Markeder Siste Referanse
Valuta 25.11 2019-08
Aksjemarkedet 537 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.6 2019-06
Arbeidsledighet 9.2 2019-03
Inflasjon 9.1 2019-07
Rentesats 17 2019-07
Handelsbalanse -1080 2019-06
Nåværende situasjon -432 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forbrukertillit 82.4 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2019-07
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.6 2019-06
BNP 131 2018-12
Bnp Faste Priser 223423 2019-03
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 42953 2019-03
Bnp Per Innbygger 3110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7907 2017-12
Bnp Fra Landbruk 7561 2019-03
Bnp Fra Construction 4809 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 24831 2019-03
Bnp Fra Mining 11098 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 13253 2019-03
Bnp Fra Tjenester 30970 2019-03
Bnp Fra Transport 18975 2019-03
Bnp Fra Verktøy 611 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 9.2 2019-03
Arbeidsledige 281 2019-07
Lønn 10783 2019-06
Lønnsveksten 17.96 2019-06
Befolkning 42.22 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsatte 15571 2019-03
Sysselsetting 66.3 2019-03
Yrkesdeltakelse 62.8 2019-03
Levelønn Family 6610 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4690 2018-12
Minstelønn 4173 2019-01
Lønn Høy Dyktige 5720 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3680 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 9.1 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 99.4 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 107 2019-07
KjerneInflasjon 7.4 2019-07
Kpi Transport 97.9 2019-07
Eksportpriser 99.8 2019-05
MatInflasjon 9.9 2019-07
Importprisene 101 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) -0.6 2019-07
Produsentpriser 377 2019-07
produsentprisene endring 8.5 2019-05
Penger Siste Referanse
Rentesats 17 2019-07
Internbankrente 17.63 2019-08
Pengemengde 357941 2019-07
Pengemengden M1 683215 2019-06
Pengemengden M2 1285736 2019-06
Pengemengden M3 1312722 2019-07
Bankenes balanse 1914363 2019-02
Valutareserver 21840 2019-07
Lån Til Privat Sektor 730662 2019-06
Innskudd Rente 13.32 2019-06
Sentralbankers balanse 1058673 2019-02
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1080 2019-06
Nåværende situasjon -432 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 3575 2019-06
Import 4654 2019-06
Utenlandsgjeld 114429 2019-03
Kapitalstrømmer -37 2019-03
Gullreserver 24.6 2019-06
Råoljeproduksjon 34 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer 800 2019-03
Pengeoverføringer 2833 2018-12
Kjøpsbetingelser 98.7 2019-05
Terrorisme - Hovedsiden 6.05 2017-12
Våpen Salg 224 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 872 2019-06
Offentlige Utgifter 48848 2019-03
Statens Inntekter 642691 2019-06
Statsgjeld 782420225 2019-06
Fiscal Utgifter 622309 2019-06
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 4401 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -2.3 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -3.7 2019-06
Industriproduksjonen -6.1 2019-06
Lagerendringer -27061 2019-03
Internett-hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Forretningstillit 118 2019-06
Konkurranseevne Index 57.03 2018-12
Konkurranseevne Rank 83 2018-12
Korrupsjon Index 32 2018-12
Korrupsjon Rank 120 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 71 2018-12
Gruvedrift Produksjon 4.3 2019-06
Stål~~pos=trunc 1659 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 82.4 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) 4.8 2019-07
Butikkhandel (Årlig) 9 2019-07
Forbruk 199285 2019-03
Bankenes Utlånsrente 16.43 2019-06
Konsumerkreditt 162431 2019-06
Bensinpriser 1.1 2019-07
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.5 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ukraina - Økonomiske indikatorer.