Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 26.91 27.09 27.26 27.44 27.62 27.98
Aksjemarkedet 531.17 521 511 501 491 471

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.10 1.2 0.9 0.8 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.00 8.7 4.2 3.6 5 2.9
Arbeidsledighet 10.10 10.9 10.9 10.1 9.8 9
Inflasjon 9.50 7.7 7.3 6.2 5.5 5.1
Rentesats 7.50 7.5 8 8 8 8.5
Handelsbalanse 32.10 -400 -1350 -830 -1000 -970
Nåværende situasjon 837.00 -180 -180 -250 -50 -350
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 50.30 58.3 58.3 58.3 54.6 54.6
Offentlige Budsjetter -2.10 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
Butikkhandel (Månedlig) -6.50 -0.8 -0.8 17.6 13.8 15
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate -1.10 1.2 0.9 0.8 0.7 0.5
Bnp Årlig Vekstrate -2.00 8.7 4.2 3.6 5 2.9
BNP 153.78 165 165 165 185 185
Bnp Faste Priser 694273.00 598999 749230 719267 728987 740126
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 149353.00 102237 112695 154730 156821 159217
Bnp Per Innbygger 3224.94 3100 3100 3100 3250 3250
Bnp Per Innbygger Ppp 12810.30 12100 12100 12100 12100 12500
Bnp Fra Landbruk 84915.00 26900 140662 87972 89161 90523
Bnp Fra Construction 30749.00 20458 24163 31856 32286 32780
Bnp Fra Manufacturing 82526.00 75649 75585 85497 86652 87976
Bnp Fra Mining 31135.00 31452 33040 32256 32692 33191
Bnp Fra Forvaltningsloven 33000.00 33295 32069 34188 34650 35179
Bnp Fra Tjenester 100268.00 97565 101988 103878 105281 106890
Bnp Fra Transport 39072.00 35314 42691 40479 41026 41652
Bnp Fra Verktøy 1919.00 1978 2068 1988 2015 2046

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 10.10 10.9 10.9 10.1 9.8 9
Lønn 13543.00 13106 13200 13068 15880 17119
Lønnsveksten 29.85 14.5 13.8 12 9 7.8
Befolkning 41.73 40.56 40.56 41.65 41.65 41.46
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Minstelønn 6000.00 6000 6000 6500 6500 7000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 9.50 7.7 7.3 6.2 5.5 5.1
Konsumprisindeksen Kpi 316.90 312 310 317 328 333
Kjerne Konsumprisindeks 106.90 109 110 121 110 114
KjerneInflasjon 6.30 6.5 6 5.1 4.2 3.9
Produsentpriser 470.80 451 461 629 425 440
produsentprisene endring 27.80 33 21 9 5 3.6
MatInflasjon 9.40 9.5 8.7 7.1 5.7 5.5
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 1.3 0.6 0.6 0.3 0.4
Kpi Transport 100.90 108 108 108 111 113

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 7.50 7.5 8 8 8 8.5
Internbankrente 8.88 9.06 9.56 9.56 9.56 10.06
Valutareserver 27800.00 28300 28900 28700 29000 29200
Innskudd Rente 4.27 4.28 4.78 4.78 4.78 5.28

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 32.10 -400 -1350 -830 -1000 -970
Nåværende situasjon 837.00 -180 -180 -250 -50 -350
Nåværende situasjon mot BNP -2.70 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
Import 5330.20 4800 4300 5100 4550 5200
Eksport 5362.30 3450 3750 4100 4050 4230

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 50.30 58.3 58.3 58.3 54.6 54.6
Offentlige Budsjetter -2.10 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
Regjeringens budsjetter verdi 29092.94 24884 24884 25006 25006 25006
Offentlige Utgifter 122141.00 120277 113761 126538 128248 130208

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon 13.00 1.3 0.7 0.3 0.7 0.5
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.20 1 1 1.1 1.1 1.1

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Butikkhandel (Månedlig) -6.50 -0.8 -0.8 17.6 13.8 15
Butikkhandel (Årlig) 34.30 4.8 3.5 3.1 2.8 2.3
Forbruk 635404.00 477991 570222 658279 667174 677369
Bankenes Utlånsrente 11.20 11.09 11.59 11.59 11.59 12.09
Bensinpriser 1.02 0.82 0.78 0.86 0.7 0.67
Konsumerkreditt 179833.16 192954 187590 176865 186647 181994


Ukraina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.