Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 25.09 25.22 25.36 25.5 25.64 25.92
Aksjemarkedet 534.73 529 523 517 511 500
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 3 3 3.4 3 3.2
Arbeidsledighet 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Inflasjon 9.10 8.9 6.3 6 5.5 5
Rentesats 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Handelsbalanse -1079.70 0 -950 -500 -630 -970
Nåværende situasjon -432.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Butikkhandel (Månedlig) 4.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 3 3 3.4 3 3.2
BNP 130.83 140 140 151 151 151
Bnp Faste Priser 223423.00 306321 292305 231019 230126 301658
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42953.00 54325 75641 44413 44242 78062
Bnp Per Innbygger 3110.20 3300 3300 3500 3500 3500
Bnp Per Innbygger Ppp 7906.54 8300 8300 8700 8700 8700
Bnp Fra Landbruk 7561.00 57508 39411 7818 7788 40672
Bnp Fra Construction 4809.00 8011 9737 4973 4953 10048
Bnp Fra Manufacturing 24831.00 27127 30633 25675 25576 31613
Bnp Fra Mining 11098.00 12434 12650 11475 11431 13055
Bnp Fra Forvaltningsloven 13253.00 13677 13978 13704 13651 14425
Bnp Fra Tjenester 30970.00 35600 34465 32023 31899 35568
Bnp Fra Transport 18975.00 22905 22253 19620 19544 22965
Bnp Fra Verktøy 611.00 817 749 632 629 773
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Lønn 10783.00 11255 11630 10372 10372 12328
Pensjonsalder Kvinner 58.50 58.5 59 59.5 59.5 59.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Levelønn Family 6610.00 7605 7271 7271 7271 7707
Minstelønn 4173.00 4173 4173 4250 4250 4250
Lønn Høy Dyktige 5720.00 5240 6292 6292 6292 6670
Lønn Lav Dyktige 3680.00 3410 4048 4048 4048 4291
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 9.10 8.9 6.3 6 5.5 5
Konsumprisindeksen Kpi 99.40 111 107 107 105 113
Kjerne Konsumprisindeks 107.40 119 113 112 112 117
Inflasjonen (Månedlig) -0.60 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
MatInflasjon 9.90 7.3 7.4 6.8 6.5 6.9
Kpi Transport 97.90 112 105 105 107 110
Produsentpriser 377.20 446 452 460 428 533
produsentprisene endring 8.50 12 14 15 17 18
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Internbankrente 17.63 18.04 18.04 17.04 16.04 14.04
Valutareserver 21840.13 17500 21000 20600 17700 20900
Innskudd Rente 13.32 13 13 12 11 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -1079.70 0 -950 -500 -630 -970
Nåværende situasjon -432.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Import 4654.40 5050 5100 4700 4550 5300
Eksport 3574.70 3714 4150 4200 3920 4330
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Offentlige Utgifter 48848.00 48518 70018 50509 50313 72259
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -2.30 1.9 2.4 1.9 2 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.70 2.1 1.2 1.2 0.6 1
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Månedlig) 4.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Butikkhandel (Årlig) 13.60 6.7 6.5 7.2 6.3 6.1
Forbruk 199285.00 215477 244815 206061 205264 252649
Bankenes Utlånsrente 16.43 16.94 16.94 15.94 14.94 12.94
Bensinpriser 1.10 1.07 1.04 1.02 0.99 0.99


Ukraina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.