Markeder Siste Referanse
Valuta 23.45 2019-12
Aksjemarkedet 510 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.2 2019-09
Arbeidsledighet 7.8 2019-06
Inflasjon 5.1 2019-11
Rentesats 13.5 2019-12
Handelsbalanse -1201 2019-09
Nåværende situasjon -651 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forbrukertillit 95.9 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2019-10
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 4.2 2019-09
BNP 131 2018-12
Bnp Faste Priser 256164 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 52011 2019-06
Bnp Per Innbygger 3110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9233 2018-12
Bnp Fra Landbruk 13568 2019-06
Bnp Fra Construction 8746 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 28799 2019-06
Bnp Fra Mining 11845 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 13803 2019-06
Bnp Fra Tjenester 38087 2019-06
Bnp Fra Transport 22645 2019-06
Bnp Fra Verktøy 769 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2019-06
Arbeidsledige 259 2019-10
Lønn 10727 2019-10
Lønnsveksten 16.37 2019-10
Befolkning 42.22 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsatte 15781 2019-06
Sysselsetting 67.2 2019-06
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-06
Levelønn Family 6610 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4690 2018-12
Minstelønn 4173 2019-01
Lønn Høy Dyktige 5720 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3680 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 100 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 105 2019-11
KjerneInflasjon 5.8 2019-10
Kpi Transport 99.6 2019-11
Eksportpriser 99.9 2019-09
MatInflasjon 6.6 2019-11
Importprisene 96.7 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Produsentpriser 354 2019-11
produsentprisene endring 1.7 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 13.5 2019-12
Internbankrente 16.06 2019-12
Pengemengde 359460 2019-11
Pengemengden M1 689260 2019-10
Pengemengden M2 1328609 2019-10
Pengemengden M3 1331786 2019-11
Bankenes balanse 1896855 2019-08
Valutareserver 21932 2019-11
Lån Til Privat Sektor 710244 2019-10
Innskudd Rente 13.2 2019-09
Sentralbankers balanse 1058418 2019-08
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1201 2019-09
Nåværende situasjon -651 2019-10
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 4065 2019-09
Import 5024 2019-09
Utenlandsgjeld 115511 2019-06
Kapitalstrømmer -582 2019-06
Gullreserver 24.57 2019-12
Råoljeproduksjon 35 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 578 2019-06
Pengeoverføringer 2846 2019-06
Kjøpsbetingelser 103 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 5.55 2018-12
Våpen Salg 224 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 30278 2019-10
Offentlige Utgifter 54058 2019-06
Statens Inntekter 1047463 2019-10
Statsgjeld 818181288 2019-10
Fiscal Utgifter 1046224 2019-10
Kreditt-Rating 26 2019-12
Militære Utgifter 4401 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -5 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.6 2019-10
Industriproduksjonen -6 2019-10
Lagerendringer -16519 2019-06
Internett-hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Forretningstillit 115 2019-09
Konkurranseevne Index 56.99 2019-12
Konkurranseevne Rank 85 2019-12
Korrupsjon Index 32 2018-12
Korrupsjon Rank 120 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 64 2019-12
Gruvedrift Produksjon -2.6 2019-10
Stål~~pos=trunc 1561 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.9 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -2.3 2019-10
Butikkhandel (Årlig) 11 2019-10
Forbruk 211034 2019-06
Bankenes Utlånsrente 15.67 2019-10
Konsumerkreditt 173779 2019-10
Bensinpriser 1.15 2019-11
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.5 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ukraina - Økonomiske indikatorer.