Markeder Siste Referanse
Valuta 6.06 2020-02
Aksjemarkedet 120792 2020-02
10-årig statsobligasjon 11.04 2020-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
Arbeidsledighet 13.3 2019-11
Inflasjon 12.15 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.35 2020-01
Rentesats 11.25 2020-01
Handelsbalanse -4325 2019-12
Nåværende situasjon -2798 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Forretningstillit 104 2020-01
Produksjon PMI 51.3 2020-01
Forbrukertillit 58.8 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-12
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.4 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 0.9 2019-09
BNP 767 2018-12
Bnp Faste Priser 466070132 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 110095415 2019-09
Bnp Per Innbygger 15027 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 25287 2018-12
Bnp Fra Landbruk 57743283 2019-09
Bnp Fra Construction 31270056 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 70808123 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 46475881 2019-09
Bnp Fra Tjenester 106301989 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.3 2019-11
Sysselsatte 28169 2019-11
Arbeidsledige 4308 2019-11
Yrkesdeltakelse 52.8 2019-11
Langtids arbeidsledighet 3.4 2019-09
Arbeidsledighet for unge 24.5 2019-11
Lønnskostnader 204 2019-09
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 201 2019-09
Befolkning 82 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2019-12
Pensjonsalder Menn 60 2019-12
Sysselsetting 45.9 2019-11
Full Jobb 25244 2019-09
Levelønn Family 3190 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 1930 2018-12
Deltid Sysselsettingen 2408 2019-09
Lønn Høy Dyktige 2830 2018-12
Lønn Lav Dyktige 1380 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 12.15 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) 1.35 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 446 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 373 2020-01
KjerneInflasjon 9.88 2020-01
Bnp-Deflatoren 187 2019-09
Produsentpriser 462 2020-01
produsentprisene endring 8.84 2020-01
Eksportpriser 91.32 2019-12
Importprisene 86.36 2019-12
MatInflasjon 9.04 2020-01
KPI Housing Utilities 493 2020-01
Kpi Transport 429 2020-01
Harmoniserte Konsumprisindeks 169 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 11.25 2020-01
Internbankrente 10.19 2020-02
Pengemengden M1 736738164 2020-01
Pengemengden M2 2479842795 2020-01
Pengemengden M3 2593801908 2020-01
Bankenes balanse 4308766747 2019-11
Valutareserver 141664 2019-11
Lån Til Privat Sektor 1309053814 2019-12
Innskudd Rente 9.75 2020-01
Kontanter - Reserve - Ratio 16 2019-12
Sentralbankers balanse 834587672 2020-01
Utenlandske - Lager - Investering 33862 2020-02
Utlånsrente 12.75 2020-01
Privat gjeld til BNP 170 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4325 2019-12
Nåværende situasjon -2798 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.5 2018-12
Eksport 14694 2019-12
Import 19019 2019-12
Utenlandsgjeld 433889 2019-09
Kjøpsbetingelser 106 2019-12
Kapitalstrømmer 317 2019-12
Utenlandske Direkte Investeringer 13200 2018-12
Pengeoverføringer 18 2019-12
Turisme Inntekter 1646 2019-12
Turistankomster 2147878 2019-12
Gullreserver 385 2019-12
Råoljeproduksjon 60 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 30.4 2018-12
Offentlige Budsjetter -2 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -36067505 2019-12
Offentlige Utgifter 62035476 2019-09
Statens Inntekter 70797670 2019-12
Statsgjeld 1328752 2019-12
Fiscal Utgifter 106865175 2019-12
Kreditt-Rating 36 2020-02
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse 22785 2020-01
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2020-01
Produksjon PMI 51.3 2020-01
Industriell Produksjon 8.6 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.9 2019-12
Industriproduksjonen 9.1 2019-12
Kapasitetsutnyttelsen 75.5 2020-01
Lagerendringer -1236659 2019-09
Konkurser 2290 2019-12
Bil Produksjon 109783 2020-01
Bilregistreringer 63536 2019-12
Totalt Vehicle Sales 27273 2020-01
Ledende økonomisk indeks 3.63 2019-12
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25815 2019-12
Gruvedrift Produksjon 9.8 2019-12
Stål~~pos=trunc 2893 2019-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 58.8 2020-01
Butikkhandel (Månedlig) 1.1 2019-12
Butikkhandel (Årlig) 11 2019-12
Forbruk 273319795 2019-09
Konsumerkreditt 607468433 2020-01
Privat-Sektor-Kreditt 2080678851 2019-12
Økonomisk optimismeindeks 97.1 2020-01
Bensinpriser 1.17 2020-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 13.9 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 117 2019-11
Bygningstillatelser 19172 2019-09
Boligsalg 126594 2019-12
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 2965 2019-09
Nyboligsalg 75480 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.