Markeder Siste Referanse
Valuta 764 2019-12
Aksjemarkedet 24350 2019-12
10-årig statsobligasjon 3.33 2019-12
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
Arbeidsledighet 7 2019-10
Inflasjon 2.7 2019-11
Rentesats 1.75 2019-12
Handelsbalanse 110 2019-11
Nåværende situasjon -3145 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 36.58 2019-11
Forbrukertillit 36.7 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -5.1 2019-10
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
BNP 298 2018-12
Bnp Faste Priser 39473 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8266 2019-09
Bnp Per Innbygger 15130 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22874 2018-12
Bnp Fra Landbruk 555 2019-09
Bnp Fra Construction 2368 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 3907 2019-09
Bnp Fra Mining 3843 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1804 2019-09
Bnp Fra Tjenester 3787 2019-09
Bnp Fra Transport 2017 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1059 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7 2019-10
Sysselsatte 8484 2019-10
Arbeidsledige 640 2019-10
Sysselsetting 54.92 2019-10
Yrkesdeltakelse 59.06 2019-10
Ledige Stillinger 17.5 2019-10
Lønn 4959 2019-09
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 116 2019-10
Befolkning 18.75 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.7 2019-11
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-11
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-11
KjerneInflasjon 2.5 2019-11
Eksportpriser 87.3 2019-09
Importprisene 83.41 2019-09
MatInflasjon 3.8 2019-11
Kpi Transport 102 2019-11
Bnp-Deflatoren 126 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-11
Produsentpriser 114 2019-10
produsentprisene endring -0.3 2019-10
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-12
Internbankrente 1.88 2019-12
Pengemengden M1 40773 2019-11
Pengemengden M2 148754 2019-11
Pengemengden M3 255819 2019-11
Bankenes balanse 154798 2019-09
Valutareserver 40538 2019-11
Lån Til Privat Sektor 109091 2019-10
Innskudd Rente 2.7 2018-12
Sentralbankers balanse 27801 2019-10
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 110 2019-11
Nåværende situasjon -3145 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 5281 2019-11
Import 5171 2019-11
Utenlandsgjeld 197727 2019-10
Kapitalstrømmer -3696 2019-09
Gullreserver 0.25 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -989 2019-09
Kjøpsbetingelser 96.03 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.12 2018-12
Turistankomster 238301 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -584564 2019-10
Offentlige Utgifter 5574 2019-09
Statens Inntekter 3272147 2019-10
Fiscal Utgifter 3856711 2019-10
Kreditt-Rating 80 2019-12
Militære Utgifter 5382 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 36.58 2019-11
Industriell Produksjon -3.4 2019-10
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-10
Industriproduksjonen -5.8 2019-10
Lagerendringer 148 2019-09
Totalt Vehicle Sales 28038 2019-10
Ledende økonomisk indeks -3.4 2019-10
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 494 2019-10
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon -1.7 2019-10
Stål~~pos=trunc 95 2019-10
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 36.7 2019-10
Butikkhandel (Månedlig) -5.1 2019-10
Butikkhandel (Årlig) -12.1 2019-10
Forbruk 25237 2019-09
Konsumerkreditt 26827 2019-10
Privat-Sektor-Kreditt 169397 2019-09
Bankenes Utlånsrente 4.96 2019-11
Bensinpriser 1.03 2019-11
Husholdninger Gjeld Til Bnp 46.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 200 2019-09
Bygningstillatelser 10227 2019-10


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.