Markeder Siste Referanse
Valuta 23620 2020-03
Aksjemarkedet 696 2020-03
10-årig statsobligasjon 2.97 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.82 2020-03
Arbeidsledighet 2.15 2019-12
Inflasjon 4.9 2020-03
Rentesats 5 2020-03
Handelsbalanse 880 2020-03
Nåværende situasjon 5919 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2019-12
Produksjon PMI 49 2020-02
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Coronavirus tilfeller 153 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 20 2020-03

BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 3.82 2020-03
BNP 255 2019-12
Bnp Faste Priser 3738546 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 5154552 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321906 2018-12
Bnp Per Innbygger 1964 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6609 2018-12
Bnp Fra Landbruk 510632 2019-12
Bnp Fra Construction 244890 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 712447 2019-12
Bnp Fra Mining 210464 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 98116 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1453677 2019-12
Bnp Fra Transport 111683 2019-12
Bnp Fra Verktøy 22163 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.15 2019-12
Sysselsatte 55.03 2019-12
Arbeidsledige 1.1 2018-12
Minstelønn 4420 2020-12
Befolkning 96.48 2019-12
Yrkesdeltakelse 76.6 2018-12
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5981 2018-12
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5874 2018-12
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.31 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 4.9 2020-03
Konsumprisindeksen Kpi 118 2020-02
KjerneInflasjon 2.94 2020-02
Bnp-Deflatoren 159 2018-12
Eksportpriser 113 2018-12
Importprisene 111 2018-12
Kpi Transport 91.3 2020-02
MatInflasjon 0.88 2020-02
Inflasjonen (Månedlig) -0.72 2020-03
Produsentpriser 101 2019-12

Penger Siste Referanse
Rentesats 5 2020-03
Internbankrente 3.22 2020-03
Pengemengde 1085018 2018-12
Pengemengden M1 2174033 2018-12
Pengemengden M2 9211848 2018-12
Valutareserver 77955 2019-12
Innskudd Rente 4.68 2018-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 880 2020-03
Nåværende situasjon 5919 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 11180 2020-03
Import 10290 2020-03
Utenlandsgjeld 112114 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 3.85 2020-03
Kapitalstrømmer 835 2019-06
Råoljeproduksjon 206 2019-11
Terrorisme - Hovedsiden 1 2018-12
Turistankomster 450 2020-03

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -191500 2018-12
Offentlige Utgifter 358592 2018-12
Statens Inntekter 1424914 2018-12
Fiscal Utgifter 1616414 2018-12
Kreditt-Rating 43 2020-03
Militære Utgifter 5451 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2019-12
Salgsskatt 10 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 49 2020-02
Industriell Produksjon 5.4 2020-03
Industriproduksjonen -4.8 2020-01
Lagerendringer 148644 2018-12
Bilregistreringer 16696 2020-02
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 61.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 67 2019-12
Korrupsjon Index 37 2019-12
Korrupsjon Rank 96 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 70 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 17500 2020-02
Gruvedrift Produksjon -12.9 2020-01

Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) -0.8 2020-03
Forbruk 3745063 2018-12
Forbrukertillit 125 2019-12
Bensinpriser 0.8 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) 3.6 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 153 2020-03
Coronavirus dødsfall 0 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 20 2020-03


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.