Markeder Siste Referanse
Valuta 660 2019-02
Aksjemarkedet 27209 2019-02
10-årig statsobligasjon 4.4 2019-02
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-09
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Inflasjon 1.8 2019-01
Rentesats 3 2019-01
Handelsbalanse 1031 2019-01
Nåværende situasjon -3395 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2017-12
Regjeringens gjeld mot BNP 23.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2017-12
Forretningstillit 50.67 2019-01
Forbrukertillit 44.6 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 34.1 2018-12
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.3 2018-09
Bnp Årlig Vekstrate 2.8 2018-09
BNP 277 2017-12
Bnp Faste Priser 38419 2018-09
Brutto Nasjonal Produkt 141634 2017-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8214 2018-09
Bnp Per Innbygger 15060 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22767 2017-12
Bnp Fra Landbruk 566 2018-09
Bnp Fra Construction 2278 2018-09
Bnp Fra Manufacturing 3669 2018-09
Bnp Fra Mining 3791 2018-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1762 2018-09
Bnp Fra Tjenester 3640 2018-09
Bnp Fra Transport 1922 2018-09
Bnp Fra Verktøy 1009 2018-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2018-12
Sysselsatte 8466 2018-12
Arbeidsledige 611 2018-12
Sysselsetting 55.6 2018-12
Yrkesdeltakelse 59.7 2018-12
Ledige Stillinger 25.7 2018-12
Lønn 4762 2018-11
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 112 2018-12
Befolkning 18.37 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 1.8 2019-01
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-01
Kjerne Konsumprisindeks 101 2019-01
KjerneInflasjon 1.9 2019-01
Eksportpriser 93 2018-09
Importprisene 87.12 2018-09
MatInflasjon 1.1 2019-01
Kpi Transport 101 2019-01
Bnp-Deflatoren 123 2018-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-01
Produsentpriser 114 2018-12
produsentprisene endring 1 2018-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-01
Internbankrente 3.2 2019-02
Pengemengden M1 35513 2019-01
Pengemengden M2 136936 2019-01
Pengemengden M3 234937 2019-01
Bankenes balanse 145066 2018-11
Valutareserver 38927 2019-01
Lån Til Privat Sektor 101085 2018-12
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Sentralbankers balanse 26574 2019-01
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1031 2019-01
Nåværende situasjon -3395 2018-09
Nåværende situasjon mot BNP -1.5 2017-12
Eksport 6671 2019-01
Import 5639 2019-01
Utenlandsgjeld 183642 2018-12
Kapitalstrømmer -5011 2018-09
Gullreserver 0.25 2018-06
Råoljeproduksjon 3 2018-08
Utenlandske Direkte Investeringer -307 2018-09
Kjøpsbetingelser 97.92 2018-09
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2017-12
Turistankomster 387217 2018-11
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 23.6 2017-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi -1640786 2018-12
Offentlige Utgifter 5458 2018-09
Statens Inntekter 4429922 2018-12
Fiscal Utgifter 6070708 2018-12
Kreditt-Rating 78.14
Militære Utgifter 4805 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 50.67 2019-01
Industriell Produksjon 1 2018-12
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.5 2018-12
Industriproduksjonen 0.8 2018-12
Lagerendringer 442 2018-09
Totalt Vehicle Sales 34981 2018-12
Ledende økonomisk indeks 2.6 2018-12
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 33 2018-12
Produksjon Av Kobber 561 2018-12
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2018-12
Gruvedrift Produksjon 1.3 2018-12
Stål~~pos=trunc 94 2018-12
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 44.6 2018-12
Butikkhandel (Månedlig) 34.1 2018-12
Butikkhandel (Årlig) 2.4 2018-12
Forbruk 24145 2018-09
Konsumerkreditt 25793 2018-12
Privat-Sektor-Kreditt 157470 2018-11
Bankenes Utlånsrente 6.28 2019-01
Bensinpriser 1.25 2019-01
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.1 2018-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 191 2018-12
Bygningstillatelser 10923 2018-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.