VIETNAM - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER

Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 7.38 8.4 6.4 8 8.5 6.3
Arbeidsledighet 2.01 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6
Inflasjon 4.67 3.4 3.2 3.2 3.3 3.4
Rentesats 6.25 6.5 6 6 6.5 5.5
Handelsbalanse -100.00 -730 -1600 -176 -392 -1400
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50 58 58 60 60 62
Markeder Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 23050.00
23045 23045 23045 23045 23045
Aksjemarkedet 933.39
868 822 780 739 597
10-årig statsobligasjon 4.86
5.02 5.22 5.44 5.66 6.65
BNP Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Vekstrate 7.38
8.4 6.4 8 8.5 6.3
Bnp Årlig Vekstrate 6.79
7.1 6.9 6.4 6.1 6.4
BNP 223.86
229 229 247 247 260
Bnp Faste Priser 1466960.00
2283210 3412625 678028 1556445 3867050
Brutto Nasjonal Produkt 4294560.00
4447017 4492110 4569412 4556528 5090279
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1066160.30
1104009 1115204 1134395 1131196 1263704
Bnp Per Innbygger 1834.65
1910 1910 1990 1990 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6171.88
6256 6256 6500 6500 6800
Bnp Fra Landbruk 223482.00
344876 504608 74740 237114 571802
Bnp Fra Construction 79553.00
130858 215087 34458 84406 243728
Bnp Fra Manufacturing 275737.00
408024 592668 130212 292557 671587
Bnp Fra Mining 87660.00
139620 224318 41298 93007 254188
Bnp Fra Forvaltningsloven 42172.00
62994 94215 19897 44744 106761
Bnp Fra Tjenester 558608.00
887506 1324048 276807 592683 1500358
Bnp Fra Transport 43219.00
67313 99264 21379 45855 112482
Bnp Fra Verktøy 9182.00
14167 20222 4361 9742 22915
Arbeidskraft Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbeidsledighet 2.01
2.2 2.2 2.3 2.4 2.6
Sysselsatte 54.10
54.4 54.2 54.73 54.83 55.6
Arbeidsledige 1.11
1.12 1.3 1.12 1.12 1.5
Minstelønn 3980.00
3980 3980 4210 4210 4450
Befolkning 95.50
96.36 96.59 96.86 97.14 99.87
Pensjonsalder Menn 60.00
60 62 60 60 62
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 58 55 55 58
Lønn 5066.00
5100 5460 6200 5900 6900
Lønn Høy Dyktige 11409900.00
12800000 12800000 12800000 10747306 13200000
Lønninger innen produksjon 4999.00
5510 5820 6100 5800 6750
Lønn Lav Dyktige 4851300.00
4901300 4901300 4901300 4927488 5207510
Arbeidsledighet for unge 7.30
7.94 7.9 8.18 8.36 8.5
Yrkesdeltakelse 76.90
76.87 77.2 76.87 76.87 77.8
Levelønn Family 7475300.00
7500000 7500000 5835000 7475300 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4131400.00
4131400 4039000 4131400 4131400 4059000
Prisene Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflasjon 4.67
3.4 3.2 3.2 3.3 3.4
Konsumprisindeksen Kpi 110.03
112 113 112 114 121
KjerneInflasjon 1.37
2.4 2.3 1.38 1.38 1.8
Bnp-Deflatoren 147.41
138 165 135 133 176
Eksportpriser 109.00
104 108 104 103 114
Importprisene 105.40
103 104 103 102 108
Produsentpriser 103.02
110 119 109 109 132
Inflasjonen (Månedlig) 0.55
0.37 0.2 0.37 0.36 0.2
Kpi Transport 94.32
92.15 93.69 93.6 97.43 100
MatInflasjon 4.60
2.6 2.3 3 4.51 4
Penger Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Rentesats 6.25
6.5 6 6 6.5 5.5
Internbankrente 3.13
3.05 2.55 2.55 3.05 2.05
Pengemengde 851441.00
927325 960887 987349 1013810 1334522
Pengemengden M1 1713832.00
2199691 4010000 2682161 2557632 60000000
Pengemengden M2 7125801.00
7776911 8290000 8293760 8502555 11100000
Valutareserver 49497.31
53688 44501 59155 59379 48901
Innskudd Rente 4.78
5.03 4.53 4.53 5.03 4.03
Handel Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalanse -100.00
-730 -1600 -176 -392 -1400
Eksport 19600.00
18559 20200 19488 19245 24300
Import 19700.00
19289 21800 19664 19637 25700
Nåværende situasjon 4300.00
5232 1800 4719 4727 2730
Nåværende situasjon mot BNP 2.90
0.3 0.3 0.7 0.7 1
Utenlandsgjeld 91207.60
95454 30000 101526 103454 38000
Kjøpsbetingelser 103.42
101 104 101 101 106
Utenlandske Direkte Investeringer 9678.20
5931 6100 4883 5349 8500
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Turistankomster 1183.10
1005 1312 1285 1427 1470
Kapitalstrømmer 3000.00
3929 1280 7190 3742 700
Råoljeproduksjon 255.00
259 259 259 259 360
Regjeringen Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50
58 58 60 60 62
Offentlige Budsjetter -3.50
-4.09 -6.1 -3.92 -3.94 -5.3
Regjeringens budsjetter verdi -186932.00
-185130 -290000 -191473 -196763 -230000
Offentlige Utgifter 293105.82
303511 306589 311865 310985 347414
Statens Inntekter 1101377.00
1160413 1300000 1209270 1230552 1570000
Fiscal Utgifter 1288309.00
1345542 1590000 1400743 1427315 1800000
Militære Utgifter 4961.80
5094 4977 5019 5015 5513
Virksomhet Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produksjon PMI 55.70
52 52 51.2 52.3 53
Industriell Produksjon 12.30
10.03 8.1 10.17 10.18 6.9
Industriproduksjonen 12.30
13.5 8.9 13.7 13.71 7.7
Lagerendringer 130578.82
137093 137616 139735 141853 165830
Bilregistreringer 21571.00
32700 33980 20805 20800 45461
Internett-hastighet 9503.83
15635 16564 17469 18349 25962
IP-adresser 8616202.00
10983805 11348316 11624505 11916150 13888046
Gruvedrift Produksjon -5.00
-2.54 2.1 -1.76 -2.59 3.3
Konkurranseevne Index 4.36
4.29 4.54 4.32 4.33 4.7
Konkurranseevne Rank 55.00
63 67 60 60 70
Enkle Å Gjøre Forretninger 68.00
67 69 63 63 60
Elektrisitets~~pos=trunc 18300.00
17110 20300 17073 17094 25500
Korrupsjon Index 35.00
35 33 35 35 37
Korrupsjon Rank 107.00
110 110 108 107 109
Forbruker Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.50
11.29 9.3 11.1 11.1 7.9
Forbruk 3086297.83
3195861 3228268 3283821 3274562 3658144
Butikkhandel (Månedlig) 4.20
2.01 3.1 2.08 2.08 6.9
Bensinpriser 0.86
0.81 0.77 0.73 0.69 0.38
Forbrukertillit 117.00
121 103 123 125 110
Skatter Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 19 19 20
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00
26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00
18.32 18 17.98 17.87 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00
8.1 8 8.03 8.01 8
Klima Faktiske Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
nedbør 93.32
267 149 33.91 159 155
Temperatur 22.08
26.48 21.9 20.47 24.92 24.28