Markeder Siste Referanse
Valuta 6.77 2020-04
Aksjemarkedet 92382 2020-04
10-årig statsobligasjon 13.77 2020-04

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.9 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-12
Arbeidsledighet 13.7 2019-12
Inflasjon 11.86 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.57 2020-03
Rentesats 9.75 2020-03
Handelsbalanse -2981 2020-02
Nåværende situasjon -1804 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 99.7 2020-03
Produksjon PMI 48.1 2020-03
Forbrukertillit 58.2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-01
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 30217 2020-04
Coronavirus dødsfall 649 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1326 2020-04
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.9 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 6 2019-12
BNP 740 2019-12
Bnp Faste Priser 478382418 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 121686729 2019-12
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 25617593 2019-12
Bnp Fra Construction 29640045 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 78256697 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 47340874 2019-12
Bnp Fra Tjenester 114297386 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.7 2019-12
Sysselsatte 27658 2019-12
Arbeidsledige 4394 2019-12
Yrkesdeltakelse 52.4 2019-12
Langtids arbeidsledighet 3.4 2019-09
Arbeidsledighet for unge 25 2019-12
Lønnskostnader 198 2019-12
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 206 2019-12
Befolkning 83.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.5 2019-12
Full Jobb 25244 2019-09
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2408 2019-09
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.86 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.57 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 451 2020-03
Kjerne Konsumprisindeks 372 2020-02
KjerneInflasjon 11.65 2020-03
Bnp-Deflatoren 192 2019-12
Produsentpriser 469 2020-03
produsentprisene endring 8.5 2020-03
Eksportpriser 92.01 2020-01
Importprisene 86.64 2020-01
MatInflasjon 10.05 2020-03
KPI Housing Utilities 497 2020-03
Kpi Transport 419 2020-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 172 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 9.75 2020-03
Internbankrente 9.23 2020-04
Pengemengden M1 787412960 2020-02
Pengemengden M2 2551412776 2020-02
Pengemengden M3 2668539727 2020-02
Bankenes balanse 4498755015 2020-01
Valutareserver 141662 2020-01
Lån Til Privat Sektor 1358220645 2020-02
Innskudd Rente 8.25 2020-03
Kontanter - Reserve - Ratio 11 2020-03
Sentralbankers balanse 924742468 2020-02
Utenlandske - Lager - Investering 22290 2020-03
Utlånsrente 11.25 2020-03
Privat gjeld til BNP 170 2017-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2981 2020-02
Nåværende situasjon -1804 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 14653 2020-02
Import 17634 2020-02
Utenlandsgjeld 436921 2019-12
Kjøpsbetingelser 106 2020-01
Kapitalstrømmer 1688 2020-01
Utenlandske Direkte Investeringer 567 2020-01
Pengeoverføringer 15 2020-01
Turisme Inntekter 1646 2019-12
Turistankomster 1733112 2020-02
Gullreserver 385 2019-12
Råoljeproduksjon 59 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -12751019 2020-02
Offentlige Utgifter 74875851 2019-12
Statens Inntekter 81114649 2020-02
Statsgjeld 1409519 2020-02
Fiscal Utgifter 93865668 2020-02
Kreditt-Rating 36 2020-04
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -40445 2020-03

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 99.7 2020-03
Produksjon PMI 48.1 2020-03
Industriell Produksjon 7.9 2020-01
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.2 2020-01
Industriproduksjonen 8.2 2020-01
Kapasitetsutnyttelsen 75.3 2020-03
Lagerendringer -20588198 2019-12
Konkurser 865 2020-02
Bil Produksjon 127882 2020-02
Bilregistreringer 53135 2020-02
Totalt Vehicle Sales 50008 2020-03
Ledende økonomisk indeks 5.94 2020-02
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25815 2019-12
Gruvedrift Produksjon 8.5 2020-01
Stål~~pos=trunc 2851 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 58.2 2020-03
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 9.6 2020-01
Forbruk 277271187 2019-12
Konsumerkreditt 638930129 2020-03
Privat-Sektor-Kreditt 2169240342 2020-02
Økonomisk optimismeindeks 91.8 2020-03
Bensinpriser 0.82 2020-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.2 2019-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 121 2020-01
Bygningstillatelser 68916 2019-12
Boligsalg 126594 2019-12
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 9195 2019-12
Nyboligsalg 75480 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 30217 2020-04
Coronavirus dødsfall 649 2020-04
Coronavirus gjenopprettet 1326 2020-04
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU Beds 259 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.