100 24100 26300 26700
Nyboligsalg 4.44 3 3.2 3.8 4 7.5
Nyestartede boliger 0.36 0.3 0.6 0.7 1 1.1
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.4 76.4 76.2 76.2 76.2
Boligsalg 20.60 15 20 26 25 26


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.