Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 925.63 882 854 826 800 750
10-årig statsobligasjon 1.50 1.64 1.69 1.75 1.8 1.92

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.20 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.60 3.5 2.5 3 4 4.5
Arbeidsledighet 1.96 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Inflasjon 1.25 2.7 1.6 2.2 1.4 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rentesats 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Handelsbalanse 950.00 4000 1700 3400 3400 2700
Nåværende situasjon -1305.45 3000 3500 3900 3900 4680
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 57 57 56 56 56
Offentlige Budsjetter -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Forretningstillit 41.40 52 51 51 52 55
Forbrukertillit 43.10 55 60 65 65 70
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.20 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.60 3.5 2.5 3 4 4.5
BNP 501.79 546 546 549 549 549
Bnp Faste Priser 2717499.00 2657538 2749572 2799024 2826199 2873302
Brutto Nasjonal Produkt 2771187.00 2601989 2815727 2854323 2882034 2942435
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 656869.00 658806 643984 676575 683144 672963
Bnp Per Innbygger 6094.43 6600 6600 6600 6600 6750
Bnp Per Innbygger Ppp 17286.87 18100 18100 18100 18100 18900
Bnp Fra Landbruk 169822.00 127623 207783 174917 176615 217133
Bnp Fra Construction 79515.00 82618 62095 81900 82696 64889
Bnp Fra Manufacturing 741338.00 707297 746558 763578 770992 780153
Bnp Fra Mining 55957.00 55049 52676 57636 58195 55046
Bnp Fra Forvaltningsloven 135185.00 138425 135873 139241 140592 141987
Bnp Fra Transport 153642.00 142940 150776 158251 159788 157561
Bnp Fra Verktøy 73807.00 71148 60100 76021 76759 62804

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 1.96 1.5 1.4 1.3 1.1 1
Sysselsatte 37580.88 37600 37700 38000 38000 38000
Arbeidsledige 758.06 500 450 400 400 400
Ledige Stillinger 40460.00 35000 40000 40000 40000 38000
Lønn 14385.86 14700 14700 14700 14700 14700
Lønninger innen produksjon 13527.70 13700 13700 13700 13700 13700
Minstelønn 336.00 336 336 345 345 345
Befolkning 66.65 66.77 66.77 66.93 66.93 66.93
Lønnskostnader 94.99 81 81 81 81 81
Produktivitet 122.29 115 120 120 120 120
Arbeidsledighet for unge 8.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 1.25 2.7 1.6 2.2 1.4 2
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 99.93 102 101 101 101 103
Kjerne Konsumprisindeks 100.47 101 102 102 102 103
KjerneInflasjon 0.52 0.9 1.2 1.7 1.1 1
Produsentpriser 102.10 99.47 108 108 103 105
MatInflasjon 0.29 1.5 2 1.5 1.5 2.5
produsentprisene endring 5.48 4.1 4.5 2.5 2.5 2.5
KPI Housing Utilities 95.22 103 102 97.29 96.55 104
Kpi Transport 102.91 99.13 99.72 103 104 102

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Internbankrente 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Bankenes balanse 22330342.00 23124786 23632191 24139596 24139596 25661811
Valutareserver 246528.76 271286 278730 286174 286174 308507
Lån Til Privat Sektor 4543914.00 4588342 4621707 4697200 4725671 4829683
Innskudd Rente 0.62 0.62 0.87 1.12 1.37 1.37
Sentralbankers balanse 9139315.00 9042876 9123673 9219732 9219732 9446860

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 950.00 4000 1700 3400 3400 2700
Nåværende situasjon -1305.45 3000 3500 3900 3900 4680
Nåværende situasjon mot BNP 4.20 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Import 22754.37 20500 21700 22000 22000 22700
Eksport 23699.43 24500 23400 25400 25400 25400
Utenlandsgjeld 186397.37 159000 159000 155000 155000 156000
Turistankomster 5694.00 800000 1000000 1000000 1000000 2000000
Gullreserver 197.51 154 154 154 154 154
Pengeoverføringer 16605.00 13000 13000 14000 14000 14000
Råoljeproduksjon 189.00 230 230 250 250 250
Utenlandske Direkte Investeringer 123386.47 -3500 10000 15000 15000 30000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 50.50 57 57 56 56 56
Offentlige Budsjetter -6.10 -5 -5 -1.5 -1.5 -1.5
Regjeringens budsjetter verdi -17025.00 -15759 35000 35000 31933 35212
Offentlige Utgifter 401695.00 425001 412797 413746 417763 431373
Statens Inntekter 299430.00 213305 230020 235000 235000 235212
Fiscal Utgifter 228399.00 204588 198087 200000 200000 200000
Militære Utgifter 7362.00 6300 6300 6300 6300 6300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 7.00 7 7 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.00 5 5 5 5 5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 41.40 52 51 51 52 55
Industriell Produksjon 17.58 6.5 5 2.5 2.5 3.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.10 0.6 0.6 0.3 0.3 1
Kapasitetsutnyttelsen 65.03 65 65 65 65 67
Lagerendringer 124568.00 -80000 25000 80000 80000 29000
Bilregistreringer 28584.00 35200 35200 35000 35000 39200
Ledende økonomisk indeks 157.43 173 174 176 176 178
Produksjon PMI 48.70 53 52 52 51 51
Privat investering 0.20 1.5 1.5 1.1 1.5 1
Totalt Vehicle Sales 61758.00 85000 95000 95000 98000 95000
Sementproduksjon 3900.10 3800 3800 3800 3800 3800
Bil Produksjon 104355.00 185221 205367 200000 200000 25000
Sammenfallende-Hovedsiden 128.08 129 132 132 133 135

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 43.10 55 60 65 65 70
Butikkhandel (Årlig) 26.10 4.5 6.1 4.5 4.5 6.1
Forbruk 1429009.00 1464618 1474157 1471879 1486169 1540494
Disponibel personlig inntekt 9171848.00 9492863 9401144 9447003 9538722 9824196
Privat sparing 10.00 11 11 11 11 11
Bankenes Utlånsrente 6.00 6 6.25 6.5 6.75 6.75
Husholdninger Gjeld Til Bnp 77.80 75 75 77 77 77
Personlige Utgifter 1.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Konsumerkreditt 5096621.00 5136324 5204586 5249520 5300486 5438793
Bensinpriser 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 153.50 161 165 168 168 170
Nyestartede boliger 6733.00 8100 9000 8500 8500 9000


Thailand - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.