Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 32.80 32.89 33.01 33.13 33.26 33.51
Aksjemarkedet 820.28 799 784 769 754 725
10-årig statsobligasjon 1.48 1.52 1.56 1.59 1.63 1.7

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.20 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -2.8 -1.5 1.1 2.3 2.9
Arbeidsledighet 1.10 1.6 1.9 2.1 2.3 1.9
Inflasjon -0.54 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.08 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Rentesats 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Handelsbalanse 3900.00 4300 500 600 600 700
Nåværende situasjon 5400.00 3720 2600 3420 3420 3680
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 5.5 5.5 5.5 4.8 4.8
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 46 46 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -2.50 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2
Forretningstillit 42.60 36 42 46 49 51
Forbrukertillit 64.80 61 62 65 66 70
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate 0.20 0.7 0.5 0.8 0.8 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 -2.8 -1.5 1.1 2.3 2.9
BNP 520.00 540 540 540 555 555
Bnp Faste Priser 2741744.00 2692290 2714417 2771903 2804804 2852288
Brutto Nasjonal Produkt 2867556.00 2691354 2649108 2899099 2933510 2983173
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 653200.00 639589 651333 660385 668224 679536
Bnp Per Innbygger 6361.60 6606 6606 6606 6762 6762
Bnp Per Innbygger Ppp 16904.70 16753 16200 16200 16753 17634
Bnp Fra Landbruk 122574.00 157718 121655 123922 125393 127516
Bnp Fra Construction 71531.00 73202 73430 72318 73176 74415
Bnp Fra Manufacturing 718348.00 710656 712007 726250 734870 747311
Bnp Fra Mining 57303.00 57148 56935 57933 58621 59613
Bnp Fra Forvaltningsloven 131646.00 129642 130342 133094 134674 136954
Bnp Fra Transport 183618.00 180236 182241 185638 187841 191021
Bnp Fra Verktøy 89678.00 90537 89005 90664 91741 93294

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 1.10 1.6 1.9 2.1 2.3 1.9
Sysselsatte 37628.80 39300 39300 39500 39500 39500
Arbeidsledige 419.50 388 390 400 400 400
Ledige Stillinger 22966.00 38000 38000 42000 42000 42000
Lønn 14238.13 14200 14200 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13350.40 13400 13400 13700 13700 13700
Minstelønn 331.00 345 345 345 345 365
Befolkning 66.56 66.85 66.85 66.85 67.07 67.07
Lønnskostnader 93.60 83 83 81 81 81
Produktivitet 126.86 129 129 131 131 131
Arbeidsledighet for unge 5.40 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon -0.54 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2
Inflasjonen (Månedlig) -0.08 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1
Konsumprisindeksen Kpi 101.82 104 104 104 104 105
Kjerne Konsumprisindeks 102.89 103 104 104 104 105
KjerneInflasjon 0.54 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9
Produsentpriser 100.00 104 103 103 103 105
MatInflasjon 1.58 2.5 2 2.8 2.8 2.8
produsentprisene endring -1.96 2.1 1.6 2.1 2.1 2.5
KPI Housing Utilities 100.69 102 102 102 102 103
Kpi Transport 97.19 103 103 102 102 104

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
Internbankrente 0.87 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Bankenes balanse 19182326.00 19300000 19300000 19700000 19700000 19700000
Valutareserver 227200.00 233000 237000 238300 238300 242300
Lån Til Privat Sektor 4160770.00 4175048 4193409 4205816 4256468 4327784
Innskudd Rente 1.29 1.29 0.79 2 0.79 1.29
Sentralbankers balanse 8090778.00 7700000 7700000 7850000 7850000 7850000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 3900.00 4300 500 600 600 700
Nåværende situasjon 5400.00 3720 2600 3420 3420 3680
Nåværende situasjon mot BNP 7.50 5.5 5.5 5.5 4.8 4.8
Import 16744.49 17400 21000 21400 21400 22700
Eksport 20641.75 21700 21500 22000 22000 23400
Utenlandsgjeld 172134.75 154000 165845 156000 156000 156000
Turistankomster 2060000.00 1800000 2000000 2100000 2250000 3930000
Gullreserver 153.84 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 10305.00 10900 11000 14000 14000 14000
Råoljeproduksjon 237.00 237 237 250 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer 33713.36 38236 38893 39550 40207 42178

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 41.80 46 46 46 44.5 44.5
Offentlige Budsjetter -2.50 -4.5 -4.5 -4.5 -5.2 -5.2
Regjeringens budsjetter verdi 17939.00 6550 9113 11677 14241 21933
Offentlige Utgifter 391965.00 392644 395245 396277 400980 407769
Statens Inntekter 167083.00 227295 231082 234870 238657 250020
Fiscal Utgifter 169432.00 220745 221969 223193 224416 228087
Militære Utgifter 6420.00 6198 6198 6198 6198 6198

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 42.60 36 42 46 49 51
Industriell Produksjon -5.19 2.5 2 3.1 3.1 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6
Kapasitetsutnyttelsen 63.81 68.2 68.2 67.1 67.1 67.1
Lagerendringer 97810.00 18700 18700 29400 29400 29400
Bilregistreringer 39811.00 40000 35000 32200 32200 35200
Ledende økonomisk indeks 151.33 153 152 154 154 157
Produksjon PMI 46.70 45 50 51.1 52 51.5
Privat investering -3.40 2.5 6 -1.6 -1.6 -1.2
Totalt Vehicle Sales 68271.00 87000 86000 91000 91000 93000
Sementproduksjon 3202.29 3500 3600 3800 3800 3800
Bil Produksjon 154088.00 175081 161525 179621 193829 200000
Sammenfallende-Hovedsiden 126.90 128 129 129 129 132

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 64.80 61 62 65 66 70
Butikkhandel (Årlig) -0.40 6.5 6.2 5.1 5.1 6.1
Forbruk 1440910.00 1398011 1419986 1456760 1474051 1499006
Disponibel personlig inntekt 8767532.00 8196510 8250543 8404332 8504086 8648057
Privat sparing 11.20 10 10 10 10 11
Bankenes Utlånsrente 6.50 6 6 6 6 6
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.60 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
Personlige Utgifter -2.20 0.8 0.5 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 4852261.00 4592888 4701199 4905636 4963863 5047899
Bensinpriser 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 149.20 143 142 144 144 149
Nyestartede boliger 10109.00 8500 11500 7000 9800 8500


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.