Markeder Siste Referanse
Valuta 1.21 2021-01
Aksjemarkedet 8194 2021-01
10-årig statsobligasjon 0.07 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 16.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9 2020-09
Arbeidsledighet 16.26 2020-09
Inflasjon -0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
Rentesats 0 2020-12
Handelsbalanse -650700 2020-10
Nåværende situasjon 1294 2020-10
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Forretningstillit -7.6 2020-12
Produksjon PMI 51 2020-12
Service PMI 48 2020-12
Forbrukertillit 63.1 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-11
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 2370742 2021-01
Coronavirus dødsfall 54173 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 150376 2021-01
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 16.4 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9 2020-09
BNP 1394 2019-12
Bnp Faste Priser 287511 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 57177 2020-09
Bnp Per Innbygger 33350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40883 2019-12
Bnp Fra Landbruk 8587 2020-09
Bnp Fra Construction 16702 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 33120 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 52841 2020-09
Bnp Fra Tjenester 191434 2020-09
Bnp Fra Transport 52108 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.26 2020-09
Sysselsatte 19177 2020-09
Arbeidsledige 3888 2020-12
Full Jobb 16522 2020-09
Deltid Sysselsettingen 2655 2020-09
Arbeidsledigheten Change 36.83 2020-12
Langtids arbeidsledighet 5 2020-09
Arbeidsledighet for unge 40.9 2020-11
Lønnskostnader 96.1 2020-06
Produktivitet 99.2 2020-09
Ledige Stillinger 30.7 2020-12
Lønn 1859 2020-09
Minstelønn 1050 2020-06
Befolkning 46.94 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.83 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.83 2020-12
Arbeidsledighetsrate -7.5 2020-06
Sysselsetting 48.43 2020-09
Yrkesdeltakelse 57.83 2020-09
Lønnsveksten -0.06 2020-11
Lønninger innen produksjon 2466 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.5 2020-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-12
KjerneInflasjon 0.1 2020-12
Produsentpriser 99.8 2020-11
produsentprisene endring -2.8 2020-11
Eksportpriser 113 2020-10
Importprisene 106 2020-10
MatInflasjon 1.1 2020-12
KPI Housing Utilities 103 2020-12
Kpi Transport 105 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-12
Internbankrente -0.38 2021-01
Pengemengden M1 1222754 2020-11
Pengemengden M2 1366583 2020-11
Pengemengden M3 1403500 2020-11
Bankenes balanse 2921 2020-07
Valutareserver 66293 2020-12
Lån Til Privat Sektor 471952 2020-11
Sentralbankers balanse 993208 2020-12
Lånevekst 4.7 2020-06
Privat gjeld til BNP 194 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -650700 2020-10
Nåværende situasjon 1294 2020-10
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Eksport 25281733 2020-10
Import 25932460 2020-10
Kjøpsbetingelser 106 2020-10
Kapitalstrømmer -1271 2020-10
Utenlandske Direkte Investeringer 9981 2020-10
Pengeoverføringer 3448 2020-09
Turistankomster 457 2020-11
Gullreserver 282 2020-09
Utenlandsgjeld 2208328000 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 2.81 2019-12
Turisme Inntekter 777 2020-10
Våpen Salg 1188 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -72322 2020-11
Offentlige Utgifter 62226 2020-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statsgjeld 1308085199 2020-09
Asylsøknader 7590 2020-09
Kreditt-Rating 71 2021-01
Militære Utgifter 17039 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -7.6 2020-12
Produksjon PMI 51 2020-12
Service PMI 48 2020-12
Industriell Produksjon -3.8 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.9 2020-11
Industriproduksjonen -2.2 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 75.58 2020-12
Nye ordere -15 2020-12
Lagerendringer 2116 2020-09
Konkurser 1678 2020-09
Bil Produksjon 2123 2020-11
Bilregistreringer 98450 2020-11
Totalt Vehicle Sales 105841 2020-12
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20914 2020-10
Gruvedrift Produksjon -12 2020-11
Stål~~pos=trunc 1133 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 63.1 2020-12
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-11
Butikkhandel (Årlig) -4.3 2020-11
Forbruk 157033 2020-09
Disponibel personlig inntekt 204323 2020-09
Privat sparing 4.76 2020-09
Konsumerkreditt 637067121 2020-09
Privat-Sektor-Kreditt 1199904 2020-11
Bankenes Utlånsrente 1.3 2020-11
Bensinpriser 1.52 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.6 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 93.01 2019-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -13.1 2020-11
Boligpriser 1620 2020-09
Boligsalg 29.91 2020-10
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.59 2020-09
Boliglån Godkjenninger 28248 2020-10
Nyboligsalg 7.7 2020-10

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2370742 2021-01
Coronavirus dødsfall 54173 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 150376 2021-01
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12
ICU-senger 239 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.