Markeder Siste Referanse
Valuta 186 2020-07
Aksjemarkedet 5051 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Inflasjon 3.9 2020-06
Rentesats 5.5 2020-05
Handelsbalanse -840 2020-04
Nåværende situasjon -882 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Coronavirus tilfeller 2066 2020-07
Coronavirus dødsfall 11 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1863 2020-07

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2 2019-12
BNP 84.01 2019-12
Bnp Faste Priser 2737830 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 14583892 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070020 2019-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 185458 2019-12
Bnp Fra Construction 173245 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 399491 2019-09
Bnp Fra Mining 57700 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 126326 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1507963 2019-12
Bnp Fra Transport 324434 2019-12
Bnp Fra Verktøy 25715 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.5 2019-12
Sysselsatte 8181442 2019-12
Arbeidsledige 387460 2019-12
Yrkesdeltakelse 51.9 2019-12
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsetting 94.9 2019-09
Minstelønn 10000 2019-12
Arbeidsledighet for unge 23.3 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.9 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 134 2020-05
Kjerne Konsumprisindeks 138 2020-05
KjerneInflasjon 2.9 2020-05
Bnp-Deflatoren 152 2019-12
Produsentpriser 144 2020-04
Eksportpriser 149 2020-01
Importprisene 144 2020-01
KPI Housing Utilities 118 2020-05
Kpi Transport 116 2020-05
MatInflasjon 9.9 2020-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2020-05
produsentprisene endring 4.2 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2020-05
Internbankrente 6.96 2020-07
Pengemengde 668042 2020-01
Pengemengden M1 964756 2020-03
Pengemengden M2 7335948 2020-03
Bankenes balanse 10254910 2020-03
Valutareserver 1421033 2020-03
Innskudd Rente 5.5 2020-05
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-06
Sentralbankers balanse 2062165 2020-03
Utlånsrente 6.5 2020-05

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -840 2020-04
Nåværende situasjon -882 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Eksport 282 2020-04
Import 1123 2020-04
Utenlandsgjeld 55157 2019-09
Kjøpsbetingelser 104 2020-01
Turistankomster 0 2020-05
Gullreserver 6.7 2020-03
Utenlandske Direkte Investeringer 235 2019-12
Pengeoverføringer 527 2020-02
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 135 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1016483 2019-12
Offentlige Utgifter 1416989 2019-12
Kreditt-Rating 28 2020-06
Fiscal Utgifter 2915291 2019-12
Statsgjeld 12874786 2019-09
Statens Inntekter 1898808 2019-12
Militære Utgifter 1710 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Salgsskatt 8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -0.4 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 81 2019-12
Lagerendringer -7712 2019-12
Bilregistreringer 3753 2020-01
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 78 2019-12
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2019-12
Korrupsjon Rank 93 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 49.3 2020-05
Industriproduksjonen -0.4 2019-12
Service PMI 43.1 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10405872 2019-12
Privat sparing 21.3 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 5986861 2020-03
Bankenes Utlånsrente 9.49 2020-04

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 840 2019-09
Bygningstillatelser 2491 2019-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2066 2020-07
Coronavirus dødsfall 11 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 1863 2020-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.