Markeder Siste Referanse
Valuta 5.75 2019-08
Aksjemarkedet 97149 2019-08
10-årig statsobligasjon 16.12 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-03
Arbeidsledighet 12.8 2019-05
Inflasjon 16.65 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.36 2019-07
Rentesats 19.75 2019-07
Handelsbalanse -3177 2019-06
Nåværende situasjon -548 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 98.3 2019-07
Produksjon PMI 46.7 2019-07
Forbrukertillit 58.3 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.3 2019-06
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate -2.6 2019-03
BNP 767 2018-12
Bnp Faste Priser 385221093 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 100644723 2019-03
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 10691613 2019-03
Bnp Fra Construction 24255743 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 67156607 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 45952229 2019-03
Bnp Fra Tjenester 88537213 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.8 2019-05
Sysselsatte 28269 2019-05
Arbeidsledige 4157 2019-05
Yrkesdeltakelse 52.8 2019-05
Langtids arbeidsledighet 2.9 2019-03
Arbeidsledighet for unge 23.3 2019-05
Lønnskostnader 189 2019-03
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 183 2019-03
Befolkning 82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.4 2019-05
Full Jobb 23669 2019-03
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2888 2019-03
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 16.65 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 1.36 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 419 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 360 2019-07
KjerneInflasjon 16.2 2019-07
Bnp-Deflatoren 154 2019-03
Produsentpriser 453 2019-07
produsentprisene endring 21.66 2019-07
Eksportpriser 92.4 2019-06
Importprisene 89.79 2019-06
MatInflasjon 18.21 2019-07
KPI Housing Utilities 449 2019-07
Kpi Transport 418 2019-07
Harmoniserte Konsumprisindeks 161 2019-07
Penger Siste Referanse
Rentesats 19.75 2019-07
Internbankrente 16.66 2019-08
Pengemengden M1 602757832 2019-07
Pengemengden M2 2178802052 2019-07
Pengemengden M3 2278104976 2019-07
Bankenes balanse 4180965082 2019-06
Valutareserver 135103 2019-06
Lån Til Privat Sektor 1285917846 2019-06
Innskudd Rente 18.25 2019-07
Kontanter - Reserve - Ratio 16 2019-07
Sentralbankers balanse 745587535 2019-07
Utenlandske - Lager - Investering 31345 2019-08
Utlånsrente 21.25 2019-07
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3177 2019-06
Nåværende situasjon -548 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 11082 2019-06
Import 14259 2019-06
Utenlandsgjeld 453423 2019-03
Kjøpsbetingelser 103 2019-06
Kapitalstrømmer 3326 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 13 2019-06
Turisme Inntekter 3338 2019-06
Turistankomster 5318984 2019-06
Gullreserver 261 2019-03
Råoljeproduksjon 56 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 7.04 2017-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -11454947 2019-06
Offentlige Utgifter 57997835 2019-03
Statens Inntekter 53666695 2019-06
Statsgjeld 1215765 2019-07
Fiscal Utgifter 65121642 2019-06
Asylsøknader 16207 2018-08
Kreditt-Rating 44.46
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse 4076 2019-07
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 98.3 2019-07
Produksjon PMI 46.7 2019-07
Industriell Produksjon -3.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.71 2019-06
Industriproduksjonen -4.6 2019-06
Kapasitetsutnyttelsen 76.2 2019-07
Lagerendringer -27915236 2019-03
Konkurser 756 2019-06
Bil Produksjon 109116 2019-06
Bilregistreringer 41915 2019-06
Totalt Vehicle Sales 17927 2019-07
Ledende økonomisk indeks 2.43 2019-06
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 61.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 61 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24040 2019-06
Gruvedrift Produksjon 4.8 2019-06
Stål~~pos=trunc 2698 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 58.3 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 2.3 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -1.2 2019-06
Forbruk 236727781 2019-03
Konsumerkreditt 528198574 2019-07
Privat-Sektor-Kreditt 1984463071 2019-06
Økonomisk optimismeindeks 80.7 2019-07
Bensinpriser 1.26 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.8 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 111 2019-06
Bygningstillatelser 9477 2019-06
Boligsalg 63305 2019-07
Hjem Eierskap Rate 59.7 2016-12
Nyestartede boliger 1733 2019-06
Nyboligsalg 38931 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.