Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 16.95 17.64 18.62 19.65 20.73 23.1
Aksjemarkedet 2371.25 2330 2221 2118 2019 1835
10-årig statsobligasjon 18.25 19.03 19.52 20.02 20.53 21.59

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 1.20 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 4.5 4.4 3.6 3.6 4
Arbeidsledighet 11.30 11.8 11.6 11.7 11.7 11.1
Inflasjon 78.62 70 65 50 42 30
Inflasjonen (Månedlig) 4.95 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7
Rentesats 14.00 14 14 14 14 14
Handelsbalanse -10604.72 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
Nåværende situasjon -2737.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
Regjeringens gjeld mot BNP 42.00 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
Forretningstillit 106.40 108 108 109 110 106
Produksjon PMI 48.10 50.6 51.5 53 54.1 54.6
Forbrukertillit 63.40 77 84 89 92 95
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 -0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Bedriftens Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate 1.20 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.30 4.5 4.4 3.6 3.6 4
BNP 720.10 690 690 750 750 750
Bnp Faste Priser 467282918.80 486438919 561314850 584286347 484105104 607657801
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 114601001.30 127119692 135528893 140656052 118726637 146282294
Bnp Per Innbygger 12035.03 12600 12600 13400 13400 13400
Bnp Per Innbygger Ppp 28384.99 28600 28600 29200 29200 29200
Hele året BNP-vekst 11.00 1.5 1.5 3.4 3.4 3.4
Bnp Fra Landbruk 12015505.00 19667129 60587838 29159670 12448063 30326056
Bnp Fra Construction 22651317.80 30137207 31117345 25201366 23466765 26209420
Bnp Fra Manufacturing 85834277.90 85434034 87410700 100282695 88924312 104294002
Bnp Fra Forvaltningsloven 52926951.58 51877959 53884440 56625063 54832322 58890066
Bnp Fra Tjenester 112207821.40 113735862 135343364 146054034 116247303 151896195

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 11.30 11.8 11.6 11.7 11.7 11.1
Sysselsatte 30371.00 29450 29470 29550 29550 29800
Arbeidsledige 3853.00 4120 4080 3970 3970 3850
Yrkesdeltakelse 53.10 51.8 52 52.2 52.2 52.6
Langtids arbeidsledighet 3.50 2.8 2.8 2.8 3.7 2.5
Arbeidsledighet for unge 21.00 21.5 21.3 21.1 21.2 21.2
Lønnskostnader 385.11 320 327 336 336 345
Lønn 3960.00 5600 5600 6300 6300 6300
Lønninger innen produksjon 451.09 377 384 389 389 402
Minstelønn 5008.50 5008 5008 6700 6700 6700
Befolkning 84.68 84.75 84.75 85.88 85.88 85.88
Pensjonsalder Kvinner 58.00 58 58 58 58 58
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Sysselsetting 46.50 45.6 45.7 45.9 45.9 46.3

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 78.62 70 65 50 42 30
Inflasjonen (Månedlig) 4.95 0.9 0.5 0.7 0.7 0.7
Konsumprisindeksen Kpi 931.76 970 1133 1265 1323 1474
Kjerne Konsumprisindeks 727.12 612 702 774 865 790
KjerneInflasjon 57.26 29 25 19 19 12.5
Produsentpriser 1548.01 1169 1482 1798 2105 1853
produsentprisene endring 138.31 57.6 45 36 36 25
MatInflasjon 93.90 49.5 42 36 36 25
Produsentprisvekst (månedlig) 6.77 2.2 1.5 1.6 1.6 0.7
Harmoniserte Konsumprisindeks 357.06 372 434 485 507 565
KPI Housing Utilities 1004.50 1059 1133 1266 1426 1473
Kpi Transport 1252.47 1264 1270 1279 1288 1297

