Markeder Siste Referanse
Valuta 23206 2019-10
Aksjemarkedet 990 2019-10
10-årig statsobligasjon 3.96 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 2019-09
Arbeidsledighet 2.16 2019-06
Inflasjon 1.98 2019-09
Rentesats 6 2019-09
Handelsbalanse 500 2019-09
Nåværende situasjon -107 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Produksjon PMI 50.5 2019-09
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.31 2019-09
BNP 245 2018-12
Bnp Faste Priser 2522978 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 5154552 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1321906 2018-12
Bnp Per Innbygger 1964 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6609 2018-12
Bnp Fra Landbruk 352698 2019-09
Bnp Fra Construction 148892 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 495670 2019-09
Bnp Fra Mining 134642 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 65913 2019-09
Bnp Fra Tjenester 977261 2019-09
Bnp Fra Transport 75470 2019-09
Bnp Fra Verktøy 15794 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.16 2019-06
Sysselsatte 54.36 2019-06
Arbeidsledige 1.1 2018-12
Minstelønn 4180 2019-01
Befolkning 94.67 2018-12
Yrkesdeltakelse 76.6 2018-06
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5622 2018-06
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5524 2018-06
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.98 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-09
KjerneInflasjon 1.96 2019-09
Bnp-Deflatoren 159 2018-12
Eksportpriser 113 2018-12
Importprisene 111 2018-12
Kpi Transport 92.21 2019-09
MatInflasjon 0.64 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.32 2019-09
Produsentpriser 101 2019-09
Penger Siste Referanse
Rentesats 6 2019-09
Internbankrente 4.22 2019-10
Pengemengde 1085018 2018-12
Pengemengden M1 2174033 2018-12
Pengemengden M2 9211848 2018-12
Valutareserver 63900 2019-06
Innskudd Rente 4.68 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 500 2019-09
Nåværende situasjon -107 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 23000 2019-09
Import 22500 2019-09
Utenlandsgjeld 104079 2017-12
Kjøpsbetingelser 102 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 14.22 2019-09
Kapitalstrømmer 835 2019-06
Råoljeproduksjon 231 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2017-12
Turistankomster 1561 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.5 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -191500 2018-12
Offentlige Utgifter 358592 2018-12
Statens Inntekter 1424914 2018-12
Fiscal Utgifter 1616414 2018-12
Kreditt-Rating 29.31
Militære Utgifter 5451 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 50.5 2019-09
Industriell Produksjon 10.2 2019-09
Industriproduksjonen 12.3 2019-09
Lagerendringer 148644 2018-12
Bilregistreringer 27058 2019-09
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 61.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 67 2019-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 69 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 19500 2019-09
Gruvedrift Produksjon -6.6 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 12.7 2019-09
Forbruk 3745063 2018-12
Forbrukertillit 129 2019-03
Bensinpriser 0.85 2019-09
Butikkhandel (Månedlig) -0.7 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.