Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 31.10 31.22 31.33 31.45 31.56 31.8
Aksjemarkedet 863.69 856 840 824 808 776
10-årig statsobligasjon 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.52

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
Arbeidsledighet 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Inflasjon -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse 1610.00 4500 690 500 2000 690
Nåværende situasjon -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 2 2 5 5 5
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Forretningstillit 42.90 42 46 49 50 51
Forbrukertillit 50.10 56 65 66 68 70
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -2.20 1.5 0.5 1.1 1.3 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -1.80 -1.5 1.1 2.3 5.9 5.5
BNP 543.65 528 528 546 546 546
Bnp Faste Priser 2673906.00 2718870 2764262 2735406 2831666 2916296
Brutto Nasjonal Produkt 2850611.00 2649108 2899099 2916175 3018797 3058550
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 610758.00 651333 660385 624805 646793 696706
Bnp Per Innbygger 6502.60 6450 6450 6600 6600 6600
Bnp Per Innbygger Ppp 18463.10 17200 17200 18100 18100 18100
Bnp Fra Landbruk 174009.00 529057 204817 178011 184276 216082
Bnp Fra Construction 70556.00 73430 61902 72179 74719 65306
Bnp Fra Manufacturing 734995.00 712007 736908 751900 778360 777438
Bnp Fra Mining 57890.00 56935 60084 59221 61306 63388
Bnp Fra Forvaltningsloven 132440.00 130342 131925 135486 140254 139181
Bnp Fra Transport 186840.00 176744 189655 191137 197864 200085
Bnp Fra Verktøy 81065.00 75442 68487 82929 85848 72254

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 1.00 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
Sysselsatte 37331.80 37100 37200 37200 37400 37700
Arbeidsledige 439.30 450 430 430 420 400
Ledige Stillinger 37558.00 25000 27000 30000 35000 38000
Lønn 14392.15 14200 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13462.30 13400 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 66.85 66.85 67.07 67.07 67.07
Lønnskostnader 96.67 83 81 81 81 81
Produktivitet 126.33 125 128 130 131 131
Arbeidsledighet for unge 5.40 6 5.8 5.5 5.5 5.5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon -0.98 -1.3 -1 0.7 2.5 2.2
Inflasjonen (Månedlig) 1.56 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 101.99 102 102 103 104 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.92 104 104 104 103 105
KjerneInflasjon 0.39 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Produsentpriser 99.50 99.78 101 101 101 104
MatInflasjon 0.55 1.5 2 2.3 2.5 2.8
produsentprisene endring -2.45 -1.5 0.5 1.1 1.8 2.5
KPI Housing Utilities 100.50 99.39 99.65 101 101 102
Kpi Transport 96.88 100 100 97.87 98.87 102

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Internbankrente 0.63 0.38 0.38 0.38 0.38 0.63
Bankenes balanse 21683941.00 22157700 22461739 22765777 23069816 23677893
Valutareserver 250400.00 251000 259850 268822 277795 295740
Lån Til Privat Sektor 4466547.00 4193409 4205816 4279604 4555894 4437135
Innskudd Rente 1.40 1.15 1.15 1.15 1.15 1.4
Sentralbankers balanse 8517612.00 8719689 8800486 8881282 8962079 9123673

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 1610.00 4500 690 500 2000 690
Nåværende situasjon -250.00 2000 3000 3500 3700 3680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 2 2 5 5 5
Import 14833.89 15000 19500 19500 21500 22700
Eksport 16444.29 19500 20000 20000 23500 23400
Utenlandsgjeld 165489.82 174000 166000 163200 161500 156000
Turistankomster 0.00 250000 800000 1050000 2250000 3030000
Gullreserver 154.00 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 10341.00 9500 9950 10000 11000 14000
Råoljeproduksjon 206.00 237 250 250 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer 16985.67 38893 39550 40207 40207 42178

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 46 44.5 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2
Regjeringens budsjetter verdi -19521.00 -130887 -58323 -15759 -12340 1933
Offentlige Utgifter 391965.00 395245 396277 400980 415091 418072
Statens Inntekter 249043.00 161082 194870 208657 213305 230020
Fiscal Utgifter 214870.00 291969 253193 224416 225645 228087
Militære Utgifter 6420.00 6200 6200 6300 6300 6300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 42.90 42 46 49 50 51
Industriell Produksjon -17.66 2 3.1 3.1 3.1 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -6.00 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 55.95 55 59 61 63 65
Lagerendringer 82670.00 18700 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringer 24608.00 25000 32200 33700 35100 35200
Ledende økonomisk indeks 155.71 152 154 154 154 157
Produksjon PMI 45.90 50 51.1 52 52 51.5
Privat investering 5.70 6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Totalt Vehicle Sales 58013.00 75000 80000 80000 91000 95000
Sementproduksjon 3330.02 3600 3800 3800 3800 3800
Bil Produksjon 156266.00 161525 179621 193829 193829 200000
Sammenfallende-Hovedsiden 122.27 129 129 129 129 132

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 50.10 56 65 66 68 70
Butikkhandel (Årlig) -27.90 6.2 5.1 5.1 5.1 6.1
Forbruk 1442617.00 1419986 1456760 1475797 1527731 1536882
Disponibel personlig inntekt 8767532.00 8701776 8863975 8969185 9284816 9351493
Privat sparing 10.20 10 10 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.20 72 72 75 75 75
Personlige Utgifter 6.00 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 4842031.00 4701199 4905636 4953398 5127711 5175446
Bensinpriser 0.93 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 152.00 154 157 159 161 166
Nyestartede boliger 8454.00 5500 7000 8500 7900 8500


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.