Markeder Siste Referanse
Valuta 699 2019-06
Aksjemarkedet 25707 2019-06
10-årig statsobligasjon 3.48 2019-06
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
Arbeidsledighet 6.9 2019-04
Inflasjon 2.3 2019-05
Rentesats 2.5 2019-06
Handelsbalanse 371 2019-05
Nåværende situasjon -1023 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 50.56 2019-05
Forbrukertillit 42.3 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -7.4 2019-04
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0 2019-03
Bnp Årlig Vekstrate 1.6 2019-03
BNP 277 2017-12
Bnp Faste Priser 38920 2019-03
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 7631 2019-03
Bnp Per Innbygger 15060 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22767 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1942 2019-03
Bnp Fra Construction 2200 2019-03
Bnp Fra Manufacturing 3974 2019-03
Bnp Fra Mining 3622 2019-03
Bnp Fra Forvaltningsloven 1760 2019-03
Bnp Fra Tjenester 3617 2019-03
Bnp Fra Transport 1970 2019-03
Bnp Fra Verktøy 1066 2019-03
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2019-04
Sysselsatte 8496 2019-04
Arbeidsledige 626 2019-04
Sysselsetting 55.49 2019-04
Yrkesdeltakelse 59.58 2019-04
Ledige Stillinger 17.2 2019-04
Lønn 4867 2019-03
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 114 2019-04
Befolkning 18.75 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.3 2019-05
Konsumprisindeksen Kpi 102 2019-05
Kjerne Konsumprisindeks 102 2019-04
KjerneInflasjon 1.9 2019-04
Eksportpriser 93.8 2019-03
Importprisene 85.68 2019-03
MatInflasjon 2.2 2019-05
Kpi Transport 101 2019-05
Bnp-Deflatoren 129 2019-03
Inflasjonen (Månedlig) 0.6 2019-05
Produsentpriser 115 2019-04
produsentprisene endring 3.7 2019-04
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-06
Internbankrente 2.69 2019-06
Pengemengden M1 36486 2019-05
Pengemengden M2 139863 2019-05
Pengemengden M3 241671 2019-05
Bankenes balanse 145090 2019-02
Valutareserver 38231 2019-05
Lån Til Privat Sektor 102593 2019-04
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Sentralbankers balanse 25901 2019-04
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 371 2019-05
Nåværende situasjon -1023 2019-03
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 6353 2019-05
Import 5982 2019-05
Utenlandsgjeld 189585 2019-04
Kapitalstrømmer 2.16 2019-03
Gullreserver 0.25 2018-06
Råoljeproduksjon 4 2019-02
Utenlandske Direkte Investeringer -300 2019-03
Kjøpsbetingelser 100 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2017-12
Turistankomster 406399 2019-03
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 2966238 2019-04
Offentlige Utgifter 4407 2019-03
Statens Inntekter 6511019 2019-04
Fiscal Utgifter 3544781 2019-04
Kreditt-Rating 78.14
Militære Utgifter 5382 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.56 2019-05
Industriell Produksjon 0.7 2019-04
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.1 2019-04
Industriproduksjonen -1.4 2019-04
Lagerendringer 1870 2019-03
Totalt Vehicle Sales 32716 2019-04
Ledende økonomisk indeks 2.1 2019-04
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 33 2018-12
Produksjon Av Kobber 462 2019-04
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2018-12
Gruvedrift Produksjon 2.6 2019-04
Stål~~pos=trunc 100 2019-04
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 42.3 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -7.4 2019-04
Butikkhandel (Årlig) -0.8 2019-04
Forbruk 24790 2019-03
Konsumerkreditt 26348 2019-04
Privat-Sektor-Kreditt 160831 2019-03
Bankenes Utlånsrente 5.65 2019-05
Bensinpriser 1.22 2019-05
Husholdninger Gjeld Til Bnp 45.4 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 194 2019-03
Bygningstillatelser 11152 2019-04


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.