Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 526.00 526 526 526 526 526

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
Arbeidsledighet 18.10 23 22 21 21 20
Inflasjon 4.50 3.5 2 2.5 2.9 3.5
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse 0.00 -211 -230 -230 -211 -211
Nåværende situasjon -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Bedriftens Skattesats 18.00 20 18 18 20 20
Personalinntekt skattesats 23.00 36 23 23 36 36

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Vekstrate -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
BNP 13.67 11 11 11 11 14
Bnp Faste Priser 1899145.90 1166965 1391721 1922927 1666420 1774737
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 463827.60 121935 161624 309052 267826 285235
Bnp Per Innbygger 4732.10 4480 4480 4480 4480 4760
Bnp Per Innbygger Ppp 13653.70 13500 13500 13500 13500 13900
Bnp Fra Landbruk 246904.50 55608 133120 360229 312177 332468
Bnp Fra Construction 174445.40 36138 59238 121292 105113 111945
Bnp Fra Manufacturing 240990.60 134843 173727 218715 189540 201860
Bnp Fra Mining 49983.20 42081 60041 61417 53225 56684
Bnp Fra Forvaltningsloven 118428.80 54860 88705 80915 70122 74679
Bnp Fra Tjenester 22156.30 17663 9724 23856 20673 22017
Bnp Fra Transport 33866.50 34804 35878 42118 36500 38873
Bnp Fra Verktøy 5165.10 4465 5367 6318 5476 5832

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbeidsledighet 18.10 23 22 21 21 20
Arbeidsledige 61.30 58.5 58.5 58.5 58 58
Yrkesdeltakelse 60.00 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Lønn 183760.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minstelønn 68000.00 60000 60000 60000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 186392.00 242000 242000 242000 242000 242000

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflasjon 4.50 3.5 2 2.5 2.9 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 137.53 136 134 131 138 143
Kjerne Konsumprisindeks 100.73 105 102 102 106 106
KjerneInflasjon 2.00 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Produsentpriser 109.20 110 107 110 112 116
Inflasjonen (Månedlig) 2.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
produsentprisene endring 5.50 6.5 4.5 3.5 3 3
MatInflasjon 6.40 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 2183904.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.34 8 8 8 8 8
Utlånsrente 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserver 2394.02 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalanse 0.00 -211 -230 -230 -211 -211
Nåværende situasjon -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Import 488.70 454 454 454 461 461
Eksport 258.90 224 224 224 232 232
Utenlandsgjeld 12658.11 12800 12800 12800 12800 12800
Utenlandske Direkte Investeringer -12.90 120 120 120 120 120
Turistankomster 47.48 45000 55000 70000 65000 100000

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi -175749.00 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsgjeld 3923.90 4370 4370 4370 4370 4370
Militære Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Offentlige Utgifter 371885.20 148060 230220 251151 217649 231796

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bedriftens Skattesats 18.00 20 18 18 20 20
Personalinntekt skattesats 23.00 36 23 23 36 36
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 5.00 0 5 5 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.50 0 2.5 2.5 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriell Produksjon -10.80 4.5 6 5 5 8
Industriell Produksjon (Månedlig) 3.20 7.5 7.5 7.5 5 5
Industriproduksjonen 17.70 6.5 6.5 6.5 9.5 8.5
Ledende økonomisk indeks -7.50 5 5 10 9 6
Gruvedrift Produksjon 2.10 -5.5 -5.5 -5.5 5 5
Lagerendringer -2415.00 115000 115000 115000 115000 115000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Butikkhandel (Årlig) -15.10 5.5 10 10 7.5 7.5
Konsumerkreditt 923820.89 875787 1046306 1058928 894575 952722
Forbruk 1214792.70 1019147 1122846 1461166 1266256 1348562

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konstruksjonsflyt ut 0.80 15 5 3 2.5 3


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.