Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 23200.00 23230 23230 23230 23230 23230
Aksjemarkedet 994.38 964 952 941 930 908
10-årig statsobligasjon 4.32 4.43 4.46 4.49 4.51 4.57
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
Arbeidsledighet 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Inflasjon 2.44 2.5 3.2 3 3.1 3.4
Rentesats 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
Handelsbalanse 200.00 1000 -100 2000 2000 1600
Nåværende situasjon -616.00 3030 2060 2500 1500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 60 58 58 58
Offentlige Budsjetter -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
Produksjon PMI 52.60 51.2 51 50.8 51.2 51
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.71 5.9 6.6 5.7 6.1 6.4
BNP 244.95 255 255 269 269 269
Bnp Faste Priser 1565704.00 945044 3716977 719828 1661212 3954863
Brutto Nasjonal Produkt 5154552.00 5046091 5069915 5036561 5055620 5394390
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190474.59 1260713 1266665 1258332 1263094 1347732
Bnp Per Innbygger 1964.50 1990 1990 2100 2100 2100
Bnp Per Innbygger Ppp 6608.60 6500 6500 6800 6800 6800
Bnp Fra Landbruk 228440.00 129672 532603 76380 242375 566690
Bnp Fra Construction 85798.00 60904 238830 36293 91032 254115
Bnp Fra Manufacturing 306157.00 178077 681143 146285 324833 724736
Bnp Fra Mining 89202.00 47144 221082 40356 94643 235231
Bnp Fra Forvaltningsloven 42753.00 23751 100245 19822 45361 106660
Bnp Fra Tjenester 595903.00 378241 1441503 292703 632253 1533759
Bnp Fra Transport 46683.00 28269 108899 22890 49531 115869
Bnp Fra Verktøy 9837.00 5697 21891 4635 10437 23292
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 2.16 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4
Arbeidsledige 1.10 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
Minstelønn 4180.00 4180 4180 4360 4360 4360
Befolkning 94.67 97.1 96.4 97.3 97.3 97.3
Pensjonsalder Menn 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Kvinner 55.00 55 55 55 55 55
Lønn 5622.00 5800 6400 6400 6200 6600
Lønn Høy Dyktige 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
Lønninger innen produksjon 5524.00 5500 6350 6340 6100 6550
Lønn Lav Dyktige 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
Arbeidsledighet for unge 6.40 7.1 7.3 7.4 7.2 6.5
Yrkesdeltakelse 76.60 76.7 76.6 76.6 76.6 77.8
Levelønn Family 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.44 2.5 3.2 3 3.1 3.4
Konsumprisindeksen Kpi 112.61 114 114 115 116 118
KjerneInflasjon 2.04 1.6 1.8 1.8 1.5 1.7
Produsentpriser 102.28 106 105 102 103 106
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 0.6 0.1 0.2 0.2 0.2
Kpi Transport 93.80 97.09 92.71 91.87 96.73 95.87
MatInflasjon 0.41 2.1 3.9 3.7 2.5 4
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 6.25 6 6 5.5 5.5 5.25
Internbankrente 4.00 4.23 4.23 3.73 3.41 3.73
Pengemengden M2 8192548.00 8290000 8290000 9150000 9150000 9150000
Valutareserver 49497.31 59600 59600 60000 60000 60000
Innskudd Rente 4.68 4.53 5 4.53 4.03 5.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse 200.00 1000 -100 2000 2000 1600
Nåværende situasjon -616.00 3030 2060 2500 1500 2730
Nåværende situasjon mot BNP 3.00 2.6 2.6 1.8 1.8 1.8
Import 22400.00 21900 21500 22700 21600 22700
Eksport 22600.00 22900 21400 23600 22100 23700
Utenlandsgjeld 109178.60 115620 116166 115402 115838 123601
Utenlandske Direkte Investeringer 10.55 14.1 20.5 5 10.4 22.5
Turistankomster 1315.80 1350 1450 1500 1300 1600
Råoljeproduksjon 233.00 254 260 260 260 280
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 57.50 60 60 58 58 58
Offentlige Budsjetter -3.70 -4.3 -4.3 -4.1 -4.1 -3.5
Offentlige Utgifter 325803.97 345026 346655 344375 345678 368841
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 10.00 10 10 10 10 10
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18.00 18 18 18 18 18
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8.00 8 8 8 8 8
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produksjon PMI 52.60 51.2 51 50.8 51.2 51
Industriell Produksjon 9.70 8.3 7.7 7 8 6.9
Industriproduksjonen 10.40 11.1 9.2 9.5 11 7.7
Lagerendringer 140219.87 142700 142700 159000 159000 159000
Bilregistreringer 25828.00 24400 33600 30500 24000 31200
Gruvedrift Produksjon 4.40 -3.8 -2.8 2.5 0.8 3.3
Elektrisitets~~pos=trunc 21100.00 19700 19900 19900 20000 20500
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 12.40 11.5 10.1 9.5 10 10.6
Forbruk 3745063.00 3606689 3623718 3599878 3613501 3855636
Butikkhandel (Månedlig) 1.50 0.8 2.8 2.5 0.8 2.3
Bensinpriser 0.87 0.85 0.83 0.8 0.78 0.78
Forbrukertillit 129.00 120 114 116 120 115


Vietnam - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.