Markeder Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 823.45 832 840 849 857 874
Aksjemarkedet 19945.59 19952 19238 18549 17885 16627
10-årig statsobligasjon 6.53 6.67 6.78 6.89 7 7.23

Oversikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.00 0.6 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 18.10 3.2 2.8 2.7 2.5 3.5
Arbeidsledighet 8.50 10.3 10.1 9.8 9.8 9
Inflasjon 5.30 3.4 2.3 1.9 1.3 2.9
Rentesats 2.75 2.75 3 3 3 3
Handelsbalanse 79.00 700 850 850 850 700
Nåværende situasjon -2638.00 -1200 -2000 -1500 -1500 -1400
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 0.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 37 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -7.10 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Forretningstillit 60.68 52 48 48 48 51
Forbrukertillit 39.30 29.6 28.4 28.4 28.4 31
Butikkhandel (Månedlig) 3.30 10 3 3 3 20
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Vekstrate 1.00 0.6 1 1 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 18.10 3.2 2.8 2.7 2.5 3.5
BNP 252.90 270 270 270 270 280
Bnp Faste Priser 39460.38 42847 38997 40153 40526 40362
Brutto Nasjonal Produkt 139178.75 162103 143632 143076 142937 148660
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8218.00 10592 9316 8005 8440 9642
Bnp Per Innbygger 14050.18 15000 15000 15000 15000 15200
Bnp Per Innbygger Ppp 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
Bnp Fra Landbruk 870.00 1185 1098 2030 893 1136
Bnp Fra Construction 2160.00 3159 2641 2055 2218 2734
Bnp Fra Manufacturing 4145.16 4559 4218 4261 4257 4365
Bnp Fra Mining 3775.00 4683 4184 3701 3877 4330
Bnp Fra Forvaltningsloven 1904.00 1967 1946 1935 1955 2014
Bnp Fra Tjenester 3902.00 4266 3971 3731 4007 4110
Bnp Fra Transport 1565.00 2293 1856 1762 1607 1921
Bnp Fra Verktøy 1074.00 1245 1158 1085 1103 1198

Arbeidskraft Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbeidsledighet 8.50 10.3 10.1 9.8 9.8 9
Sysselsatte 8258.78 8300 8500 8500 8500 8800
Arbeidsledige 771.90 880 840 840 840 760
Sysselsetting 51.80 52 51.4 51.4 51.4 52.4
Yrkesdeltakelse 56.70 57.3 57 57 57 57.5
Lønn 5378.00 5180 5200 5200 5200 5200
Lønninger innen produksjon 127.42 123 122 122 122 122
Minstelønn 337000.00 337000 347000 347000 347000 347000
Befolkning 19.46 19.68 19.83 19.83 19.83 19.83
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65

Prisene Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflasjon 5.30 3.4 2.3 1.9 1.3 2.9
Konsumprisindeksen Kpi 111.45 110 111 111 113 114
Kjerne Konsumprisindeks 109.43 109 109 110 112 112
KjerneInflasjon 3.80 2.6 2.3 2.3 2.3 2.8
MatInflasjon 5.20 6 5.4 5.4 5.4 4.7
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Produsentpriser 161.84 148 149 157 164 152
produsentprisene endring 28.70 11 2.5 1.5 1.5 3
Kpi Transport 114.30 115 115 115 115 115

Penger Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Rentesats 2.75 2.75 3 3 3 3
Internbankrente 3.01 3.01 3.26 3.26 3.26 3.26
Pengemengden M1 79767.35 64000 57000 57000 57000 52000
Pengemengden M2 173193.71 155000 152000 152000 152000 151500
Pengemengden M3 295206.95 265000 262000 262000 262000 260000
Valutareserver 53309.00 38600 39100 39100 39100 38800
Bankenes balanse 172741.00 171333 172984 174636 174636 177938
Innskudd Rente 0.86 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Privat gjeld til BNP 219.90 207 205 205 205 205
Sentralbankers balanse 64058.00 42000 40000 40000 40000 36000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalanse 79.00 700 850 850 850 700
Nåværende situasjon -2638.00 -1200 -2000 -1500 -1500 -1400
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 0.7 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Import 7350.09 5800 5400 5400 5400 5800
Eksport 7428.82 6500 6250 6250 6250 6500
Utenlandsgjeld 229191.75 221000 220700 221000 221000 222000
Kapitalstrømmer -4795.00 -2050 -1800 -1800 -1800 -2200
Turistankomster 0.00 23000 50000 50000 50000 70000
Utenlandske Direkte Investeringer -3436.00 -500 -1300 -1300 -1300 -150

Regjeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 37 40 40 40 40
Offentlige Budsjetter -7.10 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Regjeringens budsjetter verdi -2053686.90 -1120000 -700000 -750000 -750000 -693226
Offentlige Utgifter 6197.00 6435 5878 4612 6364 6083
Statens Inntekter 4630676.95 3430000 3500000 3500000 3500000 3556774
Fiscal Utgifter 6684363.90 4550000 4200000 4250000 4250000 4250000
Militære Utgifter 5036.00 5100 5300 5300 5300 5300

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Virksomhet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forretningstillit 60.68 52 48 48 48 51
Industriell Produksjon 4.20 2.7 1.4 1.5 1.5 3
Industriell Produksjon (Månedlig) -0.90 0.5 0.7 0.4 0.4 1.1
Industriproduksjonen 10.60 2.2 1.7 1.5 1.5 2.4
Lagerendringer 942.70 -200 -200 -200 -200 -200
Totalt Vehicle Sales 37564.00 28000 25700 29000 29000 30000
Ledende økonomisk indeks 19.10 4.5 3.2 3.1 3.1 3.7
Gruvedrift Produksjon -2.00 3.7 1.8 1.8 1.8 3.5
Produksjon Av Kobber 466.90 550 540 560 560 570

Forbruker Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Forbrukertillit 39.30 29.6 28.4 28.4 28.4 31
Butikkhandel (Månedlig) 3.30 10 3 3 3 20
Butikkhandel (Årlig) 25.10 2.5 3 2 2 2.5
Forbruk 26556.00 29208 27463 26020 27273 28424
Konsumerkreditt 23851.00 24491 24126 23931 24447 25349
Privat-Sektor-Kreditt 187511.33 200458 185559 187790 190084 192053
Bensinpriser 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87
Husholdninger Gjeld Til Bnp 47.80 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
Bankenes Utlånsrente 5.98 5.98 6.23 6.23 6.23 6.23

Bolig Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Boligpriser 221.10 208 204 204 204 206
Bygningstillatelser 12815.00 9900 9700 15000 15000 14000


Chile - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.