Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 6.08 6.04 6.11 6.18 6.25 6.4
Aksjemarkedet 116829.39 117079 115054 113064 111110 107202
10-årig statsobligasjon 11.81 10.27 10.54 10.82 11.11 11.69

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.40 0.7 1 0.9 1 1.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 5.1 4.6 3.8 4.2 4.2
Arbeidsledighet 13.30 14.7 13.4 14 14 13.4
Inflasjon 12.15 10.1 8.9 9.1 8.6 5.7
Inflasjonen (Månedlig) 1.35 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5
Rentesats 10.75 11 11 10.75 10.75 10
Handelsbalanse -4324.85 800 -1700 -700 1000 100
Nåværende situasjon -2798.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
Offentlige Budsjetter -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
Forretningstillit 104.10 99 100 102 101 104
Produksjon PMI 51.30 50.7 53.2 52 53.2 53.4
Forbrukertillit 57.30 59 62 64 68 75
Butikkhandel (Månedlig) 1.10 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 0.40 0.7 1 0.9 1 1.4
Bnp Årlig Vekstrate 0.90 5.1 4.6 3.8 4.2 4.2
BNP 766.51 780 780 780 780 795
Bnp Faste Priser 466070131.90 406375922 445597856 483547762 485645077 506042171
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110095414.70 108861343 109561651 114223993 114719422 119537638
Bnp Per Innbygger 15026.70 15900 15900 15900 15900 16300
Bnp Per Innbygger Ppp 25286.60 26100 26100 26100 26100 27400
Bnp Fra Landbruk 57743283.00 11349524 18806533 59908656 60168501 62695578
Bnp Fra Construction 31270055.70 25957260 30734761 32442683 32583398 33951901
Bnp Fra Manufacturing 70808122.80 70393932 74183700 73463427 73782064 76880911
Bnp Fra Forvaltningsloven 46475880.64 48436338 48847722 48218726 48427868 50461838
Bnp Fra Tjenester 106301989.30 93666210 104337120 110288314 110766673 115418873

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 13.30 14.7 13.4 14 14 13.4
Sysselsatte 28169.00 28600 28600 28600 30700 31600
Arbeidsledige 4308.00 3490 3490 3490 4010 4150
Yrkesdeltakelse 52.80 53.2 53.4 53.5 53.6 53.8
Langtids arbeidsledighet 3.40 2.8 3 3.2 3.2 3.2
Arbeidsledighet for unge 24.50 24.3 24.5 24.7 24.7 24.7
Lønnskostnader 197.80 209 211 213 215 220
Minstelønn 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280
Lønninger innen produksjon 205.81 211 215 219 222 229
Befolkning 82.00 82.68 82.68 82.68 84.38 85.57
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Lønn Lav Dyktige 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
Lønn Høy Dyktige 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
Deltid Sysselsettingen 2407.60 2900 2900 2900 3200 3400
Levelønn Family 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
Lønn Å Leve Av Individuell 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
Sysselsetting 45.90 46.8 46.5 46.7 47 49.5
Full Jobb 25244.20 26400 26400 26400 27600 28700

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 12.15 10.1 8.9 9.1 8.6 5.7
Inflasjonen (Månedlig) 1.35 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 446.45 443 450 466 475 502
Kjerne Konsumprisindeks 373.01 368 378 392 396 418
KjerneInflasjon 9.88 8.5 7.1 7.6 6.4 5.5
Produsentpriser 462.42 476 501 489 550 602
produsentprisene endring 8.84 9.2 9.6 8.5 8.1 6.9
Eksportpriser 91.32 95 95 95 98 101
Importprisene 86.36 98 98 98 104 104
MatInflasjon 9.04 11.5 9.5 8.9 8.4 7.5
KPI Housing Utilities 493.27 474 474 510 528 558
Kpi Transport 428.76 424 436 454 459 485
Harmoniserte Konsumprisindeks 168.83 170 173 178 182 192

