Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 194.00 195 195 196 196 197
Aksjemarkedet 7476.34 7361 7248 7136 7026 6806

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
Arbeidsledighet 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Inflasjon 3.30 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalanse -562.10 -820 -790 -830 -820 -820
Nåværende situasjon 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
BNP 84.01 88 88 88 88 97
Bnp Faste Priser 2336176.00 2795324 2384293 2043653 2948698 2907137
Brutto Nasjonal Produkt 14583892.00 14890154 15167248 16406879 15453611 15485760
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070019.60 4155490 4232820 4578772 4078202 4321710
Bnp Per Innbygger 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Innbygger Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Fra Landbruk 181094.00 189353 159884 175767 205560 196927
Bnp Fra Construction 151828.00 176883 154925 130416 188223 183958
Bnp Fra Manufacturing 399491.00 407880 415471 449427 382982 424196
Bnp Fra Mining 52138.00 58912 53281 44738 62917 61268
Bnp Fra Forvaltningsloven 112139.00 128979 102576 117663 135809 134138
Bnp Fra Tjenester 1483511.00 1539630 1422207 1364321 1617054 1601215
Bnp Fra Transport 285037.00 331247 242234 150494 352635 344497
Bnp Fra Verktøy 27059.00 26255 27239 26841 26900 27305

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Arbeidsledige 458359.00 429000 430000 431000 429000 429000
Yrkesdeltakelse 50.20 52 52.5 53 53.5 53.5
Befolkning 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minstelønn 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
Arbeidsledighet for unge 27.70 22.5 22 23 22 21
Sysselsetting 94.60 94 94 95 95 96

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 3.30 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Konsumprisindeksen Kpi 139.10 139 141 141 144 150
Kjerne Konsumprisindeks 141.00 139 140 142 145 145
KjerneInflasjon 2.70 3.9 3.9 4 4 4.5
Bnp-Deflatoren 151.80 158 158 158 158 165
Produsentpriser 147.70 145 147 149 150 154
produsentprisene endring 3.60 1.5 0.5 2.8 2.8 3
Kpi Transport 121.70 121 121 122 126 132
MatInflasjon 7.90 3.5 3.5 5.5 5.5 6
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.5 0.6 0.8 1 1

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Internbankrente 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Pengemengden M2 8495788.00 8116423 8284414 8452404 8620394 9180362
Valutareserver 1056025.00 1361472 1414358 1467018 1526552 1605930
Bankenes balanse 11117336.00 10423317 10426511 10429706 10432900 10445677
Utlånsrente 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Kontanter - Reserve - Ratio 2.00 2 2 2 2 2
Sentralbankers balanse 2599304.00 2203373 2234846 2266318 2297790 2423679

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse -562.10 -820 -790 -830 -820 -820
Nåværende situasjon 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1526.60 1790 1800 1750 1950 1950
Eksport 964.50 1000 970 970 1150 1150
Utenlandsgjeld 51617.77 59000 57000 60000 62000 62000
Turistankomster 1682.00 25000 31000 42000 44000 250000
Gullreserver 6.70 15 15 15 15 20
Pengeoverføringer 611.70 650 650 700 700 750
Turisme Inntekter 134.50 150 200 250 400 500
Utenlandske Direkte Investeringer 103.00 400 400 590 590 700

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 86.80 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Offentlige Utgifter 1416988.70 1446745 1473668 1594112 1430344 1504615
Militære Utgifter 1710.00 1800 1800 1800 1800 1800
Fiscal Utgifter 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsgjeld 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statens Inntekter 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 15 8 8 15 15
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -1.70 2.5 3.5 4.5 3.5 4.5
Kapasitetsutnyttelsen 81.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer -7711.60 155000 155000 355000 355000 456000
Bilregistreringer 1041.00 3000 3300 3500 3500 4000
Produksjon PMI 60.20 59 57 60 55 55
Industriproduksjonen 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Service PMI 56.20 55 55 58 57 57
Forretningstillit 82.00 45 45 52 55 68

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbruk 10405872.40 10624396 10822107 11706606 11090474 11049372
Privat sparing 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat-Sektor-Kreditt 6332390.50 6052833 6112833 6183214 6227869 6461877
Bankenes Utlånsrente 5.90 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 865.10 875 865 850 830 840
Bygningstillatelser 1021.00 2700 2900 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.