Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
Aksjemarkedet 6639.14 6522 6387 6255 6125 5865
10-årig statsobligasjon 0.68 0.75 0.83 0.91 1 1.18

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.40 -2.2 -4.6 -1.8 1.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -3.2 -10 -6.3 -4 1
Arbeidsledighet 13.80 14.9 17.2 18.9 19 17.8
Inflasjon 0.10 0.1 0.9 1.2 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -3507467.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Nåværende situasjon -1725.00 1100 2800 900 2040 1940
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Regjeringens gjeld mot BNP 95.50 101 101 101 101 105
Offentlige Budsjetter -2.50 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2
Forretningstillit -7.00 -16 -30 -18 -16 -10
Produksjon PMI 45.70 40 42 47 50.8 51.5
Service PMI 52.10 25 38 43 48.4 52.9
Forbrukertillit 85.70 76 51 55 62 75
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.40 -2.2 -4.6 -1.8 1.2 0.6
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 -3.2 -10 -6.3 -4 1
BNP 1460.00 1324 1324 1324 1324 1257
Bnp Faste Priser 315781.00 303406 300036 305367 303150 306181
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 62291.00 60783 59915 62133 59799 60397
Bnp Per Innbygger 33146.40 31717 31717 31717 31717 31580
Bnp Per Innbygger Ppp 35055.70 33544 33544 33544 33544 33399
Bnp Fra Landbruk 8195.00 8262 8084 8366 7867 7946
Bnp Fra Construction 18264.00 17720 17680 17972 17533 17709
Bnp Fra Manufacturing 35035.00 33660 33151 33644 33634 33970
Bnp Fra Forvaltningsloven 51783.00 49578 49045 49733 49712 50209
Bnp Fra Tjenester 215271.00 205460 203389 206850 206660 208727
Bnp Fra Transport 68209.00 65507 64657 65675 65481 66135

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 13.80 14.9 17.2 18.9 19 17.8
Arbeidsledigheten Change -7.80 45 72 44 -32.1 -36
Langtids arbeidsledighet 5.20 6.3 8.6 10.3 10.4 9.5
Arbeidsledighet for unge 30.60 31.7 34 35.7 35.8 34.9
Lønnskostnader 100.50 103 107 108 107 110
Lønn 2075.43 1923 2040 1926 1920 1966
Minstelønn 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
Befolkning 46.94 46.92 46.92 46.92 46.92 47.05
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Pensjonsalder Menn 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Yrkesdeltakelse 58.74 62 62.4 62.6 63 63.2
Levelønn Family 1150.00 1179 1178 1180 1176 1205
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 876 876 877 875 896
Lønnsveksten 2.89 2.5 2.4 2.6 2.3 2.4
Arbeidsledighetsrate 0.80 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1
Sysselsetting 64.71 64.2 64.4 64.6 65 65.2
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2040 2038 2042 2036 2085

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.10 0.1 0.9 1.2 1.1 1.4
Inflasjonen (Månedlig) -0.30 -0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.36 106 106 105 108 110
Konsumprisindeksen Kpi 104.08 104 106 105 106 108
Kjerne Konsumprisindeks 102.68 103 105 104 106 107
KjerneInflasjon 1.10 1.2 1.4 1.3 1.5 1.7
Produsentpriser 102.00 104 105 104 104 106
produsentprisene endring -2.20 0.4 0.9 1.2 1.6 1.9
MatInflasjon 2.00 1.5 1.4 1.2 1.4 1.7
KPI Housing Utilities 102.56 106 105 105 104 105
Kpi Transport 109.57 109 110 111 111 113

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2720.70 2910 2990 3020 3040 3280
Lån Til Privat Sektor 428140.00 440070 429902 429476 418061 422241
Lånevekst 0.70 1.5 1.2 1.6 1.9 2.2
Privat gjeld til BNP 194.10 186 186 186 186 182
Sentralbankers balanse 726220.00 743000 749000 756000 761000 777000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -3507467.00 -1500000 -1500000 -2300000 -1800000 -1900000
Nåværende situasjon -1725.00 1100 2800 900 2040 1940
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Import 26649854.99 29900000 27100000 27100000 25500000 26400000
Eksport 23142387.83 28400000 25600000 24800000 23700000 24500000
Utenlandske Direkte Investeringer -7568.00 1750 3020 -1870 2320 2050
Turistankomster 4138.37 4990 8420 8900 4400 4900
Turisme Inntekter 3905.00 4610 6950 7360 4050 4440
Utenlandsgjeld 2107770000.00 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000 2133000000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 95.50 101 101 101 101 105
Offentlige Budsjetter -2.50 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2
Offentlige Utgifter 59321.00 56916 56128 57196 56948 57518
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41.1 41.1 41.1 41.1 41.2
Statsgjeld 1207754952.00 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000 1259000000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit -7.00 -16 -30 -18 -16 -10
Produksjon PMI 45.70 40 42 47 50.8 51.5
Service PMI 52.10 25 38 43 48.4 52.9
Industriell Produksjon -2.10 1.4 1.6 1.8 1.7 1.9
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.30 0.4 0.5 -0.3 0.2 0.4
Industriproduksjonen 0.10 1.2 1.4 1.6 1.4 1.7
Totalt Vehicle Sales 94620.00 119400 140800 62900 99500 105500
Bil Produksjon 2081.00 1770 2360 1490 1220 1450
Bilregistreringer 107573.00 109200 116900 103600 111800 119500
Gruvedrift Produksjon 23.10 1.4 1.6 2 1.5 1.2
Fabrikkordre 1.70 1.5 2.4 2.6 2.8 2.2

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 85.70 76 51 55 62 75
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.4
Butikkhandel (Årlig) 1.80 1.2 1.4 1.9 1.5 1.5
Forbruk 177312.00 172523 169838 173250 170220 171922
Disponibel personlig inntekt 207374.00 201227 245652 203019 199079 201070
Konsumerkreditt 647479049.00 639840749 633554020 630404414 618195061 624377012
Privat-Sektor-Kreditt 1150191.00 1158323 1142736 1140682 1112301 1123424
Bankenes Utlånsrente 0.71 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.40 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.45 85 85 85 85 85
Bensinpriser 1.44 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut -6.20 2.3 2.7 2.2 2.4 2.4
Boligpriser 1652.80 1710 1720 1720 1832 1922
Nyestartede boliger 1.29 0.65 1.15 1.01 1.09 1.25
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2
Boliglån Godkjenninger 39314.00 29500 30720 34000 25100 27700
Nyboligsalg 8.48 8.79 8.85 8.91 9.15 9.15
Boligsalg 38.44 34.12 40.12 38.42 32.65 34.44


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.