Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-10
Aksjemarkedet 9390 2019-10
10-årig statsobligasjon 0.25 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
Arbeidsledighet 14.02 2019-06
Inflasjon 0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Rentesats 0 2019-09
Handelsbalanse -2490000 2019-07
Nåværende situasjon 3237 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -5.3 2019-09
Produksjon PMI 47.7 2019-09
Service PMI 53.3 2019-09
Forbrukertillit 80.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-08
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-06
BNP 1426 2018-12
Bnp Faste Priser 311155 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 62065 2019-06
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8310 2019-06
Bnp Fra Construction 18468 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 34464 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 51095 2019-06
Bnp Fra Tjenester 210778 2019-06
Bnp Fra Transport 66966 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.02 2019-06
Sysselsatte 19805 2019-06
Arbeidsledige 3115 2019-09
Full Jobb 16853 2019-06
Deltid Sysselsettingen 2952 2019-06
Arbeidsledigheten Change 13.9 2019-09
Langtids arbeidsledighet 5.6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 32.2 2019-08
Lønnskostnader 105 2019-06
Produktivitet 106 2019-06
Ledige Stillinger 41.14 2019-09
Lønn 1992 2019-06
Minstelønn 1050 2019-06
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.3 2019-06
Sysselsetting 64.49 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.74 2019-06
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten 6.72 2019-08
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.1 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 1 2019-09
Produsentpriser 103 2019-08
produsentprisene endring -2.5 2019-08
Eksportpriser 114 2019-07
Importprisene 111 2019-07
MatInflasjon 0.9 2019-09
KPI Housing Utilities 103 2019-09
Kpi Transport 110 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-09
Internbankrente -0.38 2019-10
Pengemengden M1 1055191 2019-08
Pengemengden M2 1235133 2019-08
Pengemengden M3 1275395 2019-08
Bankenes balanse 2682 2019-07
Valutareserver 68172 2019-09
Lån Til Privat Sektor 440144 2019-08
Sentralbankers balanse 729289 2019-08
Lånevekst 2.1 2019-06
Privat gjeld til BNP 194 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2490000 2019-07
Nåværende situasjon 3237 2019-07
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Eksport 25286800 2019-07
Import 27773200 2019-07
Kjøpsbetingelser 103 2019-07
Kapitalstrømmer 627 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer -1628 2019-06
Pengeoverføringer 3475 2019-03
Turistankomster 10122 2019-08
Gullreserver 282 2019-09
Utenlandsgjeld 2100503000 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.02 2017-12
Turisme Inntekter 6784 2019-06
Våpen Salg 1188 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -14937 2019-08
Offentlige Utgifter 58422 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1210915185 2019-06
Asylsøknader 7810 2019-08
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 17039 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -5.3 2019-09
Produksjon PMI 47.7 2019-09
Service PMI 53.3 2019-09
Industriell Produksjon 1.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.9 2019-08
Industriproduksjonen 1.2 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2019-09
Lagerendringer 2887 2019-06
Konkurser 1588 2019-06
Bil Produksjon 967 2019-08
Bilregistreringer 118853 2019-08
Totalt Vehicle Sales 81751 2019-09
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25095 2019-07
Fabrikkordre 0.8 2019-07
Gruvedrift Produksjon 5.4 2019-08
Stål~~pos=trunc 1133 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.7 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 3.2 2019-08
Forbruk 175609 2019-06
Disponibel personlig inntekt 254122 2019-06
Privat sparing 19.27 2019-06
Konsumerkreditt 655445913 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 1167029 2019-08
Bankenes Utlånsrente 1.33 2019-08
Bensinpriser 1.48 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.3 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 2.7 2019-08
Boligpriser 1637 2019-06
Boligsalg 28.95 2019-08
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.78 2019-06
Boliglån Godkjenninger 33344 2019-07
Nyboligsalg 6.43 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.