Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 492.60 490 490 490 490 490

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
Arbeidsledighet 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Inflasjon 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4
Handelsbalanse -154.00 -211 -211 -230 -230 -211
Nåværende situasjon -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Offentlige Budsjetter -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Bedriftens Skattesats 18.00 20 18 18 18 20
Personalinntekt skattesats 23.00 36 23 23 23 36

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Vekstrate -13.70 -19 -8 9.5 10.2 12
BNP 13.67 9.8 11 11 11 11
Bnp Faste Priser 1270978.00 1618956 1166965 1391721 1400618 1813231
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 147601.80 341845 121935 161624 162657 382866
Bnp Per Innbygger 4732.10 4050 4480 4480 4480 4480
Bnp Per Innbygger Ppp 13653.70 13100 13500 13500 13500 13500
Bnp Fra Landbruk 121571.20 227133 55608 133120 133971 254389
Bnp Fra Construction 54099.00 125884 36138 59238 59617 140990
Bnp Fra Manufacturing 158654.70 185677 134843 173727 174837 207958
Bnp Fra Mining 54832.10 45603 42081 60041 60425 51076
Bnp Fra Forvaltningsloven 81009.30 76254 54860 88705 89272 85405
Bnp Fra Tjenester 8880.40 28215 17663 9724 9786 31601
Bnp Fra Transport 32765.10 51424 34804 35878 36107 57595
Bnp Fra Verktøy 4901.30 5101 4465 5367 5401 5713

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbeidsledighet 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Arbeidsledige 60.10 59 58.5 58.5 58.5 58
Yrkesdeltakelse 57.60 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Lønn 185316.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minstelønn 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.94 2.94 2.94 2.94
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 162721.00 242000 242000 242000 242000 242000

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflasjon 1.40 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Konsumprisindeksen Kpi 127.85 131 135 135 132 135
Kjerne Konsumprisindeks 100.42 105 102 102 102 106
KjerneInflasjon 1.30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Produsentpriser 102.00 106 103 104 106 109
Inflasjonen (Månedlig) -0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
produsentprisene endring 3.90 3 3.5 3.5 3.5 3
MatInflasjon 0.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Rentesats 4.25 4 4 4 4 4
Pengemengden M2 2063935.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.41 9.01 8.31 8.31 8.31 9.01
Utlånsrente 5.75 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserver 2405.00 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalanse -154.00 -211 -211 -230 -230 -211
Nåværende situasjon -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Import 410.20 454 454 454 454 461
Eksport 255.80 224 224 224 224 232
Utenlandsgjeld 12548.05 12800 12800 12800 12800 12800
Utenlandske Direkte Investeringer 68.80 120 120 120 120 120
Turistankomster 70603.00 20000 45000 55000 70000 65000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Offentlige Budsjetter -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Regjeringens budsjetter verdi -83755.90 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsgjeld 3720.10 4370 4370 4370 4370 4370
Militære Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Offentlige Utgifter 210246.20 242290 148060 230220 231691 271364

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bedriftens Skattesats 18.00 20 18 18 18 20
Personalinntekt skattesats 23.00 36 23 23 23 36
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 5.00 0 5 5 5 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.50 0 2.5 2.5 2.5 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50 2.5 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriell Produksjon 1.80 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.40 12 7.5 7.5 7.5 5
Industriproduksjonen -4.30 9.5 6.5 6.5 6.5 9.5
Ledende økonomisk indeks -7.50 3.5 9.5 9.5 11.5 12.8
Gruvedrift Produksjon 21.10 6 -5.5 -5.5 -5.5 5
Lagerendringer -8292.40 115000 115000 115000 115000 115000

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Butikkhandel (Årlig) -10.80 5.2 5.2 5.2 5.2 7.5
Konsumerkreditt 960914.47 741894 875787 1046306 1056161 830921
Forbruk 1025430.50 1349360 1019147 1122846 1130024 1511283

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konstruksjonsflyt ut 0.60 2.5 5 2.5 2.5 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.