Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Aksjemarkedet 333876.53 291040 253713 221160 192780 136021
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
Arbeidsledighet 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Inflasjon 2296.60 37000 42000 45000 47000 49000
Inflasjonen (Månedlig) 38.60 38 40 45 50 70
Rentesats 39.78 35 29 25 23 18.5
Handelsbalanse 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Nåværende situasjon 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 50 60 60 60
Offentlige Budsjetter -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Forbrukertillit 74.00 60 62 60 59 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -31 -33 -35 -36 -37
BNP 280.00 250 250 240 240 240
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 239 232 226 222 146
Bnp Per Innbygger 14025.36 10000 10000 9500 9500 9500
Bnp Per Innbygger Ppp 17131.39 16299 4500 4500 16299 4000

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 6.40 9 9.8 10.3 10.5 10.5
Sysselsatte 15011108.00 14000000 13800000 13600000 13400000 12800000
Arbeidsledige 1018421.00 1180000 1200000 1200000 1228000 1350000
Minstelønn 250000.00 350000 450000 550000 550000 950000
Befolkning 32.22 32.23 32.63 32.63 32.63 33.03
Sysselsetting 93.65 92.4 92.2 92 91.7 90

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 2296.60 37000 42000 45000 47000 49000
Inflasjonen (Månedlig) 38.60 38 40 45 50 70
Konsumprisindeksen Kpi 66382249099.50 9000 9900 9900 9900 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
KjerneInflasjon 60.30 3800000 4000000 4000000 4000000 1200000
MatInflasjon 2064.90 3000 4100 6000 7500 9000
Kpi Transport 29802090284.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 39.78 35 29 25 23 18.5
Valutareserver 6523.00 8000 7900 7900 7900 7600
Bankenes balanse 948548295.06 950000000 951000000 948000000 946000000 940000000
Innskudd Rente 24.00 22.22 18 13.22 9.22 4.72
Sentralbankers balanse 7857952.81 7910000 7930000 7920000 7900000 7880000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 5680.00 5000 5300 5300 5300 5200
Nåværende situasjon 2533.00 2500 2300 2100 1900 1500
Nåværende situasjon mot BNP 9.80 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2 -2.2
Import 2497.00 2900 2600 2600 2600 2500
Eksport 8627.00 7900 7900 7900 7900 7700
Råoljeproduksjon 573.00 1200 1100 1000 1000 1250
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -3500 -4000 -4000 -4000 -4000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 50 60 60 60
Offentlige Budsjetter -29.90 -40 -40 -50 -50 -50
Offentlige Utgifter 1286.00 887 862 836 823 543
Militære Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriell Produksjon -20.60 -52 -50 -48 -44 -45
Lagerendringer -543.00 450 450 450 450 268

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Forbrukertillit 74.00 60 62 60 59 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -33 -35 -32 -31 -28
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -70 -72 -69 -67 -65
Forbruk 3819.00 2635 2559 2482 2444 1612
Privat-Sektor-Kreditt 13141315.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.