Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 359.00 362 368 375 382 397
Aksjemarkedet 8315.55 7837 7432 7046 6682 6008

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 3.25 3.2 3.2 3.2 4.2
Arbeidsledighet 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
Inflasjon 29.80 17.3 15 12.5 10 6
Rentesats 13.50 13.5 15 17 17 14.5
Handelsbalanse -762.00 -500 -430 -350 -350 -500
Nåværende situasjon -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 101.00 115 115 115 115 120
Offentlige Budsjetter -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 1.80 3.25 3.2 3.2 3.2 4.2
BNP 80.71 83 83 83 83 88
Bnp Faste Priser 2814879.00 2318625 2244571 2579791 2904955 3026963
Brutto Nasjonal Produkt 16402705.00 15041265 15033981 16927592 16927592 17638550
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4370577.00 3933613 3931708 4510435 4510435 4699874
Bnp Per Innbygger 4052.75 4300 4300 4300 4300 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 12536.94 13300 13300 13300 13300 13600
Bnp Fra Landbruk 179656.00 155554 173875 183581 185405 193192
Bnp Fra Construction 170312.00 149336 141609 147403 175762 183144
Bnp Fra Manufacturing 360709.00 455801 333845 439070 372252 387886
Bnp Fra Mining 58221.00 51523 48399 51845 60084 62608
Bnp Fra Forvaltningsloven 133113.00 96753 109465 116988 137373 143142
Bnp Fra Tjenester 1589682.00 1367136 1344570 1504147 1640552 1709455
Bnp Fra Transport 333337.00 228478 171445 255495 344004 358452
Bnp Fra Verktøy 27708.00 26050 27776 28438 28595 29796

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 4.60 4.9 4.8 4.8 4.8 4.5
Arbeidsledige 432463.00 415000 412000 412000 412000 375000
Yrkesdeltakelse 49.50 52 52.5 52.5 52.5 53
Befolkning 21.92 22.36 22.36 22.4 22.4 22.4
Minstelønn 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
Arbeidsledighet for unge 23.80 33 33 33 33 28
Sysselsetting 95.40 95.4 95.7 96 96 96

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 29.80 17.3 15 12.5 10 6
Konsumprisindeksen Kpi 180.20 167 166 174 181 184
Kjerne Konsumprisindeks 182.30 157 159 169 180 180
KjerneInflasjon 10.90 8.3 8.3 8.3 8.3 6.5
Bnp-Deflatoren 170.11 178 175 191 187 203
Produsentpriser 163.30 144 144 158 193 189
produsentprisene endring 34.60 16.3 17 18 18 20
Inflasjonen (Månedlig) 3.00 2.5 2.3 2.2 2.2 1.8
MatInflasjon 30.20 16.3 15.4 15 15 12
Kpi Transport 205.20 210 215 220 225 229

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 13.50 13.5 15 17 17 14.5
Internbankrente 6.96 6.96 8.46 10.46 10.46 10.46
Pengemengden M2 9735818.00 10168987 10408987 10649000 10649000 11609000
Valutareserver 2311.00 2650 2800 3000 3000 4500
Bankenes balanse 14732561.20 14032900 14332900 14645677 14645677 15845677
Utlånsrente 14.50 14.5 16 18 18 18
Kontanter - Reserve - Ratio 4.00 4 4 4 4 4
Sentralbankers balanse 3629874.60 2585500 2618000 2650000 2650000 2750000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -762.00 -500 -430 -350 -350 -500
Nåværende situasjon -1139.47 -2300 -2250 -2200 -2200 -2000
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -3.1 -3.1 -3 -3 -2.5
Import 1819.00 1900 1930 1950 1950 2500
Eksport 1057.00 1400 1500 1600 1600 2000
Utenlandsgjeld 50724.21 53600 52500 52000 52000 50000
Turistankomster 62980.00 100000 100000 250000 250000 250000
Gullreserver 6.70 8 8 8 8 10
Pengeoverføringer 204.90 550 560 575 575 600
Turisme Inntekter 173.60 100 180 250 250 300
Utenlandske Direkte Investeringer 178.75 220 240 250 250 350

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 101.00 115 115 115 115 120
Offentlige Budsjetter -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1874933 -1874933 -1874933 -1874933 -1974933
Offentlige Utgifter 1610287.00 1607075 1606297 1661816 1661816 1731612
Militære Utgifter 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Statsgjeld 17589373.00 18500000 19000000 19500000 19500000 22000000
Statens Inntekter 1463811.00 1600000 1700000 1800000 1800000 2200000
Fiscal Utgifter 3521735.00 3674933 3674933 3674933 3674933 4174933

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriell Produksjon -13.61 1.25 1.5 2 2 2.5
Kapasitetsutnyttelsen 69.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer 229520.00 50000 100000 150000 150000 150000
Bilregistreringer 113.00 200 300 400 400 600
Produksjon PMI 36.40 61 61 64 64 65
Industriproduksjonen -7.10 2 2 2 2 2.2
Service PMI 43.80 59 59 60 60 62
Forretningstillit 103.00 115 120 125 125 140

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbruk 11814865.00 10933912 10928617 12192941 12192941 12705044
Privat sparing 18.90 21.5 21.5 22.5 22.5 22.5
Privat-Sektor-Kreditt 6679451.10 6627869 6627869 6461877 6461877 6061877
Bankenes Utlånsrente 9.85 9.85 11.35 13.35 13.35 13.35

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 909.00 905 910 915 915 940
Bygningstillatelser 1552.00 2650 2800 3000 3000 3000


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.