Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
Arbeidsledighet 14.55 15.1 14.9 14.7 14.4 13.2
Inflasjon 2.30 2 2.3 2.2 2.1 2.2
Rentesats 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalanse -3057300.00 -2100000 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30 95.5 92.6 92.6 92.6 89.4
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Aksjemarkedet 9056.80
9306 9204 9103 9002 8613
10-årig statsobligasjon 1.65
1.58 1.63 1.68 1.74 1.98
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Vekstrate 0.60
0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.50
2.5 2.6 2.3 2.3 2.2
BNP 1311.32
1420 1510 1510 1510 1550
Bnp Faste Priser 303017.00
303612 305772 306150 309986 317739
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65299.00
62809 63284 64841 66801 65731
Bnp Per Innbygger 32405.75
32900 33600 33600 33600 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 34272.36
34800 35400 35400 35400 35900
Bnp Fra Landbruk 7659.00
8123 8298 8234 7835 8501
Bnp Fra Construction 17705.00
16044 16462 16650 18112 16791
Bnp Fra Manufacturing 38725.00
39911 39775 40258 39616 41768
Bnp Fra Forvaltningsloven 49717.00
50131 50380 50267 50860 52463
Bnp Fra Tjenester 200117.00
201050 202585 201766 204720 210404
Bnp Fra Transport 65754.00
64453 64811 65302 67266 67452
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 14.55
15.1 14.9 14.7 14.4 13.2
Sysselsatte 19528.00
19650 19700 19810 19890 20280
Arbeidsledige 3223.21
2890 2750 2670 2640 2500
Arbeidsledigheten Change 52.20
-50.8 -38.6 -88.6 30.6 -32.1
Deltid Sysselsettingen 2713.80
2930 2890 2860 2890 2880
Full Jobb 16814.20
16720 16810 16950 17000 17400
Langtids arbeidsledighet 6.60
5.9 5.5 5.2 5.1 4.7
Arbeidsledighet for unge 34.30
32 31.4 30.9 29.8 27
Produktivitet 111.70
112 105 108 114 116
Lønnskostnader 102.40
106 99.8 104 99.5 112
Ledige Stillinger 51.56
42.5 58.2 60.1 49.5 51
Lønn 1951.81
2050 1845 1995 1890 2100
Minstelønn 858.55
859 880 880 880 920
Befolkning 46.66
46.66 46.89 46.89 46.89 47.21
Pensjonsalder Kvinner 65.50
65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
Pensjonsalder Menn 65.50
65.5 65.67 65.67 65.67 65.83
Yrkesdeltakelse 58.73
61 61.2 61.5 61.7 63
Levelønn Family 1150.00
1150 1200 1200 1200 1270
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00
950 1080 1080 1080 1150
Lønn Høy Dyktige 1990.00
2220 2310 2310 2310 2390
Lønn Lav Dyktige 932.00
900 950 950 950 990
Arbeidsledighetsrate 0.70
0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
Sysselsetting 64.01
63.6 63.7 63.8 63.9 65
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 2.30
2 2.3 2.2 2.1 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.90
0.6 0.3 0.3 0.2 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 104.77
105 105 107 106 109
Konsumprisindeksen Kpi 104.99
105 105 107 106 110
Kjerne Konsumprisindeks 102.63
103 103 104 103 107
KjerneInflasjon 1.00
1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
Produsentpriser 106.20
106 104 107 109 111
produsentprisene endring 5.20
3.7 2.9 2.5 2.3 2
Eksportpriser 111.30
113 114 115 115 118
Importprisene 111.80
112 113 113 114 116
MatInflasjon 1.70
2.2 1.9 1.7 2 2.2
KPI Housing Utilities 108.68
108 106 108 111 112
Kpi Transport 110.26
108 108 112 112 112
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Internbankrente -0.38
-0.38 -0.38 -0.38 -0.13 0.37
Pengemengden M1 979588.00
982000 988000 998000 1048000 1521000
Pengemengden M2 1183397.00
1410000 1470000 1540000 1590000 1980000
Pengemengden M3 1227582.00
1510000 1590000 1650000 1710000 2120000
Bankenes balanse 2673.20
2940 3200 3280 3340 4060
Valutareserver 60777.30
61697 62209 62704 62981 63418
Lån Til Privat Sektor 450834.00
495000 501000 507000 511000 545000
Lånevekst 0.90
1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
Privat gjeld til BNP 199.70
191 185 185 185 179
Sentralbankers balanse 738667.00
738000 746000 752000 759000 785000
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse -3057300.00
-2100000 -1400000 -1500000 -2500000 -1800000
Eksport 20714800.00
22500000 27900000 25100000 24300000 23700000
Import 23772100.00
