Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Aksjemarkedet 557238.40 485745 423445 369115 321749 227019
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
Arbeidsledighet 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Inflasjon 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Inflasjonen (Månedlig) 27.90 25 27 24 21 27
Rentesats 38.98 36 37 37 38 39
Handelsbalanse 5680.00 -2750 4500 4700 4700 -2750
Nåværende situasjon 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 60 60 60 60
Offentlige Budsjetter -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Forbrukertillit 66.00 62 60 59 58 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -40 -35 -36 -37 -37
BNP 482.36 250 240 240 240 240
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 2191 208 226 222 1950
Bnp Per Innbygger 14025.36 10000 9500 9500 9500 9500

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 6.40 9.8 10.3 10.5 10.7 10.5
Sysselsatte 15011108.00 13800000 13600000 13400000 13100000 12800000
Arbeidsledige 1018421.00 1200000 1200000 1228000 1280000 1350000
Minstelønn 400000.00 450000 550000 550000 550000 750000
Befolkning 32.22 32.63 32.63 32.63 32.63 33.03
Sysselsetting 93.65 92.2 92 91.7 91.3 91

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1813.10 2500 2700 2900 3100 3500
Inflasjonen (Månedlig) 27.90 25 27 24 21 27
Konsumprisindeksen Kpi 79061685127.00 9900 9900 9900 9900 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 16046 16640 18423 19018 565774
KjerneInflasjon 60.30 2700 3000 3100 3300 3300
MatInflasjon 1692.50 2400 2560 2700 2800 3300
Kpi Transport 79988086540.40 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 38.98 36 37 37 38 39
Valutareserver 6465.00 6700 6800 6900 7000 7100
Bankenes balanse 1830451445.50 1860000000 1820000000 1790000000 1760000000 1700000000
Innskudd Rente 24.00 18 21.02 22.02 22.02 23.02
Sentralbankers balanse 14570878.64 12000000 11900000 11700000 11500000 11300000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse 5680.00 -2750 4500 4700 4700 -2750
Nåværende situasjon 2533.00 2300 2100 1900 1700 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2500 2500 2800 3000 3100
Eksport 8627.00 7000 7300 7500 7700 7900
Råoljeproduksjon 397.00 450 800 750 850 900
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -4000 -4000 -4500 -4300 -4100

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 60 60 60 60
Offentlige Budsjetter -29.90 -40 -50 -50 -50 -50
Offentlige Utgifter 1286.00 1870 772 836 823 1664
Militære Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon -20.60 -50 -48 -44 -41 -38
Lagerendringer -543.00 -550 -650 -720 -800 -900

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Forbrukertillit 66.00 62 60 59 58 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -28 -22 -18 -15 -10
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -72 -69 -62 -55 -50
Forbruk 3819.00 6965 2291 2482 2444 6198
Privat-Sektor-Kreditt 59180415.50 59300000 59100000 58800000 58500000 57800000


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.