Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 23170.00 23168 23168 23168 23168 23168
Aksjemarkedet 978.96 956 948 939 930 914
10-årig statsobligasjon 2.85 3.41 3.44 3.47 3.51 3.57
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.97 7.1 6.18 6.4 6.4 6.5
Arbeidsledighet 2.15 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6
Inflasjon 5.23 3 3.1 3.6 3.4 2.5
Rentesats 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Handelsbalanse 259.00 2000 500 1000 1600 1600
Nåværende situasjon 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 58 58 58 58 56
Offentlige Budsjetter -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Produksjon PMI 50.80 51 51.2 50.9 51 50.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.97 7.1 6.18 6.4 6.4 6.5
BNP 244.95 278 278 278 278 295
Bnp Faste Priser 3738546.00 705186 1614084 2603713 3898070 4151444
Brutto Nasjonal Produkt 5154552.00 5337539 5313828 5319498 5374497 5723839
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321905.90 1368834 1362753 1364207 1378312 1467902
Bnp Per Innbygger 1964.50 2185 2185 2185 2185 2295
Bnp Per Innbygger Ppp 6608.60 6800 6800 6800 6800 6800
Bnp Fra Landbruk 510632.00 74826 235499 363984 532421 567028
Bnp Fra Construction 244890.00 35555 88449 153657 255339 271937
Bnp Fra Manufacturing 712447.00 143309 315617 511531 742847 791132
Bnp Fra Mining 210464.00 39535 91958 138951 219444 233708
Bnp Fra Forvaltningsloven 98116.00 19419 44074 68022 102303 108952
Bnp Fra Tjenester 1453677.00 286750 614316 1008533 1515705 1614226
Bnp Fra Transport 111683.00 22425 48126 77885 116449 124018
Bnp Fra Verktøy 22163.00 4541 10141 16299 23109 24611
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 2.15 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6
Sysselsatte 55.03 55.2 56 55.2 55.6 55.6
Arbeidsledige 1.10 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
Minstelønn 4180.00 4360 4360 4360 4360 4650
Befolkning 96.48 97.6 97.6 97.6 97.6 98.7
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 5622.00 6400 6200 6000 6600 6800
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12900000 14500000
Lønninger innen produksjon 5524.00 6340 6100 5700 6550 6550
Lønn Lav Dyktige 5372100.00 4927000 4927000 4927000 5207510 5833800
Arbeidsledighet for unge 6.31 6.4 6.2 6.2 6.5 6.5
Yrkesdeltakelse 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7800000 8000000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4300000 4300000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 5.23 3 3.1 3.6 3.4 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 116.65 115 116 117 121 124
KjerneInflasjon 2.78 1.8 1.5 1.6 1.7 1.7
Bnp-Deflatoren 158.65 163 164 164 164 168
Eksportpriser 113.30 107 107 107 107 107
Importprisene 111.20 108 108 108 108 108
Produsentpriser 100.52 102 103 103 106 104
Inflasjonen (Månedlig) 1.40 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2
Kpi Transport 93.00 91.87 96.73 95.53 96.13 98.53
MatInflasjon 0.82 2.7 2.5 1.9 3 3
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 6.00 5.5 5.5 5.5 5.25 5
Pengemengde 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Pengemengden M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Internbankrente 3.92 3.7 3.7 3.7 3.45 3.45
Pengemengden M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserver 68812.10 66000 65000 65000 60000 60000
Innskudd Rente 4.68 5 4.43 3.93 5.2 5.2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse 259.00 2000 500 1000 1600 1600
Nåværende situasjon 5919.00 2500 1500 2500 2730 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Import 22300.00 22700 21600 22500 22700 23800
Eksport 22560.00 23600 22100 23500 23700 25400
Utenlandsgjeld 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
Utenlandske Direkte Investeringer 20.38 5 10.1 15.1 22.5 27
Turistankomster 1710.20 1600 1400 1550 1800 1950
Kapitalstrømmer 835.00 3000 2500 2500 700 700
Råoljeproduksjon 223.00 260 260 260 280 280
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 58 58 58 58 56
Offentlige Budsjetter -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4
Regjeringens budsjetter verdi -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Offentlige Utgifter 358592.00 371322 369672 370067 373893 398196
Statens Inntekter 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Fiscal Utgifter 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Militære Utgifter 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produksjon PMI 50.80 51 51.2 50.9 51 50.9
Industriell Produksjon 6.20 7 8 9.5 6.9 6.9
Industriproduksjonen 6.50 9.5 11 10.5 9.6 9.8
Lagerendringer 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringer 31425.00 30500 25000 26000 31200 31200
Gruvedrift Produksjon -5.30 2.5 0.8 3.5 3.3 3.3
Elektrisitets~~pos=trunc 18400.00 19900 21000 19500 20500 21500
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.00 10.5 10 11.5 10.6 10.6
Forbruk 3745063.00 3878013 3860785 3864905 3904865 4158681
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 2.5 0.8 0.6 2.3 2.3
Bensinpriser 0.86 0.94 0.97 0.99 1.02 1.02
Forbrukertillit 125.00 126 120 120 115 120


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.