Markeder Siste Referanse
Valuta 189 2020-04
Aksjemarkedet 4572 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Inflasjon 5.4 2020-03
Rentesats 6.25 2020-03
Handelsbalanse -730 2020-01
Nåværende situasjon -882 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Coronavirus tilfeller 148 2020-04
Coronavirus dødsfall 3 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 21 2020-04

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
BNP 91 2019-12
Bnp Faste Priser 2507363 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 170732 2019-09
Bnp Fra Construction 166770 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 399491 2019-09
Bnp Fra Mining 55822 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 109306 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1461425 2019-09
Bnp Fra Transport 282904 2019-09
Bnp Fra Verktøy 25676 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Sysselsatte 8181442 2019-12
Arbeidsledige 437797 2019-09
Yrkesdeltakelse 51.9 2019-12
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsetting 94.9 2019-09
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 23.3 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.4 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 133 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 137 2020-02
KjerneInflasjon 3.2 2020-02
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 142 2019-12
Eksportpriser 155 2019-11
Importprisene 148 2019-11
KPI Housing Utilities 118 2020-02
Kpi Transport 116 2020-02
MatInflasjon 12.8 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.9 2020-03
produsentprisene endring 5.7 2020-01

Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2020-03
Internbankrente 7.65 2020-03
Pengemengde 657718 2019-11
Pengemengden M1 859032 2020-01
Pengemengden M2 7001066 2020-01
Bankenes balanse 9624866 2019-11
Valutareserver 1364192 2020-01
Innskudd Rente 6.5 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 4 2020-03
Sentralbankers balanse 1907948 2020-01
Utlånsrente 7.5 2020-03

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -730 2020-01
Nåværende situasjon -882 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 1005 2020-01
Import 1735 2020-01
Utenlandsgjeld 55157 2019-09
Kjøpsbetingelser 104 2019-11
Turistankomster 207507 2020-02
Gullreserver 19.66 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 140 2019-09
Pengeoverføringer 515 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 332 2019-11

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 30 2020-03
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 12874786 2019-09
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Salgsskatt 8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 1.3 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 2999 2019-11
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 78 2019-12
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2019-12
Korrupsjon Rank 93 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 53.6 2020-02
Industriproduksjonen 1.3 2019-11
Service PMI 50.2 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5864336 2020-01
Bankenes Utlånsrente 9.34 2020-02

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 838 2019-06
Bygningstillatelser 2491 2019-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 148 2020-04
Coronavirus dødsfall 3 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 21 2020-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.