Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Chile - Kreditt-Rating.


AgencyRatingOutlookDate
FitchA Negative Mar 12 2020
Moody'sA1 Stable Jul 26 2018
Moody'sAa3 Negative Aug 24 2017
FitchA Stable Aug 11 2017
S&PA+ Stable Jul 13 2017
DBRSN/A N/A Apr 12 2017
S&PAA- Negative Jan 26 2017
FitchA+ Negative Dec 13 2016
DBRSAA (low) Stable Feb 08 2013
S&PAA- Stable Dec 26 2012
DBRSA (high) Positive Dec 20 2011
FitchA+ Stable Nov 21 2011
FitchA+ Stable Feb 01 2011
S&PA+ Positive Dec 16 2010
Moody'sAa3 Stable Jun 16 2010
Moody'sA1 Stable Mar 23 2009
Moody'sA2 Positive Watch Nov 20 2008
FitchA Stable Nov 10 2008
S&PA+ Stable Dec 18 2007
FitchA Positive May 15 2007
S&PA Positive Dec 14 2006
Moody'sA2 Stable Jul 07 2006
DBRSA (high) Stable May 30 2006
Moody'sBaa1 Positive Watch Mar 21 2006
FitchA Stable Mar 28 2005
FitchA- Positive Feb 02 2004
S&PA Stable Jan 14 2004
FitchA- Stable Feb 24 2003
S&PA- Positive Apr 16 2002
FitchA- Stable Sep 21 2000
FitchA- N/A Aug 30 1995
S&PA- Stable Jul 11 1995
Moody'sBaa1 Stable Jun 29 1995
Moody'sBaa2 Positive Watch May 03 1995
FitchBBB+ N/A Nov 10 1994
Moody'sBaa2 Stable Feb 17 1994
S&PBBB+ Stable Dec 20 1993
S&PBBB Stable Aug 17 1992

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 26
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 B- 25
CCC- Caa2 CC CC 12
Ba3 BB- 14
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 35
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ B2 B 32
A+ A2 N/A 78
BB- B1 B+ 38
B B3 27
BBB+ A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 78
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ Caa1 20
B+ B2 B+ 35
BBB- Ba2 BBB- 50
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
CCC- Caa1 CC 21
B B2 B+ 30
B- B3 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
BB- Ba3 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB Ba2 BB 43
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 23
BB- B1 BB BB (low) 36
SD
BB- Ba1 BB 45
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA 91
BBB Baa3 BBB 58
A A2 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 57
BBB Baa2 BBB 58
B- Caa1 B- 25
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa2 90
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 37
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 35
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA- Aa2 AA 90
NR B2 30
B3 B- 25
A+ A3 A- A (low) 71
SD Ca RD 11
B 35
AAA 100
A+ A3 A A 73
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 42
A- A3 A- 66
B2 B+ 32
B3
A- A2 A+ A (high) 75
Baa1 65
BBB A3 BBB BBB (high) 63
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba2 BB 47
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B3 B- 26
B3
B- B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB- Ba2 BB 45
B- B3 B- 25
BBB+ Baa1 BBB 63
B B2 30
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A 76
B+ Ba3 37
BB+ Ba3 BB+ 45
BB 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
AA- Baa1 A A (high) 75
B3 25
BB Ba1 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 70
B B2 B 30
B3 25
B B2 CCC 28
B2 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 55
N/A B2 B+ 31
B+ B1 BB- BB (high) 36
B B2 B+ 33
B Caa1 B 26
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA- AAA 92
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 40
SD WR RD 11
BB Ba3 BB 43
CCC Caa2 CCC 30