Markeder Siste Referanse
Valuta 5.81 2019-10
Aksjemarkedet 94896 2019-10
10-årig statsobligasjon 14.37 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2019-06
Arbeidsledighet 13.9 2019-07
Inflasjon 9.26 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.99 2019-09
Rentesats 16.5 2019-09
Handelsbalanse -2500 2019-08
Nåværende situasjon 2604 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 98.8 2019-09
Produksjon PMI 50 2019-09
Forbrukertillit 55.8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.2 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate -1.5 2019-06
BNP 767 2018-12
Bnp Faste Priser 426348297 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 104251295 2019-06
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 17848921 2019-06
Bnp Fra Construction 29287888 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 70922402 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 46799196 2019-06
Bnp Fra Tjenester 99589464 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.9 2019-07
Sysselsatte 28517 2019-07
Arbeidsledige 4596 2019-07
Yrkesdeltakelse 53.1 2019-07
Langtids arbeidsledighet 2.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 27.1 2019-07
Lønnskostnader 201 2019-06
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 194 2019-06
Befolkning 82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.5 2019-07
Full Jobb 24678 2019-06
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2736 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 9.26 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.99 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 427 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 364 2019-09
KjerneInflasjon 7.54 2019-09
Bnp-Deflatoren 171 2019-06
Produsentpriser 451 2019-09
produsentprisene endring 2.45 2019-09
Eksportpriser 90.64 2019-08
Importprisene 87.61 2019-08
MatInflasjon 9.52 2019-09
KPI Housing Utilities 468 2019-09
Kpi Transport 416 2019-09
Harmoniserte Konsumprisindeks 162 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 16.5 2019-09
Internbankrente 16.06 2019-10
Pengemengden M1 655467404 2019-09
Pengemengden M2 2289717355 2019-09
Pengemengden M3 2393667392 2019-09
Bankenes balanse 4219301270 2019-08
Valutareserver 139774 2019-07
Lån Til Privat Sektor 1275167269 2019-08
Innskudd Rente 15 2019-09
Kontanter - Reserve - Ratio 16 2019-09
Sentralbankers balanse 751059560 2019-09
Utenlandske - Lager - Investering 31238 2019-10
Utlånsrente 18 2019-09
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2500 2019-08
Nåværende situasjon 2604 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 12523 2019-08
Import 15024 2019-08
Utenlandsgjeld 446860 2019-06
Kjøpsbetingelser 103 2019-08
Kapitalstrømmer -1804 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 15 2019-08
Turisme Inntekter 3338 2019-06
Turistankomster 6307508 2019-08
Gullreserver 321 2019-09
Råoljeproduksjon 60 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 7.04 2017-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 837007 2019-08
Offentlige Utgifter 62009834 2019-06
Statens Inntekter 92796283 2019-08
Statsgjeld 1248300 2019-08
Fiscal Utgifter 91959276 2019-08
Asylsøknader 16207 2018-08
Kreditt-Rating 44.46
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -21650 2019-09
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.8 2019-09
Produksjon PMI 50 2019-09
Industriell Produksjon -3.6 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.8 2019-08
Industriproduksjonen -2.8 2019-08
Kapasitetsutnyttelsen 76.3 2019-09
Lagerendringer -4600589 2019-06
Konkurser 1011 2019-08
Bil Produksjon 52242 2019-08
Bilregistreringer 39110 2019-08
Totalt Vehicle Sales 41992 2019-09
Ledende økonomisk indeks 3.88 2019-08
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 28532 2019-07
Gruvedrift Produksjon -6 2019-08
Stål~~pos=trunc 2634 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 55.8 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-08
Butikkhandel (Årlig) -4.3 2019-08
Forbruk 251577716 2019-06
Konsumerkreditt 553160126 2019-09
Privat-Sektor-Kreditt 1983150723 2019-08
Økonomisk optimismeindeks 86 2019-09
Bensinpriser 1.23 2019-09
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.3 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 113 2019-07
Bygningstillatelser 9477 2019-06
Boligsalg 63305 2019-07
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 1733 2019-06
Nyboligsalg 38931 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.