Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Aksjemarkedet 8362.42 7984 7767 7556 7350 6956
10-årig statsobligasjon 0.35 0.39 0.43 0.47 0.52 0.62

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 1 1.2 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 3.8 5.9 6.1 4.9 5
Arbeidsledighet 14.57 15.4 15.2 14.9 14.7 14.4
Inflasjon 5.60 5.3 3.5 2.4 1.7 0.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.5 0.8 0.4 0.3 0.6
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalanse -2396214.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Nåværende situasjon 2215.00 1950 2050 2750 1890 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 120 117 117 117 117
Offentlige Budsjetter -11.00 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Forretningstillit 4.40 2.3 2 4.5 6 5
Produksjon PMI 57.10 56.5 54.2 54.4 54.6 54.4
Service PMI 59.80 58.5 54 54.2 54.6 55
Forbrukertillit 97.30 95 102 100 101 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 1.1 0.9 -0.9 0.6
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 47.00 45 45 47 47 47

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 2.00 1 1.2 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 3.8 5.9 6.1 4.9 5
BNP 1281.20 1360 1450 1450 1450 1450
Bnp Faste Priser 301432.00 324980 304514 309875 316202 316394
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 60502.00 69284 62868 62163 63467 64377
Bnp Per Innbygger 24935.40 32000 32900 32900 32900 32900
Bnp Per Innbygger Ppp 36215.45 38800 39660 39660 39660 39660
Bnp Fra Landbruk 7393.00 8471 8969 8336 7755 9703
Bnp Fra Construction 15499.00 19516 16380 16394 16258 18030
Bnp Fra Manufacturing 34254.00 40334 34518 35084 35932 37217
Bnp Fra Forvaltningsloven 54986.00 53021 57443 58298 57680 58695
Bnp Fra Tjenester 203877.00 214529 204842 210345 213867 211065
Bnp Fra Transport 58768.00 70097 56558 58178 61648 57124

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 14.57 15.4 15.2 14.9 14.7 14.4
Sysselsatte 20031.00 19690 19720 19780 19840 19900
Arbeidsledige 3182.69 3250 3340 3410 3360 3260
Arbeidsledigheten Change -74.38 -36 -27 -60 -43 -20
Langtids arbeidsledighet 6.10 6.93 6.73 6.43 6.23 5.93
Arbeidsledighet for unge 30.30 31.13 30.93 30.63 30.43 30.13
Lønnskostnader 108.90 115 119 107 113 122
Lønn 2064.37 2157 2263 1996 2147 2320
Minstelønn 1108.33 1108 1210 1210 1210 1210
Befolkning 47.33 47.5 47.85 47.85 47.85 47.85
Pensjonsalder Kvinner 66.00 66 66.17 66.17 66.17 66.17
Pensjonsalder Menn 66.00 66 66.17 66.17 66.17 66.17
Yrkesdeltakelse 59.14 58.7 58.9 59.1 59.2 59.5
Arbeidsledighetsrate -0.90 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4
Sysselsetting 50.52 49.7 50 50.4 50.6 50.7
Lønnsveksten 16.67 9.8 4.6 4 3.2 2.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.60 5.3 3.5 2.4 1.7 0.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.5 0.8 0.4 0.3 0.6
Konsumprisindeksen Kpi 110.30 110 109 110 110 111
Harmoniserte Konsumprisindeks 109.94 110 109 110 110 111
Kjerne Konsumprisindeks 105.36 109 105 106 106 107
KjerneInflasjon 1.70 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 130.50 110 127 130 132 125
produsentprisene endring 31.90 28.5 20.8 15.7 7.4 2.8
MatInflasjon 1.70 1.7 1.9 2 2.3 2.2
KPI Housing Utilities 121.32 114 109 114 119 109
Kpi Transport 116.52 117 118 119 119 120

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0.1
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.28
Bankenes balanse 2948.00 3280 3200 3180 3240 3290
Lån Til Privat Sektor 462795.00 490263 487514 484568 477561 504971
Lånevekst 5.80 4.2 3.6 3.2 3.2 3
Privat gjeld til BNP 212.00 202 198 198 198 198
Sentralbankers balanse 1156086.00 1162000 1172000 1179000 1181000 1199000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -2396214.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Nåværende situasjon 2215.00 1950 2050 2750 1890 2480
Nåværende situasjon mot BNP 0.70 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Import 30732903.34 24400000 29900000 22700000 26200000 25200000
Eksport 28336689.45 24100000 29100000 24500000 25200000 24800000
Utenlandske Direkte Investeringer 381.00 4500 3240 3260 1980 3650
Turistankomster 5131.17 2400 3200 3460 5100 3220
Turisme Inntekter 4249.00 2840 2980 3200 2980 3640
Utenlandsgjeld 2297180000.00 2363000000 2387000000 2407000000 2415000000 2423000000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 120.00 120 117 117 117 117
Offentlige Budsjetter -11.00 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Offentlige Utgifter 64589.00 64900 64200 64000 67754 64800
Statens Utgifter Til Bnp 52.30 49 46 46 46 46
Statsgjeld 1424692247.00 1399000000 1402000000 1414000000 1421000000 1429000000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 47.00 45 45 47 47 47
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 4.40 2.3 2 4.5 6 5
Produksjon PMI 57.10 56.5 54.2 54.4 54.6 54.4
Service PMI 59.80 58.5 54 54.2 54.6 55
Industriell Produksjon 1.20 5.1 4.6 5.4 4.3 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.4 0.6 0.8 -0.9 0.5
Industriproduksjonen 3.30 5.5 4.6 5.1 4.5 3.8
Totalt Vehicle Sales 66399.00 112500 91200 102300 92200 123200
Bil Produksjon 1297.00 1670 1890 1710 2320 1710
Bilregistreringer 81760.00 115500 89500 95600 108900 125500
Sammensatt Pmi 58.30 54.8 54.6 54.4 54.7 55

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 97.30 95 102 100 101 105
Butikkhandel (Månedlig) -0.10 0.5 1.1 0.9 -0.9 0.6
Butikkhandel (Årlig) -0.70 5.6 4.5 5.2 4.5 3.4
Forbruk 164354.00 184076 166107 173829 172407 173137
Disponibel personlig inntekt 245028.00 248328 220177 259975 257034 262526
Konsumerkreditt 648549312.00 686436584 673760151 688110820 680328228 694828526
Privat-Sektor-Kreditt 1187179.00 1246800 1234272 1245978 1225236 1284204
Bankenes Utlånsrente 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.22
Husholdninger Gjeld Til Bnp 62.80 62 60 60 60 60
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 94.93 102 100 100 100 100
Bensinpriser 1.76 1.26 1.59 1.51 1.43 1.36

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konstruksjonsflyt ut -7.20 6.5 5.1 5.6 4.4 3.6
Boligpriser 1661.60 1750 1790 1760 1690 1850
Nyestartede boliger 0.94 2.5 1.6 1.8 2.3 2.9
Hjem Eierskap Rate 76.20 76.2 75.8 75.8 75.8 75.8
Boliglån Godkjenninger 42547.00 26700 36200 30200 30600 28700
Nyboligsalg 10.93 7.5 8 8.4 9.1 9.8
Boligsalg 42.48 26 40 32 36 32


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.