Markeder Siste Referanse
Valuta 1.13 2019-02
Aksjemarkedet 9123 2019-02
10-årig statsobligasjon 1.37 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
Arbeidsledighet 14.45 2018-12
Inflasjon 1 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1.3 2019-01
Rentesats 0 2019-01
Handelsbalanse -2568800 2018-11
Nåværende situasjon 1770 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 98.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2017-12
Forretningstillit -4.1 2019-01
Produksjon PMI 52.4 2019-01
Service PMI 54.7 2019-01
Forbrukertillit 93.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2018-12
BNP 1311 2017-12
Bnp Faste Priser 306495 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 65063 2018-12
Bnp Per Innbygger 32406 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 34272 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7912 2018-12
Bnp Fra Construction 18201 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 38095 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 49866 2018-12
Bnp Fra Tjenester 202419 2018-12
Bnp Fra Transport 65448 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.45 2018-12
Sysselsatte 19565 2018-12
Arbeidsledige 3190 2019-01
Full Jobb 16670 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2895 2018-12
Arbeidsledigheten Change 83.5 2019-01
Langtids arbeidsledighet 6.1 2018-09
Arbeidsledighet for unge 32.7 2018-12
Lønnskostnader 98.4 2018-09
Produktivitet 110 2018-12
Ledige Stillinger 47.16 2019-01
Lønn 1843 2018-09
Minstelønn 1050 2019-06
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2018-12
Sysselsetting 64 2018-12
Yrkesdeltakelse 58.61 2018-12
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -1.3 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 102 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-01
KjerneInflasjon 0.9 2018-12
Produsentpriser 104 2018-12
produsentprisene endring 1.6 2018-12
Eksportpriser 114 2018-11
Importprisene 114 2018-11
MatInflasjon 0.9 2019-01
KPI Housing Utilities 108 2019-01
Kpi Transport 106 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-01
Internbankrente -0.38 2019-02
Pengemengden M1 991364 2018-12
Pengemengden M2 1192153 2018-12
Pengemengden M3 1239923 2018-12
Bankenes balanse 2660 2018-12
Valutareserver 62290 2019-01
Lån Til Privat Sektor 443650 2018-12
Sentralbankers balanse 738746 2019-01
Lånevekst 1.6 2018-11
Privat gjeld til BNP 200 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2568800 2018-11
Nåværende situasjon 1770 2018-11
Nåværende situasjon mot BNP 1.9 2017-12
Eksport 25281000 2018-11
Import 27849800 2018-11
Kjøpsbetingelser 100 2018-11
Kapitalstrømmer 6657 2018-11
Utenlandske Direkte Investeringer 1691 2018-11
Pengeoverføringer 2552 2018-09
Turistankomster 4367 2018-12
Gullreserver 282 2019-03
Råoljeproduksjon 2 2018-08
Utenlandsgjeld 2003697000 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.02 2017-12
Turisme Inntekter 3934 2018-11
Våpen Salg 814 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 98.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.1 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -12378 2018-11
Offentlige Utgifter 56676 2018-12
Statens Utgifter Til Bnp 41 2017-12
Statsgjeld 1175703594 2018-09
Asylsøknader 3800 2018-08
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 15686 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -4.1 2019-01
Produksjon PMI 52.4 2019-01
Service PMI 54.7 2019-01
Industriell Produksjon -6.2 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2018-12
Industriproduksjonen -3.2 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 80.59 2019-03
Lagerendringer 2096 2018-12
Konkurser 1489 2018-12
Bil Produksjon 1126 2018-12
Bilregistreringer 113838 2018-12
Totalt Vehicle Sales 93546 2019-01
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 74.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 26 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22985 2018-12
Fabrikkordre 22.3 2018-11
Gruvedrift Produksjon -14.3 2018-12
Stål~~pos=trunc 1085 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 93.8 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 0.8 2018-12
Forbruk 173866 2018-12
Disponibel personlig inntekt 201373 2018-09
Privat sparing -1.18 2018-09
Konsumerkreditt 648306635 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 1174197 2018-12
Bankenes Utlånsrente 0.94 2018-12
Bensinpriser 1.43 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 60.7 2018-06
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.2 2018-11
Boligpriser 1590 2018-09
Boligsalg 27.66 2018-12
Hjem Eierskap Rate 77.1 2017-12
Nyestartede boliger 0.86 2018-09
Boliglån Godkjenninger 28835 2018-11
Nyboligsalg 6.17 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.