Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 8.84 8.77 8.9 9.03 9.17 9.44
Aksjemarkedet 1382.17 1365 1316 1268 1222 1136
10-årig statsobligasjon 17.62 16.9 17.38 17.88 18.39 19.46

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.90 2.4 2.8 1.7 1.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 21.70 14 7 6.8 6.9 4.4
Arbeidsledighet 12.00 11 12 12.4 12 11.6
Inflasjon 19.25 18.8 15.1 12 10.5 7.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.12 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5
Rentesats 18.00 19 18 15.5 14.5 12.5
Handelsbalanse -4277.55 -4600 -5200 -8300 -5200 -5600
Nåværende situasjon -683.00 -2700 -2200 -2800 -3200 -2480
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45.6 45.6 45 45 45
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
Forretningstillit 113.40 112 109 106 107 110
Produksjon PMI 54.10 54.4 52.5 53.6 54.1 54
Forbrukertillit 79.70 77.4 79 83 85 89
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Vekstrate 0.90 2.4 2.8 1.7 1.1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 21.70 14 7 6.8 6.9 4.4
BNP 720.10 740 740 810 810 810
Bnp Faste Priser 468630943.60 570253731 548703631 464822249 500966479 572846591
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 122255832.10 151548840 145332262 121051534 130691485 151726882
Bnp Per Innbygger 15225.61 15100 15100 15600 15600 15600
Bnp Per Innbygger Ppp 28384.99 27900 27900 28600 28600 28600
Bnp Fra Landbruk 19261448.00 70266932 28925678 12996658 20590488 30198408
Bnp Fra Construction 28974417.10 36391202 26879169 26092139 30973652 28061853
Bnp Fra Manufacturing 82263328.30 87148294 92358916 85419405 87939498 96422708
Bnp Fra Forvaltningsloven 49589248.43 54272630 54914657 53778417 53010907 57330902
Bnp Fra Tjenester 109370903.90 122285849 128238577 104268040 116917496 133881074

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 12.00 11 12 12.4 12 11.6
Sysselsatte 28730.00 28900 28750 29000 29200 29100
Arbeidsledige 3902.00 4040 4150 4220 4290 4080
Yrkesdeltakelse 51.20 51.4 51.1 51.5 51.7 52
Langtids arbeidsledighet 3.50 3.6 3 2.9 2.9 2.8
Arbeidsledighet for unge 23.10 22.1 23.1 23.5 23.1 22.9
Lønnskostnader 268.49 275 283 287 291 302
Lønn 3960.00 4750 4750 5600 5600 5600
Lønninger innen produksjon 297.18 312 328 342 366 384
Minstelønn 3577.50 3578 3578 4250 4250 4250
Befolkning 83.61 83.91 83.91 84.75 84.75 84.75
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 45.10 45.2 45.6 45.4 45.5 45.7

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 19.25 18.8 15.1 12 10.5 7.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.12 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 563.60 567 581 586 605 626
Kjerne Konsumprisindeks 467.00 472 478 480 503 514
KjerneInflasjon 16.76 16.5 12.2 9.5 8.8 7.5
Produsentpriser 730.28 743 750 735 795 821
produsentprisene endring 45.52 44.2 32 19.5 14.6 9.5
MatInflasjon 29.00 28.5 22.8 16.5 12.2 12
KPI Housing Utilities 608.49 612 615 624 634 663
Kpi Transport 562.42 559 593 586 620 639
Harmoniserte Konsumprisindeks 215.96 217 223 225 232 240

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 18.00 19 18 15.5 14.5 12.5
Internbankrente 19.41 20.41 19.41 16.91 15.91 13.91
Pengemengden M1 1408637302.00 1665000000 1815000000 1759000000 1778000000 1915000000
Pengemengden M2 3836079770.60 3846000000 3955000000 3902000000 3937000000 4047000000
Bankenes balanse 6683002756.00 6715000000 6749000000 6819000000 6862000000 6949000000
Lån Til Privat Sektor 1840915200.00 1976956002 1862384262 1938215631 1994824240 1944329169
Innskudd Rente 16.50 17.5 16.5 14 13 11
Utlånsrente 20.50 21.5 20.5 18 17 15
Privat gjeld til BNP 173.00 177 177 175 175 175
Kontanter - Reserve - Ratio 23.00 23 23 23 23 21
Sentralbankers balanse 1646846713.00 1692000000 1705000000 1754000000 1825000000 1957000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -4277.55 -4600 -5200 -8300 -5200 -5600
Nåværende situasjon -683.00 -2700 -2200 -2800 -3200 -2480
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
Import 20692.65 21500 23400 25600 24700 24400
Eksport 16415.10 16900 18200 17300 19500 18800
Utenlandsgjeld 448393.00 487000 495000 488000 494000 515000
Kapitalstrømmer -4903.00 1250 2850 -1200 -1000 4450
Utenlandske Direkte Investeringer 1036.00 650 690 850 710 750
Turisme Inntekter 3004.00 5100 5200 4250 6600 5650
Turistankomster 3982168.00 2620000 1700000 2110000 2090000 2110000
Råoljeproduksjon 66.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45.6 45.6 45 45 45
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi 40.84 -33 -42 -37 -16 -31
Offentlige Utgifter 63792599.80 71557090 82674275 64468379 68194289 86311944
Statens Inntekter 146.54 85 78 57 79 85
Statsgjeld 2041704.00 2050000 2070000 2090000 2110000 2140000
Fiscal Utgifter 105.70 118 120 94 95 116

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 25.00 25 25 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forretningstillit 113.40 112 109 106 107 110
Produksjon PMI 54.10 54.4 52.5 53.6 54.1 54
Industriell Produksjon 8.70 5.6 4.9 3.8 4.4 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) -4.20 -0.6 0.5 0.9 1.2 0.8
Industriproduksjonen 7.90 5.1 5.5 4.4 5.4 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 78.10 77 76.8 77.2 77.4 77.5
Konkurser 1442.00 2210 2520 1640 1650 1400
Totalt Vehicle Sales 58454.00 92100 95000 62000 75600 102000
Bil Produksjon 106748.00 146200 155400 132000 115900 165500
Bilregistreringer 95896.00 109700 69000 76000 85900 87000
Ledende økonomisk indeks 4.94 6.1 5.1 4.4 5.2 3.8
Gruvedrift Produksjon 15.20 9.6 5.4 3.6 4 3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 79.70 77.4 79 83 85 89
Butikkhandel (Månedlig) 0.70 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
Butikkhandel (Årlig) 12.30 6.9 6.2 5.2 4.6 3.8
Forbruk 281912681.60 338728568 320082142 277025679 301364657 334165756
Konsumerkreditt 928796161.00 920209640 892847655 916195741 961743290 932132952
Privat-Sektor-Kreditt 3016788204.00 3162660246 3008303634 3134944897 3235882775 3140668993
Husholdninger Gjeld Til Bnp 17.00 25 25 29 29 29
Økonomisk optimismeindeks 100.80 102 101 104 106 105
Bensinpriser 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Boligpriser 185.30 192 199 208 216 226
Nyboligsalg 42639.00 38500 75500 42200 65100 109500
Nyestartede boliger 10317.00 9400 15100 12200 9600 17700
Hjem Eierskap Rate 58.80 59.5 59.5 59 59 59
Bygningstillatelser 56721.00 51600 91000 85000 72500 98000
Boligsalg 98761.00 109200 122500 98900 146000 145500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.