Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Aksjemarkedet 17076.94 6773 2581 983 375 54.46
Valuta 5531.89 248521 248521 248521 248521 248521
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
Arbeidsledighet 7.30 37 40 40 42 44
Inflasjon 1304494.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 44.70 125 100 125 110 80
Rentesats 22.40 30 28 26 24 21
Handelsbalanse -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Nåværende situasjon -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 40 40 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Forbrukertillit 72.00 55 50 45 40 42
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate -16.60 -17 -17.5 -18 -16 -17
BNP 482.40 280 280 280 300 300
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3219.00 2672 2656 2640 2704 2191
Bnp Per Innbygger 13709.04 5000 5000 5000 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 16745.02 6000 6000 6000 4500 4500
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 7.30 37 40 40 42 44
Arbeidsledige 1035238.00 8500000 9000000 9000000 9000000 9500000
Minstelønn 4000000000.00 4000000000 4000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.95 31.95 31.83 32.23 32.23
Sysselsetting 92.67 70 70 65 63 60
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 1304494.00 2800000 3100000 3500000 4000000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 44.70 125 100 125 110 80
Konsumprisindeksen Kpi 2146.10 9000 9000 9000 9000 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
MatInflasjon 315.00 2750000 3000000 3400000 3800000 4500000
Kpi Transport 1995.10 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 22.40 30 28 26 24 21
Valutareserver 9032.00 8300 8200 8300 8200 8100
Innskudd Rente 24.00 31.6 29.6 27.6 25.6 24.6
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -782.00 -2950 -2940 -2950 -3000 -2750
Nåværende situasjon -5113.00 -8600 -8500 -8600 -9800 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 2 2 -1.7 -1.7
Import 9576.00 7250 7300 7300 7200 7000
Eksport 8483.00 4300 4360 4350 4200 4250
Råoljeproduksjon 1037.00 900 880 800 800 850
Utenlandske Direkte Investeringer -558.00 -2800 -2800 -2800 -3000 -4000
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 40 40 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -45 -45 -40 -40
Offentlige Utgifter 2747.00 2280 2266 2253 2307 1870
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriell Produksjon 0.81 -5.7 -6.5 -6.4 -7 -7.5
Lagerendringer 1477.00 821 450 450 450 268
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Forbrukertillit 72.00 55 50 45 40 42
Forbruk 10233.00 8493 8442 8391 8596 6965
Privat-Sektor-Kreditt 43691030528.00 22158683741 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.