Markeder Siste Referanse
Valuta 5.83 2019-04
Aksjemarkedet 96861 2019-04
10-årig statsobligasjon 17.19 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -3 2018-12
Arbeidsledighet 14.7 2019-01
Inflasjon 19.71 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1.03 2019-03
Rentesats 24 2019-03
Handelsbalanse -2134 2019-02
Nåværende situasjon -718 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Forretningstillit 102 2019-03
Produksjon PMI 47.2 2019-03
Forbrukertillit 59.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -2.4 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate -3 2018-12
BNP 851 2017-12
Bnp Faste Priser 450961520 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 120801436 2018-12
Bnp Per Innbygger 14933 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25129 2017-12
Bnp Fra Landbruk 24788022 2018-12
Bnp Fra Construction 30976895 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 73726975 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 45002064 2018-12
Bnp Fra Tjenester 106768068 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 14.7 2019-01
Sysselsatte 27157 2019-01
Arbeidsledige 4668 2019-01
Yrkesdeltakelse 52.9 2019-01
Langtids arbeidsledighet 2.5 2018-09
Arbeidsledighet for unge 26.7 2019-01
Lønnskostnader 163 2018-12
Minstelønn 2558 2019-12
Lønninger innen produksjon 168 2018-12
Befolkning 80.81 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsetting 45.9 2019-01
Full Jobb 25938 2018-09
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2501 2018-09
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 19.71 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 1.03 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 403 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 340 2019-03
KjerneInflasjon 17.53 2019-03
Bnp-Deflatoren 180 2018-12
Produsentpriser 432 2019-03
produsentprisene endring 29.64 2019-03
Eksportpriser 92.19 2019-02
Importprisene 90.67 2019-02
MatInflasjon 29.77 2019-03
KPI Housing Utilities 431 2019-03
Kpi Transport 385 2019-03
Harmoniserte Konsumprisindeks 153 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 24 2019-03
Internbankrente 25.63 2019-04
Pengemengden M1 569489896 2019-03
Pengemengden M2 2068386070 2019-03
Pengemengden M3 2157053750 2019-03
Bankenes balanse 3800152261 2018-12
Valutareserver 139273 2019-02
Lån Til Privat Sektor 1168557625 2019-02
Innskudd Rente 22.5 2019-03
Kontanter - Reserve - Ratio 12 2019-01
Sentralbankers balanse 758413514 2019-03
Utenlandske - Lager - Investering 29266 2019-04
Utlånsrente 25.5 2019-01
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2134 2019-02
Nåværende situasjon -718 2019-02
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 13593 2019-02
Import 15727 2019-02
Utenlandsgjeld 444878 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2019-02
Kapitalstrømmer -680 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 22 2019-02
Turisme Inntekter 1428 2018-12
Turistankomster 1670238 2019-02
Gullreserver 261 2019-03
Råoljeproduksjon 56 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 7.04 2017-12
Våpen Salg 244 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 28.3 2017-12
Offentlige Budsjetter -1.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -18675315 2019-02
Offentlige Utgifter 69495065 2018-12
Statens Inntekter 64699563 2019-02
Statsgjeld 1126210 2019-02
Fiscal Utgifter 83374878 2019-02
Asylsøknader 16207 2018-08
Kreditt-Rating 44.46
Militære Utgifter 19580 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 18 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 102 2019-03
Produksjon PMI 47.2 2019-03
Industriell Produksjon -5.1 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2019-02
Industriproduksjonen -5.5 2019-02
Kapasitetsutnyttelsen 74.3 2019-03
Lagerendringer -40444799 2018-12
Konkurser 693 2019-03
Bil Produksjon 132189 2019-03
Bilregistreringer 34025 2019-02
Totalt Vehicle Sales 49221 2019-03
Ledende økonomisk indeks 0.36 2019-03
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 61.6 2018-12
Konkurranseevne Rank 61 2018-12
Korrupsjon Index 41 2018-12
Korrupsjon Rank 78 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 43 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 23342 2019-02
Gruvedrift Produksjon -4.7 2019-02
Stål~~pos=trunc 2635 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 59.4 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2019-02
Butikkhandel (Årlig) -4.9 2019-02
Forbruk 257299893 2018-12
Konsumerkreditt 519121689 2019-03
Privat-Sektor-Kreditt 1907527803 2019-02
Økonomisk optimismeindeks 81.9 2019-03
Bensinpriser 1.27 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.6 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 109 2019-02
Bygningstillatelser 74867 2018-12
Boligsalg 45802 2019-02
Hjem Eierskap Rate 59.7 2016-12
Nyestartede boliger 8334 2018-12
Nyboligsalg 32648 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.