Markeder Siste Referanse
Valuta 23198 2019-08
Aksjemarkedet 992 2019-08
10-årig statsobligasjon 4.2 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.71 2019-06
Arbeidsledighet 2.16 2019-06
Inflasjon 2.44 2019-07
Rentesats 6.25 2019-07
Handelsbalanse 200 2019-07
Nåværende situasjon -616 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Produksjon PMI 52.6 2019-07
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.71 2019-06
BNP 245 2018-12
Bnp Faste Priser 1565704 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 5154552 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 1190475 2017-12
Bnp Per Innbygger 1964 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 6609 2018-12
Bnp Fra Landbruk 228440 2019-06
Bnp Fra Construction 85798 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 306157 2019-06
Bnp Fra Mining 89202 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 42753 2019-06
Bnp Fra Tjenester 595903 2019-06
Bnp Fra Transport 46683 2019-06
Bnp Fra Verktøy 9837 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 2.16 2019-06
Sysselsatte 54.36 2019-06
Arbeidsledige 1.1 2018-06
Minstelønn 4180 2019-01
Befolkning 94.67 2018-12
Yrkesdeltakelse 76.6 2018-06
Levelønn Family 7763600 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 4752300 2018-12
Pensjonsalder Menn 60 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 55 2018-12
Lønn 5622 2018-06
Lønn Høy Dyktige 10825600 2018-12
Lønninger innen produksjon 5524 2018-06
Lønn Lav Dyktige 5372100 2018-12
Arbeidsledighet for unge 6.4 2019-06
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.44 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 113 2019-07
KjerneInflasjon 2.04 2019-07
Bnp-Deflatoren 153 2017-12
Eksportpriser 121 2017-12
Importprisene 121 2017-12
Kpi Transport 93.8 2019-07
MatInflasjon 0.41 2019-07
Inflasjonen (Månedlig) 0.18 2019-07
Produsentpriser 102 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 6.25 2019-07
Internbankrente 4 2019-08
Pengemengde 977907 2017-12
Pengemengden M1 1982009 2017-12
Pengemengden M2 8192548 2017-12
Valutareserver 49497 2017-12
Innskudd Rente 4.68 2018-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 200 2019-07
Nåværende situasjon -616 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP 3 2018-12
Eksport 22600 2019-07
Import 22400 2019-07
Utenlandsgjeld 109179 2017-12
Kjøpsbetingelser 100 2017-12
Utenlandske Direkte Investeringer 10.55 2019-07
Kapitalstrømmer -1268 2018-12
Råoljeproduksjon 233 2019-04
Terrorisme - Hovedsiden 0.66 2017-12
Turistankomster 1316 2019-07
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 57.5 2018-12
Offentlige Budsjetter -3.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -174300 2017-12
Offentlige Utgifter 325804 2017-12
Statens Inntekter 1288665 2017-12
Fiscal Utgifter 1462965 2017-12
Kreditt-Rating 29.31
Militære Utgifter 5451 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2019-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 10 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 26 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 18 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 8 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Produksjon PMI 52.6 2019-07
Industriell Produksjon 9.7 2019-07
Industriproduksjonen 10.4 2019-07
Lagerendringer 140220 2017-12
Bilregistreringer 25828 2019-07
Internett-hastighet 9504 2017-03
IP-adresser 8616202 2017-03
Konkurranseevne Index 58.05 2018-12
Konkurranseevne Rank 77 2018-12
Korrupsjon Index 33 2018-12
Korrupsjon Rank 117 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 69 2018-12
Elektrisitets~~pos=trunc 21100 2019-07
Gruvedrift Produksjon 4.4 2019-07
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 12.4 2019-07
Forbruk 3745063 2018-12
Forbrukertillit 129 2019-03
Bensinpriser 0.87 2019-07
Butikkhandel (Månedlig) 1.5 2019-07


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Vietnam - Økonomiske indikatorer.