Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 6.45 6.51 6.59 6.66 6.74 6.89
Aksjemarkedet 88125.04 85094 82168 79339 76607 71143
10-årig statsobligasjon 12.91 13.25 13.59 13.95 14.31 15.04

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 1.90 -1.7 -5.2 -2.8 1.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 1.9 -8.9 -6.7 -4.2 1.8
Arbeidsledighet 13.70 15.1 15.8 17.4 18 16.7
Inflasjon 12.37 12 8.9 9.1 8.6 5.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.35 0.7 0.6 0.8 0.5 0.5
Rentesats 9.75 9.75 7 5.5 5.5 6
Handelsbalanse -4448.04 -2200 -3700 -1700 -1700 -1900
Nåværende situasjon -1804.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Regjeringens gjeld mot BNP 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
Offentlige Budsjetter -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1
Forretningstillit 99.70 95 70 75 77 85
Produksjon PMI 52.40 45.3 42 47 49.5 52.5
Forbrukertillit 58.20 58.2 42 45 48 57
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Vekstrate 1.90 -1.7 -5.2 -2.8 1.5 0.8
Bnp Årlig Vekstrate 6.00 1.9 -8.9 -6.7 -4.2 1.8
BNP 740.00 620 620 620 620 748
Bnp Faste Priser 478382417.60 394228333 387988067 434923029 458290356 466539582
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 121686729.30 105174480 94896593 102405667 116575887 118674253
Bnp Per Innbygger 15026.70 14400 14400 14400 14400 15096
Bnp Per Innbygger Ppp 25286.60 24232 24232 24232 24232 25404
Bnp Fra Landbruk 25617593.00 11000276 16294288 53773769 24541654 24983404
Bnp Fra Construction 29640044.80 25132052 26677356 29038469 28395163 28906276
Bnp Fra Manufacturing 78256696.70 68325856 64513522 66008895 74969915 76319374
Bnp Fra Forvaltningsloven 47340874.38 46966437 42538405 43434431 45352558 46168904
Bnp Fra Tjenester 114297385.50 90863230 91137409 99441481 109496895 111467839

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 13.70 15.1 15.8 17.4 18 16.7
Sysselsatte 27658.00 28600 28600 28600 30700 31600
Arbeidsledige 4394.00 3490 3490 3490 4010 4150
Yrkesdeltakelse 52.40 53.2 53.4 53.5 53.6 53.8
Langtids arbeidsledighet 3.40 3.6 3.1 3.7 4.3 3.5
Arbeidsledighet for unge 25.00 25.2 24.7 25.3 25.9 25.1
Lønnskostnader 197.80 209 211 213 215 220
Minstelønn 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280
Lønninger innen produksjon 205.81 211 215 219 222 229
Befolkning 83.15 82.68 82.68 82.68 84.38 85.57
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Deltid Sysselsettingen 2407.60 2900 2900 2900 3200 3400
Levelønn Family 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
Lønn Å Leve Av Individuell 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
Lønn Lav Dyktige 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
Lønn Høy Dyktige 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
Sysselsetting 45.50 46.8 46.5 46.7 47 49.5
Full Jobb 25244.20 26400 26400 26400 27600 28700

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 12.37 12 8.9 9.1 8.6 5.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.35 0.7 0.6 0.8 0.5 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 448.02 451 450 466 478 506
Kjerne Konsumprisindeks 372.32 368 378 392 396 418
KjerneInflasjon 9.97 8.5 7.1 7.6 6.4 5.5
Produsentpriser 464.64 467 501 489 491 525
produsentprisene endring 9.26 8.2 9.6 8.5 8.1 6.9
Eksportpriser 92.01 95 95 95 98 101
Importprisene 86.64 98 98 98 104 104
MatInflasjon 10.58 11.5 9.5 8.9 8.4 7.5
KPI Housing Utilities 495.65 483 474 510 529 560
Kpi Transport 427.15 431 436 454 462 488
Harmoniserte Konsumprisindeks 171.71 173 173 178 183 194

