Markeder Siste Referanse
Valuta 31.81 2019-04
Aksjemarkedet 1114 2019-04
10-årig statsobligasjon 2.48 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2018-12
Arbeidsledighet 0.8 2019-02
Inflasjon 1.24 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.24 2019-02
Rentesats 1.75 2019-03
Handelsbalanse 4030 2019-02
Nåværende situasjon 6505 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 51.4 2019-03
Forbrukertillit 80.6 2019-03
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.7 2018-12
BNP 455 2017-12
Bnp Faste Priser 2684626 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 2775885 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 646902 2018-12
Bnp Per Innbygger 6126 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16278 2017-12
Bnp Fra Landbruk 119237 2018-12
Bnp Fra Construction 72559 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 741222 2018-12
Bnp Fra Mining 58855 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 128625 2018-12
Bnp Fra Transport 284022 2018-12
Bnp Fra Verktøy 88158 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.8 2019-02
Sysselsatte 37784 2019-02
Arbeidsledige 300 2019-02
Ledige Stillinger 35525 2019-02
Lønn 14048 2018-12
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 12781 2018-06
Befolkning 66.19 2017-12
Lønnskostnader 96.02 2018-06
Produktivitet 122 2018-12
Arbeidsledighet for unge 5.2 2019-02
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.24 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.24 2019-02
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-03
KjerneInflasjon 0.58 2019-03
Bnp-Deflatoren 154 2018-12
Produsentpriser 102 2019-03
Eksportpriser 101 2019-02
Importprisene 93.5 2019-02
MatInflasjon 2.4 2019-03
KPI Housing Utilities 101 2019-03
Kpi Transport 102 2019-03
produsentprisene endring 0.39 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-03
Internbankrente 1.88 2019-04
Pengemengde 1486822 2019-02
Pengemengden M1 2069 2019-02
Pengemengden M3 20249 2019-02
Bankenes balanse 19154384 2019-02
Valutareserver 212200 2019-03
Lån Til Privat Sektor 4167360 2019-02
Innskudd Rente 1.29 2017-12
Sentralbankers balanse 7501893 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4030 2019-02
Nåværende situasjon 6505 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 21554 2019-02
Import 17519 2019-02
Utenlandsgjeld 161014 2018-12
Kjøpsbetingelser 108 2019-02
Turistankomster 3572988 2019-02
Gullreserver 154 2019-03
Råoljeproduksjon 223 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 28563 2019-01
Pengeoverføringer 10267 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 6.25 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 111540 2018-09
Offentlige Utgifter 391871 2018-12
Statens Inntekter 156202 2019-02
Fiscal Utgifter 166228 2019-02
Kreditt-Rating 63.26
Militære Utgifter 6076 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 51.4 2019-03
Industriell Produksjon -1.6 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.1 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 67.82 2018-12
Lagerendringer 172809 2018-12
Bilregistreringer 47916 2019-03
Ledende økonomisk indeks 151 2019-02
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 179595 2019-01
Sementproduksjon 3383 2019-02
Sammenfallende-Hovedsiden 127 2019-02
Konkurranseevne Index 67.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 38 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2018-12
Produksjon PMI 50.3 2019-03
Privat investering -0.3 2019-02
Totalt Vehicle Sales 82324 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.6 2019-03
Butikkhandel (Årlig) 11.8 2019-03
Forbruk 1375836 2018-12
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 7 2019-03
Konsumerkreditt 4511593 2018-12
Bensinpriser 1.09 2019-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.3 2018-09
Personlige Utgifter 0 2019-02
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 142 2019-02
Nyestartede boliger 3884 2019-01


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.