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 10.75 11 11 10.75 10.75 10
Internbankrente 9.97 10.76 10.76 10.76 10.76 10.26
Pengemengden M1 736738163.60 698000000 715000000 751000000 816000000 842000000
Pengemengden M2 2479842795.10 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000 2847000000
Bankenes balanse 4308766747.00 5151000000 5482000000 5482000000 5509000000 5949000000
Lån Til Privat Sektor 1309053814.00 1318456971 1315519675 1285889640 1364034074 1421323505
Innskudd Rente 9.25 9.75 9.75 9.75 9.75 9.25
Privat gjeld til BNP 170.00 182 182 182 182 180
Utlånsrente 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.25
Kontanter - Reserve - Ratio 16.00 16 16 16 16 16
Sentralbankers balanse 834587672.00 895000000 1050000000 1150000000 1225000000 1225000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -4324.85 800 -1700 -700 1000 100
Nåværende situasjon -2798.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Import 19019.04 17100 15900 17100 17400 18100
Eksport 14694.20 17900 14200 16400 16400 17200
Utenlandsgjeld 433889.00 440000 445000 451000 465000 470000
Kjøpsbetingelser 105.74 96.94 96.94 96.94 94.23 94.39
Kapitalstrømmer 317.00 -1250 -1250 -2000 4740 4850
Utenlandske Direkte Investeringer 13200.00 15100 15100 15100 15100 15900
Pengeoverføringer 18.00 65 65 65 65 65
Turisme Inntekter 1646.00 4950 8900 15100 10600 11100
Turistankomster 2147878.00 2190000 4862000 5000000 2200000 2300000
Råoljeproduksjon 60.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
Offentlige Budsjetter -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
Regjeringens budsjetter verdi 20773054.00 -16700000 -16700000 -16700000 -30700000 -32000000
Offentlige Utgifter 62035475.80 61238190 64864937 64361806 64640966 67355886
Statens Inntekter 121806875.00 41400000 41400000 41400000 56800000 57500000
Statsgjeld 1336201.00 1520000 1580000 1640000 1710000 1770000
Fiscal Utgifter 101033821.00 58100000 58100000 58100000 87500000 89500000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 104.10 99 100 102 101 104
Produksjon PMI 51.30 50.7 53.2 52 53.2 53.4
Industriell Produksjon 8.60 2.7 2.8 3.2 2.8 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.90 0.6 0.5 -0.6 0.5 0.7
Industriproduksjonen 9.10 2.6 3 2.6 2.7 3
Kapasitetsutnyttelsen 75.50 76.5 76.9 76.8 76.9 77.4
Konkurser 2292.00 1050 920 1250 2050 2520
Totalt Vehicle Sales 27273.00 45500 46800 24200 69000 75000
Bil Produksjon 109783.00 125900 108100 132200 125400 136400
Bilregistreringer 63536.00 52500 34900 38700 51000 59000
Ledende økonomisk indeks 3.63 1.2 1.5 1.4 2 2.7
Stål~~pos=trunc 2892.73 2600 2850 2850 2730 2730
Gruvedrift Produksjon 9.80 2.2 1.4 2.5 2 2.5
Elektrisitets~~pos=trunc 25815.00 24200 23000 23000 24700 24700

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 57.30 59 62 64 68 75
Butikkhandel (Månedlig) 1.10 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 11.00 2.5 2.8 2.3 2.7 3.2
Forbruk 273319794.80 241961807 263072393 283569287 284799226 296760794
Konsumerkreditt 607468433.00 545337334 550353551 573903631 613416444 639179935
Privat-Sektor-Kreditt 2080678851.00 2029095186 2030145411 2021135236 2168067363 2259126192
Økonomisk optimismeindeks 97.10 95 91 94 98 101
Husholdninger Gjeld Til Bnp 13.90 25 25 25 25 29
Bensinpriser 1.17 1.04 1.07 1.09 1.13 1.13

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 118.80 117 119 119 122 126
Nyboligsalg 75480.00 45800 54200 51900 61400 62500
Bygningstillatelser 19172.00 28900 10200 32400 75000 75000
Boligsalg 126594.00 56500 59800 61900 69500 71500
Nyestartede boliger 2965.00 3800 2100 2700 7900 9500
Hjem Eierskap Rate 59.10 60 60 60 60 59.5


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.