Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 485.00 484 486 489 491 495

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -3.30 5.5 5 4.5 3.2 3.5
Arbeidsledighet 17.00 21 21 20 20 20
Inflasjon 6.50 8 5 4 3 3.5
Rentesats 6.50 6.5 6.5 6.75 7 7
Handelsbalanse -113.10 -230 -229 -229 -229 -229
Nåværende situasjon -82.35 -300 -250 -250 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -7.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Bedriftens Skattesats 18.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 22.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Vekstrate -3.30 5.5 5 4.5 3.2 3.5
BNP 12.65 11 11 11 11 14
Bnp Faste Priser 1284086.40 1378324 2090857 1994103 1341870 2063897
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 147701.90 160148 460418 487019 154348 504065
Bnp Per Innbygger 4364.31 4480 4480 4480 4480 4760
Bnp Per Innbygger Ppp 12592.64 13500 13500 13500 13500 13900
Bnp Fra Landbruk 56351.20 131905 295881 259250 58887 268323
Bnp Fra Construction 46599.10 58697 178993 183168 48696 189579
Bnp Fra Manufacturing 128060.90 172140 208685 253040 133824 261897
Bnp Fra Mining 58130.70 59493 44871 52482 60747 54319
Bnp Fra Forvaltningsloven 69754.70 87895 98161 124350 72894 128702
Bnp Fra Tjenester 18334.70 9635 37800 23264 19160 24078
Bnp Fra Transport 26504.20 35550 57568 35560 27697 36804
Bnp Fra Verktøy 6081.50 5318 6420 5423 6355 5613

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbeidsledighet 17.00 21 21 20 20 20
Arbeidsledige 62.00 58.5 58 58 58 58
Yrkesdeltakelse 56.20 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Lønn 197298.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minstelønn 68000.00 60000 65000 65000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 173287.00 242000 242000 242000 242000 242000

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflasjon 6.50 8 5 4 3 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 139.86 138 141 145 144 146
Kjerne Konsumprisindeks 100.29 105 106 106 106 106
KjerneInflasjon 7.40 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Produsentpriser 101.00 111 112 104 104 116
Inflasjonen (Månedlig) -0.80 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
MatInflasjon 7.50 4.4 4.4 2 2 2.4
produsentprisene endring 15.50 4.5 3 2.5 2.5 3

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Rentesats 6.50 6.5 6.5 6.75 7 7
Pengemengden M2 2171939.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.02 8.02 8.02 8.27 8.52 8.52
Utlånsrente 8.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserver 2951.62 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalanse -113.10 -230 -229 -229 -229 -229
Nåværende situasjon -82.35 -300 -250 -250 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -7.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Import 409.00 454 461 461 461 461
Eksport 295.90 224 232 232 232 232
Utenlandsgjeld 13091.62 12800 12800 12800 12800 12800
Utenlandske Direkte Investeringer -2.70 120 120 120 120 120
Turistankomster 47.48 70000 65000 65000 65000 100000

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi -50625.80 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsgjeld 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
Militære Utgifter 635.00 451 451 451 451 451
Offentlige Utgifter 188026.30 228139 273249 390479 196487 404146

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bedriftens Skattesats 18.00 20 20 20 20 20
Personalinntekt skattesats 22.00 36 36 36 36 36
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 5.00 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 2.50 0 0 0 0 0
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 2.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriell Produksjon 1.30 8 6 3 3 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 2.10 7.5 5 5 5 5
Industriproduksjonen -4.20 6.5 9.5 9.5 9.5 8.5
Ledende økonomisk indeks 8.00 5 3 3 2 4
Gruvedrift Produksjon 19.10 -5.5 5 5 5 5
Lagerendringer -50091.00 115000 115000 115000 115000 115000

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Butikkhandel (Årlig) 10.30 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Konsumerkreditt 893514.65 1036750 794750 975494 956765 1009637
Forbruk 1063538.40 1100308 1625901 1275532 1111398 1320176

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konstruksjonsflyt ut 1.30 5 5 2.5 1.5 3


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.