Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Aksjemarkedet 9078.63 8796 8614 8436 8261 7911
10-årig statsobligasjon 0.49 0.54 0.6 0.65 0.72 0.85

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.50 0.8 3.6 2 0.9 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -4.30 19.5 8.1 4.5 3.6 3.4
Arbeidsledighet 15.98 16.9 18.8 18.2 17.6 16
Inflasjon 2.20 1.8 1.1 1.4 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1081800.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
Nåværende situasjon -1710.00 2600 1480 1950 2050 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 2.5 2.5 2.5 2 2
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 121 121 121 118 118
Offentlige Budsjetter -11.00 -8.4 -8.4 -8.4 -4 -4
Forretningstillit -1.90 5 8.9 6.3 2 5
Produksjon PMI 57.70 54 53.4 52.5 53.7 54.4
Service PMI 54.60 53.7 52.5 53.4 54 55
Forbrukertillit 77.80 75 84 81 86 105
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -0.50 0.8 3.6 2 0.9 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -4.30 19.5 8.1 4.5 3.6 3.4
BNP 1394.12 1280 1280 1280 1380 1380
Bnp Faste Priser 287407.00 293769 312143 303079 300469 313384
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 57849.00 56252 62487 61056 60530 63132
Bnp Per Innbygger 33349.70 32000 32000 32000 32900 32900
Bnp Per Innbygger Ppp 40883.30 38800 38800 38800 39660 39660
Bnp Fra Landbruk 8234.00 11011 9486 9485 9404 9808
Bnp Fra Construction 15456.00 16704 18229 17348 17199 17938
Bnp Fra Manufacturing 33096.00 30600 35851 36064 35753 37290
Bnp Fra Forvaltningsloven 54270.00 62465 57159 56316 55831 58231
Bnp Fra Tjenester 193739.00 201634 208632 202002 200262 208870
Bnp Fra Transport 51646.00 44912 56855 55456 54978 57342

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 15.98 16.9 18.8 18.2 17.6 16
Sysselsatte 19206.80 18500 18100 18700 18900 19400
Arbeidsledige 3910.63 5000 4850 4420 4250 3800
Arbeidsledigheten Change -39.01 40 59 -36 -27 -20
Langtids arbeidsledighet 5.00 5.92 7.82 7.22 6.62 6.62
Arbeidsledighet for unge 37.70 40.52 42.42 41.82 41.22 41.22
Lønnskostnader 99.40 102 97.06 101 101 103
Lønn 2061.32 1899 1822 1881 2092 2130
Minstelønn 1108.33 1108 1108 1108 1210 1210
Befolkning 47.33 47.5 47.5 47.5 47.85 47.85
Pensjonsalder Kvinner 65.83 66 66 66 66.17 66.17
Pensjonsalder Menn 65.83 66 66 66 66.17 66.17
Yrkesdeltakelse 57.69 57.2 57.5 57.7 57.9 58.5
Arbeidsledighetsrate 1.20 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
Sysselsetting 48.47 47.4 47.8 49 49.5 50
Lønnsveksten 6.60 1 1.2 1.5 1.4 1.8

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 2.20 1.8 1.1 1.4 1.3 1.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.4 0.3 0.5 0.8 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 106.31 106 105 106 106 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 106.36 107 105 106 107 107
Kjerne Konsumprisindeks 103.43 103 106 109 105 107
KjerneInflasjon 0.00 1 0.9 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 105.10 99.74 103 103 107 105
produsentprisene endring 6.30 2.3 3.4 2.6 2.2 2
MatInflasjon 1.40 2.1 1.8 1.7 1.9 2.2
KPI Housing Utilities 104.85 102 103 104 106 106
Kpi Transport 110.20 105 105 107 112 108

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2861.40 3260 3300 3280 3200 3290
Lån Til Privat Sektor 470573.00 497559 486067 485558 483666 501096
Lånevekst 6.00 4.5 3 3.2 3.4 3.2
Privat gjeld til BNP 190.40 202 202 202 198 198
Sentralbankers balanse 1053536.00 1067000 1055000 1062000 1072000 1099000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -1081800.00 -2100000 900000 -1900000 -1000000 -1800000
Nåværende situasjon -1710.00 2600 1480 1950 2050 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 2.5 2.5 2.5 2 2
Import 24623800.00 20600000 24100000 23600000 24100000 25200000
Eksport 23542000.00 21500000 22500000 22600000 21900000 23400000
Utenlandske Direkte Investeringer 4017.00 3060 1250 4500 3240 3650
Turistankomster 490.09 3400 4500 2400 3200 3220
Turisme Inntekter 395.00 2850 3400 2840 2980 3640
Utenlandsgjeld 2236173000.00 2287000000 2324000000 2363000000 2387000000 2423000000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 121 121 121 118 118
Offentlige Budsjetter -11.00 -8.4 -8.4 -8.4 -4 -4
Offentlige Utgifter 63689.00 66450 68500 67900 68200 66300
Statens Utgifter Til Bnp 41.90 46 46 46 43 43
Statsgjeld 1345569813.00 1321000000 1314000000 1299000000 1302000000 1329000000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit -1.90 5 8.9 6.3 2 5
Produksjon PMI 57.70 54 53.4 52.5 53.7 54.4
Service PMI 54.60 53.7 52.5 53.4 54 55
Industriell Produksjon 12.40 12 5.6 5.1 4.6 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.40 0.3 -1 0.4 0.6 0.5
Industriproduksjonen 14.10 14 6.3 5.5 4.6 3.8
Totalt Vehicle Sales 78595.00 73800 65900 95500 41200 105200
Bil Produksjon 1709.00 1510 1950 1570 1290 1710
Bilregistreringer 76900.00 67900 102500 109500 109500 125500

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 77.80 75 84 81 86 105
Butikkhandel (Månedlig) 3.50 0.8 -0.8 0.5 1.1 0.6
Butikkhandel (Årlig) 14.90 12 5.7 5.6 4.5 3.4
Forbruk 159672.00 156975 171957 166430 164996 172088
Disponibel personlig inntekt 240872.00 276333 220873 251711 249543 260269
Konsumerkreditt 637515851.00 772553957 688669558 666204064 660466422 688855002
Privat-Sektor-Kreditt 1191382.00 1266097 1227930 1234834 1226344 1274349
Bankenes Utlånsrente 1.26 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
Husholdninger Gjeld Til Bnp 61.20 62 62 62 60 60
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.01 102 102 102 100 100
Bensinpriser 1.67 1.47 1.4 1.26 1.26 1.2

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konstruksjonsflyt ut -17.10 19 5.7 6.5 5.1 3.6
Boligpriser 1622.30 1450 1470 1490 1540 1650
Nyestartede boliger 2.32 2.5 2.4 2.6 2.1 1.5
Hjem Eierskap Rate 76.20 76.2 76.2 76.2 75.8 75.8
Boliglån Godkjenninger 31647.00 26300 19500 26700 26200 28700
Nyboligsalg 10.13 4 5.5 7.5 8 9.8
Boligsalg 33.06 25 23 26 29 32


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.