Markeder Siste Referanse
Valuta 1.14 2019-06
Aksjemarkedet 9192 2019-06
10-årig statsobligasjon 0.41 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-03
Arbeidsledighet 14.7 2019-03
Inflasjon 0.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Rentesats 0 2019-06
Handelsbalanse -1605300 2019-04
Nåværende situasjon 26 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit -3.3 2019-05
Produksjon PMI 50.1 2019-05
Service PMI 52.8 2019-05
Forbrukertillit 96.9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-04
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-03
BNP 1311 2017-12
Bnp Faste Priser 307460 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 66105 2019-03
Bnp Per Innbygger 32406 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 34272 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7548 2019-03
Bnp Fra Construction 18617 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 38133 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 50567 2019-03
Bnp Fra Tjenester 203137 2019-03
Bnp Fra Transport 66060 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.7 2019-03
Sysselsatte 19471 2019-03
Arbeidsledige 3127 2019-05
Full Jobb 16570 2019-03
Deltid Sysselsettingen 2901 2019-03
Arbeidsledigheten Change -84.1 2019-05
Langtids arbeidsledighet 5.7 2018-12
Arbeidsledighet for unge 32.7 2019-04
Lønnskostnader 106 2018-12
Produktivitet 102 2019-03
Ledige Stillinger 64.12 2019-05
Lønn 1876 2019-03
Minstelønn 1050 2019-06
Befolkning 46.66 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 65.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 65.5 2018-12
Arbeidsledighetsrate 0.7 2019-03
Sysselsetting 63.58 2019-03
Yrkesdeltakelse 58.35 2019-03
Levelønn Family 1150 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 855 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1990 2018-12
Lønn Lav Dyktige 932 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 105 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 105 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-05
KjerneInflasjon 0.7 2019-05
Produsentpriser 105 2019-04
produsentprisene endring 2.3 2019-04
Eksportpriser 113 2019-04
Importprisene 113 2019-04
MatInflasjon 0.5 2019-05
KPI Housing Utilities 105 2019-05
Kpi Transport 111 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 0 2019-06
Internbankrente -0.38 2019-06
Pengemengden M1 1017011 2019-04
Pengemengden M2 1209909 2019-04
Pengemengden M3 1252525 2019-04
Bankenes balanse 2668 2019-04
Valutareserver 64528 2019-05
Lån Til Privat Sektor 442604 2019-04
Sentralbankers balanse 742774 2019-05
Lånevekst 2.1 2019-03
Privat gjeld til BNP 194 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1605300 2019-04
Nåværende situasjon 26 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP 0.9 2018-12
Eksport 24764585 2019-04
Import 26369800 2019-04
Kjøpsbetingelser 99.7 2019-04
Kapitalstrømmer 4718 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer 1532 2019-03
Pengeoverføringer 3315 2018-12
Turistankomster 7170 2019-04
Gullreserver 282 2019-06
Råoljeproduksjon 1 2019-02
Utenlandsgjeld 2014359000 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.02 2017-12
Turisme Inntekter 4235 2019-03
Våpen Salg 1188 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 97.1 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -8195 2019-04
Offentlige Utgifter 56820 2019-03
Statens Utgifter Til Bnp 41.3 2018-12
Statsgjeld 1200257869 2019-03
Asylsøknader 10335 2019-03
Kreditt-Rating 62.25
Militære Utgifter 17039 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 25 2018-12
Personalinntekt skattesats 45 2018-12
Salgsskatt 21 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 36.25 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 29.9 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 6.35 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit -3.3 2019-05
Produksjon PMI 50.1 2019-05
Service PMI 52.8 2019-05
Industriell Produksjon 1.7 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.8 2019-04
Industriproduksjonen 1.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 80.5 2019-06
Lagerendringer 2132 2019-03
Konkurser 1648 2019-03
Bil Produksjon 1792 2019-04
Bilregistreringer 112128 2019-05
Totalt Vehicle Sales 125625 2019-05
Internett-hastighet 15487 2017-03
IP-adresser 14575619 2017-03
Konkurranseevne Index 74.2 2018-12
Konkurranseevne Rank 26 2018-12
Korrupsjon Index 58 2018-12
Korrupsjon Rank 41 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 30 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 21026 2019-04
Fabrikkordre 13.5 2019-04
Gruvedrift Produksjon 4.5 2019-04
Stål~~pos=trunc 1288 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 96.9 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -0.4 2019-04
Butikkhandel (Årlig) 1.1 2019-04
Forbruk 173559 2019-03
Disponibel personlig inntekt 234005 2018-12
Privat sparing 10.17 2018-12
Konsumerkreditt 646845146 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 1170392 2019-04
Bankenes Utlånsrente 1.05 2019-04
Bensinpriser 1.55 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 58.9 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Inntekt 100 2017-12
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 1.5 2019-04
Boligpriser 1636 2019-03
Boligsalg 33.37 2019-04
Hjem Eierskap Rate 77.1 2017-12
Nyestartede boliger 0.54 2019-03
Boliglån Godkjenninger 30716 2019-03
Nyboligsalg 7.68 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Spania - Økonomiske indikatorer.