Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Aksjemarkedet 9165.57 8970 8870 8772 8674 8482
10-årig statsobligasjon 0.23 0.29 0.32 0.35 0.39 0.47
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Arbeidsledighet 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Inflasjon 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalanse -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Forretningstillit 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
Service PMI 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Produksjon PMI 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Forbrukertillit 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Vekstrate 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
BNP 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Bnp Faste Priser 311064.00 307593 311435 311448 316974 317352
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 62059.00 60172 61206 62678 63238 62369
Bnp Per Innbygger 33146.40 33600 33600 34100 34100 34100
Bnp Per Innbygger Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Bnp Fra Landbruk 8206.00 8368 8625 8125 8362 8789
Bnp Fra Construction 18266.00 17427 17820 17983 18613 18158
Bnp Fra Manufacturing 34138.00 34479 34369 34486 34787 35022
Bnp Fra Forvaltningsloven 50957.00 50144 50460 50791 51925 51419
Bnp Fra Tjenester 212157.00 208154 211334 211904 216188 215349
Bnp Fra Transport 66777.00 66144 66731 66854 68046 67998
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Arbeidsledigheten Change 54.40 32 -45.5 -29 -82 -32.1
Langtids arbeidsledighet 5.60 5.58 5.38 6.08 5.28 4.88
Arbeidsledighet for unge 32.10 32.08 31.88 32.58 31.78 31.38
Lønnskostnader 104.80 102 109 103 107 112
Lønn 1992.18 1911 2100 1923 2040 2148
Minstelønn 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Pensjonsalder Kvinner 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Pensjonsalder Menn 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Yrkesdeltakelse 58.74 61.7 62 62 62.4 63
Levelønn Family 1150.00 1161 1185 1179 1178 1212
Lønn Å Leve Av Individuell 855.00 850 881 876 876 901
Lønn Høy Dyktige 1990.00 2064 2050 2040 2038 2097
Lønn Lav Dyktige 932.00 927 960 955 954 982
Arbeidsledighetsrate 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.1
Sysselsetting 64.49 63.9 64 64.2 64.4 65
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Inflasjonen (Månedlig) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Konsumprisindeksen Kpi 104.12 104 105 105 106 107
Kjerne Konsumprisindeks 102.79 103 104 103 105 105
KjerneInflasjon 0.90 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Produsentpriser 104.20 105 103 104 105 105
produsentprisene endring -0.80 -1.2 -0.6 0.4 0.9 1.6
MatInflasjon 1.00 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
KPI Housing Utilities 103.91 109 109 107 105 111
Kpi Transport 109.37 110 107 110 110 108
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 0.00 0 0 0 0 0
Internbankrente -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Bankenes balanse 2681.90 2710 2850 2910 2990 3040
Lån Til Privat Sektor 444880.00 460302 452967 453712 453175 461573
Lånevekst 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Privat gjeld til BNP 194.10 191 191 186 186 186
Sentralbankers balanse 729289.00 729000 732000 743000 749000 761000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Nåværende situasjon 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Nåværende situasjon mot BNP 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 26471300.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Eksport 24938700.00 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Utenlandske Direkte Investeringer -1628.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Turistankomster 9887.05 9220 4990 4990 9420 5250
Turisme Inntekter 6784.00 7150 3620 4610 6950 4050
Utenlandsgjeld 2057984000.00 2045000000 2056000000 2099000000 2097000000 2095000000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 97.10 97 97 95 95 95
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Offentlige Utgifter 58162.00 57467 58107 58649 59267 59211
Statens Utgifter Til Bnp 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Statsgjeld 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Personalinntekt skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Salgsskatt 21.00 21 21 21 21 21
Sosial sikkerhetsrate 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
Service PMI 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Produksjon PMI 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Industriell Produksjon 0.80 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.40 -0.6 -0.7 0.4 0.5 0.2
Industriproduksjonen -0.40 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Totalt Vehicle Sales 90774.00 61700 97400 119400 140800 99500
Bil Produksjon 2066.00 1420 1050 1770 2360 1220
Bilregistreringer 118853.00 101100 108200 109200 116900 111800
Gruvedrift Produksjon -1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Fabrikkordre 0.80 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Butikkhandel (Månedlig) 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Butikkhandel (Årlig) 3.20 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Forbruk 175561.00 176774 177592 177714 178897 180966
Disponibel personlig inntekt 203397.00 205725 238919 207465 207262 243459
Konsumerkreditt 646754555.00 661921074 660430436 659689646 659042892 672978614
Privat-Sektor-Kreditt 1172632.00 1209151 1198855 1194232 1204598 1221633
Bankenes Utlånsrente 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.49 1.43 1.39 1.35 1.31 1.32
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 2.70 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Boligpriser 1637.40 1615 1721 1710 1720 1832
Boliglån Godkjenninger 29900.00 32200 22700 29500 30720 25100
Nyboligsalg 8.54 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Boligsalg 39.35 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Nyestartede boliger 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Hjem Eierskap Rate 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Spania - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.