Markeder Siste Referanse
Valuta 7.8 2020-12
Aksjemarkedet 1331 2020-12
10-årig statsobligasjon 12.4 2020-12

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 15.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 6.7 2020-09
Arbeidsledighet 13.2 2020-08
Inflasjon 14.03 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 2.3 2020-11
Rentesats 15 2020-11
Handelsbalanse -2374 2020-10
Nåværende situasjon -2364 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Forretningstillit 104 2020-11
Produksjon PMI 51.4 2020-11
Forbrukertillit 80.1 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2020-09
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 520167 2020-12
Coronavirus dødsfall 14509 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 418331 2020-12
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 15.6 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate 6.7 2020-09
BNP 754 2019-12
Bnp Faste Priser 501884935 2020-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132908657 2020-09
Bnp Per Innbygger 14999 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 28167 2019-12
Bnp Fra Landbruk 61527943 2020-09
Bnp Fra Construction 32895124 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 76575811 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 47668534 2020-09
Bnp Fra Tjenester 76463061 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 13.2 2020-08
Sysselsatte 27554 2020-08
Arbeidsledige 4194 2020-08
Yrkesdeltakelse 49.5 2020-08
Langtids arbeidsledighet 2.8 2020-06
Arbeidsledighet for unge 25.9 2020-07
Lønnskostnader 222 2020-09
Minstelønn 2943 2020-12
Lønninger innen produksjon 225 2020-09
Befolkning 83.15 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58 2020-12
Pensjonsalder Menn 60 2020-12
Sysselsetting 43 2020-08
Full Jobb 22139 2020-06
Deltid Sysselsettingen 2994 2020-06

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 14.03 2020-11
Inflasjonen (Månedlig) 2.3 2020-11
Konsumprisindeksen Kpi 499 2020-11
Kjerne Konsumprisindeks 422 2020-11
KjerneInflasjon 13.26 2020-11
Bnp-Deflatoren 200 2020-09
Produsentpriser 555 2020-11
produsentprisene endring 23.11 2020-11
Eksportpriser 90.63 2020-09
Importprisene 85.5 2020-09
MatInflasjon 21.08 2020-11
KPI Housing Utilities 531 2020-11
Kpi Transport 502 2020-11
Harmoniserte Konsumprisindeks 187 2020-10

Penger Siste Referanse
Rentesats 15 2020-11
Internbankrente 15.89 2020-12
Pengemengden M1 1246039359 2020-10
Pengemengden M2 3334337190 2020-10
Pengemengden M3 3440865075 2020-10
Bankenes balanse 5613388052 2020-07
Valutareserver 43898 2020-11
Lån Til Privat Sektor 1734171932 2020-09
Innskudd Rente 13.5 2020-11
Kontanter - Reserve - Ratio 17 2020-08
Sentralbankers balanse 1203997628 2020-10
Utenlandske - Lager - Investering 25194 2020-11
Utlånsrente 11.75 2020-10
Privat gjeld til BNP 164 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -2374 2020-10
Nåværende situasjon -2364 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP 1.2 2019-12
Eksport 17329 2020-10
Import 19703 2020-10
Utenlandsgjeld 421826 2020-06
Kjøpsbetingelser 106 2020-09
Kapitalstrømmer -2433 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 361 2020-09
Pengeoverføringer 20 2020-09
Turisme Inntekter 4044 2020-09
Turistankomster 1742303 2020-10
Gullreserver 561 2020-09
Råoljeproduksjon 61 2020-07
Terrorisme - Hovedsiden 6.53 2018-12
Våpen Salg 364 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 33.1 2019-12
Offentlige Budsjetter -2.9 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -4572021 2020-10
Offentlige Utgifter 62371480 2020-09
Statens Inntekter 91440384 2020-10
Statsgjeld 1934700 2020-10
Fiscal Utgifter 96012405 2020-10
Kreditt-Rating 36 2020-12
Militære Utgifter 22088 2018-12
Treasury-Kontanter-Balanse -6681 2020-10

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 22 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 18 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 37.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.5 2020-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 15 2020-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 104 2020-11
Produksjon PMI 51.4 2020-11
Industriell Produksjon 8.1 2020-09
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.4 2020-08
Industriproduksjonen 11.4 2020-08
Kapasitetsutnyttelsen 75.8 2020-11
Lagerendringer 90877002 2020-09
Konkurser 1331 2020-10
Bil Produksjon 150746 2020-10
Bilregistreringer 114426 2020-10
Totalt Vehicle Sales 94733 2020-10
Ledende økonomisk indeks 3.4 2020-10
Internett-hastighet 7558 2017-03
IP-adresser 8079762 2017-03
Konkurranseevne Index 62.14 2019-12
Konkurranseevne Rank 61 2019-12
Korrupsjon Index 39 2019-12
Korrupsjon Rank 91 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 33 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 25815 2019-12
Gruvedrift Produksjon 5.2 2020-08
Stål~~pos=trunc 3208 2020-10

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80.1 2020-11
Butikkhandel (Månedlig) 2.8 2020-09
Butikkhandel (Årlig) 7.8 2020-09
Forbruk 299349211 2020-09
Konsumerkreditt 811065547 2020-10
Privat-Sektor-Kreditt 2774263374 2020-09
Økonomisk optimismeindeks 89.5 2020-11
Bensinpriser 0.9 2020-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 15.1 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 147 2020-09
Bygningstillatelser 45568 2020-09
Boligsalg 82598 2020-10
Hjem Eierskap Rate 59.1 2017-12
Nyestartede boliger 7947 2020-09
Nyboligsalg 36976 2020-10

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 520167 2020-12
Coronavirus dødsfall 14509 2020-12
Coronavirus gjenopprettet 418331 2020-12
Sykehussenger 2.81 2017-12
sykehus 18.9 2017-12
Medisinske leger 1.87 2017-12
sykepleiere 2.07 2017-12
ICU-senger 259 2014-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Tyrkia - Økonomiske indikatorer.