Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 34.10 34.57 34.75 34.94 35.13 35.5
Aksjemarkedet 979.56 958 938 920 901 865
10-årig statsobligasjon 2.99 3.25 3.4 3.56 3.72 4.08

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.10 1 1.1 1.3 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
Arbeidsledighet 1.53 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Inflasjon 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
Rentesats 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
Handelsbalanse 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
Nåværende situasjon 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 59 59 59 59 59
Offentlige Budsjetter -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Forretningstillit 48.20 52 55 55 55 55
Forbrukertillit 40.70 70 75 70 70 80
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Vekstrate 1.10 1 1.1 1.3 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 2.20 5 3.7 3.9 3.5 4.1
BNP 501.79 549 549 549 549 549
Bnp Faste Priser 2776757.00 2652632 2525511 2835145 2873943 2951386
Brutto Nasjonal Produkt 2834485.00 2719870 2600443 2901996 2933692 3020977
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 657514.00 689756 656550 649139 680527 675754
Bnp Per Innbygger 6199.19 6600 6600 6750 6750 6750
Bnp Per Innbygger Ppp 17286.87 18100 18100 18900 18900 18900
Bnp Fra Landbruk 176435.00 164396 131407 209445 182610 218032
Bnp Fra Construction 74736.00 91264 82471 62036 77352 64579
Bnp Fra Manufacturing 755348.00 739460 675154 786223 781785 818458
Bnp Fra Mining 43499.00 54548 46559 47123 45021 49055
Bnp Fra Forvaltningsloven 130047.00 140548 144757 137918 134599 143573
Bnp Fra Transport 155817.00 132825 137393 155697 161271 162081
Bnp Fra Verktøy 75522.00 81198 69928 62522 78165 65085

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 1.53 2.1 2 1.9 1.7 2.2
Sysselsatte 37898.72 38000 38000 38000 38000 38000
Arbeidsledige 610.00 400 400 400 400 350
Ledige Stillinger 56537.00 40000 40000 40000 40000 38000
Lønn 14892.27 14700 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13784.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 331.00 345 345 345 345 345
Befolkning 66.65 66.93 66.93 66.93 66.93 67.03
Lønnskostnader 91.06 81 81 81 81 81
Produktivitet 122.17 120 120 120 120 120
Arbeidsledighet for unge 8.00 5.5 5.5 5 5 5

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 4.65 5.5 5 4.9 4.5 2.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.34 0.1 0 0.1 1.1 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.15 105 106 107 110 110
Kjerne Konsumprisindeks 102.57 102 102 102 103 103
KjerneInflasjon 2.00 1.1 1.1 1 1 1
Produsentpriser 114.00 109 110 109 115 112
MatInflasjon 4.83 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5
KPI Housing Utilities 100.77 100 105 105 105 108
Kpi Transport 111.67 112 112 112 113 114
produsentprisene endring 12.76 6.5 6.5 3 3 3

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 0.50 1 1.25 1.5 1.5 1.5
Internbankrente 0.63 1.13 1.38 1.63 1.63 1.63
Valutareserver 228574.51 286174 286174 308507 308507 338524
Bankenes balanse 22943186.00 24139596 24139596 25661811 25661811 27169216
Lån Til Privat Sektor 4804718.00 4790755 4825216 4978367 4972883 5182481
Innskudd Rente 0.41 0.91 1.16 1.41 1.41 1.41
Sentralbankers balanse 9543897.00 9219732 9219732 9446860 9446860 9771910

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse 1460.00 520 2260 2700 2700 2700
Nåværende situasjon 1244.85 -1500 -1000 -14794 1100 -6700
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 27400.00 22000 22000 22700 22700 22700
Eksport 28860.00 25400 25400 25400 25400 25400
Utenlandsgjeld 197742.80 155000 155000 155000 155000 156000
Turistankomster 210836.00 1000000 1000000 2000000 2000000 3000000
Gullreserver 244.16 154 154 154 154 154
Utenlandske Direkte Investeringer 87134.46 15000 15000 30000 30000 40000
Råoljeproduksjon 152.00 230 235 245 245 245
Pengeoverføringer 20989.00 14000 14000 14000 14000 14000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 59 59 59 59 59
Offentlige Budsjetter -6.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
Regjeringens budsjetter verdi 34090.00 35000 35000 35000 35212 35212
Offentlige Utgifter 423878.00 427361 433293 453985 438714 472598
Statens Inntekter 197085.00 235000 235000 235212 235212 235212
Fiscal Utgifter 241596.00 200000 200000 200000 200000 200000
Militære Utgifter 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forretningstillit 48.20 52 55 55 55 55
Industriell Produksjon -0.10 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.30 0.3 0.3 1 1 1
Kapasitetsutnyttelsen 63.26 65 65 67 67 67
Lagerendringer 61311.00 80000 80000 29000 29000 29000
Bilregistreringer 32582.00 35000 35000 39200 39200 39200
Ledende økonomisk indeks 156.74 176 176 178 178 178
Sementproduksjon 3359.10 3800 3800 3800 3800 3800
Bil Produksjon 155660.00 200000 200000 25000 25000 250000
Sammenfallende-Hovedsiden 128.80 133 133 135 135 137
Produksjon PMI 51.90 51 51 51 51 51
Privat investering -0.40 1.5 1.5 1 1 1
Totalt Vehicle Sales 63427.00 98000 98000 95000 95000 95000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Forbrukertillit 40.70 70 75 70 70 80
Butikkhandel (Årlig) 7.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.1
Forbruk 1478574.00 1458876 1421008 1482940 1530324 1543740
Disponibel personlig inntekt 9309347.00 9774814 9653793 9672412 9635174 10068980
Privat sparing 10.00 11 11 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 6.5 6.75 7 7 7
Bensinpriser 1.36 1.41 1.46 1.51 1.56 1.56
Husholdninger Gjeld Til Bnp 90.20 77 77 77 77 77
Konsumerkreditt 5264369.00 5415231 5362197 5471572 5448622 5695907
Personlige Utgifter -0.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Boligpriser 149.90 153 155 157 160 165
Nyestartede boliger 5648.00 8500 8500 8500 8500 9000


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.