Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.


Oversikt Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.20 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
Inflasjon 3.89 4 3.9 3.7 4 3.5
Rentesats 6.25 6.25 6.25 6 6 5.5
Handelsbalanse 100.00 -600 -1600 -355 -470 1600
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50 61 60 60 60 58
Markeder Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 23336.00
23325 23325 23325 23325 23325
Aksjemarkedet 919.02
995 977 960 943 877
10-årig statsobligasjon 5.16
5.1 5.17 5.25 5.32 5.63
BNP Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.88
6.9 6.4 6.1 7.1 5.2
BNP 223.86
242 255 255 255 269
Bnp Faste Priser 892393.00
3412625 678028 1556445 955753 3830617
Brutto Nasjonal Produkt 4764958.00
4984146 5069915 5055620 5103270 5594624
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190474.59
1245236 1266665 1263094 1274998 1397758
Bnp Per Innbygger 1834.65
1910 1990 1990 1990 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6171.88
6256 6500 6500 6500 6800
Bnp Fra Landbruk 122448.00
504608 74740 237114 131142 566415
Bnp Fra Construction 57511.00
215087 34458 84406 61594 241432
Bnp Fra Manufacturing 168156.00
592668 130212 292557 180095 665260
Bnp Fra Mining 44517.00
224318 41298 93007 47678 251793
Bnp Fra Forvaltningsloven 22428.00
94215 19897 44744 24020 105755
Bnp Fra Tjenester 357168.00
1324048 276807 592683 382527 1486222
Bnp Fra Transport 26694.00
99264 21379 45855 28589 111423
Bnp Fra Verktøy 5380.00
20222 4361 9742 5762 22699
Arbeidskraft Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbeidsledighet 2.20
2.2 2.3 2.4 2.3 2.4
Sysselsatte 54.10
54.3 54.6 54.7 54.9 55.6
Arbeidsledige 1.11
1.2 1.1 1 1.1 1.3
Minstelønn 3980.00
3980 4210 4210 4210 4450
Befolkning 95.50
96.4 97.1 97.1 97.1 98.4
Pensjonsalder Menn 60.00
60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00
55 55 55 55 55
Lønn 5066.00
5460 6200 5900 5800 6900
Lønn Høy Dyktige 10825600.00
12100000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 4999.00
5820 6100 5900 5500 6750
Lønn Lav Dyktige 5372100.00
4901300 4927000 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 7.29
7.9 8.1 8.4 7.07 8.5
Yrkesdeltakelse 76.90
77.4 77.1 76.9 76.7 77.8
Levelønn Family 7763600.00
7500000 7580000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00
4150000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prisene Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflasjon 3.89
4 3.9 3.7 4 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 111.45
112 113 114 116 121
KjerneInflasjon 1.67
1.6 1.4 1.3 1.6 1.7
Bnp-Deflatoren 153.44
158 165 165 165 172
Eksportpriser 121.20
108 100 100 100 107
Importprisene 120.60
103 106 106 106 108
Produsentpriser 103.91
119 109 109 109 132
Inflasjonen (Månedlig) 0.33
0.2 -0.1 0.4 0.6 0.2
Kpi Transport 96.19
93.18 94.24 97.81 98.51 100
MatInflasjon 3.28
4.9 4.5 4.4 4.1 4
Penger Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Rentesats 6.25
6.25 6.25 6 6 5.5
Internbankrente 4.98
4.94 4.94 4.69 4.69 4.19
Pengemengde 977907.00
870000 885000 885000 885000 925000
Pengemengden M1 1982009.00
1780000 2250000 2250000 2250000 2550000
Pengemengden M2 8192548.00
7770000 8290000 8290000 8290000 9150000
Valutareserver 49497.31
53000 59600 59600 59600 60000
Innskudd Rente 4.78
4.78 4.78 4.53 4.53 4.03
Handel Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalanse 100.00
-600 -1600 -355 -470 1600
Eksport 20800.00
20200 19400 19245 19200 24300
Import 20700.00
20800 21000 19600 19670 22700
Nåværende situasjon 1244.00
1800 1720 2700 3030 2730
Nåværende situasjon mot BNP 2.90
2.2 2 2 2 1.3
Utenlandsgjeld 91207.60
95400 101500 101500 101500 121500
Kjøpsbetingelser 100.50
104 94.62 94.62 94.62 99.07
Utenlandske Direkte Investeringer 15.10
19.1 4.5 9.5 14.1 22.5
Turistankomster 1205.20
1285 1200 1450 1350 1470
Terrorisme - Hovedsiden 0.00
0 0 0 0 0
Kapitalstrømmer 2295.00
1280 3700 4340 1500 700
Råoljeproduksjon 241.00
259 257 255 254 280
Regjeringen Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50
61 60 60 60 58
Offentlige Budsjetter -3.50
-3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -174300.00
-290000 -160000 -160000 -160000 -230000
Offentlige Utgifter 325803.97
340791 346655 345678 348936 382532
Statens Inntekter 1288665.00
1300000 1370000 1370000 1370000 1450000
Fiscal Utgifter 1462965.00
1490000 1530000 1530000 1530000 1570000
Militære Utgifter 4961.80
5250 5500 5500 5500 5800
Virksomhet Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produksjon PMI 53.90
54.7 54.4 52.3 51.2 53
Industriell Produksjon 7.70
8.1 8.4 9.1 8.3 6.9
Industriproduksjonen 16.00
8.9 14.7 12.9 11.1 7.7
Lagerendringer 140219.87
137000 142700 142700 142700 159000
Bilregistreringer 28041.00
20500 21600 23500 24400 27200
Internett-hastighet 9503.83
11500 12400 12900 13200 15500
IP-adresser 8616202.00
8645000 8570000 8620000 8690000 8740000
Gruvedrift Produksjon 2.40
-1.8 -2.6 -3.1 -3.8 3.3
Konkurranseevne Index 58.05
59.05 59.05 59.05 59.05 64.05
Konkurranseevne Rank 77.00
77 77 77 77 77
Enkle Å Gjøre Forretninger 69.00
67 65 65 65 66
Elektrisitets~~pos=trunc 18000.00
18850 19000 19200 19700 20500
Korrupsjon Index 35.00
35 35 35 35 35
Korrupsjon Rank 107.00
107 107 107 107 107
Forbruker Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.40
9.3 8.8 10.9 11.5 10.6
Forbruk 3405750.02
3562415 3623718 3613501 3647558 3998753
Butikkhandel (Månedlig) -1.50
3.1 2.2 1.4 0.8 2.3
Bensinpriser 0.89
0.88 0.86 0.84 0.83 0.77
Forbrukertillit 120.00
122 123 124 124 115
Skatter Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bedriftens Skattesats 20.00
20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00
10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00
26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00
18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00
8 8 8 8 8
Klima Faktiske Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 22.08
21.9 20.47 24.92 24.28 24.28
nedbør 93.32
149 33.91 159 154 155VIETNAM - FORVENTNING - ØKONOMISKE INDIKATORER