Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.19 1.17 1.17 1.16 1.16 1.14
Aksjemarkedet 8672.84 8443 8166 7898 7639 7146
10-årig statsobligasjon 0.27 0.3 0.33 0.36 0.4 0.48

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.80 3.2 4 1.1 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 19.80 7 8 9.5 8.6 3
Arbeidsledighet 15.26 15.5 15.7 15.2 14.9 14.4
Inflasjon 2.90 2 1.8 1.1 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.70 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse 140100.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Nåværende situasjon 895.00 1480 1950 2050 2750 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 120 120 117 117 117
Offentlige Budsjetter -11.00 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2 -5.2
Forretningstillit 1.90 8.9 6.3 2 2.5 5
Produksjon PMI 60.40 55.4 54 54.2 54.4 54.4
Service PMI 62.50 58.5 54.5 54 54.2 55
Forbrukertillit 97.50 95 98 102 100 105
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 47.00 47 45 47 47 47

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 2.80 3.2 4 1.1 0.7 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 19.80 7 8 9.5 8.6 3
BNP 1281.20 1280 1280 1380 1380 1380
Bnp Faste Priser 288284.00 308967 313230 315671 313076 322627
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 58260.00 61851 63101 63795 63270 64994
Bnp Per Innbygger 29629.23 32000 32000 32900 32900 32900
Bnp Per Innbygger Ppp 36215.45 38800 38800 39660 39660 39660
Bnp Fra Landbruk 8623.00 9389 9803 9442 9365 10097
Bnp Fra Construction 15452.00 18043 17929 16920 16781 18467
Bnp Fra Manufacturing 33329.00 35487 37272 36495 36195 38390
Bnp Fra Forvaltningsloven 54370.00 56577 58202 59535 59046 59948
Bnp Fra Tjenester 193764.00 206509 208767 212172 210428 215030
Bnp Fra Transport 52537.00 56277 57313 57528 57055 59033

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 15.26 15.5 15.7 15.2 14.9 14.4
Sysselsatte 19206.80 19400 19500 19720 19800 19900
Arbeidsledige 3614.34 3680 3700 3640 3620 3420
Arbeidsledigheten Change -166.91 59 -36 -27 -60 -20
Langtids arbeidsledighet 6.30 5.82 6.02 5.52 5.22 5.22
Arbeidsledighet for unge 36.90 37.12 37.52 37.72 37.22 36.72
Lønnskostnader 102.50 106 107 113 107 116
Lønn 1907.82 1984 1999 2152 1996 2206
Minstelønn 1108.33 1108 1108 1210 1210 1210
Befolkning 47.33 47.5 47.5 47.85 47.85 47.85
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Yrkesdeltakelse 58.58 57.9 57.7 57.9 58.2 58.5
Arbeidsledighetsrate 1.00 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
Sysselsetting 48.47 48.9 48.7 49 49.4 49.9
Lønnsveksten 9.56 7.5 4.4 4.6 4 2.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.90 2 1.8 1.1 1.2 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.70 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 106.55 106 107 106 109 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.20 106 106 106 109 107
Kjerne Konsumprisindeks 104.73 104 105 105 106 107
KjerneInflasjon 0.20 0.7 1.2 1.4 1.2 1.5
Produsentpriser 112.50 108 108 109 117 111
produsentprisene endring 15.40 8.4 6.9 3.6 3.7 2.8
MatInflasjon 1.10 1.4 1.7 1.9 2 2.2
KPI Housing Utilities 111.14 104 105 106 112 106
Kpi Transport 112.66 106 107 111 114 108

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2925.70 3200 3280 3200 3180 3290
Lån Til Privat Sektor 464930.00 488899 485558 486572 479808 500125
Lånevekst 6.50 3.6 3.2 3.4 3.2 3
Privat gjeld til BNP 212.00 202 202 198 198 198
Sentralbankers balanse 1095413.00 1055000 1062000 1072000 1079000 1099000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 140100.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Nåværende situasjon 895.00 1480 1950 2050 2750 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Import 27062000.00 25500000 24400000 29100000 22700000 25200000
Eksport 27202200.00 24500000 24100000 29100000 24500000 24800000
Utenlandske Direkte Investeringer 2151.00 1250 4500 3240 3260 3650
Turistankomster 1363.62 4500 2400 3200 3460 3220
Turisme Inntekter 558.00 2400 2840 2980 3200 3640
Utenlandsgjeld 2270036000.00 2324000000 2363000000 2387000000 2407000000 2423000000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 120 120 117 117 117
Offentlige Budsjetter -11.00 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2 -5.2
Offentlige Utgifter 63209.00 64500 64900 64200 64000 64800
Statens Utgifter Til Bnp 52.30 49 49 46 46 46
Statsgjeld 1392732509.00 1414000000 1399000000 1402000000 1414000000 1429000000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 47.00 47 45 47 47 47
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 1.90 8.9 6.3 2 2.5 5
Produksjon PMI 60.40 55.4 54 54.2 54.4 54.4
Service PMI 62.50 58.5 54.5 54 54.2 55
Industriell Produksjon 26.00 5.6 5.1 4.6 5.4 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 4.30 -1 0.4 0.6 0.8 0.5
Industriproduksjonen 27.00 6.3 5.5 4.6 5.1 3.8
Totalt Vehicle Sales 96785.00 85900 112500 91200 102300 123200
Bil Produksjon 1463.00 2150 1670 1890 1710 1710
Bilregistreringer 85790.00 102500 115500 89500 95600 125500
Sammensatt Pmi 62.40 56.5 54.2 54.6 54.4 55

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 97.50 95 98 102 100 105
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) 1.40 5.7 5.6 4.5 5.2 3.4
Forbruk 160379.00 170207 172004 175615 174172 177164
Disponibel personlig inntekt 207910.00 220651 260142 227661 225790 267946
Konsumerkreditt 636222994.00 681661819 688517119 696664178 690938171 709172633
Privat-Sektor-Kreditt 1186418.00 1235083 1234834 1231889 1224383 1271879
Bankenes Utlånsrente 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.50 62 62 60 60 60
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.01 102 102 100 100 100
Bensinpriser 1.75 1.66 1.58 1.5 1.43 1.35

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 6.50 5.7 6.5 5.1 5.6 3.6
Boligpriser 1625.40 1710 1750 1790 1760 1850
Nyestartede boliger 0.90 1.4 2.5 1.6 1.8 2.9
Hjem Eierskap Rate 76.20 76.2 76.2 75.8 75.8 75.8
Boliglån Godkjenninger 35225.00 28500 26700 36200 30200 28700
Nyboligsalg 9.20 5.5 7.5 8 8.4 9.8
Boligsalg 37.83 32 26 40 32 32


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.