Markeder Siste Referanse
Valuta 5.87 2019-06
Aksjemarkedet 94219 2019-06
10-årig statsobligasjon 17.1 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-03
Arbeidsledighet 14.1 2019-03
Inflasjon 18.71 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.95 2019-05
Rentesats 24 2019-06
Handelsbalanse -2982 2019-04
Nåværende situasjon -1334 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Forretningstillit 98.9 2019-05
Produksjon PMI 45.3 2019-05
Forbrukertillit 55.3 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2019-04
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-03
BNP 851 2017-12
Bnp Faste Priser 385221093 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 100644723 2019-03
Bnp Per Innbygger 14933 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25129 2017-12
Bnp Fra Landbruk 10691613 2019-03
Bnp Fra Construction 24255743 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 67156607 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 45952229 2019-03
Bnp Fra Tjenester 88537213 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.1 2019-03
Sysselsatte 27795 2019-03
Arbeidsledige 4544 2019-03
Yrkesdeltakelse 53.3 2019-03
Langtids arbeidsledighet 2.6 2018-12
Arbeidsledighet for unge 25.2 2019-03
Lønnskostnader 189 2019-03
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 183 2019-03
Befolkning 80.81 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 46 2019-03
Full Jobb 24404 2018-12
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 3080 2018-12
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 18.71 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.95 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 414 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 349 2019-05
KjerneInflasjon 15.87 2019-05
Bnp-Deflatoren 154 2019-03
Produsentpriser 457 2019-05
produsentprisene endring 28.71 2019-05
Eksportpriser 91.5 2019-04
Importprisene 91.11 2019-04
MatInflasjon 28.44 2019-05
KPI Housing Utilities 434 2019-05
Kpi Transport 398 2019-05
Harmoniserte Konsumprisindeks 158 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 24 2019-06
Internbankrente 26.03 2019-06
Pengemengden M1 612217953 2019-05
Pengemengden M2 2170543798 2019-05
Pengemengden M3 2273653618 2019-05
Bankenes balanse 4227146383 2019-04
Valutareserver 138892 2019-03
Lån Til Privat Sektor 1310650898 2019-04
Innskudd Rente 22.5 2019-06
Kontanter - Reserve - Ratio 13 2019-05
Sentralbankers balanse 780697315 2019-05
Utenlandske - Lager - Investering 27307 2019-06
Utlånsrente 25.5 2019-05
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2982 2019-04
Nåværende situasjon -1334 2019-04
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 14480 2019-04
Import 17462 2019-04
Utenlandsgjeld 444878 2018-12
Kjøpsbetingelser 100 2019-04
Kapitalstrømmer -2418 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 15 2019-04
Turisme Inntekter 1685 2019-03
Turistankomster 3293176 2019-04
Gullreserver 261 2019-03
Råoljeproduksjon 55 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 7.04 2017-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -14309064 2019-04
Offentlige Utgifter 57997835 2019-03
Statens Inntekter 56509585 2019-04
Statsgjeld 1210559 2019-04
Fiscal Utgifter 70818649 2019-04
Asylsøknader 16207 2018-08
Kreditt-Rating 44.46
Militære Utgifter 22088 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.9 2019-05
Produksjon PMI 45.3 2019-05
Industriell Produksjon -4 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) -1 2019-04
Industriproduksjonen -4.2 2019-04
Kapasitetsutnyttelsen 76.3 2019-05
Lagerendringer -27915236 2019-03
Konkurser 776 2019-04
Bil Produksjon 127913 2019-04
Bilregistreringer 54322 2019-04
Totalt Vehicle Sales 33016 2019-05
Ledende økonomisk indeks 1.4 2019-04
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 61.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 61 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24637 2019-03
Gruvedrift Produksjon -9.3 2019-04
Stål~~pos=trunc 3044 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 55.3 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) -1.8 2019-04
Butikkhandel (Årlig) -6.9 2019-04
Forbruk 236727781 2019-03
Konsumerkreditt 525862937 2019-05
Privat-Sektor-Kreditt 2004855030 2019-04
Økonomisk optimismeindeks 77.5 2019-05
Bensinpriser 1.17 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.8 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 109 2019-03
Bygningstillatelser 33158 2019-03
Boligsalg 50960 2019-04
Hjem Eierskap Rate 59.7 2016-12
Nyestartede boliger 4365 2019-03
Nyboligsalg 33443 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.