Markeder Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 476.50 478 478 478 478 478

Oversikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 7.60 4.8 5 4.4 4.8 4.4
Arbeidsledighet 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Inflasjon 0.20 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -440.00 -212 -176 -176 -211 -211
Nåværende situasjon -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Offentlige Budsjetter -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Personalinntekt skattesats 23.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp Årlig Vekstrate 7.60 4.8 5 4.4 4.8 4.4
BNP 12.43 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4
Bnp Faste Priser 1991517.80 1275190 1524354 1863886 1882124 1964937
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 422283.60 146565 198691 281671 284427 296942
Bnp Per Innbygger 4406.70 4591 4591 4591 4591 4726
Bnp Per Innbygger Ppp 9177.70 9700 9700 9700 9700 9700
Bnp Fra Landbruk 270361.00 59754 124978 347469 350868 366307
Bnp Fra Construction 156305.10 46802 93807 123466 124674 130159
Bnp Fra Manufacturing 238310.10 150468 176084 208021 210056 219299
Bnp Fra Mining 58395.10 43969 52305 58974 59551 62171
Bnp Fra Forvaltningsloven 95251.30 48827 63744 71810 72513 75704
Bnp Fra Tjenester 39365.60 19745 34758 47723 48190 50310
Bnp Fra Transport 62203.10 41549 48652 58659 59233 61840
Bnp Fra Verktøy 5817.10 6416 7405 6765 6831 7131

Arbeidskraft Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbeidsledighet 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Arbeidsledige 61.80 61.5 61 59.5 59 58
Yrkesdeltakelse 58.20 62.6 62.6 62.6 61.7 61.7
Lønn 224540.00 230000 230000 230000 250000 250000
Minstelønn 55000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 165230.00 235000 235000 235000 242000 242000

Prisene Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflasjon 0.20 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 131.44 135 132 129 134 139
Kjerne Konsumprisindeks 99.93 102 102 102 102 103
KjerneInflasjon 0.60 2 1.8 1.8 1.6 1.6
Produsentpriser 102.60 101 103 103 106 109
Inflasjonen (Månedlig) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7
produsentprisene endring 1.40 0.5 4 1.5 3 3
MatInflasjon -1.80 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4

Penger Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 1768901.00 1620000 1620000 1620000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.47 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Utlånsrente 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserver 2665.92 2200 2200 2200 2130 2130

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalanse -440.00 -212 -176 -176 -211 -211
Nåværende situasjon -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Eksport 235.60 219 228 228 224 232
Import 675.00 417 404 404 454 461
Utenlandsgjeld 11666.40 12000 11429 11578 12800 12800
Turistankomster 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utenlandske Direkte Investeringer 56.60 72.3 72.3 72.3 120 120

Regjeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Offentlige Budsjetter -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Regjeringens budsjetter verdi -24704.10 -180000 -180000 -180000 -190000 -190000
Statsgjeld 3352.70 4100 4100 4100 4370 4370
Offentlige Utgifter 299123.10 142814 180754 205630 207642 216778
Militære Utgifter 591.00 451 451 451 451 451

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Personalinntekt skattesats 23.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 10

Virksomhet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Industriell Produksjon 6.40 8.5 8.5 4.3 8.4 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.60 2.6 2.6 2.6 4.1 4.1
Industriproduksjonen 9.80 10 7.5 8.5 9.5 9.5
Ledende økonomisk indeks 10.70 7.5 11.5 11.5 12.8 12.8
Gruvedrift Produksjon 1.70 15 5.5 -3.5 6 5
Lagerendringer 64921.50 114000 114000 114000 115000 115000

Forbruker Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Butikkhandel (Årlig) 6.40 11 5.9 5.2 5.2 7.5
Konsumerkreditt 915918.08 762250 815294 864624 908828 948816
Forbruk 1662317.10 1106101 1312241 1497969 1512627 1579182

Bolig Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konstruksjonsflyt ut 4.90 3.5 1.7 1.7 2.5 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.