Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 7.81 7.91 8 8.09 8.18 8.37
Aksjemarkedet 1330.87 1285 1241 1198 1157 1074
10-årig statsobligasjon 12.40 12.66 12.99 13.33 13.68 14.38

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 15.60 0.5 1.8 2.9 2 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 6.70 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
Arbeidsledighet 13.20 18 17.5 16 15.2 14.7
Inflasjon 14.03 10 8.9 7.5 7.2 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 2.30 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
Rentesats 15.00 15 15 12 12 12
Handelsbalanse -2373.52 1000 600 2380 2000 100
Nåværende situasjon -2364.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Forretningstillit 103.90 102 80 86 91 90
Produksjon PMI 51.40 49.5 50.5 54 53.6 52.5
Forbrukertillit 80.10 78 60 65 69 75
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
Bedriftens Skattesats 22.00 22 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Vekstrate 15.60 0.5 1.8 2.9 2 1.5
Bnp Årlig Vekstrate 6.70 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
BNP 754.41 650 740 740 740 740
Bnp Faste Priser 501884934.60 458290356 421222541 427091810 410085440 481663164
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132908657.10 116575887 105098926 111918177 107461707 122521257
Bnp Per Innbygger 14999.00 13600 14400 14400 14400 14400
Bnp Per Innbygger Ppp 28167.40 26700 27500 27500 27500 27500
Bnp Fra Landbruk 61527943.00 24541654 11650955 20645208 19823136 25793278
Bnp Fra Construction 32895123.50 28395163 25477042 31987020 30713328 29843316
Bnp Fra Manufacturing 76575811.40 74969915 72706680 62937492 60431384 78793381
Bnp Fra Forvaltningsloven 47668534.38 45352558 50221814 50390830 48384317 47665538
Bnp Fra Tjenester 76463061.30 109496895 96758642 84491683 81127308 115081237

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 13.20 18 17.5 16 15.2 14.7
Sysselsatte 27554.00 24700 25200 25800 26200 26600
Arbeidsledige 4194.00 5510 5410 4980 4840 4750
Yrkesdeltakelse 49.50 48.2 49.1 50.5 51.7 52.5
Langtids arbeidsledighet 2.80 3.2 3.2 3.8 3.6 3
Arbeidsledighet for unge 25.90 30.7 30.2 28.7 27.9 27.4
Lønnskostnader 222.13 200 192 198 206 208
Minstelønn 2943.00 2943 3680 3680 3680 3680
Lønninger innen produksjon 225.36 175 185 192 197 206
Befolkning 83.15 84.38 83.81 83.81 83.81 85.57
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 43.00 43 43.7 44.2 44.7 45

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 14.03 10 8.9 7.5 7.2 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 2.30 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 498.58 485 491 501 512 518
Kjerne Konsumprisindeks 421.79 429 409 411 427 453
KjerneInflasjon 13.26 9.8 9.5 8.5 8 7.5
Produsentpriser 555.18 550 504 519 553 602
produsentprisene endring 23.11 8.1 7.5 7 7.4 6.9
MatInflasjon 21.08 10 10 8 8.2 7.5
KPI Housing Utilities 530.64 536 541 538 552 573
Kpi Transport 501.61 468 456 477 504 499
Harmoniserte Konsumprisindeks 186.80 186 188 192 196 198

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 15.00 15 15 12 12 12
Internbankrente 15.89 15.87 15.87 12.87 12.87 12.87
Pengemengden M1 1246039358.80 1414000000 1495000000 1575000000 1665000000 1815000000
Pengemengden M2 3334337189.50 3497000000 3654000000 3799000000 3846000000 3955000000
Bankenes balanse 5613388052.00 5909000000 6109000000 6242000000 6385000000 6549000000
Lån Til Privat Sektor 1734171932.00 1254073554 1489302495 1777890451 1839956420 1318031305
Innskudd Rente 13.50 8.75 8.75 5.75 5.75 5.75
Utlånsrente 11.75 11.75 11.75 8.75 8.75 8.75
Privat gjeld til BNP 163.70 165 171 171 171 171
Kontanter - Reserve - Ratio 17.00 17 17 17 17 17
Sentralbankers balanse 1203997628.00 1295000000 1542000000 1689000000 1592000000 1605000000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -2373.52 1000 600 2380 2000 100
Nåværende situasjon -2364.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Import 19702.79 18400 17200 14400 14900 19100
Eksport 17329.27 16700 17800 16780 16900 17200
Utenlandsgjeld 421826.00 465000 475000 481000 487000 495000
Kapitalstrømmer -2433.00 -1870 -1840 -780 1250 2850
Utenlandske Direkte Investeringer 361.00 650 720 590 650 690
Turisme Inntekter 4044.00 4500 3760 6500 5100 5200
Turistankomster 1742303.00 1400000 1500000 2910000 3620000 1700000
Råoljeproduksjon 61.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -4572021.00 -46000000 -46000000 -14600000 -18900000 -38000000
Offentlige Utgifter 62371480.00 77500000 62800000 68000000 66700000 65900000
Statens Inntekter 91440384.00 68800000 46000000 68500000 58800000 76500000
Statsgjeld 1934700.00 1910000 1960000 1990000 1970000 1940000
Fiscal Utgifter 96012405.00 125000000 98000000 101000000 94000000 119500000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forretningstillit 103.90 102 80 86 91 90
Produksjon PMI 51.40 49.5 50.5 54 53.6 52.5
Industriell Produksjon 8.10 -2.8 2.5 4 2.9 5.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.40 0.9 1 0.6 -1.6 0.5
Industriproduksjonen 11.40 -3 2.8 4.4 2.5 5.5
Kapasitetsutnyttelsen 75.80 72 74 75.8 75.5 75
Konkurser 1331.00 3200 1750 1560 2210 2520
Totalt Vehicle Sales 94733.00 69000 48000 44800 42100 75000
Bil Produksjon 150746.00 125400 115400 99500 130200 136400
Bilregistreringer 114426.00 51000 55000 38700 45700 59000
Ledende økonomisk indeks 3.40 -4.2 3.8 4.5 6.4 5.1
Gruvedrift Produksjon 5.20 -4 -4 2.5 5.6 4.4

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 80.10 78 60 65 69 75
Butikkhandel (Månedlig) 2.80 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
Butikkhandel (Årlig) 7.80 2.7 3.6 5.5 5.6 6.2
Forbruk 299349211.30 265625798 250362171 254586869 244449474 279172713
Konsumerkreditt 811065547.00 563966366 663209474 760396949 856440727 592728651
Privat-Sektor-Kreditt 2774263374.00 1993290339 2346936474 2819600234 2943493440 2094948147
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.10 19 25 25 25 25
Økonomisk optimismeindeks 89.50 78 81 84 87 85
Bensinpriser 0.90 1.14 0.78 0.74 0.7 1.08

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Boligpriser 146.70 125 129 130 134 138
Nyboligsalg 36976.00 94400 55400 67800 68500 105500
Nyestartede boliger 7947.00 6900 4900 1750 3600 9100
Hjem Eierskap Rate 59.10 60 59.5 59.5 59.5 59.5
Bygningstillatelser 45568.00 65000 32000 6500 15600 85000
Boligsalg 82598.00 132500 84800 137900 119200 142500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.