Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 721.50 728 736 743 750 764
Aksjemarkedet 21660.12 20867 20310 19767 19240 18185
10-årig statsobligasjon 4.33 4.44 4.55 4.66 4.78 5.01

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.20 2.8 1.4 0.6 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 12 6.5 6.2 1.8 3.5
Arbeidsledighet 10.20 10.5 10.3 10.3 10.1 9
Inflasjon 3.60 4 3.7 3.4 3.2 2.9
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1
Handelsbalanse 1314.00 1550 700 500 700 700
Nåværende situasjon -1554.00 -600 -900 -1200 -2000 -1400
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 37 37 37 40 40
Offentlige Budsjetter -7.10 -2.5 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1
Forretningstillit 54.88 52 54 52 48 51
Forbrukertillit 24.90 27.5 29.3 29.6 28.4 31
Butikkhandel (Månedlig) -13.60 2.5 1.5 10 3 20
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Vekstrate 3.20 2.8 1.4 0.6 1 1
Bnp Årlig Vekstrate 0.30 12 6.5 6.2 1.8 3.5
BNP 282.30 270 270 270 270 280
Bnp Faste Priser 38997.71 37693 37678 40123 38461 41527
Brutto Nasjonal Produkt 139178.75 166715 158528 147808 141684 152981
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7753.43 7372 7285 9587 9190 9922
Bnp Per Innbygger 15091.50 15000 15000 15000 15000 15200
Bnp Per Innbygger Ppp 24226.15 24080 24080 24080 24080 24080
Bnp Fra Landbruk 1944.64 954 537 1130 1083 1169
Bnp Fra Construction 1993.23 2107 1764 2718 2605 2813
Bnp Fra Manufacturing 4056.15 3985 3935 4432 4249 4587
Bnp Fra Mining 3602.48 4115 4151 4305 4127 4456
Bnp Fra Forvaltningsloven 1872.42 2053 1985 2003 1920 2073
Bnp Fra Tjenester 3617.73 3955 3751 4087 3918 4230
Bnp Fra Transport 1726.54 1465 1530 1910 1831 1977
Bnp Fra Verktøy 1059.70 1079 1088 1192 1142 1233

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbeidsledighet 10.20 10.5 10.3 10.3 10.1 9
Sysselsatte 8104.13 8100 8200 8300 8500 8800
Arbeidsledige 924.97 1010 1000 880 840 760
Sysselsetting 50.80 48.7 51.7 52 51.4 52.4
Yrkesdeltakelse 56.60 57.1 56.8 57.3 57 57.5
Lønn 5275.76 5270 5170 5180 5200 5200
Lønninger innen produksjon 126.07 123 123 123 122 122
Minstelønn 320500.00 340000 340000 340000 360000 360000
Befolkning 19.46 19.68 19.68 19.68 19.83 19.83
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflasjon 3.60 4 3.7 3.4 3.2 2.9
Konsumprisindeksen Kpi 108.79 109 110 110 112 114
Kjerne Konsumprisindeks 113.48 104 106 130 109 112
KjerneInflasjon 3.10 1.4 1.8 2.6 2.3 2.8
MatInflasjon 4.80 6.8 6.5 6 5.4 4.7
Inflasjonen (Månedlig) 0.30 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2
Produsentpriser 146.81 146 146 145 149 150
produsentprisene endring 25.40 23 15 9 2.5 3
Kpi Transport 107.87 107 105 106 109 109

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Rentesats 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 1
Internbankrente 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6 0.6
Pengemengden M1 77008.42 68700 66500 64000 57000 52000
Pengemengden M2 165149.62 164100 159000 155000 152000 151500
Pengemengden M3 276924.67 275000 268000 265000 262000 260000
Valutareserver 47953.10 38700 39200 38600 39100 38800
Bankenes balanse 163519.00 168031 169682 171333 172984 177938
Innskudd Rente 0.86 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
Privat gjeld til BNP 207.70 207 207 207 205 205
Sentralbankers balanse 49532.00 48000 44000 42000 40000 36000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalanse 1314.00 1550 700 500 700 700
Nåværende situasjon -1554.00 -600 -900 -1200 -2000 -1400
Nåværende situasjon mot BNP 1.40 0.7 0.7 0.7 -1.2 -1.2
Import 6606.00 5300 5500 5800 5400 5800
Eksport 7920.00 6000 6200 6500 6250 6500
Utenlandsgjeld 214849.25 220000 215000 221000 220700 222000
Kapitalstrømmer -2348.43 -1900 -2050 -2050 -1800 -2200
Turistankomster 0.00 10000 15000 23000 50000 70000
Utenlandske Direkte Investeringer -1331.05 -1000 1800 -500 -1300 -150

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Regjeringens gjeld mot BNP 33.00 37 37 37 40 40
Offentlige Budsjetter -7.10 -2.5 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1
Regjeringens budsjetter verdi 1411002.00 -1010000 -980000 -1120000 -700000 -693226
Offentlige Utgifter 4477.19 5751 5683 6049 5798 6260
Statens Inntekter 6817229.27 3590000 3600000 3430000 3500000 3556774
Fiscal Utgifter 5406227.32 4600000 4580000 4550000 4200000 4250000
Militære Utgifter 5036.00 5100 5100 5100 5300 5300

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 40.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forretningstillit 54.88 52 54 52 48 51
Industriell Produksjon 5.10 3.5 2.3 2.7 1.4 3
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.10 0.8 2 0.5 0.7 1.1
Industriproduksjonen 5.90 6 3.5 2.2 1.7 2.4
Lagerendringer 2694.25 -300 -300 -200 -200 -200
Totalt Vehicle Sales 27241.00 25000 26000 28000 25700 30000
Ledende økonomisk indeks 14.10 15 6.5 4.5 3.2 3.7
Gruvedrift Produksjon 4.20 2.4 2.8 3.7 1.8 3.5
Produksjon Av Kobber 467.60 490 510 550 540 570

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Forbrukertillit 24.90 27.5 29.3 29.6 28.4 31
Butikkhandel (Månedlig) -13.60 2.5 1.5 10 3 20
Butikkhandel (Årlig) 44.00 16 6.5 2.5 3 2.5
Forbruk 25253.71 22238 24256 28261 27090 29250
Konsumerkreditt 23408.00 28291 25343 25203 23891 26086
Privat-Sektor-Kreditt 182675.20 207297 194966 190953 184888 197636
Bensinpriser 1.18 0.98 0.93 0.95 0.84 0.8
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48.20 48.2 48.5 48.9 48.9 48.9
Bankenes Utlånsrente 4.80 4.84 4.84 4.84 5.09 5.09

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Boligpriser 217.10 206 208 208 204 206
Bygningstillatelser 11779.00 12000 14000 9900 9700 14000


Chile - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.