Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 29.96 30.09 30.2 30.31 30.43 30.65
Aksjemarkedet 939.73 926 909 891 874 840
10-årig statsobligasjon 1.21 1.24 1.27 1.3 1.33 1.39

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
Arbeidsledighet 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
Inflasjon -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
Handelsbalanse 960.00 690 500 2000 690 690
Nåværende situasjon -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 41.10 55 55 55 55 55
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
Forretningstillit 46.80 49 50 52 51 55
Forbrukertillit 50.10 53 60 63 65 70
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Vekstrate 6.50 1.1 1.3 0.3 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -6.40 2.3 10.9 5.5 5.5 3.8
BNP 543.65 546 546 546 546 549
Bnp Faste Priser 2613807.00 2702747 2790694 2713755 2982180 2851398
Brutto Nasjonal Produkt 2503528.00 2767192 2916175 2648991 3083554 2919387
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 637721.00 626375 626268 665370 718602 660825
Bnp Per Innbygger 6502.60 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Innbygger Ppp 18463.10 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Fra Landbruk 123453.00 195498 170148 171195 132453 206251
Bnp Fra Construction 84161.00 59085 72179 92834 80601 62335
Bnp Fra Manufacturing 652980.00 703379 752975 667416 823376 742065
Bnp Fra Mining 51826.00 57350 58997 54360 65378 60504
Bnp Fra Forvaltningsloven 137005.00 125923 135190 146501 142881 132849
Bnp Fra Transport 136144.00 181025 191137 122676 315502 190982
Bnp Fra Verktøy 68868.00 65371 82919 84545 97929 68966

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 2.00 2 1.8 1.5 1.9 1.9
Sysselsatte 38268.78 37200 37400 37600 37700 38000
Arbeidsledige 783.76 690 610 550 550 400
Ledige Stillinger 32958.00 30000 35000 32500 38000 38000
Lønn 14670.40 14700 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13316.60 13700 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 331.00 335 335 345 345 345
Befolkning 66.56 67.07 67.07 67.07 67.07 67.29
Lønnskostnader 106.54 81 81 81 81 81
Produktivitet 109.40 120 130 140 120 130
Arbeidsledighet for unge 8.00 5.5 5.5 5.3 5.5 5.1

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon -0.27 0.7 2.5 3 2.2 2.6
Inflasjonen (Månedlig) 0.15 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 102.34 103 104 105 105 107
Kjerne Konsumprisindeks 103.00 103 103 103 104 105
KjerneInflasjon 0.19 0.2 0.7 0.2 0.8 0.8
Produsentpriser 99.80 105 101 101 108 108
MatInflasjon 1.38 2.3 2.5 2.8 2.8 2.8
produsentprisene endring -0.89 1.1 1.8 2 2.5 2.5
KPI Housing Utilities 100.54 101 101 104 103 105
Kpi Transport 98.15 97.87 98.87 99.42 100 103

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1.5
Internbankrente 0.62 0.63 0.63 0.63 1.88 0.88
Bankenes balanse 21597724.00 22765777 23069816 23373854 23677893 24894047
Valutareserver 258134.37 267165 275735 284304 292874 331630
Lån Til Privat Sektor 4404013.00 4014453 4279604 4924191 4677006 4235248
Innskudd Rente 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.65
Sentralbankers balanse 8733766.00 8881282 8962079 9042876 9123673 9446860

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 960.00 690 500 2000 690 690
Nåværende situasjon -1500.00 3500 3700 3450 3680 4680
Nåværende situasjon mot BNP 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 19119.16 19500 21500 10950 22700 23700
Eksport 20082.74 20000 23500 21500 23400 25400
Utenlandsgjeld 171974.12 163200 161500 159000 159000 156000
Turistankomster 3065.00 60000 310000 380000 420000 3330000
Gullreserver 153.96 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 12870.00 10000 11000 13500 13500 14000
Råoljeproduksjon 199.00 240 240 250 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer -16240.47 -3500 20900 35000 37500 39000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 41.10 55 55 55 55 55
Offentlige Budsjetter -1.90 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -1.5
Regjeringens budsjetter verdi 13238.00 35000 -58323 -15759 35000 35000
Offentlige Utgifter 411816.00 378485 400342 446442 435305 399301
Statens Inntekter 157966.00 208657 213305 195000 230020 255212
Fiscal Utgifter 292618.00 224416 225645 234588 228087 234681
Militære Utgifter 6420.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forretningstillit 46.80 49 50 52 51 55
Industriell Produksjon 0.35 5.5 8.5 6.5 5.5 3.5
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.30 0.5 0.8 0.6 0.6 1
Kapasitetsutnyttelsen 64.51 61 63 65 65 67
Lagerendringer -89578.00 29400 29400 29400 29400 29400
Bilregistreringer 23116.00 33700 35100 35200 35200 39200
Ledende økonomisk indeks 158.39 171 172 173 174 178
Produksjon PMI 50.80 52 52 53 52 51
Privat investering 2.10 -1.5 2.5 1.5 1.5 1
Totalt Vehicle Sales 104089.00 -5.5 91000 85000 95000 95000
Sementproduksjon 3015.20 3500 3300 3800 3800 3800
Bil Produksjon 117253.00 193829 182829 185221 200000 200000
Sammenfallende-Hovedsiden 126.10 127 127 126 132 132

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 50.10 53 60 63 65 70
Butikkhandel (Årlig) -6.80 4.5 6.5 4.5 6.1 6.1
Forbruk 1420210.00 1387152 1471658 1467964 1528329 1463445
Disponibel personlig inntekt 8767532.00 8460668 8969185 9723193 9234261 8926005
Privat sparing 10.20 11 11 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 6 6 6 7 6.25
Husholdninger Gjeld Til Bnp 72.80 75 75 75 75 77
Personlige Utgifter 0.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 4962632.00 4682432 4953398 5413488 5011642 4939966
Bensinpriser 0.94 0.96 0.7 0.66 0.91 0.91

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Boligpriser 151.00 159 161 164 166 177
Nyestartede boliger 8469.00 8500 7900 8100 9000 9000


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.