Markeder Siste Referanse
Valuta 177 2019-08
Aksjemarkedet 5895 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-03
Arbeidsledighet 4.7 2019-03
Inflasjon 3.3 2019-07
Rentesats 7.5 2019-07
Handelsbalanse -823 2019-05
Nåværende situasjon 423 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2019-03
BNP 88.9 2018-12
Bnp Faste Priser 2326273 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 162364 2019-03
Bnp Fra Construction 177851 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 348130 2018-12
Bnp Fra Mining 62670 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 97321 2019-03
Bnp Fra Tjenester 1335470 2019-03
Bnp Fra Transport 232601 2019-03
Bnp Fra Verktøy 25028 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.7 2019-03
Sysselsatte 8182970 2019-03
Arbeidsledige 399784 2019-03
Yrkesdeltakelse 52.6 2019-03
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsetting 95.3 2019-03
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 19.6 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.3 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 130 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 135 2019-07
KjerneInflasjon 5.7 2019-07
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 138 2019-06
Eksportpriser 155 2019-04
Importprisene 143 2019-04
KPI Housing Utilities 116 2019-07
Kpi Transport 114 2019-07
MatInflasjon -2.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-07
produsentprisene endring 0.6 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-07
Internbankrente 8.76 2019-08
Pengemengde 687638 2019-03
Pengemengden M1 853568 2019-03
Pengemengden M2 6550042 2019-03
Bankenes balanse 9187271 2019-03
Valutareserver 1085117 2019-02
Innskudd Rente 7.5 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2019-08
Sentralbankers balanse 2031981 2019-03
Utlånsrente 8.5 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -823 2019-05
Nåværende situasjon 423 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 961 2019-05
Import 1784 2019-05
Utenlandsgjeld 54222 2019-03
Kjøpsbetingelser 108 2019-04
Turistankomster 115701 2019-07
Gullreserver 19.9 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 167 2019-03
Pengeoverføringer 584 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.05 2017-12
Turisme Inntekter 475 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 37.5
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 11977539 2018-12
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 5.7 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 3758 2019-03
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 74 2019-03
Konkurranseevne Index 56 2018-12
Konkurranseevne Rank 85 2018-12
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 100 2018-12
Produksjon PMI 55.7 2019-07
Industriproduksjonen -0.8 2019-04
Service PMI 57.1 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5618198 2019-03
Bankenes Utlånsrente 11.52 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 828 2019-03
Bygningstillatelser 3007 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.