Markeder Siste Referanse
Valuta 776 2020-10
Aksjemarkedet 19176 2020-10
10-årig statsobligasjon 2.76 2020-10

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -13.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -14.1 2020-06
Arbeidsledighet 12.9 2020-08
Inflasjon 3.1 2020-09
Rentesats 0.5 2020-10
Handelsbalanse 886 2020-09
Nåværende situasjon 1154 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Forretningstillit 49.81 2020-09
Forbrukertillit 25.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 28.9 2020-08
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 498906 2020-10
Coronavirus dødsfall 13844 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 471343 2020-10
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -13.2 2020-06
Bnp Årlig Vekstrate -14.1 2020-06
BNP 282 2019-12
Bnp Faste Priser 33825 2020-06
Brutto Nasjonal Produkt 148853 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 6938 2020-06
Bnp Per Innbygger 15092 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24226 2019-12
Bnp Fra Landbruk 837 2020-06
Bnp Fra Construction 1886 2020-06
Bnp Fra Manufacturing 3659 2020-06
Bnp Fra Mining 3892 2020-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1832 2020-06
Bnp Fra Tjenester 3496 2020-06
Bnp Fra Transport 1265 2020-06
Bnp Fra Verktøy 988 2020-06

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.9 2020-08
Sysselsatte 7192 2020-08
Arbeidsledige 1068 2020-08
Sysselsetting 45.7 2020-08
Yrkesdeltakelse 52.5 2020-08
Ledige Stillinger 5.2 2020-09
Lønn 5060 2020-05
Minstelønn 320500 2020-01
Lønninger innen produksjon 120 2020-08
Befolkning 19.11 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.1 2020-09
Konsumprisindeksen Kpi 106 2020-09
Kjerne Konsumprisindeks 105 2020-09
KjerneInflasjon 2.2 2020-09
Eksportpriser 86.3 2020-06
Importprisene 78.21 2020-06
MatInflasjon 8.3 2020-09
Kpi Transport 102 2020-09
Bnp-Deflatoren 136 2020-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2020-09
Produsentpriser 127 2020-09
produsentprisene endring 11.3 2020-09

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-10
Internbankrente 0.25 2020-10
Pengemengden M1 61955 2020-09
Pengemengden M2 154664 2020-09
Pengemengden M3 271035 2020-09
Bankenes balanse 135971 2020-07
Valutareserver 37821 2020-09
Lån Til Privat Sektor 121103 2020-08
Innskudd Rente 2.53 2019-12
Sentralbankers balanse 48446 2020-09
Privat gjeld til BNP 206 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 886 2020-09
Nåværende situasjon 1154 2020-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Eksport 5463 2020-09
Import 4577 2020-09
Utenlandsgjeld 209505 2020-08
Kapitalstrømmer 1162 2020-06
Gullreserver 0.25 2020-03
Råoljeproduksjon 2 2020-06
Utenlandske Direkte Investeringer -2423 2020-06
Kjøpsbetingelser 101 2020-06
Terrorisme - Hovedsiden 4.12 2018-12
Turistankomster 0 2020-07

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -2936043 2020-08
Offentlige Utgifter 5277 2020-06
Statens Inntekter 2861966 2020-08
Fiscal Utgifter 5798009 2020-08
Kreditt-Rating 78 2020-10
Militære Utgifter 5382 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 49.81 2020-09
Industriell Produksjon -4.8 2020-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0 2020-08
Industriproduksjonen -8.2 2020-08
Lagerendringer 516 2020-06
Totalt Vehicle Sales 19037 2020-08
Ledende økonomisk indeks -11.3 2020-08
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 490 2020-08
Korrupsjon Index 67 2019-12
Korrupsjon Rank 26 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon -2 2020-08
Stål~~pos=trunc 95 2020-09

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 25.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 28.9 2020-08
Butikkhandel (Årlig) 2.8 2020-08
Forbruk 19781 2020-06
Konsumerkreditt 24150 2020-08
Privat-Sektor-Kreditt 182915 2020-08
Bankenes Utlånsrente 4.44 2020-09
Bensinpriser 0.94 2020-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 47.3 2020-03

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 200 2020-06
Bygningstillatelser 5476 2020-07

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 498906 2020-10
Coronavirus dødsfall 13844 2020-10
Coronavirus gjenopprettet 471343 2020-10
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.