Markeder Siste Referanse
Valuta 5.76 2019-12
Aksjemarkedet 108659 2019-12
10-årig statsobligasjon 11.98 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
Arbeidsledighet 14 2019-08
Inflasjon 10.56 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 2019-11
Rentesats 14 2019-11
Handelsbalanse -1808 2019-10
Nåværende situasjon 2477 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 102 2019-11
Produksjon PMI 49.5 2019-11
Forbrukertillit 59.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-09
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
BNP 767 2018-12
Bnp Faste Priser 466070132 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110095415 2019-09
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 57743283 2019-09
Bnp Fra Construction 31270056 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 70808123 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46475881 2019-09
Bnp Fra Tjenester 106301989 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14 2019-08
Sysselsatte 28259 2019-08
Arbeidsledige 4650 2019-08
Yrkesdeltakelse 53.1 2019-08
Langtids arbeidsledighet 3 2019-06
Arbeidsledighet for unge 27.1 2019-07
Lønnskostnader 204 2019-09
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 201 2019-09
Befolkning 82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.6 2019-08
Full Jobb 24678 2019-06
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2736 2019-06
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 10.56 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 437 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 372 2019-11
KjerneInflasjon 9.25 2019-11
Bnp-Deflatoren 187 2019-09
Produsentpriser 451 2019-11
produsentprisene endring 4.26 2019-11
Eksportpriser 90.47 2019-09
Importprisene 87.33 2019-09
MatInflasjon 8.89 2019-11
KPI Housing Utilities 486 2019-11
Kpi Transport 423 2019-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 167 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 14 2019-11
Internbankrente 12.68 2019-12
Pengemengden M1 666773016 2019-10
Pengemengden M2 2337343057 2019-10
Pengemengden M3 2448218565 2019-10
Bankenes balanse 4226931910 2019-09
Valutareserver 143176 2019-09
Lån Til Privat Sektor 1265957020 2019-10
Innskudd Rente 12.5 2019-11
Kontanter - Reserve - Ratio 16 2019-10
Sentralbankers balanse 777553685 2019-10
Utenlandske - Lager - Investering 31907 2019-11
Utlånsrente 15.5 2019-11
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1808 2019-10
Nåværende situasjon 2477 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 15664 2019-10
Import 17472 2019-10
Utenlandsgjeld 446860 2019-06
Kjøpsbetingelser 104 2019-09
Kapitalstrømmer -715 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 13 2019-09
Turisme Inntekter 4402 2019-09
Turistankomster 4291574 2019-10
Gullreserver 385 2019-12
Råoljeproduksjon 60 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -13236708 2019-10
Offentlige Utgifter 62035476 2019-09
Statens Inntekter 63759598 2019-10
Statsgjeld 1260725 2019-10
Fiscal Utgifter 76996306 2019-10
Asylsøknader 16207 2018-08
Kreditt-Rating 36 2019-12
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -11890 2019-10
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-11
Produksjon PMI 49.5 2019-11
Industriell Produksjon 3.4 2019-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.2 2019-09
Industriproduksjonen 3.4 2019-09
Kapasitetsutnyttelsen 77.2 2019-11
Lagerendringer -1236659 2019-09
Konkurser 1272 2019-10
Bil Produksjon 132155 2019-10
Bilregistreringer 52456 2019-09
Totalt Vehicle Sales 49075 2019-10
Ledende økonomisk indeks 4.97 2019-10
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25163 2019-09
Gruvedrift Produksjon 5.7 2019-09
Stål~~pos=trunc 2687 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 59.9 2019-11
Butikkhandel (Månedlig) 0.6 2019-09
Butikkhandel (Årlig) 2.7 2019-09
Forbruk 273319795 2019-09
Konsumerkreditt 563665886 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 2001285393 2019-10
Økonomisk optimismeindeks 91.3 2019-11
Bensinpriser 1.21 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 14.3 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 115 2019-09
Bygningstillatelser 19172 2019-09
Boligsalg 95510 2019-09
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 2965 2019-09
Nyboligsalg 51393 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.