Markeder Siste Referanse
Valuta 1.18 2020-08
Aksjemarkedet 7314 2020-08
10-årig statsobligasjon 0.32 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -18.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -22.1 2020-06
Arbeidsledighet 15.33 2020-06
Inflasjon -0.6 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.9 2020-07
Rentesats 0 2020-07
Handelsbalanse 124400 2020-05
Nåværende situasjon 750 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Forretningstillit -11.5 2020-07
Produksjon PMI 53.5 2020-07
Service PMI 51.9 2020-07
Forbrukertillit 53.1 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 17.8 2020-06
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Coronavirus tilfeller 326612 2020-08
Coronavirus dødsfall 28581 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-08
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -18.5 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -22.1 2020-06
BNP 1394 2019-12
Bnp Faste Priser 244877 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 46626 2020-06
Bnp Per Innbygger 33350 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 40883 2019-12
Bnp Fra Landbruk 9280 2020-06
Bnp Fra Construction 13739 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 25348 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 52541 2020-06
Bnp Fra Tjenester 167086 2020-06
Bnp Fra Transport 36246 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 15.33 2020-06
Sysselsatte 18607 2020-06
Arbeidsledige 3773 2020-07
Full Jobb 16121 2020-06
Deltid Sysselsettingen 2486 2020-06
Arbeidsledigheten Change -89.8 2020-07
Langtids arbeidsledighet 5.1 2020-03
Arbeidsledighet for unge 40.8 2020-06
Lønnskostnader 101 2020-03
Produktivitet 105 2020-06
Ledige Stillinger 37.54 2020-07
Lønn 1890 2020-03
Minstelønn 1050 2020-06
Befolkning 46.94 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 65.83 2020-12
Pensjonsalder Menn 65.83 2020-12
Arbeidsledighetsrate -1 2020-03
Sysselsetting 47.03 2020-06
Yrkesdeltakelse 55.54 2020-06
Lønnsveksten -3.61 2020-06
Lønninger innen produksjon 2466 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.6 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.9 2020-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2020-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-06
KjerneInflasjon 1 2020-06
Produsentpriser 97.3 2020-06
produsentprisene endring -6.1 2020-06
Eksportpriser 113 2020-05
Importprisene 104 2020-05
MatInflasjon 2.8 2020-06
KPI Housing Utilities 100 2020-06
Kpi Transport 103 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-07
Internbankrente -0.38 2020-08
Pengemengden M1 1180928 2020-06
Pengemengden M2 1336106 2020-06
Pengemengden M3 1384696 2020-06
Bankenes balanse 2815 2020-05
Valutareserver 67512 2020-07
Lån Til Privat Sektor 476133 2020-06
Sentralbankers balanse 929541 2020-06
Lånevekst 2.8 2020-04
Privat gjeld til BNP 194 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 124400 2020-05
Nåværende situasjon 750 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 2 2019-12
Eksport 17514800 2020-05
Import 17390400 2020-05
Kjøpsbetingelser 108 2020-05
Kapitalstrømmer -3432 2020-05
Utenlandske Direkte Investeringer -28 2020-05
Pengeoverføringer 2993 2020-03
Turistankomster 205 2020-06
Gullreserver 282 2020-03
Utenlandsgjeld 2147127000 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 1681 2020-03
Våpen Salg 1188 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 95.5 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -48767 2020-06
Offentlige Utgifter 61036 2020-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.9 2019-12
Statsgjeld 1224160712 2020-03
Asylsøknader 55 2020-05
Kreditt-Rating 71 2020-08
Militære Utgifter 17039 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2020-12
Personalinntekt skattesats 45 2020-12
Salgsskatt 21 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -11.5 2020-07
Produksjon PMI 53.5 2020-07
Service PMI 51.9 2020-07
Industriell Produksjon -14 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 14 2020-06
Industriproduksjonen -14.4 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 71.9 2020-09
Nye ordere -46.57 2020-07
Lagerendringer 2502 2020-06
Konkurser 1111 2020-06
Bil Produksjon 1645 2020-06
Bilregistreringer 70666 2020-06
Totalt Vehicle Sales 117929 2020-07
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23699 2019-12
Gruvedrift Produksjon 4.1 2020-06
Stål~~pos=trunc 834 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 53.1 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) 17.8 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -4.7 2020-06
Forbruk 130817 2020-06
Disponibel personlig inntekt 209939 2020-03
Privat sparing 1.73 2020-03
Konsumerkreditt 643709260 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 1211576 2020-06
Bankenes Utlånsrente 1.64 2020-06
Bensinpriser 1.44 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 56.9 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.21 2018-12

Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -32.6 2020-04
Boligpriser 1640 2020-03
Boligsalg 21.79 2020-06
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.36 2020-03
Boliglån Godkjenninger 25538 2020-05
Nyboligsalg 5.43 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 326612 2020-08
Coronavirus dødsfall 28581 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 150376 2020-08
Sykehussenger 2.97 2017-12
sykehus 16.68 2017-12
Medisinske leger 4.17 2017-12
sykepleiere 5.96 2017-12
ICU-senger 239 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.