Markeder Siste Referanse
Valuta 23329 2019-06
Aksjemarkedet 948 2019-06
10-årig statsobligasjon 4.67 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.79 2019-03
Arbeidsledighet 2.17 2019-03
Inflasjon 2.88 2019-05
Rentesats 6.25 2019-05
Handelsbalanse -1300 2019-05
Nåværende situasjon 1244 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Produksjon PMI 52 2019-05
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.79 2019-03
BNP 224 2017-12
Bnp Faste Priser 681010 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 4764958 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190475 2017-12
Bnp Per Innbygger 1835 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6172 2017-12
Bnp Fra Landbruk 72261 2019-03
Bnp Fra Construction 34336 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 138396 2019-03
Bnp Fra Mining 38180 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 18753 2019-03
Bnp Fra Tjenester 276919 2019-03
Bnp Fra Transport 21656 2019-03
Bnp Fra Verktøy 4385 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.17 2019-03
Sysselsatte 54 2018-06
Arbeidsledige 1.1 2018-06
Minstelønn 4180 2019-01
Befolkning 94.67 2018-12
Yrkesdeltakelse 76.6 2018-06
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5622 2018-06
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5524 2018-06
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.27 2019-03
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.88 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-05
KjerneInflasjon 1.9 2019-05
Bnp-Deflatoren 153 2017-12
Eksportpriser 121 2017-12
Importprisene 121 2017-12
Kpi Transport 95.47 2019-05
MatInflasjon -0.68 2019-05
Inflasjonen (Månedlig) 0.49 2019-05
Produsentpriser 101 2019-03
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2019-05
Internbankrente 4.18 2019-06
Pengemengde 977907 2017-12
Pengemengden M1 1982009 2017-12
Pengemengden M2 8192548 2017-12
Valutareserver 49497 2017-12
Innskudd Rente 4.78 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -1300 2019-05
Nåværende situasjon 1244 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 21500 2019-05
Import 22800 2019-05
Utenlandsgjeld 109179 2017-12
Kjøpsbetingelser 100 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 7.3 2019-05
Kapitalstrømmer 2295 2018-09
Råoljeproduksjon 233 2019-02
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2017-12
Turistankomster 1327 2019-05
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -174300 2017-12
Offentlige Utgifter 325804 2017-12
Statens Inntekter 1288665 2017-12
Fiscal Utgifter 1462965 2017-12
Kreditt-Rating 29.31
Militære Utgifter 5451 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 52 2019-05
Industriell Produksjon 10 2019-05
Industriproduksjonen 11.6 2019-05
Lagerendringer 140220 2017-12
Bilregistreringer 26094 2019-05
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 58.05 2018-12
Konkurranseevne Rank 77 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 69 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 20300 2019-05
Gruvedrift Produksjon -1.5 2019-05
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 11.4 2019-05
Forbruk 3405750 2017-12
Forbrukertillit 129 2019-03
Bensinpriser 0.88 2019-05
Butikkhandel (Månedlig) 0.3 2019-05


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.