SPANIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
Arbeidsledighet 15.30 15.1 15.1 14.9 14.7 13.2
Inflasjon 2.20 2.3 2 2.3 2.2 2.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalanse -3247700.00 -2400000 -2100000 -1400000 -1500000 -1800000
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30 95.5 95.5 92.6 92.6 89.4
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Aksjemarkedet 9500.17
9428 9323 9220 9117 8719
10-årig statsobligasjon 1.52
1.45 1.5 1.55 1.6 1.82
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 0.60
0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.70
2.7 2.5 2.6 2.3 2.2
BNP 1311.32
1420 1420 1510 1510 1550
Bnp Faste Priser 299267.00
296114 303612 305772 306150 317739
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63383.00
60988 62809 63284 64841 65731
Bnp Per Innbygger 32405.75
32900 32900 33600 33600 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 34272.36
34800 34800 35400 35400 35900
Bnp Fra Landbruk 8049.00
7609 8123 8298 8234 8501
Bnp Fra Construction 16276.00
15513 16044 16462 16650 16791
Bnp Fra Manufacturing 39353.00
38543 39911 39775 40258 41768
Bnp Fra Forvaltningsloven 49137.00
49075 50131 50380 50267 52463
Bnp Fra Tjenester 197230.00
197166 201050 202585 201766 210404
Bnp Fra Transport 63834.00
63432 64453 64811 65302 67452
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 15.30
15.1 15.1 14.9 14.7 13.2
Sysselsatte 19344.10
19410 19650 19700 19810 20280
Arbeidsledige 3270.09
3000 2890 2750 2670 2500
Arbeidsledigheten Change 47.05
29.5 -50.8 -38.6 -88.6 -32.1
Deltid Sysselsettingen 2899.70
2860 2930 2890 2860 2880
Full Jobb 16444.30
16550 16720 16810 16950 17400
Langtids arbeidsledighet 7.00
6 5.9 5.5 5.2 4.7
Arbeidsledighet for unge 33.40
34.3 33.8 33.4 32.9 27
Produktivitet 104.50
113 112 105 108 116
Lønnskostnader 98.30
97.5 106 99.8 104 112
Ledige Stillinger 35.43
48.6 42.5 58.2 60.1 51
Lønn 1951.81
1820 2050 1845 1995 2100
Minstelønn 858.55
859 859 880 880 920
Befolkning 46.66
46.66 46.66 46.89 46.89 47.21
Pensjonsalder Kvinner 65.50
65.5 65.5 65.67 65.67 65.83
Pensjonsalder Menn 65.50
65.5 65.5 65.67 65.67 65.83
Yrkesdeltakelse 58.80
60.5 61 61.2 61.5 63
Levelønn Family 1100.00
1150 1150 1200 1200 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 810.00
950 950 1080 1080 1150
Lønn Høy Dyktige 1980.00
2220 2220 2310 2310 2390
Lønn Lav Dyktige 927.00
900 900 950 950 990
Arbeidsledighetsrate 0.70
0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
Sysselsetting 63.53
63.4 63.6 63.7 63.8 65
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 2.20
2.3 2 2.3 2.2 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.10
0.3 0.6 0.3 0.3 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 103.38
104 105 105 107 109
Konsumprisindeksen Kpi 103.78
104 105 105 107 110
Kjerne Konsumprisindeks 101.84
102 103 103 104 107
KjerneInflasjon 0.80
1.2 1.4 1.4 1.5 1.9
Produsentpriser 105.50
106 106 104 107 111
produsentprisene endring 5.20
4.6 3.7 2.9 2.5 2
Eksportpriser 112.80
113 113 114 115 118
Importprisene 112.20
112 112 113 113 116
MatInflasjon 2.00
2.3 2.2 1.9 1.7 2.2
KPI Housing Utilities 107.41
105 108 106 108 112
Kpi Transport 109.11
107 108 108 112 112
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0 0.75
Internbankrente -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.38 0.37
Pengemengden M1 960686.00
925000 932000 938000 948000 1021000
Pengemengden M2 1168097.00
1330000 1410000 1470000 1540000 1980000
Pengemengden M3 1212839.00
1440000 1510000 1590000 1650000 2120000
Bankenes balanse 2701.60
2890 2940 3200 3280 4060
Valutareserver 58572.87
58619 58841 58890 58932 58994
Lån Til Privat Sektor 454577.00
489000 495000 501000 507000 545000
Lånevekst 1.00
1.5 1.4 1.6 1.7 2.2
Privat gjeld til BNP 199.70
191 191 185 185 179
Sentralbankers balanse 730825.00
718000 725000 729000 732000 745000
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -3247700.00
-2400000 -2100000 -1400000 -1500000 -1800000