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 9.75 9.75 7 5.5 5.5 6
Internbankrente 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.73
Pengemengden M1 787412960.00 698000000 715000000 751000000 816000000 842000000
Pengemengden M2 2551412776.30 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000 2847000000
Bankenes balanse 4498755015.00 5151000000 5482000000 5482000000 5509000000 5949000000
Lån Til Privat Sektor 1308999147.00 1297861103 1228643065 1219577398 1254073554 1276646878
Innskudd Rente 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.75
Utlånsrente 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.75
Privat gjeld til BNP 170.00 182 182 182 182 180
Kontanter - Reserve - Ratio 11.00 11 11 11 11 11
Sentralbankers balanse 924742468.00 895000000 1050000000 1150000000 1225000000 1225000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -4448.04 -2200 -3700 -1700 -1700 -1900
Nåværende situasjon -1804.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
Import 19207.09 18100 17900 18100 18400 19100
Eksport 14759.05 15900 14200 16400 16700 17200
Utenlandsgjeld 433889.00 440000 445000 451000 465000 470000
Kjøpsbetingelser 106.20 96.94 96.94 96.94 94.23 94.39
Kapitalstrømmer 1688.00 -1250 -1250 -2000 4740 4850
Utenlandske Direkte Investeringer 567.00 550 510 290 650 690
Pengeoverføringer 15.00 65 65 65 65 65
Turisme Inntekter 1646.00 4950 8900 15100 10600 11100
Turistankomster 1733112.00 2190000 4862000 5000000 2200000 2300000
Råoljeproduksjon 59.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
Offentlige Budsjetter -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1
Regjeringens budsjetter verdi -12751019.00 -16700000 -16700000 -16700000 -30700000 -32000000
Offentlige Utgifter 74875850.70 59401858 56520194 57163537 71731065 73022224
Statens Inntekter 81114649.00 41400000 41400000 41400000 56800000 57500000
Statsgjeld 1409519.00 1400000 1580000 1640000 1710000 1770000
Fiscal Utgifter 93865668.00 58100000 58100000 58100000 87500000 89500000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bedriftens Skattesats 22.00 22 22 22 22 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forretningstillit 99.70 95 70 75 77 85
Produksjon PMI 52.40 45.3 42 47 49.5 52.5
Industriell Produksjon 7.90 2.7 2.8 3.2 2.8 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.20 0.6 0.5 -0.6 0.5 0.7
Industriproduksjonen 8.20 2.6 3 2.6 2.7 3
Kapasitetsutnyttelsen 75.30 75.5 69 71 72 75
Konkurser 865.00 1050 920 1250 2050 2520
Totalt Vehicle Sales 47122.00 45500 46800 24200 69000 75000
Bil Produksjon 127882.00 125900 108100 132200 125400 136400
Bilregistreringer 94540.00 52500 34900 38700 51000 59000
Ledende økonomisk indeks 5.94 1.2 1.5 1.4 2 2.7
Gruvedrift Produksjon 8.50 2.2 1.4 2.5 2 2.5
Stål~~pos=trunc 2851.09 2600 2850 2850 2730 2730
Elektrisitets~~pos=trunc 25815.00 24200 23000 23000 24700 24700

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Forbrukertillit 58.20 58.2 42 45 48 57
Butikkhandel (Månedlig) -0.80 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
Butikkhandel (Årlig) 9.60 2.5 2.8 2.3 2.7 3.2
Forbruk 277271187.40 234256818 229212922 255952492 265625798 270407062
Konsumerkreditt 621694677.00 528985001 479552449 516098398 563966366 574117761
Privat-Sektor-Kreditt 2098881427.00 1997398303 1896075086 1916907000 1993290339 2029169565
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.20 25 25 25 25 29
Økonomisk optimismeindeks 91.80 89 71 74 78 85
Bensinpriser 0.82 -0.92 -0.87 -0.83 -0.76 -0.76

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Boligpriser 120.90 117 119 119 122 126
Nyboligsalg 75480.00 45800 54200 51900 61400 62500
Nyestartede boliger 9195.00 3800 2100 2700 7900 9500
Hjem Eierskap Rate 59.10 60 60 60 60 59.5
Bygningstillatelser 68916.00 28900 10200 32400 75000 75000
Boligsalg 126594.00 56500 59800 61900 69500 71500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.