Markeder Siste Referanse
Valuta 7.53 2021-03
Aksjemarkedet 1542 2021-03
10-årig statsobligasjon 13.43 2021-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.9 2020-12
Arbeidsledighet 12.9 2020-11
Inflasjon 15.61 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.91 2021-02
Rentesats 17 2021-02
Handelsbalanse -3034 2021-01
Nåværende situasjon -3210 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Forretningstillit 109 2021-02
Produksjon PMI 51.7 2021-02
Forbrukertillit 84.5 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -4.2 2020-12
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 2746158 2021-03
Coronavirus dødsfall 28839 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 903908 2021-03
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.7 2020-12
Bnp Årlig Vekstrate 5.9 2020-12
BNP 754 2019-12
Bnp Faste Priser 512715333 2020-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 133971217 2020-12
Bnp Per Innbygger 14999 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28167 2019-12
Bnp Fra Landbruk 26744472 2020-12
Bnp Fra Construction 25691276 2020-12
Bnp Fra Manufacturing 84786842 2020-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 51468252 2020-12
Bnp Fra Tjenester 122923199 2020-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.9 2020-11
Sysselsatte 27066 2020-11
Arbeidsledige 4005 2020-11
Yrkesdeltakelse 49.4 2020-11
Langtids arbeidsledighet 3.3 2020-09
Arbeidsledighet for unge 24.9 2020-10
Lønnskostnader 222 2020-12
Minstelønn 3578 2021-12
Lønninger innen produksjon 244 2020-12
Befolkning 83.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 43.1 2020-11
Full Jobb 23787 2020-09
Deltid Sysselsettingen 2993 2020-09

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 15.61 2021-02
Inflasjonen (Månedlig) 0.91 2021-02
Konsumprisindeksen Kpi 518 2021-02
Kjerne Konsumprisindeks 433 2021-02
KjerneInflasjon 16.21 2021-02
Bnp-Deflatoren 204 2020-12
Produsentpriser 591 2021-02
produsentprisene endring 27.09 2021-02
Eksportpriser 93.97 2020-12
Importprisene 89.63 2020-12
MatInflasjon 18.4 2021-02
KPI Housing Utilities 554 2021-02
Kpi Transport 523 2021-02
Harmoniserte Konsumprisindeks 193 2020-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 17 2021-02
Internbankrente 17.53 2021-03
Pengemengden M1 1200674628 2021-01
Pengemengden M2 3336124406 2021-01
Pengemengden M3 3430127152 2021-01
Bankenes balanse 6056499998 2020-12
Valutareserver 54495 2021-02
Lån Til Privat Sektor 1716176559 2021-01
Innskudd Rente 15.5 2021-02
Kontanter - Reserve - Ratio 19 2020-12
Sentralbankers balanse 1254641122 2021-01
Utenlandske - Lager - Investering 31378 2021-02
Utlånsrente 18.5 2021-01
Privat gjeld til BNP 164 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -3034 2021-01
Nåværende situasjon -3210 2020-12
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Eksport 15045 2021-01
Import 18079 2021-01
Utenlandsgjeld 435121 2020-09
Kjøpsbetingelser 105 2020-12
Kapitalstrømmer -2490 2020-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1027 2020-12
Pengeoverføringer 13 2020-12
Turisme Inntekter 3914 2020-12
Turistankomster 509787 2021-01
Gullreserver 544 2020-12
Råoljeproduksjon 64 2020-10
Terrorisme - Hovedsiden 6.11 2019-12
Våpen Salg 364 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -24.15 2021-01
Offentlige Utgifter 78810998 2020-12
Statens Inntekter 89.61 2021-01
Statsgjeld 1837639 2021-01
Fiscal Utgifter 114 2021-01
Kreditt-Rating 35 2021-03
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -3456 2021-02

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 109 2021-02
Produksjon PMI 51.7 2021-02
Industriell Produksjon 9 2020-12
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.3 2020-12
Industriproduksjonen 9.5 2020-12
Kapasitetsutnyttelsen 74.9 2021-02
Lagerendringer 50854876 2020-12
Konkurser 958 2021-01
Bil Produksjon 106176 2021-01
Bilregistreringer 117313 2021-01
Totalt Vehicle Sales 43728 2021-01
Ledende økonomisk indeks 2.99 2021-01
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 40 2020-12
Korrupsjon Rank 86 2020-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 24344 2020-10
Gruvedrift Produksjon 6 2020-12
Stål~~pos=trunc 3400 2021-01

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 84.5 2021-02
Butikkhandel (Månedlig) -4.2 2020-12
Butikkhandel (Årlig) 0.6 2020-12
Forbruk 301125201 2020-12
Konsumerkreditt 836038592 2021-01
Privat-Sektor-Kreditt 2797490728 2021-01
Økonomisk optimismeindeks 95.8 2021-02
Bensinpriser 0.99 2021-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 16.7 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 155 2020-12
Bygningstillatelser 89075 2020-12
Boligsalg 69083 2020-12
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 13975 2020-12
Nyboligsalg 36898 2020-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2746158 2021-03
Coronavirus dødsfall 28839 2021-03
Coronavirus gjenopprettet 903908 2021-03
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU-senger 259 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.