Markeder Siste Referanse
Valuta 186 2020-12
Aksjemarkedet 6306 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-03
Arbeidsledighet 5.4 2020-06
Inflasjon 4.1 2020-11
Rentesats 4.5 2020-11
Handelsbalanse -525 2020-09
Nåværende situasjon -548 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Coronavirus tilfeller 23484 2020-12
Coronavirus dødsfall 116 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 17817 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-03
BNP 84.01 2019-12
Bnp Faste Priser 2292589 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 14583892 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070020 2019-12
Bnp Per Innbygger 4012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13078 2019-12
Bnp Fra Landbruk 153735 2020-03
Bnp Fra Construction 148966 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 399491 2019-09
Bnp Fra Mining 51232 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 98631 2020-03
Bnp Fra Tjenester 1367507 2020-03
Bnp Fra Transport 232917 2020-03
Bnp Fra Verktøy 26191 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.4 2020-06
Sysselsatte 7977000 2020-06
Arbeidsledige 458359 2020-06
Yrkesdeltakelse 50.2 2020-06
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsetting 94.3 2020-03
Minstelønn 10000 2019-12
Arbeidsledighet for unge 27.7 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.1 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 137 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 140 2020-10
KjerneInflasjon 2.9 2020-09
Bnp-Deflatoren 152 2019-12
Produsentpriser 145 2020-09
Eksportpriser 144 2020-09
Importprisene 129 2020-09
KPI Housing Utilities 118 2020-11
Kpi Transport 119 2020-11
MatInflasjon 10.3 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-11
produsentprisene endring 7 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2020-11
Internbankrente 6.96 2020-12
Pengemengde 768941 2020-06
Pengemengden M1 1058461 2020-08
Pengemengden M2 7858436 2020-08
Bankenes balanse 10924979 2020-08
Valutareserver 1383168 2020-08
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-11
Sentralbankers balanse 2287528 2020-08
Utlånsrente 5.5 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -525 2020-09
Nåværende situasjon -548 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Eksport 1000 2020-09
Import 1525 2020-09
Utenlandsgjeld 50814 2020-06
Kjøpsbetingelser 111 2020-09
Turistankomster 0 2020-10
Gullreserver 6.7 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 153 2020-03
Pengeoverføringer 664 2020-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 135 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1016483 2019-12
Offentlige Utgifter 1416989 2019-12
Kreditt-Rating 23 2020-12
Fiscal Utgifter 2915291 2019-12
Statsgjeld 12874786 2019-09
Statens Inntekter 1898808 2019-12
Militære Utgifter 1710 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Salgsskatt 8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.4 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 81 2019-12
Lagerendringer -7712 2019-12
Bilregistreringer 3177 2020-06
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 45 2020-09
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2019-12
Korrupsjon Rank 93 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 40.3 2020-10
Industriproduksjonen 2.4 2020-07
Service PMI 41.8 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10405872 2019-12
Privat sparing 21.3 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 6046389 2020-08
Bankenes Utlånsrente 5.85 2020-10

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 862 2020-06
Bygningstillatelser 1021 2020-06

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 23484 2020-12
Coronavirus dødsfall 116 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 17817 2020-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.