Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 9174.60 9475 9372 9270 9169 8970
10-årig statsobligasjon 0.82 1.04 1.07 1.11 1.14 1.22
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
Arbeidsledighet 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Inflasjon 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 97 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Forretningstillit -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
Service PMI 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Produksjon PMI 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Forbrukertillit 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
BNP 1311.32 1510 1510 1510 1550 1550
Bnp Faste Priser 307460.00 303337 305343 312667 313609 318608
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 66105.00 64663 65420 66659 67427 67926
Bnp Per Innbygger 32405.75 33600 33600 33600 34100 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 34272.36 35400 35400 35400 35900 35900
Bnp Fra Landbruk 7548.00 8086 7689 8150 7699 8304
Bnp Fra Construction 18617.00 17733 18072 18776 18989 19133
Bnp Fra Manufacturing 38133.00 38750 38507 38806 38896 39543
Bnp Fra Forvaltningsloven 50567.00 49419 49853 51012 51578 51981
Bnp Fra Tjenester 203137.00 199772 201298 206401 207200 210323
Bnp Fra Transport 66060.00 65710 65730 67441 67381 68723
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Arbeidsledige 3147.42 2670 2640 2600 2600 2500
Arbeidsledigheten Change -91.50 -88.6 32 -45.5 -45.5 -32.1
Langtids arbeidsledighet 5.70 5.2 5.1 5.1 5.1 4.7
Arbeidsledighet for unge 33.70 30.9 29.8 29.4 29.4 27
Lønnskostnader 106.00 104 99.5 109 109 112
Lønn 2039.01 1995 1890 2070 2070 2100
Minstelønn 1050.00 1050 1050 1050 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.89 46.79 46.92 46.92
Pensjonsalder Kvinner 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Pensjonsalder Menn 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Yrkesdeltakelse 58.35 61.5 61.7 62 62 63
Levelønn Family 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
Lønn Lav Dyktige 932.00 950 950 950 950 990
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Sysselsetting 63.58 63.8 63.9 64 64 65
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.74 106 106 106 106 108
Kjerne Konsumprisindeks 103.15 104 103 105 103 107
KjerneInflasjon 0.90 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Produsentpriser 104.60 106 108 106 107 108
produsentprisene endring 2.30 1.7 1.9 1.8 2 2
MatInflasjon 0.80 1.7 2 2 2 2.2
KPI Housing Utilities 105.45 107 110 110 108 112
Kpi Transport 110.19 111 111 107 111 109
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.13
Pengemengden M2 1217373.00 1540000 1590000 1650000 1650000 1980000
Bankenes balanse 2633.40 3280 3340 3490 3490 4060
Lån Til Privat Sektor 444816.00 507000 511000 514000 514000 545000
Lånevekst 1.40 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Privat gjeld til BNP 199.70 185 185 185 179 179
Sentralbankers balanse 739656.00 752000 759000 772000 772000 785000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Import 27821800.00 26600000 26800000 25000000 29900000 25500000
Eksport 25469200.00 25100000 24300000 23200000 28400000 23700000
Utenlandske Direkte Investeringer 2466.00 2900 -2200 2370 2370 2320
Turistankomster 5645.75 9150 9150 5890 5890 6150
Gullreserver 281.60 282 282 282 282 282
Turisme Inntekter 3350.00 6720 7150 3620 3620 4050
Utenlandsgjeld 2014359000.00 1991502000 2002699000 2006503000 2006503000 2031138000
Råoljeproduksjon 1.00 2 2 2 2 2
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 97 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 56820.00 55731 56367 57698 57956 58794
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41 41 41 41.1 41.1
Statsgjeld 1173988055.00 1189000000 1195000000 1209000000 1209000000 1231000000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forretningstillit -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
Service PMI 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Produksjon PMI 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Industriell Produksjon -3.10 3 2.4 2.2 2.2 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.20 -0.4 -0.3 0.3 0.3 0.2
Industriproduksjonen 0.60 2.5 2.3 2.6 2.6 2.4
Totalt Vehicle Sales 119417.00 137800 91700 111400 111400 119500
Bil Produksjon 2067.00 2400 2480 1700 1700 1900
Bilregistreringer 118655.00 115400 120100 132200 132200 149800
Gruvedrift Produksjon -17.20 2 1.5 1.1 1.1 1.5
Stål~~pos=trunc 1371.00 1340 1270 1180 1180 1260
Fabrikkordre 2.00 3.6 3.2 2.9 2.9 2.8
Elektrisitets~~pos=trunc 22160.00 24100 22100 25700 25700 25600
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Butikkhandel (Månedlig) 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Butikkhandel (Årlig) 1.70 2.7 2.3 2.4 2.4 2.2
Forbruk 173559.00 171356 173225 177102 177030 180467
Disponibel personlig inntekt 234005.00 233980 202904 238919 238685 243459
Konsumerkreditt 646845146.00 660113610 652851265 660428894 659782049 672977043
Privat-Sektor-Kreditt 1170816.00 1410000 1440000 1490000 1490000 1650000
Bankenes Utlånsrente 1.39 1.11 1.11 1.11 1.36 1.36
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.60 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100.42 91.5 91.5 91.5 85 85
Bensinpriser 1.55 1.43 1.4 1.36 1.33 1.33
Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konstruksjonsflyt ut -5.80 2.8 2.5 2.2 2.2 2.1
Boligpriser 1636.30 1695 1715 1721 1721 1832
Boliglån Godkjenninger 31018.00 30200 32200 22700 22700 25100
Nyboligsalg 8.05 8.45 8.65 8.88 8.88 11.51
Boligsalg 34.60 38.78 36.22 30.16 30.16 34.65
Nyestartede boliger 0.86 1.09 1.15 1.25 1.25 1.64
Hjem Eierskap Rate 77.10 76.9 76.9 76.9 76.4 76.4


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.