24600000 29300000 26600000 26800000 25500000
Nåværende situasjon 1830.00
2800 1150 2500 2750 3640
Nåværende situasjon mot BNP 1.90
1.1 1 1 1 0.8
Kjøpsbetingelser 99.60
101 101 102 101 102
Utenlandske Direkte Investeringer 388.00
2450 2200 2900 -2200 2320
Kapitalstrømmer 2880.00
7500 -1900 2100 2170 4400
Pengeoverføringer 3347.00
3620 2750 3240 2550 3890
Turistankomster 8924.33
4120 5420 9150 9150 6150
Gullreserver 281.60
282 282 282 282 282
Turisme Inntekter 8032.00
3220 3820 6720 7150 4050
Terrorisme - Hovedsiden 1.70
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Våpen Salg 814.00
868 826 785 743 794
Utenlandsgjeld 1991484000.00
1975330000 1986403000 1991502000 2002699000 2031138000
Råoljeproduksjon 2.00
2 2 2 2 2
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 98.30
95.5 92.6 92.6 92.6 89.4
Offentlige Budsjetter -3.10
-2.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.1
Regjeringens budsjetter verdi -13245.00
-28200 -7900 -18400 -16400 -26400
Offentlige Utgifter 56107.00
55480 55853 56215 57397 58062
Statens Utgifter Til Bnp 41.00
41.2 40.9 40.9 40.9 41
Statsgjeld 1163885055.00
1174000000 1183000000 1189000000 1195000000 1231000000
Militære Utgifter 15686.00
14689 14856 15022 15188 14774
Asylsøknader 3800.00
2550 3420 5220 2880 2110
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forretningstillit -2.50
0.5 1 0.8 0.4 -4
Service PMI 54.00
53.2 50.5 54 53.6 54.4
Produksjon PMI 51.80
53.2 50.7 54.4 54 53.2
Industriell Produksjon -0.10
2.5 3.2 3 2.4 2
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.70
0.4 0.6 -0.4 -0.3 0.2
Industriproduksjonen -0.20
2.7 2.4 2.5 2.3 2.4
Kapasitetsutnyttelsen 78.50
80.5 80.6 80.7 80.8 81.2
Lagerendringer 2255.00
1763 1658 1590 1581 1372
Konkurser 1079.00
1210 1120 1250 865 850
Totalt Vehicle Sales 88410.00
105600 129800 137800 91700 119500
Bil Produksjon 1532.00
1500 2700 2400 2480 1900
Bilregistreringer 103592.00
121400 107200 115400 120100 149800
Internett-hastighet 15487.07
18253 18286 18755 18853 20317
IP-adresser 14575619.00
14569036 14779791 14691201 14627984 15004114
Gruvedrift Produksjon -13.60
3.2 2.2 2 1.5 1.5
Stål~~pos=trunc 1267.00
1020 1450 1340 1270 1260
Konkurranseevne Index 74.20
74.7 74.7 74.7 74.7 77.2
Konkurranseevne Rank 26.00
26 26 26 26 26
Fabrikkordre 7.50
4 3.8 3.6 3.2 2.8
Enkle Å Gjøre Forretninger 30.00
27 26 26 26 25
Elektrisitets~~pos=trunc 22286.00
25400 22800 24100 22100 25600
Korrupsjon Index 57.00
57 57 57 57 57
Korrupsjon Rank 42.00
42 42 42 42 42
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Forbrukertillit 93.00
102 103 104 103 104
Butikkhandel (Månedlig) -0.40
0.3 -0.4 0.6 0.5 0.3
Butikkhandel (Årlig) -0.90
2.1 2.5 2.7 2.3 2.2
Forbruk 172064.00
171624 173547 174427 176021 179609
Disponibel personlig inntekt 230251.00
227000 197000 244000 201000 241000
Privat sparing 12.45
15 -1.7 15 -2 12
Konsumerkreditt 655297176.00
665000000 671000000 677000000 684000000 727000000
Privat-Sektor-Kreditt 1184281.00
1330000 1360000 1410000 1440000 1650000
Bankenes Utlånsrente 1.31
1.32 1.32 1.32 1.57 2.07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.50
59.5 56.1 56.1 56.1 52.5
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100.42
95.1 91.5 91.5 91.5 85
Bensinpriser 1.55
1.53 1.5 1.47 1.44 1.34
Bolig Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konstruksjonsflyt ut -2.20
4.5 3.2 2.8 2.5 2.1
Boligpriser 1587.90
1645 1678 1695 1715 1832
Boliglån Godkjenninger 28755.00
21500 29100 30200 32200 25100
Nyboligsalg 8.02
6.12 8.15 8.45 8.65 11.51
Boligsalg 34.75
28.15 36.22 38.78 36.22 34.65
Nyestartede boliger 1.37
0.75 0.99 1.09 1.15 1.64
Hjem Eierskap Rate 77.10
77.2 76.9 76.9 76.9 76.4
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00
45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00
21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25
36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35
6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 8.43
9.99 7.54 17.32 14.14 13.95
nedbør 17.30
67.31 56.73 49.39 49.39 51.68SPANIA - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER