Markeder Siste Referanse
Valuta 5.88 2020-01
Aksjemarkedet 121475 2020-01
10-årig statsobligasjon 10.76 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
Arbeidsledighet 13.4 2019-10
Inflasjon 11.84 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.74 2019-12
Rentesats 11.25 2020-01
Handelsbalanse -2234 2019-11
Nåværende situasjon -518 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 104 2019-12
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Forbrukertillit 58.8 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-11
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
BNP 767 2018-12
Bnp Faste Priser 466070132 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110095415 2019-09
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 57743283 2019-09
Bnp Fra Construction 31270056 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 70808123 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46475881 2019-09
Bnp Fra Tjenester 106301989 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.4 2019-10
Sysselsatte 28343 2019-10
Arbeidsledige 4396 2019-10
Yrkesdeltakelse 52.9 2019-10
Langtids arbeidsledighet 3 2019-06
Arbeidsledighet for unge 25.3 2019-10
Lønnskostnader 204 2019-09
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 201 2019-09
Befolkning 82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.7 2019-10
Full Jobb 24678 2019-06
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2736 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.84 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.74 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 440 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 373 2019-12
KjerneInflasjon 9.81 2019-12
Bnp-Deflatoren 187 2019-09
Produsentpriser 454 2019-12
produsentprisene endring 7.36 2019-12
Eksportpriser 90.64 2019-11
Importprisene 86.68 2019-11
MatInflasjon 10.89 2019-12
KPI Housing Utilities 487 2019-12
Kpi Transport 425 2019-12
Harmoniserte Konsumprisindeks 169 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 11.25 2020-01
Internbankrente 10.63 2020-01
Pengemengden M1 712810444 2019-12
Pengemengden M2 2457520373 2019-12
Pengemengden M3 2575172746 2019-12
Bankenes balanse 4308766747 2019-11
Valutareserver 142541 2019-10
Lån Til Privat Sektor 1271016681 2019-11
Innskudd Rente 9.75 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 16 2019-10
Sentralbankers balanse 779239847 2019-11
Utenlandske - Lager - Investering 32292 2020-01
Utlånsrente 12.75 2020-01
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2234 2019-11
Nåværende situasjon -518 2019-11
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 15503 2019-11
Import 17737 2019-11
Utenlandsgjeld 433889 2019-09
Kjøpsbetingelser 105 2019-11
Kapitalstrømmer 2371 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 13 2019-11
Turisme Inntekter 4402 2019-09
Turistankomster 2190622 2019-11
Gullreserver 385 2019-12
Råoljeproduksjon 60 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 6181359 2019-11
Offentlige Utgifter 62035476 2019-09
Statens Inntekter 80810612 2019-11
Statsgjeld 1274200 2019-11
Fiscal Utgifter 74629253 2019-11
Kreditt-Rating 36 2020-01
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -36765 2019-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2019-12
Produksjon PMI 49.5 2019-12
Industriell Produksjon 5.1 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-11
Industriproduksjonen 5.3 2019-11
Kapasitetsutnyttelsen 77 2019-12
Lagerendringer -1236659 2019-09
Konkurser 1103 2019-11
Bil Produksjon 135775 2019-12
Bilregistreringer 67126 2019-11
Totalt Vehicle Sales 90500 2019-12
Ledende økonomisk indeks 5.12 2019-11
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25163 2019-09
Gruvedrift Produksjon 7.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 2885 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 58.8 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.7 2019-11
Butikkhandel (Årlig) 8.5 2019-11
Forbruk 273319795 2019-09
Konsumerkreditt 588691405 2019-12
Privat-Sektor-Kreditt 2025774064 2019-11
Økonomisk optimismeindeks 93.8 2019-12
Bensinpriser 1.2 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 13.9 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 116 2019-10
Bygningstillatelser 19172 2019-09
Boligsalg 95510 2019-09
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 2965 2019-09
Nyboligsalg 51393 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.