Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 13.60 13.91 14.31 14.72 15.15 16.04
Aksjemarkedet 1993.11 1982 1895 1812 1732 1583
10-årig statsobligasjon 23.24 23.16 23.8 24.45 25.12 26.53

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.70 0.7 1.1 0.8 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 6.8 3.9 4.5 4.4 4.4
Arbeidsledighet 11.20 12.4 12 11.8 11.6 11.1
Inflasjon 36.08 45 42 38 36 21.5
Inflasjonen (Månedlig) 13.58 2.5 1.1 0.9 0.5 0.5
Rentesats 14.00 14 14 13.5 12.5 12.5
Handelsbalanse -5402.27 -4200 -5300 -4200 -4860 -2600
Nåværende situasjon -2681.00 -2800 -3200 -2890 -2480 -3200
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -3
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45 45 45 45 43
Offentlige Budsjetter -3.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3
Forretningstillit 106.10 106 107 108 110 106
Produksjon PMI 52.10 53.6 54.1 54.6 54 54
Forbrukertillit 68.90 83 85 87 89 95
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.9 1 -0.8 0.7 0.7
Bedriftens Skattesats 25.00 23 23 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Vekstrate 2.70 0.7 1.1 0.8 0.7 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.40 6.8 3.9 4.5 4.4 4.4
BNP 720.10 810 810 810 810 890
Bnp Faste Priser 537143397.20 548703631 464822249 486907550 561314850 572846591
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 129692720.40 145332262 121051534 127023810 135528893 151726882
Bnp Per Innbygger 12035.03 15600 15600 15600 15600 16500
Bnp Per Innbygger Ppp 28384.99 28600 28600 28600 28600 29200
Bnp Fra Landbruk 57978792.00 28925678 12996658 20012644 60587838 30198408
Bnp Fra Construction 29777364.10 26879169 26092139 30104419 31117345 28061853
Bnp Fra Manufacturing 83646602.70 92358916 85419405 85471598 87410700 96422708
Bnp Fra Forvaltningsloven 51564057.21 54914657 53778417 51523229 53884440 57330902
Bnp Fra Tjenester 129515181.10 112962260 104268040 113636369 114292595 133881074

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbeidsledighet 11.20 12.4 12 11.8 11.6 11.1
Sysselsatte 29855.00 29000 29200 29450 29100 29800
Arbeidsledige 3777.00 3820 4090 4120 4080 3850
Yrkesdeltakelse 52.50 51.5 51.7 51.8 52 52.6
Langtids arbeidsledighet 3.50 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5
Arbeidsledighet for unge 22.30 23.5 23.1 22.9 22.7 22.7
Lønnskostnader 289.59 287 291 295 302 330
Lønn 3960.00 5600 5600 5600 5600 6300
Lønninger innen produksjon 324.26 342 366 377 384 398
Minstelønn 5008.50 4250 4250 4250 4250 4890
Befolkning 83.61 84.75 84.75 84.75 84.75 85.88
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 46.60 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflasjon 36.08 45 42 38 36 21.5
Inflasjonen (Månedlig) 13.58 2.5 1.1 0.9 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 686.95 759 777 788 934 1135
Kjerne Konsumprisindeks 561.77 596 610 612 702 790
KjerneInflasjon 31.88 36 32 29 25 12.5
Produsentpriser 1022.25 1165 1214 1169 1482 1853
produsentprisene endring 79.89 89.5 75 57.6 45 25
MatInflasjon 43.80 55.6 51.2 49.5 42 25
Produsentprisvekst (månedlig) 19.08 6.5 2.9 2.2 1.5 0.5
Harmoniserte Konsumprisindeks 231.83 291 298 302 315 383
KPI Housing Utilities 686.80 808 815 859 934 1135
Kpi Transport 791.13 811 820 827 831 836

