Markeder Siste Referanse
Valuta 1.1 2020-01
Aksjemarkedet 9556 2020-01
10-årig statsobligasjon 0.35 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
Arbeidsledighet 13.92 2019-09
Inflasjon 0.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Rentesats 0 2020-01
Handelsbalanse -1863000 2019-11
Nåværende situasjon 2830 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -1.9 2019-12
Produksjon PMI 47.4 2019-12
Service PMI 54.9 2019-12
Forbrukertillit 77.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-11
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-09
BNP 1426 2018-12
Bnp Faste Priser 311917 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 63466 2019-09
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 8545 2019-09
Bnp Fra Construction 18358 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 34366 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 50800 2019-09
Bnp Fra Tjenester 211287 2019-09
Bnp Fra Transport 67084 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.92 2019-09
Sysselsatte 19874 2019-09
Arbeidsledige 3164 2019-12
Full Jobb 17085 2019-09
Deltid Sysselsettingen 2789 2019-09
Arbeidsledigheten Change -34.6 2019-12
Langtids arbeidsledighet 5.2 2019-09
Arbeidsledighet for unge 32.1 2019-11
Lønnskostnader 105 2019-06
Produktivitet 114 2019-09
Ledige Stillinger 32.34 2019-12
Lønn 1877 2019-09
Minstelønn 1050 2019-12
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.1 2019-09
Sysselsetting 64.54 2019-09
Yrkesdeltakelse 58.72 2019-09
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten 5.34 2019-11
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 104 2019-12
KjerneInflasjon 1 2019-12
Produsentpriser 102 2019-12
produsentprisene endring -1.9 2019-12
Eksportpriser 114 2019-11
Importprisene 112 2019-11
MatInflasjon 1.7 2019-12
KPI Housing Utilities 103 2019-12
Kpi Transport 110 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2020-01
Internbankrente -0.38 2020-01
Pengemengden M1 1082034 2019-11
Pengemengden M2 1253814 2019-11
Pengemengden M3 1292066 2019-11
Bankenes balanse 2721 2019-11
Valutareserver 66523 2019-12
Lån Til Privat Sektor 438525 2019-11
Sentralbankers balanse 719825 2019-12
Lånevekst 0.7 2019-11
Privat gjeld til BNP 194 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1863000 2019-11
Nåværende situasjon 2830 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2018-12
Eksport 25061400 2019-11
Import 26925000 2019-11
Kjøpsbetingelser 102 2019-11
Kapitalstrømmer 2344 2019-10
Utenlandske Direkte Investeringer -883 2019-10
Pengeoverføringer 2726 2019-09
Turistankomster 4664 2019-11
Gullreserver 282 2019-12
Utenlandsgjeld 2124834000 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.35 2018-12
Turisme Inntekter 6247 2019-10
Våpen Salg 1188 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10987 2019-11
Offentlige Utgifter 58423 2019-09
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1207754952 2019-09
Asylsøknader 10490 2019-12
Kreditt-Rating 70 2020-01
Militære Utgifter 17039 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -1.9 2019-12
Produksjon PMI 47.4 2019-12
Service PMI 54.9 2019-12
Industriell Produksjon 2.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 1 2019-11
Industriproduksjonen 1.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 79 2019-12
Lagerendringer 2953 2019-09
Konkurser 1384 2019-09
Bil Produksjon 1395 2019-12
Bilregistreringer 116673 2019-12
Totalt Vehicle Sales 105853 2019-12
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 75.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 23 2019-12
Korrupsjon Index 62 2019-12
Korrupsjon Rank 30 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24028 2019-11
Fabrikkordre -20.2 2019-11
Gruvedrift Produksjon 24.9 2019-11
Stål~~pos=trunc 1070 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.7 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.5 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 2.9 2019-11
Forbruk 176966 2019-09
Disponibel personlig inntekt 207374 2019-09
Privat sparing -1.26 2019-09
Konsumerkreditt 643953189 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 1172743 2019-11
Bankenes Utlånsrente 1.49 2019-11
Bensinpriser 1.51 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.6 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 95.45 2018-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut -3 2019-11
Boligpriser 1638 2019-09
Boligsalg 31.01 2019-11
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.88 2019-09
Boliglån Godkjenninger 29691 2019-10
Nyboligsalg 7.67 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.