Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 24.75 24.47 24.61 24.76 24.9 25.19
Aksjemarkedet 525.69 519 513 507 502 491
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.60 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 3 3.4 3 3.2 3.2
Arbeidsledighet 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
Inflasjon 7.50 6.3 6 5.5 5.3 5
Rentesats 16.50 15.5 14.5 13.5 12 10
Handelsbalanse -890.70 -950 -500 -630 -630 -970
Nåværende situasjon -512.00 -150 -800 -140 -1380 -180
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 18.5 12.9 -0.5 -5 18
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Vekstrate 1.60 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
Bnp Årlig Vekstrate 4.60 3 3.4 3 3.2 3.2
BNP 130.83 140 151 151 151 151
Bnp Faste Priser 256164.00 290886 291453 231019 230126 299321
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 52011.00 75274 75421 44413 44242 77457
Bnp Per Innbygger 3110.20 3300 3500 3500 3500 3500
Bnp Per Innbygger Ppp 7906.54 8300 8700 8700 8700 8700
Bnp Fra Landbruk 13568.00 39220 39296 7818 7788 40357
Bnp Fra Construction 8746.00 9689 9708 4973 4953 9970
Bnp Fra Manufacturing 28799.00 30485 30544 25675 25576 31369
Bnp Fra Mining 11845.00 12589 12614 11475 11431 12954
Bnp Fra Forvaltningsloven 13803.00 13910 13937 13704 13651 14314
Bnp Fra Tjenester 38087.00 34298 34364 32023 31899 35292
Bnp Fra Transport 22645.00 22145 22188 19620 19544 22787
Bnp Fra Verktøy 769.00 745 747 632 629 767
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
Lønn 10537.00 11630 10372 11793 12379 12328
Lønnsveksten 17.37 16 15.2 14.8 14.3 14
Pensjonsalder Kvinner 58.50 59 59.5 59.5 59.5 59.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Levelønn Family 6610.00 7271 7271 7615 7588 7707
Minstelønn 4173.00 4173 4250 4250 4250 4250
Lønn Høy Dyktige 5720.00 6292 6292 6589 6567 6670
Lønn Lav Dyktige 3680.00 4048 4048 4239 4225 4291
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 7.50 6.3 6 5.5 5.3 5
Konsumprisindeksen Kpi 100.70 107 106 107 105 113
Kjerne Konsumprisindeks 106.50 113 112 113 113 117
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.4 0.4 0.7 0.3 0.4
MatInflasjon 8.80 7.4 6.8 6.5 6.6 6.9
Kpi Transport 99.80 105 106 105 106 110
Produsentpriser 368.90 379 384 373 383 390
produsentprisene endring 4.50 2.9 3.2 2.5 2.2 2.8
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 16.50 15.5 14.5 13.5 12 10
Internbankrente 16.91 18.63 18.13 16.04 15.04 18.13
Valutareserver 21437.70 22000 20600 20800 21000 22500
Innskudd Rente 13.32 13.3 13.3 12.3 11.3 9.3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -890.70 -950 -500 -630 -630 -970
Nåværende situasjon -512.00 -150 -800 -140 -1380 -180
Nåværende situasjon mot BNP -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5175.10 5100 4700 4550 5200 5300
Eksport 4284.40 4150 4200 3920 3900 4330
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
Offentlige Budsjetter -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
Offentlige Utgifter 54058.00 69678 69814 50509 50313 71699
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22.00 22 22 22 22 22
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -1.70 2.4 1.9 2 2.1 2.2
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.40 1.2 1.2 0.6 1.8 1
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Månedlig) 3.40 18.5 12.9 -0.5 -5 18
Butikkhandel (Årlig) 6.70 7 7.2 6.7 6.4 6.1
Forbruk 211034.00 243626 244101 206061 205264 250691
Bankenes Utlånsrente 18.20 17.12 16.62 15.56 14.56 16.62
Bensinpriser 1.15 0.93 0.91 1 0.97 0.91


Ukraina - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.