Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 23315.00 23410 23410 23410 23410 23410
Aksjemarkedet 959.18 946 933 920 907 882
10-årig statsobligasjon 4.66 4.73 4.76 4.8 4.83 4.89
Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
Arbeidsledighet 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Inflasjon 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Rentesats 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Handelsbalanse -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
Nåværende situasjon 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 60 60 58 58
Offentlige Budsjetter -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Produksjon PMI 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
BNP 223.78 255 255 255 269 269
Bnp Faste Priser 681010.00 1511702 918719 3647109 719828 3880524
Brutto Nasjonal Produkt 4764958.00 4910289 4905524 4974616 5036561 5292992
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190474.59 1226784 1225594 1242855 1258332 1322398
Bnp Per Innbygger 1834.65 1990 1990 1990 2100 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6171.88 6500 6500 6500 6800 6800
Bnp Fra Landbruk 72261.00 230298 126060 522592 76380 556038
Bnp Fra Construction 34336.00 81979 59208 234340 36293 249338
Bnp Fra Manufacturing 138396.00 284147 173117 668340 146285 711113
Bnp Fra Mining 38180.00 90334 45830 216926 40356 230810
Bnp Fra Forvaltningsloven 18753.00 43458 23090 98360 19822 104656
Bnp Fra Tjenester 276919.00 575646 367704 1414407 292703 1504929
Bnp Fra Transport 21656.00 44537 27481 106852 22890 113691
Bnp Fra Verktøy 4385.00 9462 5539 21479 4635 22854
Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbeidsledighet 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
Arbeidsledige 1.10 1 1.1 1.1 1.1 1.3
Minstelønn 4180.00 4180 4180 4180 4360 4360
Befolkning 94.67 97.1 97.1 96.4 97.3 97.3
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 5622.00 5900 5800 6400 6400 6600
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 5524.00 5900 5500 6350 6340 6550
Lønn Lav Dyktige 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 6.27 7.4 7.07 7.3 7.4 6.5
Yrkesdeltakelse 76.60 76.9 76.7 76.6 76.6 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflasjon 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
Konsumprisindeksen Kpi 112.51 113 114 114 115 118
KjerneInflasjon 1.90 1.3 1.6 1.8 1.8 1.7
Produsentpriser 101.45 102 106 105 102 106
Inflasjonen (Månedlig) 0.49 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2
Kpi Transport 95.47 96.87 97.47 92.66 91.87 95.81
MatInflasjon -0.68 4.4 4.1 3.9 3.7 4
Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Rentesats 6.25 6 6 6 5.5 5.25
Internbankrente 4.19 4.23 4.23 4.23 3.73 3.73
Pengemengden M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 9150000 9150000
Valutareserver 49497.31 59600 59600 59600 60000 60000
Innskudd Rente 4.78 4.53 4.53 5 5 5.2
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalanse -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
Nåværende situasjon 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
Import 22800.00 20400 21900 21500 22700 22700
Eksport 21500.00 20500 22900 21400 23600 23700
Utenlandsgjeld 109178.60 115838 115620 116166 115402 123601
Utenlandske Direkte Investeringer 7.30 9.5 14.1 20.5 5 22.5
Turistankomster 1326.70 1250 1350 1450 1420 1470
Råoljeproduksjon 233.00 255 254 260 260 280
Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 60 60 58 58
Offentlige Budsjetter -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
Offentlige Utgifter 325803.97 335741 335415 340139 344375 361908
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produksjon PMI 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
Industriell Produksjon 10.00 9.1 8.3 7.7 7 6.9
Industriproduksjonen 11.60 12.9 11.1 9.2 7.5 7.7
Lagerendringer 140219.87 142700 142700 142700 159000 159000
Bilregistreringer 26094.00 23500 24400 25600 22500 27200
Gruvedrift Produksjon -1.50 -3.1 -3.8 -2.8 2.5 3.3
Elektrisitets~~pos=trunc 20300.00 19200 19700 19900 19900 20500
Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Butikkhandel (Årlig) 11.40 10.9 11.5 10.1 9.5 10.6
Forbruk 3405750.02 3509625 3506220 3555603 3599878 3783162
Butikkhandel (Månedlig) 0.30 1.4 0.8 2.8 2.5 2.3
Bensinpriser 0.88 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64
Forbrukertillit 129.00 115 110 114 116 115


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.