Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Aksjemarkedet 9123.20 8967 8863 8761 8659 8459
10-årig statsobligasjon 1.26 1.25 1.28 1.32 1.36 1.44
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9
Arbeidsledighet 14.45 14.7 14.5 14.2 14.1 13.2
Inflasjon 1.00 1.2 1.4 1.6 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -1.30 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -2568800.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
Nåværende situasjon 1770.00 1100 1500 800 2920 2040
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 1 1 1 1 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
Offentlige Budsjetter -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
Forretningstillit -4.10 -10.2 -12.8 -9.4 -8 -7
Service PMI 54.70 50.5 51 51.5 51.4 52.9
Produksjon PMI 52.40 50.7 51.4 51.9 52.3 53.2
Forbrukertillit 93.80 90 91.5 91.4 92.5 96
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9
BNP 1311.32 1510 1510 1510 1510 1550
Bnp Faste Priser 306495.00 299861 302708 305017 309960 316779
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65063.00 62443 64542 65523 66585 68049
Bnp Per Innbygger 32405.75 33600 33600 33600 33600 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 34272.36 35400 35400 35400 35400 35900
Bnp Fra Landbruk 7912.00 8051 8042 7557 7679 7848
Bnp Fra Construction 18201.00 17551 17853 18120 18138 18537
Bnp Fra Manufacturing 38095.00 38371 38649 38627 39253 40117
Bnp Fra Forvaltningsloven 49866.00 49593 50013 50489 50538 51650
Bnp Fra Tjenester 202419.00 197602 199507 201666 204934 209443
Bnp Fra Transport 65448.00 64943 65495 65805 66871 68342
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 14.45 14.7 14.5 14.2 14.1 13.2
Sysselsatte 19564.60 19700 19810 19890 19950 20280
Arbeidsledige 3189.70 2750 2670 2640 2600 2500
Arbeidsledigheten Change 83.50 -38.6 -88.6 30.6 -45.5 -32.1
Deltid Sysselsettingen 2894.80 2890 2860 2890 2850 2880
Full Jobb 16669.80 16810 16950 17000 17100 17400
Langtids arbeidsledighet 6.10 5.5 5.2 5.1 5.1 4.7
Arbeidsledighet for unge 32.70 31.4 30.9 29.8 29.4 27
Produktivitet 109.80 105 108 114 115 116
Lønnskostnader 98.40 99.8 104 99.5 109 112
Ledige Stillinger 47.16 58.2 60.1 49.5 45 51
Lønn 1842.62 1845 1995 1890 2070 2100
Minstelønn 1050.00 1050 1050 1050 1050 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.89 46.89 46.79 46.92
Pensjonsalder Kvinner 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
Pensjonsalder Menn 65.50 65.67 65.67 65.67 65.67 65.83
Yrkesdeltakelse 58.61 61.2 61.5 61.7 62 63
Levelønn Family 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
Lønn Lav Dyktige 932.00 950 950 950 950 990
Arbeidsledighetsrate 0.70 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4
Sysselsetting 64.00 63.7 63.8 63.9 64 65
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 1.00 1.2 1.4 1.6 1.5 1.9
Inflasjonen (Månedlig) -1.30 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 103.09 104 106 106 106 108
Harmoniserte Konsumprisindeks 102.23 110 107 106 116 121
Kjerne Konsumprisindeks 102.93 103 104 103 105 107
KjerneInflasjon 0.90 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
Produsentpriser 104.00 104 107 109 108 110
produsentprisene endring 1.60 1.5 1.7 1.9 1.8 2
Eksportpriser 114.20 114 115 115 115 118
Importprisene 114.10 113 113 114 115 116
MatInflasjon 0.90 1.9 1.7 2 2 2.2
KPI Housing Utilities 107.66 106 108 111 111 113
Kpi Transport 106.04 108 112 112 111 113
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.33 -0.28 -0.28
Pengemengden M1 991364.00 988000 998000 1048000 1221000 1521000
Pengemengden M2 1192153.00 1470000 1540000 1590000 1650000 1980000
