Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 23450.00 23440 23440 23440 23440 23440
Aksjemarkedet 738.77 729 715 702 688 661
10-årig statsobligasjon 3.14 3.21 3.25 3.29 3.33 3.41

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
Arbeidsledighet 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
Inflasjon 4.90 5.5 6 4 3.4 5
Rentesats 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
Handelsbalanse 880.00 500 1000 1000 1000 1600
Nåværende situasjon 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 62 62 62 67 67
Offentlige Budsjetter -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
Produksjon PMI 41.90 46 49 51 52 50.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 17 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.82 3.6 4.7 4.4 6.5 6.5
BNP 255.00 265 265 265 289 289
Bnp Faste Priser 707223.00 1593887 2582268 3848198 3981551 4098330
Brutto Nasjonal Produkt 5154552.00 5247334 5275684 5305735 5489598 5650608
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321905.90 1345700 1352971 1360677 1407830 1449121
Bnp Per Innbygger 1964.50 2185 2185 2185 2295 2295
Bnp Per Innbygger Ppp 6608.60 6785 6800 6800 6785 7010
Bnp Fra Landbruk 72406.00 232552 360986 525609 543823 559773
Bnp Fra Construction 35837.00 87342 152391 252073 260808 268457
Bnp Fra Manufacturing 147153.00 311668 507318 733343 758756 781010
Bnp Fra Mining 37786.00 90808 137806 216637 224144 230718
Bnp Fra Forvaltningsloven 19670.00 43523 67462 100994 104494 107558
Bnp Fra Tjenester 285964.00 606629 1000227 1496313 1548166 1593574
Bnp Fra Transport 21475.00 47523 77244 114959 118942 122431
Bnp Fra Verktøy 4688.00 10014 16165 22813 23604 24296

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 2.15 2.9 3 3.2 3.5 3.4
Sysselsatte 55.03 56 55.2 55.6 55.6 55.6
Arbeidsledige 1.10 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
Minstelønn 4420.00 4420 4420 4420 4650 4650
Befolkning 96.48 97.6 97.6 97.6 98.7 98.7
Yrkesdeltakelse 76.60 76.6 76.6 76.6 77.8 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7800000 8000000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4300000 4300000
Lønn 5981.00 6100 5900 6000 6400 6200
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12900000 14500000
Lønninger innen produksjon 5874.00 5900 5800 5900 6400 6100
Arbeidsledighet for unge 6.31 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 4.90 5.5 6 4 3.4 5
Konsumprisindeksen Kpi 117.05 119 120 121 122 127
KjerneInflasjon 2.94 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Bnp-Deflatoren 158.65 167 168 165 164 173
Eksportpriser 113.30 107 107 107 107 107
Importprisene 111.20 108 108 108 108 108
Inflasjonen (Månedlig) -0.72 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Kpi Transport 86.85 98.98 97.74 96.72 94.4 102
MatInflasjon 0.88 2.5 1.9 3 2.5 3
Produsentpriser 101.05 103 103 106 106 104

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 5.00 4.75 4.75 4.75 5 5
Pengemengde 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Pengemengden M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Internbankrente 3.55 2.93 2.93 2.93 3.18 3.18
Pengemengden M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserver 77955.00 75838 78505 81172 83840 91841
Innskudd Rente 4.68 4.68 4.43 5.2 4.43 4.43

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 880.00 500 1000 1000 1000 1600
Nåværende situasjon 5919.00 1500 2500 2730 2730 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Import 10290.00 21600 22500 22700 22700 23800
Eksport 11180.00 22100 23500 23700 23700 25400
Utenlandsgjeld 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000
Utenlandske Direkte Investeringer 3.85 10.1 15.1 22.5 22.5 27
Kapitalstrømmer 835.00 2500 2500 700 700 700
Råoljeproduksjon 206.00 260 260 280 280 280
Turistankomster 449.90 900 1100 1800 1400 1950

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 62 62 62 67 67
Offentlige Budsjetter -4.40 -6.8 -6.8 -6.8 -7.5 -7.5
Regjeringens budsjetter verdi -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Offentlige Utgifter 358592.00 365047 367019 369110 381900 393102
Statens Inntekter 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Fiscal Utgifter 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Militære Utgifter 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 17 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 26.00 26 26 26 26 26
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produksjon PMI 41.90 46 49 51 52 50.9
Industriell Produksjon 5.40 8 9.5 6.9 6.9 6.9
Industriproduksjonen -4.80 11 10.5 9.6 9.6 9.8
Lagerendringer 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringer 16696.00 25000 26000 31200 31200 31200
Elektrisitets~~pos=trunc 20000.00 21000 19500 20500 20500 21500
Gruvedrift Produksjon -12.90 0.8 3.5 3.3 3.3 3.3

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Butikkhandel (Årlig) -0.80 10 11.5 10.6 10.6 10.6
Forbruk 3745063.00 3812474 3833072 3854906 3988492 4105475
Forbrukertillit 125.00 112 115 116 116 120
Bensinpriser 0.51 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4
Butikkhandel (Månedlig) 3.60 0.8 0.6 2.3 2.3 2.3


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.