Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2020-06
Aksjemarkedet 7570 2020-06
10-årig statsobligasjon 0.61 2020-06

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -4.1 2020-03
Arbeidsledighet 14.41 2020-03
Inflasjon -1 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-05
Rentesats 0 2020-04
Handelsbalanse -2036300 2020-03
Nåværende situasjon -1053 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Forretningstillit -33 2020-05
Produksjon PMI 38.3 2020-05
Service PMI 27.9 2020-05
Forbrukertillit 49.9 2020-04
Butikkhandel (Månedlig) -20.4 2020-04
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 240010 2020-06
Coronavirus dødsfall 29858 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-06
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -5.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -4.1 2020-03
BNP 1460 2019-12
Bnp Faste Priser 298554 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 59630 2020-03
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8465 2020-03
Bnp Fra Construction 16589 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 33717 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 52368 2020-03
Bnp Fra Tjenester 201419 2020-03
Bnp Fra Transport 60466 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.41 2020-03
Sysselsatte 19681 2020-03
Arbeidsledige 3831 2020-04
Full Jobb 16833 2020-03
Deltid Sysselsettingen 2848 2020-03
Arbeidsledigheten Change 26.6 2020-05
Langtids arbeidsledighet 5.1 2019-12
Arbeidsledighet for unge 33.1 2020-03
Lønnskostnader 108 2019-12
Produktivitet 101 2020-03
Ledige Stillinger 14.47 2020-04
Lønn 2075 2019-12
Minstelønn 1050 2019-12
Befolkning 46.94 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.8 2019-12
Sysselsetting 63.6 2020-03
Yrkesdeltakelse 58.18 2020-03
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten -1.97 2020-03
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønninger innen produksjon 2466 2019-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -1 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2020-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-04
KjerneInflasjon 1.1 2020-04
Produsentpriser 95.9 2020-04
produsentprisene endring -8.4 2020-04
Eksportpriser 113 2020-03
Importprisene 110 2020-03
MatInflasjon 4 2020-04
KPI Housing Utilities 98.52 2020-04
Kpi Transport 103 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-04
Internbankrente -0.38 2020-06
Pengemengden M1 1134084 2020-04
Pengemengden M2 1293978 2020-04
Pengemengden M3 1333681 2020-04
Bankenes balanse 2707 2020-02
Valutareserver 71311 2020-04
Lån Til Privat Sektor 460979 2020-04
Sentralbankers balanse 804003 2020-04
Lånevekst 1.2 2020-01
Privat gjeld til BNP 194 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2036300 2020-03
Nåværende situasjon -1053 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Eksport 21769200 2020-03
Import 23805500 2020-03
Kjøpsbetingelser 103 2020-03
Kapitalstrømmer -2746 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 3188 2020-03
Pengeoverføringer 3222 2019-12
Turistankomster 0 2020-04
Gullreserver 282 2020-03
Utenlandsgjeld 2107770000 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 1681 2020-03
Våpen Salg 1188 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -19929 2020-04
Offentlige Utgifter 60483 2020-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statsgjeld 1188861917 2019-12
Asylsøknader 10490 2019-12
Kreditt-Rating 71 2020-06
Militære Utgifter 17039 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -33 2020-05
Produksjon PMI 38.3 2020-05
Service PMI 27.9 2020-05
Industriell Produksjon -12.2 2020-03
Industriell Produksjon (Månedlig) -11.9 2020-03
Industriproduksjonen -14.7 2020-03
Kapasitetsutnyttelsen 70 2020-06
Nye ordere -48 2020-04
Lagerendringer 2839 2020-03
Konkurser 1501 2020-03
Bil Produksjon 45 2020-04
Bilregistreringer 34129 2020-03
Totalt Vehicle Sales 34547 2020-05
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23699 2019-12
Fabrikkordre -16.4 2020-03
Gruvedrift Produksjon -11.5 2020-03
Stål~~pos=trunc 676 2020-04

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 49.9 2020-04
Butikkhandel (Månedlig) -20.4 2020-04
Butikkhandel (Årlig) -31.6 2020-04
Forbruk 164675 2020-03
Disponibel personlig inntekt 248435 2019-12
Privat sparing 12.91 2019-12
Konsumerkreditt 647479049 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 1180863 2020-04
Bankenes Utlånsrente 0.88 2020-03
Bensinpriser 1.25 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -0.7 2020-01
Boligpriser 1640 2020-03
Boligsalg 28.42 2020-03
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 1.29 2019-12
Boliglån Godkjenninger 26382 2020-03
Nyboligsalg 6.38 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 240010 2020-06
Coronavirus dødsfall 29858 2020-06
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-06
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12
ICU-senger 239 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.