Pengemengden M3 1239923.00 1590000 1650000 1710000 1760000 2120000
Bankenes balanse 2660.40 3200 3280 3340 3490 4060
Lån Til Privat Sektor 443650.00 501000 507000 511000 514000 545000
Lånevekst 1.60 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9
Privat gjeld til BNP 199.70 185 185 185 185 179
Sentralbankers balanse 748612.00 746000 752000 759000 772000 785000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -2568800.00 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000 -1800000
Nåværende situasjon 1770.00 1100 1500 800 2920 2040
Nåværende situasjon mot BNP 1.90 1 1 1 1 0.8
Import 27849800.00 29300000 26600000 26800000 25000000 25500000
Eksport 25281000.00 27900000 25100000 24300000 23200000 23700000
Kjøpsbetingelser 100.10 101 102 101 100 102
Utenlandske Direkte Investeringer 1691.00 2200 2900 -2200 2370 2320
Kapitalstrømmer 6657.00 -1900 2100 2170 5100 4400
Pengeoverføringer 2552.00 2750 3240 2550 3850 3890
Turistankomster 4367.28 5420 9150 9150 5890 6150
Gullreserver 281.60 282 282 282 282 282
Turisme Inntekter 3934.00 3820 6720 7150 3620 4050
Utenlandsgjeld 2003697000.00 1986403000 1991502000 2002699000 2006503000 2031138000
Råoljeproduksjon 2.00 2 2 2 2 2
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30 92.6 92.6 92.6 92.6 89.4
Offentlige Budsjetter -3.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
Regjeringens budsjetter verdi -12378.00 -7900 -18400 -16400 -27300 -26400
Offentlige Utgifter 56676.00 56229 56527 57143 57199 58457
Statens Utgifter Til Bnp 41.00 40.9 40.9 40.9 40.9 41
Statsgjeld 1175703594.00 1183000000 1189000000 1195000000 1209000000 1231000000
Asylsøknader 3800.00 3420 5220 2880 2240 2110
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit -4.10 -10.2 -12.8 -9.4 -8 -7
Service PMI 54.70 50.5 51 51.5 51.4 52.9
Produksjon PMI 52.40 50.7 51.4 51.9 52.3 53.2
Industriell Produksjon -6.20 3.2 3 2.4 2.2 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.40 0.6 -0.4 -0.3 0.3 0.2
Industriproduksjonen -3.20 2.4 2.5 2.3 2.6 2.4
Kapasitetsutnyttelsen 80.59 80.6 80.7 80.8 81 81.2
Konkurser 1489.00 1120 1250 865 900 850
Totalt Vehicle Sales 93546.00 129800 137800 91700 111400 119500
Bil Produksjon 1126.00 2700 2400 2480 1700 1900
Bilregistreringer 113838.00 107200 115400 120100 132200 149800
Gruvedrift Produksjon -14.30 2.2 2 1.5 1.1 1.5
Stål~~pos=trunc 1085.00 1450 1340 1270 1180 1260
Fabrikkordre 22.30 3.8 3.6 3.2 2.9 2.8
Elektrisitets~~pos=trunc 23662.00 22800 24100 22100 25700 25600
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 93.80 90 91.5 91.4 92.5 96
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -0.4 0.6 0.5 0.2 0.3
Butikkhandel (Årlig) 0.80 2.5 2.7 2.3 2.4 2.2
Forbruk 173866.00 170468 171340 173438 176249 180126
Disponibel personlig inntekt 201373.00 197000 244000 201000 234000 241000
Privat sparing -1.18 -1.7 15 -2 13 12
Konsumerkreditt 648306635.00 671000000 677000000 684000000 689000000 727000000
Privat-Sektor-Kreditt 1174197.00 1360000 1410000 1440000 1490000 1650000
Bankenes Utlånsrente 0.94 1.19 1.19 1.24 1.29 1.29
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.70 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100.42 91.5 91.5 91.5 91.5 85
Bensinpriser 1.43 1.41 1.37 1.34 1.31 1.31
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konstruksjonsflyt ut 1.20 3.2 2.8 2.5 2.2 2.1
Boligpriser 1589.50 1678 1695 1715 1721 1832
Boliglån Godkjenninger 28835.00 29100 30200 32200 22700 25100
Nyboligsalg 8.04 8.15 8.45 8.65 8.88 11.51
Boligsalg 34.11 36.22 38.78 36.22 30.16 34.65
Nyestartede boliger 0.86 0.99 1.09 1.15 1.25 1.64
Hjem Eierskap Rate 77.10 76.9 76.9 76.9 76.9 76.4


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.