Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 181.20 182 182 183 183 184
Aksjemarkedet 5906.20 6067 6024 5980 5937 5852
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
Arbeidsledighet 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflasjon 4.80 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7
Rentesats 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Handelsbalanse -838.00 -910 -500 -450 -820 -820
Nåværende situasjon -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 82.90 72 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 16.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 3.5 3.1 3.9 3.8 4
BNP 88.90 95 95 95 95 98
Bnp Faste Priser 2507363.00 2366831 2350666 2556257 2602643 2706749
Brutto Nasjonal Produkt 14047307.00 14293135 14265040 14321229 14581105 15164349
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078.50 3771952 3764538 3779367 3847947 4001865
Bnp Per Innbygger 3936.50 4250 4250 4250 4250 4358
Bnp Per Innbygger Ppp 11955.50 12303 12303 12303 12303 12303
Bnp Fra Landbruk 170732.00 165357 165768 174061 177220 184309
Bnp Fra Construction 166770.00 180191 168143 170022 173107 180032
Bnp Fra Manufacturing 313145.00 455377 317999 319251 325045 338046
Bnp Fra Mining 55822.00 63743 56281 56911 57943 60261
Bnp Fra Forvaltningsloven 109306.00 99026 104395 111437 113460 117998
Bnp Fra Tjenester 1461425.00 1359374 1429749 1489923 1516959 1577638
Bnp Fra Transport 282904.00 236836 213482 288421 293654 305401
Bnp Fra Verktøy 25676.00 25452 26143 26177 26652 27718
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Arbeidsledige 420231.00 417000 419000 420000 421000 429000
Yrkesdeltakelse 52.20 53 53.1 53.3 53.5 53.9
Befolkning 21.67 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36
Lønn Høy Dyktige 57500.00 61900 61900 61900 62500 64000
Lønn Lav Dyktige 21500.00 25800 25800 25800 26200 26800
Arbeidsledighet for unge 20.00 21 21 21 20.9 20.9
Sysselsetting 95.10 95.1 95.3 95.3 95.5 95.5
Levelønn Family 52100.00 52100 52100 52100 42900 44500
Lønn Å Leve Av Individuell 29100.00 29100 29100 29100 25300 25300
Minstelønn 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 4.80 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7
Konsumprisindeksen Kpi 132.40 132 136 137 139 145
Kjerne Konsumprisindeks 135.50 138 140 140 141 147
KjerneInflasjon 5.10 4 4 3.5 4.1 4.1
Bnp-Deflatoren 149.82 156 157 157 157 164
Produsentpriser 138.30 143 144 138 142 145
Inflasjonen (Månedlig) 0.50 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2
produsentprisene endring 1.50 3.1 5.5 1.9 2.5 2.5
Kpi Transport 115.50 113 119 121 121 127
MatInflasjon 6.30 4.5 4.5 4.5 6.9 6.9
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Internbankrente 8.42 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
Pengemengden M2 6790393.00 6830000 6890000 6900000 6920000 7000000
Valutareserver 1356934.00 1610000 1610000 166000 1720000 1720000
Bankenes balanse 9624866.20 9450000 9470000 9480000 9600000 9800000
Innskudd Rente 7.00 7 7 7 7 7
Kontanter - Reserve - Ratio 5.00 5 5 5 6 6
Sentralbankers balanse 1911778.50 2310000 2280000 2320000 2350000 2350000
Utlånsrente 8.00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -838.00 -910 -500 -450 -820 -820
Nåværende situasjon -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Eksport 977.00 1210 1190 1250 1280 1340
Import 1816.00 2050 1690 1700 1890 1950
Utenlandsgjeld 55157.27 56900 57500 58000 60000 62000
Turistankomster 241663.00 225000 83000 130000 220000 240000
Gullreserver 19.66 20.3 20.6 20.6 20.6 21
Turisme Inntekter 269.50 260 200 250 320 520
Pengeoverføringer 518.20 620 580 600 750 750
Utenlandske Direkte Investeringer 230.00 210 210 960 550 550
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 82.90 72 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -5.30 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000
Offentlige Utgifter 1300180.20 1322933 1320333 1325534 1349587 1403571
Fiscal Utgifter 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Statsgjeld 12599843.00 12700000 12700000 12850000 12900000 13200000
Statens Inntekter 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000
Militære Utgifter 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 16.00 17 17 17 17 17
Salgsskatt 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriell Produksjon 0.50 2.5 2.1 2.8 3.1 3.1
Kapasitetsutnyttelsen 81.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
Bilregistreringer 3499.00 4500 3000 5500 5690 5690
Service PMI 57.40 53.5 53.5 53 56.9 56.9
Forretningstillit 63.00 75 78 80 88 88
Produksjon PMI 56.00 56 56 53 55.9 55.9
Industriproduksjonen 0.50 0.8 0.6 0.5 1.3 1.3
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbruk 10081222.90 10257644 10237482 10277807 10464309 10882882
Privat sparing 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1
Privat-Sektor-Kreditt 5740657.60 5720000 5720000 5750000 5800000 5800000
Bankenes Utlånsrente 10.15 9.94 9.94 9.94 9.94 9.94
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 837.90 855 855 860 873 832
Bygningstillatelser 2491.00 2750 2200 2600 2940 2940


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.