Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 188.00 189 189 190 190 191
Aksjemarkedet 4571.63 4501 4432 4364 4296 4162

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 2.1 1.4 1.3 2.8 4
Arbeidsledighet 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Inflasjon 6.20 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
Rentesats 6.25 6.25 6 6 6 6
Handelsbalanse -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
Nåværende situasjon -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 82.90 72 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -5.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 2.1 1.4 1.3 2.8 4
BNP 91.00 92.36 92.36 92.36 92.36 107
Bnp Faste Priser 2507363.00 2350548 2330991 2523661 2577569 2680672
Brutto Nasjonal Produkt 14047307.00 14194804 14145638 14138614 14440632 15018257
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078.50 3746003 3733028 3731175 3810877 3963312
Bnp Per Innbygger 3936.50 4008 4008 4008 4008 4198
Bnp Per Innbygger Ppp 11955.50 12173 12173 12173 12173 12750
Bnp Fra Landbruk 170732.00 164219 164381 171842 175512 182533
Bnp Fra Construction 166770.00 178951 166736 167854 171440 178297
Bnp Fra Manufacturing 399491.00 452244 315337 402088 410677 427104
Bnp Fra Mining 55822.00 63305 55810 56185 57385 59680
Bnp Fra Forvaltningsloven 109306.00 98345 103522 110016 112367 116861
Bnp Fra Tjenester 1461425.00 1350022 1417781 1470924 1502345 1562439
Bnp Fra Transport 282904.00 235207 211696 284743 290825 302458
Bnp Fra Verktøy 25676.00 25277 25924 25843 26395 27451

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 5.10 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6
Arbeidsledige 437797.00 417000 419000 420000 421000 429000
Yrkesdeltakelse 52.20 53 53.1 53.3 53.5 53.9
Befolkning 21.90 22.13 22.13 22.13 22.13 22.36
Levelønn Family 52100.00 52100 52100 52100 42900 44500
Lønn Å Leve Av Individuell 29100.00 29100 29100 29100 25300 25300
Minstelønn 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Lønn Høy Dyktige 57500.00 61900 61900 61900 62500 64000
Arbeidsledighet for unge 23.30 22.5 22.7 22.8 23 23
Sysselsetting 94.90 95.1 95.3 95.3 95.5 95.5

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 6.20 6.9 4.6 4.7 4.7 4.7
Konsumprisindeksen Kpi 134.60 135 136 137 139 145
Kjerne Konsumprisindeks 136.90 138 140 140 140 145
KjerneInflasjon 3.20 3.5 4 3.5 4.1 4.1
Bnp-Deflatoren 149.82 160 157 157 157 164
Produsentpriser 142.10 143 144 138 146 149
produsentprisene endring 5.70 3.1 5.5 1.9 2.5 2.5
Kpi Transport 115.70 116 119 121 121 127
MatInflasjon 14.70 15 7.5 6.5 6.5 6.9
Inflasjonen (Månedlig) 0.00 0.6 0.6 0.5 1.2 1.2

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 6.25 6.25 6 6 6 6
Internbankrente 7.65 8.1 7.85 7.85 7.85 7.85
Pengemengden M2 7001066.00 6830000 6890000 6900000 6920000 7000000
Valutareserver 1364192.00 1387640 1407485 1427329 1447174 1526552
Bankenes balanse 9624866.20 9450000 9470000 9480000 9600000 9800000
Innskudd Rente 6.50 7 7 7 7 7
Utlånsrente 7.50 7.5 7.25 7.25 7.25 7.25
Kontanter - Reserve - Ratio 4.00 5 5 5 6 6
Sentralbankers balanse 1907948.50 2310000 2280000 2320000 2350000 2350000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -784.30 -910 -500 -450 -820 -820
Nåværende situasjon -522.26 -650 -900 -850 -810 -810
Nåværende situasjon mot BNP -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1784.20 2050 1690 1700 1890 1950
Eksport 999.90 1210 1190 1250 1280 1340
Utenlandsgjeld 55157.27 56900 57500 58000 60000 62000
Turistankomster 207507.00 205000 83000 130000 220000 240000
Gullreserver 19.66 20.3 20.6 20.6 20.6 21
Turisme Inntekter 332.20 350 200 250 450 500
Pengeoverføringer 515.30 620 580 600 750 750
Utenlandske Direkte Investeringer 140.00 210 210 960 550 550

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 82.90 72 72 72 72 70
Offentlige Budsjetter -5.30 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2
Regjeringens budsjetter verdi -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000
Offentlige Utgifter 1300180.20 1313832 1309281 1308631 1336585 1390049
Militære Utgifter 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Fiscal Utgifter 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Statsgjeld 12874786.00 13421246 13692700 13964155 14235609 15592881
Statens Inntekter 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 28.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 8 8 8 8 8
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Industriell Produksjon 1.30 2.5 2.1 2.8 3.1 3.1
Kapasitetsutnyttelsen 81.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
Bilregistreringer 2999.00 4500 3000 5500 5690 5690
Produksjon PMI 53.60 51.5 48 50 51.9 55.9
Industriproduksjonen 1.30 0.8 0.6 0.5 1.3 1.3
Service PMI 50.20 48.5 46 47 51 56.9
Forretningstillit 78.00 45 32 36 43 55

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbruk 10081222.90 10187076 10151791 10146751 10363497 10778037
Privat sparing 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1
Privat-Sektor-Kreditt 5864335.50 5819451 5877797 5936142 5994487 6227869
Bankenes Utlånsrente 9.34 9.68 9.43 9.43 9.43 9.43

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 837.90 855 855 860 873 832
Bygningstillatelser 2491.00 2750 2200 2600 2940 2940


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.