Markeder Siste Referanse
Valuta 662 2019-04
Aksjemarkedet 26655 2019-04
10-årig statsobligasjon 4.11 2019-04
Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
Arbeidsledighet 6.7 2019-02
Inflasjon 2 2019-03
Rentesats 3 2019-03
Handelsbalanse 607 2019-03
Nåværende situasjon -3634 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2017-12
Forretningstillit 54.01 2019-03
Forbrukertillit 42.3 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.5 2019-02
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 1.3 2018-12
Bnp Årlig Vekstrate 3.6 2018-12
BNP 277 2017-12
Bnp Faste Priser 38946 2018-12
Brutto Nasjonal Produkt 147343 2018-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9591 2018-12
Bnp Per Innbygger 15060 2017-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22767 2017-12
Bnp Fra Landbruk 1077 2018-12
Bnp Fra Construction 2872 2018-12
Bnp Fra Manufacturing 4128 2018-12
Bnp Fra Mining 4240 2018-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1788 2018-12
Bnp Fra Tjenester 3878 2018-12
Bnp Fra Transport 2076 2018-12
Bnp Fra Verktøy 1132 2018-12
Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 6.7 2019-02
Sysselsatte 8455 2019-02
Arbeidsledige 608 2019-02
Sysselsetting 55.4 2019-02
Yrkesdeltakelse 59.4 2019-02
Ledige Stillinger 16.6 2019-02
Lønn 4762 2018-11
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 113 2019-02
Befolkning 18.37 2017-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12
Prisene Siste Referanse
Inflasjon 2 2019-03
Konsumprisindeksen Kpi 101 2019-03
Kjerne Konsumprisindeks 100 2019-02
KjerneInflasjon 2 2019-02
Eksportpriser 92.5 2018-12
Importprisene 89.29 2018-12
MatInflasjon 1.9 2019-03
Kpi Transport 99.44 2019-03
Bnp-Deflatoren 125 2018-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.5 2019-03
Produsentpriser 113 2019-02
produsentprisene endring 1.4 2019-02
Penger Siste Referanse
Rentesats 3 2019-03
Internbankrente 3.19 2019-04
Pengemengden M1 35249 2019-03
Pengemengden M2 136888 2019-03
Pengemengden M3 236649 2019-03
Bankenes balanse 145066 2018-11
Valutareserver 39712 2019-03
Lån Til Privat Sektor 100886 2019-02
Innskudd Rente 2.9 2017-12
Sentralbankers balanse 26574 2019-01
Privat gjeld til BNP 189 2017-12
Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 607 2019-03
Nåværende situasjon -3634 2018-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.1 2018-12
Eksport 6194 2019-03
Import 5587 2019-03
Utenlandsgjeld 186549 2019-02
Kapitalstrømmer -2401 2018-12
Gullreserver 0.25 2018-06
Råoljeproduksjon 3 2018-12
Utenlandske Direkte Investeringer -41.8 2018-12
Kjøpsbetingelser 94.99 2018-12
Terrorisme - Hovedsiden 3.45 2017-12
Turistankomster 383271 2019-02
Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -2.8 2017-12
Regjeringens budsjetter verdi 236686 2019-02
Offentlige Utgifter 5850 2018-12
Statens Inntekter 3396575 2019-02
Fiscal Utgifter 3159888 2019-02
Kreditt-Rating 78.14
Militære Utgifter 4805 2017-12
Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2018-12
Personalinntekt skattesats 35 2018-12
Salgsskatt 19 2019-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12
Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 54.01 2019-03
Industriell Produksjon -3.6 2019-02
Industriell Produksjon (Månedlig) -1.4 2019-02
Industriproduksjonen 0.8 2019-02
Lagerendringer -646 2018-12
Totalt Vehicle Sales 27912 2019-02
Ledende økonomisk indeks 1.4 2019-02
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.26 2018-12
Konkurranseevne Rank 33 2018-12
Produksjon Av Kobber 417 2019-02
Korrupsjon Index 67 2018-12
Korrupsjon Rank 27 2018-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 56 2018-12
Gruvedrift Produksjon -9.4 2019-02
Stål~~pos=trunc 80 2019-02
Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 42.3 2019-03
Butikkhandel (Månedlig) -4.5 2019-02
Butikkhandel (Årlig) 0.7 2019-02
Forbruk 26446 2018-12
Konsumerkreditt 25899 2019-02
Privat-Sektor-Kreditt 158976 2019-01
Bankenes Utlånsrente 6.8 2019-03
Bensinpriser 1.11 2019-03
Husholdninger Gjeld Til Bnp 44.7 2018-09
Bolig Siste Referanse
Boligpriser 191 2018-12
Bygningstillatelser 9746 2019-02


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.