Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 196.00 198 198 199 199 200
Aksjemarkedet 7242.00 7091 6981 6874 6768 6556

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
Arbeidsledighet 5.20 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Inflasjon 3.90 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Handelsbalanse -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Nåværende situasjon -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
BNP 84.01 88 88 88 88 97
Bnp Faste Priser 2766364.00 2326978 1970989 2948698 2429623 2538956
Brutto Nasjonal Produkt 14567811.00 14802650 15823523 15453611 15167248 15849774
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3809794.30 4131070 4415971 4078202 4232820 4423297
Bnp Per Innbygger 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Innbygger Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Fra Landbruk 187839.00 156041 169517 205560 188338 196813
Bnp Fra Construction 175366.00 151200 125779 188223 157901 165007
Bnp Fra Manufacturing 399491.00 405483 433448 382982 415471 434167
Bnp Fra Mining 59965.00 52000 43147 62917 54224 56664
Bnp Fra Forvaltningsloven 130063.00 100110 113479 135809 116625 121873
Bnp Fra Tjenester 1531434.00 1388020 1315812 1617054 1542851 1612280
Bnp Fra Transport 326212.00 236411 145143 352635 296438 309778
Bnp Fra Verktøy 25761.00 26584 25887 26900 28141 29408

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 5.20 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Arbeidsledige 458359.00 430000 431000 429000 429000 429000
Yrkesdeltakelse 50.10 52.5 53 53.5 53.5 53.5
Befolkning 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minstelønn 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
Arbeidsledighet for unge 27.70 22 23 22 22 21
Sysselsetting 94.60 94 95 95 95 96

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 3.90 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Konsumprisindeksen Kpi 138.80 140 141 143 144 149
Kjerne Konsumprisindeks 141.30 139 140 145 145 145
KjerneInflasjon 3.00 3.9 4 4 4 4.5
Bnp-Deflatoren 151.90 157 158 157 158 164
Produsentpriser 152.40 154 156 158 160 163
produsentprisene endring 6.40 5.5 7.5 5.8 5.1 3
MatInflasjon 9.00 5.5 4.5 5.5 5 6
Kpi Transport 122.00 121 122 125 126 130
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.6 0.8 1 1 1

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Internbankrente 6.96 6.96 6.96 6.96 7.21 7.46
Pengemengden M2 8706198.00 8284414 8452404 8620394 8620394 9180362
Valutareserver 889158.00 1414358 1467018 1526552 1526552 1605930
Bankenes balanse 11917316.70 10426511 10429706 10432900 10432900 10445677
Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.75 6
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2
Sentralbankers balanse 2404246.10 2234846 2266318 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Nåværende situasjon -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1520.00 1800 1750 1950 1950 1950
Eksport 951.70 970 970 1150 1150 1150
Utenlandsgjeld 49211.62 57000 60000 62000 62000 62000
Turistankomster 4168.00 10000 40000 80000 100000 250000
Gullreserver 6.70 15 15 15 15 20
Pengeoverføringer 611.70 650 700 700 700 750
Turisme Inntekter 134.50 200 250 400 400 500
Utenlandske Direkte Investeringer 88.95 400 590 590 590 700

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Offentlige Utgifter 1556489.00 1438244 1537433 1430344 1473668 1539983
Militære Utgifter 1760.00 1800 1800 1800 1800 1800
Fiscal Utgifter 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsgjeld 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statens Inntekter 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 15 8 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon -1.70 3.5 4.5 3.5 3.5 4.5
Kapasitetsutnyttelsen 67.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer -64200.50 155000 355000 355000 355000 456000
Bilregistreringer 254.00 3300 3500 3500 3500 4000
Produksjon PMI 67.00 65 60 55 55 55
Industriproduksjonen 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Service PMI 62.10 60 58 57 57 57
Forretningstillit 82.00 45 52 55 55 68

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbruk 10589745.40 10561960 11290372 11090474 10822107 11309102
Privat sparing 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat-Sektor-Kreditt 6448079.60 6112833 6183214 6227869 6227869 6461877
Bankenes Utlånsrente 5.78 5.78 5.78 5.78 6.03 6.28

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 865.10 865 850 830 830 840
Bygningstillatelser 1021.00 2900 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.