Markeder Siste Referanse
Valuta 31.22 2019-02
Aksjemarkedet 1089 2019-02
10-årig statsobligasjon 2.47 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2018-09
Arbeidsledighet 0.9 2018-12
Inflasjon 0.27 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-01
Rentesats 1.75 2019-02
Handelsbalanse 1065 2018-12
Nåværende situasjon 5027 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Forretningstillit 50 2019-01
Forbrukertillit 80.7 2019-01
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2018-09
BNP 455 2017-12
Bnp Faste Priser 2658895 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 2584939 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 631535 2018-09
Bnp Per Innbygger 6126 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16278 2017-12
Bnp Fra Landbruk 135132 2018-09
Bnp Fra Construction 73948 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 726029 2018-09
Bnp Fra Mining 56321 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 125425 2018-09
Bnp Fra Transport 281644 2018-09
Bnp Fra Verktøy 85020 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 0.9 2018-12
Sysselsatte 37866 2018-12
Arbeidsledige 349 2018-12
Ledige Stillinger 24914 2018-12
Lønn 14048 2018-12
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 12781 2018-06
Befolkning 66.19 2017-12
Lønnskostnader 96.02 2018-06
Produktivitet 112 2018-09
Arbeidsledighet for unge 4.5 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.27 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.2 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-01
KjerneInflasjon 0.69 2019-01
Bnp-Deflatoren 160 2018-09
Produsentpriser 101 2019-01
Eksportpriser 105 2018-12
Importprisene 96.12 2018-12
MatInflasjon 0.3 2019-01
KPI Housing Utilities 99.8 2019-01
Kpi Transport 102 2019-01
produsentprisene endring -1.08 2019-01
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-02
Internbankrente 1.87 2019-02
Pengemengde 1504450 2018-12
Pengemengden M1 2095 2018-12
Pengemengden M3 20117 2018-12
Bankenes balanse 18950595 2018-12
Valutareserver 208300 2019-01
Lån Til Privat Sektor 4181406 2018-12
Innskudd Rente 1.29 2017-12
Sentralbankers balanse 7372227 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1065 2018-12
Nåværende situasjon 5027 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 10.6 2017-12
Eksport 19381 2018-12
Import 18316 2018-12
Utenlandsgjeld 158129 2018-09
Kjøpsbetingelser 109 2018-12
Turistankomster 3845811 2018-12
Gullreserver 154 2019-03
Råoljeproduksjon 225 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer 26271 2018-11
Pengeoverføringer 11132 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 6.25 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.7 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 111540 2018-09
Offentlige Utgifter 386188 2018-09
Statens Inntekter 205394 2018-12
Fiscal Utgifter 232257 2018-12
Kreditt-Rating 63.26
Militære Utgifter 6076 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50 2019-01
Industriell Produksjon 0.75 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.1 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 67.82 2018-12
Lagerendringer 97508 2018-09
Bilregistreringer 37568 2019-01
Ledende økonomisk indeks 152 2018-12
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 197020 2018-11
Sementproduksjon 3469 2018-12
Sammenfallende-Hovedsiden 129 2018-12
Konkurranseevne Index 67.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 38 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2018-12
Produksjon PMI 50.2 2019-01
Totalt Vehicle Sales 113581 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.7 2019-01
Butikkhandel (Årlig) 14.2 2018-11
Forbruk 1365170 2018-09
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 7 2019-01
Konsumerkreditt 4511593 2018-12
Bensinpriser 1.1 2018-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.1 2018-06
Personlige Utgifter 1.1 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 140 2018-12
Nyestartede boliger 10685 2018-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.