Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 33.26 33.58 33.72 33.87 34.02 34.32
Aksjemarkedet 988.81 957 928 900 873 820
10-årig statsobligasjon 2.06 2.05 2.12 2.18 2.25 2.39

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.40 2.5 1 1 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 7.50 2.5 3 5 3.5 3.5
Arbeidsledighet 1.90 1.85 1.8 1.7 1.6 1.5
Inflasjon 1.68 2 2.2 1 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.18 0.5 -0.1 -0.1 0.3 0.5
Rentesats 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Handelsbalanse 610.00 690 3400 520 2260 2700
Nåværende situasjon -2500.00 500 2300 5000 3700 3500
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 -1 4.5 4.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 61 59 59 59 59
Offentlige Budsjetter -6.10 -5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Forretningstillit 42.60 51 55 52 55 55
Forbrukertillit 41.40 60 65 70 75 70
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 0.40 2.5 1 1 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 7.50 2.5 3 5 3.5 3.5
BNP 501.79 546 549 549 549 549
Bnp Faste Priser 2525894.00 2982180 2749572 2799068 2652189 2845807
Brutto Nasjonal Produkt 2590352.00 3083554 2815727 2854323 2719870 2914278
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 656910.00 718602 643984 676575 689756 666523
Bnp Per Innbygger 6094.43 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Innbygger Ppp 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Fra Landbruk 157432.00 132453 207783 174028 165304 215055
Bnp Fra Construction 87943.00 80601 62095 81900 92340 64268
Bnp Fra Manufacturing 703886.00 823376 746558 765902 739080 772687
Bnp Fra Mining 52018.00 65378 52676 57641 54619 54519
Bnp Fra Forvaltningsloven 133855.00 142881 135873 139241 140548 140629
Bnp Fra Transport 126969.00 315502 150776 158244 133317 156054
Bnp Fra Verktøy 77425.00 97929 60100 76037 81296 62203

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 1.90 1.85 1.8 1.7 1.6 1.5
Sysselsatte 37821.80 37700 38000 38000 38000 38000
Arbeidsledige 731.83 450 400 400 400 400
Ledige Stillinger 60116.00 40000 40000 40000 40000 38000
Lønn 14609.09 14700 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 336.00 336 345 345 345 345
Befolkning 66.65 66.77 66.93 66.93 66.93 66.93
Lønnskostnader 94.99 81 81 81 81 81
Produktivitet 113.56 120 120 120 120 120
Arbeidsledighet for unge 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 1.68 2 2.2 1 1.5 1.5
Inflasjonen (Månedlig) -0.18 0.5 -0.1 -0.1 0.3 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 101.21 102 101 101 103 103
Kjerne Konsumprisindeks 100.59 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon 0.19 1.2 1.7 1.1 1.1 1
Produsentpriser 103.00 103 103 105 106 105
MatInflasjon -1.16 2 1.5 1.5 1.5 2.5
produsentprisene endring 5.32 4.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KPI Housing Utilities 99.78 103 97.29 96.17 101 104
Kpi Transport 104.50 105 105 105 105 106

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Internbankrente 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.62
Bankenes balanse 22331405.00 23632191 24139596 24139596 24139596 25661811
Valutareserver 245300.00 278730 286174 286174 286174 308507
Lån Til Privat Sektor 4643695.00 4621707 4697200 4790755 4806224 4783466
Innskudd Rente 0.62 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37
Sentralbankers balanse 9507999.00 9123673 9219732 9219732 9219732 9446860

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 610.00 690 3400 520 2260 2700
Nåværende situasjon -2500.00 500 2300 5000 3700 3500
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 -1 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 23191.89 21700 22000 22000 22000 22700
Eksport 21976.23 23400 25400 25400 25400 25400
Utenlandsgjeld 187783.39 159000 155000 155000 155000 156000
Turistankomster 15105.00 1000000 1000000 1000000 1000000 2000000
Gullreserver 244.16 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 18304.00 13000 14000 14000 14000 14000
Råoljeproduksjon 194.00 205 230 250 235 245
Utenlandske Direkte Investeringer 46340.19 10000 15000 15000 15000 30000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 61 59 59 59 59
Offentlige Budsjetter -6.10 -5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens budsjetter verdi -17025.00 35000 35000 35000 31933 35212
Offentlige Utgifter 407010.00 435305 412797 413746 427361 427245
Statens Inntekter 172786.00 230020 235000 235000 235000 235212
Fiscal Utgifter 211973.00 198087 200000 200000 200000 200000
Militære Utgifter 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 42.60 51 55 52 55 55
Industriell Produksjon -4.15 5 2.5 2.5 2.5 3.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.50 0.6 0.3 0.3 0.3 1
Kapasitetsutnyttelsen 58.62 65 65 65 65 67
Lagerendringer 21092.00 25000 80000 80000 80000 29000
Bilregistreringer 25975.00 35200 35000 35000 35000 39200
Ledende økonomisk indeks 156.40 174 176 176 176 178
Produksjon PMI 48.90 52 52 51 51 51
Privat investering -1.60 1.5 1.1 1.5 1.5 1
Totalt Vehicle Sales 56871.00 95000 95000 98000 98000 95000
Sementproduksjon 3598.80 3800 3800 3800 3800 3800
Bil Produksjon 123163.00 205367 200000 200000 200000 25000
Sammenfallende-Hovedsiden 125.70 132 132 133 133 135

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 41.40 60 65 70 75 70
Butikkhandel (Årlig) 0.90 6.1 4.5 4.5 4.5 6.1
Forbruk 1389406.00 1528329 1474157 1471879 1458876 1525753
Disponibel personlig inntekt 9171848.00 9234261 9401144 9447003 9630440 9730184
Privat sparing 10.00 11 11 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 6 6.25 6.5 6.75 7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 78.70 75 77 77 77 77
Personlige Utgifter -2.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 5157363.00 5011642 5204586 5249520 5415231 5386747
Bensinpriser 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 153.70 165 168 168 168 170
Nyestartede boliger 4031.00 9000 8500 8500 8500 9000


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.