Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 23170.00 22757 22757 22757 22757 22757
Aksjemarkedet 1345.87 1298 1252 1208 1165 1084
10-årig statsobligasjon 2.04 2.1 2.15 2.19 2.24 2.33

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 6.61 4.5 6.5 6.3 5 6.5
Arbeidsledighet 2.62 3.1 3.2 2.9 2.9 3.3
Inflasjon 2.82 3.2 3.6 3.4 3.3 3.5
Rentesats 4.00 4 4.25 4.25 4.5 4.75
Handelsbalanse -1.30 2.1 1600 0.8 0.8 1.8
Nåværende situasjon 350.00 2650 2650 1500 1500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 5.00 1.5 1.5 1 1 1
Regjeringens gjeld mot BNP 46.70 47 47 47 47 46
Offentlige Budsjetter -5.80 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Produksjon PMI 40.20 55 53 53 51 53
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate 6.61 4.5 6.5 6.3 5 6.5
BNP 271.16 250 290 310 310 310
Bnp Faste Priser 2443187.00 2694123 4097249 1264137 2565346 4363570
Brutto Nasjonal Produkt 5930690.00 5942899 6316185 6304323 6227225 6726737
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1533217.00 1528828 1632876 1629810 1609878 1739013
Bnp Per Innbygger 2123.46 2030 2030 2070 2070 2070
Bnp Per Innbygger Ppp 8200.33 7800 7800 7800 7800 8200
Bnp Fra Landbruk 265008.00 247315 574496 558407 133417 594704
Bnp Fra Construction 146647.00 96025 257615 278439 70104 296537
Bnp Fra Manufacturing 591082.00 344158 734719 802946 298156 855138
Bnp Fra Mining 74796.00 90376 238472 211547 43600 225298
Bnp Fra Forvaltningsloven 47238.00 48526 108130 111055 21760 118274
Bnp Fra Tjenester 1027529.00 641866 1554886 1584322 540745 1687303
Bnp Fra Transport 124986.00 48498 117465 116706 71502 124292
Bnp Fra Verktøy 13721.00 10932 23613 24904 6684 26523

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 2.62 3.1 3.2 2.9 2.9 3.3
Sysselsatte 53.37 54 54 54 54 55
Arbeidsledige 1.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Minstelønn 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
Befolkning 97.58 98.7 98.7 99.7 99.7 99.7
Yrkesdeltakelse 68.50 77 77 77 77 77.8
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 6340.00 6890 7150 7500 7500 7340
Lønninger innen produksjon 6154.00 6890 6950 7400 7400 7250
Arbeidsledighet for unge 7.47 7.2 7 7 7 7

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 2.82 3.2 3.6 3.4 3.3 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 105.79 106 119 108 108 111
KjerneInflasjon 0.98 2.2 2 1.5 1.5 2
Bnp-Deflatoren 163.58 167 169 169 169 175
Eksportpriser 108.40 110 110 115 115 115
Importprisene 106.80 108 108 110 110 110
Inflasjonen (Månedlig) 0.25 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Kpi Transport 102.31 92.81 85.1 101 103 88.08
MatInflasjon 5.09 4.5 4.5 2.5 2.5 3
Produsentpriser 103.39 110 105 104 104 104

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 4.00 4 4.25 4.25 4.5 4.75
Internbankrente 1.58 1.58 1.83 1.83 2.08 2.08
Pengemengde 1280888.00 1418723 1418723 1528454 1528454 1528454
Pengemengden M1 2627819.00 2908079 2908079 3072013 3072013 3072013
Pengemengden M2 11485845.00 13044221 13044221 14315724 14315724 14315724
Valutareserver 101261.20 105074 109254 113435 113435 125975
Innskudd Rente 4.12 4.12 4.12 4.37 4.37 4.62

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -1.30 2.1 1600 0.8 0.8 1.8
Nåværende situasjon 350.00 2650 2650 1500 1500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 5.00 1.5 1.5 1 1 1
Import 27.50 23.3 22.5 23.1 23.1 23.6
Eksport 26.20 25.4 23.6 23.9 23.9 25.4
Utenlandsgjeld 108118.10 130000 130000 110000 110000 110000
Utenlandske Direkte Investeringer 11.58 15 22 5 9 25
Kapitalstrømmer 5284.00 2000 1500 1100 1100 1500
Råoljeproduksjon 184.00 210 210 210 210 200
Turistankomster 9.30 450 650 900 900 1100

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 46.70 47 47 47 47 46
Offentlige Budsjetter -5.80 -5 -5 -4.5 -4.5 -4.5
Regjeringens budsjetter verdi -280105.00 -241029 -241029 -239474 -239474 -239474
Offentlige Utgifter 422452.00 407603 449911 449066 443575 479156
Statens Inntekter 1507845.00 1700746 1700746 1804401 1804401 1804401
Fiscal Utgifter 1787950.00 1994895 1994895 2118237 2118237 2118237
Militære Utgifter 5603.00 5500 5500 5500 5500 5600

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 32.00 32 32 32 32 32
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produksjon PMI 40.20 55 53 53 51 53
Industriell Produksjon -7.40 6.5 6.5 5.5 5.5 6.9
Industriproduksjonen 2.90 9.5 9.8 5.5 5.5 8.7
Lagerendringer 166647.00 159000 159000 160000 160000 160000
Bilregistreringer 14457.00 27000 27000 29500 29500 32500
Elektrisitets~~pos=trunc 20990.00 21000 21500 21500 21500 21500
Gruvedrift Produksjon -8.00 4.5 3.5 2.5 2.5 4

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Butikkhandel (Årlig) -33.70 7.7 7.7 3.5 5.5 5
Forbruk 4270222.00 4300370 4547786 4539246 4483733 4843393
Forbrukertillit 117.00 123 120 121 121 120
Bensinpriser 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67
Butikkhandel (Månedlig) -3.20 0.5 0.5 1.5 1.5 2.3


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.