Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 7.69 7.77 7.86 7.95 8.04 8.22
Aksjemarkedet 1102.65 1058 1022 987 953 885
10-årig statsobligasjon 13.66 13.83 14.19 14.56 14.94 15.7

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -11.00 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -9.90 -6.7 -4.2 3.8 10.5 5.1
Arbeidsledighet 13.40 17.4 18 17.5 16 14.7
Inflasjon 11.77 11.4 10 8.9 7.5 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.86 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Rentesats 8.25 8.25 9 9 9 8.5
Handelsbalanse -2696.87 300 -1700 600 2380 -1900
Nåværende situasjon -1817.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Forretningstillit 106.20 97 90 80 86 90
Produksjon PMI 54.30 54.7 49.5 50.5 54 52.5
Forbrukertillit 82.00 60 68 60 65 75
Butikkhandel (Månedlig) 9.50 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Vekstrate -11.00 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
Bnp Årlig Vekstrate -9.90 -6.7 -4.2 3.8 10.5 5.1
BNP 754.41 650 650 740 740 740
Bnp Faste Priser 386508425.70 434923029 458290356 421222541 427091810 481663164
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 101283418.30 102405667 116575887 105098926 111918177 122521257
Bnp Per Innbygger 14999.00 13600 13600 14400 14400 14400
Bnp Per Innbygger Ppp 28167.40 26700 26700 27500 27500 27500
Bnp Fra Landbruk 18683446.00 53773769 24541654 11650955 20645208 25793278
Bnp Fra Construction 28947529.10 29038469 28395163 25477042 31987020 29843316
Bnp Fra Manufacturing 56957006.40 66008895 74969915 72706680 62937492 78793381
Bnp Fra Forvaltningsloven 45602560.83 43434431 45352558 50221814 50390830 47665538
Bnp Fra Tjenester 76463061.30 99441481 109496895 96758642 84491683 115081237

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 13.40 17.4 18 17.5 16 14.7
Sysselsatte 26531.00 25600 24700 25200 25800 26600
Arbeidsledige 4101.00 5490 5510 5410 4980 4750
Yrkesdeltakelse 48.60 47.5 48.2 49.1 50.5 52.5
Langtids arbeidsledighet 3.40 4 3.2 4.1 3.8 3
Arbeidsledighet for unge 26.10 26.7 27.3 26.8 25.3 24.8
Lønnskostnader 256.60 220 200 192 198 208
Minstelønn 2943.00 2943 2943 3680 3680 3680
Lønninger innen produksjon 182.65 170 175 185 192 206
Befolkning 83.15 82.68 84.38 83.81 83.81 85.57
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 41.60 42.7 43 43.7 44.2 45

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 11.77 11.4 10 8.9 7.5 6.8
Inflasjonen (Månedlig) 0.86 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Konsumprisindeksen Kpi 472.61 476 485 491 501 518
Kjerne Konsumprisindeks 399.95 402 409 411 427 440
KjerneInflasjon 11.03 10.5 9.8 9.5 8.5 7.5
Produsentpriser 501.85 507 491 504 519 525
produsentprisene endring 11.53 12.5 8.1 7.5 7 6.9
MatInflasjon 13.51 12.9 10 9.1 8 7.5
KPI Housing Utilities 510.03 521 536 541 538 573
Kpi Transport 461.90 464 468 456 477 499
Harmoniserte Konsumprisindeks 181.13 182 186 188 192 198

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 8.25 8.25 9 9 9 8.5
Internbankrente 12.67 12.55 12.55 12.55 12.55 12.05
Pengemengden M1 1212125110.40 1211000000 1414000000 1495000000 1575000000 1815000000
Pengemengden M2 3200919339.40 3350000000 3497000000 3654000000 3799000000 3955000000
Bankenes balanse 5613388052.00 5982000000 5909000000 6109000000 6242000000 6549000000
Lån Til Privat Sektor 1653607565.00 1219577398 1254073554 1489302495 1777890451 1318031305
Innskudd Rente 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.25
Utlånsrente 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.25
Privat gjeld til BNP 163.70 165 165 171 171 171
Kontanter - Reserve - Ratio 17.00 17 17 17 17 17
Sentralbankers balanse 1144361908.00 1125000000 1295000000 1542000000 1689000000 1605000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse -2696.87 300 -1700 600 2380 -1900
Nåværende situasjon -1817.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
Nåværende situasjon mot BNP 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
Import 17708.81 15100 18400 17200 14400 19100
Eksport 15011.94 15400 16700 17800 16780 17200
Utenlandsgjeld 431034.00 451000 465000 475000 481000 495000
Kapitalstrømmer -3711.00 -2000 -1870 -1840 -780 2850
Utenlandske Direkte Investeringer 833.00 290 650 720 590 690
Turisme Inntekter 788.00 3400 1600 2800 4000 2500
Turistankomster 932927.00 2170000 1400000 1500000 2910000 1700000
Råoljeproduksjon 60.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
Offentlige Budsjetter -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -28207544.00 -20600000 -46000000 -46000000 -14600000 -38000000
Offentlige Utgifter 61578543.60 62500000 77500000 62800000 68000000 65900000
Statens Inntekter 85801708.00 57500000 68800000 46000000 68500000 76500000
Statsgjeld 1810400.00 1800000 1910000 1960000 1990000 1940000
Fiscal Utgifter 114009252.00 99000000 125000000 98000000 101000000 119500000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forretningstillit 106.20 97 90 80 86 90
Produksjon PMI 54.30 54.7 49.5 50.5 54 52.5
Industriell Produksjon 4.40 -3.2 -2.8 2.5 4 5.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.40 -2.2 0.9 1 0.6 0.5
Industriproduksjonen 5.10 -2.6 -3 2.8 4.4 5.5
Kapasitetsutnyttelsen 73.30 72.5 72 74 75.8 75
Konkurser 1305.00 2980 3200 1750 1560 2520
Totalt Vehicle Sales 61533.00 36200 69000 48000 44800 75000
Bil Produksjon 75341.00 122200 125400 115400 99500 136400
Bilregistreringer 138883.00 38700 51000 55000 38700 59000
Ledende økonomisk indeks 3.73 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
Gruvedrift Produksjon -4.90 -6 -4 -4 2.5 4.4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 82.00 60 68 60 65 75
Butikkhandel (Månedlig) 9.50 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
Butikkhandel (Årlig) 11.90 -6.4 2.7 3.6 5.5 6.2
Forbruk 230395356.80 255952492 265625798 250362171 254586869 279172713
Konsumerkreditt 788005952.00 516098398 563966366 663209474 760396949 592728651
Privat-Sektor-Kreditt 2653737137.00 1916907000 1993290339 2346936474 2819600234 2094948147
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.10 19 19 25 25 25
Økonomisk optimismeindeks 85.90 84 78 81 84 85
Bensinpriser 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Boligpriser 141.40 136 125 129 130 138
Nyboligsalg 52123.00 59900 94400 55400 67800 105500
Nyestartede boliger 8207.00 1400 6900 4900 1750 9100
Hjem Eierskap Rate 59.10 60 60 59.5 59.5 59.5
Bygningstillatelser 72032.00 13400 65000 32000 6500 85000
Boligsalg 118285.00 104900 132500 84800 137900 142500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.