Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 23245.00 23319 23391 23463 23538 23684
Aksjemarkedet 1212.08 1143 1103 1063 1025 954
10-årig statsobligasjon 3.40 3.49 3.56 3.63 3.7 3.85

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 5.03 5.9 8.9 5 4.8 5
Arbeidsledighet 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Inflasjon 2.86 2.9 3 2.7 2.6 2.5
Rentesats 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Handelsbalanse -1.73 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8
Nåværende situasjon 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Nåværende situasjon mot BNP 5.00 1 1 1 1 0.5
Regjeringens gjeld mot BNP 46.70 47 47 46 46 46
Offentlige Budsjetter -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Produksjon PMI 54.70 50 50 52 52 51
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Vekstrate 5.03 5.9 8.9 5 4.8 5
BNP 271.16 310 310 310 310 340
Bnp Faste Priser 1255312.00 2587335 3968100 5397174 1315567 5667033
Brutto Nasjonal Produkt 5930690.00 6280601 6458521 6256878 6215363 6569722
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1533217.00 1623677 1669673 1617544 1606811 1698421
Bnp Per Innbygger 2655.77 2070 2070 2070 2070 2070
Bnp Per Innbygger Ppp 8200.33 7800 7800 8200 8200 8200
Bnp Fra Landbruk 130990.00 280643 458346 610167 137278 640675
Bnp Fra Construction 68401.00 155299 248921 357766 71684 375655
Bnp Fra Manufacturing 304815.00 625956 950477 1284730 319446 1348967
Bnp Fra Mining 37038.00 79209 123119 163507 38816 171682
Bnp Fra Forvaltningsloven 21067.00 50025 79163 113896 22078 119590
Bnp Fra Tjenester 535754.00 1088153 1642779 2265013 561470 2378264
Bnp Fra Transport 69373.00 132360 196046 270171 72703 283679
Bnp Fra Verktøy 7527.00 14531 22638 30083 7888 31587

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbeidsledighet 2.46 3.1 2.8 2.5 2.4 2.5
Sysselsatte 53.37 54 54 55 55 55
Arbeidsledige 1.20 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
Minstelønn 4420.00 4650 4650 4650 4650 4650
Befolkning 97.58 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
Yrkesdeltakelse 67.70 77 77 77 77 77.8
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 6400.00 7500 7500 7340 7340 7550
Lønninger innen produksjon 7139.00 7400 7400 7250 7250 7500
Arbeidsledighet for unge 8.78 7 7 7 7 7

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflasjon 2.86 2.9 3 2.7 2.6 2.5
Konsumprisindeksen Kpi 107.68 108 108 108 110 111
KjerneInflasjon 1.61 1.5 1.5 2 2 2
Bnp-Deflatoren 163.58 168 168 168 168 172
Eksportpriser 107.00 115 115 115 115 115
Importprisene 103.60 110 110 110 110 110
Inflasjonen (Månedlig) 0.38 0.3 0.1 0 0.5 0.3
MatInflasjon 2.42 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Kpi Transport 117.18 118 118 118 118 119
Produsentpriser 104.39 104 104 104 104 104

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rentesats 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75
Internbankrente 2.50 3 3 3.25 3.25 3.25
Pengemengde 1280888.00 1528454 1528454 1528454 1528454 1627189
Pengemengden M1 2627819.00 3072013 3072013 3072013 3072013 3143979
Pengemengden M2 11485845.00 14315724 14315724 14315724 14315724 15179361
Valutareserver 106329.20 113435 113435 125975 125975 142741
Innskudd Rente 3.38 3.88 3.88 4.13 4.13 4.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalanse -1.73 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8
Nåværende situasjon 3998.00 1500 4800 4800 4800 2730
Nåværende situasjon mot BNP 5.00 1 1 1 1 0.5
Import 32.21 23.1 23.1 23.6 23.6 23.6
Eksport 30.48 23.9 23.9 25.4 25.4 25.4
Utenlandsgjeld 130119.00 110000 110000 110000 110000 110000
Utenlandske Direkte Investeringer 7.71 9 9 25 25 25
Kapitalstrømmer 6921.00 1100 1100 1500 1500 1500
Råoljeproduksjon 183.00 180 170 166 160 160
Turistankomster 172.95 28 35 355 355 650

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 46.70 47 47 46 46 46
Offentlige Budsjetter -5.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
Regjeringens budsjetter verdi -280105.00 -239474 -239474 -239474 -239474 -239474
Offentlige Utgifter 422452.00 447377 460050 445687 442730 467971
Statens Inntekter 1507845.00 1804401 1804401 1804401 1804401 1804401
Fiscal Utgifter 1787950.00 2118237 2118237 2118237 2118237 2118237
Militære Utgifter 5603.00 5500 5500 5600 5600 5600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 32.00 32 32 32 32 32
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produksjon PMI 54.70 50 50 52 52 51
Industriell Produksjon 10.40 3.1 5.5 5.5 5.5 6.9
Industriproduksjonen 9.60 5.5 5.5 8.7 8.7 8.7
Lagerendringer 166647.00 160000 160000 160000 160000 160000
Bilregistreringer 39469.00 29500 29500 32500 32500 32500
Elektrisitets~~pos=trunc 23300.00 21500 21500 21500 21500 21500
Gruvedrift Produksjon 2.70 2.5 2.5 4 4 4

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Butikkhandel (Årlig) 22.60 5.5 5.5 5 5 5
Forbruk 4270222.00 4522165 4650272 4505084 4475193 4730338
Bensinpriser 1.20 1.24 1.29 1.33 1.38 1.38
Forbrukertillit 113.00 121 121 121 121 120


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.