Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 185.35 186 186 187 187 188
Aksjemarkedet 5713.14 5572 5486 5401 5318 5152

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
Arbeidsledighet 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Inflasjon 4.10 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalanse -161.40 -800 -820 -790 -830 -820
Nåværende situasjon -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Offentlige Budsjetter -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -1.60 0.5 2.1 4 5.5 4
BNP 84.01 82 82 88 88 88
Bnp Faste Priser 2292589.00 2513631 2795324 2847343 2888411 2907137
Brutto Nasjonal Produkt 14583892.00 14011443 14890154 15167248 15386006 15485760
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070019.60 3716346 4155490 4232820 4293871 4321710
Bnp Per Innbygger 4011.70 3950 3950 4100 4100 4100
Bnp Per Innbygger Ppp 13078.10 12600 12600 13100 13100 13100
Bnp Fra Landbruk 153735.00 171159 189353 192876 195658 196927
Bnp Fra Construction 148966.00 167187 176883 180175 182773 183958
Bnp Fra Manufacturing 399491.00 400490 407880 415471 421463 424196
Bnp Fra Mining 51232.00 55962 58912 60008 60874 61268
Bnp Fra Forvaltningsloven 98631.00 109579 128979 131379 133274 134138
Bnp Fra Tjenester 1367507.00 1465079 1539630 1568282 1590901 1601215
Bnp Fra Transport 232917.00 283611 331247 337411 342278 344497
Bnp Fra Verktøy 26191.00 25740 26255 26744 27129 27305

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 5.70 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Arbeidsledige 387460.00 420000 421000 421000 421000 429000
Yrkesdeltakelse 51.00 53.3 53.5 53.5 53.5 53.9
Befolkning 21.90 22.13 22.13 22.36 22.36 22.36
Minstelønn 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Arbeidsledighet for unge 23.30 22.8 23 23 23 23
Sysselsetting 94.30 93.5 94.5 95 95.5 95.7

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 4.10 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Konsumprisindeksen Kpi 135.40 137 139 140 143 145
Kjerne Konsumprisindeks 138.90 140 141 142 144 146
KjerneInflasjon 3.20 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Bnp-Deflatoren 151.80 156 159 159 160 166
Produsentpriser 144.90 150 146 147 150 150
produsentprisene endring 7.80 11 2.5 2.5 2.5 2.5
Kpi Transport 117.00 121 121 122 123 127
MatInflasjon 12.30 8.5 6.5 4 4 6.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Internbankrente 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Pengemengden M2 7604127.00 6900000 6920000 6920000 6920000 7000000
Valutareserver 1246736.00 1427329 1447174 1467018 1467018 1526552
Bankenes balanse 10403325.00 9480000 9600000 9600000 9600000 9800000
Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 5 6 6 6 6
Sentralbankers balanse 2184112.00 2320000 2350000 2350000 2350000 2350000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -161.40 -800 -820 -790 -830 -820
Nåværende situasjon -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1294.00 1550 1750 1790 1800 1950
Eksport 1085.00 750 950 1000 970 1150
Utenlandsgjeld 50448.47 58000 60000 60000 60000 62000
Turistankomster 0.00 13000 22000 25000 31000 44000
Gullreserver 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21
Pengeoverføringer 431.80 600 750 750 750 750
Turisme Inntekter 135.00 150 170 280 320 500
Utenlandske Direkte Investeringer 153.00 960 550 550 550 550

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Offentlige Budsjetter -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929
Offentlige Utgifter 1416988.70 1303431 1446745 1473668 1494923 1504615
Militære Utgifter 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Fiscal Utgifter 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Statsgjeld 12874786.00 13964155 14235609 14507063 14507063 15592881
Statens Inntekter 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -13.70 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Kapasitetsutnyttelsen 81.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
Bilregistreringer 1710.00 5500 5690 5690 5690 5690
Produksjon PMI 57.90 55 51.9 52 52 55.9
Industriproduksjonen -13.70 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Service PMI 56.00 50 51 53 53 56.9
Forretningstillit 33.00 25 37 45 47 55

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbruk 10405872.40 10106426 10624396 10822107 10978195 11049372
Privat sparing 21.30 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5
Privat-Sektor-Kreditt 5922243.30 5936142 5994487 6052833 6052833 6227869
Bankenes Utlånsrente 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47 7.47

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 851.30 860 873 873 873 832
Bygningstillatelser 2752.00 2600 2940 2940 2940 2940


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.