Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Aksjemarkedet 50330.50 21521 8304 3207 1238 184
Valuta 21501.52 248521 248521 248521 248521 248521
10-årig statsobligasjon 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
Arbeidsledighet 7.30 40 45 46 47 48
Inflasjon 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 33.80 100 125 110 115 80
Rentesats 27.87 26 25 24 22 21
Handelsbalanse 4616.00 -2940 -2950 -3000 -2800 -2750
Nåværende situasjon 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 40 50 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
Forbrukertillit 80.00 50 45 40 40 40
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate -22.50 -26 -26 -28 -30 -33
BNP 482.36 280 280 300 300 300
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 467.00 346 346 336 327 232
Bnp Per Innbygger 14025.36 5000 5000 4500 4500 4500
Bnp Per Innbygger Ppp 17131.39 6000 6000 4500 4500 4500
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 7.30 40 45 46 47 48
Arbeidsledige 1035238.00 9000000 9000000 9000000 9300000 9500000
Minstelønn 4000000000.00 4000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Befolkning 31.83 31.95 31.83 32.23 32.23 32.23
Sysselsetting 92.67 70 65 63 60 58
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 282972.80 3100000 3500000 4000000 4200000 4600000
Inflasjonen (Månedlig) 33.80 100 125 110 115 80
Konsumprisindeksen Kpi 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
Kjerne Konsumprisindeks 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
MatInflasjon 276776.00 3000000 3400000 3800000 4000000 4500000
Kpi Transport 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 27.87 26 25 24 22 21
Valutareserver 8154.00 8200 8300 8200 8000 7900
Innskudd Rente 24.00 22.13 21.13 20.13 18.13 17.63
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 4616.00 -2940 -2950 -3000 -2800 -2750
Nåværende situasjon 1687.00 -8500 -8600 -9800 -9300 -9800
Nåværende situasjon mot BNP 6.00 2 2 -1.7 -1.7 -1.7
Import 3641.00 7300 7300 7200 7100 7000
Eksport 8257.00 4360 4350 4200 4300 4250
Råoljeproduksjon 933.00 880 800 800 800 850
Utenlandske Direkte Investeringer 197.00 -2800 -2800 -3000 -3200 -4000
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 23.00 40 40 50 50 50
Offentlige Budsjetter -20.00 -45 -45 -40 -40 -40
Offentlige Utgifter 2040.00 1510 1510 1469 1428 1011
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Personalinntekt skattesats 34.00 34 34 34 34 34
Sosial sikkerhetsrate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon -20.60 -30 -35 -40 -45 -50
Lagerendringer 557.00 450 450 450 450 268
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 80.00 50 45 40 40 40
Forbruk 5038.00 3728 3728 3627 3527 2498
Privat-Sektor-Kreditt 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Bensinpriser 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.