Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 8.08 8.14 8.24 8.33 8.43 8.62
Aksjemarkedet 1405.31 1359 1313 1267 1224 1136
10-årig statsobligasjon 17.29 17.74 18.2 18.68 19.17 20.14

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Arbeidsledighet 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Inflasjon 16.19 18 16 11 9.1 7.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.08 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Rentesats 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Handelsbalanse -3299.37 -2400 2380 100 100 -1300
Nåværende situasjon -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Forretningstillit 110.80 105 100 102 105 110
Produksjon PMI 52.60 54 53.6 52.5 53.6 54
Forbrukertillit 86.70 73.6 75 79 83 88
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 1.70 2.9 2 1.5 1 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 5.90 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
BNP 754.41 740 740 740 810 810
Bnp Faste Priser 512715333.10 421328217 432899576 477124233 538863815 559340640
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133971217.30 105020492 113351873 127809779 140803749 146154292
Bnp Per Innbygger 14999.00 14400 14400 14400 15100 15100
Bnp Per Innbygger Ppp 28167.40 27500 27500 27500 28600 28600
Bnp Fra Landbruk 26744472.00 11564200 20976411 26226109 28108440 29176561
Bnp Fra Construction 25691275.70 25238113 32167737 32774032 27001531 28027589
Bnp Fra Manufacturing 84786842.20 73063295 64133587 78004275 89110971 92497188
Bnp Fra Forvaltningsloven 51468251.67 50244588 51393936 47612877 54093133 56148672
Bnp Fra Tjenester 122923198.60 96552116 85218360 112962260 129192282 134101588

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 13.40 14.5 14 13.7 13.4 12.9
Sysselsatte 27477.00 26800 26200 26600 27000 27900
Arbeidsledige 4236.00 4480 4840 4750 4520 4450
Yrkesdeltakelse 50.10 50.5 50.8 51.1 51.5 52
Langtids arbeidsledighet 3.30 3.8 3.6 3 2.9 2.8
Arbeidsledighet for unge 26.90 25.2 27 22.5 26.2 25.7
Lønnskostnader 222.42 264 230 222 237 228
Minstelønn 3577.50 3578 3578 3578 4250 4250
Lønninger innen produksjon 243.96 195 238 228 242 234
Befolkning 83.61 83.91 83.91 83.91 84.75 84.75
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 43.40 43.8 43.4 43.6 43.7 44.2

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 16.19 18 16 11 9.1 7.8
Inflasjonen (Månedlig) 1.08 1.5 0.9 1.2 0.6 0.5
Konsumprisindeksen Kpi 523.53 550 554 560 571 604
Kjerne Konsumprisindeks 438.46 441 478 453 470 503
KjerneInflasjon 16.88 21.5 15.6 10.4 8.8 7
Produsentpriser 614.93 650 644 668 689 727
produsentprisene endring 31.20 34 25 17.5 12 8.9
MatInflasjon 17.44 27.6 18.6 14.6 12.4 8
KPI Housing Utilities 557.45 591 597 593 604 639
Kpi Transport 523.13 524 546 571 571 616
Harmoniserte Konsumprisindeks 200.65 211 212 215 211 232

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 19.00 19 19 18 15.5 12.5
Internbankrente 19.48 19.48 19.48 18.48 15.98 15.98
Pengemengden M1 1196274465.00 1475000000 1665000000 1815000000 1759000000 1915000000
Pengemengden M2 3362342866.20 3799000000 3846000000 3955000000 3902000000 4047000000
Bankenes balanse 6019110601.00 6642000000 6485000000 6549000000 6519000000 6949000000
Lån Til Privat Sektor 1729774867.00 1489302495 1810069463 1839956420 1829313887 1898827815
Innskudd Rente 17.50 17.5 17.5 16.5 14 14
Utlånsrente 20.50 20.5 20.5 19.5 17 17
Privat gjeld til BNP 165.80 171 171 171 177 177
Kontanter - Reserve - Ratio 19.00 19 19 19 17 17
Sentralbankers balanse 1361644142.00 1689000000 1592000000 1605000000 1654000000 1857000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse -3299.37 -2400 2380 100 100 -1300
Nåværende situasjon -2610.00 -1780 -2680 -2200 -2800 -2480
Nåværende situasjon mot BNP -5.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2 -3.2
Import 19308.00 14400 18900 19100 20600 20100
Eksport 16009.00 16780 16900 18200 17300 18800
Utenlandsgjeld 450048.00 481000 487000 495000 488000 515000
Kapitalstrømmer -729.00 -780 1250 2850 -1200 4450
Utenlandske Direkte Investeringer 228.00 590 650 690 850 750
Turisme Inntekter 3914.00 6500 5100 5200 4250 5650
Turistankomster 537976.00 1910000 2620000 1700000 2110000 2110000
Råoljeproduksjon 65.00 60 60 60 60 60

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 39.50 45.6 45.6 45.6 49 49
Offentlige Budsjetter -3.40 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4
Regjeringens budsjetter verdi 23.76 -22 -28 -34 -42 -32
Offentlige Utgifter 78810997.60 68000000 66700000 79900000 61200000 77500000
Statens Inntekter 134.93 72 85 78 57 85
Statsgjeld 1859644.00 1950000 1990000 1940000 1950000 1980000
Fiscal Utgifter 111.16 101 118 120 94 116

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15.00 15 15 15 15 15

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 110.80 105 100 102 105 110
Produksjon PMI 52.60 54 53.6 52.5 53.6 54
Industriell Produksjon 8.80 7 5.6 4.9 3.8 3.6
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.10 0.6 -1.6 0.5 0.9 0.8
Industriproduksjonen 9.30 4.4 2.5 5.5 4.4 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 74.70 75.8 75.5 75 75.2 76
Konkurser 1015.00 1560 2210 2520 1640 1400
Totalt Vehicle Sales 96428.00 68800 92100 95000 62000 102000
Bil Produksjon 123427.00 99500 130200 136400 116000 145500
Bilregistreringer 75902.00 78700 109700 69000 76000 87000
Ledende økonomisk indeks 7.56 12.5 6.1 5.1 4.4 3.8
Gruvedrift Produksjon 15.90 2.5 5.6 4.4 3.6 3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 86.70 73.6 75 79 83 88
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 0.8 -1.2 0.5 0.9 0.7
Butikkhandel (Årlig) 4.60 5.5 5.6 6.2 5.2 3.8
Forbruk 301125200.60 250797683 256318741 272227250 316482586 328508924
Konsumerkreditt 857861181.00 663209474 774159789 545530416 876993351 910319098
Privat-Sektor-Kreditt 2824705678.00 2346936474 2870633723 2943493440 2954885158 3067170794
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18.00 25 25 25 29 29
Økonomisk optimismeindeks 98.90 95 92 99 101 105
Bensinpriser 0.85 0.94 0.89 1.08 0.81 0.77

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 161.80 165 162 164 166 175
Nyboligsalg 24737.00 54800 38500 75500 42200 109500
Nyestartede boliger 13975.00 1750 3600 9100 5200 10500
Hjem Eierskap Rate 58.80 59.5 59.5 59.5 59 59
Bygningstillatelser 89075.00 6500 15600 85000 41000 98000
Boligsalg 56485.00 133000 109200 122500 98900 145500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.