Markeder Siste Referanse
Valuta 5.32 2019-02
Aksjemarkedet 102494 2019-02
10-årig statsobligasjon 14.82 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-09
Arbeidsledighet 12.3 2018-11
Inflasjon 20.35 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.06 2019-01
Rentesats 24 2019-01
Handelsbalanse -2674 2018-12
Nåværende situasjon -1437 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Forretningstillit 93 2019-01
Produksjon PMI 44.2 2019-01
Forbrukertillit 57.8 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -1.1 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2018-09
BNP 851 2017-12
Bnp Faste Priser 457722367 2018-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 125935687 2018-09
Bnp Per Innbygger 14933 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25129 2017-12
Bnp Fra Landbruk 54843546 2018-09
Bnp Fra Construction 34246741 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 69137858 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 43046749 2018-09
Bnp Fra Tjenester 105143134 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.3 2018-11
Sysselsatte 28314 2018-11
Arbeidsledige 3981 2018-11
Yrkesdeltakelse 53.4 2018-11
Langtids arbeidsledighet 2.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 23.6 2018-11
Lønnskostnader 167 2018-09
Lønn 2207 2014-12
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 166 2018-09
Befolkning 80.81 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 47 2018-11
Full Jobb 25938 2018-09
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2501 2018-09
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 20.35 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.06 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 398 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 339 2019-01
KjerneInflasjon 19.02 2019-01
Bnp-Deflatoren 183 2018-09
Produsentpriser 425 2019-01
produsentprisene endring 32.93 2019-01
Eksportpriser 92.41 2018-12
Importprisene 92.05 2018-12
MatInflasjon 30.97 2019-01
KPI Housing Utilities 430 2019-01
Kpi Transport 380 2019-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 151 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 24 2019-01
Internbankrente 23.42 2019-02
Pengemengden M1 505851577 2019-01
Pengemengden M2 1957268136 2019-01
Pengemengden M3 2008860285 2019-01
Bankenes balanse 3800152261 2018-12
Valutareserver 131074 2018-11
Lån Til Privat Sektor 1214941342 2018-12
Innskudd Rente 22.5 2019-01
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-01
Sentralbankers balanse 752133976 2019-01
Utenlandske - Lager - Investering 34747 2019-02
Utlånsrente 25.5 2019-01
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2674 2018-12
Nåværende situasjon -1437 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -5.5 2017-12
Eksport 13879 2018-12
Import 16553 2018-12
Utenlandsgjeld 448452 2018-09
Kjøpsbetingelser 100 2018-12
Kapitalstrømmer -1380 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 10900 2017-12
Pengeoverføringer 24 2018-12
Turisme Inntekter 1428 2018-12
Turistankomster 1950705 2018-12
Gullreserver 254 2019-03
Råoljeproduksjon 57 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 7.04 2017-12
Våpen Salg 244 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -20758467 2018-12
Offentlige Utgifter 58201812 2018-09
Statens Inntekter 63425942 2018-12
Statsgjeld 1098071 2019-01
Fiscal Utgifter 84184409 2018-12
Asylsøknader 7086 2018-04
Kreditt-Rating 44.46
Militære Utgifter 19580 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 93 2019-01
Produksjon PMI 44.2 2019-01
Industriell Produksjon -9.8 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2018-12
Industriproduksjonen -10.8 2018-12
Kapasitetsutnyttelsen 74.4 2019-01
Lagerendringer -3640862 2018-09
Konkurser 2186 2018-12
Bil Produksjon 109871 2019-01
Bilregistreringer 56112 2018-12
Totalt Vehicle Sales 14373 2019-01
Ledende økonomisk indeks -0.4 2018-12
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 61.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 61 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25747 2018-12
Gruvedrift Produksjon -2.1 2018-12
Stål~~pos=trunc 2886 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 57.8 2019-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2018-12
Butikkhandel (Årlig) -9.2 2018-12
Forbruk 269714420 2018-09
Konsumerkreditt 509010058 2019-01
Privat-Sektor-Kreditt 1890474377 2018-12
Økonomisk optimismeindeks 78.5 2019-01
Bensinpriser 1.18 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.4 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 276 2018-11
Bygningstillatelser 40197 2018-09
Boligsalg 66984 2018-12
Hjem Eierskap Rate 59.7 2016-12
Nyestartede boliger 5598 2018-09
Nyboligsalg 69861 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.