Markeder Siste Referanse
Valuta 1.12 2019-04
Aksjemarkedet 9527 2019-04
10-årig statsobligasjon 1.12 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
Arbeidsledighet 14.45 2018-12
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Rentesats 0 2019-04
Handelsbalanse -4483276 2019-01
Nåværende situasjon -1472 2019-01
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -2.3 2019-03
Produksjon PMI 50.9 2019-03
Service PMI 56.8 2019-03
Forbrukertillit 93.9 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-02
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2018-12
BNP 1311 2017-12
Bnp Faste Priser 306236 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65288 2018-12
Bnp Per Innbygger 32406 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 34272 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7982 2018-12
Bnp Fra Construction 18390 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 38008 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 49963 2018-12
Bnp Fra Tjenester 202156 2018-12
Bnp Fra Transport 66054 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.45 2018-12
Sysselsatte 19565 2018-12
Arbeidsledige 3167 2019-03
Full Jobb 16670 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2895 2018-12
Arbeidsledigheten Change -34 2019-03
Langtids arbeidsledighet 6.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 32.4 2019-02
Lønnskostnader 106 2018-12
Produktivitet 110 2018-12
Ledige Stillinger 55.39 2019-03
Lønn 2039 2018-12
Minstelønn 1050 2019-06
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2018-12
Sysselsetting 64 2018-12
Yrkesdeltakelse 58.61 2018-12
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.3 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.7 2019-03
Produsentpriser 104 2019-02
produsentprisene endring 1.9 2019-02
Eksportpriser 112 2019-01
Importprisene 110 2019-01
MatInflasjon 0.9 2019-03
KPI Housing Utilities 106 2019-03
Kpi Transport 109 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-04
Internbankrente -0.38 2019-04
Pengemengden M1 997240 2019-02
Pengemengden M2 1191695 2019-02
Pengemengden M3 1235008 2019-02
Bankenes balanse 2633 2019-02
Valutareserver 63746 2019-03
Lån Til Privat Sektor 442320 2019-02
Sentralbankers balanse 742399 2019-03
Lånevekst 1.4 2019-01
Privat gjeld til BNP 200 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4483276 2019-01
Nåværende situasjon -1472 2019-01
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Eksport 22525344 2019-01
Import 27008620 2019-01
Kjøpsbetingelser 102 2019-01
Kapitalstrømmer -5287 2019-01
Utenlandske Direkte Investeringer 4912 2019-01
Pengeoverføringer 3315 2018-12
Turistankomster 4380 2019-02
Gullreserver 282 2019-03
Råoljeproduksjon 1 2018-12
Utenlandsgjeld 2014359000 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.02 2017-12
Turisme Inntekter 3785 2019-01
Våpen Salg 814 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -11747 2019-02
Offentlige Utgifter 56511 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 41 2017-12
Statsgjeld 1173988055 2018-12
Asylsøknader 10335 2019-03
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 15686 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2.3 2019-03
Produksjon PMI 50.9 2019-03
Service PMI 56.8 2019-03
Industriell Produksjon -0.3 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-02
Industriproduksjonen 1.2 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 80.59 2019-03
Lagerendringer 2289 2018-12
Konkurser 1489 2018-12
Bil Produksjon 1982 2019-02
Bilregistreringer 112881 2019-03
Totalt Vehicle Sales 122664 2019-03
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 74.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 26 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 21836 2019-02
Fabrikkordre -0.7 2019-01
Gruvedrift Produksjon -13.7 2019-02
Stål~~pos=trunc 1135 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.9 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 1.2 2019-02
Forbruk 173459 2018-12
Disponibel personlig inntekt 234005 2018-12
Privat sparing 10.17 2018-12
Konsumerkreditt 646845146 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 1165885 2019-02
Bankenes Utlånsrente 1.11 2019-02
Bensinpriser 1.48 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 59.6 2018-09
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -4.7 2019-02
Boligpriser 1619 2018-12
Boligsalg 34.9 2019-02
Hjem Eierskap Rate 77.1 2017-12
Nyestartede boliger 0.86 2018-12
Boliglån Godkjenninger 36832 2019-01
Nyboligsalg 8.8 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.