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 14.00 14 14 14 14 14
Internbankrente 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63
Pengemengden M1 2662061648.30 1742000000 1915000000 1915000000 1915000000 2015000000
Pengemengden M2 6672682758.20 4574000000 4547000000 4547000000 4547000000 4557000000
Bankenes balanse 10140316743.00 6913000000 6949000000 6949000000 6949000000 7229000000
Lån Til Privat Sektor 3079089238.00 2005374047 2505707514 2796875647 3189936451 2605935815
Innskudd Rente 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Kontanter - Reserve - Ratio 25.00 27 25 23 23 19
Sentralbankers balanse 2958087328.00 1889000000 1957000000 1957000000 1957000000 2157000000
Privat gjeld til BNP 173.00 175 175 175 175 171
Utlånsrente 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse -10604.72 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
Nåværende situasjon -2737.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
Nåværende situasjon mot BNP -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
Import 29588.24 22460 21400 21400 21400 23100
Eksport 18983.52 17600 18800 18800 18800 19600
Utenlandsgjeld 451169.00 501200 515000 515000 515000 525000
Kapitalstrømmer -7357.00 1980 4450 4450 4450 5540
Utenlandske Direkte Investeringer 290.00 810 750 750 750 880
Turisme Inntekter 5450.00 5890 5650 5650 5650 6200
Turistankomster 3824555.00 3714397 2045655 1693790 1693790 2110000
Råoljeproduksjon 63.00 72 75 75 75 75

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 42.00 45 45 43 43 43
Offentlige Budsjetter -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
Regjeringens budsjetter verdi 143.98 -16 -32 -32 -31 -21
Offentlige Utgifter 60418420.00 65687721 77500000 79157760 62593483 75100000
Statens Inntekter 317.75 94 85 85 85 96
Statsgjeld 3363604.00 2944400 2944400 2944400 2944400 2944400
Fiscal Utgifter 173.78 116 116 116 116 117

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Personalinntekt skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Salgsskatt 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 14.00 14 14 14 14 14

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 106.40 108 108 109 110 106
Produksjon PMI 48.10 50.6 51.5 53 54.1 54.6
Industriell Produksjon 10.80 4 3.6 3.6 3.6 3.2
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.00 -0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Industriproduksjonen 11.89 4.7 3.8 3.8 3.8 3.8
Kapasitetsutnyttelsen 77.60 77.6 77.4 77.6 77.5 78
Konkurser 2054.00 2400 1400 1400 1400 1150
Totalt Vehicle Sales 65167.00 97600 102000 102000 102000 108000
Bil Produksjon 103984.00 112710 130574 118956 114815 124787
Bilregistreringer 112709.00 117500 87000 87000 87000 98000
Ledende økonomisk indeks 6.34 4.6 3.8 3.8 3.8 3.8
Gruvedrift Produksjon 7.36 3.6 3 3 3 3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 63.40 77 84 89 92 95
Butikkhandel (Månedlig) 2.10 -0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Butikkhandel (Årlig) 14.70 2 1.8 3.1 3.1 3.8
Forbruk 309765624.30 293570723 338701395 379045137 320917187 394206942
Konsumerkreditt 1272663622.00 999995133 1076222781 1124472672 1318479512 1119271693
Privat-Sektor-Kreditt 4594502327.00 3277756941 3863363721 4294458652 4759904411 4017898270
Bensinpriser 1.49 1.58 1.64 1.7 1.76 1.76
Økonomisk optimismeindeks 93.60 99 105 103 103 102
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.50 29 29 29 29 32

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 383.10 220 226 226 226 245
Boligsalg 96637.00 120500 145500 145500 145500 168500
Bygningstillatelser 57901.00 55900 98000 98000 98000 111000
Hjem Eierskap Rate 57.90 59 59 59 59 58.6
Nyestartede boliger 9367.00 10500 17700 17700 17700 19500
Nyboligsalg 36421.00 52600 109500 109500 109500 109500


Tyrkia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.