Markeder Siste Referanse
Valuta 8.31 2021-05
Aksjemarkedet 1425 2021-05
10-årig statsobligasjon 17.41 2021-05

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.9 2020-12
Arbeidsledighet 13.4 2021-02
Inflasjon 17.14 2021-04
Inflasjonen (Månedlig) 1.68 2021-04
Rentesats 19 2021-04
Handelsbalanse -4653 2021-03
Nåværende situasjon -2610 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -5.1 2020-12
Regjeringens gjeld mot BNP 39.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2020-12
Forretningstillit 111 2021-04
Produksjon PMI 50.4 2021-04
Forbrukertillit 80.2 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 3.4 2021-02
Bedriftens Skattesats 20 2021-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 4929118 2021-05
Coronavirus dødsfall 41883 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 2902026 2021-05
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.9 2020-12
BNP 754 2019-12
Bnp Faste Priser 512715333 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133971217 2020-12
Bnp Per Innbygger 14999 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28167 2019-12
Bnp Fra Landbruk 26744472 2020-12
Bnp Fra Construction 25691276 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 84786842 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 51468252 2020-12
Bnp Fra Tjenester 122923199 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.4 2021-02
Sysselsatte 27477 2021-02
Arbeidsledige 4236 2021-02
Yrkesdeltakelse 50.1 2021-02
Langtids arbeidsledighet 3.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 26.9 2021-02
Lønnskostnader 222 2020-12
Minstelønn 3578 2021-12
Lønninger innen produksjon 244 2020-12
Befolkning 83.61 2020-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2021-12
Pensjonsalder Menn 60 2021-12
Sysselsetting 43.4 2021-02
Full Jobb 23012 2020-12
Deltid Sysselsettingen 3297 2020-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 17.14 2021-04
Inflasjonen (Månedlig) 1.68 2021-04
Konsumprisindeksen Kpi 532 2021-04
Kjerne Konsumprisindeks 446 2021-04
KjerneInflasjon 17.77 2021-04
Bnp-Deflatoren 204 2020-12
Produsentpriser 642 2021-04
produsentprisene endring 35.17 2021-04
Eksportpriser 100 2021-02
Importprisene 106 2021-02
MatInflasjon 16.98 2021-04
KPI Housing Utilities 563 2021-04
Kpi Transport 532 2021-04
Harmoniserte Konsumprisindeks 201 2021-03

Helse Siste Referanse
Vaksinasjonsfrekvens for Coronavirus 28.14 2021-05
Totalt antall vaksiner mot koronavirus 23729113 2021-05
Coronavirus tilfeller 4929118 2021-05
Coronavirus dødsfall 41883 2021-05
Coronavirus gjenopprettet 2902026 2021-05
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU-senger 259 2014-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 19 2021-04
Internbankrente 19.48 2021-05
Pengemengden M1 1196274465 2021-03
Pengemengden M2 3362342866 2021-03
Pengemengden M3 3464408363 2021-03
Bankenes balanse 6019110601 2021-01
Valutareserver 47950 2021-04
Lån Til Privat Sektor 1814808643 2021-03
Innskudd Rente 17.5 2021-04
Kontanter - Reserve - Ratio 19 2021-02
Sentralbankers balanse 1361644142 2021-03
Utenlandske - Lager - Investering 21756 2021-04
Utlånsrente 20.5 2021-03
Privat gjeld til BNP 166 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -4653 2021-03
Nåværende situasjon -2610 2021-02
Nåværende situasjon mot BNP -5.1 2020-12
Eksport 18984 2021-03
Import 23637 2021-03
Utenlandsgjeld 450048 2020-12
Kjøpsbetingelser 95.1 2021-02
Kapitalstrømmer -729 2021-02
Utenlandske Direkte Investeringer 228 2021-01
Pengeoverføringer 12 2021-02
Turisme Inntekter 2452 2021-03
Turistankomster 905323 2021-03
Gullreserver 544 2020-12
Råoljeproduksjon 65 2020-12
Terrorisme - Hovedsiden 6.11 2019-12
Våpen Salg 141 2020-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 39.5 2020-12
Offentlige Budsjetter -3.4 2020-12
Regjeringens budsjetter verdi 23.76 2021-03
Offentlige Utgifter 78810998 2020-12
Statens Inntekter 135 2021-03
Statsgjeld 1950049 2021-03
Fiscal Utgifter 111 2021-03
Kreditt-Rating 35 2021-05
Militære Utgifter 20796 2019-12
Treasury-Kontanter-Balanse 40984 2021-03

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2021-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 111 2021-04
Produksjon PMI 50.4 2021-04
Industriell Produksjon 8.8 2021-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2021-02
Industriproduksjonen 9.3 2021-02
Kapasitetsutnyttelsen 75.9 2021-04
Lagerendringer 50854876 2020-12
Konkurser 1015 2021-03
Bil Produksjon 123427 2021-03
Bilregistreringer 130420 2021-03
Totalt Vehicle Sales 96428 2021-03
Ledende økonomisk indeks 7.56 2021-03
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 40 2020-12
Korrupsjon Rank 86 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 22930 2021-02
Gruvedrift Produksjon 15.9 2021-02
Stål~~pos=trunc 3400 2021-03

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.2 2021-04
Butikkhandel (Månedlig) 3.4 2021-02
Butikkhandel (Årlig) 4.6 2021-02
Forbruk 301125201 2020-12
Konsumerkreditt 857861181 2021-03
Privat-Sektor-Kreditt 2935341664 2021-03
Økonomisk optimismeindeks 93.9 2021-04
Bensinpriser 0.87 2021-04
Husholdninger Gjeld Til Bnp 18 2020-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 162 2021-02
Bygningstillatelser 89075 2020-12
Boligsalg 56485 2021-02
Hjem Eierskap Rate 58.8 2019-12
Nyestartede boliger 13975 2020-12
Nyboligsalg 24737 2021-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.