Markeder Siste Referanse
Valuta 30.89 2019-08
Aksjemarkedet 1076 2019-08
10-årig statsobligasjon 1.47 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
Arbeidsledighet 1.1 2019-07
Inflasjon 0.98 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-07
Rentesats 1.5 2019-08
Handelsbalanse 3212 2019-06
Nåværende situasjon 3923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 49.1 2019-07
Forbrukertillit 75 2019-07
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2019-03
BNP 505 2018-12
Bnp Faste Priser 2713945 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 2862899 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 653075 2019-03
Bnp Per Innbygger 6362 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16905 2018-12
Bnp Fra Landbruk 168442 2019-03
Bnp Fra Construction 74116 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 722461 2019-03
Bnp Fra Mining 57520 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 130939 2019-03
Bnp Fra Transport 284022 2018-12
Bnp Fra Verktøy 88158 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1.1 2019-07
Sysselsatte 37615 2019-07
Arbeidsledige 436 2019-07
Ledige Stillinger 30047 2019-06
Lønn 14354 2019-06
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 13080 2019-03
Befolkning 66.41 2018-12
Lønnskostnader 91.98 2018-12
Produktivitet 127 2019-03
Arbeidsledighet for unge 6.6 2019-07
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.98 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.06 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-07
KjerneInflasjon 0.41 2019-07
Bnp-Deflatoren 148 2019-03
Produsentpriser 102 2019-07
Eksportpriser 101 2019-06
Importprisene 93.28 2019-06
MatInflasjon 3.5 2019-07
KPI Housing Utilities 101 2019-07
Kpi Transport 102 2019-07
produsentprisene endring -1.16 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-08
Internbankrente 1.63 2019-08
Pengemengde 1486184 2019-06
Pengemengden M1 2104 2019-06
Pengemengden M3 20243 2019-06
Bankenes balanse 19417279 2019-06
Valutareserver 219100 2019-07
Lån Til Privat Sektor 4234329 2019-06
Innskudd Rente 1.29 2017-12
Sentralbankers balanse 7470777 2019-06
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 3212 2019-06
Nåværende situasjon 3923 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 21409 2019-06
Import 18197 2019-06
Utenlandsgjeld 163403 2019-03
Kjøpsbetingelser 109 2019-06
Turistankomster 3052287 2019-06
Gullreserver 154 2019-06
Råoljeproduksjon 242 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 28864 2019-05
Pengeoverføringer 10567 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 6.25 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -10026 2019-02
Offentlige Utgifter 400145 2019-03
Statens Inntekter 382272 2019-06
Fiscal Utgifter 193346 2019-06
Kreditt-Rating 63.26
Militære Utgifter 6420 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.1 2019-07
Industriell Produksjon -5.54 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.5 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 65.75 2019-06
Lagerendringer 46770 2019-03
Bilregistreringer 38863 2019-07
Ledende økonomisk indeks 152 2019-06
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 198821 2019-03
Sementproduksjon 3421 2019-06
Sammenfallende-Hovedsiden 128 2019-06
Konkurranseevne Index 67.53 2018-12
Konkurranseevne Rank 38 2018-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2018-12
Produksjon PMI 50.3 2019-07
Privat investering -0.9 2019-06
Totalt Vehicle Sales 86048 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 75 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 10.7 2019-05
Forbruk 1375836 2019-03
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 7 2019-07
Konsumerkreditt 4658101 2019-06
Bensinpriser 1.14 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.8 2018-12
Personlige Utgifter -0.1 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 143 2019-06
Nyestartede boliger 9689 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.