Markeder Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 837.48 858 866 875 883 900
Aksjemarkedet 18803.15 18148 17663 17191 16733 15815
10-årig statsobligasjon 3.40 3.48 3.57 3.66 3.75 3.93

Oversikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -4.10 -6 -3 -1 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -2.10 -3.5 -2.8 -1.2 1.5 2.1
Arbeidsledighet 7.80 8 8.5 8.3 8.1 7.4
Inflasjon 3.90 3.2 3.1 3.3 3.2 3
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Handelsbalanse 1243.00 100 -300 100 100 500
Nåværende situasjon -2363.45 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4
Regjeringens gjeld mot BNP 25.60 30 30 30 28 28
Offentlige Budsjetter -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
Forretningstillit 40.70 33 38 43 44 47
Forbrukertillit 32.70 27 29 31 33 36
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -15 -3 5 -25 10
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Vekstrate -4.10 -6 -3 -1 0.5 0.6
Bnp Årlig Vekstrate -2.10 -3.5 -2.8 -1.2 1.5 2.1
BNP 300.00 293 306 306 311 311
Bnp Faste Priser 37841.40 38483 38919 37539 38409 38327
Brutto Nasjonal Produkt 148852.82 144287 144801 147662 151086 150763
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9868.75 8027 8097 9790 10017 9995
Bnp Per Innbygger 15130.20 14804 16500 16500 17000 17000
Bnp Per Innbygger Ppp 22873.81 22380 24500 24500 22380 23258
Bnp Fra Landbruk 1019.20 875 526 1011 1034 1032
Bnp Fra Construction 2970.65 2329 2339 2947 3015 3009
Bnp Fra Manufacturing 4124.05 4020 3872 4091 4186 4177
Bnp Fra Mining 3987.74 3765 3887 3956 4048 4039
Bnp Fra Forvaltningsloven 1826.05 1758 1784 1811 1853 1849
Bnp Fra Tjenester 3900.10 3797 3750 3869 3959 3950
Bnp Fra Transport 1966.72 1895 1964 1951 1996 1992
Bnp Fra Verktøy 1088.19 1001 1033 1079 1105 1102

Arbeidskraft Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbeidsledighet 7.80 8 8.5 8.3 8.1 7.4
Sysselsatte 9063.37 8500 8540 8580 8580 8600
Arbeidsledige 767.87 665 660 675 675 655
Sysselsetting 58.20 54.8 55 55.2 55.2 55.9
Yrkesdeltakelse 63.10 63.2 63.4 63.6 63.3 63.7
Lønn 4943.57 5000 5000 5300 5300 5300
Lønninger innen produksjon 118.70 110 110 112 112 112
Minstelønn 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
Befolkning 19.11 18.73 18.73 19.51 19.51 19.89
Pensjonsalder Kvinner 60.00 60 60 60 60 60
Pensjonsalder Menn 65.00 65 65 65 65 65
Levelønn Family 599700.00 620000 620000 640000 640000 640000
Lønn Å Leve Av Individuell 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
Lønn Høy Dyktige 1154700.00 1200000 1200000 1191000 1191000 1211346

Prisene Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflasjon 3.90 3.2 3.1 3.3 3.2 3
Konsumprisindeksen Kpi 104.71 105 106 107 108 110
Kjerne Konsumprisindeks 103.96 105 106 106 107 109
KjerneInflasjon 2.70 2.9 3 2.9 2.8 2.6
MatInflasjon 6.10 4.5 3.7 3.4 3.4 3.5
Inflasjonen (Månedlig) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
Produsentpriser 118.76 118 118 126 123 131
produsentprisene endring 5.30 3 3.5 4 3.8 4
Kpi Transport 106.05 104 104 107 109 110

Penger Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Rentesats 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
Internbankrente 0.45 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
Valutareserver 37252.50 39900 40100 40300 40300 41700
Bankenes balanse 163367.00 156000 157000 158000 158000 162000
Innskudd Rente 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Privat gjeld til BNP 189.10 184 184 184 184 184
Sentralbankers balanse 26083.00 26900 26850 26850 26850 26991

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalanse 1243.00 100 -300 100 100 500
Nåværende situasjon -2363.45 -2000 -2500 -1000 -900 -1200
Nåværende situasjon mot BNP -3.90 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4 -2.4
Import 4451.00 5000 5900 6200 6200 6100
Eksport 5694.00 5100 5600 6300 6300 6600
Utenlandsgjeld 205992.11 205000 208000 211000 211000 223000
Kapitalstrømmer 1258.17 -1400 -1400 -1400 -1400 -2205
Turistankomster 289671.00 280000 290000 290000 305000 307500
Utenlandske Direkte Investeringer 86.34 -800 -700 -600 -600 -500

Regjeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Regjeringens gjeld mot BNP 25.60 30 30 30 28 28
Offentlige Budsjetter -1.70 -4.5 -4.5 -4.5 -2.5 -2.5
Regjeringens budsjetter verdi 93241.80 -300000 -300000 -300000 -300000 -285724
Offentlige Utgifter 5544.14 5860 5495 5500 5627 5615
Statens Inntekter 3641484.55 3300000 3300000 3300000 3300000 3296774
Fiscal Utgifter 3548242.75 3600000 3600000 3600000 3600000 3582498
Militære Utgifter 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bedriftens Skattesats 27.00 27 27 27 27 27
Personalinntekt skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Salgsskatt 19.00 19 19 19 19 19
Sosial sikkerhetsrate 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

Virksomhet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forretningstillit 40.70 33 38 43 44 47
Industriell Produksjon 5.60 -5 0.3 1.1 1.5 2.7
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.20 -4 -2 -0.5 1 1.1
Industriproduksjonen 3.70 -6 0.5 1.5 1.8 2.2
Lagerendringer -1652.52 800 600 -300 -300 -200
Totalt Vehicle Sales 31090.00 28000 38000 36000 34000 38000
Ledende økonomisk indeks 2.70 -1.5 1.3 1.7 2.1 2.5
Gruvedrift Produksjon 9.90 1.5 1.8 2.2 2.2 3.7
Produksjon Av Kobber 451.60 400 460 510 490 550

Forbruker Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Forbrukertillit 32.70 27 29 31 33 36
Butikkhandel (Månedlig) -0.60 -15 -3 5 -25 10
Butikkhandel (Årlig) 4.50 -3 -1 0.8 1.7 2.5
Forbruk 25475.01 25051 24696 25271 25857 25802
Konsumerkreditt 27455.00 25915 26344 27310 27867 27883
Privat-Sektor-Kreditt 175510.81 161405 167026 172798 178143 176427
Bensinpriser 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83
Husholdninger Gjeld Til Bnp 46.90 47.4 47.4 47.9 47.9 49.2
Bankenes Utlånsrente 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24

Bolig Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Boligpriser 203.70 195 197 197 197 199
Bygningstillatelser 13764.00 12800 11000 12000 12000 13000


Chile - Forventning - Økonomiske indikatorer - Prognoser for økonomiske indikatorer herunder langsiktig og kortsiktig Spådommer.