Markeder Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 710.81 709 714 720 726 737
Aksjemarkedet 24385.55 24265 24080 23894 23710 23348
10-årig statsobligasjon 2.66 2.92 2.95 2.99 3.03 3.1
Oversikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.00 1 1 0.7 0.9 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 3.3 3 3.2 3.4 3.3
Arbeidsledighet 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Inflasjon 2.20 2.4 2.6 2.8 3 3.1
Rentesats 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Handelsbalanse -30.00 900 1380 300 200 100
Nåværende situasjon -1022.60 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Regjeringens gjeld mot BNP 25.60 27 27 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Forretningstillit 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Forbrukertillit 37.80 42 45 47 48 51
Butikkhandel (Månedlig) -6.60 0.7 32 10 -2 26
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Vekstrate 0.00 1 1 0.7 0.9 1.2
Bnp Årlig Vekstrate 1.60 3.3 3 3.2 3.4 3.3
BNP 298.20 300 300 306 306 306
Bnp Faste Priser 38919.60 39701 40096 40165 40243 41420
Brutto Nasjonal Produkt 147343.25 146295 151764 152058 152353 156772
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7631.42 8067 9878 7876 7891 10204
Bnp Per Innbygger 15130.20 16000 16000 16500 16500 16500
Bnp Per Innbygger Ppp 22873.81 23400 23400 24500 24500 24500
Bnp Fra Landbruk 1942.03 584 1109 2004 2008 1146
Bnp Fra Construction 2200.08 2310 2958 2270 2275 3055
Bnp Fra Manufacturing 3973.55 3916 4252 4101 4109 4392
Bnp Fra Mining 3622.50 3913 4368 3738 3746 4512
Bnp Fra Forvaltningsloven 1759.77 1826 1842 1816 1820 1903
Bnp Fra Tjenester 3617.31 3752 3994 3733 3740 4126
Bnp Fra Transport 1970.16 1994 2138 2033 2037 2209
Bnp Fra Verktøy 1066.08 1090 1166 1100 1102 1204
Arbeidskraft Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbeidsledighet 7.10 6.9 6.7 6.7 7 6.8
Arbeidsledige 647.60 685 665 665 665 675
Lønn 4874.69 4840 5000 5000 5000 5300
Lønninger innen produksjon 115.24 109 110 110 110 112
Minstelønn 301000.00 301000 301000 320000 320000 320000
Befolkning 18.75 18.7 18.55 18.73 18.73 18.73
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
Lønn Å Leve Av Individuell 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Lønn Høy Dyktige 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
Lønn Lav Dyktige 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
Prisene Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflasjon 2.20 2.4 2.6 2.8 3 3.1
Konsumprisindeksen Kpi 100.75 120 122 122 122 122
Kjerne Konsumprisindeks 100.97 122 123 104 104 126
KjerneInflasjon 0.80 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
MatInflasjon 2.40 2.3 2.8 3 3.3 3.4
Produsentpriser 113.94 117 118 119 118 123
produsentprisene endring -1.60 2.9 3.4 3.5 3.8 4.5
Kpi Transport 100.90 104 104 102 104 107
Inflasjonen (Månedlig) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3
Penger Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rentesats 2.50 2 2 2.25 2.25 2.5
Internbankrente 2.48 2.47 2.47 2.72 2.72 2.72
Bankenes balanse 147450.00 143000 142000 142000 142000 144000
Innskudd Rente 2.70 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3
Privat gjeld til BNP 189.10 193 193 184 184 184
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalanse -30.00 900 1380 300 200 100
Nåværende situasjon -1022.60 -2400 -725 -500 -1400 -1000
Nåværende situasjon mot BNP -3.10 -3.3 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7
Import 5799.00 5350 5600 6000 6200 6200
Eksport 5770.00 5900 6500 6300 6400 6300
Utenlandsgjeld 193992.73 186402 189151 192869 196266 195393
Turistankomster 270022.00 295000 370000 340000 280000 307500
Utenlandske Direkte Investeringer -299.68 -700 -1000 -1000 -800 -600
Regjeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Regjeringens gjeld mot BNP 25.60 27 27 30 30 30
Offentlige Budsjetter -1.70 -1.6 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3
Offentlige Utgifter 4407.29 5650 6025 4548 4557 6224
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
Virksomhet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forretningstillit 50.36 51.6 51.4 50.5 51.5 52
Industriell Produksjon -2.90 2 -0.3 2.5 3.5 3.4
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.10 0.4 0.5 0.2 0.6 1.3
Industriproduksjonen -5.40 -4.2 -1.7 -0.5 0.6 2.2
Totalt Vehicle Sales 28446.00 36600 34500 34500 32800 36000
Ledende økonomisk indeks 1.30 3.2 3.1 3.3 3 3
Gruvedrift Produksjon 0.00 -3 2.5 3.5 3.3 3.5
Produksjon Av Kobber 474.70 500 650 680 685 700
Forbruker Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Forbrukertillit 37.80 42 45 47 48 51
Butikkhandel (Månedlig) -6.60 0.7 32 10 -2 26
Butikkhandel (Årlig) -0.90 3.3 3.8 2.5 3.9 3.7
Forbruk 24790.40 25311 27239 25584 25633 28138
Husholdninger Gjeld Til Bnp 45.40 44.28 45.4 45.4 45.4 45.4
Bankenes Utlånsrente 5.60 5.41 5.41 5.66 5.66 5.66
Bensinpriser 1.16 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
Bolig Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bygningstillatelser 12380.00 7000 11000 12500 12800 12000


Chile - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.