Markeder Siste Referanse
Valuta 27.58 2020-03
Aksjemarkedet 511 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
Arbeidsledighet 8.7 2019-12
Inflasjon 2.4 2020-02
Rentesats 10 2020-03
Handelsbalanse 138 2020-01
Nåværende situasjon 590 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forbrukertillit 81.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-02
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 18 2020-12
Coronavirus tilfeller 548 2020-03
Coronavirus dødsfall 13 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 8 2020-03

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
BNP 140 2019-12
Bnp Faste Priser 698297 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 206683 2019-12
Bnp Per Innbygger 3110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9233 2018-12
Bnp Fra Landbruk 92961 2019-12
Bnp Fra Construction 27053 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 83423 2019-12
Bnp Fra Mining 30832 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 31015 2019-12
Bnp Fra Tjenester 90756 2019-12
Bnp Fra Transport 44449 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1955 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 8.7 2019-12
Arbeidsledige 377 2020-02
Lønn 10847 2020-02
Lønnsveksten 15.04 2020-02
Befolkning 41.98 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 58.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsatte 15895 2019-12
Sysselsetting 67.6 2019-12
Yrkesdeltakelse 63.4 2019-12
Levelønn Family 6610 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4690 2018-12
Minstelønn 4173 2019-01
Lønn Høy Dyktige 5720 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3680 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.4 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 99.9 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-02
KjerneInflasjon 3 2020-02
Kpi Transport 98.3 2020-02
Eksportpriser 100 2020-01
MatInflasjon 1.8 2020-02
Importprisene 100 2020-01
Inflasjonen (Månedlig) -0.3 2020-02
Produsentpriser 349 2020-02
produsentprisene endring -6.8 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 10 2020-03
Internbankrente 12.17 2020-03
Pengemengde 374332 2020-02
Pengemengden M1 769790 2020-02
Pengemengden M2 1473899 2020-02
Pengemengden M3 1477769 2020-02
Bankenes balanse 1902441 2019-11
Valutareserver 26623 2020-02
Lån Til Privat Sektor 681678 2020-01
Innskudd Rente 9.45 2020-01
Sentralbankers balanse 1008834 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 138 2020-01
Nåværende situasjon 590 2020-01
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 4313 2020-01
Import 4019 2020-01
Utenlandsgjeld 121739 2019-12
Kapitalstrømmer -3589 2019-09
Gullreserver 24.57 2019-12
Råoljeproduksjon 35 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 647 2019-09
Pengeoverføringer 3140 2019-09
Kjøpsbetingelser 99.4 2020-01
Terrorisme - Hovedsiden 5.55 2018-12
Våpen Salg 224 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 15214 2020-01
Offentlige Utgifter 128189 2019-12
Statens Inntekter 72719 2020-01
Statsgjeld 821223359 2020-01
Fiscal Utgifter 75900 2020-01
Kreditt-Rating 26 2020-03
Militære Utgifter 4401 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 18 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.5 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.4 2020-02
Industriproduksjonen -0.4 2020-01
Lagerendringer -86427 2019-12
Internett-hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Forretningstillit 112 2019-12
Konkurranseevne Index 56.99 2019-12
Konkurranseevne Rank 85 2019-12
Korrupsjon Index 30 2019-12
Korrupsjon Rank 126 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 64 2019-12
Gruvedrift Produksjon -4.1 2020-01
Stål~~pos=trunc 1709 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 81.9 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 15.7 2020-02
Forbruk 609161 2019-12
Bankenes Utlånsrente 14.06 2020-01
Konsumerkreditt 177202 2020-01
Bensinpriser 0.88 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 7.9 2019-12

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 548 2020-03
Coronavirus dødsfall 13 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 8 2020-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ukraina - Økonomiske indikatorer.