Markeder Siste Referanse
Valuta 24.63 2019-10
Aksjemarkedet 526 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.6 2019-06
Arbeidsledighet 7.8 2019-06
Inflasjon 7.5 2019-09
Rentesats 16.5 2019-09
Handelsbalanse -1179 2019-07
Nåværende situasjon -512 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forbrukertillit 95.6 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 3.4 2019-08
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.6 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 4.6 2019-06
BNP 131 2018-12
Bnp Faste Priser 256164 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 52011 2019-06
Bnp Per Innbygger 3110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 7907 2017-12
Bnp Fra Landbruk 13568 2019-06
Bnp Fra Construction 8746 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 28799 2019-06
Bnp Fra Mining 11845 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 13803 2019-06
Bnp Fra Tjenester 38087 2019-06
Bnp Fra Transport 22645 2019-06
Bnp Fra Verktøy 769 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2019-06
Arbeidsledige 275 2019-08
Lønn 10537 2019-08
Lønnsveksten 17.37 2019-08
Befolkning 42.22 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsatte 15781 2019-06
Sysselsetting 67.2 2019-06
Yrkesdeltakelse 63.2 2019-06
Levelønn Family 6610 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4690 2018-12
Minstelønn 4173 2019-01
Lønn Høy Dyktige 5720 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3680 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 7.5 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 106 2019-09
KjerneInflasjon 7.2 2019-08
Kpi Transport 99.8 2019-08
Eksportpriser 101 2019-07
MatInflasjon 8.8 2019-09
Importprisene 98.6 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.7 2019-09
Produsentpriser 369 2019-09
produsentprisene endring 4.5 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 16.5 2019-09
Internbankrente 17.03 2019-10
Pengemengde 355734 2019-08
Pengemengden M1 673324 2019-08
Pengemengden M2 1300078 2019-08
Pengemengden M3 1303844 2019-08
Bankenes balanse 1892008 2019-07
Valutareserver 21438 2019-09
Lån Til Privat Sektor 714451 2019-08
Innskudd Rente 13.32 2019-08
Sentralbankers balanse 1040474 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1179 2019-07
Nåværende situasjon -512 2019-08
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 4279 2019-07
Import 5458 2019-07
Utenlandsgjeld 115511 2019-06
Kapitalstrømmer -582 2019-06
Gullreserver 24.57 2019-09
Råoljeproduksjon 34 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 578 2019-06
Pengeoverføringer 2846 2019-06
Kjøpsbetingelser 103 2019-07
Terrorisme - Hovedsiden 6.05 2017-12
Våpen Salg 224 2018-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2857 2019-07
Offentlige Utgifter 54058 2019-06
Statens Inntekter 744617 2019-07
Statsgjeld 805237728 2019-08
Fiscal Utgifter 721191 2019-07
Kreditt-Rating 15
Militære Utgifter 4401 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2019-12
Personalinntekt skattesats 18 2019-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -1.7 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2019-08
Industriproduksjonen -4.1 2019-08
Lagerendringer -16519 2019-06
Internett-hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Forretningstillit 118 2019-06
Konkurranseevne Index 56.99 2019-12
Konkurranseevne Rank 85 2019-12
Korrupsjon Index 32 2018-12
Korrupsjon Rank 120 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 71 2018-12
Gruvedrift Produksjon 2.7 2019-08
Stål~~pos=trunc 1938 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 95.6 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 3.4 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2019-08
Forbruk 211034 2019-06
Bankenes Utlånsrente 18.2 2019-08
Konsumerkreditt 168724 2019-08
Bensinpriser 1.15 2019-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 6.5 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ukraina - Økonomiske indikatorer.