Markeder Siste Referanse
Valuta 7.54 2020-09
Aksjemarkedet 1112 2020-09
10-årig statsobligasjon 13.04 2020-09

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-06
Arbeidsledighet 13.4 2020-06
Inflasjon 11.77 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.86 2020-08
Rentesats 8.25 2020-08
Handelsbalanse -2697 2020-07
Nåværende situasjon -1817 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Forretningstillit 106 2020-08
Produksjon PMI 54.3 2020-08
Forbrukertillit 59.6 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 9.5 2020-07
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 301348 2020-09
Coronavirus dødsfall 7445 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 264805 2020-09
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -11 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -9.9 2020-06
BNP 754 2019-12
Bnp Faste Priser 386508426 2020-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 101283418 2020-06
Bnp Per Innbygger 14999 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28167 2019-12
Bnp Fra Landbruk 18683446 2020-06
Bnp Fra Construction 28947529 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 56957006 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 45602561 2020-06
Bnp Fra Tjenester 76463061 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.4 2020-06
Sysselsatte 26531 2020-06
Arbeidsledige 4101 2020-06
Yrkesdeltakelse 48.6 2020-06
Langtids arbeidsledighet 3.4 2020-03
Arbeidsledighet for unge 26.1 2020-06
Lønnskostnader 257 2020-06
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 183 2020-06
Befolkning 83.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 41.6 2020-06
Full Jobb 22934 2020-03
Deltid Sysselsettingen 3056 2020-03

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 11.77 2020-08
Inflasjonen (Månedlig) 0.86 2020-08
Konsumprisindeksen Kpi 473 2020-08
Kjerne Konsumprisindeks 400 2020-08
KjerneInflasjon 11.03 2020-08
Bnp-Deflatoren 154 2020-06
Produsentpriser 502 2020-08
produsentprisene endring 11.53 2020-08
Eksportpriser 90.73 2020-07
Importprisene 80.76 2020-07
MatInflasjon 13.51 2020-08
KPI Housing Utilities 510 2020-08
Kpi Transport 462 2020-08
Harmoniserte Konsumprisindeks 181 2020-08

Penger Siste Referanse
Rentesats 8.25 2020-08
Internbankrente 12.54 2020-09
Pengemengden M1 1212125110 2020-08
Pengemengden M2 3200919339 2020-08
Pengemengden M3 3308755118 2020-08
Bankenes balanse 5242815808 2020-05
Valutareserver 45281 2020-09
Lån Til Privat Sektor 1653607565 2020-07
Innskudd Rente 6.75 2020-08
Kontanter - Reserve - Ratio 15 2020-07
Sentralbankers balanse 1144361908 2020-08
Utenlandske - Lager - Investering 20899 2020-09
Utlånsrente 9.75 2020-07
Privat gjeld til BNP 164 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2697 2020-07
Nåværende situasjon -1817 2020-07
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Eksport 15012 2020-07
Import 17709 2020-07
Utenlandsgjeld 431034 2020-03
Kjøpsbetingelser 112 2020-07
Kapitalstrømmer -3711 2020-07
Utenlandske Direkte Investeringer 833 2020-07
Pengeoverføringer 11 2020-07
Turisme Inntekter 788 2020-03
Turistankomster 932927 2020-07
Gullreserver 583 2020-06
Råoljeproduksjon 60 2020-05
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -28207544 2020-07
Offentlige Utgifter 61578544 2020-06
Statens Inntekter 85801708 2020-07
Statsgjeld 1720900 2020-07
Fiscal Utgifter 114009252 2020-07
Kreditt-Rating 36 2020-09
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse 30381 2020-08

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 106 2020-08
Produksjon PMI 54.3 2020-08
Industriell Produksjon 4.4 2020-07
Industriell Produksjon (Månedlig) 8.4 2020-07
Industriproduksjonen 5.1 2020-07
Kapasitetsutnyttelsen 73.3 2020-08
Lagerendringer 30991053 2020-06
Konkurser 1305 2020-08
Bil Produksjon 75341 2020-08
Bilregistreringer 138883 2020-07
Totalt Vehicle Sales 61533 2020-08
Ledende økonomisk indeks 3.73 2020-08
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25815 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.9 2020-07
Stål~~pos=trunc 3143 2020-07

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 59.6 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 9.5 2020-07
Butikkhandel (Årlig) 11.9 2020-07
Forbruk 230395357 2020-06
Konsumerkreditt 788005952 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 2653737137 2020-07
Økonomisk optimismeindeks 85.9 2020-08
Bensinpriser 0.91 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.1 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 141 2020-07
Bygningstillatelser 72032 2020-06
Boligsalg 161420 2020-07
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 8207 2020-06
Nyboligsalg 67937 2020-07

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 301348 2020-09
Coronavirus dødsfall 7445 2020-09
Coronavirus gjenopprettet 264805 2020-09
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU-senger 259 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.