Markeder Siste Referanse
Valuta 776 2020-01
Aksjemarkedet 23310 2020-01
10-årig statsobligasjon 3.35 2020-01
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
Arbeidsledighet 6.9 2019-11
Inflasjon 3 2019-12
Rentesats 1.75 2019-12
Handelsbalanse 1460 2019-12
Nåværende situasjon -3145 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 32.53 2019-12
Forbrukertillit 29.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-11
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 0.7 2019-09
Bnp Årlig Vekstrate 3.3 2019-09
BNP 298 2018-12
Bnp Faste Priser 39473 2019-09
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 8266 2019-09
Bnp Per Innbygger 15130 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22874 2018-12
Bnp Fra Landbruk 555 2019-09
Bnp Fra Construction 2368 2019-09
Bnp Fra Manufacturing 3907 2019-09
Bnp Fra Mining 3843 2019-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1804 2019-09
Bnp Fra Tjenester 3787 2019-09
Bnp Fra Transport 2017 2019-09
Bnp Fra Verktøy 1059 2019-09
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.9 2019-11
Sysselsatte 8532 2019-11
Arbeidsledige 630 2019-11
Sysselsetting 55.14 2019-11
Yrkesdeltakelse 59.22 2019-11
Ledige Stillinger 11.8 2019-11
Lønn 4959 2019-09
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 116 2019-11
Befolkning 18.75 2018-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2019-12
Konsumprisindeksen Kpi 104 2019-12
Kjerne Konsumprisindeks 103 2019-12
KjerneInflasjon 2.5 2019-12
Eksportpriser 87.3 2019-09
Importprisene 83.41 2019-09
MatInflasjon 3.7 2019-12
Kpi Transport 104 2019-12
Bnp-Deflatoren 126 2019-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.1 2019-12
Produsentpriser 121 2019-12
produsentprisene endring 6.1 2019-12
Penger Siste Referanse
Rentesats 1.75 2019-12
Internbankrente 2.07 2020-01
Pengemengden M1 42410 2019-12
Pengemengden M2 151456 2019-12
Pengemengden M3 257504 2019-12
Bankenes balanse 154798 2019-09
Valutareserver 40558 2019-12
Lån Til Privat Sektor 113523 2019-11
Innskudd Rente 2.7 2018-12
Sentralbankers balanse 27801 2019-10
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1460 2019-12
Nåværende situasjon -3145 2019-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 6644 2019-12
Import 5184 2019-12
Utenlandsgjeld 197703 2019-11
Kapitalstrømmer -3696 2019-09
Gullreserver 0.25 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-08
Utenlandske Direkte Investeringer -989 2019-09
Kjøpsbetingelser 96.03 2019-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.12 2018-12
Turistankomster 238301 2019-09
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi -664075 2019-11
Offentlige Utgifter 5574 2019-09
Statens Inntekter 3422133 2019-11
Fiscal Utgifter 4086208 2019-11
Kreditt-Rating 80 2020-01
Militære Utgifter 5382 2018-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 32.53 2019-12
Industriell Produksjon -1.8 2019-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.6 2019-10
Industriproduksjonen 3.2 2019-11
Lagerendringer 148 2019-09
Totalt Vehicle Sales 28038 2019-10
Ledende økonomisk indeks -3.3 2019-11
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 504 2019-11
Korrupsjon Index 67 2019-12
Korrupsjon Rank 26 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon -7.2 2019-11
Stål~~pos=trunc 110 2019-11
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 29.4 2019-12
Butikkhandel (Månedlig) 0.2 2019-11
Butikkhandel (Årlig) -9.8 2019-11
Forbruk 25237 2019-09
Konsumerkreditt 27236 2019-11
Privat-Sektor-Kreditt 174466 2019-11
Bankenes Utlånsrente 5.17 2019-12
Bensinpriser 1.14 2019-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 46.3 2019-06
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 200 2019-09
Bygningstillatelser 14352 2019-11


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.