Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 487.00 484 486 488 490 495

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 7 3.5 3.2 3 3.5
Arbeidsledighet 15.00 17.5 17 16 16 16
Inflasjon 9.10 10 9 7 3 3.5
Rentesats 7.25 7.75 8 8 8 8
Handelsbalanse -273.50 -211 -229 -229 -229 -229
Nåværende situasjon -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -4.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -3.8
Regjeringens gjeld mot BNP 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Personalinntekt skattesats 22.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 18.00 20 20 20 20 20

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Vekstrate 2.70 7 3.5 3.2 3 3.5
BNP 12.65 11 11 11 11 14
Bnp Faste Priser 1900549.80 2090857 1329029 1625904 1957566 2103209
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 322523.30 460418 152871 191681 332199 513666
Bnp Per Innbygger 4012.36 4480 4480 4480 4480 4760
Bnp Per Innbygger Ppp 12592.64 13500 13500 13500 13500 13900
Bnp Fra Landbruk 278999.00 295881 58323 126711 287369 273434
Bnp Fra Construction 123445.60 178993 48230 68046 127149 193190
Bnp Fra Manufacturing 203950.60 208685 132543 178450 210069 266885
Bnp Fra Mining 56920.00 44871 60165 69682 58628 55354
Bnp Fra Forvaltningsloven 71724.20 98161 72196 76658 73876 131154
Bnp Fra Tjenester 36869.30 37800 18976 27626 37975 24537
Bnp Fra Transport 47334.60 57568 27432 39481 48755 37505
Bnp Fra Verktøy 7539.90 6420 6294 7114 7766 5720

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 15.00 17.5 17 16 16 16
Arbeidsledige 61.40 58 58 58 58 58
Yrkesdeltakelse 56.20 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Lønn 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minstelønn 68000.00 65000 65000 65000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Pensjonsalder Kvinner 63.00 63 63 63 63 63
Pensjonsalder Menn 63.00 63 63 63 63 63
Lønninger innen produksjon 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 9.10 10 9 7 3 3.5
Konsumprisindeksen Kpi 140.70 138 152 150 145 153
Kjerne Konsumprisindeks 100.36 106 106 106 106 114
KjerneInflasjon 7.90 7.5 5.5 5.5 5.2 5.1
Produsentpriser 102.70 111 109 110 108 126
Inflasjonen (Månedlig) 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
MatInflasjon 16.00 4.4 2 2 2 2.4
produsentprisene endring 10.80 11 7.4 7 5.2 4

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 7.25 7.75 8 8 8 8
Pengemengden M2 2292096.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Innskudd Rente 8.43 9.01 9.18 9.18 9.18 9.18
Utlånsrente 8.75 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserver 3126.50 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse -273.50 -211 -229 -229 -229 -229
Nåværende situasjon -38.94 -250 -250 -250 -250 -250
Nåværende situasjon mot BNP -4.00 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -3.8
Eksport 267.30 232 232 232 232 232
Import 540.80 461 461 461 461 461
Utenlandsgjeld 14044.71 12800 12800 12800 12800 12800
Utenlandske Direkte Investeringer 82.70 120 120 120 120 120
Turistankomster 14971.00 65000 65000 65000 65000 100000

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Offentlige Budsjetter -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Regjeringens budsjetter verdi -20629.30 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsgjeld 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
Militære Utgifter 635.00 451 451 451 451 451
Offentlige Utgifter 326399.40 273249 194607 235561 336191 411844

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Personalinntekt skattesats 22.00 36 36 36 36 36
Bedriftens Skattesats 18.00 20 20 20 20 20
Salgsskatt 20.00 20 20 20 20 20
Sosial sikkerhetsrate 7.00 0 0 7 7 7
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 3.50 0 0 3.5 3.5 3.5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 3.50 10 10 10 10 10

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriell Produksjon 3.90 6 3 3 3 5
Industriell Produksjon (Månedlig) 5.90 5 5 5 5 5
Industriproduksjonen -1.70 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5
Ledende økonomisk indeks 3.60 3 3 2 2 4
Gruvedrift Produksjon -18.00 5 5 5 5 5
Lagerendringer 65591.00 115000 115000 115000 115000 115000

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Butikkhandel (Årlig) 12.70 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Konsumerkreditt 833161.75 794750 947609 899127 858157 1028868
Forbruk 1295192.50 1625901 1100762 1249788 1334048 1345322

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konstruksjonsflyt ut 3.60 5 2.5 1.5 1.5 3


Armenia - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.