Markeder Siste Referanse
Valuta 194 2021-02
Aksjemarkedet 7476 2021-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2020-09
Arbeidsledighet 5.4 2020-06
Inflasjon 3.3 2021-02
Rentesats 4.5 2021-01
Handelsbalanse -562 2020-12
Nåværende situasjon 240 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 24 2021-12
Personalinntekt skattesats 24 2021-12
Coronavirus tilfeller 81933 2021-02
Coronavirus dødsfall 459 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 77625 2021-02

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2020-09
BNP 84.01 2019-12
Bnp Faste Priser 2336176 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 14583892 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070020 2019-12
Bnp Per Innbygger 4012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13078 2019-12
Bnp Fra Landbruk 181094 2020-09
Bnp Fra Construction 151828 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 399491 2019-09
Bnp Fra Mining 52138 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 112139 2020-09
Bnp Fra Tjenester 1483511 2020-09
Bnp Fra Transport 285037 2020-09
Bnp Fra Verktøy 27059 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2020-06
Sysselsatte 7977000 2020-06
Arbeidsledige 458359 2020-06
Yrkesdeltakelse 50.2 2020-06
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsetting 94.6 2021-12
Minstelønn 10000 2021-12
Arbeidsledighet for unge 27.7 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 139 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 141 2021-01
KjerneInflasjon 2.7 2021-01
Bnp-Deflatoren 152 2019-12
Produsentpriser 148 2020-12
Eksportpriser 144 2020-11
Importprisene 137 2020-11
KPI Housing Utilities 118 2021-02
Kpi Transport 122 2021-02
MatInflasjon 7.9 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2021-02
produsentprisene endring 3.6 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2021-01
Internbankrente 6.96 2021-02
Pengemengde 767991 2020-08
Pengemengden M1 1094981 2020-11
Pengemengden M2 8264614 2020-11
Bankenes balanse 10924979 2020-08
Valutareserver 1027503 2020-11
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2021-02
Sentralbankers balanse 2287528 2020-08
Utlånsrente 5.5 2021-02

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -562 2020-12
Nåværende situasjon 240 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Eksport 964 2020-12
Import 1527 2020-12
Utenlandsgjeld 51618 2020-09
Kjøpsbetingelser 105 2020-11
Turistankomster 1682 2021-01
Gullreserver 6.7 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 103 2020-09
Pengeoverføringer 612 2020-11
Terrorisme - Hovedsiden 6.07 2019-12
Turisme Inntekter 134 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1016483 2019-12
Offentlige Utgifter 1416989 2019-12
Kreditt-Rating 21 2021-02
Fiscal Utgifter 2915291 2019-12
Statsgjeld 12874786 2019-09
Statens Inntekter 1898808 2019-12
Militære Utgifter 1710 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 24 2021-12
Personalinntekt skattesats 24 2021-12
Salgsskatt 8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.7 2020-11
Kapasitetsutnyttelsen 81 2019-12
Lagerendringer -7712 2019-12
Bilregistreringer 1611 2020-08
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 82 2021-03
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2020-12
Korrupsjon Rank 94 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 60.2 2021-01
Industriproduksjonen 2 2020-12
Service PMI 56.2 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10405872 2019-12
Privat sparing 21.3 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 6265113 2020-11
Bankenes Utlånsrente 5.81 2020-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 865 2020-09
Bygningstillatelser 1021 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 81933 2021-02
Coronavirus dødsfall 459 2021-02
Coronavirus gjenopprettet 77625 2021-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.