Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 23167.00 23179 23179 23179 23179 23179
Aksjemarkedet 962.72 961 952 943 934 916
10-årig statsobligasjon 3.51 3.6 3.63 3.66 3.69 3.76
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
Arbeidsledighet 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Inflasjon 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
Rentesats 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Handelsbalanse 100.00 -100 2000 2000 500 1600
Nåværende situasjon -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 58 58 58 58
Offentlige Budsjetter -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Produksjon PMI 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
BNP 244.95 255 269 269 269 269
Bnp Faste Priser 2522978.00 3633135 3692523 729362 1662465 3822058
Brutto Nasjonal Produkt 5154552.00 4955556 5036561 5520525 5473103 5213245
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321905.90 1238094 1258332 1415761 1403600 1302474
Bnp Per Innbygger 1964.50 1990 2100 2100 2100 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6608.60 6500 6800 6800 6800 6800
Bnp Fra Landbruk 352698.00 520590 529099 77392 242558 547660
Bnp Fra Construction 148892.00 233443 237258 36774 91100 245582
Bnp Fra Manufacturing 495670.00 665779 676662 148222 325078 700399
Bnp Fra Mining 134642.00 216095 219628 40891 94715 227332
Bnp Fra Forvaltningsloven 65913.00 97984 99585 20084 45395 103079
Bnp Fra Tjenester 977261.00 1408988 1432019 296580 632730 1482255
Bnp Fra Transport 75470.00 106443 108183 23194 49568 111978
Bnp Fra Verktøy 15794.00 21397 21747 4696 10445 22510
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
Arbeidsledige 1.10 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
Minstelønn 4180.00 4180 4360 4360 4360 4360
Befolkning 94.67 94.98 95.28 95.28 95.28 95.28
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 5622.00 6400 6400 6200 6000 6600
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 5524.00 6350 6340 6100 5700 6550
Lønn Lav Dyktige 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 6.53 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5
Yrkesdeltakelse 76.60 76.6 76.6 76.6 76.6 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
Konsumprisindeksen Kpi 115.04 115 115 116 117 119
KjerneInflasjon 2.18 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
Produsentpriser 101.00 105 102 103 103 106
Inflasjonen (Månedlig) 0.96 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2
Kpi Transport 92.44 93.43 91.87 96.73 95.53 96.61
MatInflasjon 0.53 2.9 2.7 2.5 1.9 3
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
Internbankrente 4.51 4.23 3.73 3.35 3.35 3.73
Pengemengden M2 9211848.05 8290000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserver 64368.80 65200 66000 65000 65000 60000
Innskudd Rente 4.68 5 4.43 3.93 3.93 5.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse 100.00 -100 2000 2000 500 1600
Nåværende situasjon -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 22500.00 21500 22700 21600 22500 22700
Eksport 22600.00 21400 23600 22100 23500 23700
Utenlandsgjeld 112114.00 135000 150000 150000 150000 150000
Utenlandske Direkte Investeringer 17.62 22.5 5 10.8 17.2 25.5
Turistankomster 1809.60 1650 1600 1400 1550 1800
Råoljeproduksjon 223.00 260 260 260 260 280
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 58 58 58 58
Offentlige Budsjetter -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
Offentlige Utgifter 358592.00 338836 344375 384052 380753 356456
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produksjon PMI 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
Industriell Produksjon 5.40 5 7 8 9.5 6.9
Industriproduksjonen 6.50 9.2 9.5 11 10.5 9.6
Lagerendringer 148644.00 142700 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringer 27419.00 31600 30500 25000 26000 31200
Gruvedrift Produksjon -5.30 -2.8 2.5 0.8 3.5 3.3
Elektrisitets~~pos=trunc 18800.00 19900 19900 21000 19500 20500
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.60 12.1 10.5 10 11.5 10.6
Forbruk 3745063.00 3541980 3599878 4010962 3976508 3726163
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 2.8 2.5 0.8 0.6 2.3
Bensinpriser 0.84 0.77 0.75 0.73 0.71 0.67
Forbrukertillit 129.00 124 126 120 120 115


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.