Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Aksjemarkedet 1925396.50 1556001 1356436 1182396 1030670 727217
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
Arbeidsledighet 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
Inflasjon 1813.10 1700 1900 2100 2500 1000
Inflasjonen (Månedlig) 27.90 27 24 21 27 32
Rentesats 38.15 37 35 36 34 32
Handelsbalanse 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
Nåværende situasjon 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 60 60 60 60 65
Offentlige Budsjetter -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
Forbrukertillit 66.00 60 59 58 58 54
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -35 -36 -37 -37 -35
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 2191 208 226 1950 1950
Bnp Per Innbygger 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 6.40 10.3 10.5 10.7 10.5 11
Sysselsatte 15011108.00 13600000 13400000 13100000 12800000 13000000
Arbeidsledige 1018421.00 1200000 1228000 1280000 1350000 1350000
Minstelønn 400000.00 550000 550000 550000 750000 950000
Befolkning 32.22 32.63 32.63 32.63 33.03 33.43
Sysselsetting 93.65 92 91.7 91.3 91 91

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 1813.10 1700 1900 2100 2500 1000
Inflasjonen (Månedlig) 27.90 27 24 21 27 32
Konsumprisindeksen Kpi 79061685127.00 9900 9900 9900 9900 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
KjerneInflasjon 60.30 3000 3100 3300 3300 4900
MatInflasjon 1692.50 2560 2700 2800 3300 4900
Kpi Transport 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 38.15 37 35 36 34 32
Valutareserver 6386.00 6800 6900 7000 7100 7100
Bankenes balanse 1830451445.50 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000 1560000000
Innskudd Rente 24.00 23.85 22.85 20.85 21.85 19.85
Sentralbankers balanse 19285269.44 11900000 11700000 11500000 11300000 10000000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 5680.00 4500 4800 4700 -2750 4800
Nåværende situasjon 2533.00 2100 1900 1700 1500 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
Import 2497.00 2500 2800 3000 3100 3600
Eksport 8627.00 7300 7500 7700 7900 8100
Råoljeproduksjon 441.00 800 750 850 900 875
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -4000 -4500 -4300 -4100 -4100

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 60 60 60 60 65
Offentlige Budsjetter -29.90 -50 -50 -50 -50 -55
Offentlige Utgifter 1286.00 1870 772 836 1664 1664
Militære Utgifter 465.00 700 700 700 650 650

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -20.60 -48 -44 -41 -38 -38
Lagerendringer -543.00 -650 -720 -800 -900 -700

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Forbrukertillit 66.00 60 59 58 58 54
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -22 -18 -15 -10 -20
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -69 -62 -55 -50 -35
Forbruk 3819.00 6965 2291 2482 6198 6198
Privat-Sektor-Kreditt 59180415.50 59100000 58800000 58500000 57800000 56000000


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.