Markeder Siste Referanse
Valuta 177 2019-06
Aksjemarkedet 5389 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2018-12
Arbeidsledighet 4.6 2018-12
Inflasjon 5 2019-05
Rentesats 7.5 2019-05
Handelsbalanse -592 2019-03
Nåværende situasjon -815 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 1.8 2018-12
BNP 87.17 2017-12
Bnp Faste Priser 2680362 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3842 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11669 2017-12
Bnp Fra Landbruk 186854 2018-12
Bnp Fra Construction 171094 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 348130 2018-12
Bnp Fra Mining 57191 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 123450 2018-12
Bnp Fra Tjenester 1469899 2018-12
Bnp Fra Transport 320545 2018-12
Bnp Fra Verktøy 24452 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 4.6 2018-12
Sysselsatte 8088448 2018-12
Arbeidsledige 389406 2018-12
Yrkesdeltakelse 52.2 2018-12
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsetting 95.9 2018-09
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 19.6 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 129 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 134 2019-05
KjerneInflasjon 6.2 2019-05
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 138 2019-03
Eksportpriser 169 2019-02
Importprisene 142 2019-02
KPI Housing Utilities 116 2019-05
Kpi Transport 111 2019-05
MatInflasjon 0.8 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 1.6 2019-05
produsentprisene endring 3.1 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 7.5 2019-05
Internbankrente 9.76 2019-06
Pengemengde 640943 2018-12
Pengemengden M1 853568 2019-03
Pengemengden M2 6550042 2019-03
Bankenes balanse 9045664 2018-12
Valutareserver 1085117 2019-02
Innskudd Rente 7.5 2019-05
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2019-06
Sentralbankers balanse 1917439 2018-12
Utlånsrente 8.5 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -592 2019-03
Nåværende situasjon -815 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 1137 2019-03
Import 1729 2019-03
Utenlandsgjeld 52310 2018-12
Kjøpsbetingelser 120 2019-02
Turistankomster 166975 2019-04
Gullreserver 19.9 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 352 2018-12
Pengeoverføringer 584 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.05 2017-12
Turisme Inntekter 475 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 37.5
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 11977539 2018-12
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
Salgsskatt 15 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 5.7 2019-03
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 4294 2019-01
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 74 2019-03
Konkurranseevne Index 56 2018-12
Konkurranseevne Rank 85 2018-12
Korrupsjon Index 38 2018-12
Korrupsjon Rank 89 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 100 2018-12
Produksjon PMI 41 2019-04
Industriproduksjonen -0.8 2019-04
Service PMI 45.3 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5618198 2019-03
Bankenes Utlånsrente 12.2 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 808 2018-09
Bygningstillatelser 2362 2018-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.