Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Aksjemarkedet 133086.45 116011 101132 88156 76844 54219
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -30 -31 -33 -35 -37
Arbeidsledighet 6.40 8.1 9 9.8 10.3 10.5
Inflasjon 9585.50 52000 57000 59000 62000 72000
Inflasjonen (Månedlig) 31.50 35 38 40 45 70
Rentesats 23.15 20 20 19.5 19 18.5
Handelsbalanse 5680.00 4700 5000 5300 5300 5200
Nåværende situasjon 2533.00 1700 1500 1300 1300 1000
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 50 50 60 60
Offentlige Budsjetter -20.00 -40 -40 -40 -50 -50
Forbrukertillit 75.00 57 60 62 60 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -30 -33 -35 -35 -28
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate -26.80 -30 -31 -33 -35 -37
BNP 280.00 294 300 300 270 270
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 347.00 243 239 232 226 146
Bnp Per Innbygger 16054.49 10000 10000 10000 9500 9500
Bnp Per Innbygger Ppp 17131.39 16299 16299 4500 16299 4000

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 6.40 8.1 9 9.8 10.3 10.5
Sysselsatte 15011108.00 14300000 14000000 13800000 13800000 12800000
Arbeidsledige 1018421.00 1160000 1180000 1200000 1200000 1350000
Minstelønn 250000.00 250000 350000 450000 550000 950000
Befolkning 32.22 32.23 32.23 32.63 32.63 33.03
Sysselsetting 93.65 92.6 92.4 92.2 92.2 90

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 9585.50 52000 57000 59000 62000 72000
Inflasjonen (Månedlig) 31.50 35 38 40 45 70
Konsumprisindeksen Kpi 16609707862.70 9000 9000 9900 9900 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
KjerneInflasjon 60.30 3700000 3800000 4000000 4000000 1200000
MatInflasjon 7981.40 50000 53000 55000 60000 76000
Kpi Transport 8482329827.00 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 23.15 20 20 19.5 19 18.5
Valutareserver 7018.00 8000 8000 7900 7900 7600
Innskudd Rente 24.00 23.73 22.23 18 21.73 21.23

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 5680.00 4700 5000 5300 5300 5200
Nåværende situasjon 2533.00 1700 1500 1300 1300 1000
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 -1.7 -1.7 -1.7 -2.2 -2.2
Import 2497.00 3000 2900 2600 2600 2500
Eksport 8627.00 7700 7900 7900 7900 7700
Råoljeproduksjon 865.00 1100 1200 1100 1000 1250
Utenlandske Direkte Investeringer 105.00 -3200 -3500 -4000 -4000 -4000

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 50 50 50 60 60
Offentlige Budsjetter -20.00 -40 -40 -40 -50 -50
Offentlige Utgifter 1286.00 900 887 862 836 543
Militære Utgifter 465.00 700 700 700 700 650

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Salgsskatt 16.00 16 16 16 16 16
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon -20.60 -45 -48 -50 -50 -45
Lagerendringer -543.00 450 450 450 450 268

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 75.00 57 60 62 60 58
Butikkhandel (Månedlig) -29.60 -30 -33 -35 -35 -28
Butikkhandel (Årlig) -53.50 -65 -70 -72 -72 -75
Forbruk 3819.00 2673 2635 2559 2482 1612
Privat-Sektor-Kreditt 8258245.20 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.