Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.85 6.94 7.02 7.1 7.18 7.35
Aksjemarkedet 118398.67 110840 107029 103344 99786 92669
10-årig statsobligasjon 12.31 12.71 13.05 13.39 13.74 14.43

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
Arbeidsledighet 12.80 17.4 18 17.5 16 15.7
Inflasjon 12.62 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.13 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
Rentesats 8.25 7.5 7.5 7 7 7.5
Handelsbalanse -3420.00 -1700 -1700 -1400 -3620 -1900
Nåværende situasjon -3764.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Forretningstillit 92.60 75 77 80 82 85
Produksjon PMI 53.90 47 49.5 50.5 54 52.5
Forbrukertillit 62.60 60 58 52 54 57
Butikkhandel (Månedlig) 3.80 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Bnp Årlig Vekstrate 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
BNP 754.41 650 650 740 740 740
Bnp Faste Priser 404437684.10 434923029 458290356 419806316 422637380 481663164
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 101761743.60 102405667 116575887 105628690 106341022 122521257
Bnp Per Innbygger 14999.00 14900 14900 15400 15400 15400
Bnp Per Innbygger Ppp 28167.40 26700 26700 27500 27500 27500
Bnp Fra Landbruk 11115755.00 53773769 24541654 11538154 11615964 25793278
Bnp Fra Construction 24290595.40 29038469 28395163 25213638 25383672 29843316
Bnp Fra Manufacturing 71562833.00 66008895 74969915 74282221 74783160 78793381
Bnp Fra Forvaltningsloven 48202167.70 43434431 45352558 50033850 50371265 47665538
Bnp Fra Tjenester 92239191.10 99441481 109496895 95744280 96389955 115081237

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 12.80 17.4 18 17.5 16 15.7
Sysselsatte 25614.00 25600 24700 25200 25800 26600
Arbeidsledige 3775.00 5490 5510 5410 4980 4750
Yrkesdeltakelse 47.50 47.5 48.2 49.1 50.5 52.5
Langtids arbeidsledighet 3.60 4.2 4.8 4.3 2.8 2.8
Arbeidsledighet for unge 24.40 25.2 25.8 25.3 23.8 23.8
Lønnskostnader 221.43 185 189 192 195 202
Minstelønn 2943.00 2943 2943 3680 3680 3680
Lønninger innen produksjon 221.98 189 192 196 198 206
Befolkning 83.15 82.68 84.38 83.81 83.81 85.57
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 41.10 42.7 43 43.7 44.2 45

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 12.62 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.13 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 465.84 466 478 486 495 511
Kjerne Konsumprisindeks 393.63 410 413 411 418 444
KjerneInflasjon 11.64 12.5 10.8 9.5 8.5 7.5
Produsentpriser 485.37 489 550 504 516 602
produsentprisene endring 6.17 8.5 8.1 7.5 7 6.9
MatInflasjon 12.93 9.8 9.1 9.1 8 7.5
KPI Housing Utilities 500.54 510 529 536 534 565
Kpi Transport 443.98 454 462 452 457 493
Harmoniserte Konsumprisindeks 174.17 178 183 186 187 196

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 8.25 7.5 7.5 7 7 7.5
Internbankrente 7.69 7.69 7.69 7.19 7.19 7.19
Pengemengden M1 1101541116.40 1211000000 1414000000 1495000000 1575000000 1815000000
Pengemengden M2 3012610783.40 2750000000 2797000000 2854000000 2899000000 2955000000
Bankenes balanse 4678225798.00 4982000000 4909000000 5109000000 5242000000 5549000000
Lån Til Privat Sektor 1594107445.00 1219577398 1254073554 1489302495 1638871219 1318031305
Innskudd Rente 6.75 6.75 20 6.75 6.25 16.5
Utlånsrente 9.75 9.75 9.75 9.25 9.25 9.25
Privat gjeld til BNP 163.70 165 165 171 171 171
Kontanter - Reserve - Ratio 12.00 12 12 12 12 12
Sentralbankers balanse 1014308814.00 1050000000 1125000000 1542000000 1689000000 1205000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -3420.00 -1700 -1700 -1400 -3620 -1900
Nåværende situasjon -3764.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Import 13387.00 15100 18400 19200 14400 19100
Eksport 9967.00 13400 16700 17800 10780 17200
Utenlandsgjeld 431034.00 451000 465000 475000 481000 495000
Kapitalstrømmer 2303.00 -2000 -1870 -1840 -780 2850
Utenlandske Direkte Investeringer 257.00 290 650 720 590 690
Turisme Inntekter 788.00 5100 2600 2800 4500 6500
Turistankomster 29829.00 1200000 1700000 1900000 2510000 2300000
Råoljeproduksjon 60.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -16104759.00 -20600000 -46000000 -46000000 -14600000 -38000000
Offentlige Utgifter 61895538.80 57163537 71731065 64247569 64680838 75389349
Statens Inntekter 66691002.00 75500000 78800000 62800000 79100000 86500000
Statsgjeld 1633372.00 1640000 1710000 1760000 1790000 1840000
Fiscal Utgifter 82795761.00 99000000 125000000 98000000 101000000 119500000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 92.60 75 77 80 82 85
Produksjon PMI 53.90 47 49.5 50.5 54 52.5
Industriell Produksjon -19.90 -3.2 -2.8 2.5 4 5.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 17.40 -2.2 0.9 1 0.6 0.5
Industriproduksjonen -20.60 -2.6 -3 2.8 4.4 5.5
Kapasitetsutnyttelsen 66.00 71 72 74 75.8 75
Konkurser 517.00 2980 3200 1750 1560 2520
Totalt Vehicle Sales 70973.00 36200 69000 48000 44800 75000
Bil Produksjon 63145.00 122200 125400 115400 99500 136400
Bilregistreringer 52080.00 38700 51000 55000 38700 59000
Ledende økonomisk indeks -28.61 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
Gruvedrift Produksjon -14.20 -6 -4 -4 2.5 4.4
Stål~~pos=trunc 2271.76 2850 2730 2730 2730 2730
Elektrisitets~~pos=trunc 25815.00 23000 24700 24700 24700 24700

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 62.60 60 58 52 54 57
Butikkhandel (Månedlig) 3.80 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) -16.70 -6.4 2.7 3.6 5.5 6.2
Forbruk 241582303.50 255952492 265625798 250762431 252453507 279172713
Konsumerkreditt 688142035.00 516098398 563966366 663209474 679196351 592728651
Privat-Sektor-Kreditt 2481623682.00 1916907000 1993290339 2346936474 2525137450 2094948147
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.70 19 19 19 25 25
Økonomisk optimismeindeks 73.50 74 78 81 84 85
Bensinpriser 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 127.50 112 114 116 118 122
Nyboligsalg 34089.00 29900 61400 55400 17800 68500
Nyestartede boliger 4510.00 1400 6900 4900 1750 9100
Hjem Eierskap Rate 59.10 60 60 59.5 59.5 59.5
Bygningstillatelser 32752.00 13400 45000 32000 6500 65000
Boligsalg 74581.00 75900 99500 69800 30900 111500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.