Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 23181.00 23181 23181 23181 23181 23181
Aksjemarkedet 869.91 857 840 824 808 777
10-årig statsobligasjon 2.83 2.86 2.9 2.93 2.97 3.04

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
Arbeidsledighet 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Inflasjon 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
Rentesats 4.50 4 4 4 4 4.25
Handelsbalanse 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
Nåværende situasjon 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 62 62 67 67 67
Offentlige Budsjetter -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Produksjon PMI 51.10 51 51 52 51 50.9
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 17 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Vekstrate 0.36 2.5 4.4 6.5 8.5 6.5
BNP 261.92 210 210 250 250 250
Bnp Faste Priser 1594140.00 2554515 3848198 753192 767337 4098330
Brutto Nasjonal Produkt 5154552.00 5218984 5305735 5489598 5592689 5650608
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321905.90 1338430 1360677 1407830 1434268 1449121
Bnp Per Innbygger 2082.20 1990 1990 2030 2030 2030
Bnp Per Innbygger Ppp 8041.20 7400 7400 7800 7800 7800
Bnp Fra Landbruk 230920.00 357107 525609 77112 78561 559773
Bnp Fra Construction 89659.00 150753 252073 38166 38883 268457
Bnp Fra Manufacturing 321343.00 501866 733343 156718 159661 781010
Bnp Fra Mining 84385.00 136325 216637 40242 40998 230718
Bnp Fra Forvaltningsloven 45309.00 66737 100994 20949 21342 107558
Bnp Fra Tjenester 599315.00 989477 1496313 304552 310271 1593574
Bnp Fra Transport 45283.00 76413 114959 22871 23300 122431
Bnp Fra Verktøy 10207.00 15991 22813 4993 5086 24296

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbeidsledighet 2.15 3 3.2 3.5 3.3 3.2
Sysselsatte 55.03 55.2 55.6 55.6 55.6 55.6
Arbeidsledige 1.10 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Minstelønn 4420.00 4420 4420 4650 4650 4650
Befolkning 96.48 97.6 97.6 98.7 98.7 98.7
Yrkesdeltakelse 76.60 76.6 76.6 77.8 77.8 77.8
Lønn 5981.00 5900 6000 6400 6400 6200
Lønninger innen produksjon 5874.00 5800 5900 6400 6400 6100
Arbeidsledighet for unge 6.31 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflasjon 3.17 4.1 4 3.4 6.5 5
Konsumprisindeksen Kpi 115.96 118 121 121 124 127
KjerneInflasjon 2.45 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
Bnp-Deflatoren 158.65 165 165 164 169 173
Eksportpriser 113.30 107 107 107 107 107
Importprisene 111.20 108 108 108 108 108
Inflasjonen (Månedlig) 0.66 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Kpi Transport 77.59 95.99 96.72 89.8 82.63 102
MatInflasjon 5.34 1.9 3 2.5 2.5 3
Produsentpriser 98.31 103 106 106 106 104

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Rentesats 4.50 4 4 4 4 4.25
Pengemengde 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000
Pengemengden M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000
Internbankrente 1.93 1.55 1.55 1.55 1.55 1.8
Pengemengden M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000
Valutareserver 80741.00 78505 81172 83840 83840 91841
Innskudd Rente 4.98 4.48 4.48 4.48 4.48 4.73

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalanse 500.00 1000 1600 1100 1350 1600
Nåværende situasjon 4153.00 1900 2300 2700 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 1 1 1.5 1.5 1.5
Import 20500.00 21500 21700 22000 22150 22900
Eksport 21000.00 22500 23700 23100 23500 25400
Utenlandsgjeld 108118.10 150000 150000 150000 150000 160000
Utenlandske Direkte Investeringer 8.65 15.1 22.5 22.5 22.5 27
Kapitalstrømmer 835.00 2500 700 700 700 700
Råoljeproduksjon 199.00 260 280 280 280 280
Turistankomster 8.80 550 1800 1400 1400 1950

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 62 62 67 67 67
Offentlige Budsjetter -4.40 -7.5 -7.5 -7 -7 -7
Regjeringens budsjetter verdi -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000
Offentlige Utgifter 358592.00 363074 369110 381900 389072 393102
Statens Inntekter 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000
Fiscal Utgifter 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000
Militære Utgifter 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 17 17 17
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate 32.00 32 32 32 32 32
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produksjon PMI 51.10 51 51 52 51 50.9
Industriell Produksjon 7.00 9.5 6.9 6.9 6.9 6.9
Industriproduksjonen -11.30 10.5 9.6 9.6 9.6 9.8
Lagerendringer 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
Bilregistreringer 23324.00 26000 31200 31200 31200 31200
Elektrisitets~~pos=trunc 21000.00 19500 20500 20500 20500 21500
Gruvedrift Produksjon -10.70 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Butikkhandel (Årlig) 5.30 11.5 10.6 10.6 10.6 10.6
Forbruk 3745063.00 3791876 3854906 3988492 4063393 4105475
Forbrukertillit 126.00 115 116 116 116 120
Bensinpriser 0.61 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47
Butikkhandel (Månedlig) -8.10 0.6 2.3 2.3 2.3 2.3


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.