Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-11
Aksjemarkedet 9254 2019-11
10-årig statsobligasjon 0.44 2019-11
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
Arbeidsledighet 13.92 2019-09
Inflasjon 0.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-10
Rentesats 0 2019-11
Handelsbalanse -4262520 2019-09
Nåværende situasjon 3320 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -8.9 2019-10
Produksjon PMI 46.8 2019-10
Service PMI 52.7 2019-10
Forbrukertillit 73.3 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-09
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-09
BNP 1426 2018-12
Bnp Faste Priser 312516 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63006 2019-09
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8482 2019-09
Bnp Fra Construction 18356 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 34615 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 51198 2019-09
Bnp Fra Tjenester 211664 2019-09
Bnp Fra Transport 67253 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.92 2019-09
Sysselsatte 19874 2019-09
Arbeidsledige 3178 2019-10
Full Jobb 17085 2019-09
Deltid Sysselsettingen 2789 2019-09
Arbeidsledigheten Change 97.95 2019-10
Langtids arbeidsledighet 5.4 2019-06
Arbeidsledighet for unge 32.8 2019-09
Lønnskostnader 105 2019-06
Produktivitet 114 2019-09
Ledige Stillinger 59.41 2019-10
Lønn 1992 2019-06
Minstelønn 1050 2019-12
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Sysselsetting 64.54 2019-09
Yrkesdeltakelse 58.72 2019-09
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten 4.02 2019-09
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 1 2019-10
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-10
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-10
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-10
KjerneInflasjon 1 2019-10
Produsentpriser 103 2019-09
produsentprisene endring -3.3 2019-09
Eksportpriser 110 2019-08
Importprisene 107 2019-08
MatInflasjon 1.2 2019-10
KPI Housing Utilities 104 2019-10
Kpi Transport 109 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-11
Internbankrente -0.38 2019-11
Pengemengden M1 1062398 2019-09
Pengemengden M2 1239961 2019-09
Pengemengden M3 1276140 2019-09
Bankenes balanse 2694 2019-09
Valutareserver 66886 2019-10
Lån Til Privat Sektor 438688 2019-09
Sentralbankers balanse 715998 2019-10
Lånevekst 1.8 2019-08
Privat gjeld til BNP 194 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4262520 2019-09
Nåværende situasjon 3320 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 23468800 2019-09
Import 27731300 2019-09
Kjøpsbetingelser 103 2019-08
Kapitalstrømmer 6265 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 1401 2019-08
Pengeoverføringer 3108 2019-06
Turistankomster 8915 2019-09
Gullreserver 282 2019-12
Utenlandsgjeld 2100503000 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 9397 2019-08
Våpen Salg 1188 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -7808 2019-09
Offentlige Utgifter 58969 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1210915185 2019-06
Asylsøknader 8220 2019-09
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 17039 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -8.9 2019-10
Produksjon PMI 46.8 2019-10
Service PMI 52.7 2019-10
Industriell Produksjon 0.9 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.8 2019-09
Industriproduksjonen 0.7 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 79 2019-12
Lagerendringer 2929 2019-09
Konkurser 1384 2019-09
Bil Produksjon 1827 2019-09
Bilregistreringer 113272 2019-10
Totalt Vehicle Sales 93961 2019-10
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23843 2019-08
Fabrikkordre -1.1 2019-09
Gruvedrift Produksjon 5.5 2019-09
Stål~~pos=trunc 1175 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 73.3 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 3.4 2019-09
Forbruk 177296 2019-09
Disponibel personlig inntekt 254122 2019-06
Privat sparing 19.27 2019-06
Konsumerkreditt 655445913 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 1165150 2019-09
Bankenes Utlånsrente 1.59 2019-09
Bensinpriser 1.5 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.3 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.45 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -10 2019-09
Boligpriser 1637 2019-06
Boligsalg 31.57 2019-09
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.78 2019-06
Boliglån Godkjenninger 20385 2019-08
Nyboligsalg 6.43 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.