Markeder Siste Referanse
Valuta 182 2020-01
Aksjemarkedet 5991 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-09
Arbeidsledighet 5.1 2019-09
Inflasjon 4.8 2019-12
Rentesats 7 2019-12
Handelsbalanse -762 2019-11
Nåværende situasjon -522 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 2.7 2019-09
BNP 88.9 2018-12
Bnp Faste Priser 2507363 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 14047307 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3707078 2018-12
Bnp Per Innbygger 3936 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 11956 2018-12
Bnp Fra Landbruk 170732 2019-09
Bnp Fra Construction 166770 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 313145 2019-06
Bnp Fra Mining 55822 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 109306 2019-09
Bnp Fra Tjenester 1461425 2019-09
Bnp Fra Transport 282904 2019-09
Bnp Fra Verktøy 25676 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 5.1 2019-09
Sysselsatte 8155341 2019-09
Arbeidsledige 420231 2019-06
Yrkesdeltakelse 52.2 2019-09
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsetting 95.1 2019-06
Levelønn Family 52100 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 29100 2018-12
Minstelønn 10000 2017-12
Lønn Høy Dyktige 57500 2018-12
Lønn Lav Dyktige 21500 2018-12
Arbeidsledighet for unge 20 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.8 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 132 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 134 2019-12
KjerneInflasjon 4.8 2019-12
Bnp-Deflatoren 150 2018-12
Produsentpriser 138 2019-11
Eksportpriser 155 2019-11
Importprisene 148 2019-11
KPI Housing Utilities 115 2019-12
Kpi Transport 116 2019-12
MatInflasjon 6.3 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-12
produsentprisene endring 1.5 2019-11
Penger Siste Referanse
Rentesats 7 2019-12
Internbankrente 8.42 2020-01
Pengemengde 627073 2019-07
Pengemengden M1 817647 2019-11
Pengemengden M2 6790393 2019-11
Bankenes balanse 9624866 2019-11
Valutareserver 1356934 2019-11
Innskudd Rente 7 2019-12
Kontanter - Reserve - Ratio 5 2020-01
Sentralbankers balanse 1911778 2019-11
Utlånsrente 8 2020-01
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -762 2019-11
Nåværende situasjon -522 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3 2018-12
Eksport 979 2019-11
Import 1741 2019-11
Utenlandsgjeld 55157 2019-09
Kjøpsbetingelser 104 2019-11
Turistankomster 241663 2019-12
Gullreserver 19.66 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 230 2019-06
Pengeoverføringer 518 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 3.57 2018-12
Turisme Inntekter 270 2019-08
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 82.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -5.3 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -760769 2018-12
Offentlige Utgifter 1300180 2018-12
Kreditt-Rating 30 2020-01
Fiscal Utgifter 2693228 2018-12
Statsgjeld 12599843 2019-06
Statens Inntekter 1932459 2018-12
Militære Utgifter 1710 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 28 2018-12
Personalinntekt skattesats 16 2018-12
Salgsskatt 8 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.5 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 81 2018-12
Lagerendringer 313743 2018-12
Bilregistreringer 3499 2019-10
Internett-hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Forretningstillit 63 2019-06
Konkurranseevne Index 57.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 84 2019-12
Korrupsjon Index 38 2019-12
Korrupsjon Rank 93 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 99 2019-12
Produksjon PMI 54.3 2019-12
Industriproduksjonen 0.5 2019-09
Service PMI 60.2 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbruk 10081223 2018-12
Privat sparing 21.2 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 5740658 2019-10
Bankenes Utlånsrente 10.15 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 838 2019-06
Bygningstillatelser 2491 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Sri-Lanka - Økonomiske indikatorer.