Markeder Siste Referanse
Valuta 24.43 2020-02
Aksjemarkedet 528 2020-02

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
Arbeidsledighet 7.3 2019-09
Inflasjon 3.2 2020-01
Rentesats 11 2020-01
Handelsbalanse -1313 2019-12
Nåværende situasjon 2385 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Forbrukertillit 92.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -21.9 2020-01
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 18 2020-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate 1.5 2019-12
BNP 131 2018-12
Bnp Faste Priser 308668 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 60835 2019-09
Bnp Per Innbygger 3110 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9233 2018-12
Bnp Fra Landbruk 59150 2019-09
Bnp Fra Construction 9280 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 26312 2019-09
Bnp Fra Mining 12174 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 13424 2019-09
Bnp Fra Tjenester 35285 2019-09
Bnp Fra Transport 22980 2019-09
Bnp Fra Verktøy 802 2019-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.3 2019-09
Arbeidsledige 338 2019-12
Lønn 12264 2019-12
Lønnsveksten 15.99 2019-12
Befolkning 42.22 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 58.5 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Sysselsatte 16210 2019-09
Sysselsetting 69 2019-09
Yrkesdeltakelse 64 2019-09
Levelønn Family 6610 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4690 2018-12
Minstelønn 4173 2019-01
Lønn Høy Dyktige 5720 2018-12
Lønn Lav Dyktige 3680 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.2 2020-01
Konsumprisindeksen Kpi 100 2020-01
Kjerne Konsumprisindeks 103 2020-01
KjerneInflasjon 3.3 2020-01
Kpi Transport 98.2 2020-01
Eksportpriser 97.9 2019-11
MatInflasjon 3.1 2020-01
Importprisene 100 2019-11
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2020-01
Produsentpriser 349 2020-01
produsentprisene endring -7.4 2019-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 11 2020-01
Internbankrente 12.84 2020-02
Pengemengde 422044 2020-01
Pengemengden M1 770043 2019-12
Pengemengden M2 1435221 2019-12
Pengemengden M3 1466726 2020-01
Bankenes balanse 1902441 2019-11
Valutareserver 26293 2020-01
Lån Til Privat Sektor 700037 2019-11
Innskudd Rente 11.77 2019-11
Sentralbankers balanse 1008834 2019-11

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1313 2019-12
Nåværende situasjon 2385 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.6 2018-12
Eksport 4100 2019-12
Import 5414 2019-12
Utenlandsgjeld 119953 2019-09
Kapitalstrømmer -3589 2019-09
Gullreserver 24.57 2019-12
Råoljeproduksjon 35 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer 647 2019-09
Pengeoverføringer 3140 2019-09
Kjøpsbetingelser 97.8 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 5.55 2018-12
Våpen Salg 224 2018-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 60.9 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.9 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 78050 2019-12
Offentlige Utgifter 48840 2019-09
Statens Inntekter 1289780 2019-12
Statsgjeld 829495105 2019-12
Fiscal Utgifter 1370113 2019-12
Kreditt-Rating 26 2020-02
Militære Utgifter 4401 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 18 2020-12
Personalinntekt skattesats 18 2020-12
Salgsskatt 20 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 22 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -7.7 2019-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.7 2019-12
Industriproduksjonen -5.4 2019-12
Lagerendringer 28278 2019-09
Internett-hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Forretningstillit 112 2019-12
Konkurranseevne Index 56.99 2019-12
Konkurranseevne Rank 85 2019-12
Korrupsjon Index 30 2019-12
Korrupsjon Rank 126 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 64 2019-12
Gruvedrift Produksjon -8.5 2019-12
Stål~~pos=trunc 1561 2019-12

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 92.2 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) -21.9 2020-01
Butikkhandel (Årlig) 12.1 2020-01
Forbruk 232934 2019-09
Bankenes Utlånsrente 15.62 2019-12
Konsumerkreditt 175597 2019-11
Bensinpriser 1.04 2020-01

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 7.9 2019-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Ukraina - Økonomiske indikatorer.