Markeder Siste Referanse
Valuta 18807 2019-10
Aksjemarkedet 50027 2019-10
10-årig statsobligasjon 10.43 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -22.5 2018-09
Arbeidsledighet 7.3 2016-04
Inflasjon 282973 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 33.8 2019-04
Rentesats 31.83 2019-08
Handelsbalanse 4616 2018-12
Nåværende situasjon 1687 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2017-12
Offentlige Budsjetter -20 2015-12
Forbrukertillit 80 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -2.22 2013-09
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 34 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate -22.5 2018-09
BNP 482 2014-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 467 2018-09
Bnp Per Innbygger 14025 2014-12
Bnp Per Innbygger Ppp 17131 2014-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.3 2016-04
Sysselsatte 13089081 2016-04
Arbeidsledige 1035238 2016-04
Minstelønn 4000000000 2019-04
Befolkning 31.83 2018-12
Sysselsetting 92.67 2016-04
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 282973 2019-04
Inflasjonen (Månedlig) 33.8 2019-04
Konsumprisindeksen Kpi 1268517191 2019-04
Kjerne Konsumprisindeks 594 2013-12
KjerneInflasjon 60.3 2013-12
MatInflasjon 276776 2019-04
Kpi Transport 692742986 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 31.83 2019-08
Pengemengde 10660125 2019-08
Pengemengden M1 12748454 2019-08
Pengemengden M2 12809250 2019-08
Pengemengden M3 12809250 2019-08
Bankenes balanse 45364633769 2018-12
Valutareserver 8314 2019-08
Innskudd Rente 24 2019-10
Sentralbankers balanse 27157994937 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 4616 2018-12
Nåværende situasjon 1687 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 6 2018-12
Eksport 8257 2018-12
Import 3641 2018-12
Utenlandsgjeld 0 2019-03
Gullreserver 161 2019-09
Råoljeproduksjon 749 2019-09
Utenlandske Direkte Investeringer 197 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.67 2017-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23 2017-12
Offentlige Budsjetter -20 2015-12
Offentlige Utgifter 2040 2018-09
Kreditt-Rating 5.08
Militære Utgifter 465 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 34 2018-12
Personalinntekt skattesats 34 2018-12
Salgsskatt 12 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.5 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 19 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 5.5 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon -20.6 2019-01
Lagerendringer 557 2018-09
Internett-hastighet 1827 2017-03
IP-adresser 2571911 2017-03
Konkurranseevne Index 41.83 2019-12
Konkurranseevne Rank 133 2019-12
Korrupsjon Index 18 2018-12
Korrupsjon Rank 168 2018-12
Råolje Rigs 23 2019-09
Enkle Å Gjøre Forretninger 188 2018-12
Stål~~pos=trunc 10 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 80 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -2.22 2013-09
Butikkhandel (Årlig) 12.55 2013-09
Forbruk 5038 2018-09
Privat-Sektor-Kreditt 43691030528 2018-12
Bensinpriser 0 2019-09


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Venezuela - Økonomiske indikatorer.