Markeder Siste Referanse
Valuta 23210 2019-02
Aksjemarkedet 988 2019-02
10-årig statsobligasjon 4.71 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 2018-12
Arbeidsledighet 2.19 2018-12
Inflasjon 2.56 2019-01
Rentesats 6.25 2019-01
Handelsbalanse -816 2019-01
Nåværende situasjon 1244 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 61.5 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Produksjon PMI 51.9 2019-01
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 2018-12
BNP 224 2017-12
Bnp Faste Priser 3493399 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 4764958 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190475 2017-12
Bnp Per Innbygger 1835 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6172 2017-12
Bnp Fra Landbruk 500567 2018-12
Bnp Fra Construction 224464 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 640172 2018-12
Bnp Fra Mining 207784 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 94215 2018-12
Bnp Fra Tjenester 1354796 2018-12
Bnp Fra Transport 102349 2018-12
Bnp Fra Verktøy 20574 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.19 2018-12
Sysselsatte 54 2018-03
Arbeidsledige 1.11 2018-03
Minstelønn 4180 2019-01
Befolkning 95.5 2017-12
Yrkesdeltakelse 76.7 2018-03
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5433 2018-03
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5527 2018-03
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 7.29 2018-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.56 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 111 2019-01
KjerneInflasjon 1.83 2019-01
Bnp-Deflatoren 153 2017-12
Eksportpriser 121 2017-12
Importprisene 121 2017-12
Kpi Transport 87.11 2019-01
MatInflasjon 2.06 2019-01
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Produsentpriser 103 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2019-01
Internbankrente 4.77 2019-02
Pengemengde 977907 2017-12
Pengemengden M1 1982009 2017-12
Pengemengden M2 8192548 2017-12
Valutareserver 49497 2017-12
Innskudd Rente 4.78 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -816 2019-01
Nåværende situasjon 1244 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 2.9 2017-12
Eksport 22100 2019-01
Import 21300 2019-01
Utenlandsgjeld 86952 2016-12
Kjøpsbetingelser 100 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 1.55 2019-01
Kapitalstrømmer 2295 2018-09
Råoljeproduksjon 239 2018-08
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2017-12
Turistankomster 1502 2019-01
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 61.5 2017-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -174300 2017-12
Offentlige Utgifter 325804 2017-12
Statens Inntekter 1288665 2017-12
Fiscal Utgifter 1462965 2017-12
Kreditt-Rating 29.31
Militære Utgifter 4962 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 51.9 2019-01
Industriell Produksjon 7.9 2019-01
Industriproduksjonen 10.1 2019-01
Lagerendringer 140220 2017-12
Bilregistreringer 31789 2019-01
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 58.05 2018-12
Konkurranseevne Rank 77 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 69 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 17750 2019-01
Gruvedrift Produksjon -6.7 2019-01
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 12.2 2019-01
Forbruk 3405750 2017-12
Forbrukertillit 129 2018-09
Bensinpriser 0.7 2019-01
Butikkhandel (Månedlig) 0.8 2018-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.