Markeder Siste Referanse
Valuta 854 2020-04
Aksjemarkedet 17487 2020-03
10-årig statsobligasjon 3.61 2020-03

Oversikt Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.1 2019-12
Arbeidsledighet 7.8 2020-02
Inflasjon 3.9 2020-02
Rentesats 0.5 2020-03
Handelsbalanse 821 2020-02
Nåværende situasjon -2363 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Forretningstillit 43.91 2020-02
Forbrukertillit 32.7 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2020-02
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Coronavirus tilfeller 2738 2020-03
Coronavirus dødsfall 12 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 156 2020-03
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12

BNP Siste Referanse
Bnp Vekstrate -4.1 2019-12
Bnp Årlig Vekstrate -2.1 2019-12
BNP 300 2019-12
Bnp Faste Priser 37841 2019-12
Brutto Nasjonal Produkt 148853 2019-12
Bruttoinvesteringer I Fast Realkapital 9869 2019-12
Bnp Per Innbygger 15130 2018-12
Bnp Per Innbygger Ppp 22874 2018-12
Bnp Fra Landbruk 1019 2019-12
Bnp Fra Construction 2971 2019-12
Bnp Fra Manufacturing 4124 2019-12
Bnp Fra Mining 3988 2019-12
Bnp Fra Forvaltningsloven 1826 2019-12
Bnp Fra Tjenester 3900 2019-12
Bnp Fra Transport 1967 2019-12
Bnp Fra Verktøy 1088 2019-12

Arbeidskraft Siste Referanse
Arbeidsledighet 7.8 2020-02
Sysselsatte 9063 2020-02
Arbeidsledige 768 2020-02
Sysselsetting 58.2 2020-02
Yrkesdeltakelse 63.1 2020-02
Ledige Stillinger 9.6 2020-02
Lønn 4944 2019-11
Minstelønn 301000 2019-01
Lønninger innen produksjon 119 2020-01
Befolkning 19.11 2019-12
Pensjonsalder Kvinner 60 2018-12
Pensjonsalder Menn 65 2018-12
Levelønn Family 599700 2018-12
Lønn Å Leve Av Individuell 388600 2018-12
Lønn Høy Dyktige 1154700 2018-12
Lønn Lav Dyktige 388700 2018-12

Prisene Siste Referanse
Inflasjon 3.9 2020-02
Konsumprisindeksen Kpi 105 2020-02
Kjerne Konsumprisindeks 104 2020-02
KjerneInflasjon 2.7 2020-02
Eksportpriser 87.2 2019-12
Importprisene 82.79 2019-12
MatInflasjon 6.1 2020-02
Kpi Transport 106 2020-02
Bnp-Deflatoren 130 2019-12
Inflasjonen (Månedlig) 0.4 2020-02
Produsentpriser 119 2020-02
produsentprisene endring 5.3 2020-02

Penger Siste Referanse
Rentesats 0.5 2020-03
Internbankrente 2.11 2020-03
Pengemengden M1 41993 2020-02
Pengemengden M2 150952 2020-02
Pengemengden M3 258302 2020-02
Bankenes balanse 163367 2019-11
Valutareserver 37252 2020-02
Lån Til Privat Sektor 113080 2020-01
Innskudd Rente 2.7 2018-12
Sentralbankers balanse 26083 2020-01
Privat gjeld til BNP 189 2017-12

Handel Siste Referanse
Handelsbalanse 821 2020-02
Nåværende situasjon -2363 2019-12
Nåværende situasjon mot BNP -3.9 2019-12
Eksport 5134 2020-02
Import 4313 2020-02
Utenlandsgjeld 205992 2020-01
Kapitalstrømmer 1258 2019-12
Gullreserver 0.25 2019-06
Råoljeproduksjon 3 2019-11
Utenlandske Direkte Investeringer 86.34 2019-12
Kjøpsbetingelser 96.61 2019-12
Terrorisme - Hovedsiden 4.12 2018-12
Turistankomster 289671 2019-12

Regjeringen Siste Referanse
Regjeringens gjeld mot BNP 25.6 2018-12
Offentlige Budsjetter -1.7 2018-12
Regjeringens budsjetter verdi 904701 2020-01
Offentlige Utgifter 5544 2019-12
Statens Inntekter 4327210 2020-01
Fiscal Utgifter 3422509 2020-01
Kreditt-Rating 78 2020-03
Militære Utgifter 5382 2018-12

Skatter Siste Referanse
Bedriftens Skattesats 27 2020-12
Personalinntekt skattesats 35 2020-12
Salgsskatt 19 2020-12
Sosial sikkerhetsrate 24.6 2018-12
Sosial sikkerhetsrate for ansatte 17.6 2018-12

Virksomhet Siste Referanse
Forretningstillit 43.91 2020-02
Industriell Produksjon 5.6 2020-02
Industriell Produksjon (Månedlig) 0.2 2020-02
Industriproduksjonen 3.7 2020-02
Lagerendringer -1653 2019-12
Totalt Vehicle Sales 31090 2019-12
Ledende økonomisk indeks 1.5 2020-01
Internett-hastighet 9259 2017-03
IP-adresser 3793061 2017-03
Konkurranseevne Index 70.54 2019-12
Konkurranseevne Rank 33 2019-12
Produksjon Av Kobber 452 2020-02
Korrupsjon Index 67 2019-12
Korrupsjon Rank 26 2019-12
Enkle Å Gjøre Forretninger 59 2019-12
Gruvedrift Produksjon 9.9 2020-02
Stål~~pos=trunc 75 2020-02

Forbruker Siste Referanse
Forbrukertillit 32.7 2020-02
Butikkhandel (Månedlig) -0.6 2020-02
Butikkhandel (Årlig) 4.5 2020-02
Forbruk 25475 2019-12
Konsumerkreditt 27455 2020-01
Privat-Sektor-Kreditt 175511 2020-01
Bankenes Utlånsrente 6.24 2020-02
Bensinpriser 1.07 2020-02
Husholdninger Gjeld Til Bnp 46.9 2019-09

Bolig Siste Referanse
Boligpriser 204 2019-12
Bygningstillatelser 13764 2020-01

Helse Siste Referanse
Coronavirus tilfeller 2738 2020-03
Coronavirus dødsfall 12 2020-03
Coronavirus gjenopprettet 156 2020-03
Sykehussenger 2.11 2017-12
sykehus 19.48 2017-12


Bord med gjeldende verdier, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender: Chile - Økonomiske indikatorer.