Markeder Siste Referanse
Valuta 709 2019-08
Aksjemarkedet 24266 2019-08
10-årig statsobligasjon 2.67 2019-08
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 7.1 2019-06
Inflasjon 2.2 2019-07
Rentesats 2.5 2019-08
Handelsbalanse -30 2019-07
Nåværende situasjon -2929 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 50.36 2019-07
Forbrukertillit 37.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -6.6 2019-06
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 298 2018-12
Bnp Faste Priser 39229 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8162 2019-06
Bnp Per Innbygger 15130 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22874 2018-12
Bnp Fra Landbruk 926 2019-06
Bnp Fra Construction 2360 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 4053 2019-06
Bnp Fra Mining 3728 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1791 2019-06
Bnp Fra Tjenester 3917 2019-06
Bnp Fra Transport 1973 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1039 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.1 2019-06
Sysselsatte 8470 2019-06
Arbeidsledige 648 2019-06
Sysselsetting 55.1 2019-06
Yrkesdeltakelse 59.4 2019-06
Ledige Stillinger 15.6 2019-06
Lønn 4875 2019-05
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 115 2019-06
Befolkning 18.75 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.2 2019-07
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-07
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-07
KjerneInflasjon 0.8 2019-07
Eksportpriser 93.8 2019-03
Importprisene 85.68 2019-03
MatInflasjon 2.2 2019-07
Kpi Transport 101 2019-07
Bnp-Deflatoren 126 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0.2 2019-07
Produsentpriser 114 2019-06
produsentprisene endring -1.6 2019-06
Penger Siste Referanse
Rentesats 2.5 2019-08
Internbankrente 2.48 2019-08
Pengemengden M1 36908 2019-07
Pengemengden M2 140975 2019-07
Pengemengden M3 247012 2019-07
Bankenes balanse 147450 2019-04
Valutareserver 40233 2019-07
Lån Til Privat Sektor 104199 2019-06
Innskudd Rente 2.7 2018-12
Sentralbankers balanse 27623 2019-06
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -30 2019-07
Nåværende situasjon -2929 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 5770 2019-07
Import 5799 2019-07
Utenlandsgjeld 193993 2019-06
Kapitalstrømmer -4007 2019-06
Gullreserver 0.25 2018-06
Råoljeproduksjon 4 2019-04
Utenlandske Direkte Investeringer -3116 2019-06
Kjøpsbetingelser 100 2019-03
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2017-12
Turistankomster 270022 2019-05
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -899424 2019-06
Offentlige Utgifter 5571 2019-06
Statens Inntekter 2956388 2019-06
Fiscal Utgifter 3855812 2019-06
Kreditt-Rating 78.14
Militære Utgifter 5382 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.36 2019-07
Industriell Produksjon -2.9 2019-06
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.1 2019-06
Industriproduksjonen -5.4 2019-06
Lagerendringer 689 2019-06
Totalt Vehicle Sales 28446 2019-06
Ledende økonomisk indeks 1.3 2019-06
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 33 2018-12
Produksjon Av Kobber 475 2019-06
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2018-12
Gruvedrift Produksjon 0 2019-06
Stål~~pos=trunc 75 2019-06
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 37.8 2019-06
Butikkhandel (Månedlig) -6.6 2019-06
Butikkhandel (Årlig) -0.9 2019-06
Forbruk 25165 2019-06
Konsumerkreditt 26377 2019-06
Privat-Sektor-Kreditt 163926 2019-05
Bankenes Utlånsrente 5.6 2019-07
Bensinpriser 1.16 2019-07
Husholdninger Gjeld Til Bnp 45.4 2018-12
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 200 2019-06
Bygningstillatelser 12380 2019-06


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.