Markeder Siste Referanse
Valuta 771 2020-08
Aksjemarkedet 19890 2020-08
10-årig statsobligasjon 2.38 2020-08

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
Arbeidsledighet 12.2 2020-06
Inflasjon 2.6 2020-06
Rentesats 0.5 2020-07
Handelsbalanse 1390 2020-06
Nåværende situasjon -969 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Forretningstillit 37.8 2020-07
Forbrukertillit 21.2 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-06
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 361493 2020-08
Coronavirus dødsfall 9707 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 336330 2020-08
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 3 2020-03
Bnp Årlig Vekstrate 0.4 2020-03
BNP 282 2019-12
Bnp Faste Priser 39017 2020-03
Brutto Nasjonal Produkt 148853 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7674 2020-03
Bnp Per Innbygger 15092 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24226 2019-12
Bnp Fra Landbruk 1893 2020-03
Bnp Fra Construction 2300 2020-03
Bnp Fra Manufacturing 4042 2020-03
Bnp Fra Mining 3742 2020-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1824 2020-03
Bnp Fra Tjenester 3666 2020-03
Bnp Fra Transport 1871 2020-03
Bnp Fra Verktøy 1051 2020-03

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 12.2 2020-06
Sysselsatte 7142 2020-06
Arbeidsledige 997 2020-06
Sysselsetting 45.6 2020-06
Yrkesdeltakelse 51.9 2020-06
Ledige Stillinger 2.1 2020-06
Lønn 5060 2020-05
Minstelønn 320500 2020-01
Lønninger innen produksjon 120 2020-05
Befolkning 19.11 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.6 2020-06
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-06
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-06
KjerneInflasjon 2 2020-06
Eksportpriser 82.8 2020-03
Importprisene 80.91 2020-03
MatInflasjon 6.4 2020-06
Kpi Transport 103 2020-06
Bnp-Deflatoren 135 2020-03
Inflasjonen (Månedlig) -0.1 2020-06
Produsentpriser 119 2020-06
produsentprisene endring 4.1 2020-06

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-07
Internbankrente 0.25 2020-08
Pengemengden M1 51487 2020-06
Pengemengden M2 154199 2020-06
Pengemengden M3 265522 2020-06
Bankenes balanse 164944 2020-04
Valutareserver 37298 2020-06
Lån Til Privat Sektor 122658 2020-05
Innskudd Rente 2.53 2019-12
Sentralbankers balanse 37143 2020-06
Privat gjeld til BNP 206 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1390 2020-06
Nåværende situasjon -969 2020-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Eksport 5414 2020-06
Import 4023 2020-06
Utenlandsgjeld 206331 2020-05
Kapitalstrømmer -2928 2020-03
Gullreserver 0.25 2020-03
Råoljeproduksjon 1 2020-04
Utenlandske Direkte Investeringer -4449 2020-03
Kjøpsbetingelser 93.82 2020-03
Terrorisme - Hovedsiden 4.12 2018-12
Turistankomster 0 2020-05

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -1963625 2020-06
Offentlige Utgifter 4387 2020-03
Statens Inntekter 2249733 2020-06
Fiscal Utgifter 4213358 2020-06
Kreditt-Rating 78 2020-08
Militære Utgifter 5382 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 37.8 2020-07
Industriell Produksjon -2.6 2020-06
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2020-04
Industriproduksjonen -8.3 2020-06
Lagerendringer 1027 2020-03
Totalt Vehicle Sales 8971 2020-06
Ledende økonomisk indeks -12.4 2020-06
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 472 2020-06
Korrupsjon Index 67 2019-12
Korrupsjon Rank 26 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon 2.1 2020-05
Stål~~pos=trunc 90 2020-06

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 21.2 2020-07
Butikkhandel (Månedlig) -0.8 2020-06
Butikkhandel (Årlig) -24 2020-06
Forbruk 24258 2020-03
Konsumerkreditt 25782 2020-05
Privat-Sektor-Kreditt 184193 2020-05
Bankenes Utlånsrente 4.58 2020-06
Bensinpriser 0.99 2020-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 47.3 2019-12

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 205 2020-03
Bygningstillatelser 4241 2020-04

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 361493 2020-08
Coronavirus dødsfall 9707 2020-08
Coronavirus gjenopprettet 336330 2020-08
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.