Markeder Siste Referanse
Valuta 23167 2020-01
Aksjemarkedet 986 2020-01
10-årig statsobligasjon 3.07 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.97 2019-12
Arbeidsledighet 2.15 2019-12
Inflasjon 5.23 2019-12
Rentesats 6 2019-10
Handelsbalanse 259 2019-12
Nåværende situasjon 5919 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2019-12
Produksjon PMI 50.8 2019-12
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.97 2019-12
BNP 245 2018-12
Bnp Faste Priser 3738546 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 5154552 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321906 2018-12
Bnp Per Innbygger 1964 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6609 2018-12
Bnp Fra Landbruk 510632 2019-12
Bnp Fra Construction 244890 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 712447 2019-12
Bnp Fra Mining 210464 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 98116 2019-12
Bnp Fra Tjenester 1453677 2019-12
Bnp Fra Transport 111683 2019-12
Bnp Fra Verktøy 22163 2019-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.15 2019-12
Sysselsatte 55.03 2019-12
Arbeidsledige 1.1 2018-12
Minstelønn 4180 2019-01
Befolkning 96.48 2019-12
Yrkesdeltakelse 76.6 2018-06
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5622 2018-06
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5524 2018-06
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.31 2019-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 5.23 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 117 2019-12
KjerneInflasjon 2.78 2019-12
Bnp-Deflatoren 159 2018-12
Eksportpriser 113 2018-12
Importprisene 111 2018-12
Kpi Transport 93 2019-12
MatInflasjon 0.82 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 1.4 2019-12
Produsentpriser 101 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-10
Internbankrente 3.92 2020-01
Pengemengde 1085018 2018-12
Pengemengden M1 2174033 2018-12
Pengemengden M2 9211848 2018-12
Valutareserver 68812 2019-09
Innskudd Rente 4.68 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 259 2019-12
Nåværende situasjon 5919 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 22560 2019-12
Import 22300 2019-12
Utenlandsgjeld 112114 2018-12
Kjøpsbetingelser 102 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 20.38 2019-12
Kapitalstrømmer 835 2019-06
Råoljeproduksjon 223 2019-08
Terrorisme - Hovedsiden 1 2018-12
Turistankomster 1710 2019-12
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -4.4 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -191500 2018-12
Offentlige Utgifter 358592 2018-12
Statens Inntekter 1424914 2018-12
Fiscal Utgifter 1616414 2018-12
Kreditt-Rating 43 2020-01
Militære Utgifter 5451 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 50.8 2019-12
Industriell Produksjon 6.2 2019-12
Industriproduksjonen 6.5 2019-11
Lagerendringer 148644 2018-12
Bilregistreringer 31425 2019-12
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 61.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 67 2019-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 70 2019-12
Elektrisitets~~pos=trunc 18400 2019-12
Gruvedrift Produksjon -5.3 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 12 2019-12
Forbruk 3745063 2018-12
Forbrukertillit 125 2019-12
Bensinpriser 0.86 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.