Markeder Siste Referanse
Valuta 710 2019-10
Aksjemarkedet 26137 2019-10
10-årig statsobligasjon 3.03 2019-10
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
Arbeidsledighet 7.2 2019-08
Inflasjon 2.1 2019-09
Rentesats 2 2019-09
Handelsbalanse -20 2019-09
Nåværende situasjon -2929 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 50.74 2019-09
Forbrukertillit 39.4 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 7 2019-08
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.8 2019-06
Bnp Årlig Vekstrate 1.9 2019-06
BNP 298 2018-12
Bnp Faste Priser 39229 2019-06
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8162 2019-06
Bnp Per Innbygger 15130 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22874 2018-12
Bnp Fra Landbruk 926 2019-06
Bnp Fra Construction 2360 2019-06
Bnp Fra Manufacturing 4053 2019-06
Bnp Fra Mining 3728 2019-06
Bnp Fra Forvaltningsloven 1791 2019-06
Bnp Fra Tjenester 3917 2019-06
Bnp Fra Transport 1973 2019-06
Bnp Fra Verktøy 1039 2019-06
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.2 2019-08
Sysselsatte 8461 2019-08
Arbeidsledige 655 2019-08
Sysselsetting 54.9 2019-08
Yrkesdeltakelse 59.2 2019-08
Ledige Stillinger 16.6 2019-08
Lønn 4894 2019-07
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 116 2019-08
Befolkning 18.75 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2.1 2019-09
Konsumprisindeksen Kpi 103 2019-09
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-09
KjerneInflasjon 2.3 2019-09
Eksportpriser 90.3 2019-06
Importprisene 85.54 2019-06
MatInflasjon 2.4 2019-09
Kpi Transport 101 2019-09
Bnp-Deflatoren 126 2019-06
Inflasjonen (Månedlig) 0 2019-09
Produsentpriser 113 2019-08
produsentprisene endring 2 2019-08
Penger Siste Referanse
Rentesats 2 2019-09
Internbankrente 1.98 2019-10
Pengemengden M1 38300 2019-09
Pengemengden M2 144942 2019-09
Pengemengden M3 248879 2019-09
Bankenes balanse 150965 2019-07
Valutareserver 38925 2019-09
Lån Til Privat Sektor 106857 2019-08
Innskudd Rente 2.7 2018-12
Sentralbankers balanse 26832 2019-08
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse -20 2019-09
Nåværende situasjon -2929 2019-06
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 5205 2019-09
Import 5224 2019-09
Utenlandsgjeld 197566 2019-08
Kapitalstrømmer -4007 2019-06
Gullreserver 0.25 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-06
Utenlandske Direkte Investeringer -3116 2019-06
Kjøpsbetingelser 96.79 2019-06
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2017-12
Turistankomster 263280 2019-06
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -191580 2019-08
Offentlige Utgifter 5571 2019-06
Statens Inntekter 3434191 2019-08
Fiscal Utgifter 3625771 2019-08
Kreditt-Rating 78.14
Militære Utgifter 5382 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.74 2019-09
Industriell Produksjon 1.4 2019-08
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.7 2019-08
Industriproduksjonen -1.5 2019-08
Lagerendringer 689 2019-06
Totalt Vehicle Sales 33059 2019-08
Ledende økonomisk indeks 3.7 2019-08
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 518 2019-08
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2018-12
Gruvedrift Produksjon 5.3 2019-08
Stål~~pos=trunc 95 2019-08
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 39.4 2019-08
Butikkhandel (Månedlig) 7 2019-08
Butikkhandel (Årlig) 2.3 2019-08
Forbruk 25165 2019-06
Konsumerkreditt 26714 2019-08
Privat-Sektor-Kreditt 165501 2019-07
Bankenes Utlånsrente 4.99 2019-09
Bensinpriser 1.12 2019-08
Husholdninger Gjeld Til Bnp 45.6 2019-03
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 200 2019-06
Bygningstillatelser 9727 2019-08


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.