Markeder Siste Referanse
Valuta 185 2020-09
Aksjemarkedet 5721 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-03
Arbeidsledighet 5.7 2020-03
Inflasjon 4.1 2020-08
Rentesats 4.5 2020-09
Handelsbalanse -161 2020-06
Nåværende situasjon -221 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Coronavirus tilfeller 3271 2020-09
Coronavirus dødsfall 13 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 3043 2020-09

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -1.6 2020-03
BNP 84.01 2019-12
Bnp Faste Priser 2292589 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 14583892 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 4070020 2019-12
Bnp Per Innbygger 4012 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 13078 2019-12
Bnp Fra Landbruk 153735 2020-03
Bnp Fra Construction 148966 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 399491 2019-09
Bnp Fra Mining 51232 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 98631 2020-03
Bnp Fra Tjenester 1367507 2020-03
Bnp Fra Transport 232917 2020-03
Bnp Fra Verktøy 26191 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.7 2020-03
Sysselsatte 8020446 2020-03
Arbeidsledige 387460 2019-12
Yrkesdeltakelse 51 2020-03
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsetting 94.3 2020-03
Minstelønn 10000 2019-12
Arbeidsledighet for unge 23.3 2019-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.1 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 135 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 139 2020-07
KjerneInflasjon 3.2 2020-07
Bnp-Deflatoren 152 2019-12
Produsentpriser 145 2020-07
Eksportpriser 142 2020-06
Importprisene 134 2020-06
KPI Housing Utilities 118 2020-08
Kpi Transport 117 2020-08
MatInflasjon 12.3 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0 2020-08
produsentprisene endring 7.8 2020-07

Penger Siste Referanse
Rentesats 4.5 2020-09
Internbankrente 6.96 2020-09
Pengemengde 821170 2020-04
Pengemengden M1 1001851 2020-06
Pengemengden M2 7604127 2020-06
Bankenes balanse 10403325 2020-04
Valutareserver 1246736 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 2 2020-09
Sentralbankers balanse 2184112 2020-04
Utlånsrente 5.5 2020-09

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -161 2020-06
Nåværende situasjon -221 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -2.2 2019-12
Eksport 1085 2020-07
Import 1294 2020-07
Utenlandsgjeld 50448 2020-03
Kjøpsbetingelser 106 2020-06
Turistankomster 0 2020-08
Gullreserver 6.7 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer 153 2020-03
Pengeoverføringer 432 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 135 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 86.8 2019-12
Offentlige Budsjetter -6.8 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1016483 2019-12
Offentlige Utgifter 1416989 2019-12
Kreditt-Rating 28 2020-09
Fiscal Utgifter 2915291 2019-12
Statsgjeld 12874786 2019-09
Statens Inntekter 1898808 2019-12
Militære Utgifter 1710 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2019-12
Personalinntekt skattesats 24 2019-12
Salgsskatt 8 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -13.7 2020-06
Kapasitetsutnyttelsen 81 2019-12
Lagerendringer -7712 2019-12
Bilregistreringer 1710 2020-03
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 33 2020-03
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2019-12
Korrupsjon Rank 93 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 57.9 2020-08
Industriproduksjonen -13.7 2020-06
Service PMI 56 2020-08

Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10405872 2019-12
Privat sparing 21.3 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 5922243 2020-06
Bankenes Utlånsrente 7.47 2020-07

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 851 2019-12
Bygningstillatelser 2752 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3271 2020-09
Coronavirus dødsfall 13 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 3043 2020-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.