Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Aksjemarkedet 5692.26 -1073 202 -38.14 7.4 0.26
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
Arbeidsledighet 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Inflasjon 2719.50 1900 1500 980 950 750
Inflasjonen (Månedlig) 28.50 21 27 27 25 32
Rentesats 57.45 40 40 35 35 30
Handelsbalanse 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Nåværende situasjon 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Regjeringens gjeld mot BNP 350.00 380 380 365 360 365
Offentlige Budsjetter -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Forbrukertillit 66.00 58 58 61 60 56
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -15 -15 -5 -5 -5
BNP 482.36 240 240 240 240 230
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 312 1950 295 330 280
Bnp Per Innbygger 14025.36 9500 9500 9500 9500 9000

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 6.40 10.7 10.5 10.2 10 10
Sysselsatte 15011108.00 13100000 12800000 13200000 13200000 13000000
Arbeidsledige 1018421.00 1280000 1350000 1400000 1400000 1300000
Minstelønn 400000.00 550000 750000 950000 950000 950000
Befolkning 32.60 32.63 33.03 33.03 33.03 33.43
Sysselsetting 93.65 91.3 91 90.7 90.7 91

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2719.50 1900 1500 980 950 750
Inflasjonen (Månedlig) 28.50 21 27 27 25 32
Konsumprisindeksen Kpi 1195583.00 1537963 2022524 5244280 8065267 44576381
MatInflasjon 2190.00 2400 1800 2400 2400 1800
Kpi Transport 1195053805.30 497963473 864509466 1439785558 4615436433 39231209681

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 57.45 40 40 35 35 30
Pengemengde 982416906.03 495000000 515000000 505000000 505000000 494000000
Pengemengden M1 1686872681.97 775000000 775000000 680000000 680000000 640000000
Pengemengden M2 1689896431.50 925498936 925498936 117649621 117649621 120686442
Pengemengden M3 1689896431.50 925591131 925591131 105000000 105000000 125778685
Valutareserver 6184.00 6400 6400 6500 6500 6500
Bankenes balanse 11654379070.00 1760000000 1700000000 1400000000 1400000000 1300000000
Innskudd Rente 36.00 18.55 18.55 13.55 13.55 13.55
Sentralbankers balanse 87154828.66 41500000 31300000 32000000 32000000 28000000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse 5680.00 4800 -2750 -2750 4800 4700
Nåværende situasjon 2533.00 1700 1500 1300 1100 800
Nåværende situasjon mot BNP -3.50 -4.2 -4 -4 -4 -4
Import 2497.00 3000 3100 2900 2900 3400
Eksport 8627.00 7700 7900 7400 7400 8100
Utenlandsgjeld 0.00 421 421 421 421 421
Råoljeproduksjon 633.00 850 900 900 900 875
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -4300 -4100 -5000 -5000 -4700

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 350.00 380 380 365 360 365
Offentlige Budsjetter -29.90 -35 -35 -38 -35 -38
Offentlige Utgifter 1286.00 1157 1664 1093 1222 1038
Militære Utgifter 0.41 700 650 650 650 650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon -20.60 -41 -38 -26 -26 -35
Lagerendringer -543.00 -800 -900 -900 -900 -700

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Forbrukertillit 66.00 58 58 61 60 56
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -15 -10 -16 -15 -20
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -55 -50 -43 -43 -35
Forbruk 3819.00 3437 6198 3246 3628 3084
Privat-Sektor-Kreditt 589972095.00 58500000 57800000 46700000 46700000 54000000


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.