VIETNAM - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.79 7.1 6.9 6.4 6.1 6.5
Arbeidsledighet 2.01 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4
Inflasjon 3.98 3.7 4 3.9 3.8 3.5
Rentesats 6.25 6.25 6 6 6 5.5
Handelsbalanse -100.00 300 -1600 -1600 -355 -1400
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50 61 61 60 60 58
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 23348.00
23300 23300 23300 23300 23300
Aksjemarkedet 1009.61
971 954 937 920 857
10-årig statsobligasjon 5.03
5.25 5.32 5.4 5.47 5.78
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 6.79
7.1 6.9 6.4 6.1 6.5
Bnp Årlig Vekstrate 6.79
7.1 6.9 6.4 6.1 6.5
BNP 223.86
242 242 255 255 269
Bnp Faste Priser 1466960.00
2283210 3412625 678028 1556445 3877954
Brutto Nasjonal Produkt 4764958.00
4447017 4984146 5069915 5055620 5663759
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190474.59
1104009 1245236 1266665 1263094 1415031
Bnp Per Innbygger 1834.65
1910 1910 1990 1990 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6171.88
6256 6256 6500 6500 6800
Bnp Fra Landbruk 223482.00
344876 504608 74740 237114 573414
Bnp Fra Construction 79553.00
130858 215087 34458 84406 244415
Bnp Fra Manufacturing 275737.00
408024 592668 130212 292557 673481
Bnp Fra Mining 87660.00
139620 224318 41298 93007 254905
Bnp Fra Forvaltningsloven 42172.00
62994 94215 19897 44744 107062
Bnp Fra Tjenester 558608.00
887506 1324048 276807 592683 1504588
Bnp Fra Transport 43219.00
67313 99264 21379 45855 112800
Bnp Fra Verktøy 9182.00
14167 20222 4361 9742 22980
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 2.01
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4
Sysselsatte 54.10
54.4 54.3 54.6 54.7 55.6
Arbeidsledige 1.11
1.1 1.2 1.1 1 1.3
Minstelønn 3980.00
3980 3980 4210 4210 4450
Befolkning 95.50
96.4 96.4 97.1 97.1 98.4
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 55 55 55 55
Lønn 5066.00
5500 5460 6200 5900 6900
Lønn Høy Dyktige 11409900.00
12100000 12100000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 4999.00
5210 5820 6100 5900 6750
Lønn Lav Dyktige 4851300.00
4901300 4901300 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 7.30
7.5 7.9 8.1 8.4 8.5
Yrkesdeltakelse 76.90
77.2 77.4 77.1 76.9 77.8
Levelønn Family 7475300.00
7500000 7500000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4131400.00
4150000 4150000 4220000 4220000 4300000
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 3.98
3.7 4 3.9 3.8 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 110.43
111 112 113 114 120
KjerneInflasjon 1.54
1.5 1.6 1.4 1.3 1.7
Bnp-Deflatoren 153.44
158 158 165 165 172
Eksportpriser 109.00
108 108 100 100 107
Importprisene 105.40
103 103 106 106 108
Produsentpriser 103.02
110 119 109 109 132
Inflasjonen (Månedlig) 0.45
0.4 0.2 -0.1 0.4 0.2
Kpi Transport 93.95
91.01 93.18 94.24 97.9 100
MatInflasjon 3.78
4.7 4.9 4.5 4.4 4
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 6.25
6.25 6 6 6 5.5
Internbankrente 4.32
4.32 4.07 4.07 4.07 3.57
Pengemengde 977907.00
870000 870000 885000 885000 925000
Pengemengden M1 1982009.00
1780000 1780000 2250000 2250000 2550000
Pengemengden M2 8192548.00
7770000 7770000 8290000 8290000 9150000
Valutareserver 49497.31
53000 53000 59600 59600 60000
Innskudd Rente 4.78
4.78 4.53 4.53 4.53 4.03
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -100.00
300 -1600 -1600 -355 -1400
Eksport 23480.00
19700 20200 19400 19245 24300
Import 21280.00
19200 20800 21000 19600 22700
Nåværende situasjon 4300.00
4000 1800 1720 2700 2730
Nåværende situasjon mot BNP 2.90
0.3 0.3 0.7 0.7 1
Utenlandsgjeld 91207.60
95400 95400 101500 101500 121500
Kjøpsbetingelser 103.42
104 104 94.62 94.62 99.07
Utenlandske Direkte Investeringer 13.25
13.2 19.1 4.5 9.5 22.5
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Turistankomster 1323.50
1005 1285 1200 1450 1470
Kapitalstrømmer 3000.00
2600 1280 3700 4340 700
Råoljeproduksjon 242.00
257 259 257 255 280
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50
61 61 60 60 58
Offentlige Budsjetter -3.50
-3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -174300.00
-190000 -190000 -160000 -160000 -120000
Offentlige Utgifter 325803.97
303511 340791 346655 345678 387260
Statens Inntekter 1288665.00
1300000 1300000 1370000 1370000 1450000
Fiscal Utgifter 1462965.00
1490000 1490000 1530000 1530000 1570000
Militære Utgifter 4961.80
5250 5250 5500 5500 5800
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produksjon PMI 53.70
52 54.7 54.4 52.3 53
Industriell Produksjon 13.40
8.6 8.1 8.4 9.1 6.9
Industriproduksjonen 16.00
14.5 8.9 14.7 12.9 7.7
Lagerendringer 140219.87
137000 137000 142700 142700 159000
Bilregistreringer 19213.00
18700 20500 21600 23500 27200
Internett-hastighet 9503.83
11000 11500 12400 12900 15500
IP-adresser 8616202.00
8625000 8645000 8570000 8620000 8740000
Gruvedrift Produksjon 2.40
-2.5 -1.8 -2.6 -3.1 3.3
Konkurranseevne Index 4.36
4.5 4.5 4.6 4.6 4.7
Konkurranseevne Rank 55.00
54 54 53 53 54
Enkle Å Gjøre Forretninger 68.00
67 67 65 65 66
Elektrisitets~~pos=trunc 18800.00
18600 18850 19000 19200 20500
Korrupsjon Index 35.00
35 35 35 35 37
Korrupsjon Rank 107.00
108 108 107 107 110
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.60
11.2 9.3 8.8 10.9 10.6
Forbruk 3405750.02
3195861 3562415 3623718 3613501 4048168
Butikkhandel (Månedlig) -1.50
2 3.1 2.2 1.4 2.3
Bensinpriser 0.84
0.81 0.76 0.72 0.68 0.54
Forbrukertillit 124.00
120 122 123 124 115
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00
26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00
8 8 8 8 8
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 93.32
267 149 33.91 159 155
Temperatur 22.08
26.48 21.9 20.47 24.92 24.28