Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2020-03
Aksjemarkedet 6740 2020-03
10-årig statsobligasjon 0.54 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
Arbeidsledighet 13.8 2019-12
Inflasjon 0.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-02
Rentesats 0 2020-03
Handelsbalanse -3507467 2020-01
Nåværende situasjon 2213 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -3.7 2020-02
Produksjon PMI 50.4 2020-02
Service PMI 52.1 2020-02
Forbrukertillit 85.7 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-01
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 72248 2020-03
Coronavirus dødsfall 5690 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 9357 2020-03
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2019-12
BNP 1460 2019-12
Bnp Faste Priser 315781 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 62291 2019-12
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8195 2019-12
Bnp Fra Construction 18264 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 35035 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 51783 2019-12
Bnp Fra Tjenester 215271 2019-12
Bnp Fra Transport 68209 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.8 2019-12
Sysselsatte 19967 2019-12
Arbeidsledige 3246 2020-02
Full Jobb 17022 2019-12
Deltid Sysselsettingen 2945 2019-12
Arbeidsledigheten Change -7.8 2020-02
Langtids arbeidsledighet 5.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 30.6 2020-01
Lønnskostnader 100 2019-09
Produktivitet 110 2019-12
Ledige Stillinger 47.78 2020-02
Lønn 2075 2019-12
Minstelønn 1050 2019-12
Befolkning 46.94 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-12
Sysselsetting 64.71 2019-12
Yrkesdeltakelse 58.74 2019-12
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten 2.89 2020-01
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønninger innen produksjon 2208 2019-09
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.7 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 103 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 1.1 2020-02
Produsentpriser 102 2020-02
produsentprisene endring -2.2 2020-02
Eksportpriser 112 2020-01
Importprisene 112 2020-01
MatInflasjon 2 2020-02
KPI Housing Utilities 103 2020-02
Kpi Transport 110 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-03
Internbankrente -0.38 2020-03
Pengemengden M1 1076997 2020-02
Pengemengden M2 1237649 2020-02
Pengemengden M3 1277299 2020-02
Bankenes balanse 2721 2019-11
Valutareserver 67623 2020-02
Lån Til Privat Sektor 428140 2020-02
Sentralbankers balanse 726220 2020-02
Lånevekst 0.7 2019-11
Privat gjeld til BNP 194 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3507467 2020-01
Nåværende situasjon 2213 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 23142388 2020-01
Import 26649855 2020-01
Kjøpsbetingelser 99.9 2020-01
Kapitalstrømmer 3164 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer -7568 2019-12
Pengeoverføringer 2726 2019-09
Turistankomster 4138 2020-01
Gullreserver 282 2019-12
Utenlandsgjeld 2107770000 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 3905 2019-12
Våpen Salg 1188 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10987 2019-11
Offentlige Utgifter 59321 2019-12
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1207754952 2019-09
Asylsøknader 10490 2019-12
Kreditt-Rating 70 2020-03
Militære Utgifter 17039 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.7 2020-02
Produksjon PMI 50.4 2020-02
Service PMI 52.1 2020-02
Industriell Produksjon -2.1 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.3 2019-12
Industriproduksjonen 0.1 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 80 2020-03
Nye ordere -8 2020-02
Lagerendringer 2187 2019-12
Konkurser 1979 2019-12
Bil Produksjon 2081 2020-02
Bilregistreringer 107573 2020-02
Totalt Vehicle Sales 94620 2020-02
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23699 2019-12
Fabrikkordre 1.7 2020-01
Gruvedrift Produksjon 23.1 2019-12
Stål~~pos=trunc 710 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 85.7 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 1.7 2020-01
Forbruk 177312 2019-12
Disponibel personlig inntekt 207374 2019-09
Privat sparing -1.26 2019-09
Konsumerkreditt 647479049 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 1150191 2020-02
Bankenes Utlånsrente 0.71 2020-01
Bensinpriser 1.46 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 57.4 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.45 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -6.2 2019-12
Boligpriser 1653 2019-12
Boligsalg 38.44 2020-01
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 1.29 2019-12
Boliglån Godkjenninger 39314 2020-01
Nyboligsalg 8.48 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 72248 2020-03
Coronavirus dødsfall 5690 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 9357 2020-03
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.