Eksport 24354883.87
23800000 22500000 27900000 25100000 23700000
Import 27602500.00
26200000 24600000 29300000 26600000 25500000
Nåværende situasjon 490.00
2500 2800 1150 2500 3640
Nåværende situasjon mot BNP 1.90
1.1 1.1 1 1 0.8
Kjøpsbetingelser 100.50
101 101 101 102 102
Utenlandske Direkte Investeringer 17079.00
-1600 2450 2200 2900 2320
Kapitalstrømmer 5767.00
2200 7500 -1900 2100 4400
Pengeoverføringer 3308.00
2420 3620 2750 3240 3890
Turistankomster 9979.78
8950 4120 5420 9150 6150
Gullreserver 281.60
282 282 282 282 282
Turisme Inntekter 5328.00
6980 3220 3820 6720 4050
Terrorisme - Hovedsiden 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Våpen Salg 814.00
909 868 826 785 794
Utenlandsgjeld 1991484000.00
1961960000 1975330000 1986403000 1991502000 2031138000
Råoljeproduksjon 2.00
2 2 2 2 2
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30
95.5 95.5 92.6 92.6 89.4
Offentlige Budsjetter -3.10
-2.5 -2.5 -1.5 -1.5 -1.1
Regjeringens budsjetter verdi -18080.00
-18200 -28200 -7900 -18400 -26400
Offentlige Utgifter 54951.00
54652 55480 55853 56215 58062
Statens Utgifter Til Bnp 41.00
41.2 41.2 40.9 40.9 41
Statsgjeld 1160613351.00
1167000000 1174000000 1183000000 1189000000 1231000000
Militære Utgifter 15686.00
14821 14689 14856 15022 14774
Asylsøknader 3800.00
2120 1620 1400 2050 1090
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forretningstillit -4.30
-2.6 0.5 1 0.8 -4
Service PMI 52.70
55.2 54.8 54.4 54 53.4
Produksjon PMI 53.00
55 55.2 54.6 54.4 53.2
Industriell Produksjon 0.50
2.9 2.5 3.2 3 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.30
-0.2 0.4 0.6 -0.4 0.2
Industriproduksjonen 1.70
2.8 2.7 2.4 2.5 2.4
Kapasitetsutnyttelsen 79.50
80.5 80.5 80.6 80.7 81.2
Lagerendringer 1862.00
1406 1357 1314 1257 1133
Konkurser 1610.00
890 1210 1120 1250 850
Totalt Vehicle Sales 107692.00
85900 105600 129800 137800 119500
Bil Produksjon 2224.00
2250 1500 2700 2400 1900
Bilregistreringer 153732.00
118500 121400 107200 115400 149800
Internett-hastighet 15487.07
17812 18253 18286 18755 20317
IP-adresser 14575619.00
14347767 14569036 14779791 14691201 15004114
Gruvedrift Produksjon -5.90
5.1 3.2 2.2 2 1.5
Stål~~pos=trunc 1200.00
1320 1020 1450 1340 1260
Konkurranseevne Index 4.70
4.7 4.7 4.76 4.76 4.82
Konkurranseevne Rank 34.00
34 34 33 34 32
Fabrikkordre 2.70
4.2 4 3.8 3.6 3.2
Enkle Å Gjøre Forretninger 28.00
27 27 26 26 25
Elektrisitets~~pos=trunc 23314.00
21900 25400 22800 24100 25600
Korrupsjon Index 57.00
58 58 59 59 60
Korrupsjon Rank 42.00
41 41 40 40 39
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Forbrukertillit 102.40
103 102 103 104 104
Butikkhandel (Månedlig) -0.40
0.6 0.3 -0.4 0.6 0.3
Butikkhandel (Årlig) -0.40
2.9 2.7 2.5 2.7 2.2
Forbruk 170505.00
167225 171624 173547 174427 179609
Disponibel personlig inntekt 198065.00
196000 227000 197000 244000 241000
Privat sparing -4.18
-1 15 -1.7 15 12
Konsumerkreditt 646057957.00
661000000 665000000 671000000 677000000 727000000
Privat-Sektor-Kreditt 1189099.00
1290000 1330000 1360000 1410000 1650000
Bankenes Utlånsrente 1.22
1.22 1.22 1.22 1.22 1.97
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.50
61.5 61.5 60.8 60.8 60
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 103.09
95.1 95.1 91.5 91.5 85
Bensinpriser 1.58
1.61 1.52 1.44 1.36 1.07
Bolig Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.80
5.1 4.5 3.2 2.8 2.1
Boligpriser 1587.90
1605 1645 1678 1695 1832
Boliglån Godkjenninger 30600.00
30200 21500 29100 30200 25100
Nyboligsalg 7.78
7.51 6.12 8.15 8.45 11.51
Boligsalg 38.12
32.56 28.15 36.22 38.78 34.65
Nyestartede boliger 0.89
0.51 0.75 0.99 1.09 1.64
Hjem Eierskap Rate 77.10
77.2 77.2 76.9 76.9 76.4
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00
21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25
36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 8.43
21.5 9.99 7.54 17.32 13.95
nedbør 17.30
28.18 67.31 56.73 49.39 51.68