Markeder Siste Referanse
Valuta 30.37 2020-01
Aksjemarkedet 1081 2020-01
10-årig statsobligasjon 1.48 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
Arbeidsledighet 1.1 2019-11
Inflasjon 0.87 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 2019-12
Rentesats 1.25 2019-12
Handelsbalanse 549 2019-11
Nåværende situasjon 3375 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 45.1 2019-12
Forbrukertillit 68.3 2019-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.4 2019-09
BNP 505 2018-12
Bnp Faste Priser 2730085 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 2669126 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 657693 2019-09
Bnp Per Innbygger 6362 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16905 2018-12
Bnp Fra Landbruk 122574 2019-09
Bnp Fra Construction 74689 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 712058 2019-09
Bnp Fra Mining 62219 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 129302 2019-09
Bnp Fra Transport 182985 2019-06
Bnp Fra Verktøy 92108 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1.1 2019-11
Sysselsatte 37712 2019-11
Arbeidsledige 429 2019-11
Ledige Stillinger 21224 2019-11
Lønn 14334 2019-09
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Lønnskostnader 97.14 2019-06
Produktivitet 118 2019-09
Arbeidsledighet for unge 5.4 2019-11
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.87 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.01 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 0.49 2019-12
Bnp-Deflatoren 160 2019-09
Produsentpriser 101 2019-12
Eksportpriser 97.98 2019-11
Importprisene 91.03 2019-11
MatInflasjon 1.7 2019-12
KPI Housing Utilities 101 2019-12
Kpi Transport 101 2019-12
produsentprisene endring -0.3 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.25 2019-12
Internbankrente 1.37 2020-01
Pengemengde 1535276 2019-11
Pengemengden M1 2158 2019-11
Pengemengden M3 20708 2019-11
Bankenes balanse 19964156 2019-11
Valutareserver 227500 2019-12
Lån Til Privat Sektor 4132481 2019-11
Innskudd Rente 1.29 2018-12
Sentralbankers balanse 7605838 2019-11
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 549 2019-11
Nåværende situasjon 3375 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 19657 2019-11
Import 19108 2019-11
Utenlandsgjeld 166220 2019-09
Kjøpsbetingelser 108 2019-11
Turistankomster 3358592 2019-11
Gullreserver 154 2019-12
Råoljeproduksjon 221 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 34566 2019-10
Pengeoverføringer 9485 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 6.03 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -14697 2019-07
Offentlige Utgifter 395931 2019-09
Statens Inntekter 173307 2019-11
Fiscal Utgifter 155368 2019-11
Kreditt-Rating 65 2020-01
Militære Utgifter 6420 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 45.1 2019-12
Industriell Produksjon -8.27 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 63.17 2019-11
Lagerendringer -13524 2019-09
Bilregistreringer 19154 2019-12
Ledende økonomisk indeks 152 2019-11
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 169474 2019-09
Sementproduksjon 3264 2019-11
Sammenfallende-Hovedsiden 127 2019-11
Konkurranseevne Index 68.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 40 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 21 2019-12
Produksjon PMI 50.1 2019-12
Privat investering -1.6 2019-11
Totalt Vehicle Sales 79299 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 68.3 2019-12
Butikkhandel (Årlig) -2.2 2019-10
Forbruk 1420983 2019-09
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 6.75 2019-12
Konsumerkreditt 4736724 2019-09
Bensinpriser 1.14 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.5 2019-06
Personlige Utgifter -0.4 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 146 2019-11
Nyestartede boliger 11462 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.