Markeder Siste Referanse
Valuta 31.29 2019-06
Aksjemarkedet 1108 2019-06
10-årig statsobligasjon 2.16 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
Arbeidsledighet 1 2019-04
Inflasjon 1.15 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.48 2019-05
Rentesats 1.75 2019-05
Handelsbalanse -1457 2019-04
Nåværende situasjon 1780 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 50.1 2019-05
Forbrukertillit 77.7 2019-05
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
BNP 455 2017-12
Bnp Faste Priser 2713945 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2862899 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 653075 2019-03
Bnp Per Innbygger 6126 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16278 2017-12
Bnp Fra Landbruk 168442 2019-03
Bnp Fra Construction 74116 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 722461 2019-03
Bnp Fra Mining 57520 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 130939 2019-03
Bnp Fra Transport 284022 2018-12
Bnp Fra Verktøy 88158 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1 2019-04
Sysselsatte 37338 2019-04
Arbeidsledige 364 2019-04
Ledige Stillinger 36592 2019-04
Lønn 13996 2019-03
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 13080 2019-03
Befolkning 66.41 2018-12
Lønnskostnader 91.98 2018-12
Produktivitet 122 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.7 2019-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.15 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.48 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-05
KjerneInflasjon 0.54 2019-05
Bnp-Deflatoren 148 2019-03
Produsentpriser 103 2019-05
Eksportpriser 104 2019-04
Importprisene 96.07 2019-04
MatInflasjon 2.8 2019-05
KPI Housing Utilities 101 2019-05
Kpi Transport 103 2019-05
produsentprisene endring 0 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-05
Internbankrente 1.87 2019-06
Pengemengde 1499911 2019-04
Pengemengden M1 2105 2019-04
Pengemengden M3 20371 2019-04
Bankenes balanse 19405534 2019-04
Valutareserver 209956 2019-05
Lån Til Privat Sektor 4141184 2019-04
Innskudd Rente 1.29 2017-12
Sentralbankers balanse 7800972 2019-04
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1457 2019-04
Nåværende situasjon 1780 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 18557 2019-04
Import 20013 2019-04
Utenlandsgjeld 161014 2018-12
Kjøpsbetingelser 108 2019-04
Turistankomster 3195006 2019-04
Gullreserver 154 2019-06
Råoljeproduksjon 215 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -59514 2019-03
Pengeoverføringer 11417 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 6.25 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10026 2019-02
Offentlige Utgifter 400145 2019-03
Statens Inntekter 169388 2019-04
Fiscal Utgifter 233509 2019-04
Kreditt-Rating 63.26
Militære Utgifter 6420 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.1 2019-05
Industriell Produksjon 2.03 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 70.2 2019-04
Lagerendringer 46770 2019-03
Bilregistreringer 43042 2019-05
Ledende økonomisk indeks 151 2019-04
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 198821 2019-03
Sementproduksjon 3204 2019-04
Sammenfallende-Hovedsiden 128 2019-04
Konkurranseevne Index 67.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 38 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2018-12
Produksjon PMI 50.7 2019-05
Privat investering 0.9 2019-04
Totalt Vehicle Sales 88097 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 77.7 2019-05
Butikkhandel (Årlig) 10.2 2019-03
Forbruk 1375836 2019-03
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 7 2019-05
Konsumerkreditt 4587037 2019-03
Bensinpriser 1.16 2019-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.8 2018-12
Personlige Utgifter 0.4 2019-04
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 142 2019-04
Nyestartede boliger 8154 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.