Markeder Siste Referanse
Valuta 1.11 2019-08
Aksjemarkedet 8650 2019-08
10-årig statsobligasjon 0.14 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
Arbeidsledighet 14.02 2019-06
Inflasjon 0.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-07
Rentesats 0 2019-07
Handelsbalanse -1532700 2019-06
Nåværende situasjon 2701 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -2.8 2019-07
Produksjon PMI 48.2 2019-07
Service PMI 52.9 2019-07
Forbrukertillit 97 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-06
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.5 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
BNP 1426 2018-12
Bnp Faste Priser 311139 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 66461 2019-06
Bnp Per Innbygger 33146 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 35056 2018-12
Bnp Fra Landbruk 7747 2019-06
Bnp Fra Construction 19230 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 38392 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 51433 2019-06
Bnp Fra Tjenester 205640 2019-06
Bnp Fra Transport 67090 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.02 2019-06
Sysselsatte 19805 2019-06
Arbeidsledige 3139 2019-07
Full Jobb 16853 2019-06
Deltid Sysselsettingen 2952 2019-06
Arbeidsledigheten Change -4.3 2019-07
Langtids arbeidsledighet 5.6 2019-03
Arbeidsledighet for unge 32.4 2019-06
Lønnskostnader 100 2019-03
Produktivitet 106 2019-06
Ledige Stillinger 46.34 2019-07
Lønn 1876 2019-03
Minstelønn 1050 2019-06
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.67 2019-12
Pensjonsalder Menn 65.67 2019-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2019-03
Sysselsetting 64.49 2019-06
Yrkesdeltakelse 58.74 2019-06
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønnsveksten 4.96 2019-06
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.5 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 104 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.9 2019-07
Produsentpriser 104 2019-06
produsentprisene endring -0.6 2019-06
Eksportpriser 111 2019-06
Importprisene 109 2019-06
MatInflasjon 0.9 2019-07
KPI Housing Utilities 105 2019-07
Kpi Transport 109 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-07
Internbankrente -0.38 2019-08
Pengemengden M1 1063600 2019-06
Pengemengden M2 1246563 2019-06
Pengemengden M3 1288339 2019-06
Bankenes balanse 2698 2019-06
Valutareserver 65864 2019-07
Lån Til Privat Sektor 444725 2019-06
Sentralbankers balanse 724935 2019-07
Lånevekst 2.1 2019-06
Privat gjeld til BNP 194 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1532700 2019-06
Nåværende situasjon 2701 2019-05
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Eksport 24938700 2019-06
Import 26471300 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-06
Kapitalstrømmer 7563 2019-05
Utenlandske Direkte Investeringer -2227 2019-05
Pengeoverføringer 3475 2019-03
Turistankomster 8828 2019-06
Gullreserver 282 2019-06
Utenlandsgjeld 2057984000 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.02 2017-12
Turisme Inntekter 5333 2019-05
Våpen Salg 1188 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10514 2019-06
Offentlige Utgifter 57636 2019-06
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1200257869 2019-03
Asylsøknader 8745 2019-06
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 17039 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2019-12
Personalinntekt skattesats 45 2019-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -2.8 2019-07
Produksjon PMI 48.2 2019-07
Service PMI 52.9 2019-07
Industriell Produksjon 1.8 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2019-06
Industriproduksjonen 1.3 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 80.9 2019-09
Lagerendringer 2176 2019-06
Konkurser 1588 2019-06
Bil Produksjon 2066 2019-06
Bilregistreringer 115540 2019-06
Totalt Vehicle Sales 116686 2019-07
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 74.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 26 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22069 2019-06
Fabrikkordre 0.9 2019-06
Gruvedrift Produksjon 4.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 1210 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 97 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 0.1 2019-06
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2019-06
Forbruk 175165 2019-06
Disponibel personlig inntekt 203397 2019-03
Privat sparing -4.52 2019-03
Konsumerkreditt 646754555 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 1182137 2019-06
Bankenes Utlånsrente 0.95 2019-06
Bensinpriser 1.51 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.1 2019-06
Boligpriser 1636 2019-03
Boligsalg 33.76 2019-06
Hjem Eierskap Rate 76.3 2018-12
Nyestartede boliger 0.54 2019-03
Boliglån Godkjenninger 34883 2019-05
Nyboligsalg 7.21 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.