Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 475.50 475 475 475 475 475
Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
Arbeidsledighet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Inflasjon 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalanse -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Vekstrate 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
Bnp Faste Priser 1481771.90 1922010 1914632 1297413 1296171 2004657
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 192098.30 423237 421613 147963 147822 441437
Bnp Per Innbygger 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
Bnp Per Innbygger Ppp 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
Bnp Fra Landbruk 121929.30 271987 270943 60980 60921 283683
Bnp Fra Construction 91519.10 164538 163906 47762 47716 171613
Bnp Fra Manufacturing 171789.00 191833 191096 153763 153616 200081
Bnp Fra Mining 51029.00 41247 41089 44871 44828 43021
Bnp Fra Forvaltningsloven 61686.90 90234 89888 49579 49531 94114
Bnp Fra Tjenester 33909.90 34747 34614 20150 20131 36241
Bnp Fra Transport 47465.60 52919 52716 42401 42361 55194
Bnp Fra Verktøy 7224.40 5901 5879 6548 6542 6155
Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbeidsledighet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Arbeidsledige 62.00 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
Yrkesdeltakelse 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
Lønn 180929.00 230000 230000 230000 230000 250000
Minstelønn 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 169778.00 235000 235000 235000 235000 242000
Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflasjon 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 125.92 127 135 132 129 130
Kjerne Konsumprisindeks 100.07 103 103 103 102 105
KjerneInflasjon 1.30 1.8 2 1.8 1.8 1.6
Produsentpriser 101.40 103 106 104 103 107
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
produsentprisene endring 1.90 3.2 3.2 4 4 3.7
MatInflasjon -0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rentesats 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Pengemengden M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
Innskudd Rente 8.22 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
Utlånsrente 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserver 2393.96 2200 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalanse -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Nåværende situasjon -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Nåværende situasjon mot BNP -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Eksport 239.60 215 219 228 228 224
Import 428.80 448 417 404 404 454
Utenlandsgjeld 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
Turistankomster 161308.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utenlandske Direkte Investeringer 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Offentlige Budsjetter -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsgjeld 3300.20 4100 4100 4100 4100 4370
Offentlige Utgifter 175704.20 251183 250218 145415 145276 261984
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personalinntekt skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 20.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0.00 0 0 0 0 0
Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriell Produksjon 16.80 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.70 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
Industriproduksjonen 1.80 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledende økonomisk indeks 7.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruvedrift Produksjon 0.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerendringer 32726.00 114000 114000 114000 114000 115000
Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Butikkhandel (Årlig) 9.00 11 11 5.9 5.2 5.2
Konsumerkreditt 830269.41 730570 753881 777882 815955 761984
Forbruk 1280149.30 1494601 1488864 1128669 1127589 1558869
Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konstruksjonsflyt ut 3.90 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.