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Rentesats 14.00 14 14 13.5 12.5 12.5
Internbankrente 15.63 15.63 15.63 15.13 14.13 14.13
Pengemengden M1 1930287943.40 1659000000 1678000000 1742000000 1915000000 2015000000
Pengemengden M2 4694211915.20 4302000000 4437000000 4574000000 4547000000 4557000000
Bankenes balanse 6773944233.00 6819000000 6862000000 6913000000 6949000000 7229000000
Lån Til Privat Sektor 2359983738.00 1938215631 1938842269 2005374047 2463823022 2572231235
Innskudd Rente 12.50 12.5 12.5 12 11 11
Kontanter - Reserve - Ratio 23.00 23 23 21 21 19
Sentralbankers balanse 2537679003.00 1854000000 1825000000 1889000000 1957000000 2157000000
Privat gjeld til BNP 173.00 175 175 175 175 171
Utlånsrente 15.50 15.5 15.5 15 14 14

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalanse -5402.27 -4200 -5300 -4200 -4860 -2600
Nåværende situasjon -2681.00 -2800 -3200 -2890 -2480 -3200
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -3
Import 26908.47 23600 23700 22460 21400 23100
Eksport 21506.20 18300 19500 17600 18800 19600
Utenlandsgjeld 453463.00 488000 494000 501200 515000 525000
Kapitalstrømmer 1777.00 -1200 -1000 1980 4450 5540
Utenlandske Direkte Investeringer 405.00 850 710 810 750 880
Turisme Inntekter 11395.00 4250 6600 5890 5650 6200
Turistankomster 1763982.00 2110000 2090000 2980000 2110000 2450000
Råoljeproduksjon 67.00 65 69 72 75 75

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45 45 45 45 43
Offentlige Budsjetter -3.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3
Regjeringens budsjetter verdi -145.74 -37 -16 -22 -31 -21
Offentlige Utgifter 68816970.70 61200000 74000000 66280511 77500000 75100000
Statens Inntekter 135.07 57 79 94 85 96
Statsgjeld 2707787.00 2090000 2110000 2100000 2140000 2190000
Fiscal Utgifter 280.81 94 95 116 116 117

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bedriftens Skattesats 25.00 23 23 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forretningstillit 106.10 106 107 108 110 106
Produksjon PMI 52.10 53.6 54.1 54.6 54 54
Industriell Produksjon 11.40 3.8 4.4 4 3.6 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.30 0.9 1.2 -0.7 0.8 0.8
Industriproduksjonen 12.50 4.4 5.4 4.7 3.8 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 78.70 77.2 77.4 77.6 77.5 78
Konkurser 1661.00 1640 1650 2400 1400 1150
Totalt Vehicle Sales 62243.00 62000 75600 97600 102000 108000
Bil Produksjon 131557.00 102000 115900 157900 165500 174500
Bilregistreringer 88743.00 76000 85900 117500 87000 98000
Ledende økonomisk indeks 6.37 4.4 5.2 4.6 3.8 3.8
Gruvedrift Produksjon 7.50 3.6 4 3.6 3 3

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Forbrukertillit 68.90 83 85 87 89 95
Butikkhandel (Månedlig) 1.30 0.9 1 -0.8 0.7 0.7
Butikkhandel (Årlig) 16.30 5.2 4.6 2 1.8 3.8
Forbruk 324116167.30 320082142 277025679 292907276 338701395 334165756
Konsumerkreditt 1030864733.00 916195741 934753300 999995133 1076222781 1123576584
Privat-Sektor-Kreditt 3629761752.00 3134944897 3145072220 3277756941 3789471269 3956208005
Bensinpriser 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7
Økonomisk optimismeindeks 97.60 104 106 107 105 102
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.90 29 29 29 29 32

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Boligpriser 209.90 208 216 220 226 245
Bygningstillatelser 53198.00 35000 72500 55900 98000 111000
Boligsalg 95487.00 98900 146000 120500 145500 168500
Hjem Eierskap Rate 58.80 59 59 59 59 58.6
Nyboligsalg 42639.00 42200 65100 52600 109500 109500
Nyestartede boliger 9689.00 12200 9600 10500 17700 19500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.