Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Aksjemarkedet 61523.12 18450 7128 2752 1061 158
Valuta 30358.97 248521 248521 248521 248521 248521
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
Arbeidsledighet 7.30 45 46 47 48 48
Inflasjon 39113.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 52.20 125 110 115 98 80
Rentesats 27.95 25 24 22 21.5 21
Handelsbalanse 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Nåværende situasjon 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 50 50 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Forbrukertillit 80.00 45 40 40 43 40
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
BNP 482.36 280 300 300 300 300
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 2640 2704 336 327 2191
Bnp Per Innbygger 14025.36 5000 4500 4500 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 17131.39 6000 4500 4500 4500 4500
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 7.30 45 46 47 48 48
Arbeidsledige 1035238.00 9000000 9000000 9300000 9400000 9500000
Minstelønn 4000000000.00 6000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.96 32.09 32.09 32.09 32.09
Sysselsetting 92.67 65 63 60 59 58
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 39113.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 52.20 125 110 115 98 80
Konsumprisindeksen Kpi 7881012857.50 9000 9000 9000 9000 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
MatInflasjon 37852.80 3400000 3800000 4000000 4300000 4500000
Kpi Transport 3714282307.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 27.95 25 24 22 21.5 21
Valutareserver 8008.00 8300 8200 8000 8000 7900
Innskudd Rente 24.00 17.17 16.17 14.17 13.67 13.17
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Nåværende situasjon 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7300 7200 7100 6200 7000
Eksport 8257.00 4350 4200 4300 4400 4250
Råoljeproduksjon 761.00 800 800 800 800 850
Utenlandske Direkte Investeringer 197.00 -2800 -3000 -3200 -3500 -4000
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 50 50 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Offentlige Utgifter 1286.00 2253 2307 1469 1428 1870
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon -20.60 -35 -40 -45 -48 -50
Lagerendringer -543.00 450 450 450 450 268
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Forbrukertillit 80.00 45 40 40 43 40
Forbruk 3819.00 8391 8596 3627 3527 6965
Privat-Sektor-Kreditt 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.