Markeder Siste Referanse
Valuta 181 2019-12
Aksjemarkedet 6090 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Arbeidsledighet 4.9 2019-06
Inflasjon 4.4 2019-11
Rentesats 7 2019-11
Handelsbalanse -758 2019-09
Nåværende situasjon -673 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
BNP 88.9 2018-12
Bnp Faste Priser 2315995 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 163752 2019-06
Bnp Fra Construction 166688 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 313145 2019-06
Bnp Fra Mining 55454 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 102798 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1408279 2019-06
Bnp Fra Transport 211106 2019-06
Bnp Fra Verktøy 25765 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2019-06
Sysselsatte 8203018 2019-06
Arbeidsledige 420231 2019-06
Yrkesdeltakelse 52.6 2019-06
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsetting 95.1 2019-06
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 20 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.4 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 136 2019-11
KjerneInflasjon 5.1 2019-11
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 134 2019-09
Eksportpriser 158 2019-09
Importprisene 141 2019-09
KPI Housing Utilities 115 2019-11
Kpi Transport 115 2019-11
MatInflasjon 4.6 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2019-11
produsentprisene endring 3.7 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-11
Internbankrente 8.46 2019-12
Pengemengde 627073 2019-07
Pengemengden M1 843070 2019-09
Pengemengden M2 6761262 2019-09
Bankenes balanse 9439842 2019-07
Valutareserver 1389064 2019-09
Innskudd Rente 7 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2019-12
Sentralbankers balanse 2029775 2019-07
Utlånsrente 8 2019-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -758 2019-09
Nåværende situasjon -673 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 952 2019-09
Import 1711 2019-09
Utenlandsgjeld 55469 2019-06
Kjøpsbetingelser 112 2019-09
Turistankomster 176984 2019-11
Gullreserver 19.66 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 230 2019-06
Pengeoverføringer 518 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 270 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 31 2019-12
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 12599843 2019-06
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
Salgsskatt 8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.5 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 3499 2019-10
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 63 2019-06
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 57.6 2019-10
Industriproduksjonen 0.5 2019-09
Service PMI 56.9 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5705054 2019-09
Bankenes Utlånsrente 10.44 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 828 2019-03
Bygningstillatelser 3007 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.