Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 474.90 475 475 475 475 475
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
Arbeidsledighet 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Inflasjon 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Rentesats 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Vekstrate 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.3 13.8 13.8 13.8
Bnp Faste Priser 1241543.50 1753884 1931233 1297413 1296171 2016207
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 141591.70 276592 425268 147963 147822 443980
Bnp Per Innbygger 4406.70 4572 4572 4584 4584 4584
Bnp Per Innbygger Ppp 9177.70 9400 9400 9700 9700 9700
Bnp Fra Landbruk 58353.70 334528 273292 60980 60921 285317
Bnp Fra Construction 45705.40 125577 165328 47762 47716 172602
Bnp Fra Manufacturing 147141.90 176551 192753 153763 153616 201234
Bnp Fra Mining 42938.50 36391 41445 44871 44828 43269
Bnp Fra Forvaltningsloven 47443.70 54652 90667 49579 49531 94656
Bnp Fra Tjenester 19282.60 37397 34914 20150 20131 36450
Bnp Fra Transport 40575.50 53812 53173 42401 42361 55512
Bnp Fra Verktøy 6266.00 7229 5930 6548 6542 6191
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Arbeidsledige 63.40 67.9 67.8 67.8 67.8 67.6
Yrkesdeltakelse 65.70 62.4 62.6 62.6 62.6 61.7
Lønn 179519.00 223000 230000 230000 230000 250000
Minstelønn 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.93 2.97 2.96 2.96 2.96
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 177218.00 229000 235000 235000 235000 242000
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 126.17 128 132 135 132 136
Kjerne Konsumprisindeks 99.94 102 103 103 102 105
KjerneInflasjon 1.50 1.6 1.8 2 1.8 1.6
Produsentpriser 99.00 102 102 104 103 106
Inflasjonen (Månedlig) -1.90 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7
produsentprisene endring -2.10 1.5 3.2 3.2 4 3.7
MatInflasjon 2.60 2.6 1.3 1.3 1.3 2.4
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 1609563.00 1585000 1620000 1620000 1620000 1750000
Innskudd Rente 8.25 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
Utlånsrente 7.25 7 7 7 7 7
Valutareserver 2200.00 2170 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Eksport 212.30 187 215 219 228 224
Import 427.90 406 448 417 404 454
Utenlandsgjeld 11078.96 11292 11429 11578 11566 11932
Turistankomster 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utenlandske Direkte Investeringer 34.40 64.3 72.3 72.3 72.3 120
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Statsgjeld 3364.80 3760 4100 4100 4100 4370
Offentlige Utgifter 139153.30 209654 252388 145415 145276 263493
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriell Produksjon 12.80 3.3 6.5 6.5 6.5 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.30 1.1 2.6 2.6 2.6 4.1
Industriproduksjonen 1.80 6.4 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledende økonomisk indeks 3.40 2.6 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruvedrift Produksjon 0.80 6.3 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerendringer 53563.40 112000 114000 114000 114000 115000
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Butikkhandel (Årlig) 6.70 8.1 3.9 3.9 3.9 5.2
Konsumerkreditt 795409.07 655482 734075 777882 815955 766375
Forbruk 1080065.80 1314411 1501773 1128669 1127589 1567851
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konstruksjonsflyt ut 0.60 4.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.