Markeder Siste Referanse
Valuta 475 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.5 2019-06
Arbeidsledighet 16.9 2018-12
Inflasjon 1.7 2019-07
Rentesats 5.75 2019-07
Handelsbalanse -216 2019-06
Nåværende situasjon -277 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -6.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 36 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 6.5 2019-06
BNP 12.43 2018-12
Bnp Faste Priser 1481772 2019-06
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 192098 2019-06
Bnp Per Innbygger 4407 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9178 2018-12
Bnp Fra Landbruk 121929 2019-06
Bnp Fra Construction 91519 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 171789 2019-06
Bnp Fra Mining 51029 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 61687 2019-06
Bnp Fra Tjenester 33910 2019-06
Bnp Fra Transport 47466 2019-06
Bnp Fra Verktøy 7224 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 16.9 2018-12
Arbeidsledige 63.4 2019-06
Yrkesdeltakelse 65.7 2018-09
Lønn 179519 2019-06
Minstelønn 55000 2018-07
Befolkning 2.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 1198 2019-06
Lønninger innen produksjon 177218 2019-05
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.7 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 126 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 99.94 2019-06
KjerneInflasjon 1.5 2019-07
Produsentpriser 99 2019-06
Eksportpriser 99 2019-06
MatInflasjon 2.6 2019-07
Importprisene 98.2 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) -1.9 2019-07
produsentprisene endring -2.1 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.75 2019-07
Pengemengde 1188113 2019-05
Pengemengden M1 864886 2019-05
Pengemengden M2 1609563 2019-05
Innskudd Rente 8.25 2019-06
Valutareserver 2200 2019-07
Utlånsrente 7.25 2019-07
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -216 2019-06
Nåværende situasjon -277 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -6.6 2018-12
Eksport 212 2019-06
Import 428 2019-06
Utenlandsgjeld 11079 2019-03
Kapitalstrømmer -234 2019-03
Gullreserver 0 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer 34.4 2019-03
Pengeoverføringer 254 2019-03
Kjøpsbetingelser 101 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 1.69 2017-12
Turistankomster 61268 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 40422 2019-03
Statens Inntekter 330933 2019-03
Statsgjeld 3365 2019-03
Fiscal Utgifter 290511 2019-03
Kreditt-Rating 42.5
Offentlige Utgifter 175704 2019-06
Militære Utgifter 591 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 36 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 12.8 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 6.3 2019-06
Industriproduksjonen 1.8 2019-03
Ledende økonomisk indeks 3.4 2019-06
Internett-hastighet 5183 2017-03
IP-adresser 297303 2017-03
Lagerendringer 32726 2019-06
Konkurranseevne Index 59.86 2018-12
Konkurranseevne Rank 70 2018-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 41 2018-12
Gruvedrift Produksjon 0.8 2019-03
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 6.7 2019-06
Konsumerkreditt 795409 2019-06
Forbruk 1280149 2019-06
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 0.6 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Armenia - Økonomiske indikatorer.