Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 30.46 30.74 30.87 31 31.13 31.39
Aksjemarkedet 1103.67 1085 1074 1064 1053 1032
10-årig statsobligasjon 1.62 1.51 1.53 1.56 1.59 1.65
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
Arbeidsledighet 1.10 1 1 1 1.2 1.2
Inflasjon 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 110.36 800 800 3100 1300 690
Nåværende situasjon 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Forretningstillit 48.60 51.3 51.6 50 51 52
Forbrukertillit 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.60 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.30 3.2 3 3.5 3.3 3.6
BNP 504.99 520 520 540 540 540
Bnp Faste Priser 2731179.00 2747121 2767590 2808933 2803505 2867224
Brutto Nasjonal Produkt 2729568.00 2656847 2841396 2963100 2957375 2943686
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 648147.00 659350 667171 675933 674626 691189
Bnp Per Innbygger 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Innbygger Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Bnp Fra Landbruk 178581.00 133595 122814 174337 174001 127235
Bnp Fra Construction 74313.00 75151 75055 76710 76562 77757
Bnp Fra Manufacturing 718654.00 744931 758484 747747 746302 785789
Bnp Fra Mining 61887.00 58920 60606 59533 59418 62788
Bnp Fra Forvaltningsloven 130268.00 132851 132824 135522 135260 137605
Bnp Fra Transport 182985.00 286020 292543 293963 293395 303074
Bnp Fra Verktøy 92108.00 87444 90803 91244 91067 94072
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 1.10 1 1 1 1.2 1.2
Arbeidsledige 436.10 413 425 425 428 437
Lønn 14353.55 13940 14200 14200 14200 14700
Lønninger innen produksjon 13080.00 12900 13400 13400 13400 13700
Minstelønn 325.00 334 334 345 345 345
Befolkning 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
Lønnskostnader 93.72 88 83 83 83 81
Arbeidsledighet for unge 6.60 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.52 0.8 1 1 1.1 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.19 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 102.80 103 103 103 104 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.61 103 103 103 103 104
KjerneInflasjon 0.49 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Produsentpriser 101.30 105 103 103 104 105
MatInflasjon 2.60 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
produsentprisene endring -1.75 1 1.5 1.9 2.1 2.1
KPI Housing Utilities 100.60 101 101 102 102 103
Kpi Transport 101.52 105 102 103 103 103
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.62 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
Valutareserver 220169.71 220000 225200 230200 233000 238300
Bankenes balanse 19405895.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Lån Til Privat Sektor 4235591.00 4190538 4306848 4287793 4374062 4461895
Innskudd Rente 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 110.36 800 800 3100 1300 690
Nåværende situasjon 1768.18 2500 4150 4700 3720 3420
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 21094.62 20600 20800 19500 20400 21400
Eksport 21204.98 21400 21600 22600 21700 22000
Utenlandsgjeld 163402.95 163190 165845 169122 168795 171815
Turistankomster 3327198.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
Gullreserver 153.96 154 154 154 154 154
Råoljeproduksjon 235.00 236 237 237 237 250
Utenlandske Direkte Investeringer 40311.95 41000 36400 36400 36400 24000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Offentlige Utgifter 394584.00 399616 404824 414150 413350 419398
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 48.60 51.3 51.6 50 51 52
Industriell Produksjon -3.23 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.10 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Lagerendringer 13628.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Bilregistreringer 41045.00 36900 29500 42000 40000 32200
Ledende økonomisk indeks 151.98 152 150 149 150 149
Produksjon PMI 50.00 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Totalt Vehicle Sales 81044.00 87300 88000 95000 87000 91000
Sementproduksjon 3531.46 3580 3700 3700 3500 3800
Bil Produksjon 172878.00 189000 166000 190000 180000 180000
Sammenfallende-Hovedsiden 127.48 128 128 128 128 129
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 73.60 75.7 78.8 80.2 83 82.9
Butikkhandel (Årlig) 8.00 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
Forbruk 1402406.00 1407913 1416832 1423990 1421239 1467838
Disponibel personlig inntekt 8312890.00 8578902 8562277 8603841 8587215 8870519
Privat sparing 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
Bankenes Utlånsrente 6.87 7 7 7 7 7
Personlige Utgifter 0.50 0.8 1 1 0.8 1.3
Konsumerkreditt 4658101.00 4497693 4646941 4747583 4811818 4814231
Bensinpriser 1.14 1.11 1.08 1.05 1.02 1.02
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 143.30 139 140 137 138 140
Nyestartede boliger 9014.00 8310 8290 8290 8310 8500


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.