Markeder Siste Referanse
Valuta 31.09 2020-08
Aksjemarkedet 868 2020-08
10-årig statsobligasjon 1.22 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.8 2020-03
Arbeidsledighet 1 2020-03
Inflasjon -0.98 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.56 2020-06
Rentesats 0.5 2020-08
Handelsbalanse 1610 2020-06
Nåværende situasjon -250 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 6.8 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Forretningstillit 42.9 2020-07
Forbrukertillit 49.2 2020-06
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 3328 2020-08
Coronavirus dødsfall 58 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 3142 2020-08

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.2 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate -1.8 2020-03
BNP 544 2019-12
Bnp Faste Priser 2673906 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 2850611 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 610758 2020-03
Bnp Per Innbygger 6503 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 18463 2019-12
Bnp Fra Landbruk 174009 2020-03
Bnp Fra Construction 70556 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 734995 2020-03
Bnp Fra Mining 57890 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 132440 2020-03
Bnp Fra Transport 186840 2020-03
Bnp Fra Verktøy 81065 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1 2020-03
Sysselsatte 37332 2020-03
Arbeidsledige 439 2020-03
Ledige Stillinger 37558 2020-06
Lønn 14392 2020-03
Minstelønn 331 2019-12
Lønninger innen produksjon 13462 2020-03
Befolkning 66.56 2019-12
Lønnskostnader 96.67 2020-03
Produktivitet 126 2020-03
Arbeidsledighet for unge 5.4 2020-02

Prisene Siste Referanse
Inflasjon -0.98 2020-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.56 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 102 2020-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-07
KjerneInflasjon 0.39 2020-07
Bnp-Deflatoren 156 2020-03
Produsentpriser 98.9 2020-06
Eksportpriser 99.86 2020-06
Importprisene 90.79 2020-06
MatInflasjon 0.55 2020-07
KPI Housing Utilities 100 2020-07
Kpi Transport 96.88 2020-07
produsentprisene endring -3.13 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-08
Internbankrente 0.63 2020-08
Pengemengde 1728259 2020-06
Pengemengden M1 2404 2020-06
Pengemengden M3 22421 2020-06
Bankenes balanse 21683941 2020-05
Valutareserver 241900 2020-06
Lån Til Privat Sektor 4466547 2020-05
Innskudd Rente 1.4 2019-12
Sentralbankers balanse 8517612 2020-06

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1610 2020-06
Nåværende situasjon -250 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP 6.8 2019-12
Eksport 16444 2020-06
Import 14834 2020-06
Utenlandsgjeld 165490 2020-03
Kjøpsbetingelser 110 2020-06
Turistankomster 0 2020-06
Gullreserver 154 2020-03
Råoljeproduksjon 206 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer 16986 2020-05
Pengeoverføringer 10341 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 6.03 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -19521 2020-05
Offentlige Utgifter 391965 2019-12
Statens Inntekter 249043 2020-06
Fiscal Utgifter 214870 2020-06
Kreditt-Rating 65 2020-08
Militære Utgifter 6420 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 7 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 42.9 2020-07
Industriell Produksjon -17.66 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -6 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 55.95 2020-06
Lagerendringer 82670 2020-03
Bilregistreringer 24404 2020-06
Ledende økonomisk indeks 156 2020-06
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 156266 2020-01
Sementproduksjon 3330 2020-06
Sammenfallende-Hovedsiden 122 2020-06
Konkurranseevne Index 68.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 40 2019-12
Korrupsjon Index 36 2019-12
Korrupsjon Rank 101 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2019-12
Produksjon PMI 45.9 2020-07
Privat investering 5.7 2020-06
Totalt Vehicle Sales 58013 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 49.2 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -27.9 2020-05
Forbruk 1442617 2020-03
Disponibel personlig inntekt 8767532 2018-12
Privat sparing 10.2 2018-12
Bankenes Utlånsrente 6 2020-06
Konsumerkreditt 4842031 2020-03
Bensinpriser 0.83 2020-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 69.2 2019-12
Personlige Utgifter 6 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 152 2020-06
Nyestartede boliger 8454 2020-05

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 3328 2020-08
Coronavirus dødsfall 58 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 3142 2020-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.