Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 30.88 30.81 30.94 31.08 31.21 31.48
Aksjemarkedet 1140.37 1139 1127 1116 1105 1082
10-årig statsobligasjon 1.99 2.18 2.21 2.23 2.26 2.32
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
Arbeidsledighet 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Inflasjon 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 181.53 800 800 3100 3100 690
Nåværende situasjon -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Forretningstillit 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Forbrukertillit 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.00 0.9 1.1 0.8 1 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 2.80 3.2 3.3 3.5 3.3 3.6
BNP 504.99 520 520 540 540 540
Bnp Faste Priser 2713945.00 2747121 2775651 2808933 2803505 2875575
Brutto Nasjonal Produkt 2862899.00 2656847 2849672 2963100 2957375 2952260
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 653075.00 659350 669114 675933 674626 693203
Bnp Per Innbygger 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
Bnp Per Innbygger Ppp 16904.70 17012 17012 16200 16200 16200
Bnp Fra Landbruk 168442.00 133595 123172 174337 174001 127606
Bnp Fra Construction 74116.00 75151 75274 76710 76562 77984
Bnp Fra Manufacturing 722461.00 744931 760693 747747 746302 788078
Bnp Fra Mining 57520.00 58920 60783 59533 59418 62971
Bnp Fra Forvaltningsloven 130939.00 132851 133211 135522 135260 138006
Bnp Fra Transport 284022.00 286020 293395 293963 293395 303957
Bnp Fra Verktøy 88158.00 87444 91067 91244 91067 94346
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 0.90 1 1 1 1.2 1.2
Arbeidsledige 363.10 413 425 425 428 437
Lønn 13995.56 13940 14200 14200 14200 14700
Lønninger innen produksjon 13080.00 12900 13400 13400 13400 13700
Minstelønn 325.00 334 334 345 345 345
Befolkning 66.41 66.9 66.45 66.71 66.71 66.71
Lønnskostnader 91.98 88 83 83 83 81
Arbeidsledighet for unge 5.20 4.5 4.5 4.6 4.7 4.8
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 0.87 1.1 1 1 1.1 1.1
Inflasjonen (Månedlig) -0.36 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 102.94 104 103 103 103 104
Kjerne Konsumprisindeks 102.55 103 103 103 103 104
KjerneInflasjon 0.48 0.8 0.8 0.5 0.6 0.9
Produsentpriser 102.10 105 103 103 104 105
MatInflasjon 3.10 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
produsentprisene endring -1.07 1 1.5 1.9 2.1 2.1
KPI Housing Utilities 100.60 102 101 102 102 103
Kpi Transport 101.60 106 102 103 103 103
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 1.87 1.88 1.88 1.88 1.62 1.88
Valutareserver 215808.41 202800 202200 202200 203000 202300
Bankenes balanse 19408154.00 19140000 19200000 19200000 19300000 19700000
Lån Til Privat Sektor 4236753.00 4190538 4319392 4287793 4277843 4474891
Innskudd Rente 1.29 1.29 1.29 1.29 1.04 2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 181.53 800 800 3100 3100 690
Nåværende situasjon -380.00 2500 4150 4700 3720 3420
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Import 20928.36 20600 20800 19500 20400 21400
Eksport 21017.92 21400 21600 22600 21700 22000
Utenlandsgjeld 163402.95 163190 166328 169122 168795 172316
Turistankomster 2726808.00 3190000 3230000 3330000 3200000 3300000
Gullreserver 154.00 154 154 154 154 154
Råoljeproduksjon 242.00 236 237 237 237 250
Utenlandske Direkte Investeringer 70100.40 41000 36400 36400 36400 24000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Offentlige Utgifter 400145.00 399616 406003 414150 413350 420619
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 49.40 51.3 51.6 50 51 52
Industriell Produksjon -3.99 3.2 3.4 2.8 2.5 3.1
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.50 -0.1 0.8 0.5 0.3 0.6
Lagerendringer 46770.00 -2500 18700 18700 18700 29400
Bilregistreringer 40628.00 36900 29500 42000 40000 32200
Ledende økonomisk indeks 151.56 152 150 149 150 149
Produksjon PMI 50.60 50.7 50.9 50.5 50.8 51.1
Totalt Vehicle Sales 86048.00 87300 88000 95000 87000 91000
Sementproduksjon 3589.30 3580 3700 3700 3500 3800
Bil Produksjon 198821.00 189000 166000 190000 180000 180000
Sammenfallende-Hovedsiden 128.15 128 128 128 128 129
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 76.40 83.7 83.6 82.9 83 82.9
Butikkhandel (Årlig) 14.40 9.3 9.2 7.2 6.5 5.1
Forbruk 1375836.00 1407913 1420959 1423990 1421239 1472113
Disponibel personlig inntekt 8312890.00 8578902 8587215 8603841 8587215 8896355
Privat sparing 11.20 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
Bankenes Utlånsrente 7.00 7 7 7 6.75 7
Personlige Utgifter 0.40 0.8 1 1 0.8 1.3
Konsumerkreditt 4587037.00 4497693 4660476 4747583 4738409 4828253
Bensinpriser 1.17 1.01 0.98 0.96 1.05 0.96
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Boligpriser 142.20 139 140 137 138 140
Nyestartede boliger 3739.00 8310 8290 8290 8310 8500


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.