Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 199.00 200 201 203 204 206
Aksjemarkedet 7966.95 7836 7544 7264 6993 6483

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 2.5 4 3.3 4 4.5
Arbeidsledighet 5.20 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Inflasjon 5.20 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Handelsbalanse -715.70 -780 -820 -800 -800 -800
Nåværende situasjon -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.30 2.5 4 3.3 4 4.5
BNP 80.71 88 88 88 88 97
Bnp Faste Priser 2393922.00 2394580 2877019 2472921 2489679 3006484
Brutto Nasjonal Produkt 14567811.00 15823523 15453611 15150523 15048549 15832297
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3809794.30 4415971 4078202 3962186 3935518 4140484
Bnp Per Innbygger 3845.68 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Innbygger Ppp 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Fra Landbruk 163272.00 185621 195353 168660 169803 204143
Bnp Fra Construction 154286.00 155624 182381 159377 160457 190588
Bnp Fra Manufacturing 399491.00 433448 382982 415471 412674 434167
Bnp Fra Mining 53120.00 53441 62364 54873 55245 65170
Bnp Fra Forvaltningsloven 99561.00 114942 135266 102847 103543 141352
Bnp Fra Tjenester 1411836.00 1520599 1592691 1458427 1468309 1664362
Bnp Fra Transport 235511.00 292163 339260 243283 244931 354527
Bnp Fra Verktøy 26856.00 27735 26791 27742 27930 27997

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 5.20 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Arbeidsledige 441997.00 431000 429000 429000 429000 429000
Yrkesdeltakelse 50.10 53 53.5 53.5 53.5 53.5
Befolkning 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minstelønn 10000.00 10000 11000 11000 11000 11000
Arbeidsledighet for unge 27.70 23 22 22 22 21
Sysselsetting 94.60 95 95 95 95 96

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 5.20 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Konsumprisindeksen Kpi 142.40 141 143 144 147 149
Kjerne Konsumprisindeks 143.10 139 145 145 145 145
KjerneInflasjon 3.20 4 4 4 4 4.5
Bnp-Deflatoren 151.90 158 157 158 157 164
Produsentpriser 157.90 156 158 163 163 163
produsentprisene endring 8.70 7.5 5.8 5.1 3 3
Kpi Transport 123.60 122 125 126 128 130
MatInflasjon 11.30 4.5 5.5 5 5 6
Inflasjonen (Månedlig) 1.50 0.8 1 1 1 1

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Internbankrente 6.96 6.96 6.96 7.21 7.21 7.21
Pengemengden M2 8944644.00 8452404 8620394 8620394 8620394 9180362
Valutareserver 4033.00 1467018 1526552 1526552 1526552 1605930
Bankenes balanse 12066815.00 10429706 10432900 10432900 10432900 10445677
Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2
Sentralbankers balanse 2287240.00 2266318 2297790 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -715.70 -780 -820 -800 -800 -800
Nåværende situasjon -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1607.40 1750 1950 1950 1950 1950
Eksport 891.70 970 1150 1150 1150 1150
Utenlandsgjeld 47307.20 60000 62000 62000 62000 62000
Turistankomster 1614.00 40000 80000 100000 150000 250000
Gullreserver 6.70 15 15 15 15 20
Pengeoverføringer 612.00 700 700 700 700 750
Turisme Inntekter 134.50 250 400 400 400 500
Utenlandske Direkte Investeringer 124.38 590 590 590 590 700

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Offentlige Utgifter 1556489.00 1537433 1430344 1618749 1607853 1691592
Militære Utgifter 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Fiscal Utgifter 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsgjeld 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statens Inntekter 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon -1.70 4.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Kapasitetsutnyttelsen 67.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
Bilregistreringer 516.00 3500 3500 3500 3500 4000
Produksjon PMI 50.40 60 55 55 56 55
Industriproduksjonen 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Service PMI 51.30 58 57 57 59 57
Forretningstillit 82.00 52 55 55 55 68

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbruk 10589745.40 11290372 11090474 11013335 10939207 11508935
Privat sparing 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat-Sektor-Kreditt 6630802.70 6183214 6227869 6227869 6227869 6461877
Bankenes Utlånsrente 5.65 5.86 5.86 6.11 6.11 6.11

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 868.50 850 830 830 830 840
Bygningstillatelser 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.