Markeder Siste Referanse
Valuta 6.86 2020-07
Aksjemarkedet 118399 2020-07
10-årig statsobligasjon 12.31 2020-07

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2020-03
Arbeidsledighet 12.8 2020-04
Inflasjon 12.62 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.13 2020-06
Rentesats 8.25 2020-06
Handelsbalanse -3420 2020-05
Nåværende situasjon -3764 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Forretningstillit 92.6 2020-06
Produksjon PMI 53.9 2020-06
Forbrukertillit 62.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 3.8 2020-05
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 212993 2020-07
Coronavirus dødsfall 5382 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 195671 2020-07
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.6 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 4.5 2020-03
BNP 754 2019-12
Bnp Faste Priser 404437684 2020-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 101761744 2020-03
Bnp Per Innbygger 14999 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28167 2019-12
Bnp Fra Landbruk 11115755 2020-03
Bnp Fra Construction 24290595 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 71562833 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 48202168 2020-03
Bnp Fra Tjenester 92239191 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.8 2020-04
Sysselsatte 25614 2020-04
Arbeidsledige 3775 2020-04
Yrkesdeltakelse 47.5 2020-04
Langtids arbeidsledighet 3.6 2019-12
Arbeidsledighet for unge 24.4 2020-04
Lønnskostnader 221 2020-03
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 222 2020-03
Befolkning 83.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 41.1 2020-04
Full Jobb 24516 2019-12
Deltid Sysselsettingen 2780 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 12.62 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 1.13 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 466 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 394 2020-06
KjerneInflasjon 11.64 2020-06
Bnp-Deflatoren 162 2020-03
Produsentpriser 485 2020-06
produsentprisene endring 6.17 2020-06
Eksportpriser 88.35 2020-05
Importprisene 78.54 2020-05
MatInflasjon 12.93 2020-06
KPI Housing Utilities 501 2020-06
Kpi Transport 444 2020-06
Harmoniserte Konsumprisindeks 174 2020-04

Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2020-06
Internbankrente 7.69 2020-07
Pengemengden M1 1101541116 2020-06
Pengemengden M2 3012610783 2020-06
Pengemengden M3 3146290743 2020-06
Bankenes balanse 4678225798 2020-02
Valutareserver 51344 2020-07
Lån Til Privat Sektor 1594107445 2020-05
Innskudd Rente 6.75 2020-06
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2020-05
Sentralbankers balanse 1014308814 2020-06
Utenlandske - Lager - Investering 24586 2020-07
Utlånsrente 9.75 2020-06
Privat gjeld til BNP 164 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3420 2020-05
Nåværende situasjon -3764 2020-05
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Eksport 9967 2020-05
Import 13387 2020-05
Utenlandsgjeld 431034 2020-03
Kjøpsbetingelser 112 2020-05
Kapitalstrømmer 2303 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer 257 2020-04
Pengeoverføringer 12 2020-04
Turisme Inntekter 788 2020-03
Turistankomster 29829 2020-05
Gullreserver 485 2020-03
Råoljeproduksjon 60 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -16104759 2020-05
Offentlige Utgifter 61895539 2020-03
Statens Inntekter 66691002 2020-05
Statsgjeld 1633372 2020-05
Fiscal Utgifter 82795761 2020-05
Kreditt-Rating 36 2020-07
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -26760 2020-06

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 92.6 2020-06
Produksjon PMI 53.9 2020-06
Industriell Produksjon -19.9 2020-05
Industriell Produksjon (Månedlig) 17.4 2020-05
Industriproduksjonen -20.6 2020-05
Kapasitetsutnyttelsen 66 2020-06
Lagerendringer 51404473 2020-03
Konkurser 517 2020-05
Bil Produksjon 63145 2020-05
Bilregistreringer 52080 2020-05
Totalt Vehicle Sales 70973 2020-06
Ledende økonomisk indeks -28.61 2020-05
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25815 2019-12
Gruvedrift Produksjon -14.2 2020-05
Stål~~pos=trunc 2272 2020-05

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 62.6 2020-06
Butikkhandel (Månedlig) 3.8 2020-05
Butikkhandel (Årlig) -16.7 2020-05
Forbruk 241582304 2020-03
Konsumerkreditt 688142035 2020-06
Privat-Sektor-Kreditt 2481623682 2020-05
Økonomisk optimismeindeks 73.5 2020-06
Bensinpriser 0.92 2020-06
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.7 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 128 2020-04
Bygningstillatelser 32752 2020-03
Boligsalg 74581 2020-03
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 4510 2020-03
Nyboligsalg 34089 2020-03

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 212993 2020-07
Coronavirus dødsfall 5382 2020-07
Coronavirus gjenopprettet 195671 2020-07
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU-senger 259 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.