Markeder Siste Referanse
Valuta 734 2021-01
Aksjemarkedet 23208 2021-01
10-årig statsobligasjon 2.88 2021-01

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9.1 2020-09
Arbeidsledighet 10.8 2020-11
Inflasjon 3 2020-12
Rentesats 0.5 2020-12
Handelsbalanse 1423 2020-12
Nåværende situasjon -25 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Forretningstillit 48 2020-12
Forbrukertillit 25.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2020-11
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 669832 2021-01
Coronavirus dødsfall 17477 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 617372 2021-01
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate 5.2 2020-09
Bnp Årlig Vekstrate -9.1 2020-09
BNP 282 2019-12
Bnp Faste Priser 35468 2020-09
Brutto Nasjonal Produkt 148853 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 6691 2020-09
Bnp Per Innbygger 15092 2019-12
Bnp Per Innbygger Ppp 24226 2019-12
Bnp Fra Landbruk 517 2020-09
Bnp Fra Construction 1679 2020-09
Bnp Fra Manufacturing 3769 2020-09
Bnp Fra Mining 3903 2020-09
Bnp Fra Forvaltningsloven 1853 2020-09
Bnp Fra Tjenester 3514 2020-09
Bnp Fra Transport 1423 2020-09
Bnp Fra Verktøy 1041 2020-09

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 10.8 2020-11
Sysselsatte 7917 2020-11
Arbeidsledige 954 2020-11
Sysselsetting 50.2 2020-11
Yrkesdeltakelse 56.2 2020-11
Ledige Stillinger 9.9 2020-11
Lønn 5106 2020-08
Minstelønn 320500 2020-01
Lønninger innen produksjon 122 2020-11
Befolkning 19.11 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2019-12
Pensjonsalder Menn 65 2019-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3 2020-12
Konsumprisindeksen Kpi 107 2020-12
Kjerne Konsumprisindeks 106 2020-12
KjerneInflasjon 2.6 2020-12
Eksportpriser 91 2020-09
Importprisene 78.49 2020-09
MatInflasjon 7.6 2020-12
Kpi Transport 103 2020-12
Bnp-Deflatoren 137 2020-09
Inflasjonen (Månedlig) 0.3 2020-12
Produsentpriser 130 2020-11
produsentprisene endring 8.1 2020-11

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-12
Internbankrente 0.25 2021-01
Pengemengden M1 65370 2020-12
Pengemengden M2 159949 2020-12
Pengemengden M3 273121 2020-12
Bankenes balanse 167071 2020-08
Valutareserver 39166 2020-12
Lån Til Privat Sektor 119310 2020-11
Innskudd Rente 2.53 2019-12
Sentralbankers balanse 48446 2020-09
Privat gjeld til BNP 206 2019-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 1423 2020-12
Nåværende situasjon -25 2020-09
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Eksport 7143 2020-12
Import 5721 2020-12
Utenlandsgjeld 206729 2020-11
Kapitalstrømmer -1285 2020-09
Gullreserver 0.25 2020-06
Råoljeproduksjon 2 2020-09
Utenlandske Direkte Investeringer 2876 2020-09
Kjøpsbetingelser 106 2020-09
Terrorisme - Hovedsiden 4.03 2019-12
Turistankomster 0 2020-08

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 27.9 2019-12
Offentlige Budsjetter -1.6 2019-12
Regjeringens budsjetter verdi -646779 2020-11
Offentlige Utgifter 5366 2020-09
Statens Inntekter 3630631 2020-11
Fiscal Utgifter 4277411 2020-11
Kreditt-Rating 78 2021-01
Militære Utgifter 5382 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2019-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2019-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 48 2020-12
Industriell Produksjon -0.7 2020-11
Industriell Produksjon (Månedlig) -2.1 2020-11
Industriproduksjonen -1.7 2020-11
Lagerendringer -490 2020-09
Totalt Vehicle Sales 19037 2020-08
Ledende økonomisk indeks 0.3 2020-11
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 494 2020-11
Korrupsjon Index 67 2019-12
Korrupsjon Rank 26 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon 0.6 2020-11
Stål~~pos=trunc 100 2020-11

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 25.5 2020-08
Butikkhandel (Månedlig) 4.5 2020-11
Butikkhandel (Årlig) 25 2020-11
Forbruk 22832 2020-09
Konsumerkreditt 23793 2020-11
Privat-Sektor-Kreditt 181846 2020-10
Bankenes Utlånsrente 4.98 2020-12
Bensinpriser 1.03 2020-12
Husholdninger Gjeld Til Bnp 48 2020-06

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 201 2020-09
Bygningstillatelser 10895 2020-11

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 669832 2021-01
Coronavirus dødsfall 17477 2021-01
Coronavirus gjenopprettet 617372 2021-01
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.