Markeder Siste Referanse
Valuta 181 2019-10
Aksjemarkedet 5894 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
Arbeidsledighet 4.9 2019-06
Inflasjon 5 2019-09
Rentesats 7 2019-10
Handelsbalanse -717 2019-07
Nåværende situasjon -673 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-06
BNP 88.9 2018-12
Bnp Faste Priser 2315995 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 163752 2019-06
Bnp Fra Construction 166688 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 313145 2019-06
Bnp Fra Mining 55454 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 102798 2019-06
Bnp Fra Tjenester 1408279 2019-06
Bnp Fra Transport 211106 2019-06
Bnp Fra Verktøy 25765 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.9 2019-06
Sysselsatte 8203018 2019-06
Arbeidsledige 399784 2019-03
Yrkesdeltakelse 52.6 2019-06
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsetting 95.1 2019-06
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 21.6 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 131 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 135 2019-09
KjerneInflasjon 5.6 2019-09
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 135 2019-07
Eksportpriser 161 2019-07
Importprisene 145 2019-07
KPI Housing Utilities 116 2019-09
Kpi Transport 115 2019-09
MatInflasjon 3 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.8 2019-09
produsentprisene endring -0.3 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-10
Internbankrente 8.43 2019-10
Pengemengde 627073 2019-07
Pengemengden M1 798746 2019-07
Pengemengden M2 6697443 2019-07
Bankenes balanse 9439842 2019-07
Valutareserver 1565035 2019-06
Innskudd Rente 7 2019-10
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2019-10
Sentralbankers balanse 2029775 2019-07
Utlånsrente 8 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -717 2019-07
Nåværende situasjon -673 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 999 2019-07
Import 1716 2019-07
Utenlandsgjeld 55469 2019-06
Kjøpsbetingelser 111 2019-07
Turistankomster 108575 2019-09
Gullreserver 19.89 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 167 2019-03
Pengeoverføringer 562 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 4.05 2017-12
Turisme Inntekter 313 2019-04
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 37.5
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 12271315 2019-03
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
Salgsskatt 15 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.1 2019-07
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 3515 2019-07
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 63 2019-06
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 100 2018-12
Produksjon PMI 56.6 2019-08
Industriproduksjonen 2.1 2019-07
Service PMI 52.9 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5635504 2019-06
Bankenes Utlånsrente 10.89 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 828 2019-03
Bygningstillatelser 3007 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.