Markeder Siste Referanse
Valuta 476 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2019-09
Arbeidsledighet 17.7 2019-06
Inflasjon 1 2019-11
Rentesats 5.5 2019-12
Handelsbalanse -300 2019-10
Nåværende situasjon -279 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -6.6 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 36 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Årlig Vekstrate 7.9 2019-09
BNP 12.43 2018-12
Bnp Faste Priser 1823763 2019-09
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 275607 2019-09
Bnp Per Innbygger 4407 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 9178 2018-12
Bnp Fra Landbruk 339989 2019-09
Bnp Fra Construction 120808 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 203543 2019-09
Bnp Fra Mining 57705 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 70264 2019-09
Bnp Fra Tjenester 46696 2019-09
Bnp Fra Transport 57397 2019-09
Bnp Fra Verktøy 6619 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 17.7 2019-06
Arbeidsledige 61.9 2019-10
Yrkesdeltakelse 58.2 2019-06
Lønn 179415 2019-10
Minstelønn 55000 2018-07
Befolkning 2.97 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 63 2018-12
Pensjonsalder Menn 63 2018-12
Sysselsatte 1172 2019-10
Lønninger innen produksjon 169341 2019-09
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 128 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-10
KjerneInflasjon 0.7 2019-10
Produsentpriser 99.1 2019-10
Eksportpriser 99.3 2019-10
MatInflasjon 0.5 2019-11
Importprisene 97.5 2019-10
Inflasjonen (Månedlig) 1.1 2019-11
produsentprisene endring 0.5 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 5.5 2019-12
Pengemengde 1109023 2019-07
Pengemengden M1 849968 2019-07
Pengemengden M2 1629290 2019-07
Innskudd Rente 7.37 2019-09
Valutareserver 2368 2019-11
Utlånsrente 7 2019-10
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -300 2019-10
Nåværende situasjon -279 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -6.6 2018-12
Eksport 234 2019-10
Import 534 2019-10
Utenlandsgjeld 11473 2019-06
Kapitalstrømmer -114 2019-06
Gullreserver 0 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer 56.6 2019-06
Pengeoverføringer 344 2019-06
Kjøpsbetingelser 102 2019-10
Terrorisme - Hovedsiden 1.17 2018-12
Turistankomster 193223 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 48.49 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.8 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -24704 2019-09
Statens Inntekter 401109 2019-09
Statsgjeld 3353 2019-09
Fiscal Utgifter 425813 2019-09
Kreditt-Rating 14 2019-12
Offentlige Utgifter 201203 2019-09
Militære Utgifter 591 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 20 2018-12
Personalinntekt skattesats 36 2018-12
Salgsskatt 20 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 0 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 0 2019-12
Virksomhet Siste Referanse
Industriell Produksjon 2.7 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.6 2019-09
Industriproduksjonen 2.5 2019-09
Ledende økonomisk indeks 7.7 2019-10
Internett-hastighet 5183 2017-03
IP-adresser 297303 2017-03
Lagerendringer 86254 2019-09
Konkurranseevne Index 61.28 2019-12
Konkurranseevne Rank 69 2019-12
Korrupsjon Index 35 2018-12
Korrupsjon Rank 105 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 47 2019-12
Gruvedrift Produksjon 70.1 2019-09
Forbruker Siste Referanse
Butikkhandel (Årlig) 10.2 2019-10
Konsumerkreditt 875336 2019-10
Forbruk 1465723 2019-09
Bolig Siste Referanse
Konstruksjonsflyt ut 5.1 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Armenia - Økonomiske indikatorer.