Markeder Siste Referanse
Valuta 30.35 2019-12
Aksjemarkedet 1049 2019-12
10-årig statsobligasjon 1.6 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
Arbeidsledighet 0.9 2019-10
Inflasjon 0.21 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.13 2019-11
Rentesats 1.25 2019-11
Handelsbalanse 507 2019-10
Nåværende situasjon 2905 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 47.4 2019-11
Forbrukertillit 69.1 2019-11
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
BNP 505 2018-12
Bnp Faste Priser 2730085 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 2669126 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 657693 2019-09
Bnp Per Innbygger 6362 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16905 2018-12
Bnp Fra Landbruk 122574 2019-09
Bnp Fra Construction 74689 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 712058 2019-09
Bnp Fra Mining 62219 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 129302 2019-09
Bnp Fra Transport 182985 2019-06
Bnp Fra Verktøy 92108 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.9 2019-10
Sysselsatte 36997 2019-10
Arbeidsledige 355 2019-10
Ledige Stillinger 18351 2019-10
Lønn 14334 2019-09
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Lønnskostnader 97.14 2019-06
Produktivitet 120 2019-06
Arbeidsledighet for unge 5.3 2019-10
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.21 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) -0.13 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-11
KjerneInflasjon 0.47 2019-11
Bnp-Deflatoren 160 2019-09
Produsentpriser 101 2019-10
Eksportpriser 98.39 2019-10
Importprisene 90.82 2019-10
MatInflasjon 1.5 2019-11
KPI Housing Utilities 101 2019-11
Kpi Transport 101 2019-11
produsentprisene endring -2.51 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-11
Internbankrente 1.37 2019-12
Pengemengde 1501815 2019-10
Pengemengden M1 2118 2019-10
Pengemengden M3 20596 2019-10
Bankenes balanse 19742344 2019-09
Valutareserver 222783 2019-10
Lån Til Privat Sektor 4225097 2019-09
Innskudd Rente 1.29 2018-12
Sentralbankers balanse 7553839 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 507 2019-10
Nåværende situasjon 2905 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 20758 2019-10
Import 20252 2019-10
Utenlandsgjeld 166791 2019-06
Kjøpsbetingelser 108 2019-10
Turistankomster 3042282 2019-10
Gullreserver 154 2019-12
Råoljeproduksjon 238 2019-07
Utenlandske Direkte Investeringer 112341 2019-09
Pengeoverføringer 10742 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 6.03 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -14697 2019-07
Offentlige Utgifter 395931 2019-09
Statens Inntekter 255924 2019-10
Fiscal Utgifter 347711 2019-10
Kreditt-Rating 65 2019-12
Militære Utgifter 6420 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.4 2019-11
Industriell Produksjon -8.45 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.3 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 63.88 2019-10
Lagerendringer -13524 2019-09
Bilregistreringer 37751 2019-10
Ledende økonomisk indeks 154 2019-10
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 169474 2019-09
Sementproduksjon 3346 2019-10
Sammenfallende-Hovedsiden 127 2019-10
Konkurranseevne Index 68.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 40 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2019-12
Produksjon PMI 49.3 2019-11
Privat investering 1.7 2019-10
Totalt Vehicle Sales 77121 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 69.1 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 0 2019-09
Forbruk 1420983 2019-09
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 6.87 2019-09
Konsumerkreditt 4736724 2019-09
Bensinpriser 1.14 2019-10
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.9 2019-03
Personlige Utgifter 1.1 2019-10
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 145 2019-10
Nyestartede boliger 11869 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.