Markeder Siste Referanse
Valuta 30.25 2019-10
Aksjemarkedet 1081 2019-10
10-årig statsobligasjon 1.59 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
Arbeidsledighet 1 2019-09
Inflasjon 0.32 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Rentesats 1.5 2019-09
Handelsbalanse 1275 2019-09
Nåværende situasjon 3990 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Forretningstillit 47.9 2019-09
Forbrukertillit 72.2 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 2.3 2019-06
BNP 505 2018-12
Bnp Faste Priser 2731179 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 2729568 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 648147 2019-06
Bnp Per Innbygger 6362 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16905 2018-12
Bnp Fra Landbruk 178581 2019-06
Bnp Fra Construction 74313 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 718654 2019-06
Bnp Fra Mining 61887 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 130268 2019-06
Bnp Fra Transport 182985 2019-06
Bnp Fra Verktøy 92108 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 1 2019-09
Sysselsatte 37212 2019-09
Arbeidsledige 385 2019-09
Ledige Stillinger 30510 2019-08
Lønn 14354 2019-06
Minstelønn 325 2018-12
Lønninger innen produksjon 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Lønnskostnader 93.72 2019-03
Produktivitet 120 2019-06
Arbeidsledighet for unge 6.5 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 0.32 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 0.44 2019-09
Bnp-Deflatoren 155 2019-06
Produsentpriser 101 2019-09
Eksportpriser 99.89 2019-08
Importprisene 92.12 2019-08
MatInflasjon 2.5 2019-09
KPI Housing Utilities 101 2019-09
Kpi Transport 102 2019-09
produsentprisene endring -1.94 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.5 2019-09
Internbankrente 1.62 2019-10
Pengemengde 1496768 2019-08
Pengemengden M1 2093 2019-08
Pengemengden M3 20342 2019-08
Bankenes balanse 19648649 2019-08
Valutareserver 221300 2019-09
Lån Til Privat Sektor 4219407 2019-08
Innskudd Rente 1.29 2018-12
Sentralbankers balanse 7570965 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1275 2019-09
Nåværende situasjon 3990 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP 7.5 2018-12
Eksport 20481 2019-09
Import 19206 2019-09
Utenlandsgjeld 166791 2019-06
Kjøpsbetingelser 108 2019-08
Turistankomster 3466456 2019-08
Gullreserver 154 2019-09
Råoljeproduksjon 227 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 32856 2019-07
Pengeoverføringer 10267 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 6.25 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 41.8 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -14697 2019-07
Offentlige Utgifter 394584 2019-06
Statens Inntekter 179418 2019-08
Fiscal Utgifter 136788 2019-08
Kreditt-Rating 63.26
Militære Utgifter 6420 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 7 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 47.9 2019-09
Industriell Produksjon -4.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.3 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 66.52 2019-08
Lagerendringer 13628 2019-06
Bilregistreringer 35775 2019-09
Ledende økonomisk indeks 152 2019-08
Internett-hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bil Produksjon 170847 2019-07
Sementproduksjon 3390 2019-08
Sammenfallende-Hovedsiden 128 2019-08
Konkurranseevne Index 68.11 2019-12
Konkurranseevne Rank 40 2019-12
Korrupsjon Index 36 2018-12
Korrupsjon Rank 99 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 27 2018-12
Produksjon PMI 50.6 2019-09
Privat investering -2.2 2019-08
Totalt Vehicle Sales 76195 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 72.2 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 1.3 2019-07
Forbruk 1402406 2019-06
Disponibel personlig inntekt 8312890 2017-12
Privat sparing 11.2 2017-12
Bankenes Utlånsrente 6.87 2019-09
Konsumerkreditt 4658101 2019-06
Bensinpriser 1.14 2019-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 68.9 2019-03
Personlige Utgifter 0.3 2019-08
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 144 2019-08
Nyestartede boliger 7536 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Thailand - Økonomiske indikatorer.