Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 202.75 202 203 205 206 209
Aksjemarkedet 11088.17 10565 10159 9768 9392 8683

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 4.30 4 3.3 4 3 4.5
Arbeidsledighet 5.10 5.1 5.1 4.9 4.8 5
Inflasjon 9.90 8.5 6.7 4.5 3.5 4
Rentesats 5.00 5 5 5 5.5 5.5
Handelsbalanse -495.00 -820 -800 -800 -800 -800
Nåværende situasjon -990.17 -750 -750 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 101.00 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 4.30 4 3.3 4 3 4.5
BNP 80.71 88 88 88 88 97
Bnp Faste Priser 2170052.00 2948698 2877019 2472921 2256854 3006484
Brutto Nasjonal Produkt 14567811.00 15453611 15150523 15048549 15150523 15832297
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3809794.30 4078202 3962186 3935518 3962186 4140484
Bnp Per Innbygger 4052.75 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Innbygger Ppp 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Fra Landbruk 164573.00 205560 195353 168660 171156 204143
Bnp Fra Construction 137391.00 188223 182381 159377 142887 190588
Bnp Fra Manufacturing 470383.00 382982 371783 485906 489198 388514
Bnp Fra Mining 46875.00 62917 62364 54873 48750 65170
Bnp Fra Forvaltningsloven 105558.00 135809 135266 102847 109780 141352
Bnp Fra Tjenester 1303929.00 1617054 1592691 1458427 1356086 1664362
Bnp Fra Transport 161662.00 352635 339260 243283 168128 354527
Bnp Fra Verktøy 26864.00 26900 26791 27742 27939 27997

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 5.10 5.1 5.1 4.9 4.8 5
Arbeidsledige 491587.00 429000 429000 429000 429000 429000
Yrkesdeltakelse 49.80 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5
Befolkning 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minstelønn 10000.00 11000 11000 11000 11000 11000
Arbeidsledighet for unge 25.70 22 22 22 22 21
Sysselsetting 94.90 95 95 95 95 96

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 9.90 8.5 6.7 4.5 3.5 4
Konsumprisindeksen Kpi 150.70 147 148 149 149 156
Kjerne Konsumprisindeks 150.60 145 147 150 153 152
KjerneInflasjon 6.30 4 4 4 4 4.5
Bnp-Deflatoren 151.90 165 162 159 157 171
Produsentpriser 158.00 156 169 169 163 170
produsentprisene endring 11.00 10.8 7.1 5 3 3
MatInflasjon 17.50 5.5 5 5 5 6
Kpi Transport 128.90 130 131 133 134 135
Inflasjonen (Månedlig) 2.60 1 1 1 1 1

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 5.00 5 5 5 5.5 5.5
Internbankrente 6.96 6.96 6.96 6.96 7.46 7.46
Pengemengden M2 9448987.00 8620394 8620394 8620394 8620394 9180362
Valutareserver 2704.00 1526552 1526552 1526552 1526552 1605930
Bankenes balanse 12923184.10 13432900 13732900 14032900 14332900 14645677
Utlånsrente 6.00 8 6 6 6.5 6.5
Kontanter - Reserve - Ratio 4.00 2 2 2 2 2
Sentralbankers balanse 2324344.10 2297790 2297790 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -495.00 -820 -800 -800 -800 -800
Nåværende situasjon -990.17 -750 -750 -750 -750 -750
Nåværende situasjon mot BNP -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1526.00 1950 1950 1950 1950 1950
Eksport 1031.00 1150 1150 1150 1150 1150
Utenlandsgjeld 50438.48 62000 62000 62000 62000 62000
Turistankomster 44294.00 80000 100000 150000 150000 250000
Gullreserver 6.70 15 15 15 15 20
Pengeoverføringer 453.00 700 700 700 700 750
Turisme Inntekter 7.00 400 400 400 400 500
Utenlandske Direkte Investeringer 173.51 590 590 590 590 700

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 101.00 93 93 93 93 93
Offentlige Budsjetter -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Regjeringens budsjetter verdi -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Offentlige Utgifter 1556489.00 1430344 1618749 1607853 1618749 1691592
Militære Utgifter 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Fiscal Utgifter 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsgjeld 16564520.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statens Inntekter 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 24.00 28 28 28 28 28
Personalinntekt skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Salgsskatt 8.00 15 15 15 15 15
Sosial sikkerhetsrate 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12.00 12 12 12 12 12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon -8.23 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Kapasitetsutnyttelsen 67.00 81 81 81 81 81
Lagerendringer -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
Bilregistreringer 359.00 3500 3500 3500 3500 4000
Produksjon PMI 60.40 55 55 56 56 55
Industriproduksjonen 2.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Service PMI 57.90 57 57 59 59 57
Forretningstillit 68.00 55 55 55 55 68

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbruk 10589745.40 11090474 11013335 10939207 11013335 11508935
Privat sparing 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat-Sektor-Kreditt 6984540.50 6227869 6227869 6227869 6227869 6461877
Bankenes Utlånsrente 7.82 7.82 7.82 7.82 8.32 8.32

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 883.40 830 830 830 830 840
Bygningstillatelser 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


Sri-Lanka - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.