Markeder Siste Referanse
Valuta 5187 2019-04
Aksjemarkedet 11817 2019-04
10-årig statsobligasjon 10.43 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -16.6 2017-12
Arbeidsledighet 7.3 2016-04
Inflasjon 1623656 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 18.1 2019-03
Rentesats 32.28 2019-02
Handelsbalanse -782 2015-09
Nåværende situasjon -5113 2015-12
Nåværende situasjon mot BNP 6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2017-12
Offentlige Budsjetter -20 2015-12
Forbrukertillit 72 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.22 2013-09
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 34 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -16.6 2017-12
BNP 482 2014-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 3219 2015-09
Bnp Per Innbygger 13709 2014-12
Bnp Per Innbygger Ppp 16745 2014-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.3 2016-04
Sysselsatte 13089081 2016-04
Arbeidsledige 1035238 2016-04
Minstelønn 1800000000 2019-01
Befolkning 31.43 2017-12
Sysselsetting 92.67 2016-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1623656 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 18.1 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 2146 2015-12
Kjerne Konsumprisindeks 594 2013-12
KjerneInflasjon 60.3 2013-12
MatInflasjon 315 2015-12
Kpi Transport 1995 2015-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 32.28 2019-02
Pengemengde 1006811 2019-01
Pengemengden M1 1650431 2019-01
Pengemengden M2 1654717 2019-01
Pengemengden M3 1654717 2019-01
Bankenes balanse 53560170368 2018-09
Valutareserver 8383 2019-02
Innskudd Rente 14.7 2017-12
Sentralbankers balanse 27157994937 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -782 2015-09
Nåværende situasjon -5113 2015-12
Nåværende situasjon mot BNP 6 2018-12
Eksport 8483 2015-09
Import 9576 2015-09
Utenlandsgjeld 0 2018-09
Gullreserver 161 2019-03
Råoljeproduksjon 960 2019-03
Utenlandske Direkte Investeringer -558 2015-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.67 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2017-12
Offentlige Budsjetter -20 2015-12
Offentlige Utgifter 2747 2015-09
Kreditt-Rating 5.08
Militære Utgifter 261 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 34 2018-12
Salgsskatt 12 2018-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 0.81 2013-09
Lagerendringer 1477 2015-09
Internett-hastighet 1827 2017-03
IP-adresser 2571911 2017-03
Konkurranseevne Index 43.17 2018-12
Konkurranseevne Rank 127 2018-12
Korrupsjon Index 18 2018-12
Korrupsjon Rank 168 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 188 2018-12
Stål~~pos=trunc 5 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 72 2018-09
Butikkhandel (Månedlig) -2.22 2013-09
Butikkhandel (Årlig) 12.55 2013-09
Forbruk 10233 2015-09
Privat-Sektor-Kreditt 75696142320 2018-09
Bensinpriser 0 2019-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Venezuela - Økonomiske indikatorer.