Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 30.37 30.26 30.37 30.48 30.6 30.83
Aksjemarkedet 1081.22 1070 1061 1051 1042 1024
10-årig statsobligasjon 1.47 1.46 1.49 1.53 1.56 1.63
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
Arbeidsledighet 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Inflasjon 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Rentesats 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
Handelsbalanse 548.78 3100 4300 500 600 700
Nåværende situasjon 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 43 43 43 43 41
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Forretningstillit 45.10 50 51 52 52 52
Forbrukertillit 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Vekstrate 0.10 0.8 0.7 0.5 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.40 3 3.2 3.2 3.1 3.5
BNP 504.99 540 540 540 540 555
Bnp Faste Priser 2730085.00 2755952 2770660 2773766 2814718 2913233
Brutto Nasjonal Produkt 2669126.00 2905842 2773241 2711832 2751869 2848184
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 657693.00 662304 658517 668216 678081 701814
Bnp Per Innbygger 6361.60 6606 6606 6606 6606 6762
Bnp Per Innbygger Ppp 16904.70 16200 16200 16200 16200 16200
Bnp Fra Landbruk 122574.00 185091 162516 124535 126374 130797
Bnp Fra Construction 74689.00 75149 75502 75884 77004 79700
Bnp Fra Manufacturing 712058.00 732897 730152 723451 734132 759826
Bnp Fra Mining 62219.00 58571 62877 63215 64148 66393
Bnp Fra Forvaltningsloven 129302.00 132780 132352 131371 133310 137976
Bnp Fra Transport 182985.00 185949 185913 185913 188658 195261
Bnp Fra Verktøy 92108.00 91858 93582 93582 94963 98287
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 1.10 1 1.2 1.2 1.2 1.5
Sysselsatte 37712.20 39100 39300 39300 39500 39500
Arbeidsledige 429.30 360 388 390 400 400
Ledige Stillinger 21224.00 37000 38000 38000 42000 42000
Lønn 14334.21 14200 14200 14200 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13290.80 13400 13400 13400 13700 13700
Minstelønn 325.00 345 345 345 345 365
Befolkning 66.41 66.85 66.85 66.85 66.85 67.07
Produktivitet 118.17 128 129 129 131 131
Lønnskostnader 97.14 83 83 83 81 81
Arbeidsledighet for unge 5.40 4.6 4.7 4.8 4.8 4.8
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 0.87 1 1.1 1.3 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 102.62 103 104 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.80 103 103 104 104 105
KjerneInflasjon 0.49 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9
Produsentpriser 100.70 104 104 103 103 105
MatInflasjon 1.70 2.2 2.5 2 2.8 2.8
produsentprisene endring -0.30 1.9 2.1 1.6 2.1 2.5
KPI Housing Utilities 100.66 102 102 102 102 103
Kpi Transport 101.26 103 103 103 102 104
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75
Internbankrente 1.37 1.37 1.62 1.62 1.62 1.62
Valutareserver 227500.00 230200 233000 237000 238300 242300
Bankenes balanse 19964156.00 19200000 19300000 19300000 19700000 19700000
Lån Til Privat Sektor 4132481.00 4204937 4302078 4292699 4299526 4450009
Innskudd Rente 1.29 1.29 1.29 1.54 2 1.54
Sentralbankers balanse 7605838.00 7680000 7700000 7700000 7850000 7850000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 548.78 3100 4300 500 600 700
Nåværende situasjon 3375.16 4700 3720 2600 3420 3680
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 5.5 5.5 5.5 5.5 4.8
Import 19108.09 18500 17400 21000 21400 22700
Eksport 19656.87 21600 21700 21500 22000 23400
Utenlandsgjeld 166220.29 154000 165845 169122 156000 156000
Turistankomster 3358592.00 3330000 3100000 2750000 3800000 3930000
Gullreserver 153.84 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 9485.00 11850 10900 11000 14000 14000
Råoljeproduksjon 221.00 237 237 237 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer 34566.49 -28800 -28800 35000 24000 24000
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 43 43 43 43 41
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3
Regjeringens budsjetter verdi -14697.00 -10000 110000 110000 5000 15000
Offentlige Utgifter 395931.00 405697 400897 402266 408205 422492
Statens Inntekter 173307.00 190000 320000 320000 241000 241000
Fiscal Utgifter 155368.00 200000 210000 210000 236000 226000
Militære Utgifter 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forretningstillit 45.10 50 51 52 52 52
Industriell Produksjon -8.27 2.8 2.5 2 3.1 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.60 0.5 0.3 0.4 0.6 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 63.17 68.6 68.2 68.2 67.1 67.1
Lagerendringer -13524.00 18700 18700 18700 29400 29400
Bilregistreringer 19154.00 45000 40000 35000 32200 35200
Ledende økonomisk indeks 152.04 153 153 152 154 157
Privat investering -1.60 5 2.5 6 -1.6 -1.2
Produksjon PMI 50.10 50.5 50.8 50.1 51.1 51.1
Totalt Vehicle Sales 79299.00 95000 87000 86000 91000 93000
Sementproduksjon 3264.16 3550 3500 3600 3800 3800
Bil Produksjon 169474.00 190000 170000 180000 180000 180000
Sammenfallende-Hovedsiden 126.87 128 128 129 129 132
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Forbrukertillit 68.30 80.2 83 82.5 82.9 82.9
Butikkhandel (Årlig) -2.20 6.9 6.5 6.2 5.1 6.1
Forbruk 1420983.00 1411370 1424844 1443719 1465033 1516310
Disponibel personlig inntekt 8312890.00 8437583 8445896 8445896 8570590 8870560
Privat sparing 11.20 10 10 10 10 11
Bankenes Utlånsrente 6.75 6.75 7 7 7 7
Personlige Utgifter -0.40 1.1 0.8 0.5 1.3 1.3
Konsumerkreditt 4736724.00 4655843 4732631 4812512 4883562 5054487
Bensinpriser 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.50 68 76.8 76.8 76.8 76.8
Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Boligpriser 145.70 143 143 142 144 149
Nyestartede boliger 11462.00 7290 9310 13500 8500 8500


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.