Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 23209.00 23199 23199 23199 23199 23199
Aksjemarkedet 1002.68 949 934 918 903 873
10-årig statsobligasjon 4.81 4.8 4.84 4.89 4.93 5.03
Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 6.4 6.1 5.9 6 5.2
Arbeidsledighet 2.19 2.3 2.4 2.3 2.2 2.4
Inflasjon 2.64 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6
Rentesats 6.25 6.25 6 6 6 5.25
Handelsbalanse -768.20 -1600 -355 -470 900 -1400
Nåværende situasjon 1244.00 1720 2700 3030 2060 2730
Nåværende situasjon mot BNP 2.90 2 2 2 2 1.6
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50 60 60 60 60 58
Offentlige Budsjetter -3.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
Produksjon PMI 51.20 54.4 52.3 51.2 51 53
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 6.4 6.1 5.9 6 5.2
BNP 223.86 255 255 255 255 269
Bnp Faste Priser 3493399.00 657636 1511702 924073 932256 980734
Brutto Nasjonal Produkt 4764958.00 4917437 4910289 4934114 4977809 5236655
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190474.59 1228570 1226784 1232736 1243653 1308323
Bnp Per Innbygger 1834.65 1990 1990 1990 1990 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6171.88 6500 6500 6500 6500 6800
Bnp Fra Landbruk 500567.00 72492 230298 126795 127918 134569
Bnp Fra Construction 224464.00 34458 84406 61594 61364 64555
Bnp Fra Manufacturing 640172.00 126296 284147 174126 175668 184802
Bnp Fra Mining 207784.00 41298 93007 47678 47500 49970
Bnp Fra Forvaltningsloven 94215.00 19897 44744 24020 23931 25175
Bnp Fra Tjenester 1354796.00 268482 575646 369847 373123 392525
Bnp Fra Transport 102349.00 20736 44537 27642 27886 29337
Bnp Fra Verktøy 20574.00 4230 9462 5571 5620 5913
Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbeidsledighet 2.19 2.3 2.4 2.3 2.2 2.4
Sysselsatte 54.00 54.6 54.7 54.9 55 55.6
Arbeidsledige 1.11 1.1 1 1.1 1.1 1.3
Minstelønn 4180.00 4180 4180 4180 4180 4360
Befolkning 95.50 97.1 97.1 97.1 96.4 97.3
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 5433.00 6200 5900 5800 6400 6600
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 5527.00 6100 5900 5500 6350 6550
Lønn Lav Dyktige 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 7.29 8.1 8.4 7.07 8.2 8.5
Yrkesdeltakelse 76.70 77.1 76.9 76.7 76.6 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflasjon 2.64 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6
Konsumprisindeksen Kpi 111.85 113 114 116 115 119
KjerneInflasjon 1.82 1.4 1.3 1.6 1.8 1.7
Bnp-Deflatoren 153.44 165 165 165 165 172
Eksportpriser 121.20 100 100 100 100 107
Importprisene 120.60 106 106 106 106 108
Produsentpriser 102.80 109 109 109 125 132
Inflasjonen (Månedlig) 0.80 -0.1 0.4 0.6 0.1 0.2
Kpi Transport 87.25 94.24 97.81 98.51 93.44 96.71
MatInflasjon 1.15 4.5 4.4 4.1 3.9 4
Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Rentesats 6.25 6.25 6 6 6 5.25
Pengemengde 977907.00 885000 885000 885000 885000 925000
Pengemengden M1 1982009.00 2250000 2250000 2250000 2250000 2550000
Internbankrente 3.87 5.3 5.05 5.05 5.05 5.05
Pengemengden M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 8290000 9150000
Valutareserver 49497.31 59600 59600 59600 59600 60000
Innskudd Rente 4.78 4.78 4.53 4.53 5 5.2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalanse -768.20 -1600 -355 -470 900 -1400
Nåværende situasjon 1244.00 1720 2700 3030 2060 2730
Nåværende situasjon mot BNP 2.90 2 2 2 2 1.6
Import 14670.00 21000 19600 19670 21500 22700
Eksport 13910.00 19400 19245 19200 22400 24300
Utenlandsgjeld 86952.00 101500 101500 101500 101500 121500
Kjøpsbetingelser 100.50 94.62 94.62 94.62 94.62 99.07
Utenlandske Direkte Investeringer 2.58 4.5 9.5 14.1 20.5 22.5
Turistankomster 1588.20 1200 1450 1350 1300 1470
Kapitalstrømmer 2295.00 3700 4340 1500 -100 700
Råoljeproduksjon 235.00 257 255 254 260 280
Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 61.50 60 60 60 60 58
Offentlige Budsjetter -3.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.5
Regjeringens budsjetter verdi -174300.00 -160000 -160000 -160000 -160000 -120000
Offentlige Utgifter 325803.97 346655 345678 348936 347633 365710
Statens Inntekter 1288665.00 1370000 1370000 1370000 1370000 1450000
Fiscal Utgifter 1462965.00 1530000 1530000 1530000 1530000 1570000
Militære Utgifter 4961.80 5500 5500 5500 5500 5800
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produksjon PMI 51.20 54.4 52.3 51.2 51 53
Industriell Produksjon 10.30 8.4 9.1 8.3 7.7 6.9
Industriproduksjonen 12.80 14.7 12.9 11.1 9.2 7.7
Lagerendringer 140219.87 142700 142700 142700 142700 159000
Bilregistreringer 11453.00 21600 23500 24400 25600 27200
Gruvedrift Produksjon -5.00 -2.6 -3.1 -3.8 -2.8 3.3
Elektrisitets~~pos=trunc 14000.00 19000 19200 19700 19900 20500
Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Butikkhandel (Årlig) 11.50 8.8 10.9 11.5 10.1 10.6
Forbruk 3405750.02 3514734 3509625 3526654 3557885 3742895
Butikkhandel (Månedlig) 0.80 2.2 1.4 0.8 2.8 2.3
Bensinpriser 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63
Forbrukertillit 129.00 123 124 124 124 115


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.