Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 476.00 477 477 477 477 477
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
Arbeidsledighet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Inflasjon 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
Bnp Faste Priser 1823763.30 1974367 1301342 1552610 1904009 2061239
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 275607.40 440105 149571 202374 287734 459469
Bnp Per Innbygger 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
Bnp Per Innbygger Ppp 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
Bnp Fra Landbruk 339988.80 280081 60980 127294 354948 292405
Bnp Fra Construction 120807.80 164685 47762 95546 126123 171931
Bnp Fra Manufacturing 203543.00 205972 153554 179348 212499 215035
Bnp Fra Mining 57704.60 44266 44871 53274 60244 46214
Bnp Fra Forvaltningsloven 70264.50 91590 49829 64925 73356 95620
Bnp Fra Tjenester 46695.50 34530 20150 35402 48750 36050
Bnp Fra Transport 57396.60 54995 42401 49554 59922 57415
Bnp Fra Verktøy 6619.10 7060 6548 7542 6910 7371
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Arbeidsledige 61.90 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
Yrkesdeltakelse 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
Lønn 179415.00 230000 230000 230000 230000 250000
Minstelønn 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 169341.00 235000 235000 235000 235000 242000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 128.15 129 135 132 129 133
Kjerne Konsumprisindeks 100.07 103 103 103 102 105
KjerneInflasjon 0.70 1.8 2 1.8 1.8 1.6
Produsentpriser 99.10 102 104 103 105 106
Inflasjonen (Månedlig) 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
produsentprisene endring 0.50 3.2 3.2 4 4 3.7
MatInflasjon 0.50 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
Innskudd Rente 7.37 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
Utlånsrente 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserver 2367.71 2200 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Eksport 233.80 215 219 228 228 224
Import 534.20 448 417 404 404 454
Utenlandsgjeld 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
Turistankomster 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utenlandske Direkte Investeringer 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsgjeld 3352.70 4100 4100 4100 4100 4370
Offentlige Utgifter 201203.20 262860 145743 184105 210056 274425
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon 2.70 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
Industriproduksjonen 2.50 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledende økonomisk indeks 7.70 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruvedrift Produksjon 70.10 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerendringer 86253.90 114000 114000 114000 114000 115000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Årlig) 10.20 11 11 5.9 5.2 5.2
Konsumerkreditt 875335.99 750201 777882 830407 883237 783210
Forbruk 1465723.40 1563411 1128785 1336565 1530215 1632201
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 5.10 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.