Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 31.33 31.43 31.54 31.66 31.78 32.01
Aksjemarkedet 762.68 748 734 720 706 679
10-årig statsobligasjon 1.38 1.41 1.44 1.47 1.5 1.57

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
Arbeidsledighet 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Inflasjon -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Handelsbalanse 2230.00 690 690 500 2000 690
Nåværende situasjon 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Forretningstillit 47.50 46 49 50 52 51
Forbrukertillit 50.20 53 58 69 63 65
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate -9.70 0.5 1.1 1.3 0.3 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -12.20 1.1 2.3 5.9 5.5 5.5
BNP 543.65 528 546 546 546 546
Bnp Faste Priser 2344660.00 2895321 2764262 2735406 2831666 2982180
Brutto Nasjonal Produkt 2388630.00 2993742 2899099 2916175 3018797 3083554
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 598233.00 697672 660385 624805 646793 718602
Bnp Per Innbygger 6502.60 6450 6600 6600 6600 6600
Bnp Per Innbygger Ppp 18463.10 17200 18100 18100 18100 18100
Bnp Fra Landbruk 154629.00 128595 204817 178011 184276 132453
Bnp Fra Construction 83710.00 78254 61902 72179 74719 80601
Bnp Fra Manufacturing 603282.00 799395 736908 751900 778360 823376
Bnp Fra Mining 49003.00 63474 60084 59221 61306 65378
Bnp Fra Forvaltningsloven 132262.00 138720 131925 135486 140254 142881
Bnp Fra Transport 110367.00 306313 189655 191137 197864 315502
Bnp Fra Verktøy 76238.00 95077 68487 82929 85848 97929

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 1.90 2.1 2 1.8 1.5 1.9
Sysselsatte 38048.80 37200 37200 37400 37600 37700
Arbeidsledige 723.90 770 690 610 550 550
Ledige Stillinger 37826.00 27000 30000 35000 32500 38000
Lønn 14317.63 14700 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 66.85 67.07 67.07 67.07 67.07
Lønnskostnader 106.54 81 81 81 81 81
Produktivitet 106.79 100 120 130 140 120
Arbeidsledighet for unge 8.00 5.8 5.5 5.5 5.3 5.5

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon -0.70 0.6 0.7 2.5 3 2.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.11 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.18 103 103 104 105 106
Kjerne Konsumprisindeks 102.96 104 103 103 103 105
KjerneInflasjon 0.25 0.5 0.5 0.7 0.2 0.8
Produsentpriser 100.00 105 101 101 101 108
MatInflasjon 1.42 2 2.3 2.5 2.8 2.8
produsentprisene endring -1.28 0.5 1.1 1.8 2 2.5
KPI Housing Utilities 100.50 101 101 101 104 103
Kpi Transport 96.52 102 97.87 98.87 99.42 104

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75
Internbankrente 0.63 1.88 0.38 0.38 0.38 1.88
Bankenes balanse 21475216.00 22461739 22765777 23069816 23373854 23677893
Valutareserver 251053.11 259850 268822 277795 286767 295740
Lån Til Privat Sektor 4444550.00 4056000 4205816 4279604 4555894 4437135
Innskudd Rente 1.40 2 1.15 1.15 1.15 1.4
Sentralbankers balanse 8980883.00 8800486 8881282 8962079 9042876 9123673

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 2230.00 690 690 500 2000 690
Nåværende situasjon 2995.65 2500 3500 3700 3450 3680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 17391.20 19500 19500 21500 10950 22700
Eksport 19621.32 20000 20000 23500 21500 23400
Utenlandsgjeld 172065.88 166000 163200 161500 159000 156000
Turistankomster 0.00 20000 60000 310000 380000 420000
Gullreserver 154.00 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 17170.00 9950 10000 11000 13500 14000
Råoljeproduksjon 188.00 230 240 240 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer -16240.47 -5500 -3500 20900 35000 37500

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 44.5 44.5 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Regjeringens budsjetter verdi 13238.00 35000 -58323 -15759 -12340 35000
Offentlige Utgifter 402520.00 422626 396277 400980 415091 435305
Statens Inntekter 147419.00 194870 208657 213305 195000 230020
Fiscal Utgifter 134181.00 253193 224416 225645 234588 228087
Militære Utgifter 6420.00 6200 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 47.50 46 49 50 52 51
Industriell Produksjon -9.34 3.1 5.5 8.5 6.5 5.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.30 1.5 0.5 0.8 0.6 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 61.35 59 61 63 65 65
Lagerendringer -40910.00 29400 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringer 28318.00 32200 33700 35100 35200 35200
Ledende økonomisk indeks 156.17 170 171 172 173 174
Produksjon PMI 49.90 50.5 52 52 51.5 51.5
Privat investering -0.20 -2 -1.5 2.5 1.5 1.5
Totalt Vehicle Sales 77433.00 80000 80000 91000 85000 95000
Sementproduksjon 3242.67 3800 3500 3300 3800 3800
Bil Produksjon 156266.00 179621 193829 182829 185221 200000
Sammenfallende-Hovedsiden 125.21 125 127 127 126 132

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 50.20 53 58 69 63 65
Butikkhandel (Årlig) -11.10 4.5 4.5 6.5 4.5 6.1
Forbruk 1327490.00 1483814 1456760 1475797 1527731 1528329
Disponibel personlig inntekt 8767532.00 8965302 8863975 8969185 9284816 9234261
Privat sparing 10.20 10 11 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 7 5.75 5.75 5.75 7
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.50 72 75 75 75 75
Personlige Utgifter -0.60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 4881414.00 4865672 4905636 4953398 5127711 5011642
Bensinpriser 0.94 0.96 0.7 0.66 0.63 0.91

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 150.60 157 159 161 164 166
Nyestartede boliger 12116.00 9500 8500 7900 8100 9000


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.