Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Aksjemarkedet 3084.91 2689 2344 2043 1781 1257
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
Arbeidsledighet 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
Inflasjon 3012.20 2800 1900 1500 980 750
Inflasjonen (Månedlig) 16.10 24 21 27 27 32
Rentesats 45.34 35 36 34 34 32
Handelsbalanse 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
Nåværende situasjon 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
Regjeringens gjeld mot BNP 350.00 380 380 380 365 365
Offentlige Budsjetter -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
Forbrukertillit 66.00 59 58 58 61 56
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -18 -14 -10 -12 -6
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 260 285 1950 312 294
Bnp Per Innbygger 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 6.40 10.5 10.7 10.5 10.2 10
Sysselsatte 15011108.00 13400000 13100000 12800000 13200000 13000000
Arbeidsledige 1018421.00 1228000 1280000 1350000 1400000 1300000
Minstelønn 400000.00 550000 550000 750000 950000 950000
Befolkning 32.22 32.63 32.63 33.03 33.03 33.43
Sysselsetting 93.65 91.7 91.3 91 90.7 91

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 3012.20 2800 1900 1500 980 750
Inflasjonen (Månedlig) 16.10 24 21 27 27 32
Konsumprisindeksen Kpi 746784.02 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 15452 13075 10697 9212 69087
KjerneInflasjon 60.30 2100 1700 1450 800 650
MatInflasjon 2795.00 2900 2400 1800 2400 1800
Kpi Transport 689003723.36 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 45.34 35 36 34 34 32
Pengemengde 525551780.56 485000000 495000000 515000000 505000000 494000000
Pengemengden M1 814555530.10 775000000 775000000 70800000 680000000 640000000
Pengemengden M2 816259183.51 925498936 925498936 125649622 117649621 120686442
Pengemengden M3 816259183.51 925591131 925591131 125741860 105000000 125778685
Valutareserver 6267.00 6200 6400 6400 6500 6500
Bankenes balanse 10129457924.00 2300000000 1760000000 1700000000 1400000000 1300000000
Innskudd Rente 36.00 27.66 25.66 26.66 24.66 22.66
Sentralbankers balanse 80875987.15 51700000 41500000 31300000 32000000 28000000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 5680.00 4800 4700 -2750 4800 4700
Nåværende situasjon 2533.00 1900 1700 1500 1300 800
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -4.2 -4.2 -4.2 -4 -4
Import 2497.00 2800 3000 3100 2900 3400
Eksport 8627.00 7500 7700 7900 7400 8100
Utenlandsgjeld 0.00 421 421 421 421 421
Råoljeproduksjon 578.00 750 850 900 900 875
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -4500 -4300 -4100 -5000 -4700

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 350.00 380 380 380 365 365
Offentlige Budsjetter -29.90 -35 -35 -35 -38 -38
Offentlige Utgifter 1286.00 965 1055 1664 1157 1088
Militære Utgifter 8.70 700 700 650 650 650

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriell Produksjon -20.60 -44 -41 -38 -26 -35
Lagerendringer -543.00 -720 -800 -900 -900 -700

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 66.00 59 58 58 61 56
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -18 -15 -10 -16 -20
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -62 -55 -50 -43 -35
Forbruk 3819.00 2864 3132 6198 3437 3231
Privat-Sektor-Kreditt 522437868.00 58800000 58500000 57800000 46700000 54000000


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.