Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-10
Aksjemarkedet 6893 2020-10
10-årig statsobligasjon 0.14 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -17.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -21.5 2020-06
Arbeidsledighet 15.33 2020-06
Inflasjon -0.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-09
Rentesats 0 2020-09
Handelsbalanse -1735800 2020-08
Nåværende situasjon 1447 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Forretningstillit -9.1 2020-09
Produksjon PMI 50.8 2020-09
Service PMI 42.4 2020-09
Forbrukertillit 49.5 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2020-08
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 1026281 2020-10
Coronavirus dødsfall 34521 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-10
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -17.8 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -21.5 2020-06
BNP 1394 2019-12
Bnp Faste Priser 245867 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46125 2020-06
Bnp Per Innbygger 33350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40883 2019-12
Bnp Fra Landbruk 9324 2020-06
Bnp Fra Construction 14185 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 25680 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 52075 2020-06
Bnp Fra Tjenester 167652 2020-06
Bnp Fra Transport 37168 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 15.33 2020-06
Sysselsatte 18607 2020-06
Arbeidsledige 3776 2020-09
Full Jobb 16121 2020-06
Deltid Sysselsettingen 2486 2020-06
Arbeidsledigheten Change -26.33 2020-09
Langtids arbeidsledighet 4.1 2020-06
Arbeidsledighet for unge 43.9 2020-08
Lønnskostnader 96.1 2020-06
Produktivitet 105 2020-06
Ledige Stillinger 42.85 2020-09
Lønn 1804 2020-06
Minstelønn 1050 2020-06
Befolkning 46.94 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.83 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.83 2020-12
Arbeidsledighetsrate -7.5 2020-06
Sysselsetting 47.03 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.54 2020-06
Lønnsveksten -1.77 2020-08
Lønninger innen produksjon 2466 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.4 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-09
KjerneInflasjon 0.4 2020-09
Produsentpriser 99.1 2020-08
produsentprisene endring -3.5 2020-08
Eksportpriser 109 2020-08
Importprisene 105 2020-08
MatInflasjon 2.4 2020-09
KPI Housing Utilities 102 2020-09
Kpi Transport 104 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-09
Internbankrente -0.38 2020-10
Pengemengden M1 1188215 2020-08
Pengemengden M2 1339553 2020-08
Pengemengden M3 1382470 2020-08
Bankenes balanse 2921 2020-07
Valutareserver 68357 2020-09
Lån Til Privat Sektor 470676 2020-08
Sentralbankers balanse 961504 2020-09
Lånevekst 4.7 2020-06
Privat gjeld til BNP 194 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1735800 2020-08
Nåværende situasjon 1447 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Eksport 17664200 2020-08
Import 19400000 2020-08
Kjøpsbetingelser 104 2020-08
Kapitalstrømmer 6616 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 1726 2020-06
Pengeoverføringer 3389 2020-06
Turistankomster 2443 2020-08
Gullreserver 282 2020-06
Utenlandsgjeld 2206499000 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 2079 2020-07
Våpen Salg 1188 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -60295 2020-08
Offentlige Utgifter 61391 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statsgjeld 1290656882 2020-06
Asylsøknader 7095 2020-06
Kreditt-Rating 71 2020-10
Militære Utgifter 17039 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -9.1 2020-09
Produksjon PMI 50.8 2020-09
Service PMI 42.4 2020-09
Industriell Produksjon -5.7 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2020-08
Industriproduksjonen -6.6 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 71.9 2020-09
Nye ordere -33 2020-09
Lagerendringer 2395 2020-06
Konkurser 1111 2020-06
Bil Produksjon 2066 2020-09
Bilregistreringer 100633 2020-09
Totalt Vehicle Sales 70729 2020-09
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23699 2019-12
Gruvedrift Produksjon -3.3 2020-08
Stål~~pos=trunc 936 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 49.5 2020-09
Butikkhandel (Månedlig) 1.8 2020-08
Butikkhandel (Årlig) -2.4 2020-08
Forbruk 130660 2020-06
Disponibel personlig inntekt 231149 2020-06
Privat sparing 31.13 2020-06
Konsumerkreditt 646488667 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 1192297 2020-08
Bankenes Utlånsrente 1.47 2020-08
Bensinpriser 1.44 2020-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.9 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -8.6 2020-08
Boligpriser 1610 2020-06
Boligsalg 24.63 2020-08
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 1.25 2020-06
Boliglån Godkjenninger 26014 2020-07
Nyboligsalg 6.77 2020-08

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 1026281 2020-10
Coronavirus dødsfall 34521 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-10
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12
ICU-senger 239 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.