Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 482.90 483 483 483 483 483

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.80 -10.5 2.5 2.5 4.5 4.4
Arbeidsledighet 17.90 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Inflasjon 0.90 3.2 2.3 3.1 3.1 3.5
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5.5
Handelsbalanse -151.00 -176 -176 -211 -230 -211
Nåværende situasjon -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -8.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Offentlige Budsjetter -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 23.00 23 23 23 23 23

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Vekstrate 3.80 -10.5 2.5 2.5 4.5 4.4
BNP 13.30 10.29 13.8 13.8 14.4 14.4
Bnp Faste Priser 1267150.80 1409098 1850702 2041306 2081136 2131123
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 132538.10 183668 279052 432841 441286 451886
Bnp Per Innbygger 4406.70 4591 4591 4591 4726 4726
Bnp Per Innbygger Ppp 9177.70 8152 9700 9700 8152 8321
Bnp Fra Landbruk 60214.50 115528 344239 277120 282527 289313
Bnp Fra Construction 39280.40 86714 122318 160213 163339 167262
Bnp Fra Manufacturing 146568.70 162770 206087 244268 249034 255016
Bnp Fra Mining 45740.10 48350 58426 59855 61023 62489
Bnp Fra Forvaltningsloven 59635.20 58924 71143 97633 99538 101928
Bnp Fra Tjenester 19198.90 32130 47279 40350 41137 42125
Bnp Fra Transport 37830.30 44974 58114 63758 65002 66564
Bnp Fra Verktøy 4853.40 6845 6702 5963 6079 6225

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 17.90 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Arbeidsledige 61.60 61 59.5 59 58.5 58
Yrkesdeltakelse 56.60 62.6 62.6 61.7 61.7 61.7
Lønn 196629.00 230000 230000 250000 250000 250000
Minstelønn 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 171731.00 235000 235000 242000 242000 242000

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 0.90 3.2 2.3 3.1 3.1 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 133.02 133 129 134 136 138
Kjerne Konsumprisindeks 99.96 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon 0.50 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Produsentpriser 100.80 103 103 106 103 109
produsentprisene endring 0.80 4 1.5 3 3.5 3
Inflasjonen (Månedlig) 0.90 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7
MatInflasjon -2.80 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 5.00 5 5 5 5 5.5
Pengemengden M2 1844220.00 1620000 1620000 1750000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.47 8.47 8.22 9.01 8.22 9.01
Utlånsrente 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserver 2488.28 2200 2200 2130 2130 2130

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse -151.00 -176 -176 -211 -230 -211
Nåværende situasjon -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -8.20 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Import 296.90 404 404 454 454 461
Eksport 145.90 228 228 224 224 232
Utenlandsgjeld 12199.07 12000 11429 12800 12800 12800
Utenlandske Direkte Investeringer 68.80 72.3 72.3 120 120 120
Turistankomster 134490.00 77400 44700 44900 44900 46100

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Offentlige Budsjetter -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Regjeringens budsjetter verdi 46331.30 -180000 -180000 -190000 -190000 -190000
Statsgjeld 3646.90 4100 4100 4370 4370 4370
Militære Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Offentlige Utgifter 159313.30 167087 203718 306601 312584 320092

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Personalinntekt skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50 2.5 2.5 2.5 10 10

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriell Produksjon -8.60 8.5 4.3 8.4 8.4 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.00 6.5 0.5 12 7.5 5
Industriproduksjonen -5.20 7.5 8.5 9.5 6.5 9.5
Ledende økonomisk indeks -17.20 3.5 11.5 12.8 12.8 12.8
Gruvedrift Produksjon 11.80 5.5 -3.5 6 -5.5 5
Lagerendringer 84.80 114000 114000 115000 115000 115000

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Butikkhandel (Årlig) -33.10 5.9 5.2 5.2 5.2 7.5
Konsumerkreditt 946451.12 753650 856587 938816 994779 980124
Forbruk 1107864.00 1213023 1484045 1703875 1737121 1778846

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konstruksjonsflyt ut -51.00 -5 1.5 2.5 5 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.