Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Aksjemarkedet 9173.30 9143 9041 8942 8842 8646
10-årig statsobligasjon 0.47 0.28 0.31 0.34 0.37 0.45
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
Arbeidsledighet 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Inflasjon 0.10 0.7 1 0.9 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Regjeringens gjeld mot BNP 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
Service PMI 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Produksjon PMI 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Forbrukertillit 73.30 75 82 85 89 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Vekstrate 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
BNP 1426.19 1510 1590 1590 1590 1590
Bnp Faste Priser 312516.00 310375 311276 315511 317204 315031
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63006.00 61057 62361 62934 63951 61972
Bnp Per Innbygger 33146.40 33600 34100 34100 34100 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 35055.70 35400 35900 35900 35900 35900
Bnp Fra Landbruk 8482.00 8585 8417 8426 8609 8714
Bnp Fra Construction 18356.00 17820 18259 18727 18631 18087
Bnp Fra Manufacturing 34615.00 34350 34549 34946 35134 34866
Bnp Fra Forvaltningsloven 51198.00 50292 50976 51810 51966 51047
Bnp Fra Tjenester 211664.00 210557 210713 213729 214839 213715
Bnp Fra Transport 67253.00 66472 67225 67904 68262 67469
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Arbeidsledigheten Change 97.95 -45.5 -29 -82 44 -32.1
Langtids arbeidsledighet 5.40 5.2 5.38 5.1 5.28 4.7
Arbeidsledighet for unge 32.80 29.4 31.98 32.68 31.88 27
Lønnskostnader 104.80 109 109 103 107 112
Lønn 1992.18 2070 2100 1923 2040 2100
Minstelønn 1050.00 1050 1150 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.74 46.83 46.83 46.83 46.83
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Yrkesdeltakelse 58.72 62 62 62.4 62.6 63
Levelønn Family 1150.00 1200 1185 1179 1178 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 1080 881 876 876 1150
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2310 2050 2040 2038 2390
Lønn Lav Dyktige 932.00 950 960 955 954 990
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
Sysselsetting 64.54 64 64.2 64.4 64.6 65
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.10 0.7 1 0.9 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 105.16 105 105 106 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 103.63 105 103 103 105 107
KjerneInflasjon 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
Produsentpriser 102.80 106 107 104 105 108
produsentprisene endring -3.30 -0.6 0.4 0.9 1.2 1.6
MatInflasjon 1.20 0.9 0.8 1.1 1.2 1.4
KPI Housing Utilities 104.47 109 107 105 105 110
Kpi Transport 109.34 106 110 110 111 108
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.38 -0.13
Bankenes balanse 2693.70 2850 2910 2990 3020 3040
Lån Til Privat Sektor 438688.00 451636 451488 450951 445268 458410
Lånevekst 1.80 1.7 1.8 2.1 2 1.9
Privat gjeld til BNP 194.10 191 186 186 186 186
Sentralbankers balanse 718727.00 732000 743000 749000 756000 761000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Import 23421200.00 25000000 29900000 27100000 27100000 25500000
Eksport 19436300.00 23200000 28400000 25600000 24800000 23700000
Utenlandske Direkte Investeringer 1401.00 2370 1750 3020 -1870 2320
Turistankomster 8914.76 4990 4990 9420 9610 5250
Turisme Inntekter 9397.00 3620 4610 6950 7360 4050
Utenlandsgjeld 2100503000.00 2056000000 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 58969.00 57994 58539 59240 59854 58864
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41 41.1 41.1 41.1 41.1
Statsgjeld 1210915185.00 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forretningstillit -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
Service PMI 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Produksjon PMI 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Industriell Produksjon 0.90 1.1 1.4 1.6 1.8 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.80 -0.7 0.4 0.5 -0.3 0.2
Industriproduksjonen 0.70 0.7 1.2 1.4 1.6 1.4
Totalt Vehicle Sales 93961.00 97400 119400 140800 62900 99500
Bil Produksjon 1827.00 1050 1770 2360 1490 1220
Bilregistreringer 118275.00 108200 109200 116900 103600 111800
Gruvedrift Produksjon 5.50 1.1 1.4 1.6 2 1.5
Fabrikkordre -1.90 2.9 2.5 2.4 2.6 2.8
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 73.30 75 82 85 89 88
Butikkhandel (Månedlig) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Butikkhandel (Årlig) 3.40 0.9 1.2 1.4 1.9 1.5
Forbruk 177296.00 176895 176991 178068 179955 179548
Disponibel personlig inntekt 254122.00 238217 206448 257680 257934 241790
Konsumerkreditt 655445913.00 658489896 656455873 664622156 665277602 668367244
Privat-Sektor-Kreditt 1165150.00 1195333 1188378 1198687 1182627 1213263
Bankenes Utlånsrente 1.59 1.11 1.36 1.28 1.28 1.36
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.30 56.1 54.5 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.50 1.33 1.29 1.25 1.22 1.15
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.70 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
Boligpriser 1637.40 1721 1710 1720 1720 1832
Boliglån Godkjenninger 20385.00 22700 29500 30720 34000 25100
Nyboligsalg 6.43 7.51 8.79 8.85 8.91 9.15
Boligsalg 31.57 29.16 34.12 40.12 38.42 32.65
Nyestartede boliger 0.78 0.99 0.65 1.15 1.01 1.09
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.9 76.4 76.4 76.4 76.4


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.