Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Aksjemarkedet 9163.50 9102 9007 8912 8819 8635
10-årig statsobligasjon 0.41 0.41 0.43 0.45 0.47 0.51
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Arbeidsledighet 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Inflasjon 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalanse -1605300.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon -413.00 800 2920 980 1420 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
Service PMI 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Produksjon PMI 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Forbrukertillit 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
BNP 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Bnp Faste Priser 307460.00 305443 312667 312361 313609 318608
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 66171.00 65441 66659 66594 67427 67926
Bnp Per Innbygger 33146.40 33600 33600 33600 34100 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Bnp Fra Landbruk 7563.00 7692 8150 8142 7699 8304
Bnp Fra Construction 18628.00 18078 18776 18758 18989 19133
Bnp Fra Manufacturing 38154.00 38519 38806 38768 38896 39543
Bnp Fra Forvaltningsloven 50583.00 49869 51012 50962 51578 51981
Bnp Fra Tjenester 203137.00 201364 206401 206199 207200 210323
Bnp Fra Transport 66355.00 65751 67441 67375 67381 68723
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Arbeidsledigheten Change -63.80 32 -45.5 -45.5 -82 -32.1
Langtids arbeidsledighet 5.60 5.4 5.2 5.2 5.1 4.7
Arbeidsledighet for unge 31.70 29.8 29.4 32.1 32.4 27
Lønnskostnader 100.40 99.5 109 109 103 112
Lønn 1876.19 1890 2070 2100 1923 2100
Minstelønn 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Yrkesdeltakelse 58.35 61.7 62 62 62.4 63
Levelønn Family 1150.00 1200 1200 1185 1179 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 1080 1080 881 876 1150
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2310 2310 2050 2040 2390
Lønn Lav Dyktige 932.00 950 950 960 955 990
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Sysselsetting 63.58 63.9 64 64 64.4 65
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.82 105 106 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 103.49 103 105 103 103 107
KjerneInflasjon 0.70 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 104.60 108 106 107 105 108
produsentprisene endring 1.10 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
MatInflasjon 0.50 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
KPI Housing Utilities 104.22 110 110 107 106 111
Kpi Transport 109.16 111 107 110 111 109
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.25
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.13
Bankenes balanse 2673.30 2810 2850 2910 2990 3040
Lån Til Privat Sektor 447123.00 511000 514000 452967 453712 545000
Lånevekst 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Privat gjeld til BNP 194.10 191 191 186 186 186
Sentralbankers balanse 725352.00 749000 752000 763000 769000 765000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1605300.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon -413.00 800 2920 980 1420 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 26369800.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Eksport 24764584.76 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Utenlandske Direkte Investeringer 1091.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Turistankomster 7952.79 9220 4990 4990 9420 5250
Turisme Inntekter 4185.00 7150 3620 4610 6950 4050
Utenlandsgjeld 2057984000.00 2002699000 2006503000 2056660539 2054646180 2031138000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 56967.00 56385 57698 57641 57956 58794
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Statsgjeld 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
Service PMI 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Produksjon PMI 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Industriell Produksjon 1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 -0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Industriproduksjonen 1.30 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Totalt Vehicle Sales 130519.00 61700 97400 119400 140800 99500
Bil Produksjon 2314.00 1420 1050 1770 2360 1220
Bilregistreringer 115540.00 101100 108200 109200 116900 111800
Gruvedrift Produksjon 3.30 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Fabrikkordre -2.10 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Butikkhandel (Årlig) 2.40 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Forbruk 173667.00 173282 177102 176928 177030 180467
Disponibel personlig inntekt 203397.00 202849 238919 238685 238685 243459
Konsumerkreditt 646754555.00 653071689 660428894 659782049 659782049 672977043
Privat-Sektor-Kreditt 1175567.00 1440000 1490000 1198855 1194232 1650000
Bankenes Utlånsrente 1.45 1.11 1.11 1.36 1.05 1.36
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.53 1.4 1.36 1.33 1.37 1.33
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.00 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Boligpriser 1636.30 1615 1721 1710 1720 1832
Boliglån Godkjenninger 29032.00 32200 22700 29500 30720 25100
Nyboligsalg 8.31 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Boligsalg 39.25 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Nyestartede boliger 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.