Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Valuta 931.89 960 982 1004 1004 1051
Aksjemarkedet 26290.66 24422 23473 22558 22558 20837
10-årig statsobligasjon 6.38 6.62 6.74 6.86 6.86 7.1

Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.80 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.20 2.5 1.7 1.9 1.3 1.5
Arbeidsledighet 7.80 7.6 7.4 7.1 6.8 6.5
Inflasjon 11.50 10.7 8.9 6.4 4.1 4
Rentesats 9.00 9.5 9.75 8.75 7.5 7.25
Handelsbalanse 851.00 741 627 591 355 221
Nåværende situasjon -5575.19 -5500 -3000 -3500 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 38 38 38 40 37
Offentlige Budsjetter -7.50 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
Forretningstillit 42.73 53 55 51 53 50
Forbrukertillit 37.90 38 39 40 41 40
Butikkhandel (Månedlig) 5.90 -1.5 -1 1.1 2.8 1
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 40 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bnp Vekstrate -0.80 0.5 0.8 0.6 0.6 0.9
Bnp Årlig Vekstrate 7.20 2.5 1.7 1.9 1.3 1.5
BNP 252.90 270 280 280 280 280
Bnp Faste Priser 51587.98 51686 52392 52868 52568 53661
Brutto Nasjonal Produkt 200424.85 146834 142658 203832 204233 206890
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 12411.40 8385 9102 14072 12647 14283
Bnp Per Innbygger 12954.41 15000 15200 15200 15200 15200
Bnp Per Innbygger Ppp 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
Bnp Fra Landbruk 2400.00 1484 727 1585 2446 1609
Bnp Fra Construction 3245.47 3125 3256 3559 3307 3613
Bnp Fra Manufacturing 4640.80 4963 4760 4935 4729 5009
Bnp Fra Mining 3730.37 4328 4189 4473 3801 4540
Bnp Fra Forvaltningsloven 2401.78 2599 2556 2534 2447 2572
Bnp Fra Tjenester 4892.52 4138 4358 5485 4985 5567
Bnp Fra Transport 3025.30 1617 1876 3053 3083 3099
Bnp Fra Verktøy 1399.75 1129 1101 1542 1426 1565

Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Arbeidsledighet 7.80 7.6 7.4 7.1 6.8 6.5
Sysselsatte 8855.08 8500 8800 8900 8900 9100
Arbeidsledige 749.54 730 720 710 700 700
Sysselsetting 55.10 55 55 56 55 56
Yrkesdeltakelse 59.80 59 60 60 60 60
Ledige Stillinger 8.70 25.87 25.94 25.94 25.94 25.94
Lønn 5646.00 5600 5600 5600 5600 5800
Lønninger innen produksjon 136.68 140 145 150 150 150
Minstelønn 400000.00 400000 400000 400000 420000 420000
Befolkning 19.69 19.92 19.92 20.15 20.15 20.15
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65

Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflasjon 11.50 10.7 8.9 6.4 4.1 4
Konsumprisindeksen Kpi 121.35 122 123 125 126 130
Kjerne Konsumprisindeks 117.15 116 117 117 118 120
KjerneInflasjon 9.00 6.9 4.3 2.7 2.2 2
Eksportpriser 137.30 105 105 105 105 105
Importprisene 111.66 88.78 89 89 89 90
MatInflasjon 17.10 7 6 3 3 5
Inflasjonen (Månedlig) 1.20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Produsentpriser 186.52 189 194 200 205 213
produsentprisene endring 19.60 20 14 13 6.1 6.5
Kpi Transport 131.96 133 134 134 134 134

Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Rentesats 9.00 9.5 9.75 8.75 7.5 7.25
Internbankrente 9.77 10.27 10.52 9.52 8.27 8.27
Pengemengden M1 67539.43 67773 67948 68124 68299 68649
Pengemengden M2 176587.35 179418 181816 184213 186611 191406
Pengemengden M3 306987.42 319416 328747 338079 347410 366073
Valutareserver 46430.80 69200 72200 72200 72200 77900
Bankenes balanse 176816.00 180810 182521 184233 185944 189368
Innskudd Rente 0.86 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Privat gjeld til BNP 219.90 205 205 205 205 205
Sentralbankers balanse 57331.00 57963 58278 58594 58910 59542

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Handelsbalanse 851.00 741 627 591 355 221
Nåværende situasjon -5575.19 -5500 -3000 -3500 -2000 -2000
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 -4.5 -4.5 -3.5 -3.5 -3.5
Import 3298.87 7596 7654 7711 7769 7884
Eksport 4238.16 8223 8245 8066 8080 8105
Utenlandsgjeld 234064.72 240889 243876 246863 249851 255826
Kapitalstrømmer -3898.57 -4500 -2300 -2300 -2300 -2200
Gullreserver 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kjøpsbetingelser 112.14 105 100 100 100 95
Turistankomster 532029.00 50000 70000 70000 70000 70000
Utenlandske Direkte Investeringer -1126.34 -400 -970 -970 -970 -1300
Råoljeproduksjon 2.00 5 5 5 5 5

Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 38 38 38 40 37
Offentlige Budsjetter -7.50 -1.5 -1.5 -0.5 -0.5 -0.5
Regjeringens budsjetter verdi 6290994.80 -50000 950800 1550400 1550400 1850400
Offentlige Utgifter 6387.75 6538 5998 8726 6509 8857
Statens Inntekter 10864985.67 5200800 5800400 5800400 5800400 6100400
Fiscal Utgifter 4573990.91 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Militære Utgifter 5036.00 5300 5300 5300 5300 5400

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 40 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 23.50 23.5 24.6 24.6 24.6 23.5
Sosial sikkerhetsrate for bedrifter 5.00 5 5 5 5 5
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 18.50 18.5 17.6 17.6 17.6 18.5

Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forretningstillit 42.73 53 55 51 53 50
Industriell Produksjon 1.80 0.2 -0.5 1.1 1.5 1.4
Industriell Produksjon (Månedlig) 1.20 0.7 0.9 1.5 1.1 1.1
Industriproduksjonen 3.50 -1.1 -1.2 1.7 1.5 2
Lagerendringer 2108.94 800 -1000 -1000 -1000 -1200
Totalt Vehicle Sales 41467.00 35900 35200 35200 35200 35200
Ledende økonomisk indeks 6.40 3.8 1.3 0.8 3.2 2
Gruvedrift Produksjon -5.70 -1.5 2.3 2.3 3.1 3.5
Produksjon Av Kobber 480.30 454 506 456 450 509

Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Forbrukertillit 37.90 38 39 40 41 40
Butikkhandel (Månedlig) 5.90 -1.5 -1 1.1 2.8 1
Butikkhandel (Årlig) -5.60 3.1 2.8 1.5 3.5 3
Forbruk 33645.29 28017 29766 37063 34285 37619
Konsumerkreditt 26834.00 25600 26500 25891 26970 28200
Privat-Sektor-Kreditt 205045.20 195267 196270 201269 202475 204288
Bensinpriser 1.23 1.28 1.33 1.37 1.42 1.43
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.70 48.3 48.6 48.6 48.6 48.8
Bankenes Utlånsrente 12.28 12.28 12.78 13.03 12.03 11.78

Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Boligpriser 226.80 232 235 235 235 245
Bygningstillatelser 7813.00 8500 12600 12600 12600 13500


Chile - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.